Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet437/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   429   430   431   432   433   434   435   436   437
SPENCER, N. ve HAWAMDEH, H. (2001). ‚Work, Family Socioeconomics Status and Growth Among Working Boy Jordan‛, Archives of Disease in Chilhood, Vol.84, I.4, Apr. London / KARACELİL, Süleyman; ÇAY, Mehmet (2013), Taş Atan Çocukların Sosyo-Kültürel Ve Ekonomik Altyapısı / The Socıo-Economıc Background Of The Chıldren Throwıng Stones, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1371-1398, June 2013, Fransa.
ŞEKER, D. vd. (2011). ‚Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Terör Suçuna Karışan Bireyler ve Arka Planlarının Değerlendirilmesi‛, Terörle Mücadelede Makro ve Mikro Perspektifler, Ankara: Polis Akademisi Yayınları / KARACELİL, Süleyman; ÇAY, Mehmet (2013), Taş Atan Çocukların Sosyo-Kültürel Ve Ekonomik Altyapısı / The Socıo-Economıc Background Of The Chıldren Throwıng Stones, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1371-1398, June 2013, Fransa.
TOMANBAY, İ. (2011). ‚Avrupa Birliği Ülkelerinde Çocuk Koruma Anlayışı ve Türkiye’de Çocuk Koruma Kanunu‛, Suça sürüklenen ve Mağdur Çocukları, (ed. Süleyman hançerli vd.) Ankara: Sabev yayınları / KARACELİL, Süleyman; ÇAY, Mehmet (2013), Taş Atan Çocukların Sosyo-Kültürel Ve Ekonomik Altyapısı / The Socıo-Economıc Background Of The Chıldren Throwıng Stones, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1371-1398, June 2013, Fransa.
TOSUN, M. (2011). ‚Madde Bağımlılığı ve Aile‛, Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocukları, (ed. Süleyman Hançerli vd.) Ankara: Sabev Yayınları / KARACELİL, Süleyman; ÇAY, Mehmet (2013), Taş Atan Çocukların Sosyo-Kültürel Ve Ekonomik Altyapısı / The Socıo-Economıc Background Of The Chıldren Throwıng Stones, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1371-1398, June 2013, Fransa.
Utsam 2010 Raporu, Güneydoğu Anadolu’da Terörü Besleyen Sorunlar: Hakkâri-Van -Yüksekova Örneği, Ankara: Polis Akademisi Başkanlığı / KARACELİL, Süleyman; ÇAY, Mehmet (2013), Taş Atan Çocukların Sosyo-Kültürel Ve Ekonomik Altyapısı / The Socıo-Economıc Background Of The Chıldren Throwıng Stones, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1371-1398, June 2013, Fransa.
WİDOM, C. S. (2011). ‚Lessons from Research On the Relationship Between -Childhod Abuse and Neglect and Delinguency- to Understanding Pathways from Childhood to Terrorism‛, Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocukları, ed. Süleyman Hançerli vd. Ankara: Sabev Yayınları / KARACELİL, Süleyman; ÇAY, Mehmet (2013), Taş Atan Çocukların Sosyo-Kültürel Ve Ekonomik Altyapısı / The Socıo-Economıc Background Of The Chıldren Throwıng Stones, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1371-1398, June 2013, Fransa.
YAVUZER, H. (2001). Çocuk ve Şuç, İstanbul: Remzi Kitabevi / KARACELİL, Süleyman; ÇAY, Mehmet (2013), Taş Atan Çocukların Sosyo-Kültürel Ve Ekonomik Altyapısı / The Socıo-Economıc Background Of The Chıldren Throwıng Stones, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1371-1398, June 2013, Fransa.
YILDIRIM A. ve ŞİMŞEK, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık / KARACELİL, Süleyman; ÇAY, Mehmet (2013), Taş Atan Çocukların Sosyo-Kültürel Ve Ekonomik Altyapısı / The Socıo-Economıc Background Of The Chıldren Throwıng Stones, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1371-1398, June 2013, Fransa.
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=482 02.12.2012 / KARACELİL, Süleyman; ÇAY, Mehmet (2013), Taş Atan Çocukların Sosyo-Kültürel Ve Ekonomik Altyapısı / The Socıo-Economıc Background Of The Chıldren Throwıng Stones, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1371-1398, June 2013, Fransa.
AĞAOĞULLARI, Mehmet Ali ve Köker. Levent (2008). Tanrı Devletinden Kral-Devlete Siyasal Düşünceler. 5. Baskı. Ankara: İmge Kitabevi / ŞAKACI, Bilge Kağan (2013), Darürrahat (Rahat Ülke) Müslümanları: Kent Ütopyası Mı? / Muslıms Of Darurrahat (Comfortable Country): Is An Urban Utopıa?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1399-1420, June 2013, Fransa.
AKÇADERELİ, Salih (1993). ‚Endülüs İslâm Medeniyetinin Avrupa'ya Tesiri‛. Sızıntı Dergisi. Sayı: 168. http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/endulus-İslâm-medeniyetinin-avrupaya-tesiri.html / ŞAKACI, Bilge Kağan (2013), Darürrahat (Rahat Ülke) Müslümanları: Kent Ütopyası Mı? / Muslıms Of Darurrahat (Comfortable Country): Is An Urban Utopıa?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1399-1420, June 2013, Fransa.
AKPINAR, Yavuz (2001) ‚İsmail Gaspıralı'nın Fikri ve Edebi Eserleri‛. Yüz Yılda Gaspıralı'nın İdealleri – Bildiriler-. Türk Yurdu Yay.: 73. s. 63-93 / ŞAKACI, Bilge Kağan (2013), Darürrahat (Rahat Ülke) Müslümanları: Kent Ütopyası Mı? / Muslıms Of Darurrahat (Comfortable Country): Is An Urban Utopıa?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1399-1420, June 2013, Fransa.
AKPINAR, Yavuz (2003). ‚Gaspıralı'nın Edebi Eserlerine Genel Bir Bakış ve Darürrahat Müslümanları Romanı‛. (Yay. Haz.: H.Dündar Akarca). İsmail Bey Gaspıralı ve Ziya Gökalp Sempozyumları – Bildiriler. Ankara: Türksoy Yay / ŞAKACI, Bilge Kağan (2013), Darürrahat (Rahat Ülke) Müslümanları: Kent Ütopyası Mı? / Muslıms Of Darurrahat (Comfortable Country): Is An Urban Utopıa?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1399-1420, June 2013, Fransa.
AKPINAR, Yavuz (2005a). ‚İsmail Gaspıralı: Hayatı‛. Neşre Hazırlayan: Yavuz Akpınar vd. İsmail Gaspıralı. Seçilmiş Eserler: I Roman ve Hikâyeleri. 2. Basım. İstanbul: Ötüken Yay.. s.15-62 / ŞAKACI, Bilge Kağan (2013), Darürrahat (Rahat Ülke) Müslümanları: Kent Ütopyası Mı? / Muslıms Of Darurrahat (Comfortable Country): Is An Urban Utopıa?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1399-1420, June 2013, Fransa.

AKPINAR, Yavuz (2005b). ‚Roman ve Hikâyeleri Hakkında Genel Bilgiler‛. Neşre Hazırlayan: Yavuz Akpınar vd. İsmail Gaspıralı. Seçilmiş Eserler: I Roman ve Hikâyeleri. 2. Basım. İstanbul: Ötüken Yay.. s.63-72 / ŞAKACI, Bilge Kağan (2013), Darürrahat (Rahat Ülke) Müslümanları: Kent Ütopyası Mı? / Muslıms Of Darurrahat (Comfortable Country): Is An Urban Utopıa?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1399-1420, June 2013, Fransa.


AKPINAR, Yavuz (2005c). ‚İsmail Gaspıralı'nın Faaliyetlerine Genel Bir Bakış‛. Neşre Hazırlayan: Yavuz Akpınar. İsmail Gaspıralı. Seçilmiş Eserler: II Fikri Eserleri. 2. Basım. İstanbul: Ötüken Yay.. s. 11-57 / ŞAKACI, Bilge Kağan (2013), Darürrahat (Rahat Ülke) Müslümanları: Kent Ütopyası Mı? / Muslıms Of Darurrahat (Comfortable Country): Is An Urban Utopıa?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1399-1420, June 2013, Fransa.
ERTAN, Kıvılcım Akkoyunlu (2003). ‚Kentin Tükenişi ve Ütopyalar‛. Amme İdaresi Dergisi. Cilt: 36. Sayı: 2. s. 143-165 / ŞAKACI, Bilge Kağan (2013), Darürrahat (Rahat Ülke) Müslümanları: Kent Ütopyası Mı? / Muslıms Of Darurrahat (Comfortable Country): Is An Urban Utopıa?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1399-1420, June 2013, Fransa.
GASPIRALI, İsmail (2005). Darürrahat Müslümanları. (Çev. Y. Akpınar ve B. Orak). Neşre Hazırlayan: Yavuz Akpınar vd. İsmail Gaspıralı. Seçilmiş Eserler: I Roman ve Hikâyeleri. 2. Basım. İstanbul: Ötüken Yay.. s. 167-273 / ŞAKACI, Bilge Kağan (2013), Darürrahat (Rahat Ülke) Müslümanları: Kent Ütopyası Mı? / Muslıms Of Darurrahat (Comfortable Country): Is An Urban Utopıa?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1399-1420, June 2013, Fransa.
KARLSSON, Ingmar (2000). İslâm ve Avrupa İnanç Ayrılığı – Yaşam Birliği. (Çev.: G. Ergün). 2. Baskı. Cem Yayınevi / ŞAKACI, Bilge Kağan (2013), Darürrahat (Rahat Ülke) Müslümanları: Kent Ütopyası Mı? / Muslıms Of Darurrahat (Comfortable Country): Is An Urban Utopıa?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1399-1420, June 2013, Fransa.
KUMAR, Krishan (2005). Ütopyacılık. (Çev.: A. Somel). Ankara: İmge Kitabevi / ŞAKACI, Bilge Kağan (2013), Darürrahat (Rahat Ülke) Müslümanları: Kent Ütopyası Mı? / Muslıms Of Darurrahat (Comfortable Country): Is An Urban Utopıa?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1399-1420, June 2013, Fransa.
KUMAR, Krishan (2006). Modern Zamanlarda Ütopya ve Karşıütopya. İstanbul: Kaldedon / ŞAKACI, Bilge Kağan (2013), Darürrahat (Rahat Ülke) Müslümanları: Kent Ütopyası Mı? / Muslıms Of Darurrahat (Comfortable Country): Is An Urban Utopıa?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1399-1420, June 2013, Fransa.
MANNHEIM, Karl (2008). İdeoloji ve Ütopya. Çev. Mehmet Okyayuz. Ankara: De Ki Basım / ŞAKACI, Bilge Kağan (2013), Darürrahat (Rahat Ülke) Müslümanları: Kent Ütopyası Mı? / Muslıms Of Darurrahat (Comfortable Country): Is An Urban Utopıa?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1399-1420, June 2013, Fransa.
TUNÇ, Gökhan (2012). ‚İsmail Gaspıralı’nın Frengistan Mektupları ve Darürrahat Müslümanlar Adlı Romanlarında İdeoloji ve Kurgu İlişkisi‛. Karadeniz Araştırmaları. Sayı: 35. s. 145-160 / ŞAKACI, Bilge Kağan (2013), Darürrahat (Rahat Ülke) Müslümanları: Kent Ütopyası Mı? / Muslıms Of Darurrahat (Comfortable Country): Is An Urban Utopıa?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1399-1420, June 2013, Fransa.
USTA, Sadık (2010). ‚İsmail Gaspıralı’da Ütopya‛. Bilim ve Ütopya. Sayı: 187. Yıl: 16. s. 16-19 / ŞAKACI, Bilge Kağan (2013), Darürrahat (Rahat Ülke) Müslümanları: Kent Ütopyası Mı? / Muslıms Of Darurrahat (Comfortable Country): Is An Urban Utopıa?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1399-1420, June 2013, Fransa.
www.tdk.gov.tr / ŞAKACI, Bilge Kağan (2013), Darürrahat (Rahat Ülke) Müslümanları: Kent Ütopyası Mı? / Muslıms Of Darurrahat (Comfortable Country): Is An Urban Utopıa?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1399-1420, June 2013, Fransa.
YALÇINKAYA, Ayhan (2004). Eğer'den Meğere Ütopya Karşısında Türk Romanı. Ankara: Phoenix / ŞAKACI, Bilge Kağan (2013), Darürrahat (Rahat Ülke) Müslümanları: Kent Ütopyası Mı? / Muslıms Of Darurrahat (Comfortable Country): Is An Urban Utopıa?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1399-1420, June 2013, Fransa.
YALÇINKAYA, Ayhan (2012). ‚Devlet: Ne Seninle Ne Sensiz‛. (Ed.: M. A. Ağaoğulları). Sokrates'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler. 3. Baskı. İstanbul: İletişim Yay.. s. 359-401 / ŞAKACI, Bilge Kağan (2013), Darürrahat (Rahat Ülke) Müslümanları: Kent Ütopyası Mı? / Muslıms Of Darurrahat (Comfortable Country): Is An Urban Utopıa?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1399-1420, June 2013, Fransa.
YÜKSEL, Ülkü Duman (2012). ‚Antikçağdan Günümüze Kent Ütopyaları‚ İdeal Kent. Kent Ütopyaları. Sayı: 5. s. 8-37 / ŞAKACI, Bilge Kağan (2013), Darürrahat (Rahat Ülke) Müslümanları: Kent Ütopyası Mı? / Muslıms Of Darurrahat (Comfortable Country): Is An Urban Utopıa?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1399-1420, June 2013, Fransa.

Düstur, Tertip: 3, Cilt: 22, Sayfa: 588 / ERDOĞAN, Haşim (2013), Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikalarından Birisi Olan İhtiyat Askerliğinde Süryani Kadimler / The Auld Assyrıans In The Mılıtary Reserve Whıch Are One Of The Polıtıcıes Of Mınorıty Durıng The Republıcan Perıod, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1421-1431, June 2013, Fransa.


BCA., Belge no: 030-10-00-00-112-763-29 / ERDOĞAN, Haşim (2013), Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikalarından Birisi Olan İhtiyat Askerliğinde Süryani Kadimler / The Auld Assyrıans In The Mılıtary Reserve Whıch Are One Of The Polıtıcıes Of Mınorıty Durıng The Republıcan Perıod, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1421-1431, June 2013, Fransa.
Ulus Gazetesi, 10 Nisan 1941, Askerlik İşleri Başlığı / ERDOĞAN, Haşim (2013), Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikalarından Birisi Olan İhtiyat Askerliğinde Süryani Kadimler / The Auld Assyrıans In The Mılıtary Reserve Whıch Are One Of The Polıtıcıes Of Mınorıty Durıng The Republıcan Perıod, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1421-1431, June 2013, Fransa.

BALİ, Rıfat N., Yirmi Kur’a Nafıa Askerleri, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2008 / ERDOĞAN, Haşim (2013), Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikalarından Birisi Olan İhtiyat Askerliğinde Süryani Kadimler / The Auld Assyrıans In The Mılıtary Reserve Whıch Are One Of The Polıtıcıes Of Mınorıty Durıng The Republıcan Perıod, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1421-1431, June 2013, Fransa.


ERGİNSOY, Güliz Beşe, Adalılar İmroz’dan Gökçeada’ya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2006 / ERDOĞAN, Haşim (2013), Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikalarından Birisi Olan İhtiyat Askerliğinde Süryani Kadimler / The Auld Assyrıans In The Mılıtary Reserve Whıch Are One Of The Polıtıcıes Of Mınorıty Durıng The Republıcan Perıod, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1421-1431, June 2013, Fransa.
GÜNEL, Gülçiçek, İttihat Terakki’den Günümüze Yek Tarz-ı Siyaset; Türkleştirme, Belge Yayınları, İstanbul 2006 / ERDOĞAN, Haşim (2013), Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikalarından Birisi Olan İhtiyat Askerliğinde Süryani Kadimler / The Auld Assyrıans In The Mılıtary Reserve Whıch Are One Of The Polıtıcıes Of Mınorıty Durıng The Republıcan Perıod, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1421-1431, June 2013, Fransa.
GÜVEN, Dilek, Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları Bağlamında 6-7 Eylül Olayları, Çev: Bahar Şahin, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 2005 / ERDOĞAN, Haşim (2013), Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikalarından Birisi Olan İhtiyat Askerliğinde Süryani Kadimler / The Auld Assyrıans In The Mılıtary Reserve Whıch Are One Of The Polıtıcıes Of Mınorıty Durıng The Republıcan Perıod, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1421-1431, June 2013, Fransa.
KARABEKİR, Kazım, Ankara’da Savaş Rüzgarları II. Dünya Savaşı CHP Grup Tartışmaları, Yay.Haz.: Faruk Özerergin, Emre Yayınları. İstanbul 1994 / ERDOĞAN, Haşim (2013), Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikalarından Birisi Olan İhtiyat Askerliğinde Süryani Kadimler / The Auld Assyrıans In The Mılıtary Reserve Whıch Are One Of The Polıtıcıes Of Mınorıty Durıng The Republıcan Perıod, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1421-1431, June 2013, Fransa.
ŞİMŞEK, Mehmet, Horepiskopos Aziz Günel’in Hatıratı, Everest Yayınları, İstanbul 2011 / ERDOĞAN, Haşim (2013), Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikalarından Birisi Olan İhtiyat Askerliğinde Süryani Kadimler / The Auld Assyrıans In The Mılıtary Reserve Whıch Are One Of The Polıtıcıes Of Mınorıty Durıng The Republıcan Perıod, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1421-1431, June 2013, Fransa.
Görüşme: Horiepiskopos Gabriyel AKYÜZ ile 26 Haziran 2012 tarihinde Mardin Kırklar Kilisesi’nde yapılan görüşme. Horiepiskopos Gabriyel AKYÜZ, 1959 / ERDOĞAN, Haşim (2013), Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikalarından Birisi Olan İhtiyat Askerliğinde Süryani Kadimler / The Auld Assyrıans In The Mılıtary Reserve Whıch Are One Of The Polıtıcıes Of Mınorıty Durıng The Republıcan Perıod, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1421-1431, June 2013, Fransa.

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   429   430   431   432   433   434   435   436   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik