Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet399/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   395   396   397   398   399   400   401   402   ...   437
, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

ULUDAĞ, Süleyman, ‚Kelâbâzî, Muhammed b. İbrâhim‛, DİA, Ankara, 2002, XXV, 192-193 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

ULUDAĞ, Süleyman, ‚Kuşeyrî, Abdülkerîm b. Hevâzin‛, DİA, Ankara, 2002, XXVI, 473-475 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

ULUDAĞ, Süleyman, ‚el-Lüma’‛, DİA, Ankara, 2003, XXVII, 258-260 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

ULUDAĞ, Süleyman, ‚Şathiye‛, DİA, İstanbul, 2010, XXXVIII, 370-371 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

UZGUR, Yavuz Selim, Anadolu’nun Kalbi Harakânî, Sûfî Kitap, İstanbul, 2012 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

UZGUR, Yavuz Selim, ‚Anadolu’nun Manevî Fatihi Ebu’l-Hasan Harakânî ve Kars‛, Ebu’l-Hasan Harakânî, Harakanî Vakfı Yay., Kayhan Matbaacılık, Ankara, 2012 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

YAZICI, Tahsin, ‚Ebû Ali el-Farmedî‛, DİA, İstanbul, 1994, X, 90 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

YAZICI, Tahsin, ‚Ebû Saîd Ebü’l-Hayr‛, DİA, İstanbul, 1994, X, 220-222 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

YAZICI, Tahsin, ‚Şath‛, İA, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1993, XI, 350-351 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

YAZICI, Tahsin-ULUDAĞ, Süleyman, ‚Herevî, Hâce Abdullah‛, DİA, İstanbul, 1998, XVII, 222-226 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

YÜCE, Abdulhakim, ‚Ebü’l-Hasan el-Harakânî‛, Yeni Ümit Dinî İlimler ve Kültür Dergisi, İstanbul, 2010, Yıl, 22, Sayı: 87 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

YÜCEER, İsa, ‚Alperen ve Manevi Mimar Hasan Harakani’nin Düşünce Dünyası‛, I. Uluslararası Harakani Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitapçığı, 11-13 Ekim, Kars, 2012 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

ZECCÂC, Ebû İshak İbrahim es-Seriyy b. Sehl, (ö. 311/923), el-Meâni’l-Kur’an ve İ’râbuhu, Thk.: Abdülcelil Şelebî, el-Âlemü’l-Kütüb, Beyrut, 1988 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

AİEX,N.K.(1999). Home schooling and socialization of children. ERIC Digest [Online] (ERIC Document Reproduction Service No. ED 372460 94). Retrieved January 13, 1999 from the World Wide Web: http://www.ed.gov/databases/ ERICDigests/ ed372460 .html or http://www.geocities.com/ Athens/Forum /2780 America. Hunt ve Maxson, 1981, p. 57) / TAŞDAN, Murat; DEMİR, Özden (2013), Ev Okulu Programları Hakkında Türkiye’deki Akademisyenlerin Görüşleri; Nitel Bir Araştırma / The Vıews Of Academıc Staff In Turkey On Home Scho. Olıng Programs: A Qualıtatıve Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1085-1103, May 2013, Fransa.

APPLE,M.W. (2000). The cultural politics of home schooling. Peabody Journal of Education, 75(1&2), 276-271 / TAŞDAN, Murat; DEMİR, Özden (2013), Ev Okulu Programları Hakkında Türkiye’deki Akademisyenlerin Görüşleri; Nitel Bir Araştırma / The Vıews Of Academıc Staff In Turkey On Home Scho. Olıng Programs: A Qualıtatıve Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1085-1103, May 2013, Fransa.

AYDIN, İ (2010) Alternatif okullar.3. Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık / TAŞDAN, Murat; DEMİR, Özden (2013), Ev Okulu Programları Hakkında Türkiye’deki Akademisyenlerin Görüşleri; Nitel Bir Araştırma / The Vıews Of Academıc Staff In Turkey On Home Scho. Olıng Programs: A Qualıtatıve Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1085-1103, May 2013, Fransa.

AYDOĞAN, İ. (2007) Ev okulları. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2, (2007): 72-85 / TAŞDAN, Murat; DEMİR, Özden (2013), Ev Okulu Programları Hakkında Türkiye’deki Akademisyenlerin Görüşleri; Nitel Bir Araştırma / The Vıews Of Academıc Staff In Turkey On Home Scho. Olıng Programs: A Qualıtatıve Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1085-1103, May 2013, Fransa.

BASHAM, P. (2001). Home schooling: From the extreme to the mainstream. Public Policy Sources, 51. Retrieved June 15, 2007 / TAŞDAN, Murat; DEMİR, Özden (2013), Ev Okulu Programları Hakkında Türkiye’deki Akademisyenlerin Görüşleri; Nitel Bir Araştırma / The Vıews Of Academıc Staff In Turkey On Home Scho. Olıng Programs: A Qualıtatıve Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1085-1103, May 2013, Fransa.

CROWSON, R. L. (2000) The Home Schooling Movement: A Few Concluding Observations Peabody Journal of Education, Vol. 75, No. 1/2, 294-300 / TAŞDAN, Murat; DEMİR, Özden (2013), Ev Okulu Programları Hakkında Türkiye’deki Akademisyenlerin Görüşleri; Nitel Bir Araştırma / The Vıews Of Academıc Staff In Turkey On Home Scho. Olıng Programs: A Qualıtatıve Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1085-1103, May 2013, Fransa.

ENSİGN, J. (2000) Defying the stereotypes of special education: Home school students. Peabody Journal of Education, 75 (1/2), 147- 158 / TAŞDAN, Murat; DEMİR, Özden (2013), Ev Okulu Programları Hakkında Türkiye’deki Akademisyenlerin Görüşleri; Nitel Bir Araştırma / The Vıews Of Academıc Staff In Turkey On Home Scho. Olıng Programs: A Qualıtatıve Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1085-1103, May 2013, Fransa.

FARRELL, L. & Ryan T. (2006). ‚Ev okulu‛ .Çev: Duygu Yaşar. Eğitim Zil ve Teneffüs Dergisi. Sayı: 6. Ankara: Algı Yayıncılık.(Orijinal makalenin yayım tarihi, 2005) / TAŞDAN, Murat; DEMİR, Özden (2013), Ev Okulu Programları Hakkında Türkiye’deki Akademisyenlerin Görüşleri; Nitel Bir Araştırma / The Vıews Of Academıc Staff In Turkey On Home Scho. Olıng Programs: A Qualıtatıve Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1085-1103, May 2013, Fransa.

FARRİS, M. P. & Woodruff, S. A. (2000) The Future of Home Schooling. Peabody Journal of Education, Vol. 75, No. 1/2, 233-255 / TAŞDAN, Murat; DEMİR, Özden (2013), Ev Okulu Programları Hakkında Türkiye’deki Akademisyenlerin Görüşleri; Nitel Bir Araştırma / The Vıews Of Academıc Staff In Turkey On Home Scho. Olıng Programs: A Qualıtatıve Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1085-1103, May 2013, Fransa.

GÜNDÜZ, M. (2006). Okulsuz eğitim uygulamasına yeni yaklaşımlar; Tutoring örneğinin eleştirisi Milli Eğitim Dergisi Sayı: 172 Güz (2006): 231-239 / TAŞDAN, Murat; DEMİR, Özden (2013), Ev Okulu Programları Hakkında Türkiye’deki Akademisyenlerin Görüşleri; Nitel Bir Araştırma / The Vıews Of Academıc Staff In Turkey On Home Scho. Olıng Programs: A Qualıtatıve Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1085-1103, May 2013, Fransa.

HİLL, P.T. (2000). Home schooling and the future of public education. Peabody Journal of Education, 75 (1/2), 20- 31 / TAŞDAN, Murat; DEMİR, Özden (2013), Ev Okulu Programları Hakkında Türkiye’deki Akademisyenlerin Görüşleri; Nitel Bir Araştırma / The Vıews Of Academıc Staff In Turkey On Home Scho. Olıng Programs: A Qualıtatıve Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1085-1103, May 2013, Fransa.

KNOWLES, G.J., Marlow, S.E., ve Muchmore, J.A. (1992). From pedagogy to ideology: Origins and phases of home education in the United States, 1970- 1990. American Journal of Education, 100, 195- 235 / TAŞDAN, Murat; DEMİR, Özden (2013), Ev Okulu Programları Hakkında Türkiye’deki Akademisyenlerin Görüşleri; Nitel Bir Araştırma / The Vıews Of Academıc Staff In Turkey On Home Scho. Olıng Programs: A Qualıtatıve Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1085-1103, May 2013, Fransa.

LUBİENSKİ, C. (2000). Whither the common good? A critique of home schooling. Peabody Journal of Education, 75(1&2), 207-232 / TAŞDAN, Murat; DEMİR, Özden (2013), Ev Okulu Programları Hakkında Türkiye’deki Akademisyenlerin Görüşleri; Nitel Bir Araştırma / The Vıews Of Academıc Staff In Turkey On Home Scho. Olıng Programs: A Qualıtatıve Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1085-1103, May 2013, Fransa.

LYMAN, I. (1998). Homschooling: Back to The Future? Cato Policy Analysis. Cato Institute Washington / TAŞDAN, Murat; DEMİR, Özden (2013), Ev Okulu Programları Hakkında Türkiye’deki Akademisyenlerin Görüşleri; Nitel Bir Araştırma / The Vıews Of Academıc Staff In Turkey On Home Scho. Olıng Programs: A Qualıtatıve Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1085-1103, May 2013, Fransa.

MİLES, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis, (2nd ed. ). Thousand Oaks, CA: Sage Publications / TAŞDAN, Murat; DEMİR, Özden (2013), Ev Okulu Programları Hakkında Türkiye’deki Akademisyenlerin Görüşleri; Nitel Bir Araştırma / The Vıews Of Academıc Staff In Turkey On Home Scho. Olıng Programs: A Qualıtatıve Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1085-1103, May 2013, Fransa.

PRİNCİOTTA, D. & Bielick, S. (2006). Homeschooling in the United States: 2003, (NCES 2006- 042) Washington, DC: U.S. Department of Education. National Center for Education Statistics / TAŞDAN, Murat; DEMİR, Özden (2013), Ev Okulu Programları Hakkında Türkiye’deki Akademisyenlerin Görüşleri; Nitel Bir Araştırma / The Vıews Of Academıc Staff In Turkey On Home Scho. Olıng Programs: A Qualıtatıve Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1085-1103, May 2013, Fransa.

RUDNER, L. M. (1999). Scholastic achievement and demographic characteristics of home school students in 1998. Education Policy Analysis Archives, 7 (8) / TAŞDAN, Murat; DEMİR, Özden (2013), Ev Okulu Programları Hakkında Türkiye’deki Akademisyenlerin Görüşleri; Nitel Bir Araştırma / The Vıews Of Academıc Staff In Turkey On Home Scho. Olıng Programs: A Qualıtatıve Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1085-1103, May 2013, Fransa.

YILDIRIM, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (Genişletilmiş 5. bs.). Ankara: Seçkin Yayınları / TAŞDAN, Murat; DEMİR, Özden (2013), Ev Okulu Programları Hakkında Türkiye’deki Akademisyenlerin Görüşleri; Nitel Bir Araştırma / The Vıews Of Academıc Staff In Turkey On Home Scho. Olıng Programs: A Qualıtatıve Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1085-1103, May 2013, Fransa.

WILHELM G. M. And Firmin M. W. (2009). Hıstorıcal and Contemprorary Developments ınhome school education. Journal of Research on Christian Education, 18: 303–315, 2009 Copyright # Taylor & Francis Group, LLC and Andrews University / TAŞDAN, Murat; DEMİR, Özden (2013), Ev Okulu Programları Hakkında Türkiye’deki Akademisyenlerin Görüşleri; Nitel Bir Araştırma / The Vıews Of Academıc Staff In Turkey On Home Scho. Olıng Programs: A Qualıtatıve Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1085-1103, May 2013, Fransa.

AKYÜZ, Y. (2007). Türk Eğitim Tarihi, 11. Baskı, Ankara, Pegema Yayıncılık / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

AYDIN, M. (2007). Çağdaş Eğitim Denetimi, 5. Baskı, Ankara, Hatiboğlu Yayınevi / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

AYTEKİN, H. (1997). Türkiye Cumhuriyeti İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Sistemlerinde Müfettiş Niteliklerinin Karşılaştırılması (Ankara ve Lefkoşa İlleri Örneği) , (Doktora Tezi), Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

BALCI, A., Aydın, İ., Yılmaz, K., Memduhoğlu, H. B., Apaydın, Ç. (2007). Türk Eğitim Sisteminde İlköğretimin Yönetimi ve Denetimi: Mevcut Durum ve Yeni Perspektifler Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Sistemi Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Özdemir, S., Bacanlı, H., Sözer, M. (Ed.). 1. Basım, Türk Eğitim Derneği, Ankara, s. 126-185 / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

BAŞAR, H. (2000). Eğitim Denetçisi, 5. Baskı, Ankara, Pegema Yayıncılık / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

BAYRAK, C. (2008). Türk Eğitim Tarihi Sistemi ve Okul Yönetimi, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

BULUÇ, B. (1997). Türk Eğitim Sisteminde Teftiş ve Denetim Alt Sisteminin Gelişim Süreci, Bilgi Çağında Eğitim Dergisi, Ekim, Kasım, Aralık, Ankara, s.27-30 / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

CEYLAN, M. ve Ağaoğlu, E. (2010). Eğitim Denetçilerinin Danışmanlık Rolü ve Danışmanlık Modelleri, İlköğretim Online, 9(2), 541-551 / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

COŞKUN, N. (1984). Türk Milli Eğitim Sisteminde Yönetim Teşkilâtı. (Yüksek Lisans Tezi), Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

ECE, M. (2007). İlköğretim Kurumları Kurum Teftiş Ölçütlerine İlişkin Bir Değerlendirme. (Yüksek Lisans Tezi), Ankara, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

ERGÜN, M. (1996). İkinci Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), http://www.egitim.aku.edu.tr/mesrutiyet.pdf, Erişim Tarihi: 27 Nisan 2011 / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

GÜNDÜZ, Y. (2008). Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Sisteminin Yenilenme İhtiyacı. (Doktora Tezi), İstanbul, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

HAYDAROĞLU, İ. (2006). Osmanlı Devleti'nde Yabancı Okullarda Denetim ve Cumhuriyet Dönemine Yansımaları, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/34/293.pdf, Erişim Tarihi: 27 Nisan 2011 / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

MEMİŞOĞLU, S. P. (2001). Çağdaş Eğitim Denetimi İlkeleri Açısından İlköğretim Okullarında Öğretmen Denetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Bolu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

KARAKAYA, N. (1989). Teftiş Sisteminin Birleştirilmesi Hakkında, Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı: 140 / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

KASAPÇOPUR, A. (2007). Avrupa Birliği Ülkelerinde Eğitim Denetimi, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ankara, rdb.meb.gov.tr/yayinlar/AB%20egitim.pdf, Erişim Tarihi: 5 Nisan 2013 / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

KOÇER, H. A. (1992). Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi, Ankara, MEB Yayınları / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

KORUÇ, S. (2005). İlköğretim Kurumlarına Klinik Denetim Modeli Önerisi. (Yüksek Lisans Tezi), Kütahya, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

OKTAR, A.N. (2010). Eğitim Denetimi Sisteminin Yasal Dayanaklara Göre Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi), İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

ÖZ, F. (2003). Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Sisteminde Teftiş, 1. Baskı, Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi Yayınları / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

ÖZMEN F. ve YASAN T. (2007). Türk Eğitim Sisteminde Denetim ve Avrupa Birliği Ülkeleri İle Karşılaştırılması, http://www.scribd.com/doc/39848461/36-AB-ulkelerinde-denetim-Fatma-OZMEN-odendi-7-syf-204-210, Erişim Tarihi: 27 Nisan 2011 / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

ÖZTÜRK, S. (1996). Türkiye Eğitim Sisteminde Denetim ve Denetmen Yetiştirme Sürecinin Analizi. (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi), Malatya, İnönü Üniversitesi / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

SARIYAR, Y. (1997). İlköğretim Okullarında Branş Öğretmenlerinin Denetiminde Kullanılmakta Olan Teftiş Formunun İlköğretim Müfettişleri ve Branş Öğretmenlerince Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Elazığ, Elazığ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

SÖBÜ, A. (2005). İlköğretim Müfettişlerinin Sorunları (IV Hizmet Bölgesi Örneği), (Yüksek Lisans Tezi), Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

TAYMAZ, H. (1997). Eğitim Sisteminde Teftiş, Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, 4. Baskı, Ankara, TAKAV Matbaası / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

ULUSOY, A. (2007). Kuruluşundan 17. Yüzyıla Kadar Osmanlı Medreselerinde Eğitim-Öğretim Faaliyetleri. (Yüksek Lisans Tezi), Konya, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

YALÇINKAYA, M. (1990). , Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Bütünleştirilmesi, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/510/6258.pdf, Erişim Tarihi: 27 Nisan 2011 / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

YAMAN, A. (2008). İç Denetim Modelinin Milli Eğitim Bakanlığında Benimsenme ve Uygulanabilirliğine İlişkin Yönetici ve Denetçi Görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi), Ankara, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

YAVUZ, Y. (1995). Öğretmenlerin Denetim Etkinliklerini Klinik Denetim İlkeleri Açısından Değerlendirmeleri (İzmir Örneği). (Yüksek Lisans Tezi), İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

YEĞİN, A. ; BADILLI, A. ; HEKİMOĞLU, İ. ve ÇALIM, İ. (2006). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat, İstanbul, Sebat Basım Yayım Dağıtım / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

YELKENCİ, Ö. F. (2008).Türk Modernleşmesinin Osmanlı Kökenleri: Sultan II. Abdülhamit Dönemi Eğitim Konuları. (Yüksek Lisans Tezi),İstanbul, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

YILDIRIM, İ. ve KOÇAK, Ş. (1994). Eğitim Denetiminde İlköğretim Müfettişlerinin Yetiştirilmesi ve Sorunları, Yayınlanmamış araştırma, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır. http://www.cu.edu.tr/insanlar/kocaks/, Erişim Tarihi: 27 Nisan 2011 / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

ŞİŞMAN, M. ve TURAN, S. (2002). Dünyada Eğitim Yöneticisinin Yetiştirilmesine İlişkin Başlıca Yönelimler ve Türkiye İçin Çıkarılabilecek Bazı Sonuçlar, http://www.tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2004_cilt2/sayi_1/13-26.pdf, Erişim Tarihi:19 Aralık 2010 / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, Tebliğler Dergisi Sayı No: 2521,Şubat- 2001 / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, Tebliğler Dergisi Sayı No: 2508, Ocak-2000 / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği, Resmi Gazete, Sayı: 23785, Ağustos-1999 / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yönetmeliği, Resmi Gazete, Sayı: 20678, Ekim-1990 / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü, Resmi Gazete, Sayı: 21501, Şubat-1993 / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (3797), Resmi Gazete, Sayı: 21226, Mayıs-1992 / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

Millî Eğitim Temel Kanunu (1739), Resmî Gazete, Sayı: 14574, Haziran-1973 / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kânun İle Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5984), Resmi Gazete, Sayı: 27610, Haziran-2010 / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı, 5.3.1964 Tarihli ve 439 Sayılı, 30.4.1992 Tarihli ve 3797 Sayılı, 11.10.1983 Tarihli ve 2914 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve 5.1.1961 Tarihli ve 222 Sayılı, 24.11.1994 Tarihli ve 4048 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun (4359), Resmi Gazete, Sayı: 23307, Nisan-1998 / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği, Resmi Gazete, Sayı: 27974, Haziran -2011 / ŞAHİN, Sevilay; ELÇİÇEK, Zakir; TÖSTE, Rasim (2013), Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar / Hıstorıcal Development Of Supervısıon In Turkısh Educatıon System And The Problems In Thıs Course Of Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 1105-1126, May 2013, Fransa.

CHORY, Rebecca M.; BANFİELD, Sara. (2009). ‚Media Dependence and Relational Maintenance in Interpersonal Relationships‛. Communication Reports. Vol. 22, No. 1. January–June, pp. 41–53 / İLHAN, Vahit; ULUSOY, Ali (2013), Televizyon Bağımlılığı Ve İzleyici: Tv İzlememek Mümkün Mü?Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   395   396   397   398   399   400   401   402   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik