Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet401/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   397   398   399   400   401   402   403   404   ...   437
/ Sözlü Türkçede Konulaştırma Oluşumu: Dilbilimsel Biçimler Ve Göstergeler Operatıon Of Thematısatıon In Spontaneous Spoken Turkısh: Lınguıstıc Structures And Markers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1155-1174, May 2013, Fransa.

VARDAR, B., 2002, Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü (Dictionnaire explicative des termes linguistiques), Istanbul, Multilingual / YILMAZ, Selim; URAS YILMAZ, Arsun (2013), Opératıon De Thématısatıon En Turc Oral Spontané: Structures Et Marques Lınguıstıques / Sözlü Türkçede Konulaştırma Oluşumu: Dilbilimsel Biçimler Ve Göstergeler Operatıon Of Thematısatıon In Spontaneous Spoken Turkısh: Lınguıstıc Structures And Markers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1155-1174, May 2013, Fransa.

YILMAZ, S., (éd), 2006, Faits de langue en turc et en français modernes (Domaines linguistiques), Ouvrage collectif, München, Lincom-Europa / YILMAZ, Selim; URAS YILMAZ, Arsun (2013), Opératıon De Thématısatıon En Turc Oral Spontané: Structures Et Marques Lınguıstıques / Sözlü Türkçede Konulaştırma Oluşumu: Dilbilimsel Biçimler Ve Göstergeler Operatıon Of Thematısatıon In Spontaneous Spoken Turkısh: Lınguıstıc Structures And Markers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1155-1174, May 2013, Fransa.

YILMAZ, S., (éd), 2006, “Présentation d’un corpus oral en turc contemporain”, in Aspects of Corpus Linguistics: Written and Spoken Language Corpora, The 21st Century COE Program “Usage-based Linguistic Informatics”, Tokyo University of Foreign Studies, 201–220 / YILMAZ, Selim; URAS YILMAZ, Arsun (2013), Opératıon De Thématısatıon En Turc Oral Spontané: Structures Et Marques Lınguıstıques / Sözlü Türkçede Konulaştırma Oluşumu: Dilbilimsel Biçimler Ve Göstergeler Operatıon Of Thematısatıon In Spontaneous Spoken Turkısh: Lınguıstıc Structures And Markers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1155-1174, May 2013, Fransa.

YILMAZ, S., (éd), 2006, “Viewpoint and postrheme in spoken Turkish”, in Spoken Language Corpus and Linguistic Informatics, Usage-based Linguistic Informatics Vol. 5, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 269–286 / YILMAZ, Selim; URAS YILMAZ, Arsun (2013), Opératıon De Thématısatıon En Turc Oral Spontané: Structures Et Marques Lınguıstıques / Sözlü Türkçede Konulaştırma Oluşumu: Dilbilimsel Biçimler Ve Göstergeler Operatıon Of Thematısatıon In Spontaneous Spoken Turkısh: Lınguıstıc Structures And Markers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1155-1174, May 2013, Fransa.

YILMAZ, S., (éd), 2000, Le système hypothétique en turc : de la morphosyntaxe à l'énonciation, Université de Paris III - Sorbonne Nouvelle, CFL–Centre de Linguistique Française, Thèse de doctorat publiée, Lille, ANRT - Edition Septentrion / YILMAZ, Selim; URAS YILMAZ, Arsun (2013), Opératıon De Thématısatıon En Turc Oral Spontané: Structures Et Marques Lınguıstıques / Sözlü Türkçede Konulaştırma Oluşumu: Dilbilimsel Biçimler Ve Göstergeler Operatıon Of Thematısatıon In Spontaneous Spoken Turkısh: Lınguıstıc Structures And Markers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1155-1174, May 2013, Fransa.

ALDEN, D. (1999). Experience with scripted role play in enviromental economics. Journal of Economic Education, 30 (2), 127-132 / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

AKYÜZ, Z. (2009). İlköğretim çağındaki öğrencilerin tüketim davranışları ve tüketicilik bilinç düzeyi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

ATAR, G.(2003). Eğitici dramanın sosyal bilgiler dersi coğrafya konularının öğretiminde kullanmanın öğrenmenin kalıcılığı üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

AYKAÇ, M. & ADIGÜZEL, H. Ö. (2011). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (1), 297 – 314 / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

BABAOĞUL, M. & ALTIOK, N.(2010). Türkiye’de ve AB ülkelerinde tüketici eğitimi. M. Babaogul ve A. Sener (Ed.), Tüketici yazıları II içinde (s. 9-22). Ankara: TÜPADEM Yayınları / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

BARNES, M. K. (1998). Kids on thecampingtrail: Process drama, social studies and assesment in the elementary classroom. Doctoral Dissertation, School of Teaching and Learning, Ohio State University, Ohio / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

BROPHY, J., & ALLEMAN, J. (2007). Powerful socia lstudies for elementary students. USA: Thomson Wadsworth / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, S. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayınları / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, S., ÇAKMAK, E. K., AKGÜN, O. E., KARADENİZ, S. & DEMİREL, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayınları / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

DEBRE, İ. (2008). İlköğretim sosyal bilgiler dersi coğrafya konularının öğretiminde ders anlatım stratejisi olarak dramatizasyonun kullanılmasının öğrencinin başarı düzeyine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

DERYAL, Y. (2008). Tüketici hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

EKSTRÖM, M. K. (2007). Parental consumer learning or ‘keeping up with the children’. Journal of Consumer Behaviour, 6 (4), 203-217 / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

ERSOY, S. & NAZİK, M. H.(2006). Ergenlerde tüketicilik bilinç düzeyi üzerine bir inceleme. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 313-328 / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

ERSOY, A. F., DEMİRCİ, A. & ERSOY, S. (2007). Çocukların tüketim davranışlarına anne-babaların etkisi. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 42 (1), 86-101 / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

FERMAN, M. (1993). Tüketicinin korunması meselesine gelişimci bir yaklaşım. İstanbul: İTO Yayınları / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

GÖNCÜOĞLU, Ö. G. (2010). 6. sınıf sosyal bilgiler dersi demokrasinin serüveni ünitesinin öğretiminde drama ve işbirlikli öğretim yöntemlerinin öğrenci tutum ve başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

GÜNAYDIN, G. (2008). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler öğretiminde drama yönteminin erişi ve tutum üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

KANIBİR, H. & Saydan, R. (2006). Bilgi çağında bilgili tüketim toplumunu arayış: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun‛un getirdikleri ve ev hanımlarının bilgi düzeyi üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Dergisi, 11 (2), 103-123 / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

KARASAR, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

MAKELA, C. J. & PETERS, S.(2004). Consumer education: creating consumer awareness among adolescents in Botswana.International Journal of Consumer Studies, 28 (4), 379-387 / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

MCGREGOR, S. (2005).Sustainable consumer empowerment through critical consumer education: A typology of consumer education approaches. International Journal of Consumer Studies, 29 (5), 437-447 / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

MCNAUGHTON, M. J. (2004). Educational drama in the teaching of education for sustainability. Environmental Education Research, 10 (2), 139-155 / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

MCNEAL, J. U. (2007). On becoming a consumer:Development of consumer behavior patterns in childhood. United States: Butterworth Heinemann / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

MORRİS, V. R. (1997). Ancient history social studies instruction through drama in for seventh grade students: a royal education. Doctoral Dissertation, Purdue University Graduate School, West Lafeyette, Indiana.

MORRİS, V. R. (2001). Drama and authentic assesment in a social studies classroom. The Social Studies, 92 (1), 41-44 / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI [MEB], (2005). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler öğretim kılavuzu, Ankara / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

ÖNDER, A. (2007). Yaşayarak öğrenme için eğitici drama. İstanbul: Epsilon Yayınları / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

ÖZER, M. (2004). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde, yaratıcı drama yönteminin demokratik tutumlara ve ders başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, İzmir / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

PHİLBİN, M., & MYERS, S. J. (1991). Classroom drama: Discourse as a mode of ınquiry in elementary school social studies.The Social Studies, 82 (5), 179-182 / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

PINARCI, G. G. (2007). İlköğretim öğrencilerine farklı yöntemlerle verilen tüketici eğitiminin etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

ROSLER, B. (2008). Process drama in one fifth-grade social studies class. The Social Studies, 99 (6), 265-272 / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

SAĞLAM, H. I. (2010). İlköğretim öğrencilerinin bilinçli tüketicilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamalarda Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (4), 2531-2568 / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

SAĞLAM, H. I. (2010a). Bilinçli tüketicilik düzeyi ölçeği çalışması. International Journal of Human Sciences, 7 (1), 1190-1200 / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

SUTHERLAND, A. & THOMPSON, B. (2003). Kidfluence: The marketer’s guide to understanding and reaching generation y-kids, tweens and teens. McGraw-Hill / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

SUTCLIFFE, M. (2002) ‘Simulations, games and role-play’, P. Davies (ed.), in The Handbook for Economics Lecturers: Teaching (p. 2-26), Bristol: Economics LTSN / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

ŞENER, A. (2010). Medya, reklam ve tüketim: Çocukları açısından bir değerlendirme. M. Babaoğul ve A. Şener (Ed.), Tüketici yazıları II içinde (s. 153-177). Ankara: TÜPADEM Yayınları / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

ŞİMŞEK-AYLIKCI, E. (2001). Sosyal bilgiler öğretiminde drama yönteminin kalıcılığın artırılmasında kullanılması, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

OECD (2009). Promoting consumer education: Trends, policie sand good practices. OECD Yayınları / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

TAŞKIRAN, S. (2005). Drama yöntemi ile ilköğretim dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinin işlenişinin öğrenme ve öğrencilerin benlik kavramına etkisi yönünden değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

WATTSEE, M. (2002). How Economists Use Literature and Drama. The Journal of Economic Education, 33 (4), 377-386 / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

YAŞAR, S., SÖZER, E. & GÜLTEKİN, M. (2000). İlköğretimde öğrenme-öğretme süreci ve öğretmen rolü. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı içinde (I. Cilt, s. 452-461). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

ZAYİMOĞLU, F. (2006). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi “coğrafya ve dünyamız” ünitesinde yaratıcı drama yöntemi kullanımının öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / MALBELEĞİ, Faruk Halil; SAĞLAM, İbrahim (2013), Drama Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Başarılarına Ve Bilinçli Tüketiciliklerine Etkisinin Araştırılması / An Investıgatıon Of The Effect Of Drama Method On Students’ Achıevements In Socıal Studıes And Conscıous Consumerısm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1175-1194, May 2013, Fransa.

ALPTEKİN, S. (2010). Akranların Sosyal Becerilere Model Olduğu Doğrudan Öğretimin Zihinsel Engelli Öğrencinin Sosyal Becerileri Kazanması, Sürdürmesi Genellemesi ve Sosyal Kabulüne Etkisi. Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim ABD. Zihin Engellilerin Eğitimi Bilim Dalı / BEDİR, Gülay; ERSÖZLÜ, Zehra Nu;r ALTUN, Ayşegül (2013), Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitmede Kullanılan Aktif Öğrenme Aktivitelerine İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Düşünceleri / Specıal Educatıon Teachers’ Opınıons About Actıve Learnıng Actıvıtıes Usıng To Educate Mentally Dısabled Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1195-1216, May 2013, Fransa.

CAVKAYTAR, A. (2011). Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar ve Özel Eğitim. İ. H. Diken (Editör). Özel Eğitim. (4.Baskı). Ankara: Pegem Akademi, s. 1-26 / BEDİR, Gülay; ERSÖZLÜ, Zehra Nu;r ALTUN, Ayşegül (2013), Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitmede Kullanılan Aktif Öğrenme Aktivitelerine İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Düşünceleri / Specıal Educatıon Teachers’ Opınıons About Actıve Learnıng Actıvıtıes Usıng To Educate Mentally Dısabled Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1195-1216, May 2013, Fransa.

ÇIKILI, Y. (1996). Özel Eğitime Muhtaç Çocuklarım Türk Milli Eğitim Sistemindeki Yeri ve Önemi. Yüksek Lisans Tezi, Erzurum; Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi ABD / BEDİR, Gülay; ERSÖZLÜ, Zehra Nu;r ALTUN, Ayşegül (2013), Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitmede Kullanılan Aktif Öğrenme Aktivitelerine İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Düşünceleri / Specıal Educatıon Teachers’ Opınıons About Actıve Learnıng Actıvıtıes Usıng To Educate Mentally Dısabled Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1195-1216, May 2013, Fransa.

ÇİFTÇİ, H. D. (2007). Zihinsel Engelli Çocuklara Renk Kavramını Kazandırmada Eş Zamanlı İpucuyla Öğretimin Bireysel ve Grup Eğitimindeki Etkisinin Karşılaştırılması. Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ABD / BEDİR, Gülay; ERSÖZLÜ, Zehra Nu;r ALTUN, Ayşegül (2013), Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitmede Kullanılan Aktif Öğrenme Aktivitelerine İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Düşünceleri / Specıal Educatıon Teachers’ Opınıons About Actıve Learnıng Actıvıtıes Usıng To Educate Mentally Dısabled Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1195-1216, May 2013, Fransa.

CULATTA, R., TOMPKİNS, J. R. (1999). Fundamentals of Special Education: What Every Teacher Needs to Know. Merrill (Upper Saddle River, N.J.) / BEDİR, Gülay; ERSÖZLÜ, Zehra Nu;r ALTUN, Ayşegül (2013), Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitmede Kullanılan Aktif Öğrenme Aktivitelerine İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Düşünceleri / Specıal Educatıon Teachers’ Opınıons About Actıve Learnıng Actıvıtıes Usıng To Educate Mentally Dısabled Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1195-1216, May 2013, Fransa.

DERELİ, E. (2012). Zihinsel Yetersizliği Olan ve Olmayan Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Anne-Babalarının Benlik Saygısı, Kaygı Düzeyleri ve Anne-Baba Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 5(5): 475-491 / BEDİR, Gülay; ERSÖZLÜ, Zehra Nu;r ALTUN, Ayşegül (2013), Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitmede Kullanılan Aktif Öğrenme Aktivitelerine İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Düşünceleri / Specıal Educatıon Teachers’ Opınıons About Actıve Learnıng Actıvıtıes Usıng To Educate Mentally Dısabled Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1195-1216, May 2013, Fransa.

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, (2002). 2002 Türkiye Özürlüler Araştırması / BEDİR, Gülay; ERSÖZLÜ, Zehra Nu;r ALTUN, Ayşegül (2013), Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitmede Kullanılan Aktif Öğrenme Aktivitelerine İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Düşünceleri / Specıal Educatıon Teachers’ Opınıons About Actıve Learnıng Actıvıtıes Usıng To Educate Mentally Dısabled Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1195-1216, May 2013, Fransa.

http://www.ozida.gov.tr/?menu=arastirma&sayfa=tr_ozurluler_arastirmasi(Erişim Tarihi: 20.12.2011) / BEDİR, Gülay; ERSÖZLÜ, Zehra Nu;r ALTUN, Ayşegül (2013), Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitmede Kullanılan Aktif Öğrenme Aktivitelerine İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Düşünceleri / Specıal Educatıon Teachers’ Opınıons About Actıve Learnıng Actıvıtıes Usıng To Educate Mentally Dısabled Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1195-1216, May 2013, Fransa.

DÜNDAR, R. (2006). Orta Düzeyde Zihinsel Engelli Çocuklara Okuma Öğretiminde Ses Temelli Cümle ve Cümle Çözümleme Yöntemlerini Etkilliklerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı / BEDİR, Gülay; ERSÖZLÜ, Zehra Nu;r ALTUN, Ayşegül (2013), Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitmede Kullanılan Aktif Öğrenme Aktivitelerine İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Düşünceleri / Specıal Educatıon Teachers’ Opınıons About Actıve Learnıng Actıvıtıes Usıng To Educate Mentally Dısabled Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1195-1216, May 2013, Fransa.

ERİPEK, S. (2005). Zeka Geriliği. Ankara : Kök Yayıncılık / BEDİR, Gülay; ERSÖZLÜ, Zehra Nu;r ALTUN, Ayşegül (2013), Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitmede Kullanılan Aktif Öğrenme Aktivitelerine İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Düşünceleri / Specıal Educatıon Teachers’ Opınıons About Actıve Learnıng Actıvıtıes Usıng To Educate Mentally Dısabled Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1195-1216, May 2013, Fransa.

MEB, (1997). 573 Sayılı Özel Eğitimle İlgili Kanun Hükmünde Kararname / BEDİR, Gülay; ERSÖZLÜ, Zehra Nu;r ALTUN, Ayşegül (2013), Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitmede Kullanılan Aktif Öğrenme Aktivitelerine İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Düşünceleri / Specıal Educatıon Teachers’ Opınıons About Actıve Learnıng Actıvıtıes Usıng To Educate Mentally Dısabled Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1195-1216, May 2013, Fransa.

http://orgm.meb.gov.tr/Mevzuat/573.htm (Erişim Tarihi: 21.12.2011) / BEDİR, Gülay; ERSÖZLÜ, Zehra Nu;r ALTUN, Ayşegül (2013), Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitmede Kullanılan Aktif Öğrenme Aktivitelerine İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Düşünceleri / Specıal Educatıon Teachers’ Opınıons About Actıve Learnıng Actıvıtıes Usıng To Educate Mentally Dısabled Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1195-1216, May 2013, Fransa.

MEB, (2006). Özel Eğitim Hizmetler Yönetmeliği / BEDİR, Gülay; ERSÖZLÜ, Zehra Nu;r ALTUN, Ayşegül (2013), Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitmede Kullanılan Aktif Öğrenme Aktivitelerine İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Düşünceleri / Specıal Educatıon Teachers’ Opınıons About Actıve Learnıng Actıvıtıes Usıng To Educate Mentally Dısabled Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1195-1216, May 2013, Fransa.

http://orgm.meb.gov.tr/Mevzuat/ozelegitimhizyonetmeligi.htm (Erişim Tarihi: 21.12.2011) / BEDİR, Gülay; ERSÖZLÜ, Zehra Nu;r ALTUN, Ayşegül (2013), Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitmede Kullanılan Aktif Öğrenme Aktivitelerine İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Düşünceleri / Specıal Educatıon Teachers’ Opınıons About Actıve Learnıng Actıvıtıes Usıng To Educate Mentally Dısabled Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1195-1216, May 2013, Fransa.

ÖZSOY, Y., ÖZYÜREK, M. ve ERİPEK, S. (2002). Özel Eğitime Giriş, Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar. Ankara: Karatepe Yayınları / BEDİR, Gülay; ERSÖZLÜ, Zehra Nu;r ALTUN, Ayşegül (2013), Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitmede Kullanılan Aktif Öğrenme Aktivitelerine İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Düşünceleri / Specıal Educatıon Teachers’ Opınıons About Actıve Learnıng Actıvıtıes Usıng To Educate Mentally Dısabled Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1195-1216, May 2013, Fransa.

SÖNMEZ, V. ve ALACAPINAR, F. (2011). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık / BEDİR, Gülay; ERSÖZLÜ, Zehra Nu;r ALTUN, Ayşegül (2013), Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitmede Kullanılan Aktif Öğrenme Aktivitelerine İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Düşünceleri / Specıal Educatıon Teachers’ Opınıons About Actıve Learnıng Actıvıtıes Usıng To Educate Mentally Dısabled Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1195-1216, May 2013, Fransa.

SÜZEN, S. (2007). Aktif Öğrenme Teknikleriyle Desteklenmiş Fen ve Teknoloji Eğitiminin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim ABD, Fen Bilgisi Öğretmenligi Bilim Dalı / BEDİR, Gülay; ERSÖZLÜ, Zehra Nu;r ALTUN, Ayşegül (2013), Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitmede Kullanılan Aktif Öğrenme Aktivitelerine İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Düşünceleri / Specıal Educatıon Teachers’ Opınıons About Actıve Learnıng Actıvıtıes Usıng To Educate Mentally Dısabled Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1195-1216, May 2013, Fransa.

SUCUOĞLU, B. (2010). Zihin Engeli Tanımları Sınıflandırma ve Yaygınlık. B. Sucuoğlu (Editör). Zihin Engelliler ve Eğitimleri.3. Baskı. Ankara: Kök Yayıncılık, s.49-86 / BEDİR, Gülay; ERSÖZLÜ, Zehra Nu;r ALTUN, Ayşegül (2013), Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitmede Kullanılan Aktif Öğrenme Aktivitelerine İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Düşünceleri / Specıal Educatıon Teachers’ Opınıons About Actıve Learnıng Actıvıtıes Usıng To Educate Mentally Dısabled Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1195-1216, May 2013, Fransa.

TATLILIOĞLU, K. ve AVCI, M. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını Olumsuz Etkileyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Bingöl Örneği). The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 5(8): 1111-1133 / BEDİR, Gülay; ERSÖZLÜ, Zehra Nu;r ALTUN, Ayşegül (2013), Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitmede Kullanılan Aktif Öğrenme Aktivitelerine İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Düşünceleri / Specıal Educatıon Teachers’ Opınıons About Actıve Learnıng Actıvıtıes Usıng To Educate Mentally Dısabled Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1195-1216, May 2013, Fransa.

TEKİN-İFTAR, E. ve KIRCAALİ-İFTAR, G. (2006). Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri. Ankara:Nobel Yayın Dağıtım / BEDİR, Gülay; ERSÖZLÜ, Zehra Nu;r ALTUN, Ayşegül (2013), Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitmede Kullanılan Aktif Öğrenme Aktivitelerine İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Düşünceleri / Specıal Educatıon Teachers’ Opınıons About Actıve Learnıng Actıvıtıes Usıng To Educate Mentally Dısabled Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1195-1216, May 2013, Fransa.

ULUKAYA, E.(2009). Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklara Beceri Kazandırmada Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bölümleri Enstitüsü, Dekoratif Ürünler Eğitim ABD / BEDİR, Gülay; ERSÖZLÜ, Zehra Nu;r ALTUN, Ayşegül (2013), Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitmede Kullanılan Aktif Öğrenme Aktivitelerine İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Düşünceleri / Specıal Educatıon Teachers’ Opınıons About Actıve Learnıng Actıvıtıes Usıng To Educate Mentally Dısabled Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1195-1216, May 2013, Fransa.

YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık / BEDİR, Gülay; ERSÖZLÜ, Zehra Nu;r ALTUN, Ayşegül (2013), Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitmede Kullanılan Aktif Öğrenme Aktivitelerine İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Düşünceleri / Specıal Educatıon Teachers’ Opınıons About Actıve Learnıng Actıvıtıes Usıng To Educate Mentally Dısabled Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1195-1216, May 2013, Fransa.

AKARSU, B. (1998). Dil-Kültür Bağlantısı. İstanbul: İnkılâp Yayınları / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

AKBAYIR, S. (2010) . Nasıl Yazabilirim? Ankara: PegemA Yayıncılık / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

AKSAN, D. (2007). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. 4. Baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

AKTAŞ, Ş. GÜNDÜZ, O. (2008). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

AKYOL, H. (2010). Türkçe Öğretim Yöntemleri. 3. Baskı. Ankara: PegemA Yayınları / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

ARI, G. (2011). Türkçe (6, 7, 8. sınıf) Ders Kitaplarındaki Okuma ve Dinleme/İzleme Metinleri ile Yazma Görevleri Arasındaki Tür Uyumu. Turkish Studies. Sayı: 6/3 Yaz 2011, ss. 489-511 / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

BALCI, A. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma, yöntem, teknik ve ilkeler. (6. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

BİLGİN, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi, teknikler ve örnek çalışmalar. İzmir: Siyasal Kitabevi / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

CALP, M. (2010). Özel Eğitim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

CEM, C. (1978). Türkiye’de Kamu Görevlilerinin Yabancı Dil Sorunu. Ankara: Todaie Yayınları / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

CEMİLOĞLU, M. (2003). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. İstanbul: Alfa Yayıncılık / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

CEMİLOĞLU, M. (2004). Türkçe Öğretimi. İstanbul: Aktüel Yayınevi / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

COŞKUN, E. (2007). Türkçe Öğretiminde Metin Bilgisi. İlköğretimde Türkçe Öğretimi içinde. (Ed.: H.A. Kırkkılıç, H. Akyol). ss.: 233-279. İstanbul: PegemA Yayıncılık / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

DEMİR, C. (2006). Türkçe/Edebiyat Eğitimi ve Kişisel Kelime Serveti. Ankara: Millî Eğitim Dergisi. Sayı: 169. ss. 207–225 / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

DEMİREL, Ö. (2004). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

DEMİREL, Ö. ŞAHİNEL, M. (2006). Türkçe Öğretimi. 7. Baskı. Ankara: PegemA Yayıncılık / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

ERDEM, A. R. (2005). Etkili ve Verimli Nitelikli Eğitim. Ankara: Anı Yayıncılık / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

ERKMAN, A. F. (2007). Dile Genel Bir Bakış. İstanbul: Multilingual Yayınları / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

GLASER, R. (1984). Education and thinking: The role of knowledge. American Psychologist, Vol 39(2), Feb 1984, pp.: 93-104 / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

GÜNDOĞAN, A. O. (1998). Dil-Düşünce ve Varlık İlişkisi. Muğla Üniversitesi. Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları. ss.: 1-6 / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

GÜNDÜZ, O. ŞİMŞEK, T. (2011). Uygulamalı Yazma Eğitimi. Ankara: Grafiker Yayınevi / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

GÜNEŞ, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

GÜNEŞ, F. (2009). Türkçe Öğretiminde Günümüz Gelişmeler ve Yapılandırıcı Yaklaşım, Mustafa Kemal Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 11, ss. 1-21 / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

KAPLAN, M. (1999). Kültür ve Dil. 12. Baskı. İstanbul: Dergâh Yayınları / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

KARA, M. (Editör). (2012). İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: Bisiklet Yayıncılık / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

KARA, S. (Editör). (2012). İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitabı. Enderun Matbaacılık / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

KARAKUŞ, İ. (2002). Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi-Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anıttepe Yayıncılık / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

KARAKUŞ, N. (2012). Türkçe Öğretiminde Kaynak Metin Kullanımı. Ankara: PegemA Yayıncılık / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

KAYA, Z. (2010). İlköğretim 6 ve 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinler Üzerine Bir Değerlendirme. Türkçe Eğitimi Çalıştayı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. Ankara. ss.: 47-56 / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

KUNH, D. (2005). Education for Thinking. President and Fellows of Harward College. UK / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

KURUDAYIOĞLU, M. (2011). Türkçe öğretmeni Adaylarının Sözlü Anlatımlarının Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi. TÜBAR. Sayı: 29. ss. 213-226 / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

KURUDAYIOĞLU, M. Tüzel, S. Karakaş, Ö. (2011). Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerdeki Düşünceyi Geliştirme Tekniklerinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi. 2/11. ss. 183-204 / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

KUZU, T. S. (2004). Etkileşimsel Model’e Uygun Okuma Öğretiminin Türkçe Bilgilendirici Metinleri Anlama Düzeyine Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 37. Sayı: 1. ss. 55-77 / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

LİPMAN, M. (2003). Thinking in Education. 2. Baskı. Cambridge University Press.,UK / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

Mc Guinness, C. (2005). Teaching thinking: Theory and practice. BJEP Monograph Series II, Number 3 - Pedagogy - Teaching for Learning, Volume 1, Number 1. pp. 107-126(20) / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar). Ankara: MEB Yayınları / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

MEB (2007). İlköğretim Düşünme Eğitimi Dersi Programı. (6, 7, 8. Sınıflar). Ankara: MEB Yayınları / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

MEB (2012). Yaratıcı Düşünme Dersi Öğretim Programı. (1- 8. Sınıflar). Ankara: MEB Yayınları / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

MEB, (2012). Tebliğler Dergisi. Ocak 2012. Cilt: 75. dhgm. meb. gov. tr/yayımlar/dergiler/Tebliğler Dergisi/2652. pdf. Erişim Tarihi: 17.12. 2012 / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

MEB. (2012). Türkçe 8. Sınıf Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayıncılık / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

ÖZ, M. F. (2006). Uygulamalı Türkçe Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

ÖZBAY, M. (2009). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. 3.baskı. Ankara: Öncü Yayın Dağıtım / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

ÖZBAY, M. (Editör). (2012). İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitabı. MEB Yayıncılık / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

ÖZDEMİR, E. (1990). Anadili Öğretimimizde Ölü Nokta. Çağdaş Türk Dili Dergisi. Sayı: 30-31. s. 856-860 / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

ÖZDEN, Y. (2005). Öğrenme ve Öğretme. 7. Baskı. Ankara: PegemA Yayıncılık / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

PİTHERS, R.T., SODEN. R. (2000). Critical Thinking in Education: A Review, Educational Research. 42:3. pp.: 237-249. http://dx.doi.org/10.1080/001318800440579 adresinden 24.12.2012 tarihinde indirilmiştir / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

SEVER, S. (2006). Türkçe Öğretiminin Sorunları. Varlık Dergisi, İstanbul / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

TDK. (2005). Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts. Erişim Tarihi: 10.12.2012 / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

TEMİZKAN, M. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Bilgilendirici Metinlerde Düşünceyi Geliştirme Yollarını Kullanma Durumları. Dumlupınar Üniversitesi. Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 31. ss. 12-32 / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe Sözlük. Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

Türk Dil Kurumu (2005). Yazım Kılavuzu. Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

Türkçe 8. Sınıf Ders Kitabı. (2012). Ankara: Bisiklet Yayıncılık / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

Türkçe 8. Sınıf Ders Kitabı. (2012). Ankara: Enderun Yayıncılık / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

ÜNALAN, Ş. (2010). Dil ve Kültür. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

VARDAR, B. (2001). Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri. İstanbul: Multilingual Yayınları / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

VENDRYES, J. V. (2001). Dil ve Düşünce. (Çev.: Berke Vardar). İstanbul: Multilingual Yayınları / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

YILDIZ, C. (Editör). (2008). Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi. 2. Baskı. Ankara: PegemA Yayıncılık / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

YILMAZ, Z. A. (2007). Türkçe Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / AKTAŞ, Elif; BAKİ, Yasemin (2013), Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Readıng Texts In The 8 Secondary School Turkısh Class Textbooks In Terms Of Thınkıng Development Technıques, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 1-25, June 2013, Fransa.

BÜYÜKKANTARCIOĞLU, N. (2006). Toplumsal Gerçeklik ve Dil. İstanbul: Multiligual / AKYÜZ, Metin (2013), Muzaffer İzgü’nün Toplumcu-Gerçekçi Çocuk Edebiyatı Yapıtlarındaki Toplumsal İletilerin Çocuğa Göreliği / The Approprıateness Of The Socıal Messages In Muzaffer İzgü’s Socıo-Realıst Chıldren Lıterature Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 27-35, June 2013, Fransa.

DİLİDÜZGÜN, S. (2003). Çağdaş Çocuk Yazını-Yazın Eğitimine Atılan İlk Adım. İstanbul: Morpa Yay / AKYÜZ, Metin (2013), Muzaffer İzgü’nün Toplumcu-Gerçekçi Çocuk Edebiyatı Yapıtlarındaki Toplumsal İletilerin Çocuğa Göreliği / The Approprıateness Of The Socıal Messages In Muzaffer İzgü’s Socıo-Realıst Chıldren Lıterature Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 27-35, June 2013, Fransa.

DİLİDÜZGÜN, S. (2003). İletişim Odaklı Türkçe Derslerinde Çocuk Kitapları. İstanbul: Morpa Yayını / AKYÜZ, Metin (2013), Muzaffer İzgü’nün Toplumcu-Gerçekçi Çocuk Edebiyatı Yapıtlarındaki Toplumsal İletilerin Çocuğa Göreliği / The Approprıateness Of The Socıal Messages In Muzaffer İzgü’s Socıo-Realıst Chıldren Lıterature Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 27-35, June 2013, Fransa.

DİLİDÜZGÜN, S. (2006). Türkiyede Çocuk Edebiyatına Bakışlar ve Çağdaş Çocuk Edebiyatı, Çocuk ve İlkgençlik Edebiyatı Kurultayı Bildiriler (Yay. Haz.:Yusuf Çotuksöken-Necdet Neydim). İstanbul:Maltepe Üniversitesi Yay / AKYÜZ, Metin (2013), Muzaffer İzgü’nün Toplumcu-Gerçekçi Çocuk Edebiyatı Yapıtlarındaki Toplumsal İletilerin Çocuğa Göreliği / The Approprıateness Of The Socıal Messages In Muzaffer İzgü’s Socıo-Realıst Chıldren Lıterature Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 27-35, June 2013, Fransa.

ERDEN, A. (2002). Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri. İstanbul:Gendaş Kültür / AKYÜZ, Metin (2013), Muzaffer İzgü’nün Toplumcu-Gerçekçi Çocuk Edebiyatı Yapıtlarındaki Toplumsal İletilerin Çocuğa Göreliği / The Approprıateness Of The Socıal Messages In Muzaffer İzgü’s Socıo-Realıst Chıldren Lıterature Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 27-35, June 2013, Fransa.

İZGÜ, M. (2006). Çizmeli Osman. İstanbul:Bilgi Yayınevi / AKYÜZ, Metin (2013), Muzaffer İzgü’nün Toplumcu-Gerçekçi Çocuk Edebiyatı Yapıtlarındaki Toplumsal İletilerin Çocuğa Göreliği / The Approprıateness Of The Socıal Messages In Muzaffer İzgü’s Socıo-Realıst Chıldren Lıterature Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 27-35, June 2013, Fransa.

İZGÜ, M. (2007). Kara Pamuk. İstanbul:Bilgi Yayınevi / AKYÜZ, Metin (2013), Muzaffer İzgü’nün Toplumcu-Gerçekçi Çocuk Edebiyatı Yapıtlarındaki Toplumsal İletilerin Çocuğa Göreliği / The Approprıateness Of The Socıal Messages In Muzaffer İzgü’s Socıo-Realıst Chıldren Lıterature Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 27-35, June 2013, Fransa.

İZGÜ, M. (2008a). Arıcık. İstanbul:Bilgi Yayınevi / AKYÜZ, Metin (2013), Muzaffer İzgü’nün Toplumcu-Gerçekçi Çocuk Edebiyatı Yapıtlarındaki Toplumsal İletilerin Çocuğa Göreliği / The Approprıateness Of The Socıal Messages In Muzaffer İzgü’s Socıo-Realıst Chıldren Lıterature Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 27-35, June 2013, Fransa.

İZGÜ, M. (2008b). Karlı Yollarda. İstanbul:Bilgi Yayınevi / AKYÜZ, Metin (2013), Muzaffer İzgü’nün Toplumcu-Gerçekçi Çocuk Edebiyatı Yapıtlarındaki Toplumsal İletilerin Çocuğa Göreliği / The Approprıateness Of The Socıal Messages In Muzaffer İzgü’s Socıo-Realıst Chıldren Lıterature Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 6, p. 27-35, June 2013, Fransa.

NEYDİM, N. (1998). Çocuk ve Edebiyat: Çocukluğun Kısa Tarihi, Edebiyatta Çocuk FigürlerDownload 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   397   398   399   400   401   402   403   404   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik