Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet400/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   396   397   398   399   400   401   402   403   ...   437
/ TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

COŞKUN, Meltem Yenal. (2003) ‚Televizyon Bağımlılığı‛, Bilim ve Teknik Dergisi, Sayı: 425. Online Erişim: http://www.denizce.com/tvbagimlilik.asp / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

CROWLEY, David; HEYER, Paul. (2011). İletişim Tarihi: Teknoloji, Kültür, Toplum. (Çev. Berkay Ersöz). Ankara: Siyasal Kitapevi / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

ÇAKIR, Hamza; KACUR, Mustafa; AYDIN, Hakan. (2011). ‚Medya Okuryazarlığı Dersini Alan İlköğretim Öğrencilerinin Medya İzleme Alışkanlıkları Üzerine Ampirik Bir Araştırma‛. e-Journal of New World Sciences Academy. Volume: 6. Number: 4. ss. 752-767 / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

ÇELENK, Sevilay. (2005). Televizyon, Temsil, Kültür: 90’lı Yıllarda Sosyokültürel İklim ve Televizyon İçerikleri. Ankara: Ütopya / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

ELMA, Cevat; KESTEN, Alper; DİCLE, Abdullah N.; MERCAN, Elif; ÇINKIR, Şakir; PALAVAN, Özcan. (2009). ‚İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Medya Ve Medya Okuryazarlığı Dersine İlişkin Tutumları‛. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 27. ss. 93‐113 / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

FEJES, Fred. (2005). ‚Eleştirel Kitle İletişimi Araştırması ve Medya Etkileri: Yok Olan İzleyici Sorunu‛. Medya, İktidar, İdeoloji. (Çev. Mehmet Küçük). Ankara: Bilim ve Sanat. ss. 295-314 / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

FINN, Seth.(1992). ‚Television "Addiction? Evaluation Of Four Competing Media-Use Models‛. Joumaliam Quarterly. Vol. 69, No: 2. pp. 422-435 / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

FISKE, John. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. (Çev. Süleyman İrvan). Ankara: Bilim ve Sanat / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

FONTANELLA, Bruno José Barcellos. (2006). ‚Compulsive Television Watching In An Adolescent: A Case Study‛ Erişim: http://www.scielo.br/pdf/rprs/v28n2/en_v28n2a14.pdf / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

FREY, Bruno S.; BENESCH, Christine; STUTZER, Alois. (2007). ‚Does Watching TV Make Us Happy?‛, Journal of Economic Psychology 28, pp. 283–313. Online Erişim: http://www.journals.elsevier.com/journal-of-economic-psychology/ (05 July 2012) / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

HAMMERMEISTER, Jon; BROCK, Barbara; WINTERSTEIN, David; PAGE, Randy. (2005). ‚Life Without TV? Cultivation Theory and Psychosocial Health Characteristics of Television-Free Individuals and Their Television-Viewing Counterparts‛. Health Communication, 17 (3), pp. 253–264 / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

HORVATH, Cary W. (2004). ‚Measuring Television Addiction‛ Journal of Broadcasting & Electronic Media, 48:3, pp. 378-398. Erişim: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15506878jobem4803_3 (02 July 2012) / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

KAPLAN, Yusuf. (1994). Öykü Anlatma Ya Da Mit Üretme Aracı Olarak Televizyon. Kayseri: Rey Yayınları / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

LAUGHEY, Dan. (2010). Medya Çalışmaları: Teoriler ve Yaklaşımlar. İstanbul: Kalkedon / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

MCILWRAITH, Robert D. (1998). ‚I'm Addicted to Television‛: The personality, imagination and TV watching patterns of self-identified TV addicts‛ Journal of Broadcasting & Electronic Media, 42:3, pp. 371-386. Online Erişim: http://dx.doi.org/10.1080/08838159809364456 (02 July 2012) / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

MUTLU, Erol. (1997). ‚Televizyon, Çocuklar ve Şiddet‛, İletişim Fakültesi Dergisi, ss. 41-75. Erişim: http://www.iudergi.com/tr/index.php/iletisim/article/viewFile/ 15598/14781 / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

MUTLU, Erol. (1998). İletişim Sözlüğü. 3. Basım Ankara: Ark Yayınları / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

POSTMAN, Neil. (1994). Televizyon Öldüren Eğlence, Gösteri Çağında Kamusal Söylem. (Çev. Osman Akınhay). İstanbul: Ayrıntı Yayınları / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

ROBERTS, Kevin. (2006). Görüntü Ses ve Hareketi Kullanarak Tüketiciyle Duygusal Bağlar Kurmak, Sisomo Ekrandaki Gelecek. İstanbul: MediaCat Kitapları / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

TEKİLALP, Şermin; UZUN, Ruhdan. (2004). İletişim Araştırmaları ve Kuramları. İstanbul: Derin Yayınları / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

YAYLAGÜL, Levent. (2006). Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Dipnot Yayınları / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

Dünya TV İzlememe Haftası, Erişim: http://www.frmtr.com/genel/384905-dunya-t-v-izlememe-haftasi.html (8 Ağustos 2012) / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

‘Dünya Televizyon İzlememe Haftası’ , Erişim: http://turnofftv.tuketiciler.org/turnofftv.htm (8 Ağustos 2012) / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

Dünya Televizyon İzlememe Haftası, (27.04.2007) Erişim: http://www.televizyonseyretmiyorum.com/Article.aspx?ArticleID=3 (8 Ağustos 2012) / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

‘Dünya Televizyon İzlememe Haftası’, 19 Nisan 2010, Erişim: http://forum.donanimhaber.com/m_39221454/tm.htm, (8 Ağustos 2012) / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

How to Quit Watching TV, Erişim: http://www.wikihow.com/Quit-Watching-TV (22 June 2012) / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

Television Measurement, Erişim: http://nielsen.com/us/en/measurement/ television-measurement.html (6 Ağustos 2012) / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması 2, Erişim: http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=5d3ed3d5-80af-4434-81dc-43a16f9f595d (6 Ağustos 2012) / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

‘Televizyon İzlememek İçin 6 Neden”, Erişim: http://www.dunyahaber.com/yasam/televizyon-izlememek-icin-6-neden.htm (22 Haziran 2012) / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

The Communications Market 2012, Erişim: http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/communications-market-reports/cmr12/tv-audio-visual/ (6 Ağustos 2012) / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

Türk Ailesi Tv Bağımlısı, Erişim: http://gundem.milliyet.com.tr/turk-ailesi-tv-bagimlisi/gundem/gundemdetay/26.04.2012/1532758/default.htm (26 Nisan 2012) / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

5 Great Reasons to Not Watch (much) TV, (May 25, 2012) Erişim: http://simplemom.net/5-great-reasons-to-not-watch-much-tv/ (22 June 2012) / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

10 Ways Television Disrupts Your Life, (May, 2011). Erişim: (http://www.healthassist.net/food/tv.shtml, (22 June 2012) / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü? / TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1127-1154, May 2013, Fransa.

BAZIN, L., 1987, Introduction à l'étude pratique de la langue turque, Paris, Librairie d'Amérique et d'Orient, Adrien Maisonneuve / YILMAZ, Selim; URAS YILMAZ, Arsun (2013), Opératıon De Thématısatıon En Turc Oral Spontané: Structures Et Marques Lınguıstıques / Sözlü Türkçede Konulaştırma Oluşumu: Dilbilimsel Biçimler Ve Göstergeler Operatıon Of Thematısatıon In Spontaneous Spoken Turkısh: Lınguıstıc Structures And Markers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1155-1174, May 2013, Fransa.

CULIOLI, A., 1990, Pour une linguistique de l’énonciation, Paris, Ophrys, Tome 1 / YILMAZ, Selim; URAS YILMAZ, Arsun (2013), Opératıon De Thématısatıon En Turc Oral Spontané: Structures Et Marques Lınguıstıques / Sözlü Türkçede Konulaştırma Oluşumu: Dilbilimsel Biçimler Ve Göstergeler Operatıon Of Thematısatıon In Spontaneous Spoken Turkısh: Lınguıstıc Structures And Markers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1155-1174, May 2013, Fransa.

DOR, R., 1997, Aspect de la jeune linguistique turque en langue française, Turcica : Revue d’Etudes Turques, Tome 19, Paris/Louvain, Peeters / YILMAZ, Selim; URAS YILMAZ, Arsun (2013), Opératıon De Thématısatıon En Turc Oral Spontané: Structures Et Marques Lınguıstıques / Sözlü Türkçede Konulaştırma Oluşumu: Dilbilimsel Biçimler Ve Göstergeler Operatıon Of Thematısatıon In Spontaneous Spoken Turkısh: Lınguıstıc Structures And Markers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1155-1174, May 2013, Fransa.

DOR, R., 1993, Linguistique turque, Paris, Polycopié DEA/Doctorat, Langues’O : Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Service de Reprographie de l’Inalco / YILMAZ, Selim; URAS YILMAZ, Arsun (2013), Opératıon De Thématısatıon En Turc Oral Spontané: Structures Et Marques Lınguıstıques / Sözlü Türkçede Konulaştırma Oluşumu: Dilbilimsel Biçimler Ve Göstergeler Operatıon Of Thematısatıon In Spontaneous Spoken Turkısh: Lınguıstıc Structures And Markers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1155-1174, May 2013, Fransa.

GROUSSIER, M.-L. et C. RIVIERE, 1996, Les mots de la linguistique. Lexique de linguistique énonciative, Paris, Ophrys / YILMAZ, Selim; URAS YILMAZ, Arsun (2013), Opératıon De Thématısatıon En Turc Oral Spontané: Structures Et Marques Lınguıstıques / Sözlü Türkçede Konulaştırma Oluşumu: Dilbilimsel Biçimler Ve Göstergeler Operatıon Of Thematısatıon In Spontaneous Spoken Turkısh: Lınguıstıc Structures And Markers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1155-1174, May 2013, Fransa.

KERBRAT-ORECHIONI, C., 1999, L’Enonciation, Paris, Armand Colin / YILMAZ, Selim; URAS YILMAZ, Arsun (2013), Opératıon De Thématısatıon En Turc Oral Spontané: Structures Et Marques Lınguıstıques / Sözlü Türkçede Konulaştırma Oluşumu: Dilbilimsel Biçimler Ve Göstergeler Operatıon Of Thematısatıon In Spontaneous Spoken Turkısh: Lınguıstıc Structures And Markers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1155-1174, May 2013, Fransa.

LEWIS, G. L., 1984, Turkish grammar, London, Oxford University Press / YILMAZ, Selim; URAS YILMAZ, Arsun (2013), Opératıon De Thématısatıon En Turc Oral Spontané: Structures Et Marques Lınguıstıques / Sözlü Türkçede Konulaştırma Oluşumu: Dilbilimsel Biçimler Ve Göstergeler Operatıon Of Thematısatıon In Spontaneous Spoken Turkısh: Lınguıstıc Structures And Markers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1155-1174, May 2013, Fransa.

MAİNGUENEAU, D., 2009, Les termes clés de l’analyse du discours, Paris, Editions du Seuil / YILMAZ, Selim; URAS YILMAZ, Arsun (2013), Opératıon De Thématısatıon En Turc Oral Spontané: Structures Et Marques Lınguıstıques / Sözlü Türkçede Konulaştırma Oluşumu: Dilbilimsel Biçimler Ve Göstergeler Operatıon Of Thematısatıon In Spontaneous Spoken Turkısh: Lınguıstıc Structures And Markers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1155-1174, May 2013, Fransa.

MAZIERE, F., 2005, L’analyse du discours. Collection « Que sais-je ? », Paris, PUF / YILMAZ, Selim; URAS YILMAZ, Arsun (2013), Opératıon De Thématısatıon En Turc Oral Spontané: Structures Et Marques Lınguıstıques / Sözlü Türkçede Konulaştırma Oluşumu: Dilbilimsel Biçimler Ve Göstergeler Operatıon Of Thematısatıon In Spontaneous Spoken Turkısh: Lınguıstıc Structures And Markers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1155-1174, May 2013, Fransa.

MOREL M.-A. et L. DANON-BOILEAU, 1998, Grammaire de l’intonation, Paris, Ophrys / YILMAZ, Selim; URAS YILMAZ, Arsun (2013), Opératıon De Thématısatıon En Turc Oral Spontané: Structures Et Marques Lınguıstıques / Sözlü Türkçede Konulaştırma Oluşumu: Dilbilimsel Biçimler Ve Göstergeler Operatıon Of Thematısatıon In Spontaneous Spoken Turkısh: Lınguıstıc Structures And Markers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1155-1174, May 2013, Fransa.

ROSSI, M., 1999, L’intonation, le système du français: Description et modélisation, Paris, Ophrys / YILMAZ, Selim; URAS YILMAZ, Arsun (2013), Opératıon De Thématısatıon En Turc Oral Spontané: Structures Et Marques Lınguıstıques / Sözlü Türkçede Konulaştırma Oluşumu: Dilbilimsel Biçimler Ve Göstergeler Operatıon Of Thematısatıon In Spontaneous Spoken Turkısh: Lınguıstıc Structures And Markers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1155-1174, May 2013, Fransa.

URAS YILMAZ A., S. YILMAZ et M.-A. MOREL (éds), 2004, Vers une grammaire linguistique du turc (A la lumière des théories actuelles en linguistique française), Ouvrage collectif, Istanbul, Multilingual / YILMAZ, Selim; URAS YILMAZ, Arsun (2013), Opératıon De Thématısatıon En Turc Oral Spontané: Structures Et Marques LınguıstıquesDownload 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   396   397   398   399   400   401   402   403   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik