Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet424/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   420   421   422   423   424   425   426   427   ...   437
WALKER, L. & HARRISON, J. (2002). Examination of the factorial structure of service quality: A multi firm analysis. The Service Industries Journal, 22 (2), 59-72 / ŞEN DEMİR, Şirvan; GÜNAYDIN, Yusuf (2013), İşgörenlerin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkileri: Konaklama İşletmeleri Örneği / The Effects Of Employees On Customer Loyalty: The Case Of Hospıtalıty Busıness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1039-1059, June 2013, Fransa.
WINSTED, K.F. (2000). Service behaviors the lead to satisfied customers. European Journal of Marketing, 34(3), 399–417 / ŞEN DEMİR, Şirvan; GÜNAYDIN, Yusuf (2013), İşgörenlerin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkileri: Konaklama İşletmeleri Örneği / The Effects Of Employees On Customer Loyalty: The Case Of Hospıtalıty Busıness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1039-1059, June 2013, Fransa.
YOO, S.J. & CHANG, Y.J. (2005). An exploratory research on the store image attributes affecting its store loyalty. Seoul Journal of Business, 11 (1), 19-41 / ŞEN DEMİR, Şirvan; GÜNAYDIN, Yusuf (2013), İşgörenlerin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkileri: Konaklama İşletmeleri Örneği / The Effects Of Employees On Customer Loyalty: The Case Of Hospıtalıty Busıness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1039-1059, June 2013, Fransa.

ZEITHAML, V.A. (1996). Service Marketing. Singapora: Prentice Hall / ŞEN DEMİR, Şirvan; GÜNAYDIN, Yusuf (2013), İşgörenlerin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkileri: Konaklama İşletmeleri Örneği / The Effects Of Employees On Customer Loyalty: The Case Of Hospıtalıty Busıness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1039-1059, June 2013, Fransa.


ZEITHAML, V.A., BERY, L.L. & PARASURAMAN, A. (1988). Communication and control processes in the delivery of service quality. Journal of Marketing, 52, 35-48 / ŞEN DEMİR, Şirvan; GÜNAYDIN, Yusuf (2013), İşgörenlerin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkileri: Konaklama İşletmeleri Örneği / The Effects Of Employees On Customer Loyalty: The Case Of Hospıtalıty Busıness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1039-1059, June 2013, Fransa.

AYDIN, Mehmet S.,Din Felsefesi, İstanbul 1992 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

BAYRAKTAR, Mehmet, İslam Düşüncesi Yazıları, Elis, Ankara 2004 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

BİRCAN, Hasan Hüseyin, İslam Felsefesine Giriş, İstanbul 2008 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

Boer, T.J.De, İslamda Felsefe Tarihi, çev.Y.Kutluay, İstanbul 2001 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

ÇAĞRICI, Mustafa, ‚Kindi’ninDef’u’l- Ahzan Adlı Risalesi, Kaynakları ve Tesirleri‛, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1989-1992, sayı: 7-8-9-10, s. 221 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

ÇUBUKÇU, İ.Agah, İslam Felsefesinde Allah’ın Varlığının Delilleri, Ankara 1983 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

EL-EHWANY, Ahmad Fouad, ‚Kindi‛, çev. Emrullah Yüksel, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1990, sayı: 9, s. 22-39 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

ELVÜSAL NURULLAHOĞLU, Memmedov, ‚Kindi ve Farabi’nin Timsalinde Şark Peripatetizminde Din-Felsefe Münasebetleri‛, Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi'nin ElmiMecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası, 2008, sayı: 10, s. 350-372 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

ERDEM, Hüsameddin, ‚Allah’ın Varlığının Delillerinin Kur’anî Temelleri‛, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, sayı: 8, s. 19-30. Erdem, Hüsameddin, ‚Allah’ın Varlığının Delillerinin Kur’anî Temelleri‛, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: XL, ss. 147-155 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

ERDOĞAN, İsmail, ‚Kindi’ye Göre Varlığın Sebepliliği Meselesi‛, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, sayı: 5 *Prof. Dr. Şaban Kuzgun Armağanı+, ss. 633-638 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

ES-SEYYİD, Ahmed Lütfi, Mine’ş-şark ve’l-garb el-kevnve’l-fesad li-Aristotalis, Naşir: el-Daru’l-kavmiyye li-tıbaa ve’n-neşr, Ravzu’l-ferec. Trsz. www.al-mostafa.com / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

FAHRİ, Macit, İslam Felsefesi Tarihi, çev.Kasım Turhan, İstanbul 1987 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

HAKKI TURABİ, Ahmet,‛ Bağdat’ta Bir Musiki Nazariyatçısı: Yakub b. İshak el-Kindi‛, İslam Medeniyetinde Bağdat (Medînetü’s-Selâm) Uluslararası Sempozyum, 07-08-09 Kasım 2008, 2011, cilt: II, ss. 633-648 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

İbnRüşd, Cevamiu’l-kevnve’l-fesad, thk.Ebulvefael-Taftazani&A.SaidZayid &İbrahim Medkur, Mısır 1991 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

İHVANI SAFA, ‚Oluş ve Bozuluş Üzerine‛, çev.Hamdi Onay, Hikmet Yurdu, Yıl: 3, S.5 (Ocak-Haziran 2010), ss. 379 – 387 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

KARAMAN, Hüseyin, İslam Felsefesi Tarihi, Rize 2010 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

KASAR, Veysel, ‚Harran Okulu Etkisiyle Felsefî Kelâma Geçiş Sürecinde Kindi’nin Rolü‛, I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 2006, 2006, cilt: II, ss. 361-370 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

KAYA, Mahmut, ‚Kindi’nin Hayatı‛, Kindi Felsefi Risaleler, İz Yayıncılık, İstanbul 1994 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

KİNDİ, ‚Risale fî hudûdi’l-eşya ve rusûmihâ‛, Resailü’l-felsefiyye, thk.M.Abdülhadi Ebu Ride, Matbaatu Hassan, Kahire 1978 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

KİNDİ, ‚Kitabu’l-Kindi: el-İbnaneani’l-illeti’l-faileti’l-karibetilil-kevnive’l-fesad‛, el-Kindi felsefetühü – müntehabat, nşr.Dr Muhammed Abdurrahman Merhaba, Beyrut-Paris 1985. Türkçesi KİNDİ, ‚Oluş ve Bozuluşun Yakın Sebepleri Üzerine‛, Felsefi Risaleler, çev.Mahmut Kaya, İz Yayıncılık, İstanbul 1994 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

KİNDİ, “el-Kavlfi’l-hareke – Fi kemiyeti kütübiAristotalis”, el-Kindi felsefetühü – müntehabat, nşr.Dr Muhammed Abdurrahman Merhaba, Beyrut-Paris 1985 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

KİNDİ, ‚Aristoteles’in Kitaplarının Sayısı Üzerine‛, Felsefi Risaleler, çev. Mahmut Kaya, İz Yayıncılık, İstanbul 1994, ss.153-171 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

KİNDİ, ‚İlk Felsefe Üzerine‛, Felsefi Risaleler, çev. Mahmut Kaya, İz Yayıncılık, İstanbul 1994 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

KİNDİ, ‚TariflerÜzerine‛, Felsefi Risaleler, çev. Mahmut Kaya, İz Yayıncılık, İstanbul 1994 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

RESCHER, Nicholas, ‚Aristoteles Organon’unun Kindi Taslağı‛, çev. Nazım Hasırcı, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011/2, cilt: XIII, sayı: 24, ss. 223-233 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

RÎDE, Muhammed Abdulhâdî Ebu, ‚Aristoteles ve Kindî’ye Göre Âlemin Ezeliliği veya Yaratılmışlığı Problemi‛, çev. Cevher Şulul, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, sayı: 6, ss. 133-141 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

SUNAR, Cavit, ‚İslâm Meşşaî, Felsefesinde İlk Adım (el-Kindî)‛, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1969, cilt: XVII, s. 29-49 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

TAYLAN, Necip, İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri, İFAV, İstanbul 1997 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

UYSAL, Enver, ‚Kindî ve Fârâbî’de Akıl ve Nefs Kavramlarının Ahlakî İçeriği‛, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, cilt: XIII, sayı: 2, ss. 141-156 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

ÜLKEN, H.Ziya, İslam Felsefesi Kaynakları, Etkileri, İstanbul 1993 / GÖRKAŞ, İrfan (2013), Kindi’de Oluş-Bozuluş Yahut Nizam Delili / Kindi On Generatıon-Corruptıon Or The Order Argument, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1061-1070, June 2013, Fransa.

10 Aralık 2002 Tarihli Kıbrıs Sorununun Kapsamlı Çözümü İçin Anlaşma Temeli - Annan Plan for Cyprus Settlement - Full Text 10 December 2002‛, KKTC Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dosya: BM Çözüm Planları, Tarih: 2002 / TAMÇELİK, Soyalp (2013), Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Federasyonda Ekonomik Tedbirler Ve Dış Yardım Meselesi / Economıc Measures And The Issue Of Foreıgn Aıds In The Federatıon Sought To Be Establıshed In Cyprus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1071-1100, June 2013, Fransa.

1990 Yılında Sunulan 27 Sayfalık Türk Önerileri‛, KKTC Cumhurbaşkanı Arşivi, Dosya: Türk Önerileri, Tarih: 1990 / TAMÇELİK, Soyalp (2013), Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Federasyonda Ekonomik Tedbirler Ve Dış Yardım Meselesi / Economıc Measures And The Issue Of Foreıgn Aıds In The Federatıon Sought To Be Establıshed In Cyprus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1071-1100, June 2013, Fransa.

7 Aralık 1994 tarihinde Prof. Dr. Ahmet Gökdere ile yapılan mülakat / TAMÇELİK, Soyalp (2013), Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Federasyonda Ekonomik Tedbirler Ve Dış Yardım Meselesi / Economıc Measures And The Issue Of Foreıgn Aıds In The Federatıon Sought To Be Establıshed In Cyprus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1071-1100, June 2013, Fransa.

ADAMS, Thomas W. and Alvin J. COTTRELL. Cyprus Between East and West, The Washington Center of Foreign Policy Research School of Advanced International Studies The Johns Hopkins University, The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1968 / TAMÇELİK, Soyalp (2013), Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Federasyonda Ekonomik Tedbirler Ve Dış Yardım Meselesi / Economıc Measures And The Issue Of Foreıgn Aıds In The Federatıon Sought To Be Establıshed In Cyprus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1071-1100, June 2013, Fransa.

AKÇAY, Engin. Bir Dış Politika Enstrümanı Olarak Türk Dış Yardımları, Turgut Özal Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2012 / TAMÇELİK, Soyalp (2013), Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Federasyonda Ekonomik Tedbirler Ve Dış Yardım Meselesi / Economıc Measures And The Issue Of Foreıgn Aıds In The Federatıon Sought To Be Establıshed In Cyprus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1071-1100, June 2013, Fransa.

AKKURT, Aydın (der.). Raif Denktaş Toplu Eserleri - 1, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1997 / TAMÇELİK, Soyalp (2013), Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Federasyonda Ekonomik Tedbirler Ve Dış Yardım Meselesi / Economıc Measures And The Issue Of Foreıgn Aıds In The Federatıon Sought To Be Establıshed In Cyprus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1071-1100, June 2013, Fransa.

AKPINAR, Mehmet Ali. ‚Birleşmiş Milletler Çözüm Plânının Tam Metnini Açıklıyoruz‛, KKTC Başbakanlık Enformasyon Müdürlüğü Arşivi, Dosya: BM Önerileri, Tarih: 1992 / TAMÇELİK, Soyalp (2013), Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Federasyonda Ekonomik Tedbirler Ve Dış Yardım Meselesi / Economıc Measures And The Issue Of Foreıgn Aıds In The Federatıon Sought To Be Establıshed In Cyprus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1071-1100, June 2013, Fransa.

Background on The Cyprus Problem, Directorate General of Press and Information, Ünal Ofset Matbaacılık, Ankara, 1991 / TAMÇELİK, Soyalp (2013), Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Federasyonda Ekonomik Tedbirler Ve Dış Yardım Meselesi / Economıc Measures And The Issue Of Foreıgn Aıds In The Federatıon Sought To Be Establıshed In Cyprus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1071-1100, June 2013, Fransa.

BARUTÇU, Ayla. Teknik Yardımın Politika, Uygulama ve Değerlendirmesi, Devlet Planlama Teşkilâtı Uzmanlık Tezi, Ankara, 1974 / TAMÇELİK, Soyalp (2013), Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Federasyonda Ekonomik Tedbirler Ve Dış Yardım Meselesi / Economıc Measures And The Issue Of Foreıgn Aıds In The Federatıon Sought To Be Establıshed In Cyprus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1071-1100, June 2013, Fransa.

BENETON, Philippe. Toplumsal Sınıflar, Çev. Hüsnü Dilli, İletişim Yayınları, Presses Universitaires De France, 1995 / TAMÇELİK, Soyalp (2013), Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Federasyonda Ekonomik Tedbirler Ve Dış Yardım Meselesi / Economıc Measures And The Issue Of Foreıgn Aıds In The Federatıon Sought To Be Establıshed In Cyprus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1071-1100, June 2013, Fransa.

BİLGE, N. Hukuk Başlangıcı Dersleri, 5. Baskı, Ankara, 1966 / TAMÇELİK, Soyalp (2013), Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Federasyonda Ekonomik Tedbirler Ve Dış Yardım Meselesi / Economıc Measures And The Issue Of Foreıgn Aıds In The Federatıon Sought To Be Establıshed In Cyprus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1071-1100, June 2013, Fransa.

Birleşmiş Milletler Çözüm Plânının Tam Metnini Açıklıyoruz‛, KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Arşivi, Dosya: BM Önerileri, Tarih: 1992 / TAMÇELİK, Soyalp (2013), Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Federasyonda Ekonomik Tedbirler Ve Dış Yardım Meselesi / Economıc Measures And The Issue Of Foreıgn Aıds In The Federatıon Sought To Be Establıshed In Cyprus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1071-1100, June 2013, Fransa.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 789 (1992) Sayılı Kararının Işığında Kıbrıs Sorunu ve Türkiye, Siyasî ve Sosyal Araştırmaları Vakfı – SİSAV, İstanbul 1993 / TAMÇELİK, Soyalp (2013), Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Federasyonda Ekonomik Tedbirler Ve Dış Yardım Meselesi / Economıc Measures And The Issue Of Foreıgn Aıds In The Federatıon Sought To Be Establıshed In Cyprus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1071-1100, June 2013, Fransa.

BM Genel Sekreteri Perez De Cuellar’ın Güvenlik Konseyi’ne Sunduğu ve New York Zirvesi’nde Yaptığı Açılış Konuşmasını da İçeren Raporun Tam Metni‛, KKTC Cumhurbaşkanı Arşivi, Dosya: BM Önerileri, Tarih: 26 Şubat 1990 / TAMÇELİK, Soyalp (2013), Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Federasyonda Ekonomik Tedbirler Ve Dış Yardım Meselesi / Economıc Measures And The Issue Of Foreıgn Aıds In The Federatıon Sought To Be Establıshed In Cyprus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1071-1100, June 2013, Fransa.

BRAUDEL, Fernand. Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, C. I., Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Eren Yayıncılık, İstanbul, 1989 / TAMÇELİK, Soyalp (2013), Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Federasyonda Ekonomik Tedbirler Ve Dış Yardım Meselesi / Economıc Measures And The Issue Of Foreıgn Aıds In The Federatıon Sought To Be Establıshed In Cyprus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1071-1100, June 2013, Fransa.

CABLE, Vince. ‚British Interests and Third World Development‛, Rich Country Interest and Third World Development, Robert Cassen vd. (ed.), Billing & Sons, Great Britain, 1982, s. 182-214 1982 / TAMÇELİK, Soyalp (2013), Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Federasyonda Ekonomik Tedbirler Ve Dış Yardım Meselesi / Economıc Measures And The Issue Of Foreıgn Aıds In The Federatıon Sought To Be Establıshed In Cyprus, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1071-1100, June 2013, Fransa.Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   420   421   422   423   424   425   426   427   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik