Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet435/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   429   430   431   432   433   434   435   436   437

ÖZBUDUN, ERGUN (1974), Siyasal Partiler, Ankara, Sosyal Bilimler Derneği Yayınları: G-4 / YILMAZ, Nihat (2013), Karşılaştırmalı Siyaset Biliminin Konusu Ve Seçme Eserler Bibliyografyası / Subject Matter And Bıblıography Of Selected Works Of Comparatıve Polıtıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1323-1340, June 2013, Fransa.

PRİTTWİTZ, V. V. (2007), Vergleichende Politikanalyse, Stuttgart, Lucius-Lucius Verlagsgesellschaft / YILMAZ, Nihat (2013), Karşılaştırmalı Siyaset Biliminin Konusu Ve Seçme Eserler Bibliyografyası / Subject Matter And Bıblıography Of Selected Works Of Comparatıve Polıtıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1323-1340, June 2013, Fransa.

ROSKİN, Michael G. (2011), Çağdaş Devlet Sistemleri, Siyaset, Coğrafya, Kültür, Ankara, Adres Yayınları / YILMAZ, Nihat (2013), Karşılaştırmalı Siyaset Biliminin Konusu Ve Seçme Eserler Bibliyografyası / Subject Matter And Bıblıography Of Selected Works Of Comparatıve Polıtıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1323-1340, June 2013, Fransa.

ŞAYLAN, Gencay. (1981), Çağdaş Siyasal Sistemler, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara, Sevinç Matbaası / YILMAZ, Nihat (2013), Karşılaştırmalı Siyaset Biliminin Konusu Ve Seçme Eserler Bibliyografyası / Subject Matter And Bıblıography Of Selected Works Of Comparatıve Polıtıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1323-1340, June 2013, Fransa.

THOMAS, C. S. (2004), Introduction: The Study of Interest Groups, Clive S. Thomas (eds.), Research Guide to U.S. and International Interest Groups, Westport, Praeger Publishers / YILMAZ, Nihat (2013), Karşılaştırmalı Siyaset Biliminin Konusu Ve Seçme Eserler Bibliyografyası / Subject Matter And Bıblıography Of Selected Works Of Comparatıve Polıtıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1323-1340, June 2013, Fransa.

TURAN, İlter (1986), Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış, 3. Basım, İstanbul, Der Yayınları / YILMAZ, Nihat (2013), Karşılaştırmalı Siyaset Biliminin Konusu Ve Seçme Eserler Bibliyografyası / Subject Matter And Bıblıography Of Selected Works Of Comparatıve Polıtıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1323-1340, June 2013, Fransa.

TÜRK, Fahri (2011), Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar, Siyasetin Serüveni ve Metodolojisi, A. Baran Dural (eds.), Siyaset Bilimi’nde Kuram, Yöntem, Güncel Yaklaşımlar, İstanbul, Kriter Yayınları / YILMAZ, Nihat (2013), Karşılaştırmalı Siyaset Biliminin Konusu Ve Seçme Eserler Bibliyografyası / Subject Matter And Bıblıography Of Selected Works Of Comparatıve Polıtıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1323-1340, June 2013, Fransa.AŞIKOĞLU, Nevzat Yaşar, ‚Yüksek Öğretimde Din Eğitim ve Öğretimi‛, Din Eğitimi, Ankara 2012, s. 215-231 / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
AYHAN, Halis, ‚İlahiyat Fakültesi‛, DİA, İstanbul, 2000, c. 22, s. 70-72 / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
AYNİ, Mehmet Ali, Darülfünun Tarihi, İstanbul, 1927 / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
COŞTU, Yakup, ‚O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Hazırlık Sınıfına Yönelik Düşünceleri‛, OMÜİFD, Samsun, 2007, sy. 23, s. 179-199 / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
ERGİN, Osman, Türkiye Maarif Tarihi, İstanbul, 1941 / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
GÜNDÜZ, Turgay, ‚Türkiye’de, Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi ve Öğretimi Kronolojisi (1923-1998)‛, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 1998, c.7, sy. 7, s. 543-557 / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
İLMİHAL I: İman ve İbadetler, redaksiyon: Hayreddin Karaman, vd., hazırlayan: Hüseyin Algül, H. Yunus Apaydın, Ali Bardakoğlu, İbrahim Kafi Dönmez, Mehmet Erkal, Ömer Faruk Harman, Ahmet Saim Kılavuz, Süleyman Uludağ, İrfan Yücel, İstanbul, 2000 / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
KARASAR, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara, 2007 / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
KILAVUZ, Ahmet Saim, Ana Hatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam’a Giriş,İstanbul 1997 / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
SEVİM, Medine, ‚Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi ve Öğretimi Kronolojisi (1923’den Günümüze)‛, Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi (DEM), İstanbul, 2011, sy.2, s. 64-71 / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
http://iif.fsm.edu.tr/Islami-Ilimler-Fakultesi / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
http://iss.sehir.edu.tr/Pages/AnaSayfa.aspx / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
http://www.iszu.edu.tr/iif/Default.aspx / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
http://www.adiyaman.edu.tr/birimler.php?birimid=43&menuid=412 / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
http://islamiilimler.agri.edu.tr / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
http://www.ybu.edu.tr/islamiilimler / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
http://www.bitliseren.edu.tr/AkademikBirim.aspx?Program=31&zcms=269 / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
http://iif.aksaray.edu.tr/index.asp / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
http://www.aku.edu.tr/web/Default.aspx?ID=57JQM25NDAU89332AQ101 / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
http://iif.giresun.edu.tr/index.php?id=190 / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
http://www.iif.bartin.edu.tr/ KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
http://bbs.bartin.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=47&bot=63 / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
http://iif.ikc.edu.tr / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
http://iif.kmu.edu.tr/default.aspx / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
http://islamiilimler.usak.edu.tr / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.
http://ogrenciotomasyonu.alparslan.edu.tr/oibs/bologna/fakulte_bologna.aspx?curFakKod=07 / KURT, Hasan (2013), İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümündeki Öğrencilerinin Temel Dini Bilgiler I Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) / The Evaluatıon On The Thoughts Of The Students About “The Basıc Islamıc Informatıon” Course In The Department Of Prımary Relıgıous Culture And Moral Educatıon In The Faculty Of Islamıc Scıences. (Bartın Unıversıty Case), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1341-1358, June 2013, Fransa.

ARTZ, S., BIAIS, M., & NICHOLSON, D. (2000). Developing girls’ custody units. Phase I reports to Justice Canada, Ottawa, ON / ÇELİK, Eyüp (2013), Adaptatıon Of Relatıonshıp Power Scale For Female Adolescents To Turkısh Culture: Study Of Valıdıty And Relıabılıty / Ergen Kızlar İçin İlişki Gücü Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1359-1370, June 2013, Fransa.


BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (12. Baskı). Ankara: PegemA Akademi Yayınevi / ÇELİK, Eyüp (2013), Adaptatıon Of Relatıonshıp Power Scale For Female Adolescents To Turkısh Culture: Study Of Valıdıty And Relıabılıty / Ergen Kızlar İçin İlişki Gücü Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1359-1370, June 2013, Fransa.
BRUMBERG, J. J. (1997). The body project: An intimate history of American girls. New York: Random House / ÇELİK, Eyüp (2013), Adaptatıon Of Relatıonshıp Power Scale For Female Adolescents To Turkısh Culture: Study Of Valıdıty And Relıabılıty / Ergen Kızlar İçin İlişki Gücü Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1359-1370, June 2013, Fransa.
COHEN, D. A., FARLEY, T. A., TAYLOR, S. N., MARTIN, D. H., & SCHUSTER, M. A. (2002). When and where do youths have sex? The potential role of adult supervision. Pediatrics, 110, e66 / ÇELİK, Eyüp (2013), Adaptatıon Of Relatıonshıp Power Scale For Female Adolescents To Turkısh Culture: Study Of Valıdıty And Relıabılıty / Ergen Kızlar İçin İlişki Gücü Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1359-1370, June 2013, Fransa.
ÇOKLUK, Ö., ŞEKERCİOĞLU, G. ve BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (1. Baskı). Ankara: PegemA Akademi Yayınevi / ÇELİK, Eyüp (2013), Adaptatıon Of Relatıonshıp Power Scale For Female Adolescents To Turkısh Culture: Study Of Valıdıty And Relıabılıty / Ergen Kızlar İçin İlişki Gücü Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1359-1370, June 2013, Fransa.
DAVIS, E. C.,& FRIEL, L. V. (2001). Adolescent sexuality: Disentangling the effects of family structure and family content. Journal of Marriage and Family, 63, 669–681 / ÇELİK, Eyüp (2013), Adaptatıon Of Relatıonshıp Power Scale For Female Adolescents To Turkısh Culture: Study Of Valıdıty And Relıabılıty / Ergen Kızlar İçin İlişki Gücü Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1359-1370, June 2013, Fransa.


Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   429   430   431   432   433   434   435   436   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik