Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet429/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   425   426   427   428   429   430   431   432   ...   437
MİCKENBERG, İra (t.y.), “Brainstorming: Developing The Fact You Need To Build A Sentencing Theory”, Administrative Office of the U.S. Courts Office of Defender Services Training Branch, Saratoga Springs, New York / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
NAKİBOĞLU, Mahmure (2003), “Kuramdan Uygulamaya Beyin Fırtınası Yöntemi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), s.341-353 / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
NAKİBOĞLU, Mahmure ve Melek Altıparmak (2002), “Aktif Öğrenmede Bir Grup Tartışması Yöntemi Olarak Beyin Fırtınası,” V. Ulusal Fen Bilimleri ve MatematikEğitimi Kongresi, ODTÜ Yayınları, s. 116–221 / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
OCAK, Gürbüz (2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Pegama Yayıncılık, Ankara / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
ÖZBAY, Murat (2006), Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II, Öncü Kitap, Ankara / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
ÖZDEN, Yüksel (1997), Öğrenme ve Öğretme, 5. Baskı, Pegema Yayınları, Ankara.

PİNKSTON, Ria R. (1981), “The Process of Brainstorming‛, http://eric.ed.gov/ERICwebPortal/ED282153, (son erişim 15.03.2009) / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.


PUNCH, K. F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş Çev. (D. Bayrak, H. B. Arslan ve Z. Akyüz), Siyasal Kitabevi, Ankara / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
PUTMAN, V.L. (2001), Effects Of Additional Rules And Dominance On Brainstorming And Decision Making, Unpublished Doctoral Dissertation, The Universty Of Texas / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
QUAH, Kung Khonn (t.y.), Beyond Brainstorming What To Do When Your İdeas Fizzle? For Fll and First / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
RAO, Zhenhui (2007), “Training in Brainstorming and Developing Writing Skills”, ELT Journal, Vol.61, No.2 April, s.100–106 / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
RAWLİNSON, J., Georffrey (1995), Yaratıcı Düşünce ve Beyin Fırtınası, Çev. (Osman Değirmen), Rota Yayınları, İstanbul / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
SEVER, Sedat (1997) Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme, Anı Yayıncılık, Ankara / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
SHANTZ, Doreen (2005), “Öğretmen Eğitiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım mı Yoksa Geleneksel Bir Anlayış Mı?” Çevirenler: (Erten Gökçe ve Canay Demirhan), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 38, Sayı 2, s.187– 195 / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
SÖZEN, Edibe (1999), Söylem Belirsizlik, Mübadele, Bilgi/Güç ve Refleksivite, Paradigma Yayınları, İstanbul / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
TEKİN, Halil (1980), Okuduğunu Anlama Gücü ile Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirme Yönünden Okullarımızda Türkçe Öğretimi, Mars Yayıncılık, Ankara / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
UZUNER, Yıldız (2005), “Özel Eğitimden Örneklerle Eylem Araştırmaları”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2005, 6(2), s.1–12 / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
VURAL, Birol (2005), Öğretim Faaliyetlerinde Yöntem, Teknik ve Etkinlikler, III. Baskı, Hayat Yayınları, İstanbul / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
YALÇIN, Alemdar (2002), Türkçe Öğretim Yöntemleri: Yeni Yaklaşımlar, Akçağ Yayınları, Ankara / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
YALÇIN, Güler Ülkü (1999), Beyin Dil İlişkisi ve Bunun Yazma Becerilerine Yansımaları, 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, Eğitim Teknolojisi, Dil Eğitimi ve Mesleki Teknik Eğitim, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
YILDIRIM, Ali-Hasan Şimşek (2008), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 7. Baskı Tıpkı Basım, Seçkin Yayınları, Ankara / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
AÇIKGÖZ, K.Ü. (2003). Etkili öğrenme ve Öğretme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları / YAZAR, Taha; ORAL, Behçet; ÖZALTAŞ, Gülseren (2013), Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri / Learnıng Strategıes Of Prospectıve Teachers Contınuıng To Pedagogıcal Formatıon Programme, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1225-1239, June 2013, Fransa.

CHULARUT, P. & DEBACKER, T.K. (2004). The influence of concept mapping on achievement, self-regulation, and self-efficacy in students of English as a second language. Contemporary Educational Psychology 29, 248–263 / YAZAR, Taha; ORAL, Behçet; ÖZALTAŞ, Gülseren (2013), Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri / Learnıng Strategıes Of Prospectıve Teachers Contınuıng To Pedagogıcal Formatıon Programme, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1225-1239, June 2013, Fransa.

ÇELENK, S. & KARAKIŞ, Ö. (2007). Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri ‚AİBÜ Örneği‛. AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2007), 34-52/ YAZAR, Taha; ORAL, Behçet; ÖZALTAŞ, Gülseren (2013), Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri / Learnıng Strategıes Of Prospectıve Teachers Contınuıng To Pedagogıcal Formatıon Programme, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1225-1239, June 2013, Fransa.

ÇELİKKAYA, T. (2010). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 3: 65-84 / YAZAR, Taha; ORAL, Behçet; ÖZALTAŞ, Gülseren (2013), Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri / Learnıng Strategıes Of Prospectıve Teachers Contınuıng To Pedagogıcal Formatıon Programme, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1225-1239, June 2013, Fransa.

DEMİREL, Ö. (2011). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları / YAZAR, Taha; ORAL, Behçet; ÖZALTAŞ, Gülseren (2013), Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri / Learnıng Strategıes Of Prospectıve Teachers Contınuıng To Pedagogıcal Formatıon Programme, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1225-1239, June 2013, Fransa.

EFE, N., SAĞIRLI, M.Ö., ÜNLÜ, İ. & KAŞKAYA, A. (2009). Öğrenme stratejilerininçeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11-2:227-238 / YAZAR, Taha; ORAL, Behçet; ÖZALTAŞ, Gülseren (2013), Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri / Learnıng Strategıes Of Prospectıve Teachers Contınuıng To Pedagogıcal Formatıon Programme, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1225-1239, June 2013, Fransa.

HAMURCU, H. (2002). Okulöncesi öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 23: 127- 134 / YAZAR, Taha; ORAL, Behçet; ÖZALTAŞ, Gülseren (2013), Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri / Learnıng Strategıes Of Prospectıve Teachers Contınuıng To Pedagogıcal Formatıon Programme, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1225-1239, June 2013, Fransa.

İLHAN, T. (2011). Öğrenme stratejileri ve ilgili sınıflamalar. Behçet Oral (Ed.) Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları (ss.223-249). Ankara: Pegem Akademi Yayınları / YAZAR, Taha; ORAL, Behçet; ÖZALTAŞ, Gülseren (2013), Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri / Learnıng Strategıes Of Prospectıve Teachers Contınuıng To Pedagogıcal Formatıon Programme, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1225-1239, June 2013, Fransa.

KARAKIŞ, Ö. & ÇELENK, S. (2007) Farklı fakültelerde öğrenim gören öğrencilerin genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri ‚A.İ.B.Ü. örneği‛ AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7,1: 26-46 / YAZAR, Taha; ORAL, Behçet; ÖZALTAŞ, Gülseren (2013), Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri / Learnıng Strategıes Of Prospectıve Teachers Contınuıng To Pedagogıcal Formatıon Programme, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1225-1239, June 2013, Fransa.

KARAKIŞ, Ö., GÜRCAN, Z. & DEMİRTAŞ, Z. (2009).Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri. 18. Ulusal Eğitim Bilimler Kurultayı (1-3 Ekim 2009) Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bildiri Özetleri, 101-102 / YAZAR, Taha; ORAL, Behçet; ÖZALTAŞ, Gülseren (2013), Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri / Learnıng Strategıes Of Prospectıve Teachers Contınuıng To Pedagogıcal Formatıon Programme, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1225-1239, June 2013, Fransa.

KARALAR, F. (2006). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Fen bilgisi DersindeÖğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir / YAZAR, Taha; ORAL, Behçet; ÖZALTAŞ, Gülseren (2013), Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri / Learnıng Strategıes Of Prospectıve Teachers Contınuıng To Pedagogıcal Formatıon Programme, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1225-1239, June 2013, Fransa.

KARADENİZ, B.C. (2010). The geography learning strategies of the education faculty students. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39: 69-80 / YAZAR, Taha; ORAL, Behçet; ÖZALTAŞ, Gülseren (2013), Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri / Learnıng Strategıes Of Prospectıve Teachers Contınuıng To Pedagogıcal Formatıon Programme, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1225-1239, June 2013, Fransa.

KETE, R. & SUCUOĞLU, H. (2011). Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kullandığı Öğrenme Stratejileri (DEÜ. Örneği). İlköğretim Online, 10(1), 230-243, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr / YAZAR, Taha; ORAL, Behçet; ÖZALTAŞ, Gülseren (2013), Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri / Learnıng Strategıes Of Prospectıve Teachers Contınuıng To Pedagogıcal Formatıon Programme, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1225-1239, June 2013, Fransa.

ÖZER, B. (2002). İlköğretim ve ortaöğretim okullarının eğitim programlarında öğrenme stratejileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 17-32 / YAZAR, Taha; ORAL, Behçet; ÖZALTAŞ, Gülseren (2013), Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri / Learnıng Strategıes Of Prospectıve Teachers Contınuıng To Pedagogıcal Formatıon Programme, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1225-1239, June 2013, Fransa.

ÖZER, B. (2008). Öğrencilere öğrenmeyi öğretme. Ayhan Hakan (Ed.), Öğretmenlikmeslek bilgisi alanındaki gelişmeler (ss.139-152). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları / YAZAR, Taha; ORAL, Behçet; ÖZALTAŞ, Gülseren (2013), Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri / Learnıng Strategıes Of Prospectıve Teachers Contınuıng To Pedagogıcal Formatıon Programme, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1225-1239, June 2013, Fransa.

PARK, S. (1995). Implications of learning strategy research for designing computer-assisted instruction. Journal of Research on Computing in Education, 25(4), 435–456 / YAZAR, Taha; ORAL, Behçet; ÖZALTAŞ, Gülseren (2013), Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri / Learnıng Strategıes Of Prospectıve Teachers Contınuıng To Pedagogıcal Formatıon Programme, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1225-1239, June 2013, Fransa.

SENEMOĞLU, N. (1997). Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: Ertem Matbaacılık / YAZAR, Taha; ORAL, Behçet; ÖZALTAŞ, Gülseren (2013), Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri / Learnıng Strategıes Of Prospectıve Teachers Contınuıng To Pedagogıcal Formatıon Programme, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1225-1239, June 2013, Fransa.

SENEMOĞLU, N. (2002). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi / YAZAR, Taha; ORAL, Behçet; ÖZALTAŞ, Gülseren (2013), Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri / Learnıng Strategıes Of Prospectıve Teachers Contınuıng To Pedagogıcal Formatıon Programme, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1225-1239, June 2013, Fransa.

ŞEN, H.Ş. (2011). Öğrenme öğretme stratejileri. Sevil Büyükalan Filiz (Ed.) Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları (ss.97-114). Ankara: Pegem Akademi Yayınları / YAZAR, Taha; ORAL, Behçet; ÖZALTAŞ, Gülseren (2013), Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri / Learnıng Strategıes Of Prospectıve Teachers Contınuıng To Pedagogıcal Formatıon Programme, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1225-1239, June 2013, Fransa.

TALU, N. (1997). Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi 10. sınıf öğrencilerinin kullandıkları öğrenme stratejilerinin akademik başarıları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara / YAZAR, Taha; ORAL, Behçet; ÖZALTAŞ, Gülseren (2013), Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri / Learnıng Strategıes Of Prospectıve Teachers Contınuıng To Pedagogıcal Formatıon Programme, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1225-1239, June 2013, Fransa.

TOY, Ö. (2007). Biyoloji Dersinde Kullanılan Öğrenme Stratejileri ve Başarı Güdüsü Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir / YAZAR, Taha; ORAL, Behçet; ÖZALTAŞ, Gülseren (2013), Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri / Learnıng Strategıes Of Prospectıve Teachers Contınuıng To Pedagogıcal Formatıon Programme, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1225-1239, June 2013, Fransa.

URAL, M. (2006). Ortaöğretim Öğrencilerinin Ders Çalışma Stratejileri: Nevşehir İli Örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri / YAZAR, Taha; ORAL, Behçet; ÖZALTAŞ, Gülseren (2013), Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri / Learnıng Strategıes Of Prospectıve Teachers Contınuıng To Pedagogıcal Formatıon Programme, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1225-1239, June 2013, Fransa.

VURAL, L. (2011). Öğretmen adaylarının çalışmalarında yaşadıkları öğrenme Sorunları ve kullandıkları öğrenme stratejileri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 16 (2011) 46-65 / YAZAR, Taha; ORAL, Behçet; ÖZALTAŞ, Gülseren (2013), Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri / Learnıng Strategıes Of Prospectıve Teachers Contınuıng To Pedagogıcal Formatıon Programme, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1225-1239, June 2013, Fransa.Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   425   426   427   428   429   430   431   432   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik