Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet44/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
TALAS, M. Asad, (2000) Nizamiye Medresesi ve İslâm’da Eğitim-Öğretim, Çev. Sadık Cihan, Samsun /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
TAŞDEMİRCİ, Y. D. (1988) “Medreselerin Doğuş Kaynaklarıı ve İlk Zamanları”, Erciyes Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kayseri, s. 269-278 /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
TOSUN, Cemal, (2005) Din Eğitimi Bilimine Giriş, Ankara /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
TURAN, O. (2009) Oniki Hayvanlı Türk Takvimi, İstanbul, Ötüken Yay /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
Türk Dil Kurumu, (1988) Türkçe Sözlük, C. I, Ankara /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
ÜNALAN, S.-ÖZTÜRK, H., (2008) “İslâmiyet’ten önce Türklerde Eğitim ve Öğretim, Fırat Ünv., İlahiyat fak. Dergisi, S. 13: 2, Elazığ, s.89–109 /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
ÜSTÜN, Çağatay, (2009) “Eski Bir Türk İçeceği: Kımız (Koumıss) TÜBAR-XXVI, Güz, Niğde, s. 247-255 /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.
YASİN, Yüsüpcan, (2011) “Moğol İmparatorluğu Dönemine Kadar Türklerde Tercüme”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, XI/1, Ġzmir, s.1-10 /ÖZMENLİ, Mehmet (2012), Ortaçağ’da Türklerde Bilginin Varlığı / The Exıstence Of Knowledge In Turks In The Mıddle Ages,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 169-178, June 2012, Ankara.

ADIVAR, Halide Edip, Kalb Ağrısı, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul 1962, (Üçüncü Baskı) / PURÇAK, Mehmet Emin (2012), Kalb Ağrısı Ve Zeyno’nun Oğlu İsimli Romanlarda Mekânların Simgesel Kullanımı / The Symbolıc Use Of Places In Zeyno'nun Oğlu And Kalp Ağrısı Novels, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 179-189, June 2012, Ankara.


ADIVAR, Halide Edip, Zeyno’nun Oğlu, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul 1967 (Üçüncü Baskı) / PURÇAK, Mehmet Emin (2012), Kalb Ağrısı Ve Zeyno’nun Oğlu İsimli Romanlarda Mekânların Simgesel Kullanımı / The Symbolıc Use Of Places In Zeyno'nun Oğlu And Kalp Ağrısı Novels, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 179-189, June 2012, Ankara.
BACHELARD, Gaston, Uzamın Poetikası, İtaki Yayınları, İstanbul 2008 / PURÇAK, Mehmet Emin (2012), Kalb Ağrısı Ve Zeyno’nun Oğlu İsimli Romanlarda Mekânların Simgesel Kullanımı / The Symbolıc Use Of Places In Zeyno'nun Oğlu And Kalp Ağrısı Novels, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 179-189, June 2012, Ankara.
BEKİROĞLU, Nazan, Halide Edip Adıvar, ġule Yayınları, İstanbul 1999 / PURÇAK, Mehmet Emin (2012), Kalb Ağrısı Ve Zeyno’nun Oğlu İsimli Romanlarda Mekânların Simgesel Kullanımı / The Symbolıc Use Of Places In Zeyno'nun Oğlu And Kalp Ağrısı Novels, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 179-189, June 2012, Ankara.
ÇETİN, Nurullah, Roman Çözümleme Yöntemi, Edebiyat Otağı Yay., Ankara 2006 (Dördüncü Baskı) / PURÇAK, Mehmet Emin (2012), Kalb Ağrısı Ve Zeyno’nun Oğlu İsimli Romanlarda Mekânların Simgesel Kullanımı / The Symbolıc Use Of Places In Zeyno'nun Oğlu And Kalp Ağrısı Novels, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 179-189, June 2012, Ankara.
DEMİR, Yrd. Doç Dr. Ayşe, Hikâyenin Mekânı-Mekânın Hikâyesi, Kesit Yayınları, İstanbul 2011 / PURÇAK, Mehmet Emin (2012), Kalb Ağrısı Ve Zeyno’nun Oğlu İsimli Romanlarda Mekânların Simgesel Kullanımı / The Symbolıc Use Of Places In Zeyno'nun Oğlu And Kalp Ağrısı Novels, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 179-189, June 2012, Ankara.
DURAKBAŞA, Ayşe, Halide Edib/Türk Modernleşmesi ve Feminizm, İletişim Yayınları, İstanbul 2002 (2. Baskı) / PURÇAK, Mehmet Emin (2012), Kalb Ağrısı Ve Zeyno’nun Oğlu İsimli Romanlarda Mekânların Simgesel Kullanımı / The Symbolıc Use Of Places In Zeyno'nun Oğlu And Kalp Ağrısı Novels, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 179-189, June 2012, Ankara.
ENGİNÜN, İnci, Halide Edip Adıvar’ın Eserlerinde Doğu-Batı Meselesi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1995 / PURÇAK, Mehmet Emin (2012), Kalb Ağrısı Ve Zeyno’nun Oğlu İsimli Romanlarda Mekânların Simgesel Kullanımı / The Symbolıc Use Of Places In Zeyno'nun Oğlu And Kalp Ağrısı Novels, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 179-189, June 2012, Ankara.
EVERDELL, William R., İlk Modernler, YKY, İstanbul 2007 / PURÇAK, Mehmet Emin (2012), Kalb Ağrısı Ve Zeyno’nun Oğlu İsimli Romanlarda Mekânların Simgesel Kullanımı / The Symbolıc Use Of Places In Zeyno'nun Oğlu And Kalp Ağrısı Novels, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 179-189, June 2012, Ankara.
KORKMAZ, Ramazan, “Romanda Mekanın Poetiği”,Dil ve edebiyat Yazıları/Mustafa İsen’e Armağan, Ed. Ayşenur Külahlıoğlu İslam- Süer Eker, Ankara 2007 / PURÇAK, Mehmet Emin (2012), Kalb Ağrısı Ve Zeyno’nun Oğlu İsimli Romanlarda Mekânların Simgesel Kullanımı / The Symbolıc Use Of Places In Zeyno'nun Oğlu And Kalp Ağrısı Novels, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 179-189, June 2012, Ankara.
TANPINAR, Ahmet Hamdi, “Türk Edebiyatında Cereyanlar”, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları, İstanbul 2000 (Altıncı Baskı) / PURÇAK, Mehmet Emin (2012), Kalb Ağrısı Ve Zeyno’nun Oğlu İsimli Romanlarda Mekânların Simgesel Kullanımı / The Symbolıc Use Of Places In Zeyno'nun Oğlu And Kalp Ağrısı Novels, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 179-189, June 2012, Ankara.

BARDEN, C. H., KOWALCHYK, G., & LANCASTER, E. L. (2008). Music for Little Mozarts, A Piano Course to Bring Out the Music in Every Young Child Ages 4, 5 and 6. Alfred Publishing Co., Inc / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.


BASTİEN, J. S., BASTİEN, L., & BASTİEN, L. (1993). Performance Party. San Diego: Neil A. Kjos Music Company / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
BOSWELL, J. (1984). The Young Child and Music: Contemporary Principles in Child Development and Music Education. Proceedings of the Music in Early Childhood Conference (s. 38-40). Provo, Utah: Music Educators National Conference / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
BRUNETTİ, M. B. (2005). Human brain activation during passive listening to sounds from different locations: An fMRI and MEG study. Human Brain Mapping , 26 (4), 251-261 / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
DENAC, O. (2008). A Case Study of Preschool Children’s Musical Interests at Home and at School. Early Childhood Education Journal , 35 (5), 439-444 / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
Ferda ŞENEL, S. U. (2003 , Eylül). Beyinin Gizemi. Bilim ve Teknik , 3-21 / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
FRANCES H. RAUSCHER, K. D. (1998). Improved Maze Learning Through Early Music Exposure in Rats / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.

GAZİMİHAL, M. R. (2006). Anadolu Türküleri ve Musiki İstikbalimiz. İstanbul: Ötüken / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.


GEOGHEGAN, N., & MİTCHELMORE, M. (1996). Possible Effects of Early Childhood Music on Mathematical Achievement. Australian Research in Early Childhood Education , 105-114 / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
GİLBERT, C. D. (1994). Early Perceptual Learning (Cilt 91). USA: Proc. Nati. Acad. Sci / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
GLOVER, J. (2000). Children Composing 4-14. London and New York: Routledge Falmer / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
HANNON, E. E., & TRAİNOR, L. J. (2007). Music acquisition: effects of enculturation and formal training on development. Trends in Cognitive Sciences , 11 (11), 466-472 / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
I.G. MEİSTER, T. K. (2004). Playing Piano in the Mind-an fMRI Study on Music Imagery and Performance in Pianist Cognitive Brain Research 19 / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
IRÈNE DELİÈGE, G. A. (2006). Musical Creativity: Multidisiplinary Research in Theory and Practice. New York: Psychology Press / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
JACKMAN, H. L. (2001). Early Education Curriculum, A Child's Connection to the World. United States of America: Delmar Thomson Learning / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
JENNY R. Saffran, G. G. (2001). Absolute Pitch in Infant Auditory Learning: Evidence for Developmental Reorganization. Development Psychology (Vol. 37 No:1), 74-85 / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
JİNGHOUNG XU, L. Y. (2009). Early Auditory Enrichment with Music Enhances Auditory Discrimination Learning and Alters NR2B Protein Expression in Rat Aduitory Cortex. Behavioural Brain Research (196), 49-54 / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
KERSTEN, F. (2006). Inclusion of Technology Resources in Early Childhood Music Education. GMT / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.

LEVİNOWİTZ, L. M. (1999). The Importance of Music in Early Childhood. Music Educators Journal , 86 (1), 17-17 / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.


MACHADO, J. M. (2009). Early Childhood Experiences in Language Arts: Early Literacy (9th Edition b.). USA: Cengage Learning / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
MADAULE, P. (1997). Listening Training and Music Education. Early Childhood Connections , 4 (2), 1-9 / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
MEB. (2011). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Erken Çocukluk Eğitiminde Temel İlkeler. Ankara: MEB / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
MOOMAW, S. (1984). Discovering music in early childhood. Boston: Allyn and Bacon / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
MORİ, K. (1996). Expressive education in early childhood. Arts Education Policy Review , 97 (4), 31-34 / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
NATHAN A. Fox, L. A. (1999). The Role of Early Experience in Infant Development. USA: Johnson & Johnson Pediatric Institute Pediatric Round Table Series / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
P. SHAW, D. G. (2006). Intellectual Ability and Cortical Development in Children Adolescents. Nature 440 / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.

SOYSAL, F. (2011). Teaching Music Theory in an Effective and Amusing Way: An Approach to Teach Music Theory by Painting. Intellectbase International Consortium. 20, s. 457. Las Vegas: Intellectbase International Academic Consortium / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.


SUTHERS, L. (2008). Early Childhood Music Education in Australia: A Snapshot. Arts Education Policy Review , 109 (3), 55-61 / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
TOPRAK, L. (2009). Okul Öncesi Eğitimi ve Diyarbakır. DÜSBED , 1 (1), 70-83 / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
TÜRK, İ. C. (2011). Osmanlı Devleti'nde Okul Öncesi Eğitim. Milli Eğitim (192), 160-173 / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
TURA, Y. (1998). Türkiye'de Müzik Eğitiminin Güncelleştirilmesi. Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu (s. 64-70). İstanbul: T.C. Kültür Bakanlığı / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
USLU, R. (2006). Muzikolojinin Kaynakları. İstanbul: İTÜ Vakfı / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
WEİNBERGER, N. M. (1998). Brain, Behavior, Biology and Music; Some research findings and their implications for educational policy. Arts Education Policy Review 28 , 99 (3) / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
WİGGİNS, D. (2007). Pre-K Music and the Emergent Reader: Promoting Literacy in a Music-Enhanced Environment. Early Childhood Education Journal , 35 (1), 55-64 / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
YARMAN, O. (2010). Alaturka Müziğin Yasaklanmasında Atatürk: Belgeler Zemininde Bir Çözümleme. Ocak 22, 2012 tarihinde ozanyarman: www.ozanyarman.com adresinden alındı / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
YAVUZER, H. (2000). Resim ve Çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.
YÜKSEL, A. F., & Yurdaışık, I. (2001). Duyma. Popüler Bilim Dergisi / SOYSAL, Fikri (2012),Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi / Musıcal Educatıon In The Early Chıldhood Perıod, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 191-207, June 2012, Ankara.

AKSAN, Doğan (1993), Türkçenin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi / TEMİZKAN, Mehmet (2012),Yaratıcı Yazmaya Kaynaklık Etmesi Bakımından Halid Ziya Uşaklıgil’in Aşk-I Memnu Adlı Romanında Mekân Kullanımı / The Usıng Of Place In Terms Of Resource To Creatıve Wrıtıng In Halıd Zıya Usaklıgıl’s Aşk-I Memnu Novel,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 209-227, June 2012, Ankara.


AKTAŞ, Şerif (1991), Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları / TEMİZKAN, Mehmet (2012),Yaratıcı Yazmaya Kaynaklık Etmesi Bakımından Halid Ziya Uşaklıgil’in Aşk-I Memnu Adlı Romanında Mekân Kullanımı / The Usıng Of Place In Terms Of Resource To Creatıve Wrıtıng In Halıd Zıya Usaklıgıl’s Aşk-I Memnu Novel,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 209-227, June 2012, Ankara.
ALTUNBAŞ, Sevda (2007), Halit Ziya Uşaklıgil'in Romanlarında Kadın ve Kadın Eğitimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir / TEMİZKAN, Mehmet (2012),Yaratıcı Yazmaya Kaynaklık Etmesi Bakımından Halid Ziya Uşaklıgil’in Aşk-I Memnu Adlı Romanında Mekân Kullanımı / The Usıng Of Place In Terms Of Resource To Creatıve Wrıtıng In Halıd Zıya Usaklıgıl’s Aşk-I Memnu Novel,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik