Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet428/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   424   425   426   427   428   429   430   431   ...   437
LİAW, S., S. (2002). An Internet Survey for Perceptions of Computers and the Worl Wide Web: Relationship, Prediction, and Difference. Computer in Human Behavior, 18, 17-35 / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.
LOYD, B. H. and LOYD, D. E., (1985). The Reliability and Validity of İnstruments fort he Assessment of Computer Attitudes. Educational and Psychological Measurement, 45 903-908 / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.
MOORE, P. (1995). Information problem solving: A wider view of library skills. Contemporary Educational Psychology, 20, 1-31 / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.
SAĞIROĞLU, Ş., ÇOLAK, İ. ve KAHRAMAN, T. H. (2008). Geleneksel Web Tabanlı Öğretim Sistemlerinden Uyarlanır Öğretim Sistemine Geçiş: UHÖS İçin Tasarım Yaklaşımlarının İncelenmesi. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 23, 4, 837-852 / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.
SİDDİQUİ, K. J., ZUBAİRİ, J.A., (2000). Distance Learning Using Web-Based Multimedia Environment. IEEE 2000, Proceding of the Acedmia/Industry Working Conference on Research Challenges s.325-330 / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.
SMİTH, S. & BENSCOTER, A. (2000). Student technology skills and attitudes towards Internet-based courses: The potential Benefits of an Internet Tutorial. Journal of Criminal Justice Education, 11, 1, pg. 97 / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.
SPACEY, R., GOULDİNG, A., & MURRAY, I. (2004b). The power of influence: What affects public library staff’s attitudes to the Internet? Library Management, 25(6-7), 270-276 / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.
ÖZDEMİR, S. ve YALIN, İ., H. (2007). Web Tabanlı Asenkron Öğrenme Ortamlarında Bireysel ve İşbirlikli Problem Temelli Öğrenmenin Eleştirel Düşünme Becerisine Etkileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8, 1, 79-94 / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.
USTA, E., BOZDOĞAN, E. A. ve YILDIRIM, K. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8, 1, 209-222 / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.
YALÇINALP, S. ve AŞKAR, P. (2003). Öğrencilerin Bilgi* Arama Amacıyla İnternet’i Kullanım Biçimlerinin İncelenmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET October 2003 ISSN: 1303-6521, 2, 4, 15 / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.
Yalın, H., İ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.
YALMAN, M. ve TUNGA, M., A. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Deneyimleri ile Bilgisayar Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 68-188 / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.
YALMAN, M., GÖNEN, S. ve BAŞARAN, B. (2011). High school Last Grade Students’ Internet Usage Situation and Their Attitudes Toward Internet: Diyarbakır Simple. III Uluslar arası Türkiye Araştırma Kongresi, Mayıs, K.K.T.C., 104-120 / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.
YILDIRIM, S., & BAHAR, H. H. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencileri İle Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternete Karşı Tutumları (ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). Selçuk üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 653 / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.
AKTURAN, Ulun (2008), Nitel Araştırma Yöntemleri Nvivo 7.0 ile Nitel Veri Analizi, SeçkinYayıncılık, Ankara / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
ALDEMİR, Nurettin (1998), Eğitim Sen Eğitim Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikası Demokratik Eğitim Kurultayı, Eğitim ve Dil Komisyon Raporu, Ankara / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
BOYDAK, H.Alp (2004), Lider Öğretmen, Beyaz Yayınları, İstanbul / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
BROCKER, Kathy ve Marianne Dove (2000), “Critique of Journal Article on Group Brainstorming for Gifted”, Implications of research on group brainstorming for gifted education. Roeper Review,19 (4), s.225–29 / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
COŞKUN, Eyüp (2007), “Yazma Becerisi”, İlköğretimde Türkçe Öğretimi, Pegema Yayınları, s. 49–57 / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
COŞKUN, Hamit (2005), “Beyin Fırtınasında Sosyal Kimlik Değişiminin Üretkenlik Üzerine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 22, S.1 s.79–94 / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
DEMİREL, Özcan (1999), İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, Millî Eğitim Yayınları, İstanbul / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
DEMİREL, Özcan (2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri Öğretme Sanatı, 12. Baskı, Pegema Yayıncılık, Ankara / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
DİLİDÜZGÜN, Selahattin (2004), İletişim Odaklı Türkçe Derslerinde Çocuk Kitapları, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
DURU, Mehmet Kürşad (2007), İlköğretim Fen Bilgisi Dersinde Beyin Fırtınası İle Öğretimin Başarıya, Kavram Öğrenmeye ve Bilişüstü Becerilere Etkisi, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
EKİZ, Durmuş (2003), Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Göre (Nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram Metodolojileri), Anı Yayınları, Ankara / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
ERGİNER, Ergin (2000), Öğretimi Planlama Uygulama ve Değerlendirme, Anı Yay., Ankara / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
GAFFURİ, Ann (1991), Expanding Third Graders' Vocabulary Using a Data Base, Individual Thesauri and Brainstorming Strategies, Ed.D. Practicum, Nova University, USA / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
GEUNA, S.,& Giacobini-Robecchi, M. G. (2002), “The Use Of Brainstorming For Teaching Human Anatomy”, The Anatomical Record, 269, p. 214–216 / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.

GÖĞÜŞ, Beşir (1978), Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi, Gül Yayınevi, Ankara / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.


GÖKALP, G. ve A. Gonca, (2001), “Derslikten Günlük Yaşama Edebiyat Eğitimi” Türkbilig 2000/I Türkoloji Araştırmaları, s. 185–202 / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
GÖZÜTOK, F. Dilek (2006), Öğretim İlke ve Yönetmeleri, Ekinoks Yayınları, Ankara / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
GÜLERYÜZ, Hasan (2002), Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi, Kuram ve Uygulamaları, 6. Baskı, Pegema Yayıncılık, Ankara / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
GÜNER, Galip (2004), “Türkçe Kompozisyon Öğretiminde Yazma Öncesinde Yapılabilecek Bazı Etkinlikler”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 17 / 72 s. 225–230 / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
HESLİN, Peter A. (2002), “Creative Idea Generation: Beyond Brainstorming”, Reprinted İn Rotman Management, Spring / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
ISAKSEN, Scott G.(1998), “A Review Of Brainstorming Research Six Critical Issues For İnquiry”, Creativity Research Unit Cretive Problem Solving Group, Buffalo New York, s.1–28 / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
İNAL, Sevim (2006), “İngilizce Yazılı Anlatım Dersinin Sorunları Üzerine Bir İnceleme”, Journal of Language and Linguistic Studies, Vol.2, October, s.180– 203 / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
İPLİKÇİ, Emine (2006), Coğrafya Programındaki Yer Yuvarlağı Ünitesinin Beyin Fırtınası Tekniği ve Gösteri Yöntemi Kullanılarak Öğretilmesi (Lise I. Sınıf Ders Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
KAPTAN, Fitnat ve F. Kuşakçı (2002), “Fen Öğretiminde Beyin Fırtınası Tekniğinin Öğrenci Yaratıcılığına Etkisi,” V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ Yayınları, s. 197–202 / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
KARADAĞ, Metin (2001), Kuram-Yöntem Bağlamında Yazılı-Sözlü Anlatım, Ürün Yayınları, Ankara / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
KÜÇÜK, Salim (2006), “Türkçe Öğretiminde Yazılı Anlatım Çalışmalarının Sorularla Yönlendirilmesi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 4, S.2 Bahar, s.181–200 / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.
MEB (2005), İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı 6, 7, 8. Sınıflar, MEB Yayınları, Ankara / YAMAN, Havva; KARAARSLAN, Feridun (2013), Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualıtatıve Research About Effıcıency Of Braın Stormıng Technıque On Improvement Of Wrıtıng Skıll, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1195-1223, June 2013, Fransa.


Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   424   425   426   427   428   429   430   431   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik