Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet50/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   437
/ Pre-Service Elementary School Teachers’ Opinions About Values Educatıon Wıthın The Framework Of Globalızatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 285-300, June 2012, Ankara.
POURHASSAN, A. (2011). Can Policy be the same in localization and globalization? Issues and perspectives. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Busıness, 3(3), 1545-1550 / YILMAZ, Ferat; MERTER, Feridun (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küreselleşme Çerçevesinde Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri1 / Pre-Service Elementary School Teachers’ Opinions About Values Educatıon Wıthın The Framework Of Globalızatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 285-300, June 2012, Ankara.
SARICI BULUT, S. (2009). İyilik yapma değerinin öğrencilerin bilişsel dünyalarına yerleştirilmesi. I. Ulusal İyilik Sempozyumu, Elazığ: Fırat Üniversitesi, 20-21 Haziran 2009, 104-114 / YILMAZ, Ferat; MERTER, Feridun (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küreselleşme Çerçevesinde Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri1 / Pre-Service Elementary School Teachers’ Opinions About Values Educatıon Wıthın The Framework Of Globalızatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 285-300, June 2012, Ankara.
SENEMOĞLU, N. (2005). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya (12. baskı). Ankara: Gazi Kitabevi / YILMAZ, Ferat; MERTER, Feridun (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küreselleşme Çerçevesinde Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri1 / Pre-Service Elementary School Teachers’ Opinions About Values Educatıon Wıthın The Framework Of Globalızatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 285-300, June 2012, Ankara.
SHIKIA, R. P. (2004). Value education and human rights. New Delhi: Sarup & Sons.

STROMQUIST, N. P. ve MONKMAN, K. (2000). Defining globalization and assessing its implications on knowledge and education. N. P. Stromquist ve K. Monkman, (Eds.), Globalization and education integration and contestation across cultures içinde (3-25). USA: Rowman and Littlefield Publishers / YILMAZ, Ferat; MERTER, Feridun (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küreselleşme Çerçevesinde Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri1 / Pre-Service Elementary School Teachers’ Opinions About Values Educatıon Wıthın The Framework Of Globalızatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 285-300, June 2012, Ankara.


TALAS, M. ve KAYA, Y. (2007). Küreselleşmenin kültürel sonuçları. TÜBAR, 22, 149-162 / YILMAZ, Ferat; MERTER, Feridun (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küreselleşme Çerçevesinde Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri1 / Pre-Service Elementary School Teachers’ Opinions About Values Educatıon Wıthın The Framework Of Globalızatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 285-300, June 2012, Ankara.
TAŞDEMİR, M. (2009). İlköğretimde değerler eğitimi ve bu değerlerin Alevi-Bektaşi değerleri ile ilişkililiği. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 51, 295-326 / YILMAZ, Ferat; MERTER, Feridun (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küreselleşme Çerçevesinde Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri1 / Pre-Service Elementary School Teachers’ Opinions About Values Educatıon Wıthın The Framework Of Globalızatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 285-300, June 2012, Ankara.
TOOMEY, R. ve LOVAT, T. (2009). Values education, quality teaching, and service learning: the harmony of a new pedagogy. Beliefs and Values, 1 (2), 220-229 / YILMAZ, Ferat; MERTER, Feridun (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küreselleşme Çerçevesinde Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri1 / Pre-Service Elementary School Teachers’ Opinions About Values Educatıon Wıthın The Framework Of Globalızatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 285-300, June 2012, Ankara.
ULUSOY, K. (2010). Değer eğitimi: davranışçı ve yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanan tarih programlarında değer aktarımı. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 32-51 / YILMAZ, Ferat; MERTER, Feridun (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küreselleşme Çerçevesinde Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri1 / Pre-Service Elementary School Teachers’ Opinions About Values Educatıon Wıthın The Framework Of Globalızatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 285-300, June 2012, Ankara.

VOLCKER, P. A. (2000). The implication of globalism is glohalism. Journal of International Financial Management and Accounting, 11 (3), 207-214 / YILMAZ, Ferat; MERTER, Feridun (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küreselleşme Çerçevesinde Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri1 / Pre-Service Elementary School Teachers’ Opinions About Values Educatıon Wıthın The Framework Of Globalızatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 285-300, June 2012, Ankara.


YALAR, T. ve YANPAR YELKEN, T. (2011). Değerler eğitiminin iyileştirilmesi ile ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(38), 79-98 / YILMAZ, Ferat; MERTER, Feridun (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küreselleşme Çerçevesinde Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri1 / Pre-Service Elementary School Teachers’ Opinions About Values Educatıon Wıthın The Framework Of Globalızatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 285-300, June 2012, Ankara.
YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık / YILMAZ, Ferat; MERTER, Feridun (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küreselleşme Çerçevesinde Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri1 / Pre-Service Elementary School Teachers’ Opinions About Values Educatıon Wıthın The Framework Of Globalızatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 285-300, June 2012, Ankara.
YILMAZ, K. ve HORZUM, M. B. (2005). Küreselleşme, bilgi teknolojileri ve üniversite. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6(10), 103-121 / YILMAZ, Ferat; MERTER, Feridun (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küreselleşme Çerçevesinde Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri1 / Pre-Service Elementary School Teachers’ Opinions About Values Educatıon Wıthın The Framework Of Globalızatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 285-300, June 2012, Ankara.
YİĞİTTİR, S. ve KELEŞ, H. (2011). Sosyal bilgiler dersinde değer eğitimine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, (189), 144-155 / YILMAZ, Ferat; MERTER, Feridun (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küreselleşme Çerçevesinde Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri1 / Pre-Service Elementary School Teachers’ Opinions About Values Educatıon Wıthın The Framework Of Globalızatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 285-300, June 2012, Ankara.

AKENGİN, H ve İBRAHİMOĞLU, Z. (2010). Effects of Use of Cartoons in Social Studies Course on Students’ Academic Achievement and Their Opinions about the Course. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 1–19 ARIK, B. (1998). Değişen Toplum Değişen Karikatür. İstanbul: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.


BAŞAK, A. (2002). Materyal Kullanımının İlköğretim Okulu Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.
BELDİMAN, L., JASCANU, N., & CARCEL, E. (2011). Continuous Education through Contextual Animations. Anywhere, Anytime - Education on Demand, Vol Ii, 209-214 / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.
CENGİZHAN, S. (2011). Prospective Teachers' Opinions about Concept Cartoons Integrated with Modular Instructional Design. Egitim ve Bilim-Education and Science, 36(160), 93-104 / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.
ÇALIġKAN, F. (2005). İlköğretim 4.sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Aktif Öğrenme Yöntemlerinden Çözümlemeli Öykü Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Tutumlarına Ve Aktif Öğrenme Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.

DALACOSTA, K., PAPARRİGOPOULOU-KAMARĠOTAKĠ, M., & PAVLATOU, E. A. (2011). Can we assess pupil's science knowledge with animated cartoons? 3rd World Conference on Educational Sciences (2011), 15, 3272-3276. doi: DOI 10.1016/j.sbspro.2011.04.284 / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.


DOĞANAY, A. (2006). Değerler eğitimi. C. Öztürk (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (s. 255-286). Ankara: Pegem Yayıncılık / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.
DE FREN, M. (1988), Using Cartoons to Develop Writing and Thinking Skills, Social Studies Journal, 79, 221–224 / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.
DEMETRULĠAS, D.A.M. (1982), “Gags, Giggles, Guffaws: Using Cartoons in the Classroom” Journal of Reading, / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.

DURUALP, E. (2006). Ġlköğretim Sosyal Bilgiler öğretiminde Karikatür Kullanımı. YayınlanmamıŞ Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.


ERSOY, A. (2010). İlköğretimde Değer Kazanımlarının İncelenmesinde Karikatür Kullanımı: Dayanışma Değeri Örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2010, 29 (2), 79-103 / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.

ERSOY, A. F., & TURKKAN, B. (2010). Analyzing Social and Environmental Issues Elementary School Students Reflect in their Cartoons. Egitim ve Bilim-Education and Science, 35(156), 96-109 / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.


EKİCİ, F., EKİCİ, E. ve AYDIN, F. (2007). Utility Of Concept Cartoons İn Diagnosing And Overcoming Misconceptions Related To Photosynthesis. International Journal of Environmental & Science Education, 2(4), 111–124 / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.
EULİE, J. (1969). Creating Ġnterest And Developing Understanding in Social Studies Through Cartoons. Peabody Journal of Education, 46(5), 288-290 / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.
EŞGİ, N. (2006). Web Temelli Öğretimde Basılı Materyal ve Yüz Yüze Öğretimin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 459-473 / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.
KABAPİNAR, F. (2009). What Makes Concept Cartoons More Effective? Using Research to Inform Practice. Egitim Ve Bilim-Education and Science, 34(154), 104-118 / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.
KEOGH, B., NAYLOR, S., & WİLSON, C. (1998). Concept Cartoons: A New Perspective on Physics Education. Physics Education, 33(4), 219-224 / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.
KLEEMAN, G. (2006). Using Cartoons To Ġnvestigate Social And Environmental İssues. Ethos, 14(3), 9-19 / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.
LYNCH, M. (2012). Seal of Approval. http://tr.toonpool.com/cartoons/thesealofapproval_11297 adresinden indirilmiştir.

MEB. (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi (4-5. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Basım Evi / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.


ÖZER, A. (1994). İletişimin Çizgi Dili Karikatür. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.
SEFEROĞLU, S. (2006). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegema Yayıncılık / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.

SÖNMEZ, V. (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı yayıncılık / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.


ŞAŞMAZ-OREN, F., & ORMANCI, U. (2011). Teacher candidate levels of familiarity with the methods, techniques and tools composing the alternative assessment approaches. 3rd World Conference on Educational Sciences (2011), 15, 3476-3483 / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.
TOPUZ, H. (1986). İletişimde Karikatür ve Toplum. EskiŞehir: Anadolu üniversitesi basımevi / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.
YİN, R. K. (2003). Case Study Research. Design And Methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA.: Sage / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.
YILDIRIM, A. &ŞİMŞEK H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (Beşinci Bası). Ankara: Seçkin Basımevi / YÜKSEL, İsmail; ADIGÜZEL, Abdullah (2012), Değer Eğitiminde Karikatür Kullanımı: İlköğretim Öğrencilerinin Şefkat Ve Merhamet Değer Algılarının Belirlenmesi /Use Of Cartoons In Values Educatıon: Identıfıyıng Prımary Schools’Students Percepıtons Of Affectıon And Mercy Values, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 301-311, June 2012, Ankara.

A. Arzul, “Ankete Cevap”, Yeni Sabah, S. 530, 22 İlk Teşrin 1939, s. 7 / ÖZLÜK, Nuran (2012), 1939-1940 Tevfik Fikret Münakaşaları 1. Yeni SabahGazetesinde “Fikret’in Heykelini Mi Dikelim Yoksa Eserlerini Mi Yakalım?” Anketi Ve Bu Anket Etrafında Gelişen Münakaşalar / 1939-1940 Arguments About Tevfik Fikret 1. The Survey “Shall We Put Up A Statue İn Honour Of Fikret Or Burn His Works?” İn Yeni Sabah Newspaper And The Arguments About It,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 313-334, June 2012, Ankara.


Abdülkadir Ceyhun, “Ankete Cevap”, Yeni Sabah, S. 530, 22 İlk Teşrin 1939, s. 7 / ÖZLÜK, Nuran (2012), 1939-1940 Tevfik Fikret Münakaşaları 1. Yeni SabahGazetesinde “Fikret’in Heykelini Mi Dikelim Yoksa Eserlerini Mi Yakalım?” Anketi Ve Bu Anket Etrafında Gelişen Münakaşalar

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik