Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet409/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   405   406   407   408   409   410   411   412   ...   437

ORUÇ BEY Tarihi, (Haz. N. Öztürk), İstanbul 2008 / BİÇER, Bekir (2013), Ortaçağda Kürtler Ve Türkler / Kurds And Turks In The Mıddle Ages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 231-261, June 2013, Fransa.

PAYDAŞ, Kazım, Ak-koyunlu Devlet Teşkilatı, (Doktora Tezi) Ankara 2003 / BİÇER, Bekir (2013), Ortaçağda Kürtler Ve Türkler / Kurds And Turks In The Mıddle Ages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 231-261, June 2013, Fransa.
RIPPER, Thomas, Diyarbakır Merwanileri (Çev. Bahar Ş. Fırat), İstanbul 2012 / BİÇER, Bekir (2013), Ortaçağda Kürtler Ve Türkler / Kurds And Turks In The Mıddle Ages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 231-261, June 2013, Fransa.

ROUX, Jean-Paul, Moğol İmparatorluğu Tarihi, (E. Alagözlü), İstanbul 2001 / BİÇER, Bekir (2013), Ortaçağda Kürtler Ve Türkler / Kurds And Turks In The Mıddle Ages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 231-261, June 2013, Fransa.

ROUX Jean- Paul, Türklerin Tarihi, (Çev. A. Kazancıgil- L. A. Özcan), İstanbul 2007 / BİÇER, Bekir (2013), Ortaçağda Kürtler Ve Türkler / Kurds And Turks In The Mıddle Ages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 231-261, June 2013, Fransa.

SEVİM, Ali – Merçil, Erdoğan, Selçuklu Devletleri Tarihi, Ankara 1995 / BİÇER, Bekir (2013), Ortaçağda Kürtler Ve Türkler / Kurds And Turks In The Mıddle Ages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 231-261, June 2013, Fransa.

SAVCI, Süleyman, Silvan Tarihi, Diyarbakır 1956 / BİÇER, Bekir (2013), Ortaçağda Kürtler Ve Türkler / Kurds And Turks In The Mıddle Ages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 231-261, June 2013, Fransa.

SÜMER, Faruk, Safevî Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Ankara 1992 / BİÇER, Bekir (2013), Ortaçağda Kürtler Ve Türkler / Kurds And Turks In The Mıddle Ages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 231-261, June 2013, Fransa.

SÜMER, Faruk, Karakoyunlular, Ankara 1992 / BİÇER, Bekir (2013), Ortaçağda Kürtler Ve Türkler / Kurds And Turks In The Mıddle Ages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 231-261, June 2013, Fransa.

ŞEREF HAN, Şerefnâme, (Çev. M. Emin Bozarslan), İstanbul 2006 / BİÇER, Bekir (2013), Ortaçağda Kürtler Ve Türkler / Kurds And Turks In The Mıddle Ages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 231-261, June 2013, Fransa.

ŞEŞEN, Ramazan, Selâhaddin Eyyûbi ve Devlet, İstanbul 1987 / BİÇER, Bekir (2013), Ortaçağda Kürtler Ve Türkler / Kurds And Turks In The Mıddle Ages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 231-261, June 2013, Fransa.

ŞİKÂRÎ, Karamaoğulları Tarihi, (Haz. M. Mesud Koman), Konya 1946 / BİÇER, Bekir (2013), Ortaçağda Kürtler Ve Türkler / Kurds And Turks In The Mıddle Ages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 231-261, June 2013, Fransa.

UŞAK, Hasan, Kürdistan’da Aşiretçilik ve Milliyetçilik, İstanbul 2005 / BİÇER, Bekir (2013), Ortaçağda Kürtler Ve Türkler / Kurds And Turks In The Mıddle Ages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 231-261, June 2013, Fransa.

UZUNÇARŞILI, İ. Hakkı, Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal, Ankara 1984 / BİÇER, Bekir (2013), Ortaçağda Kürtler Ve Türkler / Kurds And Turks In The Mıddle Ages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 231-261, June 2013, Fransa.

ÜREMİŞ, Ali, Türkiye Selçuklularının Doğu Anadolu Politikası, Ankara 2005 / BİÇER, Bekir (2013), Ortaçağda Kürtler Ve Türkler / Kurds And Turks In The Mıddle Ages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 231-261, June 2013, Fransa.

TİMUR HAN, Tüzükât-ı Timur, (Haz. G. Şahin), İstanbul 2003 / BİÇER, Bekir (2013), Ortaçağda Kürtler Ve Türkler / Kurds And Turks In The Mıddle Ages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 231-261, June 2013, Fransa.

TURAN, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk- İslâm Medeniyeti, İstanbul 1980 / BİÇER, Bekir (2013), Ortaçağda Kürtler Ve Türkler / Kurds And Turks In The Mıddle Ages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 231-261, June 2013, Fransa.

TURAN, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 2004 / BİÇER, Bekir (2013), Ortaçağda Kürtler Ve Türkler / Kurds And Turks In The Mıddle Ages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 231-261, June 2013, Fransa.

TURAN, Osman, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, Ankara 1988 / BİÇER, Bekir (2013), Ortaçağda Kürtler Ve Türkler / Kurds And Turks In The Mıddle Ages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 231-261, June 2013, Fransa.

TURAN, Osman, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İstanbul 1973 / BİÇER, Bekir (2013), Ortaçağda Kürtler Ve Türkler / Kurds And Turks In The Mıddle Ages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 231-261, June 2013, Fransa.

YAKUT el- Hamevî, Mu’cem’ül- Büldan, c. 3, 4, (Tahkik Nâşirûn), Dar’us sadr, Beyrut 1957 / BİÇER, Bekir (2013), Ortaçağda Kürtler Ve Türkler / Kurds And Turks In The Mıddle Ages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 231-261, June 2013, Fransa.

YAZICIZÂDE Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk, (Haz. Abdullah Bakır), İstanbul 2009 / BİÇER, Bekir (2013), Ortaçağda Kürtler Ve Türkler / Kurds And Turks In The Mıddle Ages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 231-261, June 2013, Fransa.

ZEKİ BEG, Muhammed Emin, Kürtler ve Kürdistan, (Çev. Komisyon), İstanbul 2011 / BİÇER, Bekir (2013), Ortaçağda Kürtler Ve Türkler / Kurds And Turks In The Mıddle Ages, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 231-261, June 2013, Fransa.
ANA BRİTANNİCA GENEL KÜLTÜR ANSİKLOPEDİSİ, İstanbul, Ana Yayıncılık A.Ş., 1990 / BOYACIOĞLU, Fuat (2013), Ernest Renan’ın Hrıstıyanlığın Kökenlerı 3: Azız Paul/Pavlus Isımlı Kıtabında Lystra/Hatunsaray / Lystres/Hatunsaray In Hıstory Of Orıgıns Of The Chrıstıanıty 3: Saınt Paul Of Ernest Renan, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 263-275, June 2013, Fransa.
ALATLI, Alev, Batıya Yön veren Metinler, Cilt I, Kapodakya MYO, Melisa Matbaacılık, 2010 / BOYACIOĞLU, Fuat (2013), Ernest Renan’ın Hrıstıyanlığın Kökenlerı 3: Azız Paul/Pavlus Isımlı Kıtabında Lystra/Hatunsaray / Lystres/Hatunsaray In Hıstory Of Orıgıns Of The Chrıstıanıty 3: Saınt Paul Of Ernest Renan, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 263-275, June 2013, Fransa.

ANFRAY, Clélia C. Zola, lecteur de Renan 2010 Spring-Summer; 38(3-4): 199-210.

İNCİL Yeni Ahit Resullerin İşleri, 21: 39 / BOYACIOĞLU, Fuat (2013), Ernest Renan’ın Hrıstıyanlığın Kökenlerı 3: Azız Paul/Pavlus Isımlı Kıtabında Lystra/Hatunsaray / Lystres/Hatunsaray In Hıstory Of Orıgıns Of The Chrıstıanıty 3: Saınt Paul Of Ernest Renan, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 263-275, June 2013, Fransa.

RENAN, Ernest, Histoire des Origines du Christianisme Livre Troisième, Saint Paul, Paris, Michel Levy Frères Yayınları, 1869 / BOYACIOĞLU, Fuat (2013), Ernest Renan’ın Hrıstıyanlığın Kökenlerı 3: Azız Paul/Pavlus Isımlı Kıtabında Lystra/Hatunsaray / Lystres/Hatunsaray In Hıstory Of Orıgıns Of The Chrıstıanıty 3: Saınt Paul Of Ernest Renan, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 263-275, June 2013, Fransa.

http://ncfs.unl.edu/view_abstract.phpyear=2010&record=28218 / BOYACIOĞLU, Fuat (2013), Ernest Renan’ın Hrıstıyanlığın Kökenlerı 3: Azız Paul/Pavlus Isımlı Kıtabında Lystra/Hatunsaray / Lystres/Hatunsaray In Hıstory Of Orıgıns Of The Chrıstıanıty 3: Saınt Paul Of Ernest Renan, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 263-275, June 2013, Fransa.

http://www.ispartakulturturizm.gov.tr/belge/1-74788/st-Pavlus-aziz-Pavlusus / BOYACIOĞLU, Fuat (2013), Ernest Renan’ın Hrıstıyanlığın Kökenlerı 3: Azız Paul/Pavlus Isımlı Kıtabında Lystra/Hatunsaray / Lystres/Hatunsaray In Hıstory Of Orıgıns Of The Chrıstıanıty 3: Saınt Paul Of Ernest Renan, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 263-275, June 2013, Fransa.

http://456-bible.123-bible.com/calmet/L/lystre.htm / BOYACIOĞLU, Fuat (2013), Ernest Renan’ın Hrıstıyanlığın Kökenlerı 3: Azız Paul/Pavlus Isımlı Kıtabında Lystra/Hatunsaray / Lystres/Hatunsaray In Hıstory Of Orıgıns Of The Chrıstıanıty 3: Saınt Paul Of Ernest Renan, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 263-275, June 2013, Fransa.

http://www.incil.com/doc/incil_html/frame1.html İncil, Elçilerin İşleri, 14. Bölüm / BOYACIOĞLU, Fuat (2013), Ernest Renan’ın Hrıstıyanlığın Kökenlerı 3: Azız Paul/Pavlus Isımlı Kıtabında Lystra/Hatunsaray / Lystres/Hatunsaray In Hıstory Of Orıgıns Of The Chrıstıanıty 3: Saınt Paul Of Ernest Renan, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 263-275, June 2013, Fransa.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Karel_Dujardin / BOYACIOĞLU, Fuat (2013), Ernest Renan’ın Hrıstıyanlığın Kökenlerı 3: Azız Paul/Pavlus Isımlı Kıtabında Lystra/Hatunsaray / Lystres/Hatunsaray In Hıstory Of Orıgıns Of The Chrıstıanıty 3: Saınt Paul Of Ernest Renan, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 263-275, June 2013, Fransa.

http://cursillos.ca/action/st-paul/paul21-iconium.htm / BOYACIOĞLU, Fuat (2013), Ernest Renan’ın Hrıstıyanlığın Kökenlerı 3: Azız Paul/Pavlus Isımlı Kıtabında Lystra/Hatunsaray / Lystres/Hatunsaray In Hıstory Of Orıgıns Of The Chrıstıanıty 3: Saınt Paul Of Ernest Renan, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 263-275, June 2013, Fransa.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Les Cartons de Raphael / BOYACIOĞLU, Fuat (2013), Ernest Renan’ın Hrıstıyanlığın Kökenlerı 3: Azız Paul/Pavlus Isımlı Kıtabında Lystra/Hatunsaray / Lystres/Hatunsaray In Hıstory Of Orıgıns Of The Chrıstıanıty 3: Saınt Paul Of Ernest Renan, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 263-275, June 2013, Fransa.
AKALIN, Ş. H. (2007). ‚75. Yılına Girerken Türk Dil Kurumunun 2006 Yılı Çalışmaları”,http://ked.tdk.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=147:2006-Yili-Calismalarimiz-&catid=41:calismalar&Itemid=63(erişim tarihi: 25. 05. 2012) / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.

AKALIN, M. vd. (2001). Türk dili ve kompozisyon bilgileri, Ankara: Yargı Yayınları / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.


AKYOL, H. (2005). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi, Ankara: PegemA Yayıncılık / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
AKSAN, D. (1979). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim I, Ankara: TDK Yayınları / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
AKSU, B. (2001). İmlamız, Türk Yurdu, (161-163) 2-3, 36-37 / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
ATEŞMAN, E. (1995). Yazım kılavuzlarımız, Dil Dergisi, 34: 5-8 / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
AYDIN, M. Z. (2000). Arapçayı nasıl öğretelim? Din öğretiminde yeni yaklaşımlar, İstanbul: MEB Yayınları / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
BULUT, M. (2008). 1996, 2000 ve 2005 Türk Dil Kurumu yazım kılavuzlarının karşılaştırılması, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
CALP, M. (2005). Özel öğretim alanı olarak Türkçe öğretimi. Konya: Eğitim Kitabevi / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
ÇOTUKSÖKEN, Y. (1988). Yazım sorunlarına genel bir bakış, Varlık, 972, 5-7 / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
DEMİRCAN, Ö. (2001). Yazım: Sözel karşıtlıkların görsel ayrımı, bileşik sözcüklerin yazımı, yazım ve sorunları bilimsel kurultayı bildirileri, Ankara: Dil Derneği Yayınları / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
ERGENÇ, İ. (1994). Türkiye’deki ana dili sorunu, Ankara: TÖMER Dil Dergisi, Sayı 25, 13 / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
GÖĞÜŞ, B. (1978). Orta dereceli okullarda Türkçe ve yazın eğitimi, Ankara: Kadıoğlu Matbaası / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
HENGİRMEN, M. (1998). Dilbilgisi ve dilbilimleri terimleri, Ankara: Anı Yayıncılık / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
KANTEMİR, E.(1997). Yazılı ve sözlü anlatım, Ankara: Engin Yayınları / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
KARADÜZ, A. (2008). "Yazı" ve "yazım" kavramlarının dilin ses ve anlam öğeleriyle ilişkisi, Turkish Studies Volume 3/6 Fall 2008 - Special Volume, 422-448 / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
KAVCAR, C. (1998). ‚Türkçe eğitimi ve sorunlar”, Dil Dergisi: S.65 / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
KAVCAR, C. (1999). Edebiyat ve Eğitim. Engin Yayınevi, Ankara / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
KAVCAR, C., VD. (2002). Yazılı ve sözlü anlatım, 2. baskı, Ankara: Anı Yayıncılık / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
KOLAÇ, E. (2009). Öğretmen adaylarının Türkçe sözlük ve yazım kılavuzu kullanma konusundaki tutum ve görüşleri, Türk Dili (691), 50-60 / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.

MERT, N. (2013). Önce dil barışı, sonra barış dili, Zaman Gazetesi, (http://www.zaman.com.tr/nuriye-akman/once-dil-barisi-sonra-baris-dili_2083326.html erişim tarihi:28.04.2013) / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.


MİTHAT, A. (1985). Yazı yazmak üzerine bazı bilgiler, Türk Dili, Ocak 1985, s. 15-20 / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
OCAK, G. (2004). İlköğretim okulu 5.sınıf öğrencilerinin okuma anlama düzeyine videonun etkisi, (http://İlkogretim-Online.Org.Tr. erişim tarihi: 18. 04. 2012) / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
ONARAN M. Ş. (1988). Yazım kılavuzlarının düşündürdükleri, Hürriyet Gösteri 15: 18-19 / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
ÖZ, F. (2003). Uygulamalı Türkçe öğretimi. Ankara: Anı Yayınları / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
ÖZBAY, M. (2002). Yazılı anlatım becerisinin geliştirilmesi, Prof. Dr. Sadık Tural Armağanı, Ankara, s. 172-187 / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
ÖZBAY, Murat (2006). Türkçe özel öğretim yöntemleri II, Ankara: Öncü Kitap / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
PARLAKYILDIZ, H. (2008). Atatürk ve imla, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume 3/6 Fall, 536-547 / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
SAĞIR, M. (1999). Dilbilim ve Türk dil bilgisi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yay / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
SEVER, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme, 4. baskı. Ankara: Anı Yayıncılık / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
TAN, N. (2001). İmla kurallarına uymaya özen göstermeliyiz, Türk Dili, 760-763 / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
TDK (2007). Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
TOKATLI, S. (2005). Türkiye Türkçesinin bugünkü durumu ve sorunları üzerine yazılan kitaplar, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 29, No:2: 191-196 / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
TULUM, M. (1986). Yeni İmla Kılavuzu, Tercüman Gazetesi, İstanbul, s.3-26 / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
YELOK V. S., KARTALLIOĞLU Y. (2005). Yazı dili ve özellikleri, Türk Yurdu Dergisi, 88-89 / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
YILDIZ, C. (2003). Türkçe öğretiminde alternatif yöntemler, Ankara: Anı Yayıncılık / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
YILDIZ, C. vd. (2006). Kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi, Ankara: PegemA Yayıncılık / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
YILDIZ, Z. (2002). Değişik öğrenim kademelerindeki öğrencilerin noktalama ve yazım kurallarını uygulama düzeyi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
http://tdkterim.gov.tr/bts/yazım / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.


http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=224:SUNUS&catid=50:yazm-kurallar&Itemid=132 / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
http://www.tdk.org.tr/TR/Genel / BULUT, Mesut (2013), Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Yapılan Türkçe Yazım Kılavuzu Çalışmaları Ve Türkçe Yazım Kılavuzları Üzerine Bir Kaynakça Denemesi / Spellıng Guıdelıne Studıes Carrıed Out From The Republıc Perıod To The Present And A Bıblıography Study On Turkısh Spellıng Guıdelınes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 277-304, June 2013, Fransa.
AKIŞ, Ayhan, BAŞKAN, Hasan Ozan, Salihli’nin (Manisa) Nüfus Özellikleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 19, Konya, 2008, s.23-39 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
AKIŞ, Ayhan, BAŞKAN, Hasan Ozan, Salihli’nin (Manisa) Yerleşme Özellikleri, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 27, Konya, 2009, s.31-50 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
ANONİM, Türkiye Göç Ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, 2006 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Kentleşme Şûrası 2009, Kentsel Yoksulluk, Göç Ve Sosyal Politikalar, Ankara, 2009 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
BAYKAL, Füsun, Salihli Kent Coğrafyası, Salihli Belediyesi Kültür Yayınları 2, İzmir, 1988 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
BİLGİ, Nejdet, Tanzimat’ın Öncesi ve Sonrasında Saruhan Sancağında Nüfus, Prof. Dr. İsmail Aka Armağanı, İzmir, 1999, s.249-290 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
BİLGİ, Nejdet, 1842 Yılında Saruhan Sancağının Nüfusu ve İdari Bölünüşü, Manisa Araştırmaları, Cilt l, Manisa, 2001, s.87-122 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
BİLGİ, Nejdet, A Developing Village in the Middle of the Nineteenth Century: Salihli, Frontiers of Ottoman Studies: State, Province, and the West, Volume 1, Ed. Colin Imber, Keiko Kiyotaki, London, 2005, pp.149-165 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
BİLGİ, Nejdet, Temettuat Defterlerine Göre XIX. Yüzyılın Ortalarında Salihli, Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt MH, Sayı 1, 2008, s.37-89 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
BİLGİ, Nejdet, 1834-1835 Yıllarında Saruhan Sancağında Nüfus, Manisa Dergisi, Sayı 13, 1997, s.19-30 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
BCA, Tarih 05/03/1934, Sayı 10319, Fon Kodu 30..11.1.0, Yer No 85.6..1 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
BCA, Tarih 29/10/1945, Sayı 19780, Fon Kodu 30..11.1.0, Yer No 178.30..12 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
BCA, Tarih 27/05/1948, Sayı 21771, Fon Kodu: 30..11.1.0, Yer No: 198.14..16 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
BCA, Tarih 17/07/1952, Sayı 25293, Fon Kodu 30..11.1.0, Yer No 232.18..17 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
BCA, Tarih 24/11/1955, Sayı 28268, Fon Kodu 30..11.1.0, Yer No 254.41..6 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
BCA, Tarih 10/02/1959, Sayı 31053, Fon Kodu 30..11.1.0, Yer No 274.6..19 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
BCA, Tarih 14/06/1965, Sayı 3454, Fon Kodu 30..11.1.0, Yer No 312.15..12 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
BCA, Tarih 26/07/1965, Sayı 3582, Fon Kodu 30..11.1.0, Yer No 313.21..13 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
BCA, Tarih 11/01/1971, Sayı 8977, Fon Kodu 30..11.1.0, Yer No 361.1..15 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
CEYLAN, Mehmet Akif, Giresun İlinde İl Dışı Göçler ve Göç Eden Nüfusun Özellikleri, Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu (09-11 Ekim 2008) Bildiriler Cilt 2, Ankara, 2009, s.340-363 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
CEYLAN, Mehmet Akif, Manisa İlinde Yer Değiştiren Yerleşmeler, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2011 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
ÇİÇEK, İbrahim, Her Yönüyle İlçemiz Salihli, Uğur Ofset, İzmir, 1985 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
ÇİÇEK, İbrahim, Borlu Tarihi: Tarih, Coğrafya ve Kültür Hayatı, Ay Yayınları, No.18, İzmir, 1999 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
DİNCER, Bülent, ÖZASLAN, Metin, İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması 2004, DPT Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Ankara (http://ekutup. dpt.gov.tr/bolgesel/ gosterge/2004/ilce.pdf), 2004 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
DOĞANAY, Hayati, Türkiye Beşeri Coğrafyası, MEB Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi: 877, İstanbul, 1997 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
ERGÜL, Teoman, Antik Uygarlıkların Mirasçısı Bir Kentin Özgün Tarihi: Türkleşen Anadolu'da Sardes ve Salihli, Salihli Belediyesi Kültür Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2010 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
Genel Nüfus Sayımı 2000 Göç İstatistikleri, Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Yayın No.2976, Ankara, 2005 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
GÖKMEN, Ertan, Doğu Türkistanlıların Türkiye’ye Göçü ve Salihli’ye Yerleşmeleri, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 8, Sayı 2-3, 2004, s.93-113 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
Http://www.rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2Env&report=wa_turkiye_ilce_koy_sehir.RDF&p_il1=45&p_ilce1=1590&p_kod=2&p_yil=2011&p_dil=1&desformat=html (Erişim: 03 Ocak 2013) / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
Http://www.salihlitb.org.tr/33/tarim.aspx (Erişim: 09 Ocak 2013) / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
Http://www.tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/aciklama.zul (Erişim: 29 Aralık 2012) / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
Http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10736 (Erişim: 09 Ocak 2013) / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
Http://www.turgutluosb.org.tr/bolge.asp (Erişim: 15 Ocak 2013) / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
Http://www.tutso.org.tr/tarihce.aspx (Erişim: 15 Ocak 2013) / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
İZBIRAK, Reşat, Coğrafya Terimler Sözlüğü, MEB Öğretmen Kitapları Dizisi: 157, İstanbul, 1986 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
PERRUCHOUD, Richard, REDPATH-CROSS, Jillyanne (Eds.), Glossary On Migration, International Migration Law Number: 25 (2nd Edition), International Organization for Migration, Geneva, 2011 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
ŞEN, İsmail, Salihli Mübadilleri ve Karşılaştıkları Sorunlar, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 16, Denizli, 2004, s.65-78 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
TANOĞLU, Ali, Bulgaristan Türklerinin Son Göç Hareketi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 14, Sayı 1-4, İstanbul, 1952, s.129-161 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
TANOĞLU, Ali, The Recent Emigration of the Bulgarian Turks, Review of the Geographical Institute of the University of the Istanbul, Number 2, Istanbul, 1955, pp.3-35 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
TÜMERTEKİN, Erol, Türkiye’de İç Göçler, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayın No.54, İstanbul, 1968 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.

TÜMERTEKİN, Erol, ÖZGÜÇ, Nazmiye, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür ve Mekân, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2002 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.


TÜRKDOĞAN, Orhan, Salihli'de Türkistan Göçmenlerinin Yerleşmeleri, Atatürk Üniversitesi Bölge Çalışmaları, Sosyal Araştırmalar 3, Erzurum, 1969 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.
Türkiye’de İç Göçler ve Göç Edenlerin Sosyo-Ekonomik Nitelikleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, 1993 / CEYLAN, Mehmet Akif (2013), Salihli’de (Manisa) İç Göçlerin Büyüklüğü Ve Yönü / Magnıtude And Dırectıon Of Internal Mıgratıons In Salıhlı, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 305-335, June 2013, Fransa.


ADORNO, Theodor W. & Max Horkheimer. Dialectic of Enlightenment. Translated by John Cumming. London, New York: Verso, 1997 / CİVELEKOĞLU, Funda (2013), Ancıent Greek Tragedy And The Ecology Of Culture / Antik Yunan Trajedisi Ve Kültür Ekolojisi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 337-349, June 2013, Fransa.
AESCHYLUS. The Oresteian Trilogy. London: Penguin Books Ltd., 1959 / CİVELEKOĞLU, Funda (2013), Ancıent Greek Tragedy And The Ecology Of Culture / Antik Yunan Trajedisi Ve Kültür Ekolojisi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 337-349, June 2013, Fransa.
ARISTOTLE. Poetics. Mineola & New York: Dover Thrift Editions, 1997 / CİVELEKOĞLU, Funda (2013), Ancıent Greek Tragedy And The Ecology Of Culture / Antik Yunan Trajedisi Ve Kültür Ekolojisi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 337-349, June 2013, Fransa.
BAKHTIN, Mikhail. Rabelais and His World. Translated by Hélenè Iswolsky. Bloomington: Indiana University Press, 1984 / CİVELEKOĞLU, Funda (2013), Ancıent Greek Tragedy And The Ecology Of Culture / Antik Yunan Trajedisi Ve Kültür Ekolojisi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 337-349, June 2013, Fransa.
BURKERT, Walter. The Orientalizing Revolution: Near Eastern Influence on Greek Culture in the Early Archaic Age. Translated by Margaret E. Pinder and Walter Burkert. (Massachusetts: Harvard UP, 1995), 56-57 / CİVELEKOĞLU, Funda (2013), Ancıent Greek Tragedy And The Ecology Of Culture / Antik Yunan Trajedisi Ve Kültür Ekolojisi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 337-349, June 2013, Fransa.
EURIPIDES. The Bacchae and Other Plays. Middlesex: Penguin Books Ltd., 1964 / CİVELEKOĞLU, Funda (2013), Ancıent Greek Tragedy And The Ecology Of Culture / Antik Yunan Trajedisi Ve Kültür Ekolojisi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 337-349, June 2013, Fransa.
FREUD, Sigmund. Civilization and Its Discontents. Translated by James Strachey. New York & London: W. W. Norton & Company Inc., 1962 / CİVELEKOĞLU, Funda (2013), Ancıent Greek Tragedy And The Ecology Of Culture / Antik Yunan Trajedisi Ve Kültür Ekolojisi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 337-349, June 2013, Fransa.
GIRARD, René. Violence and the Sacred. Translated by Patrick Gregory. Baltimore & London: The Johns Hopkins UP, 1977 / CİVELEKOĞLU, Funda (2013), Ancıent Greek Tragedy And The Ecology Of Culture / Antik Yunan Trajedisi Ve Kültür Ekolojisi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 337-349, June 2013, Fransa.
NIETZSCHE, Friedrich. The Birth of Tragedy. United Kingdom: Dover Publications, 1995 / CİVELEKOĞLU, Funda (2013), Ancıent Greek Tragedy And The Ecology Of Culture / Antik Yunan Trajedisi Ve Kültür Ekolojisi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 337-349, June 2013, Fransa.
PAGLIA, Camille. Sexual Personae: Art & Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson. London: Vintage, 1991 / CİVELEKOĞLU, Funda (2013), Ancıent Greek Tragedy And The Ecology Of Culture / Antik Yunan Trajedisi Ve Kültür Ekolojisi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 337-349, June 2013, Fransa.
SEGAL, Charles. Dionysiac Poetics and Euripides’ “Bacchae”. New Jersey: Princeton UP, 1982 / CİVELEKOĞLU, Funda (2013), Ancıent Greek Tragedy And The Ecology Of Culture / Antik Yunan Trajedisi Ve Kültür Ekolojisi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 337-349, June 2013, Fransa.
SOPHOCLES. Three Theban Plays. Kent: Wordsworth Editions Limited, 2004 / CİVELEKOĞLU, Funda (2013), Ancıent Greek Tragedy And The Ecology Of Culture / Antik Yunan Trajedisi Ve Kültür Ekolojisi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 337-349, June 2013, Fransa.
THOMSON, George. Aeschylus and Athens. A Study in the Social Origins of Drama. London: The Camelot Press Ltd., 1950 / CİVELEKOĞLU, Funda (2013), Ancıent Greek Tragedy And The Ecology Of Culture / Antik Yunan Trajedisi Ve Kültür Ekolojisi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 337-349, June 2013, Fransa.

VERNANT, Jean-Pierre; Pierre Vidal-Naquet. Myth and Tragedy in Ancient Greece. Translated by Janet Lloyd. New York: Zone Books, 1990 / CİVELEKOĞLU, Funda (2013), Ancıent Greek Tragedy And The Ecology Of Culture / Antik Yunan Trajedisi Ve Kültür Ekolojisi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 337-349, June 2013, Fransa.


ZAPF, Hubert. ‚Literature as Cultural Ecology: Notes Towards a Functional Theory of Imaginative Texts With Examples from American Literature.‛ LiteraryHistory/Cultural History: Force-Fields and Tensions. Ed. Herbert Grabes. REAL 17 [Yearbook of Research in English and American Literature] (Tübingen: Narr, 2001), 85-100 / CİVELEKOĞLU, Funda (2013), Ancıent Greek Tragedy And The Ecology Of Culture / Antik Yunan Trajedisi Ve Kültür Ekolojisi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 337-349, June 2013, Fransa.

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi / ÇAĞLAYAN, Ercan (2013), Diyarbakır’da Sağlık Alanındaki Gelişmeler [1923-1946] / Developments In The Fıeld Of Health In Diyarbakır [1923-1946], The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 351-365, June 2013, Fransa.


TBMM Arşivi / ÇAĞLAYAN, Ercan (2013), Diyarbakır’da Sağlık Alanındaki Gelişmeler [1923-1946] / Developments In The Fıeld Of Health In Diyarbakır [1923-1946], The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 351-365, June 2013, Fransa.

TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: V, c. 25, İçtima: 3, s. 33, 34 / ÇAĞLAYAN, Ercan (2013), Diyarbakır’da Sağlık Alanındaki Gelişmeler [1923-1946] / Developments In The Fıeld Of Health In Diyarbakır [1923-1946], The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 351-365, June 2013, Fransa.

TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: V, c. 25, Ekler Kısmı, s. 18 / ÇAĞLAYAN, Ercan (2013), Diyarbakır’da Sağlık Alanındaki Gelişmeler [1923-1946] / Developments In The Fıeld Of Health In Diyarbakır [1923-1946], The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 351-365, June 2013, Fransa.

TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: V, c. 25, İçtima: 3, Ekler Kısmı, s. 35 / ÇAĞLAYAN, Ercan (2013), Diyarbakır’da Sağlık Alanındaki Gelişmeler [1923-1946] / Developments In The Fıeld Of Health In Diyarbakır [1923-1946], The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 351-365, June 2013, Fransa.

Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Yıllığı 1950, Ankara, (ty) / ÇAĞLAYAN, Ercan (2013), Diyarbakır’da Sağlık Alanındaki Gelişmeler [1923-1946] / Developments In The Fıeld Of Health In Diyarbakır [1923-1946], The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 351-365, June 2013, Fransa.
Başvekâlet İstatistik Umum Direktörlüğü, Maarif 1937-1938 İstatistiği, Suhulet Basımevi, İstanbul 1939 / ÇAĞLAYAN, Ercan (2013), Diyarbakır’da Sağlık Alanındaki Gelişmeler [1923-1946] / Developments In The Fıeld Of Health In Diyarbakır [1923-1946], The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 351-365, June 2013, Fransa.

Başbakanlık İstatistik Umum Müdürlüğü, İstatistik Yıllığı 1942-1945, Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul 1946 / ÇAĞLAYAN, Ercan (2013), Diyarbakır’da Sağlık Alanındaki Gelişmeler [1923-1946] / Developments In The Fıeld Of Health In Diyarbakır [1923-1946], The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 351-365, June 2013, Fransa.

Cumhuriyetin 15. Yılında Diyarbakır, Diyarbakır 1938 / ÇAĞLAYAN, Ercan (2013), Diyarbakır’da Sağlık Alanındaki Gelişmeler [1923-1946] / Developments In The Fıeld Of Health In Diyarbakır [1923-1946], The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 351-365, June 2013, Fransa.

Güneydoğu Birinci Genel Müfettişlik Bölgesi, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1939.

İstatistik İl Yıllığı, 1929 / ÇAĞLAYAN, Ercan (2013), Diyarbakır’da Sağlık Alanındaki Gelişmeler [1923-1946] / Developments In The Fıeld Of Health In Diyarbakır [1923-1946], The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 351-365, June 2013, Fransa.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yıllığı, Matbuat Umum Müdürlüğü 1928-1929, Devlet Matbaası, İstanbul 1929/ ÇAĞLAYAN, Ercan (2013), Diyarbakır’da Sağlık Alanındaki Gelişmeler [1923-1946] / Developments In The Fıeld Of Health In Diyarbakır [1923-1946], The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 351-365, June 2013, Fransa.


ÇAĞLAYAN, Ercan, Tek Parti Döneminde Diyarbakır [1923-1950], [Yayınlanmamış Doktora Tezi], Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2012 / ÇAĞLAYAN, Ercan (2013), Diyarbakır’da Sağlık Alanındaki Gelişmeler [1923-1946] / Developments In The Fıeld Of Health In Diyarbakır [1923-1946], The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 351-365, June 2013, Fransa.
ETİ, Usman, Diyarbekir, Diyarbekir Matbaası, Diyarbekir 1937 / ÇAĞLAYAN, Ercan (2013), Diyarbakır’da Sağlık Alanındaki Gelişmeler [1923-1946] / Developments In The Fıeld Of Health In Diyarbakır [1923-1946], The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 351-365, June 2013, Fransa.

GÜRSOY, Akile, “Sağlık, Gençlik, Güzellik”, Üç Kuşak Cumhuriyet, [Ed. Uğur Tanyeli], Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1998, ss: 41-51 / ÇAĞLAYAN, Ercan (2013), Diyarbakır’da Sağlık Alanındaki Gelişmeler [1923-1946] / Developments In The Fıeld Of Health In Diyarbakır [1923-1946], The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 351-365, June 2013, Fransa.

İNÖNÜ, İsmet, Defterler [1919-1973], [3. Baskı], [Haz. Ahmet Demirel], YKY, c. I, İstanbul 2008 / ÇAĞLAYAN, Ercan (2013), Diyarbakır’da Sağlık Alanındaki Gelişmeler [1923-1946] / Developments In The Fıeld Of Health In Diyarbakır [1923-1946], The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 351-365, June 2013, Fransa.

KARABULUT, Umut, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Sağlık Hizmetlerine Toplu Bir Bakış: Dr. Refik Saydam’ın Sağlık Bakanlığı ve Hizmetleri [1925-1937]”, ÇTTAD, VI/15, [Güz 2007], s. 151-160 / ÇAĞLAYAN, Ercan (2013), Diyarbakır’da Sağlık Alanındaki Gelişmeler [1923-1946] / Developments In The Fıeld Of Health In Diyarbakır [1923-1946], The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 351-365, June 2013, Fransa.

KONYAR, Basri, Diyarbekir Yıllığı, c. 3, Ulus Basımevi, Ankara 1936 / ÇAĞLAYAN, Ercan (2013), Diyarbakır’da Sağlık Alanındaki Gelişmeler [1923-1946] / Developments In The Fıeld Of Health In Diyarbakır [1923-1946], The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 351-365, June 2013, Fransa.
METİNTAŞ, Mustafa Yahya-ELÇİOĞLU, Ömür, “Cumhuriyet’in İlk On beş Yılında Sağlık Hizmetleri [1923-1938]”, Osmangazi Tıp Dergisi, 2007; S. 29 (3), s. 162-170 / ÇAĞLAYAN, Ercan (2013), Diyarbakır’da Sağlık Alanındaki Gelişmeler [1923-1946] / Developments In The Fıeld Of Health In Diyarbakır [1923-1946], The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 351-365, June 2013, Fransa.
ÖZTÜRK, Mustafa, “Cumhuriyet Dönemi’nde Sağlık Hizmetleri”, SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, [1999], 6 [1], s. 37-41 / ÇAĞLAYAN, Ercan (2013), Diyarbakır’da Sağlık Alanındaki Gelişmeler [1923-1946] / Developments In The Fıeld Of Health In Diyarbakır [1923-1946], The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 351-365, June 2013, Fransa.

ÖZTÜRK, Saygı, İsmet Paşa’nın Kürt Raporu, [5. Baskı], Doğan Kitap, İstanbul 2008 / ÇAĞLAYAN, Ercan (2013), Diyarbakır’da Sağlık Alanındaki Gelişmeler [1923-1946] / Developments In The Fıeld Of Health In Diyarbakır [1923-1946], The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 351-365, June 2013, Fransa.

TEKELİ, İlhan-İLKİN, Selim,“Türkiye’de Sıtma Mücadelesinin Tarihi”, Cumhuriyetin Harcı Köktenci Modernitenin Ekonomik Politikasının Gelişimi, [2. Baskı], İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2010, ss: 107-161 / ÇAĞLAYAN, Ercan (2013), Diyarbakır’da Sağlık Alanındaki Gelişmeler [1923-1946] / Developments In The Fıeld Of Health In Diyarbakır [1923-1946], The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 351-365, June 2013, Fransa.

TEKİN, Gürkan, Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti’nden Sağlık Bakanlığı’na [1920-2000], [Yayınlanmamış Doktora Tezi], Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara 2011 / ÇAĞLAYAN, Ercan (2013), Diyarbakır’da Sağlık Alanındaki Gelişmeler [1923-1946] / Developments In The Fıeld Of Health In Diyarbakır [1923-1946], The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 351-365, June 2013, Fransa.

YILMAZÇELİK, İbrahim, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır [1790-1840], TTK Basımevi, Ankara 1995 / ÇAĞLAYAN, Ercan (2013), Diyarbakır’da Sağlık Alanındaki Gelişmeler [1923-1946] / Developments In The Fıeld Of Health In Diyarbakır [1923-1946], The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 351-365, June 2013, Fransa.
ZÜRCHER, Erik Jan, Savaş, Devrim ve Uluslaşma: Türkiye Tarihinde Geçiş Dönemi [1908-1928], [Çev. Ergun Aydınoğlu], [2. Baskı], İstanbul Bilgi üniversitesi Yayınları, İstanbul 2009 / ÇAĞLAYAN, Ercan (2013), Diyarbakır’da Sağlık Alanındaki Gelişmeler [1923-1946] / Developments In The Fıeld Of Health In Diyarbakır [1923-1946], The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 351-365, June 2013, Fransa.
AFACAN, F. (2007). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Düzeylerinin Tespiti”, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tokat/Türkiye / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Düzeyleri / Self-Effıcacy Levels Of Applıcants Of Relıgıous Culture And Ethıcs Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 367-376, June 2013, Fransa.
AKKOYUNLU, B. & KURBANOĞLU S. (2003). “Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ve Bilgisayar Öz Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (24), 1-10 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Düzeyleri / Self-Effıcacy Levels Of Applıcants Of Relıgıous Culture And Ethıcs Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 367-376, June 2013, Fransa.

ALSOP, S. (2003). “Science Education and Affect”, International Journal of Science Education, 25 (9), 1043-1047 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Düzeyleri / Self-Effıcacy Levels Of Applıcants Of Relıgıous Culture And Ethıcs Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 367-376, June 2013, Fransa.


ALTUNÇEKİÇ, A., YAMAN, S. & KORAY, O. (2005). “Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği)”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (1), 93-103 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Düzeyleri / Self-Effıcacy Levels Of Applıcants Of Relıgıous Culture And Ethıcs Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 367-376, June 2013, Fransa.
BIKMAZ, F. (2004). “Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Öz Yeterlilik İnancı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 161, 112-123 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Düzeyleri / Self-Effıcacy Levels Of Applıcants Of Relıgıous Culture And Ethıcs Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 367-376, June 2013, Fransa.
BLOOM, B. S. (1979). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme, (çev: Özçelik, D.A.). Ankara: Milli Eğitim Basımevi / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Düzeyleri / Self-Effıcacy Levels Of Applıcants Of Relıgıous Culture And Ethıcs Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 367-376, June 2013, Fransa.
BUYURGAN, S. (2007). “Eğitim Fakültelerinin Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrencilerinin Aldıkları Eğitim- Öğretime Yönelik Görüş ve Beklentileri”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Güz, 5(4), 657-677 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Düzeyleri / Self-Effıcacy Levels Of Applıcants Of Relıgıous Culture And Ethıcs Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 367-376, June 2013, Fransa.
CHAPLAIN, R. P. (2000). “Beyond exam results? Differences in the social and psychological perceptions of young males and females at school”, Educational Studies, 26 (2), p. 177-185 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Düzeyleri / Self-Effıcacy Levels Of Applıcants Of Relıgıous Culture And Ethıcs Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 367-376, June 2013, Fransa.
DİLMAÇ, O. (2009). “Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 182, 72-85 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Düzeyleri / Self-Effıcacy Levels Of Applıcants Of Relıgıous Culture And Ethıcs Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 367-376, June 2013, Fransa.
FREIDMEN, I. A. (2003). “Self-efficacy and burnout in teaching: The importance of interpersonal-relations efficacy”, Social Psychology of Education, 6, p. 191-199 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Düzeyleri / Self-Effıcacy Levels Of Applıcants Of Relıgıous Culture And Ethıcs Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 367-376, June 2013, Fransa.
JACOPSEN, D. A., EGGEN, P. & KAUCHAK, D. (2002). Methods for teaching, Promoting student learning, Sixth Edition, USA: Merrill Prentice Hall / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Düzeyleri / Self-Effıcacy Levels Of Applıcants Of Relıgıous Culture And Ethıcs Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 367-376, June 2013, Fransa.
KAPTAN, F. & KORKMAZ, H. (2000). “İşbirliğine Dayalı Fen Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz Yeterlik (Self Efficacy) Düzeylerine Etkisi”, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6-8 Eylül, Ankara / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Düzeyleri / Self-Effıcacy Levels Of Applıcants Of Relıgıous Culture And Ethıcs Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 367-376, June 2013, Fransa.
KAPTAN, S. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara: Tekışık Web Ofset Yayınları / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Düzeyleri / Self-Effıcacy Levels Of Applıcants Of Relıgıous Culture And Ethıcs Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 367-376, June 2013, Fransa.
KARASAR, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Kavramlar, İlkeler, Terimler, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Düzeyleri / Self-Effıcacy Levels Of Applıcants Of Relıgıous Culture And Ethıcs Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 367-376, June 2013, Fransa.
MORGİL, İ., SEÇKEN, N. & YÜCEL, A. S. (2004). “Kimya Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 62-72 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Düzeyleri / Self-Effıcacy Levels Of Applıcants Of Relıgıous Culture And Ethıcs Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 367-376, June 2013, Fransa.
WOOLFOLK H. A. & BURKE-SPERO, R. (2005). “Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: A Comparison of four measures”, Teaching and Teacher Education, 21, 343-356 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Düzeyleri / Self-Effıcacy Levels Of Applıcants Of Relıgıous Culture And Ethıcs Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 367-376, June 2013, Fransa.

YAMAN, S., CANSUNGU K. O. & ALTUNÇEKİÇ. A. (2004). “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Türk Eğitim Bilimleri DergisiDownload 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   405   406   407   408   409   410   411   412   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik