Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet398/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   394   395   396   397   398   399   400   401   ...   437
/ Attıtudes Of Preschool Teacher Candıdates Towards Teachıng Professıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1037-1048, May 2013, Fransa.

AYDIN, R. ( 2009 ). Türkiye’de Öğretmen Sorunları Açısından Milli Eğitim Şuralarının Değerlendirilmesi (1980–2000). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi , 42, 2, 199 – 237 / ÖZTÜRK AYNA, Şafak (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğıne İlişkin Tutumları / Attıtudes Of Preschool Teacher Candıdates Towards Teachıng Professıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1037-1048, May 2013, Fransa.

BOZDOĞAN, A.E.; AYDIN, D. ; YILDIRIM, K. ( 2007 ). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 2 , 83-97 / ÖZTÜRK AYNA, Şafak (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğıne İlişkin Tutumları / Attıtudes Of Preschool Teacher Candıdates Towards Teachıng Professıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1037-1048, May 2013, Fransa.

COULTAS, C.J. ve LEWIN, M. K. (2002). Who Becomes a Teacher? The Characteristics of Student Teachers in Four Countries. International Journal of Educational Development, 22, 243-260 / ÖZTÜRK AYNA, Şafak (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğıne İlişkin Tutumları / Attıtudes Of Preschool Teacher Candıdates Towards Teachıng Professıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1037-1048, May 2013, Fransa.

ÇELIK, M. & KÖSE, E. ( 2007 ). Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde Öğrenim Gören Örgencilerin Mesleğe İlişkin Görüşleri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 191-208 / ÖZTÜRK AYNA, Şafak (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğıne İlişkin Tutumları / Attıtudes Of Preschool Teacher Candıdates Towards Teachıng Professıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1037-1048, May 2013, Fransa.

ESEN, Y. ( 2005 ). Öğretmenlerin Toplumsal / Mesleki Kimliklerine ve Rollerine İlişkin Değerlendirmeleri: Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Üzerinde Yapılmış Bir Araştırma. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 3, 11, 16-53 / ÖZTÜRK AYNA, Şafak (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğıne İlişkin Tutumları / Attıtudes Of Preschool Teacher Candıdates Towards Teachıng Professıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1037-1048, May 2013, Fransa.

GIRGIN, G.; AKAMCA, G.Ö.; ELLEZ, A.M.; OGUZ, E. ( 2010). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Mesleki Benlik Saygıları ve Mesleki Yeterlik İnançları, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1-15 / ÖZTÜRK AYNA, Şafak (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğıne İlişkin Tutumları / Attıtudes Of Preschool Teacher Candıdates Towards Teachıng Professıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1037-1048, May 2013, Fransa.

OĞUZKAN, Ş. ; ORAL, G. ( 2003 ). Okul Öncesi Eğitim. MEB yayınları : İstanbul / ÖZTÜRK AYNA, Şafak (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğıne İlişkin Tutumları / Attıtudes Of Preschool Teacher Candıdates Towards Teachıng Professıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1037-1048, May 2013, Fransa.

LOPES, A. (2000). Shaping Professional Identities in Portuguese Primary School Teachers Some Relevant Conclusions of Study Based on the Interpretative Paradigm. British Educational Research Association AnnualConference'da sunulan bildiri. Cardiff University / ÖZTÜRK AYNA, Şafak (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğıne İlişkin Tutumları / Attıtudes Of Preschool Teacher Candıdates Towards Teachıng Professıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1037-1048, May 2013, Fransa.

WOODS, P ve JEFFREY, B. (2002). The Reconstruction of Primary Teachers' Identities. British Journal of Sociology of Education, 23, 1, 89-106 / ÖZTÜRK AYNA, Şafak (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğıne İlişkin Tutumları / Attıtudes Of Preschool Teacher Candıdates Towards Teachıng Professıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1037-1048, May 2013, Fransa.

ÂMİLÎ, Bahâuddin, Muhammed, Keşkül, (Farsça’ya Çev.: Seyyid Ebü’l-Kâsım Ayetullâhî), İntişârât-i Tûkâ, Tahran, 2537 şş / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

ATTÂR, Ferîdüddîn, Evliya Tezkireleri, Çev.: Süleyman Uludağ, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2007 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

ATTÂR, Ferîdüddîn, Tezkiratü’l-Evliyâ, (Nşr.: R. Nicholson), (I-II), Dunyâ-yı Kitâb, Tahran, 1370 hş / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

AZAMAT, Nihat, ‚Kâdiriyye‛, DİA, İstanbul, 2001, XXIV, 131-135 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

El-CÂBİRÎ, Muhammed Âbid, Kur’an’a Giriş, Çev.: Muhammed Çoşkun, İlimyurdu Yay., İstanbul, 2011 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

ÇİFTÇİ, Hasan, Şeyh Ebü’l-Hasan-i Harakânî, (Hayatı, Çevresi, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri) Nûru’l-‘Ulûm ve Münâcât’ı (Çeviri-Açıklama-Metin), Şehit Ebü’l-Hasan Harakânî Derneği Yay., Ankara, 2004 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

DE BRUİJN, J.T.P., ‚Kharakani, Abu’l-Hasan ‘Ali b. Ahmad (d.1033)‛, Biographical Encyclopaedia of Sufis (Central Asia and Middle East), (Prepared by N. Hanif), Sarup and Sons, New Delhi, 2002 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

DURMUŞ, Mitat, ‚Bir Bilge Durağı, Edep Abidesi: Ebu’l-Hasan Harakânî’nin Edebî Şahsiyeti‛, Ebu’l-Hasan Harakânî, Harakanî Vakfı Yay., Kayhan Matbaacılık, Ankara, 2012 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

İBN MANZÛR, Cemaluddin Muhammed b. Mükerrem, (ö. 711/1311), Lisânu’l-Arab, (I-XV), Beyrut, 1990 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

İBNU’L-CEVZÎ, Ebu’l-Ferec Abdurrahman (ö. 597/1201), Telbîsu İblîs, Kahire, 1928 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

EBU’L-HASAN HARAKÂNÎ, Nûru’l-Ulûm ve Münâcât’ı, (Çeviri-Açıklama-Metin) Haz.: Hasan Çiftçi, Şehit Ebü’l-Hasan Harakânî Derneği Yay., Ankara, 2004 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

EBU’L-HASAN HARAKÂNÎ, Nûru’l-Ulûm, Haz.: Şenol Kantarcı, Ankara, 1997 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

EBU’L-HASAN HARAKÂNÎ, Seyrü Sülûk Risâlesi, Çev.: Mustafa Çiçekler, (Der.: Sadık Yalsızuçanlar), Sûfî Kitap, İstanbul, 2006 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

FİRÛZÂBÂDÎ, Mecduddin Muhammed b. Ya’kûb, el-Kâmûsu’l-Muhît, İstanbul, 1305 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

EL-HÂNÎ, Abdulmecîd b. Muhammed, Hadâiku’l-Verdiyye fî Hakâiki Ecillâ’i Nakşibendiyye, (Nşr.: Abdulvekil ed-Derûnî), Dimeşk, ts.

HÜCVÎRÎ, Ali b. Osman Cüllâbî (ö. 465/1072 veya 470/1077), Keşfu'l-Mahcûb, Hakikat Bilgisi, (Haz.: Süleyman Uludağ), Dergâh Yay., İstanbul, 1982 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

GÖK, Bilal, ‚Ebu’l-Hasan el-Harakânî ve Hacı Bektâşı Velî: Aralarındaki Bağlar ve Anadolu’nun İslamlaşmasına Katkıları‛, Basılmamış İlmi Makale, KAÜ., İlahiyat Fakültesi / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

GÖK, Bilal, ‚Şeyh Seyyid Ebu’l-Hasan el-Harakânî ve Kuzeydoğu Anadolu’nun Fethindeki Rolü‛, Basılmamış İlmi Makale, KAÜ., İlahiyat Fakültesi / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

KAFESOĞLU, İbrahim, Selçuklu Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1972 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

GÖK, Bilal, ‚Alparslan‛, DİA, İstanbul, 1989, II, 526-530 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

KÖYMEN, Mehmet Altay, Selçuklu Devri Türk Tarihi, TTK Yay., Ankara, 1998 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

KUŞEYRÎ, Ebû Kâsım Abdulkerîm b. Havâzin, (ö. 465/1072), Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyrî Risâlesi, Haz.: Süleyman Uludağ, Dergah Yay., İstanbul, 1991 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

KÜÇÜK, Raşit, ‚İsnad‛, DİA, İstanbul, 2001, XXIII, 157-158 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

MERTOĞLU, Mehmet Suat, ‚Ümmî‛, DİA, İstanbul, 2012, XLII, 309 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

MEVLÂNÂ Ali. Hüseyn, Reşahat Ayn’el-Hayat Can Damlaları, Sad.: Necip Fazıl Kısakürek, Alem Yay., İstanbul, ts / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

MUHAMMED b. Münevver, el-Esrâru’t-Tevhîd fî Makâmâti’ş-Şeyh Ebi’s-Saîd, Nşr.: Muhammed Rızâ Şefi’i-yi Kedkenî, (I-II), Müessese-i İntişârât-i Âgâh, Tahran, 1339-1345 hş / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

RÂGIB, el-Isfahânî, (ö. 502/1108), el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’an, Kahraman Yay., İstanbul, 1986 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

SAKLAN, Bilal, ‚Ebû Tâlib el-Mekkî‛, DİA, İstanbul, 1994, X, 239-240 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

SEYHAN, Ahmet Emin, ‚Ebu’l-Hasan el-Harakânî'nin Hadis ve Sünnet Anlayışı‛, Yayınlanmamış İlmî Makale, KAÜ, İlahiyat Fakültesi / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

SEYHAN, Ahmet Emin, ‚Ebu’l-Hasan el-Harakânî'de Kur'an Kültürünün Yansımaları‛, Yayınlanmamış İlmî Makale, KAÜ, İlahiyat Fakültesi / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

ŞEKER, Mehmet, Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması, DİB Yay., Ankara, 1987 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

TANRIKORUR, Barihüda, ‚Mevleviyye‛, DİA, Ankara, 2004, XXIX, 468-474 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

TİRMİZÎ, Muhammed b. Îsâ, (ö. 279/892), el-Câmiu’s-Sahîh, (I-IV), Çağrı Yay., İstanbul, 1992 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

TOPALOĞLU, Nuri, Selçuklu Devri Muhaddisleri, DİB Yay., Ankara, 1988 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

TORTEL, Kristin, Şeyh Ebû’l-Hasan-i Harakâni, Zindege-yi Ehvâl ve Ekvâl (Farşça’ya Çev.: Abdu’l-Muhammed Rûhbâhiyân), Neşr-i Merkez, Tahran, 1378 hş / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

TOSUN, Necdet, ‚Üveysîlik‛, DİA, İstanbul, 2012, XLII, 400 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

TURAN, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, Ötüken Yay., İstanbul, 2010 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

TURAN, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye, Ötüken Yay., İstanbul, 2010 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

OKUYAN, Mehmet, ‚Kur’an’da Gizemli Bir Yolculuğun Kıssası‛, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Yıl, 2004, Sayı: 13, (s. 45-109) / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

ÖZDEMİR, Şuayip, ‚Ebu’l-Hasan Harakani’nin Eğitimci Kişiliği‛, I. Uluslararası Harakani Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitapçığı, 11-13 Ekim, Kars, 2012 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

ULUDAĞ, Süleyman, ‚Bâtın İlmi‛, DİA, İstanbul, 1992, V, 188-189 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

ULUDAĞ, Süleyman, ‚Bâyezîd-i Bistâmî‛, DİA, İstanbul, 1992, V, 238-241 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

ULUDAĞ, Süleyman, ‚Halvetiyye‛, DİA, İstanbul, 1997, XV, 393-394 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

ULUDAĞ, Süleyman, ‚Harakânî‛, DİA, İstanbul, 1997, XVI, 93 / SEYHAN, Ahmet Emin (2013), Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin İlim Anlayışı / Understandıng Of The Knowledge Of Abu’l-Hasan El-Kharakani, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1049-1083, May 2013, Fransa.

ULUDAĞ, Süleyman, ‚Hücvîrî‛, DİA, İstanbul, 1998, XVIII, 458-460 / SEYHANDownload 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   394   395   396   397   398   399   400   401   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik