Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social ScienceDownload 3.37 Mb.
bet5/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.

GÜLENSOY, Tuncer-BURAN Ahmet, Tunceli Yöresi Ağızlarından Derlemeler, Boğaziçi Yay., İst. 1992 / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.


ERSOYLU Hâlil, “Türkçenin Bazı Yabancı Kökenli Kelimelerindeki Damaksı Genizsileşme”, İlmî Araştırmalar, İlim Yayma Cemiyeti Yay., İst. 2000 / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.
BOESCHOTEN Hendrik, “Avrupa Türkçesinde Anadolu Ağızlarının Yansımaları”, Türkçenin Ağızları Çalıştay Bildirileri, Hz. A. Sumru ÖZSOY- Eser E. TAYLAN, Boğaziçi Yay. İst. 2000 / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.
SAĞIR, Mukim, “Anadolu Ağızlarında Ünsüzler”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1995, TDK Yay., Ank. 1997 / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.
BOZKURT, “Kabil Avşar Ağzı”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1977, Ank. 1978 / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.
TİMURTAŞ F. Kadri, Eski Türkiye Türkçesi, İst. Ünv. Yay., İst. 1977 / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.
CAFEROĞLU Ahmet, “Anadolu Ağızlarında Konson Değişmeleri”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1963, Ank. 1964 / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.
CAFEROĞLU Ahmet, “Anadolu Ağızları Konson Değişmeleri”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1963, TDK Yay., Ank. 1988 / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.
CAFEROĞLU Ahmet, “Konya İlinin Ermenek Ağzı”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1972, TDK Yay., Ank. 1989 / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.
Nurettin DEMİR, “Alanya Ağızlarında Şimdi’nin Varyantları”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1995, TDK Yay., Ank. 1997, s. 99-114. / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.
Tahsin BANGUOĞLU, Türk Grameri, Birinci Bölüm: Sesbilgisi, İst. 1959 / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.
CAFEROĞLU, “Anadolu Ağızlarında İçses Ünsüz Benzeşmesi”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1958, TDK Yay., Ank. 1988 / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.

BOEV Emil, “Bulgaristan-Türk Ağızlarında İçses Konson Benzeşmesi”, Bilimsel Bildiriler 1972, TDK Yay., Ank. 1972 / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.


CAFEROĞLU Ahmet, “Anadolu Ağızlarında İçses Ünsüz Benzeşmesi”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1958, TDK Yay., Ank. 1988 / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.
GÜLENSOY Tuncer, “Rumeli Ağızlarının Ses Bilgisi Üzerine Bir Deneme”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1984, TDK Yay., Ank. 1987 / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.
A. M. ŞÇERBAK, “Tarihî Bakımdan Türkçe Kelimelerin Şekil Yapısı”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1994, TDK Yay., Ank. 1996 / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.
SEVORTYAN Yervand V., “Türk Dillerinde Kelime Başındaki Ünsüzlerin Düşmesi”, Bilimsel Bildiriler 1972, TDK Yay., Ank. 1972 / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.
MENZ Astrid, “On Some Features Of Rumelian Turkısh Dialects”, Türkçenin Ağızları Çalıştay Bildirileri, Boğaziçi Yay., İst. 2000 / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.

GEMALMAZ Efrasyab, “Türkçenin Morfo-Sentaktik Yapısının Fonolojisine Etkileri”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1992, TDK Yay., Ank. 1995 / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.


CAFEROĞLU Ahmet, “Anadolu Ağızlarındaki Metathese Gelişmesi”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1955, TDK Yay., Ank.1988 / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.
CAFEROĞLU Ahmet, “Anadolu Ağızlarındaki Metathese Gelişmesi”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1955, TDK Yay., Ank.1988, s. 2 / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.
EREN Hasan, “Türk Dillerinde Metethese”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1953, TDK Yay., Ank.1988 / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.
GÜLENSOY Tuncer, “Rumeli Ağızlarının Ses Bilgisi Üzerine Bir Deneme”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1984, TDK Yay., Ank.1987 / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.

KORKMAZ Zeynep, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yay., Ank. 1992 / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.


GEMALMAZ Efrasyab, “Türçenin Morfo-Sentaktik Yapısının Fonolojisine Etkileri”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1992, TDK Yay., Ankara / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.
DEMİRCAN Ömer, ”Birleşik Sözcük ve Birleşik Sözcüklerde Vurgu”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1977, TDK Yay., Ank. 1978 / ERDEM, Mehmet Dursun (2009), Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – II (Consonants), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 1-23, Summer 2009, Ankara.

ARIKOĞLU, Ekrem, Türk Lehçeleri Grameri (Tuva Bölümü), Akçağ yay. Ank. 2007 / ÇELİK, Fatih (2009), Kırgızca Ve Tuvacada –Çı Ekinin İşlevleri / The Functıons Of “Çı” Suffıx In Kyrgyz And Tuvınıan, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2, p. 1-14, Winter 2009, Ankara.


DEMİRCAN, Ömer, “-CI” eki bir niteleyici türetir, adlaştırmaz / ÇELİK, Fatih (2009), Kırgızca Ve Tuvacada –Çı Ekinin İşlevleri / The Functıons Of “Çı” Suffıx In Kyrgyz And Tuvınıan, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2, p. 1-14, Winter 2009, Ankara.
GABAİN, A. Von, Eski Türkçenin Grameri, çev. Mehmet AKALIN, Yükseköğretim Kurulu Matbaası yay. Ankara 1995 / ÇELİK, Fatih (2009), Kırgızca Ve Tuvacada –Çı Ekinin İşlevleri / The Functıons Of “Çı” Suffıx In Kyrgyz And Tuvınıan, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2, p. 1-14, Winter 2009, Ankara.
İSHAKOV, F.G., A.A.Palmbah, Грамматика тувинского языка(Tuvaca Dilbilsi), Moskova, 1961 / ÇELİK, Fatih (2009), Kırgızca Ve Tuvacada –Çı Ekinin İşlevleri / The Functıons Of “Çı” Suffıx In Kyrgyz And Tuvınıan, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2, p. 1-14, Winter 2009, Ankara.
JOHANSON, Lars, “Güney Sibirya Türkçesinde Adlar ve Sıfatlar”, Çev. Sema ASLAN bilig Bahar / 2004 sayı 29: 1-27 / ÇELİK, Fatih (2009), Kırgızca Ve Tuvacada –Çı Ekinin İşlevleri / The Functıons Of “Çı” Suffıx In Kyrgyz And Tuvınıan, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2, p. 1-14, Winter 2009, Ankara.
KARADOVUT, Zekeriya, AKSOY, Mustafa, Kırgız Gelenekleri ve Abramzon, www.insanbilimleri.com / ÇELİK, Fatih (2009), Kırgızca Ve Tuvacada –Çı Ekinin İşlevleri / The Functıons Of “Çı” Suffıx In Kyrgyz And Tuvınıan, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2, p. 1-14, Winter 2009, Ankara.
KİREMİT, Mehmet, Türk Dili Dersleri, Ankara, 1997 / ÇELİK, Fatih (2009), Kırgızca Ve Tuvacada –Çı Ekinin İşlevleri / The Functıons Of “Çı” Suffıx In Kyrgyz And Tuvınıan, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2, p. 1-14, Winter 2009, Ankara.
KORKMAZ, Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri, TDK yay. Ankara, 2003 / ÇELİK, Fatih (2009), Kırgızca Ve Tuvacada –Çı Ekinin İşlevleri / The Functıons Of “Çı” Suffıx In Kyrgyz And Tuvınıan, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2, p. 1-14, Winter 2009, Ankara.
MOLDOBAYEV, İmel, Türk Yurdu, XXI/171 (Kasım 2001), s. 34-36 / ÇELİK, Fatih (2009), Kırgızca Ve Tuvacada –Çı Ekinin İşlevleri / The Functıons Of “Çı” Suffıx In Kyrgyz And Tuvınıan, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2, p. 1-14, Winter 2009, Ankara.
ORUZBAEVA, B. O., Kırgız Tilindegi Söz Casooçu Affikster,(Kırgızcadaki İsim Yapım Ekleri) Frunze,1958 PARLATIR, İsmail, Türkçe Sözlük, TDK yay. 2 cilt. Ankara, 1998 / ÇELİK, Fatih (2009), Kırgızca Ve Tuvacada –Çı Ekinin İşlevleri / The Functıons Of “Çı” Suffıx In Kyrgyz And Tuvınıan, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2, p. 1-14, Winter 2009, Ankara.
SADIKOV, Taşpolat, Kırgız-Türk Salıştırma Gramatikasının Negizderi,( Kırgız-Türk Gramerlerinin Karşılaştırmalı Özellikleri) SEVORTYAN, E.V., Affiksı imennogo clovoobrazavaniya b Azerbaydjanskom yazıke. Moskva, 1966/ ÇELİK, Fatih (2009), Kırgızca Ve Tuvacada –Çı Ekinin İşlevleri / The Functıons Of “Çı” Suffıx In Kyrgyz And Tuvınıan, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2, p. 1-14, Winter 2009, Ankara.
ŞAHİN, İbrahim, “Türkçe Yer Adlarının Yapısı Üzerine” A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 32 Erzurum 2007 s.5 / ÇELİK, Fatih (2009), Kırgızca Ve Tuvacada –Çı Ekinin İşlevleri / The Functıons Of “Çı” Suffıx In Kyrgyz And Tuvınıan, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2, p. 1-14, Winter 2009, Ankara.
TEKİN, Talat, Orhun Türkçesi Grameri, İstanbul, 2003 YUDAHIN K.K., Kırgızko-Russkiy Slovar, Moskva, 1965 / ÇELİK, Fatih (2009), Kırgızca Ve Tuvacada –Çı Ekinin İşlevleri / The Functıons Of “Çı” Suffıx In Kyrgyz And Tuvınıan, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2, p. 1-14, Winter 2009, Ankara.
ZAHİTOĞLU, Vahit, “Kitab-ı Dede Korkut‟taki Bazı Kelimeler Üzerine”, AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S 16, s.4-6, Erzurum,2000 / ÇELİK, Fatih (2009), Kırgızca Ve Tuvacada –Çı Ekinin İşlevleri / The Functıons Of “Çı” Suffıx In Kyrgyz And Tuvınıan, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2, p. 1-14, Winter 2009, Ankara.
ZÜLFİKAR, Hamza, Dünden Bugüne Türkçe, Türk Dili Dergisi. / ÇELİK, Fatih (2009), Kırgızca Ve Tuvacada –Çı Ekinin İşlevleri / The Functıons Of “Çı” Suffıx In Kyrgyz And Tuvınıan, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2, p. 1-14, Winter 2009, Ankara.

AKSOY Erdal, Yörük Türkmenlerinin Sosyo-Kültürel Yapısı( KırıkkaleKarakeçili Aşireti Örn.),Hacettepe Ünv. (Yayımlanmamış DoktoraTezi), Ankara 2000 / YAVUZ, Serdar (2009), Karakeçili Ağzı I (Kırıkkale)-Giriş/ Karakeçili Dıalect I (Kırıkkale)-Introductıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2,p. 15-26, Winter 2009, Ankara.


AŞAN M. Beşir, Yukarı Fırat Havzasında Karakeçililer, VII. Osmanlı Sempozyumu Bildirileri, Eylül 1992 Söğüt / YAVUZ, Serdar (2009), Karakeçili Ağzı I (Kırıkkale)-Giriş/ Karakeçili Dıalect I (Kırıkkale)-Introductıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2,p. 15-26, Winter 2009, Ankara.
CUNBUR Müjgan, “Gözden Kaçan .Bir Risale”, Türk Kültüründe Karakeçililer Uluslar arası Bilgi Şöleni Bildirileri, Şanlıurfa 1999 / YAVUZ, Serdar (2009), Karakeçili Ağzı I (Kırıkkale)-Giriş/ Karakeçili Dıalect I (Kırıkkale)-Introductıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2,p. 15-26, Winter 2009, Ankara.
ÇAY Abdulhaluk, Her Yönüyle Kürt Dosyası, Ankara 1993 / YAVUZ, Serdar (2009), Karakeçili Ağzı I (Kırıkkale)-Giriş/ Karakeçili Dıalect I (Kırıkkale)-Introductıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2,p. 15-26, Winter 2009, Ankara.
ÇAY Abdulhaluk, “Ertuğrul Gazi Karakeçilileri ve Söğüt Yörük Bayramı”, III. Osmanlı Sempozyumu, Söğüt 1988 / YAVUZ, Serdar (2009), Karakeçili Ağzı I (Kırıkkale)-Giriş/ Karakeçili Dıalect I (Kırıkkale)-Introductıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2,p. 15-26, Winter 2009, Ankara.
EKER Gülin Öğüt, “Karakeçililerde Eski Türk İnançları”, Türk Kültüründe Karakeçililer Uluslar arası Bilgi Şöleni, Şanlıurfa 1999 / YAVUZ, Serdar (2009), Karakeçili Ağzı I (Kırıkkale)-Giriş/ Karakeçili Dıalect I (Kırıkkale)-Introductıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2,p. 15-26, Winter 2009, Ankara.
FIRAT Şerif M., Doğu İlleri ve Varto Tarihi, Ankara, 1983 / YAVUZ, Serdar (2009), Karakeçili Ağzı I (Kırıkkale)-Giriş/ Karakeçili Dıalect I (Kırıkkale)-Introductıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2,p. 15-26, Winter 2009, Ankara.
GÜNDÜZ Tufan, “Kırıkkale Havalisinde Türkmen Köyleri”, Karakeçili II. Uluslar arası Kültür Şenliği 13-14-15 Eylül 1995 / YAVUZ, Serdar (2009), Karakeçili Ağzı I (Kırıkkale)-Giriş/ Karakeçili Dıalect I (Kırıkkale)-Introductıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2,p. 15-26, Winter 2009, Ankara.
HALAÇOĞLU Yusuf, “Anadolu İskânında Urfa ve Çevresi”, Türk Kültüründe Karakeçililer Uluslar arası Bilgi ġöleni Bildirileri, Şanlıurfa 1999 / YAVUZ, Serdar (2009), Karakeçili Ağzı I (Kırıkkale)-Giriş/ Karakeçili Dıalect I (Kırıkkale)-Introductıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2,p. 15-26, Winter 2009, Ankara.
İslam Ansiklopedisi Karakeçili Maddesi, Diyanet Yay. Kırıkkale İl Yıllığı-1999 / YAVUZ, Serdar (2009), Karakeçili Ağzı I (Kırıkkale)-Giriş/ Karakeçili Dıalect I (Kırıkkale)-Introductıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2,p. 15-26, Winter 2009, Ankara.
ÖZÇELİK Bedri, Kırıkkale Karakeçililerinin Halkbilimi Derlemeleri, Kırıkkale 1995 / YAVUZ, Serdar (2009), Karakeçili Ağzı I (Kırıkkale)-Giriş/ Karakeçili Dıalect I (Kırıkkale)-Introductıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2,p. 15-26, Winter 2009, Ankara.
ÖZÇELİK İsmail, Karakeçililer, Türk Kültüründe Karakeçililer Uluslar arası Bilgi Şöleni Bildirileri, Şanlıurfa 1999 / YAVUZ, Serdar (2009), Karakeçili Ağzı I (Kırıkkale)-Giriş/ Karakeçili Dıalect I (Kırıkkale)-Introductıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2,p. 15-26, Winter 2009, Ankara.
BAYRAM Sakallı, “Karakeçili Aşireti ve Milli Mücadelede Karakeçililer”, Karakeçili III. Uluslar arası Kültür Şenliği, Kırıkkale, Eylül 20-21 1997 / YAVUZ, Serdar (2009), Karakeçili Ağzı I (Kırıkkale)-Giriş/ Karakeçili Dıalect I (Kırıkkale)-Introductıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2,p. 15-26, Winter 2009, Ankara.
Faruk SÜMER, Oğuzlar(Türkmenler), İstanbul, 1999, s. 11 / YAVUZ, Serdar (2009), Karakeçili Ağzı I (Kırıkkale)-Giriş/ Karakeçili Dıalect I (Kırıkkale)-Introductıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2,p. 15-26, Winter 2009, Ankara.
MERİÇ Ümit: Babam Cemil MERİÇ, İletişim Yayınları, İstanbul 2006 / ÖZŞAVLİ, Halil (2009), Cemil Meriç’in Eserlerinde Ahmet Cevdet Paşa / Ahmet Cevdet Paşa In Cemil Meriç’s Evıdences, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2, p. 27-32, Winter 2009, Ankara.

MERİÇ Cemil: Bir Facianın Hikâyesi, İnsan Yay., İstanbul 1986 / ÖZŞAVLİ, Halil (2009), Cemil Meriç’in Eserlerinde Ahmet Cevdet Paşa / Ahmet Cevdet Paşa In Cemil Meriç’s Evıdences, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2, p. 27-32, Winter 2009, Ankara.

MERİÇ Cemil: Bu Ülke, İletişim Yay., İstanbul 2004 / ÖZŞAVLİ, Halil (2009), Cemil Meriç’in Eserlerinde Ahmet Cevdet Paşa / Ahmet Cevdet Paşa In Cemil Meriç’s Evıdences, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2, p. 27-32, Winter 2009, Ankara.

MERİÇ Cemil: Işık Doğudan Gelir, İletişim Yay., İstanbul 2008 / ÖZŞAVLİ, Halil (2009), Cemil Meriç’in Eserlerinde Ahmet Cevdet Paşa / Ahmet Cevdet Paşa In Cemil Meriç’s Evıdences, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2, p. 27-32, Winter 2009, Ankara.

MERİÇ Cemil: Jurnal (cilt 1), İletişim Yay., İstanbul 2007 / ÖZŞAVLİ, Halil (2009), Cemil Meriç’in Eserlerinde Ahmet Cevdet Paşa / Ahmet Cevdet Paşa In Cemil Meriç’s Evıdences, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2, p. 27-32, Winter 2009, Ankara.

MERİÇ Cemil: Jurnal (cilt 2), İletişim Yay., İstanbul 2007 / ÖZŞAVLİ, Halil (2009), Cemil Meriç’in Eserlerinde Ahmet Cevdet Paşa / Ahmet Cevdet Paşa In Cemil Meriç’s Evıdences, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2, p. 27-32, Winter 2009, Ankara.

MERİÇ Cemil: Kırk Ambar (cilt 1), İletişim Yay., İstanbul 2006 / ÖZŞAVLİ, Halil (2009), Cemil Meriç’in Eserlerinde Ahmet Cevdet Paşa / Ahmet Cevdet Paşa In Cemil Meriç’s Evıdences, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 2, p. 27-32, Winter 2009, Ankara.

MERİÇ Cemil: Kırk Ambar (cilt 2), İletişim Yay., İstanbul 2006 / ÖZŞAVLİ, Halil (2009), Cemil Meriç’in Eserlerinde Ahmet Cevdet Paşa / Ahmet Cevdet Paşa In Cemil Meriç’s Evıdences,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik