Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet414/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   410   411   412   413   414   415   416   417   ...   437

DERMAN, A., ÖZKAN, E., ALTUK, Y.G., MÜLAZIMOĞLU, İ.E. (2008). Kimya öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 113-127 / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.


DOĞAN, T. ve ÇOBAN, A.E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Eğitim ve Bilim, 34 (153), 157-168 / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.


DÖKMEN, Ü. (2003). İletişim çatışmaları ve empati, İstanbul: Sistem yayıncılık / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.


ERDEN, M. (1995). Öğretmen adaylarının öğretmenlik sertifikası derslerine yönelik tutumları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 99-104 / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.


ERDEN, M. (2004). Öğretmenlik mesleğine giriş, İstanbul: Alkım yayınları / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.


GÖZÜTOK, F.D. (1995). Öğretmenlerin demokratik tutumları, Ankara: Türk Demokrasi Vakfı / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.


GÜRBÜZ, H. ve KIŞOĞLU, M. (2007). Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fen-edebiyat ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Atatürk Üniversitesi örneği), Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 71-83 / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.


HACIÖMEROĞLU, G. ve ŞAHİN TAŞKIN, Ç. (2010). Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve matematik alanları (OFMA) eğitimi bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişikin tutumları, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 77-90 / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.


İLTER, İ. ve KÖKSALAN, B. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine olan tutumları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (1), 113-128 / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.


KAĞITÇIBAŞI, Ç. (2006). Yeni insan ve insanlar: sosyal psikolojiye giriş, İstanbul: Evrim yayıncılık / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.


KANDEMİR, M. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının temel matematik dersine ilişkin tutumları ve kavram öğrenim düzeyleri, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2). 13-32 / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.


KAPTAN, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri, Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.


KARADAĞ, R. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ve öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri, E- journal of New world sciences academy. 7(2) 44-66.http://ehis.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=8cd1934f-ebac-4039-a652- c1512b33db57%40sessionmgr113&vid=3&hid=105 Erişim: 08.11.2012 / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.

KARASAR, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayınevi / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.

KÜÇÜKAHMET, L. (1977). Öğretmen-öğrenci ilişkisi, Çağdaş Eğitim. 2 (12), 30-33 / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.


OĞUZKAN, A. F. (1984). Öğretmen eğitimi, Eğitim Bilimleri Sempozyumu (5-6 Nisan 1984), Yay. Haz. C. Kavcar, 55-63, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi yayınları no:136 / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.


OKTAY, M. (1996). İletişimciler için: Davranış bilimlerine giriş. İstanbul: Der yayınları / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.


PEHLİVAN, K. B. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-168 / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.


PEKTAŞ, M. ve KAMER, S. T. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (4), 829-850 / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.


SAĞLAM, A. Ç. (2008). Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, V (1), 59-69, http// efdergi.yyu.edu.tr, Erişim: 21.04.2010 / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.


SEFEROĞLU, S. S. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe yönelik tutumları, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, I, 413-423, Ankara: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Geliştirme Derneği / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.


SEMERCİ, N. ve SEMERCİ, Ç. ( 2004). Türkiye’de öğretmenlik tutumları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (1), 137-146 / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.


TAVŞANCIL, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi, Ankara: Nobel yayınevi / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.


UĞURLU, C. T. ve POLAT, S. (2011). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 35(1). 68-74 http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/ojs/index.php/sosyalbilimler/issue/view/56 Erişim: 08.11.2012 / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.


YAŞAROĞLU, F. (2007). Bir meslek olarak öğretmenlik, Eğitim Bilime Giriş (edit.D.Ekiz-H.Durukan), 251-283, İstanbul: Lisans yayıncılık / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.


YEŞİL, H. (2011). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 200-219. http://www.iojes.net//userfiles/Article/IOJES_525.pdf, Erişim: 10.11.2012 / GÜVEN, Aydın; KAYA, Ramazan (2013), Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları / Pre-Servıce Hıstory Teachers’ Attıtudes To The Professıon Of Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013, Fransa.

ACAR, Muhittin, (1993); Belediyelerde Halkla İlişkiler, Uzmanlık Tezi, DPT Yayını, Ankara / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.
ASNA, M. Alaeddin, (1979); Halkla İlişkiler, Nihad Sayar-Yayın ve Yardım Vakfı Yayınları No.297-524, İstanbul / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

ASNA, M. Alaeddin (1988) ‚Halkla İlişkilerin Türkiye'de Benimsenmesi‛, Halkla İlişkiler Sempozyumu–1987, Ankara: A.Ü. BYYO Yayınları No: 10, S.S. 27-30 / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.


AZİZ, Aysel, (2011), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Nobel Yayınları, Altıncı Basım, Ankara / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

BİBER, Ayhan (2009), ‚Halkla ilişkiler Çalışmalarının Dünü, Bugünü ve Geleceğine İlişkin Bir Değerlendirme‛, Gazi Üniversitesi, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Güz 2009, Sayı:29, Ankara, S.S. 133-148 / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

CANFİELD,Bertrand R., (1956), Public Relation Principles, Cases and Problems‛Libraray of Congress Catalogue Car No:56, Homewood –Illinois, Printed in USA / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

CHASE, W. H. (1982, December 1). Issues management conference—A special report. Corporate Public Issues and their Management, 7, 1-2 / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

COOMBS, W. Timothy, SHERRY J. Holladay (2011) ‚Privileging an activist vs. a corporate view of public relations history in the U.S.‛, The Proceedings Of The International History Of Public Relations Conference Held At Bournemouth University July 6-7, ss: 4-18 / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

CUTLİP, S. M., Center, A. H., and Broom, G. M. (2006). Effective public relations (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

ÇAKMAK, Ahmet Ferda ve KİLCİ, Sacide (2011), ‚Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi‛, Kamu-İş; C:11, S:4, S.S. 219-270 / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

ÇAMDERELİ, Mete, (2000); Ana Çizgileriyle Halkla İlişkiler, Çizgi Kitapevi Yayınları, Konya / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

ÇAMDERELİ, Mete, (2005); Ana Çizgileriyle Halkla İlişkiler, Salyangoz Yayınları ikinci basım, İstanbul / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

DOWNS, A. (1972). Up and down with ecology: The ‚issue-attention cycle.‛ The Public Interest, 29, 39-50 / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

ERDOĞAN, İrfan (2002), İletişimi Anlamak, Ankara: Erk Yayınları / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

ERDOĞAN, İrfan, (2008), Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, Ankara: Erk Yayınları / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

ERDOĞAN İrfan, Korkmaz Alemdar (2010), Öteki Kuram, Ankara: Erk Yayınları / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

ERTEKİN, Yücel, (1995); Halkla İlişkiler, TODAİE Yayınları No: 259, Ankara / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

ERTEKİN, Yücel, (2000); Halkla İlişkiler, Yargı Yayınevi, Ankara / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

GRUNİG E. James, John WHITE (2005), ‚Halkla İlişkiler Kuram ve Uygulamasında Dünya Görüşlerinin Etkisi‛, Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik‛, İstanbul: Rota Yayınları, Serra Görpe (Edt.) , s. 43-79 / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

GÜZ, Nurettin (1991), Türkiye’de Basın İktidar İlişkileri (1920-1927), Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Yayını, Ankara / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.
HODGES, Caroline. (2006). PRP Culture: A Framework for Exploring Public Relations Practitioners as Cultural Intermediaries. Journal of Communication Management, Vol. 10, No. 1, p. 80-93 / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

KALENDER, Ahmet (2013), ‚Kavram Olarak Halkla İlişkiler, Dünyada ve Türkiye’de Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi‛, Halkla İlişkiler, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2713, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1676, Editör: Aydın Ziya ÖZGÜR, ss: 2-30 / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

KADIBEŞEGİL, Salim, (1986); Halkla İlişkilerde Temel İlkeler, İzmir / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

KAZANCI, Metin, (1980); Halkla İlişkiler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No.459, Ankara / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

KAZANCI, Metin (2006), ‚Osmanlı’da Halkla İlişkiler‛, Selçuk İletişim Dergisi, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Cilt:4, Sayı:3, Konya, S.S. 5-20 / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

KELOĞLU İşler, Esra (2006), ‚Halkla İlişkiler Etigine Tarihsel Bir Bakıs: Amerika’nın Ögrettikleri Ve Türkiye’de Yasananlar , Küresel İletişim Dergisi, Sayı 2/Güz, ss: 1-8 / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

KELOĞLU İşler, Esra (2007), Halkla İlişkiler Mitler ve Gerçekler, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yyaınları, Ankara / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

KELOĞLU, İşler Esra (2007), ‚Demokrat Parti’nin Halkla İlişkileri‛, İletişim kuram ve araştırma dergisi, Sayı 24 Kış-Bahar, s s.111-128 / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

LASKİN, Alexander V. 2009). The Evolution of Models of Public Relations: An Outsider’s Perspective. Journal of Communication Management, Vol. 13, No. 1, p. 37-54 / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

MACKEY, Steve (2003), ‚The Obscured Political-Cultural History of Public Relations‛, Paper to the Political Studies Association 2003 Annual Conference ‚Democracy and Diversity‛ University of Leicester, U.K., ss:1-20. / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.


MARDİN, Betül (1988), ‚Halkla İlişkilerin ABD'de Gelişimi ve Avrupa'ya Girişi‛, Halkla İlişkiler Sempozyumu–1987, Ankara:A.Ü. BYYO Yayınları No: 10, S.S. 21-26 / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

MATTELART, Armand (2001) İletişimin Dünyasallaşması, Halime Yücel (çev.), İstanbul: İletişim Yayınları / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

MİLLER, K. S. (2000). U.S. public relations history: Knowledge and limitations. In: Roloff, M.E., (ed.). Communication Yearbook 23 (pp. 381-420). Thousand Oaks: Sage / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

OKAY, Ayla ve OKAY, Aydemir, (2007); Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, Der Yayınları, İstanbul / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.


PELTEKOĞLU, Filiz Balta, (1993); Halkla İlişkilere Giriş, Marmara Üniversitesi, İstanbul / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

PELTEKOĞLU, Filiz Balta, (2001); Halkla İlişkiler Nedir, Beta Yayınları, İstanbul / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

SABUNCUOĞLU, Zeyyat, (2008); İşletmelerde Halkla İlişkiler, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

SEİTEL, F.P, (1987); Thepractice of publicrelations, Columbus: Merrill / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.


SEİTEL, F. P. (2004). The practice of public relations (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.

TORTOP, Nuri, (1993); Halkla İlişkiler, Yargı Yayınları, Ankara / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.TORTOP, Nuri, (2003); Halkla İlişkiler (8. baskı), Yargı Yayınevi, Ankara / İMİK TANYILDIZI, Nural; SERTTAŞ, Ayhan (2013), Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi / The Hıstorıcal Development Of Publıc Relatıons In Turkey And Unıted Statates Of Amerıca, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 567-584, June 2013, Fransa.
BAŞAL, H. A. (2007). Geçmiş Yıllarda Türkiye’de Çocuklar Tarafından Oynanan Çocuk Oyunları. Uludağ Ünivarsitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 243-266 / IŞIK, Ayşe Derya (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Bireyler Yetiştirmede Görev Ve Sorumlulukları / Educate Creatıve Indıvıduals: Prımary School Teachers' Roles And Responsıbılıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 585-601, June 2013, Fransa.
BİRCAN, İ., & TEKİN, M. (1989). Türkiye'de Okuma Alışkanlığının Azalması Sorunu ve Çözüm Yolları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1), 393-410 / IŞIK, Ayşe Derya (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Bireyler Yetiştirmede Görev Ve Sorumlulukları / Educate Creatıve Indıvıduals: Prımary School Teachers' Roles And Responsıbılıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 585-601, June 2013, Fransa.
DÖKMEN, Ü. (2005). Küçük Şeyler (4. b.). İstanbul: Sistem Yayıncılık / IŞIK, Ayşe Derya (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Bireyler Yetiştirmede Görev Ve Sorumlulukları / Educate Creatıve Indıvıduals: Prımary School Teachers' Roles And Responsıbılıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 585-601, June 2013, Fransa.
DURAN SAĞOCAK, M. (2005). Ergonamik Tasarımda Renk. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6(1), 77-83 / IŞIK, Ayşe Derya (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Bireyler Yetiştirmede Görev Ve Sorumlulukları / Educate Creatıve Indıvıduals: Prımary School Teachers' Roles And Responsıbılıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 585-601, June 2013, Fransa.
EKİCİ, G. (2007). İlköğretim 1. Kademe Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Profillerinin Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 29(131), 50-60 / IŞIK, Ayşe Derya (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Bireyler Yetiştirmede Görev Ve Sorumlulukları / Educate Creatıve Indıvıduals: Prımary School Teachers' Roles And Responsıbılıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 585-601, June 2013, Fransa.
ERDOĞDU, M. Y. (2006). Yaratıcılık Ölçeğinin Türk Kültürüne Uygulanması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(12), 61-79 / IŞIK, Ayşe Derya (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Bireyler Yetiştirmede Görev Ve Sorumlulukları / Educate Creatıve Indıvıduals: Prımary School Teachers' Roles And Responsıbılıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 585-601, June 2013, Fransa.
GÜNEŞ, F. (2007). Yapılandırıcı Yaklaşımla Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / IŞIK, Ayşe Derya (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Bireyler Yetiştirmede Görev Ve Sorumlulukları / Educate Creatıve Indıvıduals: Prımary School Teachers' Roles And Responsıbılıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 585-601, June 2013, Fransa.
HARMANCI, E. (2008). F Şıkkı Var Mı? Kocaeli: Altın Kalem Yayınları / IŞIK, Ayşe Derya (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Bireyler Yetiştirmede Görev Ve Sorumlulukları / Educate Creatıve Indıvıduals: Prımary School Teachers' Roles And Responsıbılıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 585-601, June 2013, Fransa.
KIRIŞOĞLU, O. (1991). Sanatta Eğitim (Görmek, Anlamak, Yaratmak). Ankara: Eğitim Kitabevi / IŞIK, Ayşe Derya (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Bireyler Yetiştirmede Görev Ve Sorumlulukları / Educate Creatıve Indıvıduals: Prımary School Teachers' Roles And Responsıbılıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 585-601, June 2013, Fransa.

MEB. (2010). MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. 19.03.2012 tarihinde İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi: http://ttkb.meb.gov.tr/ders_cizelgeleri.aspx adresinden alındı / IŞIK, Ayşe Derya (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Bireyler Yetiştirmede Görev Ve Sorumlulukları / Educate Creatıve Indıvıduals: Prımary School Teachers' Roles And Responsıbılıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 585-601, June 2013, Fransa.


ODABAŞ, H., ODABAŞ, Z. Y., & POLAT, C. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 9(2), 431-465 / IŞIK, Ayşe Derya (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Bireyler Yetiştirmede Görev Ve Sorumlulukları / Educate Creatıve Indıvıduals: Prımary School Teachers' Roles And Responsıbılıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 585-601, June 2013, Fransa.
RAZON, N. (1990). Yaratıcılığı Geliştirici Oyunla Eğitim. Çağdaş Eğitim, 213-221 / IŞIK, Ayşe Derya (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Bireyler Yetiştirmede Görev Ve Sorumlulukları / Educate Creatıve Indıvıduals: Prımary School Teachers' Roles And Responsıbılıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 585-601, June 2013, Fransa.
RIZA, E. T. (1999). İlköğretim Türkçe Derslerinde Yaratıcılığı Geliştirme Teknikleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6, 1-11 / IŞIK, Ayşe Derya (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Bireyler Yetiştirmede Görev Ve Sorumlulukları / Educate Creatıve Indıvıduals: Prımary School Teachers' Roles And Responsıbılıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 585-601, June 2013, Fransa.
RIZA, E. T. (2004). Yaratıcılığı Geliştirme Teknikleri (3 b.). İzmir: Birleşik Matbaa / IŞIK, Ayşe Derya (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Bireyler Yetiştirmede Görev Ve Sorumlulukları / Educate Creatıve Indıvıduals: Prımary School Teachers' Roles And Responsıbılıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 585-601, June 2013, Fransa.
SENEMOĞLU, N. (1996). Yaratıcılık ve Öğretmen Nitelikleri. Yaratıcılık ve Eğitim Paneli. Ankara: Kara Harp Okulu. 20.02.2012 tarihinde http://yunus. hacettepe. edu.tr/~n.senem/makaleler/yaratici.htm adresinden alındı / IŞIK, Ayşe Derya (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Bireyler Yetiştirmede Görev Ve Sorumlulukları / Educate Creatıve Indıvıduals: Prımary School Teachers' Roles And Responsıbılıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 585-601, June 2013, Fransa.
SÖNMEZ, V. (1997). Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuzu, Ankara: Anı Yayıncılık / IŞIK, Ayşe Derya (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Bireyler Yetiştirmede Görev Ve Sorumlulukları / Educate Creatıve Indıvıduals: Prımary School Teachers' Roles And Responsıbılıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 585-601, June 2013, Fransa.
ŞİMŞEK, N. (1997). Derste Eğitim Teknolojisi Kullanımı. Ankara: Anıl Matbaa ve Cilt Evi / IŞIK, Ayşe Derya (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Bireyler Yetiştirmede Görev Ve Sorumlulukları / Educate Creatıve Indıvıduals: Prımary School Teachers' Roles And Responsıbılıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 585-601, June 2013, Fransa.
TDK. (2011). Güncel Türkçe Sözlük. 26.08.2011 tarihinde http://tdkterim. gov.tr/bts/ adresinden alındı / IŞIK, Ayşe Derya (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Bireyler Yetiştirmede Görev Ve Sorumlulukları / Educate Creatıve Indıvıduals: Prımary School Teachers' Roles And Responsıbılıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 585-601, June 2013, Fransa.
TDK. (2012). Kimya Terimleri Sözlüğü. 12.02.2012 tarihinde http://www. tdkterim.gov.tr/?kelime=sinerji&kategori=terim&hng=md adresinden alındı / IŞIK, Ayşe Derya (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Bireyler Yetiştirmede Görev Ve Sorumlulukları / Educate Creatıve Indıvıduals: Prımary School Teachers' Roles And Responsıbılıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 585-601, June 2013, Fransa.
TEZCİ, E., & GÜROL, A. (2003). Oluşturmacı Öğretim Tasarımı ve Yaratıcılık. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(19), 6 / IŞIK, Ayşe Derya (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Bireyler Yetiştirmede Görev Ve Sorumlulukları / Educate Creatıve Indıvıduals: Prımary School Teachers' Roles And Responsıbılıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 585-601, June 2013, Fransa.

ANAGNOSTOU Nikolaus K. ve WEİR George R. S. (2006). From Corpus-based Collacation Frequencies to Readability Measure. ICT in The Analysis, Teaching and Learning of Languages, Preprints of The ICTATLL Workshop Glasgows. s.33-46 / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.


ATEŞMAN Ender (1997). Türkçede Okunabilirliğin Ölçülmesi. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 58, s.171-174 / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
ÇETİNKAYA Gökhan (2010). Türkçe Metinlerin Okunabilirlik Düzeylerinin Tanımlanması ve Sınıflandırılması, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
ÇİFTÇİ Ömer, ÇEÇEN Mehmet Akif ve MELANLIOĞLU Deniz (2007). Altıncı Sınıf Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Açısından Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (6) 22, s. 206-219 / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
CROSSLEY Scott A., DUFTY David F., MCCARTHY Philip ve MCNAMARA Danielle (2007). Toward a New Readability: A Mixed Model Approach, http: //www2.gsu.edu/~wwwesl/Files/ALSL/Cros_Toward_a_new_readability_A_mixed_model_approach.pdf (Erişim Tarihi: 12 Ocak 2012/14.45) / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
DALE, Edgar ve CHALL, Jeanne S. (1948). A Formula for Predicting Readability. Educational Research Bulletin, 27, s.11-20, 37-54 / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
DAVIS Terry, Crouch, M., Wills, G., Miller, S., ve Abdehou, D. (1990). The Gap Beetween Patient Reading Comprehension and The Readability of Patient Education Materials. The Journal of Family Practice, (31) 5, s.533-538 / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
DEMİR Tazegül (2008). İlköğretim Yedinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Düzeylerinin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Değerlendirme, 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sakarya, s.301-310 / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
DUBAY William H. (2004). The Principles of Readability, http: //www.impact-information.com (Erişim Tarihi: 15.12.2011/15.30) / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
FLESCH Rudolf (1948). A New Readability Yardstick. Journal of Applied Psychology, 32, s.221-233 / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.

FRY Edward (1968). A Readability Formula That Saves Time. Journal of Reading, 11, s.513-516 / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.


GÖĞÜŞ Beşir (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi, Ankara: Gül Yayınevi / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
GÜNEŞ Firdevs (2000). Çocuk Kitaplarında Okunabilirlik İlkeleri. Yaşadıkça Eğitim, 67, s.35-40 / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
GÜNEŞ Firdevs (2003). Okuma - Yazma Öğretiminde Cümlenin Önemi, Türklük Bilimi Araştırmaları, Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, 13, s.39-48 / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
JOHNSON, K. (2000). Readability and Reading Ages of School Science Textbooks. (http://www.timetabler.com/reading.html) adresinden 12 Ekim 2011 tarihinde indirilmiştir) / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
JONGSMA Eugene A (1971). The Cloze Procedure as a Teaching Technique, International Reading Association, Newark, Delaware / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
KLARE, George R. (1963). The Measurement of Readability. Ames, Iowa: Iowa State University Press / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
KLARE, George R. (1980). How to Write Readable English. London: Hutchinson.

MARIOTTI Arleen Shearer ve HOMAN Susan P. (2001). Linking reading assessment to instruction: An application worktext for elementary classroom teachers (3rd ed.), NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.


MCKENNA, Michael C. ve ROBİNSON, Richard D. (2002). Teaching Through Text Reading and Writing in the Contenet Areas , Boston: Allyn and Bacon / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
MCLAUGHLİN, G. Harry (1969). SMOG Grading - A New Readability Formula. Journal of Reading, 22, s. 639-646 / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
OKUR, Alpaslan ve ARI, Gökhan (2013). 6, 7, 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirliği. İlköğretim Online, 12(1), s.202-226 / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
RYE, James (1982). Cloze Procedures and the Teaching of Reading. London: Heineman Educational / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
SOLMAZ, Ebru (2009). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Düzeylerindeki Türkçe Metinlerde Cümle Uzunluğu, Kelime Uzunluğu ve Kelime Hazinesinin Okunabilirlik Üzerine Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
STONE, Gerald (1996). Readability Formulas Take Bad Raps. http://taa.winona.msus.edu/taa/COLUMNS/stone/formulas.html. (Erişim Tarihi: 09.12.2011/14.30) / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
TEKBIYIK Ahmet (2006). Lise Fizik I Ders Kitabının Okunabilirliği ve Hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2 (14), s.441-446 / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.

TEMİZYÜREK Fahri (2010). Türkiye'de Okuma Seferberliği Çerçevesinde Seçilen Kitapların Kelime-Cümle Uzunlukları ve Okunabilirlik Açısından İncelenmesi, Türklük Bilimi Araştırmaları, Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, 27, s. 645-654 / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.


TEMUR Turan (2002). İlköğretim 5.Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Bulunan Metinler ile Öğrenci Kompozisyonlarının Okunabilirlik Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
TEMUR Turan (2003). Okunabilirlik (Readability) Kavramı. Türklük Bilimi Araştırmaları Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, 13, s.169-180 / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
Türkçe Ders Kitaplarını İnceleme ve Değerlendirme Ölçütleri (2006). http://ttkb.meb.gov.tr/derskitap_olcut.aspx (Erişim Tarihi: 14.12.2011/15:30) / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
ULUSOY, Mustafa (2009). Boşluk Tamamlama Testinin Okuma Düzeyini ve Okunabilirliği Ölçmede Kullanılması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), s.105-126 / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
UZUN Leyla ve ÇETİNKAYA Gökhan (2010). ‚Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Özellikleri‛, Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri, (Edt. Hakan ÜLPER), Ankara: Pegema Yayınları / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
ZORBAZ Kemal Zeki (2007). Türkçe Ders Kitaplarındaki Masalların Kelime-Cümle Uzunlukları ve Okunabilirlik Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3 (1) s.87-101 / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
1- Komisyon: İlköğretim 6 Türkçe Ders Kitabı, Evren Yayınları, Ankara, 2011 / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
2- Komisyon: İlköğretim 7 Türkçe Ders Kitabı, Pasifik Yayınları, Ankara, 2011 / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.
3- Komisyon: İlköğretim 8 Türkçe Ders Kitabı, Tav Yayınları, İstanbul, 2011 / KARATAY, Halit; BOLAT, Kevser Kübra; GÜNGÖR, Haluk (2013), Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Ve Anlaşılabirlirliği / The Readabılıty And Understandabılıty Of The Texts In The Course Books Of Turkısh Language Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 603-623, June 2013, Fransa.

ABRAHAM, K., (1919), ‚A Particular Form of Neurotic Resistance Against The Psycho-analytic Method‛, Selected Papers On Psycho-Analysis, London: Hogarth Press / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.


AMERİCAN PSYCHİATRİC ASSOCİATİON, (1994), Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders, Washington DC / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
ANLI, İ.; BAHADIR, G., (2007), ‚Kendilik Psikolojisine Göre Narsisistik ve Sınır Kişilik Bozukluğu‛, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 27/1, ss.1-12 / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
BAHADIR, A., (2002), İnsanın Anlam Arayışı ve Din, Logoterapik Bir Araştırma, İstanbul: İnsan Yayınları / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
BARİMAN, N., (1961), Yunan Mitolojisi, İstanbul: Türkiye Ticaret Postası Matbaası / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.

BAUDRİLLARD, J., (2004), Tüketim Toplumu, (Çev. H. Deliceçaylı, F. Keskin), İstanbul: Ayrıntı Yayınları / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.


BAUMAN, Z., (2010), Etiğin Tüketiciler Dünyasında Bir Şansı Var mı?, (Çev. F. Çoban-İ. Katırcı), Ankara: De Ki Yayınları / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
BAYHAN, V., (2011), ‚Tüketim Toplumunda Bireyin Ontolojik Mottosu‛: ‚Tüketiyorum Öyleyse Varım‛, Sosyoloji Konferansları Dergisi, Sayı:43 / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
BAYRAKTAR, M., (1987), İslam İbadet Fenomenolojisi, Ankara: Akçağ Yayınları / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
BUDAK, S., (2005), Psikoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
ERHAT, N., (1972), Mitoloji Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitapevi / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
FEATHERSTONE, M., (1996): Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, (Çev. Mehmet Küçük), İstanbul: Ayrıntı Yayınları / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
FREUD, S., (2002), Metapsikoloji, (Çev. E. Kapkın, A. T. Kapkın), İstanbul: Payel Yayınları / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
FREUD, S., (2007). Narsizm Üzerine ve Schreber Vakası, (Çev. B. Büyükkal, ve S. M. Tura), İstanbul: Metis Yayınları / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
FREUD, S., (2002), Totem ve Tabu, (Çev. S. Sel), İstanbul: Sosyal Yayınları / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
FROMM, E., (1982), Sevginin ve Şiddetin Kaynağı, (Çev. Y. Salman, ve N. İçren,) İstanbul: Payel Yayınevi / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
FROMM, E., (1999). Özgürlükten Kaçış. (Çev. S. Budak,) Ankara: Öteki Yayınları / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
GİDDENS, A.,(2010), Modernite ve Bireysel Kimlik, Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum, (Çev. Ü. Tatlıcan), İstanbul: Say Yayınları / KARTOPU, Saffet (2013), Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği / Correlatıon Of Narcıssısm Wıth The Tendencıes Of Relıgıosıty: A Case Study In The Unıversıty Of Gumushane, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 625-649, June 2013, Fransa.
HALLİGAN, F.R., (1997), ‚Narcissism, Spiritual Pride,and Original Sin‛

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   410   411   412   413   414   415   416   417   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik