Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet416/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   412   413   414   415   416   417   418   419   ...   437

SEVER, S. (2000). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
SEVİM, O. (2012). Öğretmen adaylarına yönelik konuşma kaygısı ölçeği: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies. 7 (2), 927-937 / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
SHUNK, D. H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational Psychologist, 26, 207-231 / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
ŞEKER, H. ve GENÇDOĞAN, B. (2006). Psikolojide ve eğitimde ölçme aracı geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
ŞENCAN, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
TAŞER, E. K. (2001). Konuşma eğitimi. İstanbul: Papirüs Yayınevi / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
TAVŞANCIL, E. (2006). Tutumların öçülmesi ve spss ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınevi / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
TEMİZKAN, M. (2009). Akran değerlendirmenin konuşma becerisinin geliştirilmesi üzerindeki etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (12), 90-112 / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
TEMİZYÜREK, F. (2007). İlköğretim ikinci kademede konuşma becerisinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40 (2), 113-131 / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
UÇGUN, D. (2007). Konuşma eğitimini etkileyen faktörler. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 59-67 / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
ZİMMERMAN, B. J.,BANDURA, A. and MARTİNEZ-PONS, M. (1992). Self-motivation for academic attainment: The role of self-efficacy beliefs and personel goal setting. American Educational Research Journal, 29. 663-676 / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.

AKYOL, H. (2006). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. yeni programa Uygun (5. Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.


ANDERSON, J. R. (1990). Cognitive psychology and its implications (3rd ed.). New York: Freeman / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
AUSUBEL, D. P. (1977). The facilition of meaningful verbal learning in the classroom. Educational Psychologist, 12, 162-178 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
AYDEMİR, Y. (2006). Divan edebiyatı öğretiminde karşılaşılan sıkıntılar ve zihniyet problemi. Millî Eğitim, 169, 134-141 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
BADDELEY, A. D. (2001). Is working memory still working? Amerikan Psychologist, 56, 851-864 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
BALTA, E. E. ve DEMİREL, Ş. (2012). Waldmann modelinin 8. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi. Turkish Studies, 7 (3), 469-479 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.

BAMBERGER, R. (1990). Okuma alışkanlığını geliştirme. (Çev. Bengü Çapar). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.


BEYRELİ, L. (2009). Turkish language and literature education in Turkey (Brief history-problems-recommendations). Education, 129 (3), 534-546 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
BİLKAN, A. F. (2006). Liselere divan edebiyatı öğretimi. Millî Eğitim,169, 142-153 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
BİNBAŞIOĞLU, C. (1994). Genel öğretim bilgisi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
BÖREKÇİ, M. (2005). Prof. Dr. Şerif Aktaş İle Türk dili ve edebiyatı programı üzerine söyleşi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 1-5 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
BÜYÜKKANTARCIOĞLU, N. (2006). Bilgi toplumu oluşturma bağlamında türk edebiyatı dersleri üzerine düşünceler. Millî Eğitim, 169, 119-132 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
BÜYÜKKARAGÖZ, S. Savaş ve ÇİVİ, Cuma (1995). Genel öğretim metotları (4. Baskı). Konya: Atlas Kitabevi / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
CANBAZ, F. (2005). Edebiyat eğitiminin bazı sorunları üzerine notlar. Hece Dergisi, Edebiyat Eğitimi ve Sorunları, 9 (106), 91-97 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
CEMİLOĞLU, M. (2003). Türk dili ve edebiyatı öğretimi (1. Baskı). İstanbul: Alfa Yayınları. / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
ÇELİK-ÖZER, T. (2010). Çağdaş bir dil ve edebiyat öğretimi program modeli önerisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
ÇETİŞLİ, İ. (2006). Edebiyat eğitimi’nde ‘edebî metin’in yeri ve anlamı. Millî Eğitim, 169, 75-84 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
ÇİFTÇİ, Ö. ve TEMİZYÜREK, F. (2008). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin ölçülmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (9), 109-129 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
ÇOTUKSÖKEN, Y. (2002). Türkçe üzerine. İstanbul: Papatya Yayınları / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
DEMİR, C. C. (2010). Türk edebiyatı ders kitaplarının programa uygunluğunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
DEMİRAL, H. (2006). Türk dili ve edebiyatı eğitim programlarına yönelik varlık dergisinde çıkan yazılar. Millî Eğitim, 169, 297-308 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
DEMİRAL, H. (2011). Orta öğretim türk dili ve edebiyatı öğretiminin uluslararası ölçütlere göre değerlendirilmesi (Eskişehir ili örneği). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
DEMİREL, Ö. (2003). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme (5. Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
DEMİREL, Ö. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri öğretme sanatı (12. Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık/ KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.

EKİZ, T. (2007). ‚Alımlama estetiği mi metinler arasılık mı?‛, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 47, 119-127 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.


ERGÜN, M. ve ÖZDAŞ, A. (1997). Öğretim ilke ve yöntemleri. İstanbul: Kaya Matbaacılık / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
EYÜP, B.; UZUNER-YURT, S. ve STEBLER, M. Z. (2012). Türk dili ve edebiyatı öğretimine yönelik yapılan akademik çalışmalar üzerine bir inceleme. Turkish Studies, 7(1), 1119-1131 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
GÖKALP-ALPASLAN, G.G. (2000). Derslikten günlük yaşama edebiyat eğitimi. Türkbilig, 1 , 185-202 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
GÜLERYÜZ, H. (1999). Okuduğu anlama ile sözcük bilgisi arasındaki ilişkiler. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
GÜNAY, V. D. (2006). Liselerdeki yazın eğitimine yeni bir yaklaşım. Millî Eğitim, 169, 8-17 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
GÜZEL, A. (2006). Edebiyat eğitiminde amaçlar ve bu amaçlara yönelik yöntem teknik ve örnek uygulamalar. Millî Eğitim, 169, 85-106 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
HESAPÇIOĞLU, M. (1998). Öğretim İlke ve Yöntemleri (5. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
IŞIKSALAN, S. N. (2011). 2005 Türk edebiyatı dersi öğretim programının değerlendirilmesi: Eskişehir örneği. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1), 15-40 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
İPŞİROĞLU, Z. (2005). Amaç öğrencilerin edebiyat dünyasının içine girmelerini sağlamak. Varlık, 1176, 11-12 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
İŞMAN, A. (2001). Türk eğitim sistemi’nde ölçme ve değerlendirme. Adapazarı: Değişim Yayınları / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
KARAKUŞ, İ. (2005). Türkçe türk dili ve edebiyatı öğretimi (3. Baskı). Ankara: Can Reklamevi / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
KAVCAR, C. (1993). Yeni Türk edebiyatı öğretimi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 26 (1), 29-38 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
KAVCAR, C. (1994). Edebiyat ve eğitim. (Genişletilmiş 2. Baskı), Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
KEMERTAŞ, İ. (1995). Uygulamalı genel öğretim metodu. İstanbul: Birsen Yayınevi / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
KERMAN, Z. (1988). Kültür, dil ve edebiyat. Türk Dilinin Öğretimi Toplantısı 1-3 Ekim 1986. (s.4-13). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
KONTANTAMER, T. (1993). Eski türk edebiyatı makaleler. Ankara: Akçağ Yayınları / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.

KURUDAYIOĞLU, M.; ŞAHİN, Ç. ve ÇELİK, G. (2008). Türkiye’de uygulanan türk edebiyatı programı’ndaki ölçme ve değerlendirme boyutu uygulamasının değerlendirilmesi: bir durum çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 91-101 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.


KÜÇÜKAHMET, L. (1998). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Alkım Yayınları / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
MEB (2011). Türk edebiyatı dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB Basım Evi / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
NAIRNE, J. S. (2002). Remembering over the short-term: The case against the standart model. Annual Review of Pschology, 53, 53-81 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
OĞUZ, S. (2011). 10. sınıf türk edebiyatı ders kitaplarındaki divan şiiri bölümünün öğretim programı açısından değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
ORAL, B. ve AŞILIOĞLU, B. (2000). Lise türk dili ve edebiyatı dersi öğretmenlerinin türk dili ve edebiyatı programı hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 25 (116), 34-41 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
ÖZBAY, M. (2009). Türkçe özel öğretim yöntemleri I, Ankara: Öncü Kitap / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
ÖZDEN, Y. (1997). Öğrenme ve öğretme. (1. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
PALA, A. (2008). Öğrenme ve öğretim ilkeleri. içinde (Editör: Şeref Tan) Öğretim ilke ve yöntemleri (s.33-67) Ankara: Pagem Akademi / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
POLAT, T. (2006). Okur odaklı bir yaklaşımla yazın eğitimi. Millî Eğitim, 169, 18-24 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
POYRAZOĞLU, O. N. (1986). Türk dili ve edebiyatı öğretiminde karşılaşılan başlıca sorunlar. Türk Eğitim Derneği IV. Öğretim Toplantısı 10-11 Nisan 1986, (s.79-140), Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
SARAÇ, C. (2006). Sözlü iletişim becerileri açısından türk dili ve edebiyatı eğitimi. Millî Eğitim, 169, 106-118 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
SCHUNK, D. H.(2011). Öğrenme teorileri (Çeviri Editörü: Muzaffer Şahin) (2. Baskı), Ankara: Nobel Yayınları / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
SENEMOĞLU, N. (2004). Gelişim öğrenme ve öğretim, kuramdan uygulamaya (10. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
SÖZER, E. (1998). Kuramdan uygulamaya sosyal bilimlerin öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
ŞENTÜRK, A. A. (1993). Klâsik osmanlı edebiyatı ışığında eski âdetler ve günlük hayattan sahneler. Türk Dili Dergisi, 495, 175-188 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
TAŞDELEN, V. (2006). Edebiyat eğitimi: Hermeneutik bir yaklaşım. Millî Eğitim, 169, 42-55 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
TUNCER, H. (2005). Saçlarını okşamak kitapların. Hece Dergisi, Edebiyat Eğitimi ve Sorunları, 9 (106), 80-83 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.

TURHAN, V. N. (2005). Liselerde türk dili ve edebiyatı ders sürecinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Erzurum il örneği). Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 291-298TÜRKYILMAZ, M.; CAN, R. ve KARADENİZ, A. (2010). Alımlama estetiği ve okur merkezli yaklaşımın eski edebiyat eğitimine uygulanması. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 153-172 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
UÇAN, H. (2005). Edebiyat eğitimi, okuma/anlamlandırma ve yazınsal kuramlar. Hece Dergisi, Edebiyat Eğitimi ve Sorunları, 9 (106), 54-64 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
UÇAN, H. (2006). Edebiyat eğitimi, estetik bir hazzın edinimi, okumanın alışkanlığa dönüştürülmesi ve yazınsal kuramlar. Millî Eğitim, 169, 25-41 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
UZUN, Y. (2009). Türkiye ve ingiltere’de edebiyat öğretimi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
YALÇIN, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri yeni yaklaşımlar (2. Baskı). Ankara: Akçağ Yayınları / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
YEKBAŞ, H. (2008). ‚Metin şerhi geleneği çerçevesinde şârihlerin divan şiirine yaklaşımları‛, SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 23, 189-217 / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.
YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık / KEKLİK, Saadettin (2013), Öğretim İlkeleri Açısından 2011 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / An Investıgatıon Of The 2011 Turkısh Lıterature Currıculum Accordıng To Teachıng Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013, Fransa.

AKBULUT, Yavuz. (2010), ‚Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları‛, İdeal Kültür Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.


AKYOL, Pınar Kasapoğlu. (2010), ‚Küreselleşen Moda Bağlamında Blucin Kültürü Üzerine Bir Araştırma‛, Milli Folklor, Cilt:11, Yıl:22, Sayı:86, 186-196 / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.
ALDEN, Dana L.; Steenkamp, Jan-Benedict E.M. ve Batra, Rajeev. (1999), ‚Brand Positioning Through Advertising in Asia, North America, and Europe: The Role of Global Consumer Culture‛, Journal of Marketing, Vol:63 No:1, 75-87 / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.
AYDIN, Serdar. (2009), ‚Bireyci-Toplumcu, İdealist-Relativist ve Materyalist Eğilimler İle Hedonik Alışveriş Arasındaki İlişkiler‛, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Afyon / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.
BELK, Russell W. (1985), ‚Materialism: Trait Aspects of Living in the Material World‛, Journal of Consumer Research, Vol:12, 265-280 / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.
BÜYÜKÖZTÜRK, Şener. (2010), ‚Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı‛, Pegem Akademi Yayıncılık, 12. Baskı, Ankara / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.
CARPENTER, Jason.; Moore, Marguerite.; Doherty, Anne Marie ve Alexander, Nicholas. (2012), ‚Acculturation to the Global Consumer Culture: A Generational Cohort Comprasion‛, Journal of Strategic Marketing, Vol:20, No:5, 411-423 / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.
CARPENTER, Jason M.; Moore, Marguerite.; Alexander, Nicholas ve Doherty, Anne Marie. (2013), ‚Consumer Demographics, Ethnocentrism, Cultural Values and Acculturation to the Global Consumer Culture: A Retail Perspective‛, Journal of Marketing Management, Vol:29, Nos:3-4, 271-291 / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.
CHERRIER, Hélène; Mady, Tarek T. ve Mady, Sarah. (2010), ‚Global or Glocalized Consumers? An Analysis of Consumers Living in the Globalizing City of Dubai‛, Journal of Euromarketing, Vol:19, Number:4, 200-226 7 / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.
CLEVELAND, Mark. (2006), ‚The Local, The Global, And The Creole: Ethnic Identification, Acculturation to Global Consumer Culture, And Consumptionspaces‛, Yayınlanmış Doktora Tezi, Concordia Üniversitesi, Montreal, Quebec, Kanada / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.
CLEVELAND, Mark ve Michel, Laroche. (2007), ‚Acculturation to the Global Consumer Culture Scale Development and Research Paradigm‛, Journal of Business Research, 60 (3), 249-260 / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.

ÇOKLUK, Ömay; Şekercioğlu, Güçlü ve Büyüköztürk, Şener. (2012), ‚Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve Lisrel Uygulamaları‛, Pegem Akademi Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.


ÇUBUKÇU, M. İhsan. (1999) ‚Küreselleşme Süreci İçinde Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü (Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü İle İlgili Erzurum’daki Tüketiciler Üzerinde Bir Saha Araştırması)‛, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.
DOMZAL, Teresa J. ve Kernan, Jerome B. (1993), ‚Mirror, Mirror: Some Postmodern Reflections on Global Advertising‛, Journal of Advertising, Vol: 22, No: 4, 1-20 / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.
GER, Güliz ve Belk, Russell W. (1996), ‚Cross-Cultural Differences in Materialism‛, Journal of Economic Psychology, Vol:17, 55-77 / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.
HALLAB, Ranim. (2009), ‚Acculturation to The Global Consumer Culture And Ethnic Identity: An Emprical Study In Lebanon‛, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Concordia Üniversitesi, Montreal, Quebec, Kanada / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.
İÇLİ, Gönül. (2001), ‚Küreselleşme ve Kültür‛, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 25 No: 2, 163-172 / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.
KALAYCI, Şeref. (2010), ‚SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri‛, Kalaycı Şeref (Ed.), Faktör Analizi (s.321-331), Asil Yayın Dağıtım, 5. Baskı, Ankara / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.
KEILLOR, Bruce D.; D’Amico, Michael ve Horton, Veronica. (2001), ‚Global Consumer Tendencies‛, Psychology & Marketing, Vol:18 (1), 1-19 / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.
NAGHAVI, Parastoo. (2011), ‚Acculturation to The Global Consumer Culture And Ethnic Identity: An Emprical Study In Iran‛,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Concordia Üniversitesi, Montreal, Quebec, Kanada / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.

ÖĞÜT, Adem ve Kocabacak, Ayşe. (2008), ‚Küreselleşme Sürecinde Türk İş Kültüründe Yaşanan Dönüşümün Boyutları‛, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 23, 145-170

PURUTÇUOĞLU, Eda. (2008), ‚Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ve Materyalist Eğilimleri İle Çevreye Yönelik Tutum ve Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi‛, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.
RICHINS, Marsha L. (2004), ‚The Material Values Scale: Measurement Properties and Development of a Short Form‛, Journal of Consumer Research, Vol: 31, No: 1, 209-219 / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.
RICHINS, Marsha L. ve Dawson, Scott. (1992), ‚A Consumer Values Orientation for Materialism and Its Measurement: Scale Development and Validation‛, Journal of Consumer Research, Vol: 19, No: 3, 303-316 / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.

SAYDAN, Reha ve Kanıbir, Hüseyin. (2007), ‚Global Pazarlamada Toplumsal Kültür Farklılıklarının Önemi (Çokuluslu Şirket ve Yerel Kültür Örnekleri)‛, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.6, S.22, 74-89 / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.


SOBOL, Kamila. (2008), ‚The ‘Global Consumer Culture’: An Empirical Study In The Netherlands‛ Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Concordia Üniversitesi, Montreal, Quebec, Kanada / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.
URAL, Tülin. (2008), ‚Çok Uluslu İşletmelerin Tutundurma Faaliyetleri ve Kitle İletişim Araçlarının Küresel Tüketici Kültürü Üzerine Etkisi‛, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2, 257-274 / YAPRAKLI, Şükrü, KESER, Ercan (2013), Global Tüketici Kültürü İle Materyalizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analysıs Of The Relatıon Between Global Consumer Culture And Materıalısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 689-713, June 2013, Fransa.

ALEXANDER, G., Roux, N., Hlalele, D. ve Daries, G. (2010). Do Educators in the Free State Province of South Africa EngageLearners Via Outcomes Based Teaching Styles? Kamla-Raj. J Soc Sci, 24(1), 15-22 / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.


ALTAY, S. (2009). Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Öğretme Stillerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü, Adana / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

BABADOĞAN, C. (2000). Öğretim stili Odaklı Ders Tasarımı Geliştirme. Milli Eğitim Dergisi. Cilt:147, 61-63 / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

BARRETTT, K. R. (2004). A Comparison Of Online Teaching Styles In Florida Community Colleges. A Dissertation Presented to the Department of Educational Leadership College and Education Faculty of the Graduate at the University of Florida State for the Degree of Doctor of Philosophy: Florida / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

BİLGİN, İ. ve Bahar, M. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Öğretme Ve Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 1, 19-38 / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

BROWN, B. L. (2003). Teaching Style vs. Learning Style. Educational Resources Information. Center Clearinghouse on Adult, Career and Vocational Education, No:26 / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

DEVECİ, E. (2008). Öğretim Stillerinin Farklı Zeka Türlerine Sahip 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Ders Başarısı ile İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

EKİZ, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

ERTÜRK, S. (1972). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayıncılık / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

GRASHA, A. F. (1994). A Matter Of Style: The Teacher As Expert, Formal Authority, Personal Model, Facilitator And Delegator. College Teaching, 42, 4, 142-149 / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

GRASHA, A. F. (1996). Teaching with Style: A Practical Guide to Enhancing Learning by Understanding Teaching and Learning Styles. Pittsburgh, PA: Alliance Publishers.

GRASHA, A. F. (2002). Teaching With Style. San Bernadino: Alliance Publishers / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

KARAKAYA, İ. (2011). Bilimsel araştırma Yöntemleri. Abdurrahman Tanrıöğen (Ed.) Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (2. Baskı) içinde (s. 55-84). Ankara: Anı Yayıncılık / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

KARATAŞ, E. (2004), “Bilgisayara Giriş Dersini Veren Öğretmenlerin Öğretme Stilleri İle Dersi Alan Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Eşleştirilmesinin ÖğrenciBaşarısı Üzerindeki Etkisi” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi EğitimBilimleri Enstitüsü, Ankara / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.
KOLAY, B. (2008).Öğretim Stillerinin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersi Başarısı Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

KÖSE, M. R. (1999). Üniversiteye Giriş ve Liselerimiz. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 51-60 / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

KULINNA, P. H. ve Cothran, D. J. (2003). Physical Education Teacher’s Self-Reported Use And Perceptions Of Various Teaching Styles. Learning and Instruction, 13, 36, 4, 597-609 / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

LEVINE, G. (1993). Prior Mathematics History, Anticipated Mathematics Teaching Style and Anxiety for Teaching Mathematics Among Pre-Service Elementary School Teachers. 15th Annual Meeting of the Internationa Group for the Psychology of Mathematics Education, North American Chapter, 17-20 / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

MADEN, S. (2012). Türkçe Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 1/1, 178-200 / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

NADARAJAN, N. (2002). Teaching Styles. Language in India, Volume: 1. Erişim tarihi: 01.06.2012, http://www.languageinindia.com/jan2002/nadarajapillai2.html / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

PROVITERA, M. J. ve Esendal, E. (2008). Learning And Teaching Styles In Management Education: Identifying, Analyzing, And Facilitating. Journal Of College Teaching & Learning.Volume 5, Number 1 / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

REIGELUTH, M.C., Merrill, D.M., Wilson, G.B. ve Spiller, T.R. (1994). The Elaboration Theory of Instruction: A Model for Sequencing and Synthesizing Instruction, Instruction Design Theory, (Ed: Merrill, D.M. ve Twitchell, G.D.). Educational Technology Publications. Englewood Cliffs, New Jersey / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

RIDING, R. ve Rayner, S. (2005).Bilişsel Stiller ve Öğrenme Stratejileri, David Fulton Publishers, New York / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

Soran, H., Akkoyunlu, B. ve Kavak, Y. (2006). Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri ve Eğiticilerin Eğitimi Programı: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30. 201-210 / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

ŞAHİN, E. (2010). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Stili Tercihlerinin, Cinsiyetlerinin, Mesleki Kıdemlerinin, Özyeterlik Algılarının Ve Özyönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Mesleki Yeterlikleri Üzerindeki Etkisi. Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

ŞENTÜRK, F. (2010).7.Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri İle Matematik Öğretmenlerinin Öğretme Stillerinin Öğrencilerin Matematik Dersi Başarısı Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsüİlköğretim Anabilim Dalı Matematik Eğitimi, Balıkesir / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.


ŞENTÜRK, F. ve Yıldız İkikardeş, N. (2011). Öğrenme ve Öğretme Stillerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı Üzerine Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. Cilt 5, Sayı 1, 250-276 / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

ÜREDİ, L. (2006). İlköğretim I. Ve II. Kademe Öğretmenlerinin Öğretim Stili Tercihlerine Göre Öğretmenlik Mesleğine İlişkinAlgılarının İncelenmesi. Doktora Tezi. Marmara ÜniversitesiEğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

ÜREDİ, L ve Üredi, I. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Stillerinin Yordayıcısı Olarak Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 133-144 / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.

TED. (2009). Öğretmen Yeterlikleri Özet Rapor (1.baskı). Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları / KILIÇ, Figen; ALKAN DİLBAZ, Gülnihal (2013), Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Investıgatıon Of Workıng In Hıgh School Scıence Teachers’ Teachıng Styles In Terms Of Varıous Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 715-738, June 2013, Fransa.


AKKAN, E. (2010). Orta Öğretimdeki Üstün Yetenekli Öğrencilerin Duygusal Zeka Ve Yaratıcılık Düzeylerinin Yaşam Doyumlarını Yordama Gücü, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.
AKSOY, B. (2004), Coğrafya Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı, (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.

ANNAK, B.B. (2005), Sosyal Destek, Sosyal Ağ, Yaşam Kalitesi ve Yaşam Doyumu: Duygu-Durum ve Anksiyete Bozukluğu Tanısı Alan Kişiler ve Düzenli Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalar Açısından Bir Karşılaştırma, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.

ARCAN, K. (2006), Özel Okullara Giden Lise Düzeyindeki Ergenlerin, Akademik Başarıları İle Algıladıkları Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Maltepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.
ASLAN, E. (2001 b). Torrance Yaratıcı Düşünme Testi’nin Türkçe Versiyonu, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14, 19-40 / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.
AYDIN, G. (1993). Olumlu Kişilik Özelliklerinin Sağlık Sorunlarının Sıklığını Yordamadaki Rolü , 3P Dergisi, 1(4) / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.
AYDIN, İ. S. (2006). Türkçe Derslerinde Mizah Kullanımının Öğrenci Tutum Ve Başarısına Etkisi, (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.

AYDIN, G. (1993). İç-Dış Kontrol Odağı İnancı İle Durumluk Mizah Tepkisi Arasındaki İlişki, II. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 87-98 / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.


AYSAN, F. ve Bozkurt, N. (2004). Okul Psikolojik Danışmanlarının Yaşam Doyumu, Stresle Başa Çıkma Stratejileri ile Olumsuz Otomatik Düşünceleri: İzmir İli Örneklemi, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı İnönü Üniversitesi, Malatya / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.
BAYKAL, A. (2004). Yaratıcılık Eğitimi İlk ve Ortaöğretimde Araştırma Teknikleri ve Proje Semineri, Maltepe Üniversitesi Yayınları, 16-24, İstanbul / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.
BOURLAND, S. L., Stanley, M. A., Snyder, A. G., (2000). Quality Of Life In Older Adults With Generalized Anxiety Disorder, Aging and Mental Health, 4, 315–323 / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.
CARİN, A. ve Sund, B. (1985). Teaching Modern Science (4th ed.). Columbus, Ohio: C. E. Merrill Publishing Co / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.
CİĞERCİ, C. Z. (2006). Üstün Yetenekli Olan ve Olmayan Ergenlerde Benlik Saygısı, Başkalarının Algılaması ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkiler (Fen lisesi ve Düz Lise Karşılaştırması), Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Sakarya / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.
ÇEÇEN, A. R. (2008). Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordamada Bireysel Bütünlük (Tutarlılık) Duygusu, Aile Bütünlük Duygusu ve Benlik Saygısı, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1), 19-30 / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.
ÇELİK, E. (2006). Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Mizahın Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.
ÇETİNKAYA, H. (2004). Beden İmgesi, Beden Organlarından Memnuniyet, Benlik Saygısı, Yaşam Doyumu ve Sosyal Karşılaştırma Düzeyinin Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşması, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.
ÇİVİTÇİ, A. (2007). Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları, Eurasian Journal of Educational Research, 26, 51-60 / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.
DİENER, E. (1984). Subjective Well-Being, Psychological Buletin, 95(3), 542-575 / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.
DİENER, E. ve Lucas, R. E. (1999). Subjective Well-Being: Three Decades Of Progress, Psychological Bulletin, 125(2), 276-303 / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.
DİENER, E., Emmons, R.A., Larson, R.J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale, Journal of Personality Assessment, 49, 71-75 / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.
DOST, M. T. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 132-143 / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.

ERDEM, N., Karbulutlu, E., Okanlı, A., Tan, M. (2004), Hemodiyaliz Hastalarında Umutsuzluk ve Yaşam Doyumu, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, ISSN:1303-5134, www.insanbilimleri.com, Erişim tarihi:06.01.2011 / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.


ERDOĞDU, Y. (2006 a). Yaratıcılık Değerlendirme Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(12), 61-79 / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.
ERDOĞDU, Y. (2006 b). Yaratıcılık ile Öğretmen Davranışları ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com, 5(17), 95-106 / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.
ERİCSON, S. J. ve Feildstein, S. W. (2007). Adolescent Humor and Its Relationship to Coping, Defense Strategies, Psychological Distress and Well-Being, Child Psychiatry and Human Development, 37(3), 255-271 / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.
GÜLEL, G. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Pamukkale Üniversitesi Örneği), (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.
GÜMÜŞBAŞ, B. (2008). Stresle Basa Çıkma Yolları Eğitim Programının İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Stresle Basa Çıkma Yöntemleri ve Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.
GÜNDOĞAR, D. ve diğ. (2007). Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi, Klinik Psikiyatri, 10, 14-27 / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.
GÜNGÖR, G. (2006). Coğrafya Eğitiminde Yaratıcı Düşünme Teknikleri Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.
İLHAN, T. (2005). Öznel İyi Oluşa Dayalı Mizah Tarzları Modeli, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Ü-niversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / AY, Ömer; GÖKLER, Rıza; KOÇAK, Recep (2013), Mizah Tarzları, Yaratıcılık Ve Yaşam Doyumu: Orta Öğretim Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme / Humor Styles, Creatıvıty And Lıfe Satısfactıon: A Study On Hıgh School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 739-767, June 2013, Fransa.
KARAKUŞ, M. (2001). Eğitim ve Yaratıcılık

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   412   413   414   415   416   417   418   419   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik