Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet415/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   411   412   413   414   415   416   417   418   ...   437
, Journal of Religion and Health, Vol. 36, No. 4, Winter / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
HAMEDOĞLU, M. A., (2009), Örgütsel Narsisizm Düzeyine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Algıları, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
HAYTA, A., (2002), "İbadetler ve Ruh Sağlığı", H. Hökelekli (Edt.), Gençlik, Din Ve Değerler Psikolojisi içinde, Ankara: Ankara Okulu Yayınları / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
JENNİNGS, P.,(2007), ‚East Of Ego: The Intersection Of Narcissistic Personality And Buddhist Practice‛, Journal Of Religion And Health, Vol: 46, No: 1, March / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
JONES, E., (1913), ‚The God Complex: The Belief That One Is God And The Resulting Character Traits‛, Essays In Applied Psycho-analysis, Cilt 2: 244-265, London: Hogarth Press / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.

KAKAR, S., (1983), The İnner World A Psychoanalytic Study of Childhood and Society in İndia, Oxford İndia Paperbacks / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.


KAYILIK, H., (2003), ‚Allport'a Göre Dini Yaşayışa Gelişimsel Bir Açılım‛, Dini Araştırmalar, Ocak-Nisan, Cilt: 5, Sayı: 15, ss. 121-138 / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
KERNBERG, O. F., (2012), Sınır Durumlar ve Patolojik Narsisizm,(Çev. M. Atakay), İstanbul: Metis Yayınları / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
KERNBERG, O. F., (2005). ‚Dini Tecrübe Üzerine Psikana1itik Perspektifler‛, (Çev. A. U. Mehmedoğlu), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi XLVI, Sayı I, ss. 175-199 / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
KIZILTAN, H.,(2000), Narcissistic Personality Inventory (NPI) Ölçeğinin Türkçe Formu Dil Eşdeğerliliği, Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışmaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
KIZILTAN, H., (2006), Narsisizm ve Psikopatolojisi, http://www.psikomitoloji.com/ attachments/article/79/narsisizm.makalesi.pdf (22/04/2013) / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
KOHUT, H., (2004), Kendiliğin Çözümlenmesi. (Çev. C. Atbaşoğlu, B. Büyükkal, ve C. İşcan) İstanbul: Metis Yayınları / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
KÖROĞLU, C. Z., (2012), Tüketim Kültürü ve Din, Gümüşhane Üniversitesi Yayınları / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
LASCH, C., (2006), Narsisizm Kültürü, (Çev. S. Öztürk, ve H. Yolsal), İstanbul: Bilim ve Sanat Yayınları / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
MASTERSON, J. F., (2006). Narsisistik ve Borderline Kişilik Bozuklukları, (Çev. B. Açıl,) İstanbul: Litera Yayıncılık / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
NECATİ, M. O., (1998), Kur'an ve Psikoloji, (Çev., H. Aydın), Ankara: Fecr Yayınları / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
OZAN, E., ve Diğ., (2008), ‚Narsisitik Kişilik Bozukluğu: Gelişim Süreçleri ve Yaşamı‛, Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP) 2 (1-2), ss. 25-37 / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
ÖZBOLAT, A., (2012), ‚Postmodern Perspektifte Tüketimin Toplumsal Anlamına Sosyolojik Bir Yaklaşım‛, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17/1 , ss. 117-129 / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
SENNETT, R., (2010), Kamusal İnsanın Çöküşü, (Çev. S. Durak, A. Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
TİMUROĞLU, K.; İŞCAN Ö. F., (2008), ‚İşyerinde Narsisizm ve İş Tatmini İlişkisi‛, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:22, Sayı:2 / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
TİMUROĞLU, M. K., (2005), İşyerinde Narsisizm ve İş Tatmini İlişkisi: Bir Uygulama, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
TORLAK, Ö., (2000), Tüketim- Bireysel Eylemin Toplumsal Dönüşümü, İstanbul: İnkılâb Yayınları / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.

WATSON, P.J., ve Diğ., (1984), ‚Religious Orientation, Humanistic Values, And Narcissism‛, Review Of Religious Research, Vol: 25, No: 3, March / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.


WULFF, D., (1997), Psychology of Religion Classic and Contemporary, New York: John Wiley & Sons, Inc / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
YAPICI, A.,(2007), Ruh Sağlığı ve Din: Psiko-sosyal Uyum ve Dindarlık, Adana: Karahan Yayınları / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.

BANDURA, A. (1977). Social learning theory. New York: General Learning Press / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.


BANDURA, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. New Jersey: Prentice-Hall / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
BANDURA, A. (1997). Self efficacy encyclopedia of human. In Ramachaudran (Ed.). Newyork: Academic Press / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
BAŞARAN, M ve ERDEM, İ. (2009). Öğretmen adaylarının güzel konuşma becerisi ile ilgili görüşleri üzerine bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (3), 743-754 / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2007), Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇAKMAK, E. K., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, Ş. ve DEMİREL, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.


CÜCELOĞLU, D. (1997). Yeniden insan insana. İstanbul: Remzi Kitabevi / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
ÇİNTAŞ Y. D. ve YAVUZ, M. (2012). Etkili konuşma ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies, 7 (2), 319-334 / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
DEMİR, T. (2010). Konuşma eğitiminde benmerkezci konuşmaya yönelik bir deneme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (2), 415-430 / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
HELMKE, A. (1989). Mediating processes between children’s self-concept of ability and mathematical achievement: A longitudinal study. In H. Mandel, E. DeCorte, N. Bennett and H. F. Friedrich (Eds.), Learning and Instruction. Oxford: PergomonPress / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
JİNKS, J. and MORGAN, V. (1999). Children’s perceived academic self-efficacy: An inventory scale. The Clearing House, 72 (4), 224-230 / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
KAN, A. (2009). Ölçme aracında bulunması gereken nitelikler. (3. Baskı). (Ed. H. Atılgan) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (23-80). Ankara: Anı Yayıncılık / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
LEECH, N. L., BARRETT, K. C., and MORGAN, G. A. (2005). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. (2nd Edition). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
OĞUZKAN, F. (1962). Güzel konuşma. İlköğretim. 27 (501) / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
ONAN, B. (2011). Anlama sürecinde Türkçenin yapısal işlevleri. Ankara: Nobel Yayıncılık / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
ORHAN, S., KIRBAŞ, A., TOPAL, Y. (2012). Görsellerle desteklenmiş altı şapka düşünme tekniğinin öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmesine etkisi. Turkish Studies, 7 (3), 1893-1909 / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
ÖZBAY, M. (2003). Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Ankara: Gölge Ofset Matbaacılık / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
ÖZTÜRK, S. Ç. (2002). Üniversite öğrencilerinin sözel anlatım becerileri. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1 (3), 231 – 250 / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
PAJARES, F. (2008). Motivational Role of Self-Efficacy Beliefs in Self Regulated Learning. Mtotivation and Self Regulated Learning, Theory, Research And Applications (Ed. Dale H. Schunk, Barry J. Zimmerman), 111-140. USA: Taylor and Francis Group, LLC / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.
SALLABAŞ, M. E. (2011). Aktif öğrenme yönteminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin konuşma becerilerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.

Sargın, M. (2006). İlköğretim öğrencilerinin konuşma becerilerinin değerlendirilmesi (Muğla ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla / KATRANCI, Mehmet; MELANLIOĞLU, Deniz (2013), Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması / An Investıgatıon Into The Valıdıty And Relıablıty Of Speakıng Self-Effıcacy Scale For Pre-Servıce Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 651-665, June 2013, Fransa.Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   411   412   413   414   415   416   417   418   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik