Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet402/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   398   399   400   401   402   403   404   405   ...   437
. İstanbul: Bu Yayınevi / AKYÜZ, Metin (2013), Muzaffer İzgü’nün Toplumcu-Gerçekçi Çocuk Edebiyatı Yapıtlarındaki Toplumsal İletilerin Çocuğa Göreliği / The Approprıateness Of The Socıal Messages In Muzaffer İzgü’s Socıo-Realıst Chıldren Lıterature Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 27-35, June 2013, Fransa.

ONUR, B. (1993). Toplumsal Tarihte Çocuk Sempozyum Bildirileri. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları / AKYÜZ, Metin (2013), Muzaffer İzgü’nün Toplumcu-Gerçekçi Çocuk Edebiyatı Yapıtlarındaki Toplumsal İletilerin Çocuğa Göreliği / The Approprıateness Of The Socıal Messages In Muzaffer İzgü’s Socıo-Realıst Chıldren Lıterature Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 27-35, June 2013, Fransa.

POSPELOV, G. N. (1995). Edebiyat Bilimi (Çev.Yılmaz ONAY). İstanbul: Evrensel Kültür Kitaplığı / AKYÜZ, Metin (2013), Muzaffer İzgü’nün Toplumcu-Gerçekçi Çocuk Edebiyatı Yapıtlarındaki Toplumsal İletilerin Çocuğa Göreliği / The Approprıateness Of The Socıal Messages In Muzaffer İzgü’s Socıo-Realıst Chıldren Lıterature Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 27-35, June 2013, Fransa.

POSTMAN, N, (1995). Çocukluğun Yokoluşu (Çev. Kemal İnal). Ankara: İmge Yayınevi / AKYÜZ, Metin (2013), Muzaffer İzgü’nün Toplumcu-Gerçekçi Çocuk Edebiyatı Yapıtlarındaki Toplumsal İletilerin Çocuğa Göreliği / The Approprıateness Of The Socıal Messages In Muzaffer İzgü’s Socıo-Realıst Chıldren Lıterature Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 27-35, June 2013, Fransa.

SEVER, S. (2000). Çocuk Kitaplarında Dilsel ve Görsel Duyarlık, I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu: Sorunlar ve Çözüm Yolları (Yay. Haz.: S. Sever). Ankara: AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Tömer Dil Öğretim Merkezi Y / AKYÜZ, Metin (2013), Muzaffer İzgü’nün Toplumcu-Gerçekçi Çocuk Edebiyatı Yapıtlarındaki Toplumsal İletilerin Çocuğa Göreliği / The Approprıateness Of The Socıal Messages In Muzaffer İzgü’s Socıo-Realıst Chıldren Lıterature Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 27-35, June 2013, Fransa.

SEVER, S. (2005). Çocukla Yazınsal İletişim, Çocuk ve İlkgençlik Edebiyatı Kurultayı Bildirileri (Yay. Haz.: Yusuf Çotuksöken, Necdet Neydim). Maltepe Üniversitesi Yayınları / AKYÜZ, Metin (2013), Muzaffer İzgü’nün Toplumcu-Gerçekçi Çocuk Edebiyatı Yapıtlarındaki Toplumsal İletilerin Çocuğa Göreliği / The Approprıateness Of The Socıal Messages In Muzaffer İzgü’s Socıo-Realıst Chıldren Lıterature Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 27-35, June 2013, Fransa.

TAN, M. (1993). Çocukluk, Dün ve Bugün, Toplumsal Tarihte Çocuk Sempozyum Bildirileri. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları / AKYÜZ, Metin (2013), Muzaffer İzgü’nün Toplumcu-Gerçekçi Çocuk Edebiyatı Yapıtlarındaki Toplumsal İletilerin Çocuğa Göreliği / The Approprıateness Of The Socıal Messages In Muzaffer İzgü’s Socıo-Realıst Chıldren Lıterature Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 27-35, June 2013, Fransa.

ADIGÜZEL, A. (2010). Eğitimde Yaratıcı Drama, Ankara: Naturel Yayınevi / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

BAŞÇI, Z. ve GÜNDOĞDU, K. (2011). Öğretmen Adaylarının Drama Dersine İlişkin Tutumları ve Görüşleri: Atatürk Üniversitesi Örneği. İlköğretim Online (2), 454-467 / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

BERTİZ, H. (2005). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ve Öyküleme Çalışmalarına İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2001). Deneysel Desenler. Ankara: Pegema Yayıncılık / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇAKMAK KILIÇ, E., AKGÜN, Ö.E., KARADENİZ, Ş. ve DEMİREL, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

CRAWFORD, L. ve TAYLOR, L. (2001). Çekingenlik. ( M. Sağlam, Çev.). İstanbul: Alfa Yayınevi / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

DURMUŞ, E. (2006). Yaratıcı Drama ile Bütünleştirilmiş Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

DURMUŞ, E. (2008). Yaratıcı Drama ile Bütünleştirilmiş Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (1), 93-114 / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

ERDEM, A., KIZILHAN, P. ve SARIÇAM, M. H. (2009). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yaratıcı drama yöntemine göre işlenen dersten önce ve sonra yaratıcı dramaya yönelik görüşleri arasındaki farklar. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, , 1-3 Ekim . Ege Üniversitesi, İzmir / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

FREEMAN, G.D. SULLİVAN, K. ve FULTON, C. R (2003). Effects of Creative Drama on Self-Concept, Social Skills, and Problem Behavior. Journal of Educational Research, 96(3), 131-138 / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

GARCIA, L. (1993). Teacher Beliefs, Abouth Drama. Youth Theatre Journal, 8(2), 9-14 / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

GÜNGÖR, A. (2001), Utangaçlık Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (15), 17-22 / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

HEISER, N.A., TURNER, S.M. ve BEIDEL,D.C (2003). Shyness: Relationship to Social Phobia and Other Psychiatric Disorder. Behaviour Research and Therapy. 41, 209-221 / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

HENDERSON, L ve ZIMBARDO, F.G. (1998) Shyness. Encyclopedia of Metal Health. San Diego: Academic Press / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

HUNDERT, D. (1996). Teacher Perceptions of the Value and Status of Drama in Education: A Study of One Ontario School Board. Youth Theatre Journal,10 (1) , 25-31 / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

KAALAND-WEELS, C. (1994). Classroom Teachers Perceptions and Uses of Creative Drama. Youth Theatre Journal. 8(4), 21-26 / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

KARASAR, N. (2005).Bilimsel Araştırma Yöntemi (15. Baskı) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

KARASAR, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi-Kavramlar, İlkeler, Teknikler (10.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

MANTIONE, R. ve SMEAD, S. (2003). Weaving through words: using the arts to teach reading comprehension strategies. Inernational Reading Association: Delaware, the USA / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

OKVURAN, A. (2000). Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlar. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

PILKONIS, P.A (1977).The Behavioral Consequences of Shyness. Journal of Personality. 45, 596-611 / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

RANCES, J. N. (2005). Student perceptions of improving comprehension through drama as compared topeotry and fiction in college English freshman composition courses. Unpublished Doctoral Dissertation, Widener University, Chester, PA / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

SAN, İ. (1996). Yaratıcılığı Geliştiren Bir Yöntem ve Yaratıcı Bireyi Yetiştiren Bir Disiplin: Eğitsel Yaratıcı Drama. Yeni Türkiye Dergisi. 2 (7), 148-160 / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

SWINTON, M. ve MAE, J. (1978). The Identification Of Competencies Needed By Speech Communication Drama Teachers With Implications For Use In Teacher Education Programs. M.A. Thesis At Austria / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

TURNER, H, MAYALL, B, DICKINSON, R, CLARK, A, HOOD, S, WIGGINS, M, SAMUELS, J (2004) Children engaging with drama: An evaluation of the national theatre's drama work in primary schools 2002-2004. Social Science Research Unit, Institute o f Education, University of London / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

WALSH, J. (2002). Shyness and Social Phobia. Health&Social Work. 27 (2), 137 / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

ÜSTÜNDAĞ, T. (1994). Günümüz Eğitiminde Dramanın Yeri. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. 37, 7-10 / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

ÜSTÜNDAĞ, T. (1998). Yaratıcı Drama Eğitim Programının Ögeleri. Eğitim ve Bilim Dergisi (107), 30-37 / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

YAFFE, S. (1989). Drama as a teaching tool. Educational Leadership, 46 (6), 29-35 / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

YASSA, N. A. (1997). A study of the effect of drama education on social ınteraction in high school students. Unpublished Doktoral Dissertation, Ontario: Lakehead University / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

YÜKSEL, G. (2003) Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerini Etkileyen Faktörler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 35, 151-172 / OĞUZ, Ayşegül; ALTUN, Ebru (2013), Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına Ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Creatıve Drama Practıces On Pre-Servıce Teachers’ Attıtude Towards Creatıve Drama And Level Of Shyness, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 37-52, June 2013, Fransa.

AKAR, Erkan (2010), Sosyal Medya Pazarlaması, Elif Yayınevi, Ankara / ARKLAN, Ümit; AKGÜL, Mahmut (2013), Sosyal Medya Ortamında İçerik Üretim Süreci Ve Etki Eden Faktörler: Sivas Örneğinde Uygulamalı Bir Çalışma / Context Productıon Process In Socıal Medıa And The Effectıng Factors: An Applıed Study In Sıvas, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 53-82, June 2013, Fransa.

AKINCI VURAL, Zekiye B. ve BAT, Mikail (2010), ‚Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma‛, Journal Of Yasar University, Volume.20(5), s. 3348‐3382 / ARKLAN, Ümit; AKGÜL, Mahmut (2013), Sosyal Medya Ortamında İçerik Üretim Süreci Ve Etki Eden Faktörler: Sivas Örneğinde Uygulamalı Bir Çalışma / Context Productıon Process In Socıal Medıa And The Effectıng Factors: An Applıed Study In Sıvas, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 53-82, June 2013, Fransa.

AKTER, Tutku (2009), ‚Merkeziyetsiz Medya: İnternet ve Etik‛, I. Medya ve etik Sempozyumu, 07-09 Ekim 2009, Elazığ, s. 89-99 / ARKLAN, Ümit; AKGÜL, Mahmut (2013), Sosyal Medya Ortamında İçerik Üretim Süreci Ve Etki Eden Faktörler: Sivas Örneğinde Uygulamalı Bir Çalışma / Context Productıon Process In Socıal Medıa And The Effectıng Factors: An Applıed Study In Sıvas, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 53-82, June 2013, Fransa.Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   398   399   400   401   402   403   404   405   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik