Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet53/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 11-31, August 2012, Ankara.
AKYÜZ, Kenan vd. . Fuzûlî Dîvânı, Ankara: Akçağ Yayınları, 2000 / AYKANAT, Timuçin (2012), Bilginin Malzeme Olarak Kullanıldığı Sanatlarİle Metinlerarasılık Arasındaki Bağlantılar / Arts In Whıch Knowledge Is Used As Materıal And Its Relatıonshıps Wıth Intertextualıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 11-31, August 2012, Ankara.
KEÇEÇİZADE, İzzet Molla. Dîvân-ı Efkâr-ı Bahâr, (Haz. Ömür Ceylan, Ozan Yılmaz), İstanbul: Kitap Sarayı Yayınları, 2005 / AYKANAT, Timuçin (2012), Bilginin Malzeme Olarak Kullanıldığı Sanatlarİle Metinlerarasılık Arasındaki Bağlantılar / Arts In Whıch Knowledge Is Used As Materıal And Its Relatıonshıps Wıth Intertextualıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 11-31, August 2012, Ankara.
KOÇ, Nurettin. Açıklamalı Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1992 / AYKANAT, Timuçin (2012), Bilginin Malzeme Olarak Kullanıldığı Sanatlarİle Metinlerarasılık Arasındaki Bağlantılar / Arts In Whıch Knowledge Is Used As Materıal And Its Relatıonshıps Wıth Intertextualıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 11-31, August 2012, Ankara.
KORKMAZ, Zeynep. Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK. Yayınları, 1992 / AYKANAT, Timuçin (2012), Bilginin Malzeme Olarak Kullanıldığı Sanatlarİle Metinlerarasılık Arasındaki Bağlantılar / Arts In Whıch Knowledge Is Used As Materıal And Its Relatıonshıps Wıth Intertextualıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 11-31, August 2012, Ankara.
KÜÇÜK, Sabahattin. Bâkî Dîvânı-Tenkitli Basım, Ankara: TDK Yayınları, 1994 / AYKANAT, Timuçin (2012), Bilginin Malzeme Olarak Kullanıldığı Sanatlarİle Metinlerarasılık Arasındaki Bağlantılar / Arts In Whıch Knowledge Is Used As Materıal And Its Relatıonshıps Wıth Intertextualıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 11-31, August 2012, Ankara.
KÜLEKÇİ, Numan. Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Ankara: 3. Baskı, AkçağYayınları, 2003 / AYKANAT, Timuçin (2012), Bilginin Malzeme Olarak Kullanıldığı Sanatlarİle Metinlerarasılık Arasındaki Bağlantılar / Arts In Whıch Knowledge Is Used As Materıal And Its Relatıonshıps Wıth Intertextualıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 11-31, August 2012, Ankara.
MACİT, Muhsin. Nedim Dîvânı, Ankara: Akçağ Yayınları, 1997 / AYKANAT, Timuçin (2012), Bilginin Malzeme Olarak Kullanıldığı Sanatlarİle Metinlerarasılık Arasındaki Bağlantılar / Arts In Whıch Knowledge Is Used As Materıal And Its Relatıonshıps Wıth Intertextualıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 11-31, August 2012, Ankara.
MENGİ, Mine. Mesîhî Dîvânı, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1995 / AYKANAT, Timuçin (2012), Bilginin Malzeme Olarak Kullanıldığı Sanatlarİle Metinlerarasılık Arasındaki Bağlantılar / Arts In Whıch Knowledge Is Used As Materıal And Its Relatıonshıps Wıth Intertextualıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 11-31, August 2012, Ankara.
ÖZCAN, Tarık. “Sultan Süleymandan Süleyman Efendiye İki Şiirin Metinlerarası İlişki Bağlamında Değerlendirilmesi”, Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, C. 14, S.2, s.

129-138., 2004 / AYKANAT, Timuçin (2012), Bilginin Malzeme Olarak Kullanıldığı Sanatlarİle Metinlerarasılık Arasındaki Bağlantılar / Arts In Whıch Knowledge Is Used As Materıal And Its Relatıonshıps Wıth Intertextualıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 11-31, August 2012, Ankara.


PALA, İskender. Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, İstanbul: Kapı Yayınları, 2004.

SARAÇ, M. A. Yekta. Klâsik Edebiyat Bilgisi (Belâgat), İstanbul: Gökkubbe Yay., 2004 / AYKANAT, Timuçin (2012), Bilginin Malzeme Olarak Kullanıldığı Sanatlarİle Metinlerarasılık Arasındaki Bağlantılar / Arts In Whıch Knowledge Is Used As Materıal And Its Relatıonshıps Wıth Intertextualıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 11-31, August 2012, Ankara.


TANSEL, Fevziye Abdullah. “Nizâmî-Şeyhî Hüsrev ü ġîrîn Mukâyesesi, İ.Ü.E.F. Tarih Dergisi, C.1, S.2, s. 263-282., 1950 / AYKANAT, Timuçin (2012), Bilginin Malzeme Olarak Kullanıldığı Sanatlarİle Metinlerarasılık Arasındaki Bağlantılar / Arts In Whıch Knowledge Is Used As Materıal And Its Relatıonshıps Wıth Intertextualıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 11-31, August 2012, Ankara.
TARLAN, Ali Nihat. Edebiyat Meseleleri-Metin Şerhine Dâir, İstanbul: Ötüken Yayınevi, 1981 / AYKANAT, Timuçin (2012), Bilginin Malzeme Olarak Kullanıldığı Sanatlarİle Metinlerarasılık Arasındaki Bağlantılar / Arts In Whıch Knowledge Is Used As Materıal And Its Relatıonshıps Wıth Intertextualıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 11-31, August 2012, Ankara.
TARLAN, Ali Nihat. Hayâlî Dîvânı, Ankara: Akçağ Yayınları, 1992 / AYKANAT, Timuçin (2012), Bilginin Malzeme Olarak Kullanıldığı Sanatlarİle Metinlerarasılık Arasındaki Bağlantılar / Arts In Whıch Knowledge Is Used As Materıal And Its Relatıonshıps Wıth Intertextualıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 11-31, August 2012, Ankara.
TATÇI, Mustafa. Yûnus Emre Dîvânı-Tenkitli Metin II, Ankara: Kültür ve Turizm

Bakanlığı Yayınları Başbakanlık Basım Evi, 1990 / AYKANAT, Timuçin (2012), Bilginin Malzeme Olarak Kullanıldığı Sanatlarİle Metinlerarasılık Arasındaki Bağlantılar / Arts In Whıch Knowledge Is Used As Materıal And Its Relatıonshıps Wıth Intertextualıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 11-31, August 2012, Ankara.


TOPALOĞLU, Ahmet. Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, İstanbul: 1.Baskı, Ötüken Yayınevi, 1989 / AYKANAT, Timuçin (2012), Bilginin Malzeme Olarak Kullanıldığı Sanatlarİle Metinlerarasılık Arasındaki Bağlantılar / Arts In Whıch Knowledge Is Used As Materıal And Its Relatıonshıps Wıth Intertextualıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 11-31, August 2012, Ankara.
UYSAL, R. Selçuk . Belâgat ve Edebî Sanatlar Lugati, İstanbul: Doğu Kitabevi, 2010 / AYKANAT, Timuçin (2012), Bilginin Malzeme Olarak Kullanıldığı Sanatlarİle Metinlerarasılık Arasındaki Bağlantılar / Arts In Whıch Knowledge Is Used As Materıal And Its Relatıonshıps Wıth Intertextualıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 11-31, August 2012, Ankara.
VARDAR, Berke. Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Multılıngual Yayınevi, 2002 / AYKANAT, Timuçin (2012), Bilginin Malzeme Olarak Kullanıldığı Sanatlarİle Metinlerarasılık Arasındaki Bağlantılar / Arts In Whıch Knowledge Is Used As Materıal And Its Relatıonshıps Wıth Intertextualıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 11-31, August 2012, Ankara.
YENİTERZİ, Emine. “Metin Şerhiyle İlgili Görüşler”. İLESAM 1. Eski Türk EdebiyatıKologyumu Bildirileri., 1992 / AYKANAT, Timuçin (2012), Bilginin Malzeme Olarak Kullanıldığı Sanatlarİle Metinlerarasılık Arasındaki Bağlantılar / Arts In Whıch Knowledge Is Used As Materıal And Its Relatıonshıps Wıth Intertextualıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 11-31, August 2012, Ankara.
YORULMAZ, Hüseyin. Ziyâ Pâşâ, Terci-i Bend-Terkib-i Bend, İstanbul: Çıdam Yay.,

1992 / AYKANAT, Timuçin (2012), Bilginin Malzeme Olarak Kullanıldığı Sanatlarİle Metinlerarasılık Arasındaki Bağlantılar / Arts In Whıch Knowledge Is Used As Materıal And Its Relatıonshıps Wıth Intertextualıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 11-31, August 2012, Ankara.


ALBAYRAK, Şenol (2005). Bogomilizm ve Bosna Kilisesi, Emre Yayınları, İstanbul / BAYRAKTAR, Zülfikâr (2012), Bosna Hersek Sözlü Kültüründe Nasreddin Hoca Tipi Üzerine / Regardıng Hodja Nasreddın In Oral Culture In Bosnıa Herzegovına,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 33-42, August 2012, Ankara.
ALPARSLAN, Şenol (2008). Bosna‟da Türk Kültürünün Ġzleri, Genel Kurmay Ataşe ve Denetleme Başkanlığı Yayınları, Ankara / BAYRAKTAR, Zülfikâr (2012), Bosna Hersek Sözlü Kültüründe Nasreddin Hoca Tipi Üzerine / Regardıng Hodja Nasreddın In Oral Culture In Bosnıa Herzegovına,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 33-42, August 2012, Ankara.
BAYRAKTAREVİÇ, Fehim (2005). “Nasreddin Hoca”, Nasreddin Hoca Kitabı, Editör: M. Sabri Koz, Kitabevi Yayınları, İstanbul: 17-24 / BAYRAKTAR, Zülfikâr (2012), Bosna Hersek Sözlü Kültüründe Nasreddin Hoca Tipi Üzerine / Regardıng Hodja Nasreddın In Oral Culture In Bosnıa Herzegovına,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 33-42, August 2012, Ankara.
CONSTANTİN, Gh. I. (2005). “Türkler, Balkan Halkları ve Romanyalılar Arasında Nasreddin Hoca”, Nasreddin Hoca Kitabı, Editör: M. Sabri Koz, Kitabevi Yayınları, İstanbul: 163-217 / BAYRAKTAR, Zülfikâr (2012), Bosna Hersek Sözlü Kültüründe Nasreddin Hoca Tipi Üzerine / Regardıng Hodja Nasreddın In Oral Culture In Bosnıa Herzegovına,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 33-42, August 2012, Ankara.
EKİCİ, Metin (2004). “Araştırma Yöntemleri”, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Editör: Öcal Oğuz, Grafiker Yayınları, Ankara: 69-112 / BAYRAKTAR, Zülfikâr (2012), Bosna Hersek Sözlü Kültüründe Nasreddin Hoca Tipi Üzerine / Regardıng Hodja Nasreddın In Oral Culture In Bosnıa Herzegovına,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 33-42, August 2012, Ankara.
HAFIZ, Nimetullah (1990). “Yugoslavya‟da Nasrettin Hoca”, Çevren, 77-78, Mayıs-Ağustos, Prizren: 25-28 / BAYRAKTAR, Zülfikâr (2012), Bosna Hersek Sözlü Kültüründe Nasreddin Hoca Tipi Üzerine / Regardıng Hodja Nasreddın In Oral Culture In Bosnıa Herzegovına,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 33-42, August 2012, Ankara.
HASAN, Hamdi (1987). Saraybosna Kütüphanelerindeki Türkçe Yazmalarda Türküler, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara / BAYRAKTAR, Zülfikâr (2012), Bosna Hersek Sözlü Kültüründe Nasreddin Hoca Tipi Üzerine / Regardıng Hodja Nasreddın In Oral Culture In Bosnıa Herzegovına,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 33-42, August 2012, Ankara.
İYİYOL, Fatih; Ahmet M. KESMECİ (2011). “Balkan Dillerindeki Türkçe Kelimelerin

Tanımlanması Problemi Üzerine Tespitler”. Turkish Studies, Vol. 6/4, Türkiye: 621-632 / BAYRAKTAR, Zülfikâr (2012), Bosna Hersek Sözlü Kültüründe Nasreddin Hoca Tipi Üzerine / Regardıng Hodja Nasreddın In Oral Culture In Bosnıa Herzegovına,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 33-42, August 2012, Ankara.
PİLİÇKOVA, Sevim (2005). “Nasreddin Hoca Fıkralarının Türk Sözlü Geleneğinden Balkan Uluslarının Düzyazı Geleneğine Girmesi”, I. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri, [6-7 Temmuz-2005], AkŞehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Yayınları, AkŞehir: 278-283 / BAYRAKTAR, Zülfikâr (2012), Bosna Hersek Sözlü Kültüründe Nasreddin Hoca Tipi Üzerine / Regardıng Hodja Nasreddın In Oral Culture In Bosnıa Herzegovına,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 33-42, August 2012, Ankara.
POPOVİC, Alexandre (1996). “Yugoslavya‟da Nasreddin Hoca Bibliyografya Araştırması”, Nasreddin Hoca‟ya Armağan, Editör: M. Sabri Koz, Oğlak Yayıncılık, İstanbul: 291-299 / BAYRAKTAR, Zülfikâr (2012), Bosna Hersek Sözlü Kültüründe Nasreddin Hoca Tipi Üzerine / Regardıng Hodja Nasreddın In Oral Culture In Bosnıa Herzegovına,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 33-42, August 2012, Ankara.
RECEPOĞLU, Altay Suroy (2001). “Yugoslavya‟da Nasreddin Hoca‟ya Ait Olan Fıkralar”, Kosova‟da Türk Kültürü veya Türkçe Düşünmek, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara: 50-58 / BAYRAKTAR, Zülfikâr (2012), Bosna Hersek Sözlü Kültüründe Nasreddin Hoca Tipi Üzerine / Regardıng Hodja Nasreddın In Oral Culture In Bosnıa Herzegovına,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 33-42, August 2012, Ankara.
TUFAN, Muzaffer (1996). “Balkanların Ortak Dili Nasreddin Hoca” V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri, T.C. Kültür BakanlığıYayınları, Ankara: 251-260 / BAYRAKTAR, Zülfikâr (2012), Bosna Hersek Sözlü Kültüründe Nasreddin Hoca Tipi Üzerine / Regardıng Hodja Nasreddın In Oral Culture In Bosnıa Herzegovına,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 33-42, August 2012, Ankara.
Halide Edip, “Harabeler Arasında”, Yedigün, S:169, 3 Haziran 1936, s. 8, 24 / BİLGE, Yunus (2012), Halide Edip’in Yedigün Dergisindeki Yazılarında Kadına Bakışı / The Vıew Of Halıde Edıp On Woman In Her Wrıtıngs Publıshed By Yedıgün,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 43-61, August 2012, Ankara.
Halide Edip, “Kertenkelelerle Muharebe”, Yedigün, S: 210, 17 Mart 1937, s. 9 / BİLGE, Yunus (2012), Halide Edip’in Yedigün Dergisindeki Yazılarında Kadına Bakışı / The Vıew Of Halıde Edıp On Woman In Her Wrıtıngs Publıshed By Yedıgün,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 43-61, August 2012, Ankara.
Halide Edip, “Bir Yaşıma Daha Girdim”, Yedigün, S: 211, 24 Mart 1937, s. 4 / BİLGE, Yunus (2012), Halide Edip’in Yedigün Dergisindeki Yazılarında Kadına Bakışı / The Vıew Of Halıde Edıp On Woman In Her Wrıtıngs Publıshed By Yedıgün,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 43-61, August 2012, Ankara.
Halide Edip, “Zaman Adamı… Zamane Adamı…”, Yedigün, S: 213, 7 Nisan 1937, s. 6 / BİLGE, Yunus (2012), Halide Edip’in Yedigün Dergisindeki Yazılarında Kadına Bakışı / The Vıew Of Halıde Edıp On Woman In Her Wrıtıngs Publıshed By Yedıgün,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 43-61, August 2012, Ankara.
Halide Edip, “Zoika‟nın Apartmanı”, Yedigün, S: 218, 12 Mayıs 1937, s. 9, 25, s. 9, 25 / BİLGE, Yunus (2012), Halide Edip’in Yedigün Dergisindeki Yazılarında Kadına Bakışı / The Vıew Of Halıde Edıp On Woman In Her Wrıtıngs Publıshed By Yedıgün,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 43-61, August 2012, Ankara.
Halide Edip, “Topkapı Numune Bağları Yolunda Çingeneler”, Yedigün, S: 224, 23 Haziran 1937, s. 6, 26 / BİLGE, Yunus (2012), Halide Edip’in Yedigün Dergisindeki Yazılarında Kadına Bakışı / The Vıew Of Halıde Edıp On Woman In Her Wrıtıngs Publıshed By Yedıgün,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 43-61, August 2012, Ankara.
Halide Edip, “Topkapı Numune Bağlarında: Radyo, Çardaklar, İnsanlar”, Yedigün, S: 225, 30 Haziran 1937, s. 6, 25 / BİLGE, Yunus (2012), Halide Edip’in Yedigün Dergisindeki Yazılarında Kadına Bakışı / The Vıew Of Halıde Edıp On Woman In Her Wrıtıngs Publıshed By Yedıgün,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 43-61, August 2012, Ankara.
Halide Edip, “Haspaya Yaraşır”, Yedigün, S: 234, 1 Eylül 1937, s. 4 / BİLGE, Yunus (2012), Halide Edip’in Yedigün Dergisindeki Yazılarında Kadına Bakışı / The Vıew Of Halıde Edıp On Woman In Her Wrıtıngs Publıshed By Yedıgün,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 43-61, August 2012, Ankara.
Halide Edip, “Sergide Üç Millet Binası”, Yedigün, S: 235, 8 Eylül 1937, s. 12-13 / BİLGE, Yunus (2012), Halide Edip’in Yedigün Dergisindeki Yazılarında Kadına Bakışı / The Vıew Of Halıde Edıp On Woman In Her Wrıtıngs Publıshed By Yedıgün,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 43-61, August 2012, Ankara.
Halide Edip, “Yuvarlak Masa Şövalyeleri”, Yedigün, S: 252, 5 II. Kanun 1938, s. 9, 26 / BİLGE, Yunus (2012), Halide Edip’in Yedigün Dergisindeki Yazılarında Kadına Bakışı / The Vıew Of Halıde Edıp On Woman In Her Wrıtıngs Publıshed By Yedıgün,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 43-61, August 2012, Ankara.
Halide Edip, “Genç Yazıcılara Dair-2”, Yedigün, S: 259, 22 Şubat 1938, s. 9, 26 / BİLGE, Yunus (2012), Halide Edip’in Yedigün Dergisindeki Yazılarında Kadına Bakışı / The Vıew Of Halıde Edıp On Woman In Her Wrıtıngs Publıshed By Yedıgün,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 43-61, August 2012, Ankara.
Halide Edip, “Paraya Dair”, Yedigün, S: 260, 1 Mart 1938, s. 13 / BİLGE, Yunus (2012), Halide Edip’in Yedigün Dergisindeki Yazılarında Kadına Bakışı / The Vıew Of Halıde Edıp On Woman In Her Wrıtıngs Publıshed By Yedıgün,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 43-61, August 2012, Ankara.
Halide Edip, “Elektra Piyesi”, Yedigün, S: 261, 8 Mart 1938, s. 9, 24 / BİLGE, Yunus (2012), Halide Edip’in Yedigün Dergisindeki Yazılarında Kadına Bakışı / The Vıew Of Halıde Edıp On Woman In Her Wrıtıngs Publıshed By Yedıgün,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 43-61, August 2012, Ankara.
Halide Edip, “Seke Seke ben Geldim”, Yedigün, S: 285, 23 Ağustos 1938, s. 9, 24 / BİLGE, Yunus (2012), Halide Edip’in Yedigün Dergisindeki Yazılarında Kadına Bakışı / The Vıew Of Halıde Edıp On Woman In Her Wrıtıngs Publıshed By Yedıgün,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 43-61, August 2012, Ankara.
Halide Edip, “Yuvarlanan Kırklar”, Yedigün, S: 287, 6 Eylül 1938, s. 9 / BİLGE, Yunus (2012), Halide Edip’in Yedigün Dergisindeki Yazılarında Kadına Bakışı / The Vıew Of Halıde Edıp On Woman In Her Wrıtıngs Publıshed By Yedıgün,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 43-61, August 2012, Ankara.
Halide Edip, “Balalayka Çalan Adamın Sergüzeşti”, Yedigün, S: 290, 23 Ağustos 1938, s. 4, 26 / BİLGE, Yunus (2012), Halide Edip’in Yedigün Dergisindeki Yazılarında Kadına Bakışı / The Vıew Of Halıde Edıp On Woman In Her Wrıtıngs Publıshed By Yedıgün,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 43-61, August 2012, Ankara.
Halide Edip, “Devika Rani”, Yedigün, S: 300, 6 I. Kanun 1938, s. 9, 24 / BİLGE, Yunus (2012), Halide Edip’in Yedigün Dergisindeki Yazılarında Kadına Bakışı / The Vıew Of Halıde Edıp On Woman In Her Wrıtıngs Publıshed By Yedıgün,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 43-61, August 2012, Ankara.
Halide Edip, “Çung Ling‟in Lambası”, Yedigün, S: 333, 25 Temmuz 1939, s. 5 / BİLGE, Yunus (2012), Halide Edip’in Yedigün Dergisindeki Yazılarında Kadına Bakışı / The Vıew Of Halıde Edıp On Woman In Her Wrıtıngs Publıshed By Yedıgün,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 43-61, August 2012, Ankara.
Halide Edip, “Romeo ve Julyet Münasebetiyle”, Yedigün, S: 345, 17 I. Teşrin 1939, s. 8 / BİLGE, Yunus (2012), Halide Edip’in Yedigün Dergisindeki Yazılarında Kadına Bakışı / The Vıew Of Halıde Edıp On Woman In Her Wrıtıngs Publıshed By Yedıgün,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 4, p. 43-61, August 2012, Ankara.
ALIM, M. (2006). Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Türkiye’de Çevre ve İlköğretimde Çevre Eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2): 599–616 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
ARSAL, Z. (2010). Ġlköğretim Öğretmen Adaylarının Sera Etkisi İle İlgili Kavram Yanılgıları, İlköğretim Online, 9(1), s. 229-240 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
ATASOY, E. ve ERTÜRK, H. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Çevresel Tutum Ve Çevre Bilgisi Üzerine Bir Alan Araştırması, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1): 105- 122 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
AYVACI, H, Ş. ve ÇORUHLU, Ş. T. (2009). Öğrencilerin Küresel Çevre Sorunlarına

Bakışları ve Kavram Yanılgılarının Belirlenmesine Yönelik Gelişimsel BirAraştırma, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi,12(2): 11-25 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik