Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet422/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   418   419   420   421   422   423   424   425   ...   437
ÖNKAL, Ahmet ve Nebi BOZKURT (1993), “Cami,” İslam Ansiklopedisi, C.7, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.46-56 / SEVİNÇ, Bayram (2013), Siyasal İslam Ve Söylem Egemenliği / Polıtıcal Islam And Dıscourse Domınatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 993-1018, June 2013, Fransa.
ÖZARSLAN, Selim (2005), “Şia‟nın Dinî Otorite Anlayışı ve Günümüze Yansımaları,” Kelam Araştırmaları, 3 (1): 41-60 / SEVİNÇ, Bayram (2013), Siyasal İslam Ve Söylem Egemenliği / Polıtıcal Islam And Dıscourse Domınatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 993-1018, June 2013, Fransa.
ÖZBUDUN, Ergun ve Fuat KEYMAN (2002), “Cultural Globalization in Turkey: Actors, Discourses and Strategies,” Many Globalizations: Cultural Diversity in the Contemporary World, Peter L. Berger ve Samuel P. Huntington (ed.), Oxford: Oxford University Press, ss.296-319 / SEVİNÇ, Bayram (2013), Siyasal İslam Ve Söylem Egemenliği / Polıtıcal Islam And Dıscourse Domınatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 993-1018, June 2013, Fransa.
PULTAR, Gönül (2007), “GiriĢ,” Türk Bilim Adamlarının Bakış Açısından İslâm ve Modernite, Gönül Pultar (drl.), İstanbul: Remzi Kitabevi, ss.13-33 / SEVİNÇ, Bayram (2013), Siyasal İslam Ve Söylem Egemenliği / Polıtıcal Islam And Dıscourse Domınatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 993-1018, June 2013, Fransa.
RODINSON, Maxime (2003), İslâm’ın Mirası: Batıyı Büyüleyen İslâm, Cemil Meriç (çev.), 2. Baskı, İstanbul: Pınar Yayınları / SEVİNÇ, Bayram (2013), Siyasal İslam Ve Söylem Egemenliği / Polıtıcal Islam And Dıscourse Domınatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 993-1018, June 2013, Fransa.
ROY, Olivier (2003), Küreselleşen İslâm, Haldun Bayrı (çev.), İstanbul: Metis Yayınları.

SAİD, Edward W. (2000), Oryantalizm Eleştirileri, İ. Özkan, S. Şahin ve Ş. Özden (çev.), İstanbul: İlk Bahar Yayınevi / SEVİNÇ, Bayram (2013), Siyasal İslam Ve Söylem Egemenliği / Polıtıcal Islam And Dıscourse Domınatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 993-1018, June 2013, Fransa.


SAİD, Edward W. (2008), Medyada İslam: Gazeteciler ve Uzmanlar Dünyaya Bakışımızı Nasıl Belirliyor?, Aysun Babacan (çev.), İstanbul: Metis Yayınları / SEVİNÇ, Bayram (2013), Siyasal İslam Ve Söylem Egemenliği / Polıtıcal Islam And Dıscourse Domınatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 993-1018, June 2013, Fransa.
SAİD, Edward W. (2012), Şarkiyatçılık, Berna Ülner (çev.), İstanbul: Metis Yayınları / SEVİNÇ, Bayram (2013), Siyasal İslam Ve Söylem Egemenliği / Polıtıcal Islam And Dıscourse Domınatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 993-1018, June 2013, Fransa.

SAYYİD, S. (2000), Fundamentalizm Korkusu: Avrupamerkezcilik ve İslâmcılığın Doğuşu, E. Ceylan ve N. Yılmaz (çev.), Ankara: Vadi Yayınları / SEVİNÇ, Bayram (2013), Siyasal İslam Ve Söylem Egemenliği / Polıtıcal Islam And Dıscourse Domınatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 993-1018, June 2013, Fransa.


SCHACHT, Joseph (1982), An Introduction to Islamic Law, Oxford: Oxford University Press / SEVİNÇ, Bayram (2013), Siyasal İslam Ve Söylem Egemenliği / Polıtıcal Islam And Dıscourse Domınatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 993-1018, June 2013, Fransa.
SEVİNÇ, Bayram (2010), “Kadim Öfke Postmodern Korku: Misyofobi,” BİDDER Sosyal Bilimler Dergisi, (1) 3: 27-44 / SEVİNÇ, Bayram (2013), Siyasal İslam Ve Söylem Egemenliği / Polıtıcal Islam And Dıscourse Domınatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 993-1018, June 2013, Fransa.
SOUTHERN, Richard (2000), Orta Çağ Avrupa’sında İslam Algısı, Ahmet Aydoğan (çev.), İstanbul: Yöneliş Yayınları / SEVİNÇ, Bayram (2013), Siyasal İslam Ve Söylem Egemenliği / Polıtıcal Islam And Dıscourse Domınatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 993-1018, June 2013, Fransa.
SUBAŞI, Necdet (2007), “Müslüman Modernleşmesi ve Türkiye Örneği,” Türk Bilim Adamlarının Bakış Açısından İslâm ve Modernite, Gönül Putlar (drl.), İstanbul: Remzi Kitabevi, ss.61-95 / SEVİNÇ, Bayram (2013), Siyasal İslam Ve Söylem Egemenliği / Polıtıcal Islam And Dıscourse Domınatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 993-1018, June 2013, Fransa.
ŞENTÜRK, Habil (2011), İslamcılık: Türkiye’de İslami Oluşumlar ve Siyaset, 2. Baskı, İstanbul: Çıra Yayınları / SEVİNÇ, Bayram (2013), Siyasal İslam Ve Söylem Egemenliği / Polıtıcal Islam And Dıscourse Domınatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 993-1018, June 2013, Fransa.
TAŞKIN, Ünal (2008), “Klasik Dönem Osmanlı Eğitim Kurumları,” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (3): 343-366 / SEVİNÇ, Bayram (2013), Siyasal İslam Ve Söylem Egemenliği / Polıtıcal Islam And Dıscourse Domınatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 993-1018, June 2013, Fransa.
TATLILIOĞLU, DurmuĢ (2008), “Dinî Cemaatlerin ve Tarikatların Fonksiyonel Analizi,” Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, VIII (3): 97-125 / SEVİNÇ, Bayram (2013), Siyasal İslam Ve Söylem Egemenliği / Polıtıcal Islam And Dıscourse Domınatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 993-1018, June 2013, Fransa.
TÜRCAN, Galip (2005), “Ġslam‟da Dinî Otorite,” SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1 (14): 95-123 / SEVİNÇ, Bayram (2013), Siyasal İslam Ve Söylem Egemenliği / Polıtıcal Islam And Dıscourse Domınatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 993-1018, June 2013, Fransa.
WACH, Joachim (1995), Din Sosyolojisi, Ünver Günay (çev.), İstanbul: M.Ü. İFAV Yayınları / SEVİNÇ, Bayram (2013), Siyasal İslam Ve Söylem Egemenliği / Polıtıcal Islam And Dıscourse Domınatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 993-1018, June 2013, Fransa.
WATT, Montgomery (2000), İslâm Avrupa’da, Hulusi Yavuz (çev.), İstanbul: MÜ İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları / SEVİNÇ, Bayram (2013), Siyasal İslam Ve Söylem Egemenliği / Polıtıcal Islam And Dıscourse Domınatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 993-1018, June 2013, Fransa.
WATT, Montgomery (2005), “Hıristiyanların İslam Algılayışları,” Hıristiyanların İslâmı’ndan Müslümanların İslâmı’na, Fuat Aydın (ed.), İstanbul: Ataç Yayınları, ss.57-66 / SEVİNÇ, Bayram (2013), Siyasal İslam Ve Söylem Egemenliği / Polıtıcal Islam And Dıscourse Domınatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 993-1018, June 2013, Fransa.
WEBER, Max (1998), Sosyoloji Yazıları, Taha Parla (çev.), 2. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları / SEVİNÇ, Bayram (2013), Siyasal İslam Ve Söylem Egemenliği / Polıtıcal Islam And Dıscourse Domınatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 993-1018, June 2013, Fransa.
YEL, Ali Murat (2005), “İslam‟da Büyük ve Küçük Gelenekler Ya da İslam Din Antropolojisinde Yüksek Kültür ve Halk Kültürü,” Din, Toplum ve Kültür: Din Sosyolojisi ve Antropolojisine Giriş, Ali CoĢkun (drl. ve çev.), İstanbul: Ġz Yayınları, ss.131-180 / SEVİNÇ, Bayram (2013), Siyasal İslam Ve Söylem Egemenliği / Polıtıcal Islam And Dıscourse Domınatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 993-1018, June 2013, Fransa.
YÜCESOY, Hayrettin (2005), “11 Eylül Sonrası Amerikan Sesli Görüntülü Medyasında Müslüman ve İslâm İmajı ile Bu İmajı Yayan ve Destekleyen Unsurlar Üzerine Bazı Öneriler,” II. Uluslararası Dinî Yayınlar Kongresi [05-07 Kasım 2004, Ankara], Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, ss.191-198 / SEVİNÇ, Bayram (2013), Siyasal İslam Ve Söylem Egemenliği / Polıtıcal Islam And Dıscourse Domınatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 993-1018, June 2013, Fransa.

AGADJANOV S. Grigoreviç (2006), Selçuklular, Rusçadan Çevirenler: Ekber N. Necef/Ahmet R. Annaberdiyev, Ötüken Yayını, İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde Yönetim Ve Örgütlenme / Management And Organızatıon In The Ottoman Mukâtaa System Durıng Xvı-Xvııı Centurıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1019-1037, June 2013, Fransa.

AKDAĞ, Mustafa (1955), “Osmanlı Müesseseleri Hakkında Notlar”, AÜ DTCF Dergisi, Cilt XIII, Sayı: 1–2, s.27–51 / ŞAHİN, Harun (2013), XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde Yönetim Ve Örgütlenme / Management And Organızatıon In The Ottoman Mukâtaa System Durıng Xvı-Xvııı Centurıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1019-1037, June 2013, Fransa.

AKDAĞ, Mustafa (1974), Türkiye’nin İktisadi ve İctimai Tarihi, Cilt II, İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde Yönetim Ve Örgütlenme / Management And Organızatıon In The Ottoman Mukâtaa System Durıng Xvı-Xvııı Centurıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1019-1037, June 2013, Fransa.

AYDIN, Bilgin ve GÜNALAN, Rıfat (2008), XV.-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Maliyesi ve Defter Sistemi, Yeditepe Yayınevi, İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde Yönetim Ve Örgütlenme / Management And Organızatıon In The Ottoman Mukâtaa System Durıng Xvı-Xvııı Centurıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1019-1037, June 2013, Fransa.

AYNİ ZADE HASAN TAHSİN (1990), Osmanlı Dönemi Borsa ve Mali Sistemi, “Borsa Rehberi–1928” (2), İMKB Yayınları, Borsa Tarihi Araştırmaları (2), İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde Yönetim Ve Örgütlenme / Management And Organızatıon In The Ottoman Mukâtaa System Durıng Xvı-Xvııı Centurıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1019-1037, June 2013, Fransa.

ÇADIRCI, Musa (1997), Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, TTK Yayınları, VII. Dizi-Sa.124, Ankara / ŞAHİN, Harun (2013), XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde Yönetim Ve Örgütlenme / Management And Organızatıon In The Ottoman Mukâtaa System Durıng Xvı-Xvııı Centurıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1019-1037, June 2013, Fransa.

ÇAKIR, Baki (2003), Osmanlı Mukâtaa Sistemi (XVI-XVIII. Yüzyıl), Kitabevi Yayını, İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde Yönetim Ve Örgütlenme / Management And Organızatıon In The Ottoman Mukâtaa System Durıng Xvı-Xvııı Centurıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1019-1037, June 2013, Fransa.

GENÇ, Mehmet (2000), Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Neşriyat, İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde Yönetim Ve Örgütlenme / Management And Organızatıon In The Ottoman Mukâtaa System Durıng Xvı-Xvııı Centurıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1019-1037, June 2013, Fransa.

GENÇ, Mehmet (2003), “Malikâne”, DİA, Cilt:27, İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde Yönetim Ve Örgütlenme / Management And Organızatıon In The Ottoman Mukâtaa System Durıng Xvı-Xvııı Centurıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1019-1037, June 2013, Fransa.

GENÇ, Mehmet (2006), “Mukâtaa”, DİA, Cilt:31, İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde Yönetim Ve Örgütlenme / Management And Organızatıon In The Ottoman Mukâtaa System Durıng Xvı-Xvııı Centurıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1019-1037, June 2013, Fransa.

GÜRAN, Tevfik (2003), Osmanlı Mali İstatistikleri Bütçeler 1841–1918, Tarihi İstatistikler Dizisi, Cilt:7, DİE yayını, Ankara / ŞAHİN, Harun (2013), XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde Yönetim Ve Örgütlenme / Management And Organızatıon In The Ottoman Mukâtaa System Durıng Xvı-Xvııı Centurıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1019-1037, June 2013, Fransa.

İNALCIK, Halil (2009), Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi Üzerinde Arşiv Çalışmaları, İncelemeler, Eren Yayıncılık, 3. Baskı, İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde Yönetim Ve Örgütlenme / Management And Organızatıon In The Ottoman Mukâtaa System Durıng Xvı-Xvııı Centurıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1019-1037, June 2013, Fransa.

KAZICI, Ziya (2005), Osmanlı’da Vergi Sistemi, Bilge Yayınları, İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde Yönetim Ve Örgütlenme / Management And Organızatıon In The Ottoman Mukâtaa System Durıng Xvı-Xvııı Centurıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1019-1037, June 2013, Fransa.

KOÇİ BEY (1939), Koçi Bey Risalesi, Tahşihe eden: Ali Kemali Aksüt, Vakit Gazete-Matbaa-Kütüphane, İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde Yönetim Ve Örgütlenme / Management And Organızatıon In The Ottoman Mukâtaa System Durıng Xvı-Xvııı Centurıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1019-1037, June 2013, Fransa.

ÖZVAR, Erol (2003), Osmanlı Maliyesinde Malikâne Uygulaması, Kitabevi Yayını, İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde Yönetim Ve Örgütlenme / Management And Organızatıon In The Ottoman Mukâtaa System Durıng Xvı-Xvııı Centurıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1019-1037, June 2013, Fransa.

PAKALIN, M. Zeki (1993), “Mukâtaa”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB Yayınları, Cilt: II İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde Yönetim Ve Örgütlenme / Management And Organızatıon In The Ottoman Mukâtaa System Durıng Xvı-Xvııı Centurıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1019-1037, June 2013, Fransa.

PEHLİVAN, Osman (2011), Kamu Maliyesi, Murathan Yayınevi, Trabzon / ŞAHİN, Harun (2013), XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde Yönetim Ve Örgütlenme / Management And Organızatıon In The Ottoman Mukâtaa System Durıng Xvı-Xvııı Centurıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1019-1037, June 2013, Fransa.

SAYIN, A. Vefik (1999), Tekâlif Kavaidi, T.C. M.B. A.P.K.K.B. Yayını No:1999/352, Ankara / ŞAHİN, Harun (2013), XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde Yönetim Ve Örgütlenme / Management And Organızatıon In The Ottoman Mukâtaa System Durıng Xvı-Xvııı Centurıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1019-1037, June 2013, Fransa.

TABAKOĞLU, Ahmet (1985), Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, Dergâh Yayınları, İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde Yönetim Ve Örgütlenme / Management And Organızatıon In The Ottoman Mukâtaa System Durıng Xvı-Xvııı Centurıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1019-1037, June 2013, Fransa.

TABAKOĞLU, Ahmet (2012), Türkiye İktisat Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul / ŞAHİN, Harun (2013), XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde Yönetim Ve Örgütlenme / Management And Organızatıon In The Ottoman Mukâtaa System Durıng Xvı-Xvııı Centurıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1019-1037, June 2013, Fransa.

UZUNÇARŞILI, İ. Hakkı (1978), “Osmanlı Devleti Maliyesinin Kuruluşu ve Osmanlı Devleti İç Hazînesi”, Belleten, XLII/165 / ŞAHİN, Harun (2013), XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde Yönetim Ve Örgütlenme / Management And Organızatıon In The Ottoman Mukâtaa System Durıng Xvı-Xvııı Centurıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1019-1037, June 2013, Fransa.

UZUNÇARŞILI, İ. Hakkı (1988a), Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, 3. Baskı, TTK Yayını, Ankara / ŞAHİN, Harun (2013), XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde Yönetim Ve Örgütlenme / Management And Organızatıon In The Ottoman Mukâtaa System Durıng Xvı-Xvııı Centurıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1019-1037, June 2013, Fransa.

UZUNÇARŞILI, İ. Hakkı (1988b), Osmanlı Devlet Teşkilâtına Medhal, Türk Tarih Kurumu Yayanları, Ankara / ŞAHİN, Harun (2013), XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde Yönetim Ve Örgütlenme / Management And Organızatıon In The Ottoman Mukâtaa System Durıng Xvı-Xvııı Centurıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1019-1037, June 2013, Fransa.AKBABA, A. (2006). Measuring service quality in the hotel industry: A study in a business hotel in Turkey. Hospitality Management, 25, 170-192 / ŞEN DEMİR, Şirvan; GÜNAYDIN, Yusuf (2013), İşgörenlerin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkileri: Konaklama İşletmeleri Örneği / The Effects Of Employees On Customer Loyalty: The Case Of Hospıtalıty Busıness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1039-1059, June 2013, Fransa.
AVCIKURT, C. & KÖROĞLU, Ö. (2006). Termal otel işletmelerinde müşteri sadakatini artıran nitelikleri belirlemeye yönelik bir alan araştırması. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 3 (1), 5-16 / ŞEN DEMİR, Şirvan; GÜNAYDIN, Yusuf (2013), İşgörenlerin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkileri: Konaklama İşletmeleri Örneği / The Effects Of Employees On Customer Loyalty: The Case Of Hospıtalıty Busıness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1039-1059, June 2013, Fransa.
BAKER, D.A. & CROMPTON, J.L. (2000). Quality, satisfaction, and behaviour intentions. Annals of Tourism Research, 27 (3), 785-804 / ŞEN DEMİR, Şirvan; GÜNAYDIN, Yusuf (2013), İşgörenlerin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkileri: Konaklama İşletmeleri Örneği / The Effects Of Employees On Customer Loyalty: The Case Of Hospıtalıty Busıness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1039-1059, June 2013, Fransa.
BERKOWITZ, E.N., KERIN, R.A. & HARTLEY, W. (2000). Marketing. USA: McGraw-Hill Inc / ŞEN DEMİR, Şirvan; GÜNAYDIN, Yusuf (2013), İşgörenlerin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkileri: Konaklama İşletmeleri Örneği / The Effects Of Employees On Customer Loyalty: The Case Of Hospıtalıty Busıness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1039-1059, June 2013, Fransa.
BETTENCOURT, L.A. & BROWN, S.W. (1997). Contact employee: Relationships among workplace fairness, job satisfaction and prosocial service behaviors. Journal of Retailing, 73 (1), 39–61 / ŞEN DEMİR, Şirvan; GÜNAYDIN, Yusuf (2013), İşgörenlerin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkileri: Konaklama İşletmeleri Örneği / The Effects Of Employees On Customer Loyalty: The Case Of Hospıtalıty Busıness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1039-1059, June 2013, Fransa.
CHOI, K.S., CHO, W.H., LEE, S., LEE, H.K. & KIM, C. (2004). The relationships among quality, value, satisfaction and behavioral intention in health care provider choice: a South Korean study. Journal of Business Research, 57 (8), 913-921 / ŞEN DEMİR, Şirvan; GÜNAYDIN, Yusuf (2013), İşgörenlerin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkileri: Konaklama İşletmeleri Örneği / The Effects Of Employees On Customer Loyalty: The Case Of Hospıtalıty Busıness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1039-1059, June 2013, Fransa.
CRONIN, J., BRADY, M. & HULT, T. (2000). Assessing the effects of quality, value and customer satisfaction on customer behavioral intentions in service environments. Journal of Retailing, 76,193-218 / ŞEN DEMİR, Şirvan; GÜNAYDIN, Yusuf (2013), İşgörenlerin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkileri: Konaklama İşletmeleri Örneği / The Effects Of Employees On Customer Loyalty: The Case Of Hospıtalıty Busıness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1039-1059, June 2013, Fransa.


Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   418   419   420   421   422   423   424   425   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik