Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet418/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   414   415   416   417   418   419   420   421   ...   437

OCAK, A. Yaşar; “XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Resmî Dînî İdeolojisi ve Buna Muhalefet Problemi”, İslâmi Araştırmalar, C.4, S:3, Temmuz, 1990 / KÖROĞLU, Cemile Zehra; KÖROĞLU, Muhammet Ali (2013), Anadolu’da Manevi Halk İnançları: Dişli Kasabası Örneği / Moral Folk Belıefs In Anatolıa: The Case Of Dişli Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 769-804, June 2013, Fransa.

ÖGEL, Bahaeddin; Türk Mitolojisi, Ankara, 1971 / KÖROĞLU, Cemile Zehra; KÖROĞLU, Muhammet Ali (2013), Anadolu’da Manevi Halk İnançları: Dişli Kasabası Örneği / Moral Folk Belıefs In Anatolıa: The Case Of Dişli Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 769-804, June 2013, Fransa.

ÖRNEK, S. Veyis; Budun Bilim Terimleri Sözlüğü, Ankara, 1973 / KÖROĞLU, Cemile Zehra; KÖROĞLU, Muhammet Ali (2013), Anadolu’da Manevi Halk İnançları: Dişli Kasabası Örneği / Moral Folk Belıefs In Anatolıa: The Case Of Dişli Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 769-804, June 2013, Fransa.

ÖRNEK, S. Veyis; Türk Halk Bilimi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları:180, Folklor Dizisi:4, Ankara, 1977 / KÖROĞLU, Cemile Zehra; KÖROĞLU, Muhammet Ali (2013), Anadolu’da Manevi Halk İnançları: Dişli Kasabası Örneği / Moral Folk Belıefs In Anatolıa: The Case Of Dişli Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 769-804, June 2013, Fransa.

ÖRNEK, S. Veyis; “Anadolu Folklorunda Ölüm”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları:218, 2.Baskı, Ankara, 1979 / KÖROĞLU, Cemile Zehra; KÖROĞLU, Muhammet Ali (2013), Anadolu’da Manevi Halk İnançları: Dişli Kasabası Örneği / Moral Folk Belıefs In Anatolıa: The Case Of Dişli Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 769-804, June 2013, Fransa.

SENCER, Muzaffer; Toplum Bilimlerde Yöntem, 3.Bası, Beta Yayınları, İstanbul, 1989 / KÖROĞLU, Cemile Zehra; KÖROĞLU, Muhammet Ali (2013), Anadolu’da Manevi Halk İnançları: Dişli Kasabası Örneği / Moral Folk Belıefs In Anatolıa: The Case Of Dişli Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 769-804, June 2013, Fransa.

SEZEN, Yümni; Sosyoloji Açısından Din, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1988 / KÖROĞLU, Cemile Zehra; KÖROĞLU, Muhammet Ali (2013), Anadolu’da Manevi Halk İnançları: Dişli Kasabası Örneği / Moral Folk Belıefs In Anatolıa: The Case Of Dişli Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 769-804, June 2013, Fransa.

ŞEVKANİ; Neylül Evtar, Kahire, 1391/1971 / KÖROĞLU, Cemile Zehra; KÖROĞLU, Muhammet Ali (2013), Anadolu’da Manevi Halk İnançları: Dişli Kasabası Örneği / Moral Folk Belıefs In Anatolıa: The Case Of Dişli Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 769-804, June 2013, Fransa.

TANYU, Hikmet; Adak ve Adak Yerleri, Ankara, 1967 / KÖROĞLU, Cemile Zehra; KÖROĞLU, Muhammet Ali (2013), Anadolu’da Manevi Halk İnançları: Dişli Kasabası Örneği / Moral Folk Belıefs In Anatolıa: The Case Of Dişli Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 769-804, June 2013, Fransa.
TANYU, Hikmet; “Dînî Folklor veya Dînî-Manevi Halk İnançlarının Çeşit ve Mahiyeti Üzerinde Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, C.XXI, Ankara, 1976 / KÖROĞLU, Cemile Zehra; KÖROĞLU, Muhammet Ali (2013), Anadolu’da Manevi Halk İnançları: Dişli Kasabası Örneği / Moral Folk Belıefs In Anatolıa: The Case Of Dişli Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 769-804, June 2013, Fransa.

TAPLAMACIOĞLU, Mehmet; Din Sosyolojisi “Giriş”, Ankara, 1961 / KÖROĞLU, Cemile Zehra; KÖROĞLU, Muhammet Ali (2013), Anadolu’da Manevi Halk İnançları: Dişli Kasabası Örneği / Moral Folk Belıefs In Anatolıa: The Case Of Dişli Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 769-804, June 2013, Fransa.


TÜRKDOĞAN, Orhan; Çağdaş Türk Sosyolojisi, Erzurum, 1977 / KÖROĞLU, Cemile Zehra; KÖROĞLU, Muhammet Ali (2013), Anadolu’da Manevi Halk İnançları: Dişli Kasabası Örneği / Moral Folk Belıefs In Anatolıa: The Case Of Dişli Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 769-804, June 2013, Fransa.
TÜRKDOĞAN, Köy Sosyolojisinin Temel Sorunları, 2.Baskı, İstanbul, 1977 / KÖROĞLU, Cemile Zehra; KÖROĞLU, Muhammet Ali (2013), Anadolu’da Manevi Halk İnançları: Dişli Kasabası Örneği / Moral Folk Belıefs In Anatolıa: The Case Of Dişli Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 769-804, June 2013, Fransa.
ÜLKEN, H. Ziya; Sosyoloji Sözlüğü, 3. Baskı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1963 / KÖROĞLU, Cemile Zehra; KÖROĞLU, Muhammet Ali (2013), Anadolu’da Manevi Halk İnançları: Dişli Kasabası Örneği / Moral Folk Belıefs In Anatolıa: The Case Of Dişli Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 769-804, June 2013, Fransa.

VERGİN, Nur; “Din ve Muhalif Olmak”: Bir Halk Dini Olarak Alevîlik, Türkiye Günlüğü, Sayı: 17, Kış, 1991 / KÖROĞLU, Cemile Zehra; KÖROĞLU, Muhammet Ali (2013), Anadolu’da Manevi Halk İnançları: Dişli Kasabası Örneği / Moral Folk Belıefs In Anatolıa: The Case Of Dişli Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 769-804, June 2013, Fransa.


YILDIRIM, Ali, ŞİMŞEK, Hasan; Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 2. Baskı, Ankara, 2000 / KÖROĞLU, Cemile Zehra; KÖROĞLU, Muhammet Ali (2013), Anadolu’da Manevi Halk İnançları: Dişli Kasabası Örneği / Moral Folk Belıefs In Anatolıa: The Case Of Dişli Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 769-804, June 2013, Fransa.

ALLISON, R. S, HURWITZ, L. J. (1967). On perseveration in aphasics. Brain, 90: 42948 / KURUOĞLU, Gülmira; ÖZCAN, Ayşegül (2013), Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar Üzerinde Yapılmış Deneysel Bir Çalışma / Investıgatıon Of The Perseveratıons Observed In Aphasıc Patıents’ Speech: An Experımental Study On Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 805-818, June 2013, Fransa.


ATAMAZ, F. (2007). İnmede Konuşma Bozuklukları ve Rehabilitasyonu. Türk Fiz Tıp Rehabilitasyon Dergisi, 53 (1), 11–5 / KURUOĞLU, Gülmira; ÖZCAN, Ayşegül (2013), Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar Üzerinde Yapılmış Deneysel Bir Çalışma / Investıgatıon Of The Perseveratıons Observed In Aphasıc Patıents’ Speech: An Experımental Study On Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 805-818, June 2013, Fransa.
BUCKINGHAM, H. W. (1985). Perseveration in aphasia. Newman S, Epstein R (Ed.), Current perspectives in dysphasia Edinburgh: Churchill Livingston / KURUOĞLU, Gülmira; ÖZCAN, Ayşegül (2013), Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar Üzerinde Yapılmış Deneysel Bir Çalışma / Investıgatıon Of The Perseveratıons Observed In Aphasıc Patıents’ Speech: An Experımental Study On Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 805-818, June 2013, Fransa.
COHEN, L., DEHAENE, S. (1998). Competition between past and present: Assessment and interpretation of verbal perseverations. Brain, 121, 1641–59 / KURUOĞLU, Gülmira; ÖZCAN, Ayşegül (2013), Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar Üzerinde Yapılmış Deneysel Bir Çalışma / Investıgatıon Of The Perseveratıons Observed In Aphasıc Patıents’ Speech: An Experımental Study On Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 805-818, June 2013, Fransa.
DAMASIO, A.R., DAMASIO, H. (2004). Afazi ve Dilin Nöral Temeli. Davranışsal ve Kognitif Nörolojinin İlkeleri. H.Şahin (Çev.). İstanbul: Gülkovan Yayıncılık / KURUOĞLU, Gülmira; ÖZCAN, Ayşegül (2013), Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar Üzerinde Yapılmış Deneysel Bir Çalışma / Investıgatıon Of The Perseveratıons Observed In Aphasıc Patıents’ Speech: An Experımental Study On Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 805-818, June 2013, Fransa.
EMERY, P. A., HELM – ESTABROOKS, N. (1988). The Role of Perseveration in Aphasic Confrontation Naming Performance. Clinical Aphasiology Conference, 18, 271 – 279 / KURUOĞLU, Gülmira; ÖZCAN, Ayşegül (2013), Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar Üzerinde Yapılmış Deneysel Bir Çalışma / Investıgatıon Of The Perseveratıons Observed In Aphasıc Patıents’ Speech: An Experımental Study On Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 805-818, June 2013, Fransa.

GOTTS, S. J., ROCCHETTA, A. I., CIPOLOTTI, L. (2002). Mechanisms Underlying Perseveration in Aphasia: Evidence from a Single Case Study. Neuropsychologia, 40, 1930 – 1947 / KURUOĞLU, Gülmira; ÖZCAN, Ayşegül (2013), Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar Üzerinde Yapılmış Deneysel Bir Çalışma / Investıgatıon Of The Perseveratıons Observed In Aphasıc Patıents’ Speech: An Experımental Study On Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 805-818, June 2013, Fransa.


HELM-ESTABROOKS, N., RAMAGE, A., BAYLES, K. A., CRUZ, R. (1998). Perseverative behaviours in fluent and non-fluent aphasic. Aphasiology , 12 (7), 689 – 698 / KURUOĞLU, Gülmira; ÖZCAN, Ayşegül (2013), Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar Üzerinde Yapılmış Deneysel Bir Çalışma / Investıgatıon Of The Perseveratıons Observed In Aphasıc Patıents’ Speech: An Experımental Study On Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 805-818, June 2013, Fransa.
HELM-ESTABROOKS, N. & ALBERT, M. L. (2004). Manual of Aphasia and Aphasia Therapy. Austin: Pro Edition / KURUOĞLU, Gülmira; ÖZCAN, Ayşegül (2013), Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar Üzerinde Yapılmış Deneysel Bir Çalışma / Investıgatıon Of The Perseveratıons Observed In Aphasıc Patıents’ Speech: An Experımental Study On Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 805-818, June 2013, Fransa.
HELMICK, J. W., BERG, C. B. (1976). Perseveration in brain-injured adults. Journal of Communication Disorders, 9, 143-156 / KURUOĞLU, Gülmira; ÖZCAN, Ayşegül (2013), Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar Üzerinde Yapılmış Deneysel Bir Çalışma / Investıgatıon Of The Perseveratıons Observed In Aphasıc Patıents’ Speech: An Experımental Study On Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 805-818, June 2013, Fransa.
HIRSH, K. W. (1998). Perseveration and activation in aphasic speech production. Cognitive Neuropsychology, 15 (4), 377 – 388 / KURUOĞLU, Gülmira; ÖZCAN, Ayşegül (2013), Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar Üzerinde Yapılmış Deneysel Bir Çalışma / Investıgatıon Of The Perseveratıons Observed In Aphasıc Patıents’ Speech: An Experımental Study On Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 805-818, June 2013, Fransa.
HOTZ, G., HELM-ESTABROOKS, N. (1995). Perseveration Part II: A study of perseveration in closed – head injury. Brain Injury, 9 (2), 161 – 172 / KURUOĞLU, Gülmira; ÖZCAN, Ayşegül (2013), Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar Üzerinde Yapılmış Deneysel Bir Çalışma / Investıgatıon Of The Perseveratıons Observed In Aphasıc Patıents’ Speech: An Experımental Study On Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 805-818, June 2013, Fransa.
HUDSON, A. J. (1969). Perseveration. Brain, 91: 571–82 / KURUOĞLU, Gülmira; ÖZCAN, Ayşegül (2013), Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar Üzerinde Yapılmış Deneysel Bir Çalışma / Investıgatıon Of The Perseveratıons Observed In Aphasıc Patıents’ Speech: An Experımental Study On Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 805-818, June 2013, Fransa.
JEFFREY, L., CUMMINGS, M. D. (2003). Neuropsychiatry and Behavioral Neurology. G. Akdal, G. Yener(Çev.). Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi / KURUOĞLU, Gülmira; ÖZCAN, Ayşegül (2013), Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar Üzerinde Yapılmış Deneysel Bir Çalışma / Investıgatıon Of The Perseveratıons Observed In Aphasıc Patıents’ Speech: An Experımental Study On Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 805-818, June 2013, Fransa.
KENNEDY , M., MURDOCH, B. E. (1989). Speech and language disorders subsequent to the subcortical vascular lesions. Aphasiolagy, 3 (4), 221–247 / KURUOĞLU, Gülmira; ÖZCAN, Ayşegül (2013), Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar Üzerinde Yapılmış Deneysel Bir Çalışma / Investıgatıon Of The Perseveratıons Observed In Aphasıc Patıents’ Speech: An Experımental Study On Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 805-818, June 2013, Fransa.
McNAMARA, P., ALBERT, M. L. (2004). Neuropharmacology of Verbal Perseveration. Seminars in Speech and Language, 25 (4), 309 – 321 / KURUOĞLU, Gülmira; ÖZCAN, Ayşegül (2013), Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar Üzerinde Yapılmış Deneysel Bir Çalışma / Investıgatıon Of The Perseveratıons Observed In Aphasıc Patıents’ Speech: An Experımental Study On Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 805-818, June 2013, Fransa.
MOSES, M., NICKELS, L., SHEARD, C. (2004). That Dreaded Word Perseveratıon. Acquiring Knowledge In Speech, Language and Hearing, 6 (2), 70 – 74 / KURUOĞLU, Gülmira; ÖZCAN, Ayşegül (2013), Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar Üzerinde Yapılmış Deneysel Bir Çalışma / Investıgatıon Of The Perseveratıons Observed In Aphasıc Patıents’ Speech: An Experımental Study On Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 805-818, June 2013, Fransa.
RAMAGE, A., HELM – ESTABROOKS, N., BAYLES, K.A., CRUZ, R. (1998). Perseverative behaviour in fluent and non – fluent aphasic adults. Aphasiology, 12 (7/8), 689 – 698 / KURUOĞLU, Gülmira; ÖZCAN, Ayşegül (2013), Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar Üzerinde Yapılmış Deneysel Bir Çalışma / Investıgatıon Of The Perseveratıons Observed In Aphasıc Patıents’ Speech: An Experımental Study On Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 805-818, June 2013, Fransa.
SANDSON, J. , ALBERT, M. L. (1984).Varities of Perseveration. Neuropsychologia. 22, 715-732 / KURUOĞLU, Gülmira; ÖZCAN, Ayşegül (2013), Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar Üzerinde Yapılmış Deneysel Bir Çalışma / Investıgatıon Of The Perseveratıons Observed In Aphasıc Patıents’ Speech: An Experımental Study On Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 805-818, June 2013, Fransa.
SANDSON, J., ALBERT, M. L. (1987). Perseveration in Behavioural Neurology. Neurology, 37, 1736 – 1741 / KURUOĞLU, Gülmira; ÖZCAN, Ayşegül (2013), Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar Üzerinde Yapılmış Deneysel Bir Çalışma / Investıgatıon Of The Perseveratıons Observed In Aphasıc Patıents’ Speech: An Experımental Study On Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 805-818, June 2013, Fransa.
SANTO-PIETRO, M. J., RIGRODSKY, S. (1982). The effects of temporal and semantic conditions on the occurence of the error response of perseveration in adult aphasics. Journal of Speech and Hearing Research, 25, 184-192 / KURUOĞLU, Gülmira; ÖZCAN, Ayşegül (2013), Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar Üzerinde Yapılmış Deneysel Bir Çalışma / Investıgatıon Of The Perseveratıons Observed In Aphasıc Patıents’ Speech: An Experımental Study On Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 805-818, June 2013, Fransa.

SHINDLER, A. G., CAPLAN, L. R., HIER, D. B. (1984) Intrusions and Perseverations. Brain and Language, 23, 148-158 / KURUOĞLU, Gülmira; ÖZCAN, Ayşegül (2013), Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar Üzerinde Yapılmış Deneysel Bir Çalışma / Investıgatıon Of The Perseveratıons Observed In Aphasıc Patıents’ Speech: An Experımental Study On Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 805-818, June 2013, Fransa.


SNODGRASS, J. Y., VANDERWART, M. (1980). A Standardized Set of 260 Pictures: Norms for Name Agreement, Image Agreement, Familiarity, and Visual Complexity. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 6 (2), 174-215 / KURUOĞLU, Gülmira; ÖZCAN, Ayşegül (2013), Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar Üzerinde Yapılmış Deneysel Bir Çalışma / Investıgatıon Of The Perseveratıons Observed In Aphasıc Patıents’ Speech: An Experımental Study On Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 805-818, June 2013, Fransa.
YAMADORI, A. (1981). Verbal Perseveration in Aphasia. Neuropsychologia. 19 (4), 591 – 594 / KURUOĞLU, Gülmira; ÖZCAN, Ayşegül (2013), Afazili Hastaların Konuşmalarında Gözlemlenen Perseverasyonların İncelenmesi: Türk Afazili Hastalar Üzerinde Yapılmış Deneysel Bir Çalışma / Investıgatıon Of The Perseveratıons Observed In Aphasıc Patıents’ Speech: An Experımental Study On Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 805-818, June 2013, Fransa.

ACUN, Ramazan, (2009). “Öğrenme Nesneleri Modelinin Sosyal ve Beşeri Bilimlere Bir Uygulaması: Kaynakca.info”, Proceedings of 9th International Educational Technology Conference, Ankara: Hacettepe University Press, s. 78-85 / KÜÇÜK, Serhat (2013), Tarih Araştırmalarında Yeni Bir Yöntem Arayışı: Osmanlıca Kaynaklar Ve İnterdisipliner Bir Uygulama (Kaynakca.İnfo Örneği) / Searchıng For A New Method In Hıstorıcal Studıes: The Sources In Ottoman Turkısh And Interdıscıplınary Applıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 819-830, June 2013, Fransa.


ACUN, Ramazan, (2011a). “Osmanlı Tarihiyle İlgili Kaynakça Çalışmalarında Ağ Yaklaşımı”, CIEPO Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 6. Ara Dönem Sempozyum Bildirileri, Uşak, s.1377-1386 / KÜÇÜK, Serhat (2013), Tarih Araştırmalarında Yeni Bir Yöntem Arayışı: Osmanlıca Kaynaklar Ve İnterdisipliner Bir Uygulama (Kaynakca.İnfo Örneği) / Searchıng For A New Method In Hıstorıcal Studıes: The Sources In Ottoman Turkısh And Interdıscıplınary Applıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 819-830, June 2013, Fransa.
ACUN, Ramazan, (2011b). “Türkiye’de Online İşbirliği Ağ Modeline Dayalı Bir Kaynakça Yönetim Uygulaması”, Gazi Akademik Bakış Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, s.1-12 / KÜÇÜK, Serhat (2013), Tarih Araştırmalarında Yeni Bir Yöntem Arayışı: Osmanlıca Kaynaklar Ve İnterdisipliner Bir Uygulama (Kaynakca.İnfo Örneği) / Searchıng For A New Method In Hıstorıcal Studıes: The Sources In Ottoman Turkısh And Interdıscıplınary Applıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 819-830, June 2013, Fransa.
ACUN, Ramazan, (2012). “Bilimsel Etki Analizinde Yeni Bir Yaklaşıma Doğru: Eser Seviyesi Metrikler ve Türkiye’de Bir Uygulama”, Gazi Akademik Bakış Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, s.269-288 / KÜÇÜK, Serhat (2013), Tarih Araştırmalarında Yeni Bir Yöntem Arayışı: Osmanlıca Kaynaklar Ve İnterdisipliner Bir Uygulama (Kaynakca.İnfo Örneği) / Searchıng For A New Method In Hıstorıcal Studıes: The Sources In Ottoman Turkısh And Interdıscıplınary Applıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 819-830, June 2013, Fransa.
BEYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESİ (2013), http://www.beyazitkutup.gov.tr/ yayinayirtma.php. Erişim Tarihi: 14.06.2013 / KÜÇÜK, Serhat (2013), Tarih Araştırmalarında Yeni Bir Yöntem Arayışı: Osmanlıca Kaynaklar Ve İnterdisipliner Bir Uygulama (Kaynakca.İnfo Örneği) / Searchıng For A New Method In Hıstorıcal Studıes: The Sources In Ottoman Turkısh And Interdıscıplınary Applıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 819-830, June 2013, Fransa.
DUMAN, Hasan, (2000). Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri (1828-1928), İstanbul: Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı Yayınları / KÜÇÜK, Serhat (2013), Tarih Araştırmalarında Yeni Bir Yöntem Arayışı: Osmanlıca Kaynaklar Ve İnterdisipliner Bir Uygulama (Kaynakca.İnfo Örneği) / Searchıng For A New Method In Hıstorıcal Studıes: The Sources In Ottoman Turkısh And Interdıscıplınary Applıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 819-830, June 2013, Fransa.
HAKKI TARIK US KOLEKSİYONU (2013), http://www.tufs.ac.jp/common/ fs/asw/tur/htu/list1.html. Erişim Tarihi: 14.06.2013 / KÜÇÜK, Serhat (2013), Tarih Araştırmalarında Yeni Bir Yöntem Arayışı: Osmanlıca Kaynaklar Ve İnterdisipliner Bir Uygulama (Kaynakca.İnfo Örneği) / Searchıng For A New Method In Hıstorıcal Studıes: The Sources In Ottoman Turkısh And Interdıscıplınary Applıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 819-830, June 2013, Fransa.
HALKIN, Leon E, (1989). Tarih Tenkidinin Unsurları (çev. Bahaeddin Yediyıldız), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları / KÜÇÜK, Serhat (2013), Tarih Araştırmalarında Yeni Bir Yöntem Arayışı: Osmanlıca Kaynaklar Ve İnterdisipliner Bir Uygulama (Kaynakca.İnfo Örneği) / Searchıng For A New Method In Hıstorıcal Studıes: The Sources In Ottoman Turkısh And Interdıscıplınary Applıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 819-830, June 2013, Fransa.
İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (2013), http://ktp.isam.org.tr/?url= makaleosm/findrecords.php. Erişim Tarihi: 14.06.2013 / KÜÇÜK, Serhat (2013), Tarih Araştırmalarında Yeni Bir Yöntem Arayışı: Osmanlıca Kaynaklar Ve İnterdisipliner Bir Uygulama (Kaynakca.İnfo Örneği) / Searchıng For A New Method In Hıstorıcal Studıes: The Sources In Ottoman Turkısh And Interdıscıplınary Applıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 819-830, June 2013, Fransa.
KÜTÜKOĞLU, Mübahat S., (1998a). Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat / KÜÇÜK, Serhat (2013), Tarih Araştırmalarında Yeni Bir Yöntem Arayışı: Osmanlıca Kaynaklar Ve İnterdisipliner Bir Uygulama (Kaynakca.İnfo Örneği) / Searchıng For A New Method In Hıstorıcal Studıes: The Sources In Ottoman Turkısh And Interdıscıplınary Applıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 819-830, June 2013, Fransa.
KÜTÜKOĞLU, Mübahat S., (1998b) Tarih Araştırmalarında Usul, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat / KÜÇÜK, Serhat (2013), Tarih Araştırmalarında Yeni Bir Yöntem Arayışı: Osmanlıca Kaynaklar Ve İnterdisipliner Bir Uygulama (Kaynakca.İnfo Örneği) / Searchıng For A New Method In Hıstorıcal Studıes: The Sources In Ottoman Turkısh And Interdıscıplınary Applıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 819-830, June 2013, Fransa.
MİLLİ KÜTÜPHANE, Süreli Yayınlar Bilgi Sistemi (2013), / KÜÇÜK, Serhat (2013), Tarih Araştırmalarında Yeni Bir Yöntem Arayışı: Osmanlıca Kaynaklar Ve İnterdisipliner Bir Uygulama (Kaynakca.İnfo Örneği) / Searchıng For A New Method In Hıstorıcal Studıes: The Sources In Ottoman Turkısh And Interdıscıplınary Applıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 819-830, June 2013, Fransa.
http://sureli.mkutup.gov.tr/index.php. Erişim Tarihi: 14.06.2013 / KÜÇÜK, Serhat (2013), Tarih Araştırmalarında Yeni Bir Yöntem Arayışı: Osmanlıca Kaynaklar Ve İnterdisipliner Bir Uygulama (Kaynakca.İnfo Örneği) / Searchıng For A New Method In Hıstorıcal Studıes: The Sources In Ottoman Turkısh And Interdıscıplınary Applıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 819-830, June 2013, Fransa.
TÜRK TARİH KURUMU (2013), http://library.ttk.gov.tr/web/catalog/info.php? catalog_id=54912&scr=1. Erişim Tarihi: 14.06.2013 / KÜÇÜK, Serhat (2013), Tarih Araştırmalarında Yeni Bir Yöntem Arayışı: Osmanlıca Kaynaklar Ve İnterdisipliner Bir Uygulama (Kaynakca.İnfo Örneği) / Searchıng For A New Method In Hıstorıcal Studıes: The Sources In Ottoman Turkısh And Interdıscıplınary Applıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 819-830, June 2013, Fransa.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Kütüphanesi (2013), http://kutuphane.tbmm.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=311960. Erişim Tarihi: 14.06.2013 / KÜÇÜK, Serhat (2013), Tarih Araştırmalarında Yeni Bir Yöntem Arayışı: Osmanlıca Kaynaklar Ve İnterdisipliner Bir Uygulama (Kaynakca.İnfo Örneği) / Searchıng For A New Method In Hıstorıcal Studıes: The Sources In Ottoman Turkısh And Interdıscıplınary Applıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 819-830, June 2013, Fransa.
TÜRKİYE KAYNAKÇASI-KAYNAKÇA.İNFO (2013), http://www.kaynakca.info/ eser/123909/fen-alemi. Erişim Tarihi: 14.06.2013 / KÜÇÜK, Serhat (2013), Tarih Araştırmalarında Yeni Bir Yöntem Arayışı: Osmanlıca Kaynaklar Ve İnterdisipliner Bir Uygulama (Kaynakca.İnfo Örneği) / Searchıng For A New Method In Hıstorıcal Studıes: The Sources In Ottoman Turkısh And Interdıscıplınary Applıcatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 819-830, June 2013, Fransa.
AKYILDIZ, Fulya(2012). “Belediye Hizmetleri ve Vatandaş Memnuniyeti: Uşak Belediyesi Örneği”, Journal of Yasar University 26(7) 4415 – 4436 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

ADAMAN, Fikret ve Çarkoğlu, Ali. (2000). Devlet Reformu: Türkiye’de Yerel ve Merkezi Yönetimlerde Hizmetlerden Tatmin, Patronaj İlişkileri ve Reform, No: 17, İstanbul: TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) Yayını / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

ALTAN, Yakup (2009). “Meclis-i Mebusan Zabıt Cerideleri (1293=1877) Üzerinden Türk Belediyeciliğini Anlamak”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:14, Sayı: 2, ss. 293-310 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

ARDIÇ, Kadir;, FATİH, Yüksel ve OSMAN, Çevik. (2004), “Belediyelerde Hizmet Kalitesinin (Vatandaş Tatminin) Ölçülmesi (Tokat Belediyesi’nde Bir Uygulama)‛, Çağdaş Yerel Yönetimler, 13(3): 63-81 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

ASLAN, Cumhur; ULUOCAK, Şeref(2012). “Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Örneği”, Uluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi, ISSN:1305-5134 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

AYDIN, A. Hamdi (2011). Türk Kamu Yönetimi, Dördüncü Baskı, Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş. ISBN 978-975-02-1685-5, Ankara / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

BAŞ, Türker (2001), Anket, Ankara, Seçkin Yayıncılık / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

Belediye Kanunu, 3.4.1930-1580 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

BERK, Ahmet (2003), “Yerel Hizmet Sunumu ve Belediye İktisadi Teşebbüsleri”, Sayıştay Dergisi, Nisan-Haziran 2003, ISSN: 1300-1981 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

BOZKURT, Ömer; Ergun Turgay (2008). Kamu Yönetimi Sözlüğü, (Editör: Seriye Sezen, Ankara, TODAİE Yayınları) / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

BOZLAĞAN, Recep. (2004), “Kentsel Kamu Hizmetlerinden Tatmin Düzeyi: İstinye-İstanbul Örneği”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s: 121-145 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

BOZLAĞAN, Recep ve YAŞ, Hakan (2007), ‚Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim‛, Kamu Yönetimi Yazıları, Edt: Bilal Eryılmaz, Musa Eken, Mustafa Lütfi Şen, , Ankara, Nobel Yayın Dağıtım / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

BÖLÜKBAŞI, Ayşe Gül; YILDIRTAN, Dina Çakmur(2010). Yerel Yönetimlerde Belediyenin Başarısını ve Yaşam Memnuniyetini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Alan Araştırması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Hakemli Dergisi, Cilt 9 Sayı: 33 (16) / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Şener (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 6. Baskı, Ankara, Pegem A Yayıncılık / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Şener ve ark(2009), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 3. Baskı, Ankara, Pegem Akademi / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

CAN, Mahmut (2010). Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyeti Araştırması (Hatay Merkez İlçe Örneği), T.C. TUİK Uzmanlık Tezi, Hatay / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

CANKUŞ, Bülent, (2008). ‚Belediye Hizmetlerine İlişkin Algı ve Memnuniyetin İkili Lojistik ve Regresyon Analizi İle Ölçümü (Eskişehir İli Örneği)‛, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

ÇİÇEK, Recep ve DOĞAN, İsmail Can (2009). “Müşteri Memnuniyetinin / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

Artırılmasında Hizmet Kalitesinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: Niğde İli Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt.11, Sayı I, 199-217 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

EKİZ, Durmuş(2003). Eğitimde Araştırma Yöntem Ve Metotlarına Giriş, Nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram Metodolojileri, Ankara, Anı Yayıncılık / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

ERYILMAZ, Bilal(2010). Kamu Yönetimi, Düşünceler, Yapılar, Fonksiyonlar, Güncellenmiş üçüncü Baskı, Okutman Yayıncılık, Ankara / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

GÖKÜŞ, Mehmet; ALPTÜRKER, Hakan (2011). Belediyelerin Sunduğu Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyeti: Silifke Belediyesi Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25: 121-133 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

GÜMÜŞ, M. ve Keloğlu, N. (2002). Factor analysis on service attributes of Çanakkale municipality School of Tourism, Biga Faculty of Economics, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey TQM Magazine, Volume: v 14 Issue: 86 373-375 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

GÜMÜŞOĞLU, Şevkinaz., Erdem, Sabri., Kavrukkoca, Güzin. ve Özdağoğlu, Aşkın. (2003). “Belediyelerde Beklenen Algılanan Hizmet Kalitesinin Servqual Modeli İle Ölçülmesi ve Muğla İlinde Bir Uygulama.” http://www.deu.edu.tr/userweb/sabri.erdem/dosyalar/sabri_ erdem_iku.pdf , Erişim tarihi: 06.09.2012 (Çevrimiçi) / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref (1989). Yönetim Hukuku, Üçüncü Baskı, Sevinç Matbaası, Ankara / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

HENDEN, H. Burçin ve Rıfkı, HENDEN (2005). “Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumlarındaki Değişim ve e-Belediyecilik”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14): 48-66 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

İNCE, Mehmet; Şahin, Kübra(2011). Belediye Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyeti Ölçümü: Selçuklu Belediyesi Örneği, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi, 2011; 15(21):1-22 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

KARA, Mehmet; Gürcü, Maşide(2011). Belediye Hizmetlerinde Halkın Memnuniyetinin Ölçülmesine Yönelik Bir Çalışma: Yozgat Belediyesi Örneği, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 2010 ISSN: 1309-8039(online) / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

KARASAR, Niyazi(2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayıncılık, Ankara / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

KELEŞ, Ruşen (1992), Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, İstanbul / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

KURGUN ve ark.(2008). ‚Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Arttırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, 29-54 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

OKTİK, Nurgün vd. (2008). “Demokratik Katılım ve Yerel Hizmetler: UNDP (Yerel Yönetim Reformu’na Destek Projesi) ve Yönetime Katılımın Yeni Biçimleri”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 2008, Sayı: 21, Muğla, 141-162 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

Ökmen, MUSTAFA(2009), Sürekli Değişme ve Gelişme Sürecinde Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler, iç. Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, (Edt. Kemal Görmez ve Mustafa Ökmen), İstanbul: Beta Yayınları, 5-42 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

ÖZEL, Mehmet; Eren, Veysel; İnal, M. Emin (2009). Yerel Siyaset Ve Yerel Halkın Belediye Hizmetlerine Bakışı: Yerel Hizmetlerden Memnuniyet Düzeyi Üzerine Bir Araştırma, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi1/1(2009)33-50 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

PEKT, Kadri Ethem(2011). Belediye Hizmetlerinde Bilgi-İletişim Teknolojilerinin Kullanımı ve E-Belediye Uygulamalarındaki Son Gelişmeler: Bir Literatür Taraması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2011; 13(1):65-88 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

SARIYER, Nilsun. (2008). ‚Global Ölçeği ile Belediye Hizmetlerinde Müşterinin Algıladığı Değerinin Belirlenmesi-Kayseri Büyükşehir Örneği”. Gazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, 10(3), 163-185 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

ŞAHİN, KÜBRA(2011). ‚Belediye Hizmetleri ve Hizmet Kalitesine Yönelik Vatandaş Memnuniyetinin Ölçümü (Konya İl Merkezi Örneği)”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hazırlayan Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Yönetim Bilimleri Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Karaman / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

ŞAHİN, Yusuf(2010). Yönetim Bilimi ve Türk Kamu Yönetimi, Murathan Yayınevi, ISBN: 978-605-5937-86-7, Trabzon / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

ŞEN, Lütfi Mustafa ve Eken, Musa (2007). Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimi, Kamu Yönetimi Yazıları, Edt: Bilal Eryılmaz, Musa Eken, Mustafa Lütfi Şen, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 542-561 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

TODAİE (1991). Kamu Yönetimi Araştırması (KAYA) Genel Raporu, Ankara / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

TODAİE(1992). Kamu Yönetimi Araştırması(KAYA), Yerel Yönetimler Araştırma Grubu Raporu, TODAİE Yayınları No: 247, Ankara / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

TOPRAK, Zerrin(<), (http://kisi.deu.edu.tr/zerrin.toprak/turkıye'de %20yerel% 0yonetımler %20yapılanma.pdf). (13.07.2013) / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

TORLAK, S. Evinç; Yasin SEZER (2005), ‚Büyükşehir Belediye Reformu Üzerine Bir Değerlendirme‛, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar- 1: Reform içinde (Der: H. Özgür, M. Kösecik), Nobel Yayınları / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

TORLAK, Ömer. (1999). Belediye Hizmetlerinde Pazarlama, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, 96-114 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

TORTOP, Nuri; Burhan AYKAÇ; Hüseyin Yaman; M. Akif Özer(2008), Mahalli İdareler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

Tunceli Belediyesi 2013 Web Sitesi / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

Tunceli Valiliği(2009). Kültür Envanteri, Hazırlayan: İsmet Hakan Ulaşoğlu / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

Tunceli Valiliği, Web Sitesi / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

Tunceli Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı (2013). Web Sayfaları / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

Türkiye Belediyeler Birliği-TBB, (2012). Temel Belediye Mevzuatı, 8. Baskı, Ankara / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, (Kabul Tarihi: 7.11.1982) / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

T.C. Kalkınma Bakanlığı (2011). İllerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Araştırması, Ankara / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

T.C. Kalkınma Bakanlığı(2013). Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, Ankara / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

TÜİK –Türkiye İstatistik Kurumu. (2011), www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 12.07.2013 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

TÜİK –Türkiye İstatistik Kurumu. (2012), www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 12.07.2013 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

TÜİK –Türkiye İstatistik Kurumu. (2013), Düzeltilmiş Haber, www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 12.07.2013 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

Ulusoy, AHMET; Akdemir, TEKİN(2001). Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık, Ankara / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

USTA, Resul ve LEVENT, Memiş(2010). ‚Belediye Hizmetlerinde Kalite, Giresun Belediyesi Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl:2010, Cilt: 15, Sayı: 2 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

Yıldız, E. Baday; Sivri, Uğur; Berber, Metin(2010). Türkiye’de İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması, www.metinberber.com/kullanici_dosyalari/ file/endeks.doc .(Erişim tarihi: 21.05.2013 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

YSK(Yüksek Seçim Kurulu). 2011 Genel Seçim Sonuçları, YSK Web Sayfası / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

YÜKSEL, Fatih, ÇEVİK, Osman ve ARDIÇ, Kadir.(2004). “Belediyelerde Hizmet Kalitesinin (Vatandaş Tatmininin) Ölçülmesi: Tokat Belediyesinde Bir Uygulama”. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 13(3), 63-81 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

YÜCEL, Nurcan; Yücel, Atilla; Atlı, Yavuz(2012). Belediyelerin Sunduğu Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyeti: Elazığ Belediyesi Örneği, Elektronik Journal of Vocational Colleges, ISSN 2146-7684, Volume: 2 Issue:2; Start page: 31 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

1580 Sayılı Belediye Kanunu(Kabul Tarihi: 03/04/1930) / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Kabul Tarihi: 22.2.2005) / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

442 sayılı Köy Kanununu(Kbul Tarihi: 18/3/1924) / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

5393 sayılı Belediye Kanunu (Kabul Tarihi: 3/7/2005) / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

(www.konrad.org.tr/Yerel%20Yonetimler/Degerlendirme12.pdf). Erişim Tarihi: 09.03.2013 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

(http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf).(30.03.2013) / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

(http://www.miargem.org.tr/index.php? mod= makale&m =2462) 22.02.2013 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

(http:www.tuncelitso.org.tr/Tunceli.php?p =sosyal-yapi).(21.02.2013) / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

(http://www.nufusu.com/il/tunceli-nufusu). (21.03.2013) / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

http://www.google.com.tr/#hl=tr&gs_rn=9&gs_ri=psy).s 15.04.2013 / MENTEŞE, Sabit (2013), Halkın Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Tunceli Belediyesi Yönünden Değerlendirmesi / (A Survey Of The Level Of Publıc Satısfactıon Of Munıcıpal Servıces In The Case Of Tuncelı Munıcıpalıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013, Fransa.

ARVASİ S. Ahmet, (Tarihsiz), Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz, Burak Yayınları, İstanbul / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.
AYVAZOĞLU Beşir, (1995), Aşk Estetiği, Ötüken Neşriyat, İstanbul / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.

AYVAZOĞLU Beşir, (1992), İslam Estetiği, Ağaç Yayıncılık, İstanbul / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.


BALTACIOĞLU İsmail Hakkı, (1957), Türk Sanat Gelenekleri, AÜİF Türk ve İslam Sanatları Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.
BEKTAŞOĞLU, Mustafa, (2008), Anadolu’da Türk İslam Sanatı, DİB Yayınları, Ankara / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.
BERK Nurullah, (1955), İslam Yazısında Plastik ve İfade, AÜİFD, c. 4, s.1, Ankara / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.
BİRIŞIK Abdülhamit, (1995), Kur’an Md. DİA, İstanbul / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.
BUDAK Mustafa vd., (2010), Osmanlı Belgelerinde Surre Alayları, Başbakanlık DAGM, Ankara / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.
ÇETİN Nihat M., (1995), Aklam-ı Sitte Md., DİA, İstanbul / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.
DERMAN Uğur, (1995), Hat md. DİA, İstanbul / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.
DERMAN Uğur, (1990), Türk Hat Sanatının Şaheserleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.
EKİNCİ KANTER Özden (2012), Çağdaş Hurufilik Ya da Şifrecilik, (XVII. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu İçinde) İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.
FARUKİ İsmail Raci, Faruki L. Lamia,(1999) İslam Kültür Atlası, (Çev.: M. Okan Kibaroğlu, Zerrin Kibaroğlu), İnkılap Yayınları, İstanbul / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.
GÜLGEN Hicabi, (2012), Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları Tarihi, Emin Yayınları, Bursa / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.
HANİ Muhammed b. Abdullah (1980), Adab, (Çev.: Ali Hüsrevoğlu), İstanbul / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.
HODGSON M. G. S., (1995), İslam’ın Serüveni I-III, (Çev.: Alp Eker vd.), İz Yayıncılık, İstanbul / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.
İBN HALDUN, (2004) Mukaddime I-II, (Çev: Halil Kendir), Yeni Şafak, İstanbul / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.
KOÇ Turan, (2009), İslam Estetiği, İsam, İstanbul / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.
KUTUP Muhammed, (1982), İslam Düşüncesinde Sanat, (Çev.: Akif Nuri), Fikir Yayınları, İstanbul / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.
LEAMAN Oliver, (2010), İslam Estetiğine Giriş, (Çev.: Nuh Yılmaz), Küre Yayınları, İstanbul / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.
MUTLUEL Osman, (2010), Kur’an ve Estetik, Ötüken Yayınları, İstanbul / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.
NASR S. Hüseyin, (1992), İslam Sanatı ve Maneviyatı, (Çev.: Ahmet Demirhan), İnsan Yayınları, İstanbul / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.
ÖZAYDIN Abdülkerim, İbn Mukle Md., DİA, İstanbul / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.
SERİN Muhittin, (1995), İbnü’l-Bevvab Md. DİA, İstanbul / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.
YAZIR B. Mahmut, (1974), Kalem Güzeli I-II, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara / MUTLUEL, Osman (2013), İslam Düşüncesinde Hat Sanatı Veya Kalemin Şarkısı / Callıgraphy In Terms Of The Islamıc Thought Or The Song Of The Pen, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 863-876, June 2013, Fransa.

AÇIK, F. (2008). Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Lefkoşe: Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü / OKUR, Alpaslan; ONUK, Abbas (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik İnceleme / A Research About The Problems Encountered In Teachıng Turkısh To Foreıgners, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 877-892, June 2013, Fransa.


ADIGÜZEL, M. S. (2009). Kaşgarlı Mahmut‟un Türkçe Öğretim Yöntemi. Ankara: Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 27-35 / OKUR, Alpaslan; ONUK, Abbas (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik İnceleme / A Research About The Problems Encountered In Teachıng Turkısh To Foreıgners, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 877-892, June 2013, Fransa.
AKALIN, M. (1979). Tarihi Türk Şiveleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları / OKUR, Alpaslan; ONUK, Abbas (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik İnceleme / A Research About The Problems Encountered In Teachıng Turkısh To Foreıgners, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 877-892, June 2013, Fransa.
AKSAN, D. (1998). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: TDK Yayınları / OKUR, Alpaslan; ONUK, Abbas (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik İnceleme / A Research About The Problems Encountered In Teachıng Turkısh To Foreıgners, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 877-892, June 2013, Fransa.
AKSOY, Ö. A. (1975). Gelişen ve Özleşen Dilimiz. Ankara: TDK Yayınları / OKUR, Alpaslan; ONUK, Abbas (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik İnceleme / A Research About The Problems Encountered In Teachıng Turkısh To Foreıgners, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 877-892, June 2013, Fransa.
AKYOL, H. (2006). Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık / OKUR, Alpaslan; ONUK, Abbas (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik İnceleme / A Research About The Problems Encountered In Teachıng Turkısh To Foreıgners, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 877-892, June 2013, Fransa.
AKYÜZ, Y. (1994). Türk Eğitim Tarihi. İstanbul: Kültür Koleji Yayınları / OKUR, Alpaslan; ONUK, Abbas (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik İnceleme / A Research About The Problems Encountered In Teachıng Turkısh To Foreıgners, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 877-892, June 2013, Fransa.
ANDREW, W. (1979). Games for Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press / OKUR, Alpaslan; ONUK, Abbas (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik İnceleme / A Research About The Problems Encountered In Teachıng Turkısh To Foreıgners, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 877-892, June 2013, Fransa.
ARSLAN, M. (2010). Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi Kılavuzu (Temel Seviye). Sarajevo: IBU Publications / OKUR, Alpaslan; ONUK, Abbas (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik İnceleme / A Research About The Problems Encountered In Teachıng Turkısh To Foreıgners, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 877-892, June 2013, Fransa.
BALIM, A. G., ESİN PEKMEZ Ş., Erdem, M. Ö. (2004). Asitler ve Bazlar Konusunda Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Uygulamaların Öğrenci Başarısına Etkisi. Ege Eğitim Dergisi,13 / OKUR, Alpaslan; ONUK, Abbas (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik İnceleme / A Research About The Problems Encountered In Teachıng Turkısh To Foreıgners, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 877-892, June 2013, Fransa.
BARIN, E. (2009). Yabancılara Türkçe Öğretimi Amacıyla Yazılan Ecnebilere Mahsus Elifbâ Kitabı Üzerine. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 121-136 / OKUR, Alpaslan; ONUK, Abbas (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik İnceleme / A Research About The Problems Encountered In Teachıng Turkısh To Foreıgners, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 877-892, June 2013, Fransa.
BAYRAKTAR, N. (2003). Yabancılara Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi. Dil Dergisi, 119, 58-71 / OKUR, Alpaslan; ONUK, Abbas (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik İnceleme / A Research About The Problems Encountered In Teachıng Turkısh To Foreıgners, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 877-892, June 2013, Fransa.
BÖLÜKBAŞ, F. (2004). Yansıtıcı Öğretim ile Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. Dil Dergisi, 126, 19-28 / OKUR, Alpaslan; ONUK, Abbas (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik İnceleme / A Research About The Problems Encountered In Teachıng Turkısh To Foreıgners, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 877-892, June 2013, Fransa.
BİKÇENTAYEV, V. (2004). Çok Erken Yaşlarda Çocuklarda Yabancı Dil Eğitimi. Uluslararası Eğitim / OKUR, Alpaslan; ONUK, Abbas (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik İnceleme / A Research About The Problems Encountered In Teachıng Turkısh To Foreıgners, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 877-892, June 2013, Fransa.
BÜYÜKASLAN, A. (2007). Yabancı Dil Türkçenin Öğretilmesinde Yeni Yöntemler: Bilisim Uygulamaları, Çözüm Önerileri. Strasburg: Department D‟etudes Turques Turcologue u-strasbourg / OKUR, Alpaslan; ONUK, Abbas (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik İnceleme / A Research About The Problems Encountered In Teachıng Turkısh To Foreıgners, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 877-892, June 2013, Fransa.
CHARLES, M. C. (1999). Öğretmenler İçin Piaget İlkeleri. Ankara: Anı Yayıncılık / OKUR, Alpaslan; ONUK, Abbas (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik İnceleme / A Research About The Problems Encountered In Teachıng Turkısh To Foreıgners, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 877-892, June 2013, Fransa.
DEMİRCAN, Ö. (2002). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri. İstanbul: Der Yayınları / OKUR, Alpaslan; ONUK, Abbas (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik İnceleme / A Research About The Problems Encountered In Teachıng Turkısh To Foreıgners, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 877-892, June 2013, Fransa.
DEMİREL, Ö. (1993). Yabancı Dil Öğretimi İlkeler, Yöntemler, Teknikler. Ankara: Usem Yayınları / OKUR, Alpaslan; ONUK, Abbas (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik İnceleme / A Research About The Problems Encountered In Teachıng Turkısh To Foreıgners, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 877-892, June 2013, Fransa.
DEMİREL, Ö. (2000). Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık / OKUR, Alpaslan; ONUK, Abbas (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik İnceleme / A Research About The Problems Encountered In Teachıng Turkısh To Foreıgners, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 877-892, June 2013, Fransa.
DEMİREL, Ö. (2002). Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık / OKUR, Alpaslan; ONUK, Abbas (2013), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik İnceleme / A Research About The Problems Encountered In Teachıng Turkısh To Foreıgners, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 877-892, June 2013, Fransa.
DUFF, M.

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   414   415   416   417   418   419   420   421   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik