Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet410/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   406   407   408   409   410   411   412   413   ...   437
. 2 (3), 355-364 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Düzeyleri / Self-Effıcacy Levels Of Applıcants Of Relıgıous Culture And Ethıcs Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 367-376, June 2013, Fransa.

SIRÂT-I MÜSTAKÎM, I-VII, 182 Sayı, 1326/1324-1330/1327 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.

ARABACI, CANER, ‚EŞREF EDİP (FERGAN) VE SEBİLÜRREŞAD ÜZERİNE‛, MODERN TÜRKİYE’DE SİYASÎ DÜŞÜNCE: İSLAMCILIK VI, İLETİŞİM YAY., İSTANBUL 2004 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.


AYBAKAN, Bilal-DÖNMEZ, İbrahim Kâfi, ‚Meşrû‛, DİA, İstanbul 2004, C. XXIX, s.378 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
BAŞGİL, A. Fuat, Din ve Lâiklik, 6. Basım, Yağmur Yay., İstanbul 1985 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
BERGER, Peter, L., "Dini Kurumlar", Toplumbilimi Yazıları, Çev. Adil Çiftçi, Anadolu Yay., İzmir 1999 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
HANİOĞLU, Şükrü Dinin Sosyal Gerçekliği, Çev. Ali Coşkun, insan Yay, İstanbul 1993 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
DURSUN, Davut, Laiklik, Siyaset ve Değişim, İnsan Yay., İstanbul 1995 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
GÜL, Adnan, Sebilürreşad (Sırât-ı Müstakim) Dergisi’ne Göre Batılılaşma Problemi, (Basılmamış Doktora Tezi), H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2006 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
GÜNAY, Ünver, Din Sosyolojisi Dersleri, Erciyes Üniversitesi Yay., Kayseri 1993 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
GÜNDÜZ, Mustafa, II. Meşrûtiyet’in Klasik Paradigmaları: İçtihâd, Sebilü’r-Reşâd ve Türk Yurdu’nda Toplumsal Tezler, Lotus Yayınevi, Ankara 2007 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
HANİOĞLU, Şükrü, Osmanlı İttihad ve Terakkî Cemiyeti ve Jön Türklük-I, İletişim Yay., İstanbul 1985 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
HANİOĞLU, Şükrü, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi, Üçdal Neşriyat, İstanbul 1981 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
KADRİ, Hüseyin Kazım, Meşrûtiyet’ten Cumhuriyet’e Hâtıralarım, Haz.: İ. Kara, İletişim Yay., İstanbul 1991 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
KARA, İsmail, İslâmcıların Siyasî Görüşleri 1, Dergâh Yay., 2. Baskı, İstanbul 2001 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
KARA, İsmail, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi-I, Dergâh Yay., İstanbul 2011 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
KARPAT, KEMAL, İSLÂM’IN SİYASALLAŞMASI, İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YAY., İSTANBUL 2004 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
KÖKTAŞ, M. Emin, Din ve Siyaset, Vadi Yay., Ankara 1997 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.

MARDİN, Şerif, Türkiye’de Din ve Siyaset, İletişim Yay., 7.Baskı, İstanbul 2000 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.


MARDİN, Şerif, Jön Türkler’in Siyasi Fikirleri, 2. Basım, İletişim Yayınları, İstanbul 1983 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
MEHMED SAİD HALİM PAŞA, İSLAMLAŞMAK, DÂRÜ’L-HİLÂFE-HUKUK MATBAASI, 1337 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
MENSCHING, Gustav, Dinî Sosyoloji, Çev.: Mehmet Aydın, Tekin Kit., Konya 1994 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
MERTOĞLU, M. Suat, Sırât-ı Müstakîm Mecmuası Açıklamalı Fihrist ve Dizin, Klasik Yay., İstanbul 2008 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
OKUMUŞ, Ejder, Dinin Meşrûlaştırıcı Gücü, Ark Yayınları, İstanbul 2005 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
OKUMUŞ, Ejder, Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde Din-Devlet İlişkisi, Lotus Yayınları, Ankara 2005 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
RUSSEL, Bertrand, İktidar, Çev.: Mete Ergin, Cem Yay., İstanbul 1990 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
SEZEN, Yümni, Sosyoloji Açısından Din, Dinin Sosyal Müesseseler Üzerindeki Tesirleri, İFAV Yay., İstanbul 1988 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
SEZEN, Yümni, Türk Toplumunun Laiklik Anlayışı, İFAV Yay., İstanbul 1993 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
TAŞDELEN, Musa, Siyaset Sosyolojisi, Kocav Yay., İstanbul 1997 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
TEKİN, Yusuf, ‚Türk demokrasi Tarihinin Vazgeçilmez Unsuru: Din (İslam)-Siyaset İlişkisi‛, Demokrasi Platformu, Yıl:4, Sayı:14 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
TUNAYA, Tarık Zafer, İslamcılık Akımı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 2. Baskı, İstanbul, 2007 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
TUNAYA, Tarık Zafer, ‚Amme Hukukumuz Bakımından İkinci Meşrûtiyet’in Siyasî Tefekküründe ‚İslamcılık‛ Cereyanı", İ. Ü. Huk. Fak. Mec. C. XIX, Sayı, 3-4. İstanbul, 1954 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
TÜMER, Günay, ‚Din‛, DİA, İstanbul 1994, C. IX, s.312-320 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
TÜRKÖNE, Mümtaz’er, İslamcılığın Doğuşu, İletişim Yay. 1.Baskı, İstanbul 1991 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
TÜRKÖNE, Mümtaz’er, Modernleşme Laiklik ve Demokrasi, Ark Yay., Ankara 1994 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
WACH, Joachim, Din Sosyolojisi, Çev. Ünver Günay, İFAV Yay., İstanbul 1995 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
WEBER, Max, Sosyoloji Yazıları (Haz.: H. H. Gerth-C. Wrights Mills), Çev.: Taha Parla, 3. bs., Hürriyet Vakfı Yay., İstanbul 1993 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.
YAZICIOĞLU, Hulusi, Bir Din Politikası Laiklik, İFAV Yay., İstanbul 1993 / ÇETİN, İbrahim (2013), II. Meşrûtiyet Döneminde Dinin İktidarı Meşrûlaştırma Aracı Olarak Kullanılması: Sırât-I Müstakîm Örneği / The Use Of Relıgıon To Legıtımate The Government Durıng The Second Constıtutıonal Era: The Case Of Sıratı-I Mustakım, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 377-402, June 2013, Fransa.

BİROL, N. 2004 XIX. Yüzyıl Sonlarında Sivas Vilayetinde Müslüman Eğitim-Öğretim Kurumları ve Faaliyetleri. Atatürk Ün. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı:24 Erzurum / ÇOBAN, Asım (2013), Vezirköprü İlçesinin İdarî Coğrafya Analizi / Admınıstratıve Geography Analysıs Of Vezırköprü Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 403-420, June 2013, Fransa.


CUINET, V. 1894 La Turquıe D’Asıe Geographıe Admınıstrative Statistique Cilt:1 28.rue Bonaparte 28 Paris / ÇOBAN, Asım (2013), Vezirköprü İlçesinin İdarî Coğrafya Analizi / Admınıstratıve Geography Analysıs Of Vezırköprü Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 403-420, June 2013, Fransa.
KARACA, A. 1993 Anadolu Islahatı ve Ahmet Şakir Paşa (1883–1899) İstanbul / ÇOBAN, Asım (2013), Vezirköprü İlçesinin İdarî Coğrafya Analizi / Admınıstratıve Geography Analysıs Of Vezırköprü Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 403-420, June 2013, Fransa.
KODAY, Z. 2009 İdari Coğrafya Özellikleri Bakımından Aziziye Metropol İlçesi Atatürk Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:13 Erzurum / ÇOBAN, Asım (2013), Vezirköprü İlçesinin İdarî Coğrafya Analizi / Admınıstratıve Geography Analysıs Of Vezırköprü Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 403-420, June 2013, Fransa.
KODAY, Z ve ERHAN, K. 2010 Yusufeli İlçesinin İdari Coğrafya Analizi Atatürk Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:14 (2) Erzurum / ÇOBAN, Asım (2013), Vezirköprü İlçesinin İdarî Coğrafya Analizi / Admınıstratıve Geography Analysıs Of Vezırköprü Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 403-420, June 2013, Fransa.
ÖZÇAĞLAR, A. 2005 Türkiye’de Mülkî İdare Bölümlerinin İdari Coğrafya Analizi. Ankara Ün. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Coğrafi Bilimler Dergisi Sayı:3 (1) Ankara / ÇOBAN, Asım (2013), Vezirköprü İlçesinin İdarî Coğrafya Analizi / Admınıstratıve Geography Analysıs Of Vezırköprü Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 403-420, June 2013, Fransa.
SAMSUN 2010 Güneşin Doğduğu Şehir. Samsun Valiliği 3. Baskı Elma Basım Samsun / ÇOBAN, Asım (2013), Vezirköprü İlçesinin İdarî Coğrafya Analizi / Admınıstratıve Geography Analysıs Of Vezırköprü Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 403-420, June 2013, Fransa.
SİVAS Salnamesi 1302 / ÇOBAN, Asım (2013), Vezirköprü İlçesinin İdarî Coğrafya Analizi / Admınıstratıve Geography Analysıs Of Vezırköprü Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 403-420, June 2013, Fransa.
YİĞİT, H. 2003 Samsun ve İlçeleri Gül Neşriyat İstanbul / ÇOBAN, Asım (2013), Vezirköprü İlçesinin İdarî Coğrafya Analizi / Admınıstratıve Geography Analysıs Of Vezırköprü Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 403-420, June 2013, Fransa.

DMİGM 2010 Bülten Verileri Ankara / ÇOBAN, Asım (2013), Vezirköprü İlçesinin İdarî Coğrafya Analizi / Admınıstratıve Geography Analysıs Of Vezırköprü Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 403-420, June 2013, Fransa.


www.vezirkoprum.com / ÇOBAN, Asım (2013), Vezirköprü İlçesinin İdarî Coğrafya Analizi / Admınıstratıve Geography Analysıs Of Vezırköprü Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 403-420, June 2013, Fransa.
www.vezirkopru.bel.tr / ÇOBAN, Asım (2013), Vezirköprü İlçesinin İdarî Coğrafya Analizi / Admınıstratıve Geography Analysıs Of Vezırköprü Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 403-420, June 2013, Fransa.
www.yerelnet.com / ÇOBAN, Asım (2013), Vezirköprü İlçesinin İdarî Coğrafya Analizi / Admınıstratıve Geography Analysıs Of Vezırköprü Town, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 403-420, June 2013, Fransa.

ALBUZ, A, DEMİRCİ, B. (2010). 1994 ve 2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Kuramsal Analizi. 9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul / DEMİRCİ, Barış; GÜLERYÜZ, Şebnem (2013), Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Popüler Müziğe İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Örneği) / An Investıgatıon Of The Prımary School Educatıon Preservıce Teachers’ Vıews Into Popular Musıc In Terms Of Dıfferent Varıables (Case Of Atatürk Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 421-432, June 2013. Fransa.BENNT, A. (2005). Editorial: Popular music and leisure. Leisure Studies, 24, 4333-342. October / DEMİRCİ, Barış; GÜLERYÜZ, Şebnem (2013), Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Popüler Müziğe İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Örneği) / An Investıgatıon Of The Prımary School Educatıon Preservıce Teachers’ Vıews Into Popular Musıc In Terms Of Dıfferent Varıables (Case Of Atatürk Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 421-432, June 2013. Fransa.
ÇİFTÇİ, E. (2010). Popüler Kültür, Popüler Müzik ve Müzik Eğitimi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 2. 149-161 / DEMİRCİ, Barış; GÜLERYÜZ, Şebnem (2013), Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Popüler Müziğe İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Örneği) / An Investıgatıon Of The Prımary School Educatıon Preservıce Teachers’ Vıews Into Popular Musıc In Terms Of Dıfferent Varıables (Case Of Atatürk Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 421-432, June 2013. Fransa.
ÇEVİK, D, B. (2010). Postmodern Düşünce Çerçevesinde Müzik Sanatı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXIII, 1. 267-291 / DEMİRCİ, Barış; GÜLERYÜZ, Şebnem (2013), Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Popüler Müziğe İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Örneği) / An Investıgatıon Of The Prımary School Educatıon Preservıce Teachers’ Vıews Into Popular Musıc In Terms Of Dıfferent Varıables (Case Of Atatürk Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 421-432, June 2013. Fransa.
DEĞİRMENCİOĞLU, L. ARAPGİRLİOĞLU, H. (2011). Makamsal Viyolonsel Öğretiminde Popüler Müzik Eserlerinden Yararlanma: (Orhan Gencebay Örneği). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31. 146-188 / DEMİRCİ, Barış; GÜLERYÜZ, Şebnem (2013), Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Popüler Müziğe İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Örneği) / An Investıgatıon Of The Prımary School Educatıon Preservıce Teachers’ Vıews Into Popular Musıc In Terms Of Dıfferent Varıables (Case Of Atatürk Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 421-432, June 2013. Fransa.
ERDOĞAN, İ. ALEMDAR, K. (2005). Popüler Kültür ve İletişim. 2. Baskı. Ankara: Erk Yayıncılık / DEMİRCİ, Barış; GÜLERYÜZ, Şebnem (2013), Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Popüler Müziğe İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Örneği) / An Investıgatıon Of The Prımary School Educatıon Preservıce Teachers’ Vıews Into Popular Musıc In Terms Of Dıfferent Varıables (Case Of Atatürk Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 421-432, June 2013. Fransa.
İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİ 6-7-8 Öğretmen Kılavuz Kitabı. MEB. Devlet Kitapları 1. Baskı. Ankara: 2010 / DEMİRCİ, Barış; GÜLERYÜZ, Şebnem (2013), Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Popüler Müziğe İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Örneği) / An Investıgatıon Of The Prımary School Educatıon Preservıce Teachers’ Vıews Into Popular Musıc In Terms Of Dıfferent Varıables (Case Of Atatürk Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 421-432, June 2013. Fransa.
KAPTAN, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. 11. Baskı. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri / DEMİRCİ, Barış; GÜLERYÜZ, Şebnem (2013), Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Popüler Müziğe İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Örneği) / An Investıgatıon Of The Prımary School Educatıon Preservıce Teachers’ Vıews Into Popular Musıc In Terms Of Dıfferent Varıables (Case Of Atatürk Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 421-432, June 2013. Fransa.
KARASAR, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 17. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / DEMİRCİ, Barış; GÜLERYÜZ, Şebnem (2013), Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Popüler Müziğe İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Örneği) / An Investıgatıon Of The Prımary School Educatıon Preservıce Teachers’ Vıews Into Popular Musıc In Terms Of Dıfferent Varıables (Case Of Atatürk Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 421-432, June 2013. Fransa.

KASAPOĞLU, N. (2007). Popüler Müzik Kavramı ve Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Güncel Popüler Müzik Dersinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum / DEMİRCİ, Barış; GÜLERYÜZ, Şebnem (2013), Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Popüler Müziğe İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Örneği) / An Investıgatıon Of The Prımary School Educatıon Preservıce Teachers’ Vıews Into Popular Musıc In Terms Of Dıfferent Varıables (Case Of Atatürk Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 421-432, June 2013. Fransa.


KAYA, K. BAYSAL, H. KURT, E. V. (2007). Popüler Kültür Bagalamında Müzik Yarısması ve Magazin Programlarının Üniversite Gençligli Üzerindeki Etkileri (SDÜ Örnegi). Süleyman Demirel Üniversitesi Iktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12, 3. 35 – 52 / DEMİRCİ, Barış; GÜLERYÜZ, Şebnem (2013), Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Popüler Müziğe İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Örneği) / An Investıgatıon Of The Prımary School Educatıon Preservıce Teachers’ Vıews Into Popular Musıc In Terms Of Dıfferent Varıables (Case Of Atatürk Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 421-432, June 2013. Fransa.
ÖZDEN, Ö. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Popüler Kültür ve Popüler Müzikle İlgili Görüşleri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya / DEMİRCİ, Barış; GÜLERYÜZ, Şebnem (2013), Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Popüler Müziğe İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Örneği) / An Investıgatıon Of The Prımary School Educatıon Preservıce Teachers’ Vıews Into Popular Musıc In Terms Of Dıfferent Varıables (Case Of Atatürk Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 421-432, June 2013. Fransa.
SAKAR, M. H. (2009). Popüler Müzik ve Müzik Eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2,8. 385-393 / DEMİRCİ, Barış; GÜLERYÜZ, Şebnem (2013), Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Popüler Müziğe İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Örneği) / An Investıgatıon Of The Prımary School Educatıon Preservıce Teachers’ Vıews Into Popular Musıc In Terms Of Dıfferent Varıables (Case Of Atatürk Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 421-432, June 2013. Fransa.
SAKAR, M. H. (2010). Sanata Uzanan Bir Köprü: Popüler Müzik ve Müzik Eğitimi. Music and Music Education Within the Context of Socio-Cultural Changes, Proceedings of the 18th EAS Congress, 26-29 April 2010: Bolu-Turkey / DEMİRCİ, Barış; GÜLERYÜZ, Şebnem (2013), Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Popüler Müziğe İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Örneği) / An Investıgatıon Of The Prımary School Educatıon Preservıce Teachers’ Vıews Into Popular Musıc In Terms Of Dıfferent Varıables (Case Of Atatürk Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 421-432, June 2013. Fransa.
SEVİM, O. GÜLERYÜZ, Ş. (2012). Öğretmen Adaylarının Popüler Müziğe İlişkin Görüşleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16,1. 199-210 / DEMİRCİ, Barış; GÜLERYÜZ, Şebnem (2013), Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Popüler Müziğe İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Örneği) / An Investıgatıon Of The Prımary School Educatıon Preservıce Teachers’ Vıews Into Popular Musıc In Terms Of Dıfferent Varıables (Case Of Atatürk Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 421-432, June 2013. Fransa.
SEYİDOĞLU, H. (2003). Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı. 9. Baskı. İstanbul: Güzem Can Yayınları / DEMİRCİ, Barış; GÜLERYÜZ, Şebnem (2013), Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Popüler Müziğe İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Örneği) / An Investıgatıon Of The Prımary School Educatıon Preservıce Teachers’ Vıews Into Popular Musıc In Terms Of Dıfferent Varıables (Case Of Atatürk Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 421-432, June 2013. Fransa.
TÜRKÇE SÖZLÜK. (2005). 10. Baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu / DEMİRCİ, Barış; GÜLERYÜZ, Şebnem (2013), Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Popüler Müziğe İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Örneği) / An Investıgatıon Of The Prımary School Educatıon Preservıce Teachers’ Vıews Into Popular Musıc In Terms Of Dıfferent Varıables (Case Of Atatürk Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 421-432, June 2013. Fransa.
YILDIRIM, V. (2004). Popüler Müzik ve Müzikal Kimlik. Folklor/Edebiyat Dergisi, 4.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Haziran (2007) / DEMİRCİ, Barış; GÜLERYÜZ, Şebnem (2013), Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Popüler Müziğe İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Örneği) / An Investıgatıon Of The Prımary School Educatıon Preservıce Teachers’ Vıews Into Popular Musıc In Terms Of Dıfferent Varıables (Case Of Atatürk Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 421-432, June 2013. Fransa.Aristoteles (2004). Poetika, (Çev. İsmail Tunalı), İstanbul: Remzi Kitabevi / DEMİR, Fethi (2013), Aristoteles’in, Novalis’in Ve Todorov’un Metinleri Bağlamında Poetikanın Tarihsel Gelişimi / Hıstorıcal Development Of Poetıcs In The Context Of Arıstoteles’s, Novalıs’s And Todorov’s Texts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 433-453, June 2013, Fransa.
ÇIKLA Selçuk (2010). Türk Edebiyatında Manzum Poetikalar 1860-1960, Ankara: Akçağ Yayınları / DEMİR, Fethi (2013), Aristoteles’in, Novalis’in Ve Todorov’un Metinleri Bağlamında Poetikanın Tarihsel Gelişimi / Hıstorıcal Development Of Poetıcs In The Context Of Arıstoteles’s, Novalıs’s And Todorov’s Texts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 433-453, June 2013, Fransa.
DEMİR Fethi (2013). ‚Veysel Çolak’tan Didaktik Bir Poetika Denemesi: Şiir Nedir ve Nasıl Yazılır?‛, International Journal of Social Science Dergisi, S.6/4, April / DEMİR, Fethi (2013), Aristoteles’in, Novalis’in Ve Todorov’un Metinleri Bağlamında Poetikanın Tarihsel Gelişimi / Hıstorıcal Development Of Poetıcs In The Context Of Arıstoteles’s, Novalıs’s And Todorov’s Texts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 433-453, June 2013, Fransa.
GÜR Âlim, KOÇAKOĞLU Bedia (2009). ‚Yeni Türk Edebiyatında Kaynak Olarak Poetika‛, Turkısh Studies Dergisi, S.4/1-1, Winter / DEMİR, Fethi (2013), Aristoteles’in, Novalis’in Ve Todorov’un Metinleri Bağlamında Poetikanın Tarihsel Gelişimi / Hıstorıcal Development Of Poetıcs In The Context Of Arıstoteles’s, Novalıs’s And Todorov’s Texts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 433-453, June 2013, Fransa.
KARACA Alaattin (2005). İkinci Yeni Poetikası, Ankara: Hece Yayınları / DEMİR, Fethi (2013), Aristoteles’in, Novalis’in Ve Todorov’un Metinleri Bağlamında Poetikanın Tarihsel Gelişimi / Hıstorıcal Development Of Poetıcs In The Context Of Arıstoteles’s, Novalıs’s And Todorov’s Texts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 433-453, June 2013, Fransa.
NOVALİS Friedrich (2003). Poetika, (Çev. Ahmet Sarı-Şahbender Çoraklı), İstanbul: Babil Yayınları / DEMİR, Fethi (2013), Aristoteles’in, Novalis’in Ve Todorov’un Metinleri Bağlamında Poetikanın Tarihsel Gelişimi / Hıstorıcal Development Of Poetıcs In The Context Of Arıstoteles’s, Novalıs’s And Todorov’s Texts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 433-453, June 2013, Fransa.
OKAY Orhan M (2005). Poetika Dersleri, Ankara: Hece Yayınları / DEMİR, Fethi (2013), Aristoteles’in, Novalis’in Ve Todorov’un Metinleri Bağlamında Poetikanın Tarihsel Gelişimi / Hıstorıcal Development Of Poetıcs In The Context Of Arıstoteles’s, Novalıs’s And Todorov’s Texts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 433-453, June 2013, Fransa.
ÖZGÜL Kayhan M (2001). ‚Şiir, Şair ve Sair‛, Hece Dergisi Türk Şiiri Özel Sayısı, S.53-54-55, Mayıs-Haziran-Temmuz / DEMİR, Fethi (2013), Aristoteles’in, Novalis’in Ve Todorov’un Metinleri Bağlamında Poetikanın Tarihsel Gelişimi / Hıstorıcal Development Of Poetıcs In The Context Of Arıstoteles’s, Novalıs’s And Todorov’s Texts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 433-453, June 2013, Fransa.
Platon (2008). Devlet, (Çev. Sabahattin Eyüboğlu, M, Ali Cimcoz), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / DEMİR, Fethi (2013), Aristoteles’in, Novalis’in Ve Todorov’un Metinleri Bağlamında Poetikanın Tarihsel Gelişimi / Hıstorıcal Development Of Poetıcs In The Context Of Arıstoteles’s, Novalıs’s And Todorov’s Texts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 433-453, June 2013, Fransa.
SAZYEK Hakan (1991). ‚Poetikanın Boyutları‛, Sombahar Dergisi, S.5 / DEMİR, Fethi (2013), Aristoteles’in, Novalis’in Ve Todorov’un Metinleri Bağlamında Poetikanın Tarihsel Gelişimi / Hıstorıcal Development Of Poetıcs In The Context Of Arıstoteles’s, Novalıs’s And Todorov’s Texts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 433-453, June 2013, Fransa.
TODOROV Tzvetan (2008). Poetikaya Giriş, (Çev. Kaya Şahin), İstanbul: Metis Yayınları / DEMİR, Fethi (2013), Aristoteles’in, Novalis’in Ve Todorov’un Metinleri Bağlamında Poetikanın Tarihsel Gelişimi / Hıstorıcal Development Of Poetıcs In The Context Of Arıstoteles’s, Novalıs’s And Todorov’s Texts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 433-453, June 2013, Fransa.
ÜNAL Atıl Hilmi (22.02.2013). ‚Poetika: Şiir Sanatı Üzerine‛, http://mimesis_dergi.org / DEMİR, Fethi (2013), Aristoteles’in, Novalis’in Ve Todorov’un Metinleri Bağlamında Poetikanın Tarihsel Gelişimi / Hıstorıcal Development Of Poetıcs In The Context Of Arıstoteles’s, Novalıs’s And Todorov’s Texts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 433-453, June 2013, Fransa.
YAVUZ Hilmi (2006). Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları / DEMİR, Fethi (2013), Aristoteles’in, Novalis’in Ve Todorov’un Metinleri Bağlamında Poetikanın Tarihsel Gelişimi / Hıstorıcal Development Of Poetıcs In The Context Of Arıstoteles’s, Novalıs’s And Todorov’s Texts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 433-453, June 2013, Fransa.

BEAL, Frances M. "Double Jeopardy: To Be Black and Female." Meridians: Feminism, Race, Transnationalism 8.2, 2008, 166-176. Project MUSE. Web. 13 Mar. 2013. http://muse.jhu.edu/ / DEPCİ, Aytemis; C. TANRITANIR, Bülent (2013), Trıple Oppressıon On Women In Tonı Morrıson’s Tar Baby And The Bluest Eye / Toni Morrison’ın Katran Bebek Ve En Mavi Göz Romanlarında Kadınların Üzerindeki Üçlü Baskı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 455-473, June 2013, Fransa.


BERKELEY, Kathleen C. The Women’s Liberation Movement in America, Westport, Connecticut: Greenwood, 1999 / DEPCİ, Aytemis; C. TANRITANIR, Bülent (2013), Trıple Oppressıon On Women In Tonı Morrıson’s Tar Baby And The Bluest Eye / Toni Morrison’ın Katran Bebek Ve En Mavi Göz Romanlarında Kadınların Üzerindeki Üçlü Baskı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 455-473, June 2013, Fransa.

COLEMAN, James. “The Quest for Wholeness in Toni Morrison's Tar Baby.” Black American Literature Forum, Vol. 20, 1986, 63-73 / DEPCİ, Aytemis; C. TANRITANIR, Bülent (2013), Trıple Oppressıon On Women In Tonı Morrıson’s Tar Baby And The Bluest Eye / Toni Morrison’ın Katran Bebek Ve En Mavi Göz Romanlarında Kadınların Üzerindeki Üçlü Baskı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 455-473, June 2013, Fransa.

COLLİNS, Patricia Hill. Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment, Routledge ClassicsDownload 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   406   407   408   409   410   411   412   413   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik