Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet427/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   423   424   425   426   427   428   429   430   ...   437

http://www.pdrm.anadolu.edu.tr/b/ofke.pdf ·Öfke Kontrolü, erişim tarihi:16.05.2013 / TATLILIOĞLU, Kasım, KARACA, Mehmet (2013), Öfke Olgusu Hakkında Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme / A Socıal Psychologıcal Evaluatıon About Anger, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1101-1123, June 2013, Fransa.AYALDI, Kemal (1970), “Türk Atasözlerinde Çocuk”, Türk Folklor Araştırmaları, 21 (250), Mayıs, 5615-5616 / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerinde Giriş Ve Bitiş Kalıpları / Begınnıng And Endıng Pattern In Adages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1125-1144, June 2013, Fransa.
BORATAV, Pertev Naili (1969), 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek yayınları, İstanbul / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerinde Giriş Ve Bitiş Kalıpları / Begınnıng And Endıng Pattern In Adages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1125-1144, June 2013, Fransa.
BOZKAPLAN, Şerif Ali (2004), “Atasözlerinin Yapı ve İşleyiş Biçimlerine İlişkin Bir Örnekleme Modeli”, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, C I, s. 513-552. Ankara / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerinde Giriş Ve Bitiş Kalıpları / Begınnıng And Endıng Pattern In Adages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1125-1144, June 2013, Fransa.
BOZYİĞİT, Ali Esat (1971), “Atasözleri ve Deyimlerimizde Giyim-Kuşam”, Türk Folklor Araştırmaları, 22 (261), Nisan, s. 5935-5937 / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerinde Giriş Ve Bitiş Kalıpları / Begınnıng And Endıng Pattern In Adages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1125-1144, June 2013, Fransa.
BOZYİĞİT, Ali Esat (1972), “Atasözleri ve Deyimlerimizde Meslekler”, Türk Folklor Araştırmaları, 23 (276), Temmuz, s. 6368-6372 / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerinde Giriş Ve Bitiş Kalıpları / Begınnıng And Endıng Pattern In Adages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1125-1144, June 2013, Fransa.
GÜLEÇ, Azmi (1970), “İklim ve İklime Dair Atasözleri ve Deyimler”, Türk Folklor Araştırmaları, 21 (252), Temmuz, 5675-5679 / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerinde Giriş Ve Bitiş Kalıpları / Begınnıng And Endıng Pattern In Adages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1125-1144, June 2013, Fransa.
KORKMAZ, Zeynep (2007), Gramer Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerinde Giriş Ve Bitiş Kalıpları / Begınnıng And Endıng Pattern In Adages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1125-1144, June 2013, Fransa.
OY, Aydın (1972), Tarih Boyunca Türk Atasözleri, Türkiye İş Bankası yayınları, İstanbul / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerinde Giriş Ve Bitiş Kalıpları / Begınnıng And Endıng Pattern In Adages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1125-1144, June 2013, Fransa.
ÖZKAN, İbrahim (2011), “Türk Atasözlerinde Yinelemeler”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/1 Winter, s.1595-1603 / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerinde Giriş Ve Bitiş Kalıpları / Begınnıng And Endıng Pattern In Adages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1125-1144, June 2013, Fransa.
ÖZÜNLÜ, Ünsal (2001) Edebiyatta Dil Kullanımları, Multılungual Yayınevi, İstanbul / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerinde Giriş Ve Bitiş Kalıpları / Begınnıng And Endıng Pattern In Adages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1125-1144, June 2013, Fransa.
ÖZÇELİK, Sadettin-ERTEN Münir (2005), Türkiye Türkçesi Dilbilgisi, Diyarbakır / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerinde Giriş Ve Bitiş Kalıpları / Begınnıng And Endıng Pattern In Adages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1125-1144, June 2013, Fransa.
TUĞLUK Mehmet Emin (2012), Atasözlerinin Sınıflandırılması ve Yapısal Özellikleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerinde Giriş Ve Bitiş Kalıpları / Begınnıng And Endıng Pattern In Adages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1125-1144, June 2013, Fransa.
YARDIMCI, Mehmet, (2008), “Geleneksel Kültürümüzde ve Âşıkların Dilinde Sayılar” Edebiyat Tarihi Çerçevesinde Âşık Edebiyatı Araştırmaları, Ankara, s.83-96 / TUĞLUK, Mehmet Emin (2013), Atasözlerinde Giriş Ve Bitiş Kalıpları / Begınnıng And Endıng Pattern In Adages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1125-1144, June 2013, Fransa.

AKKOÇ, Vedat. (2003).Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarında Öğrenim Gören Öğretmen Adayı Öğrencilerin Okul Deneyimi I, II, ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerinde Karşılaştıkları Problemlerin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri. Kütahya, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi / TUĞLUK, Mehmet Nur (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemlerin Değerlendirilmesi / An Investıgatıon The Problems Faced By Students Wıth The Major Of Early Chıldhood Educatıon Regardıng And Teachıng Practıces, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1145-1175, June 2013, Fransa.

AKYÜZ, Hüseyin. (.1992) Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavaram ve Alanları Üzerine bir Araştırma. İstanbul. Milli Eğitim Basımevi / TUĞLUK, Mehmet Nur (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemlerin Değerlendirilmesi / An Investıgatıon The Problems Faced By Students Wıth The Major Of Early Chıldhood Educatıon Regardıng And Teachıng Practıces, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1145-1175, June 2013, Fransa.

ANCESS, J. (2000).The Reciprocal Influence of Teacher Learning. Teaching Practice School Restructuring and Student Learning Outcomes, Teachers College Records. Vol: 102 No:3 / TUĞLUK, Mehmet Nur (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemlerin Değerlendirilmesi / An Investıgatıon The Problems Faced By Students Wıth The Major Of Early Chıldhood Educatıon Regardıng And Teachıng Practıces, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1145-1175, June 2013, Fransa.

BURSALIOĞLU, Ziya. (1987). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No 154 / TUĞLUK, Mehmet Nur (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemlerin Değerlendirilmesi / An Investıgatıon The Problems Faced By Students Wıth The Major Of Early Chıldhood Educatıon Regardıng And Teachıng Practıces, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1145-1175, June 2013, Fransa.

BÜYÜKKARAGÖZ, Savaş. (1985). Öğretmen Yetiştirme Probleminin Dünü, Bugünü ve Geleceği Hakkında Düşünceler. Milli Eğitim Ve Kültür. İstanbul. Milli Eğitim Basımevi / TUĞLUK, Mehmet Nur (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemlerin Değerlendirilmesi / An Investıgatıon The Problems Faced By Students Wıth The Major Of Early Chıldhood Educatıon Regardıng And Teachıng Practıces, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1145-1175, June 2013, Fransa.

BÜYÜKKARAGÖZ, (1994). “Okul Öncesi Eğitim Programlarında Yeni Yaklaşım: Proje ve Türkiye’deki Uygulamalar”. Ankara, 10. YA-PA Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri / TUĞLUK, Mehmet Nur (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemlerin Değerlendirilmesi / An Investıgatıon The Problems Faced By Students Wıth The Major Of Early Chıldhood Educatıon Regardıng And Teachıng Practıces, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1145-1175, June 2013, Fransa.

ÇİMER, Atilla; ODABAŞI Sabiha,(2002). Öğretmen Adaylarının Okullardaki Uygulama Öğretmenleri Hakkındaki Görüşleri. İngiltere, The University of Nottingham, School of Education, Nottingham / TUĞLUK, Mehmet Nur (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemlerin Değerlendirilmesi / An Investıgatıon The Problems Faced By Students Wıth The Major Of Early Chıldhood Educatıon Regardıng And Teachıng Practıces, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1145-1175, June 2013, Fransa.

DALLMER, D. Collaborative Relationships in Teacher Education. A Personal Narrative of Conflicting Roles. Curriculum Inquiry. Vol.34, No:1 2004 / TUĞLUK, Mehmet Nur (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemlerin Değerlendirilmesi / An Investıgatıon The Problems Faced By Students Wıth The Major Of Early Chıldhood Educatıon Regardıng And Teachıng Practıces, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1145-1175, June 2013, Fransa.

DEVELİOĞLU, F. A.Servet. Toplumun En Kutsal Unsuru Öğretmen . Çağdaş Eğitim. Ankara. Tek Işık Matbaası. Sayı.128. 1987 / TUĞLUK, Mehmet Nur (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemlerin Değerlendirilmesi / An Investıgatıon The Problems Faced By Students Wıth The Major Of Early Chıldhood Educatıon Regardıng And Teachıng Practıces, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1145-1175, June 2013, Fransa.

DEWEY John. (1970). A Statement of The Principles of Progressive Education Secondary Education. By Robert O. Hahn and David Bidna The United State of America , The Macmillan Company / TUĞLUK, Mehmet Nur (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemlerin Değerlendirilmesi / An Investıgatıon The Problems Faced By Students Wıth The Major Of Early Chıldhood Educatıon Regardıng And Teachıng Practıces, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1145-1175, June 2013, Fransa.

KAPTAN, Saim. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Ankara, Tekışık Web Ofset Tesisleri / TUĞLUK, Mehmet Nur (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemlerin Değerlendirilmesi / An Investıgatıon The Problems Faced By Students Wıth The Major Of Early Chıldhood Educatıon Regardıng And Teachıng Practıces, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1145-1175, June 2013, Fransa.

KARASAR, Niyazi. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara / TUĞLUK, Mehmet Nur (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemlerin Değerlendirilmesi / An Investıgatıon The Problems Faced By Students Wıth The Major Of Early Chıldhood Educatıon Regardıng And Teachıng Practıces, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1145-1175, June 2013, Fransa.

KILIÇ, Durmuş. (2004).Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, Erzurum, K.K. Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 10,

KINCAL, Remzi Y. (2001). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Erzurum, Eser Ofset, Birinci Baskı / TUĞLUK, Mehmet Nur (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemlerin Değerlendirilmesi / An Investıgatıon The Problems Faced By Students Wıth The Major Of Early Chıldhood Educatıon Regardıng And Teachıng Practıces, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1145-1175, June 2013, Fransa.

ÖZKAN; Hasan Hüseyin. ALBAYRAK, Mustafa, Kadir BERBER. (2005). Öğretmen Adaylarının İlköğretim Okullarında Yaptıkları Öğretmenlik Uygulamasının Yetişmelerindeki Rolü. Ankara, Milli Eğitim Dergisi Sayı :168 / TUĞLUK, Mehmet Nur (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemlerin Değerlendirilmesi / An Investıgatıon The Problems Faced By Students Wıth The Major Of Early Chıldhood Educatıon Regardıng And Teachıng Practıces, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1145-1175, June 2013, Fransa.

SEVİM, Serkan. (2002). Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği Kapsamında Yürütülen Öğretmenlik Uygulaması ve Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler. Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi / TUĞLUK, Mehmet Nur (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemlerin Değerlendirilmesi / An Investıgatıon The Problems Faced By Students Wıth The Major Of Early Chıldhood Educatıon Regardıng And Teachıng Practıces, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1145-1175, June 2013, Fransa.

YEŞİL; Rüştü, ÇALIŞKAN Nihat. (2006). Okul Deneyimi I Dersinde İşbirliği Sürecinin Değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Ankara, Yıl: 12, Sayı: 46 / TUĞLUK, Mehmet Nur (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemlerin Değerlendirilmesi / An Investıgatıon The Problems Faced By Students Wıth The Major Of Early Chıldhood Educatıon Regardıng And Teachıng Practıces, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1145-1175, June 2013, Fransa.

YÖK, (1999). Aday Öğretmen Kılavuzu YÖK/ Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara / TUĞLUK, Mehmet Nur (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemlerin Değerlendirilmesi / An Investıgatıon The Problems Faced By Students Wıth The Major Of Early Chıldhood Educatıon Regardıng And Teachıng Practıces, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1145-1175, June 2013, Fransa.

YÖK, (1999). Fakülte-Okul işbirliği, Ankara. Öğretmen Eğitimi Dizisi, YÖK Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara / TUĞLUK, Mehmet Nur (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemlerin Değerlendirilmesi / An Investıgatıon The Problems Faced By Students Wıth The Major Of Early Chıldhood Educatıon Regardıng And Teachıng Practıces, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1145-1175, June 2013, Fransa.

ZİYA, Selçuk. (2000).Okul Deneyimi ve Uygulama. Ankara. Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti / TUĞLUK, Mehmet Nur (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemlerin Değerlendirilmesi / An Investıgatıon The Problems Faced By Students Wıth The Major Of Early Chıldhood Educatıon Regardıng And Teachıng Practıces, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1145-1175, June 2013, Fransa.

Applebome, P. (1999). Distance learning. [Online] Available: http://www.education.com. Haziran, 2010 / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.


BAHAR, H. H., ULUDAĞ, E., & KAPLAN, K. (2009). İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar ve İnternet Tutumlarının İncelenmesi (KARS İLİ ÖRNEĞİ). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11,(2) / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.
DENİZ, L., (2000). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Yaşantıları Ve Bilgisayar Tutumları. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12, 135-166 / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.
DÜZAKIN, E. ve YALÇINKAYA, S. (2008). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemi ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Yatkınlıkları. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 1, 225-244 / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.
Erdoğan, Y., Bayram, S. & Deniz, L. (2008). Factors That Influence Academic Achievement And Attitudes in Web Based Education. International Journal of Instruction, 1, 1, 31-48 / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.
GERÇEK, C., KÖSEOĞLU, P., YILMAZ, M., SORAN, H. (2006). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeşitli değişkenler Açısından İncelenmesi. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U. Journal of Education), 30, 130- 139 / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.
GÜLER, M. H. ve SAĞLAM, N. (2002), ‚Biyoloji Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin ve Çalışma Yapraklarının Öğrencilerin Başarısı ve Bilgisayar Karsı Tutumlarına Etkileri‛. HÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 117-126 / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.
HUNT, N. P. ve BOHLİN, R.M. (1993). Teacher Education Students’ attitudes toward using computers. Journal of Research on Computing in Education, 25(4). s.487-497 / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.
İBİCİOĞLU, H. ve ANTALYALI, L. Ö. (2005). Uzaktan Eğitimin Başarısında İmkan, Algı, Motivasyon Ve Etkileşim Faktörlerinin Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Uygulama. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 2, s.325-338 / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.
KARASAR, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.
KÖSE, S., GENCER, S. A. ve GEZER, K. (2007). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 21 / YALMAN, Murat (2013), Üniversite Öğrencilerinin World Wide Web (Www) Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği / Examınıng Students’ Attıtudes Towards World Wıde Web (Www) Wıth Respect To Certaın Varıables: A Case From Dıcle Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013, Fransa.


Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   423   424   425   426   427   428   429   430   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik