Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet405/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   401   402   403   404   405   406   407   408   ...   437

YILMAZ, Engin ve TOPAL, Zehra (2010). Türkçe Öğretiminde Metindilbilimsel Çözümleme Yönteminin Uygulanması, TÜBAR-XXVII, 775-788 / AŞILIOĞLU, Bayram; ÖZKAN, Erdost (2013), Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Kaygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Diyarbakır Örneği / Investıgatıng Secondary School Students' Wrıtıng Anxıety In Terms Of Some Varıables: The Case Of Diyarbakır, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 83-111, June 2013 , Fransa.

YILMAZ, Engin (2010). Uygulamalı Metin Bilgisi, Ankara: Pegem akademi Yayınevi / AŞILIOĞLU, Bayram; ÖZKAN, Erdost (2013), Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Kaygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Diyarbakır Örneği / Investıgatıng Secondary School Students' Wrıtıng Anxıety In Terms Of Some Varıables: The Case Of Diyarbakır, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 83-111, June 2013 , Fransa.

ZORBAZ, Kemal Zeki (2010). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yazma Kaygı ve Tutukluğunun Yazılı Anlatım Becerileriyle İlişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Danışman: Prof. Dr. Murat Özbay, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü / AŞILIOĞLU, Bayram; ÖZKAN, Erdost (2013), Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Kaygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Diyarbakır Örneği / Investıgatıng Secondary School Students' Wrıtıng Anxıety In Terms Of Some Varıables: The Case Of Diyarbakır, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 83-111, June 2013 , Fransa.

DROSDOWSKI, G.: 1970, Duden-Das Bedeutungswörterbuch, Duden Verlag, Mannheim / AYGÜN, Mehmet (2013), Kausale Konjunktıonen Im Deutschen Und Ihre Entsprechungen Im Turkıschen / Cause Conjunctıons In German And Theır Equıvalents In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 137-148, June 2013, Fransa.

ENGEL, U.: 1988, Deutsche Grammatik, Julius Groos Verlag, Heidelberg AYGÜN, Mehmet (2013), Kausale Konjunktıonen Im Deutschen Und Ihre Entsprechungen Im Turkıschen / Cause Conjunctıons In German And Theır Equıvalents In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 137-148, June 2013, Fransa.

GREBE, P.: 1973, Duden-Die Grammatik, Duden Verlag, Mannheim AYGÜN, Mehmet (2013), Kausale Konjunktıonen Im Deutschen Und Ihre Entsprechungen Im Turkıschen / Cause Conjunctıons In German And Theır Equıvalents In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 137-148, June 2013, Fransa.

GÖTZE, L. / Hess-Lüttich E.W.B.: 2004, Grammatik der deutschen Sprache, Wissen Media Verlag, GmbH, Gütersloch / München AYGÜN, Mehmet (2013), Kausale Konjunktıonen Im Deutschen Und Ihre Entsprechungen Im Turkıschen / Cause Conjunctıons In German And Theır Equıvalents In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 137-148, June 2013, Fransa.

HELBIG, G. / BUSCHA, J.: 1991, Deutsche Grammatik, Verlag Enzyklopädie, Leipzig / AYGÜN, Mehmet (2013), Kausale Konjunktıonen Im Deutschen Und Ihre Entsprechungen Im Turkıschen / Cause Conjunctıons In German And Theır Equıvalents In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 137-148, June 2013, Fransa.

LIEBSCH, H. & H. Döring: 1976, Deutsche Sprache, VEB Bibliographisches Institut, Leipzig / AYGÜN, Mehmet (2013), Kausale Konjunktıonen Im Deutschen Und Ihre Entsprechungen Im Turkıschen / Cause Conjunctıons In German And Theır Equıvalents In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 137-148, June 2013, Fransa.

SCHULZ, D. / GRIESBACH, H.: 1988, Grammatik der deutschen Sprache, Max Hueber Verlag, München / München AYGÜN, Mehmet (2013), Kausale Konjunktıonen Im Deutschen Und Ihre Entsprechungen Im Turkıschen / Cause Conjunctıons In German And Theır Equıvalents In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 137-148, June 2013, Fransa.

ZIELINSKI, W.D.: 1983, ABC der deutschen Nebensätze, Max Hueber Verlag, München / München AYGÜN, Mehmet (2013), Kausale Konjunktıonen Im Deutschen Und Ihre Entsprechungen Im Turkıschen / Cause Conjunctıons In German And Theır Equıvalents In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 137-148, June 2013, Fransa.

http://www.deutschlernen-blog.de/Grammatik/EBP%20-%20GR%20 %20Konnektoren%20und%20Pr%E4positionen (21.12.2012) / München AYGÜN, Mehmet (2013), Kausale Konjunktıonen Im Deutschen Und Ihre Entsprechungen Im Turkıschen / Cause Conjunctıons In German And Theır Equıvalents In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 137-148, June 2013, Fransa.

AGARWAL, R. ve PRASAD, J. (1998), "A Conceptual and Operational Definition of Personal Innovativeness in The Domain of Information Technology", Information Systems Research, 9(2), 204-215 / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

AHITUV, N., (1980). ‚A Systematic Approach Toward Assessing The Value of An Information System‛, MIS Quarterly 4(4), 61-75 / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

AMIROV, M. (2006). Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi, Türkiye Değerlemesi ve Bir Uygulama. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

ANG, L. ve BUTTLE, F., (2005). ‚Customer retention management process: A quantitative study". European Journal of Marketing. 40(1), 83-99 / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

BAILEY, J. E. ve PEARSON, S. W., (1980). ‚Development of A Tool for Measuring and Analyzing Computer User Satisfaction‛, Management Science 29(6), 519-529 / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

BAKOS, J. Y. (1997). ‚Reducing Buyer Search Costs: Implications for Electronic Marketplaces‛, Management Science, 43(12), 676-692 / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

BAŞAR, E. E. (2012). Tüketici Yenilikçiliği ve Marka Değeri Algısının Marka Yayma Üzerindeki Etkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

BERLYNE, D. E. (1960). Conflict, Arousal and Curiosity. New York: McGraw-Hill / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

BRADSHAW, D. ve BRASH, C. (2001). ‚Managing Customer Relationships in The E-Business World: How to Personalise Computer Relationships for IncreasedProfitability‛ International Journal of Retail and Distribution Management, 29(12), 520-530 / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

BURNS, D. J. ve KRAMPF, R. F. (1991). ‚A semiotic perspective on innovative behavior‛. Academy of Marketing Science, 14, 32-35 / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

CHAU, P. Y. K. ve HU, P. J., (2002), ‚Investigating Healthcare Professionals' Decisions to Accept Telemedicine Technology: An Empirical Test of Competing Theories‛. Information and Management, 39 (4), 297-311 / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

CHAN, J. O., (2005). ‚Toward a Unified View of Customer Relationship Management‛, Journal of American Academy of Business, 6(1), 32-38 / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

CHAU, P. Y. K., (1996). ‚An Empirical Assessment of A Modified Technology Acceptance Model‛, Journal of Management Information Systems, [Elektronik Sürüm+ 13(2), 185-204. Erişim Adresi: http://www.jstor.org/discover/10.2307/40398221?uid=18571&uid=3739192&uid=2129&uid=2134&uid=5909400&uid=2&uid=70&uid=3&uid=18569&uid=67&uid=62&sid=21101324908913) Erişim tarihi: 20.11.2012 / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

CHEN, Q ve CHEN, H. M. (2004). ‚Exploring The Success Factors of Ecrm Strategies in Practice‛ *Elektronik Sürüm+, Journal of Database Marketing and Customer Strategy Management, 11, 333-343. Erişim Adresi: http://www.palgravejournals.com/dbm/journal/v11/n4/abs/3240232a.html Erişim Tarihi: 05.12.2012 / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

CHOO, C. W., (1998). The Knowing Organization, New York: Oxford University Press / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

DAVIS, F. D., Bagozzi R. P. ve Warshaw P. R. (1989). ‚User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models‛ Management Science, 35(8), 982-1003 / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

DAVIS, F. D., (1989). ‚Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology‛, MIS Quarterly, 13(3), 319-339 / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

DETLOR, B., (2003). ‚Internet-Based Information Systems Use in Organizations: An Information Studies Perspective‛, Information Systems Journal, 13(2), 113-132 / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

DYCHE, J. (2001). The Crm Handbook: A Business Guide to Customer Relationship Management, New York: Addison-Wesley / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

ERSOY, N. F. (2002). ‚Finansal Hizmetlerde Müşteri İlişkileri Yönetimi (Crm) Kavramı‛, Pazarlama Dünyası, 3(3), 1-10 / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

ETZEL, M. J. ve WAHLERS, R. G. (1984). ‚Optimal Stimulation Level and Consumer Travel Preferences‛. Russel Robert (Ed.). Proceeding of The A.M.A. Educator’s Conference, (ss. 92-95). Chicago: American Marketing Association, 92-95 / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

FEINBERG, R. A., KADAM, R., HOKAMA, L. ve IKSUK, K., (2002). "The State of Electronic Customer Relationship Management in Retailing", International Journal of Retail and Distribution Management,Volume 10, 470-480 / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

FISHBEIN, M. ve AJZEN, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research *elektronik sürüm]. Massachusetts: Addison-Wesley. Erişim Adresi: http://books.google.com.tr/books/about/Belief _attitude _intention_and_behavior.html?id=8o0QAQAAIAAJ&redir_esc=y Erişim tarihi: 18.11.2012 / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

FJERMESTAD, J. ve ROMANO, N. C., (2003). ‚Electronic Customer Relationship Management: Revisiting The General Principles Of Usability And Resistance: An İntegrative İmplementation Framework‛, Business Process Management Journal, 9(5), 572-591 / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

FROMKIN, H. L. (1968). Affective and Valuational Consequenses of Self-Perceived Uniqueness Deprivation. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ohio: The Ohio State University / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

FROMKIN, H. L. (1971). ‚A Social Psychological Analysis of The Adoption and Diffusion of New Products and Practices From a Uniqueness Motivation Perspective‛. Association for Consumer Research, 1, 464 -469. Erişim Adresi: http://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=11984 Erişim Tarihi: 14.11.2012 / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

GOLDSMITH, R. E., ve FOXALL, G. R. (2003). ‚The Measurement of Innovativeness‛. Larisa Shavinina (Ed.). The International Handbook on Innovation (ss. 321-330). London: Pergamon / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.

GOLDSMİTH, R. E., CLARK, R. A. ve GOLDSMİTH, E. B. (2006). ‚Extending The Psychological Profile of Market Mavenism‛. Journal of Consumer Behaviour, 5, 411-419 / BAŞAR, Enes Emre; YAPRAKLI, Şükrü (2013), Tüketici Yenilikçiliği Ve Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modelinin E-Crm Üzerinde Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama / The Effects Of Consumer Innovatıveness And Extended Technology Acceptance Model On E-Crm: An Applıcatıon On Bankıng Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 6, p. 149-180, June 2013, Fransa.Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   401   402   403   404   405   406   407   408   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik