Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet393/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   389   390   391   392   393   394   395   396   ...   437

MEB (2010). Ortaöğretim Coğrafya Dersi Öğretim Programı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara / YAZICI, Öznur (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması / Perceptıons Of Geography Teachers’ Towards The Concept Of “Envıronment”: A Metaphor Analysıs Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 811-828, May 2013, Fransa.

MILES, M. B. ve HUBERMAN, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, Ca: Sage / YAZICI, Öznur (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması / Perceptıons Of Geography Teachers’ Towards The Concept Of “Envıronment”: A Metaphor Analysıs Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 811-828, May 2013, Fransa.

SABAN, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Olduğu Zihinsel İmgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326 / YAZICI, Öznur (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması / Perceptıons Of Geography Teachers’ Towards The Concept Of “Envıronment”: A Metaphor Analysıs Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 811-828, May 2013, Fransa.

SABAN, A. (2008a). Okula İlişkin Metaforlar, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Yaz 2008, Sayı 55, Ss: 459-496 / YAZICI, Öznur (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması / Perceptıons Of Geography Teachers’ Towards The Concept Of “Envıronment”: A Metaphor Analysıs Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 811-828, May 2013, Fransa.

SABAN, A. (2008b). İlköğretim I. Kademe Öğretmen ve Öğrencilerinin Bilgi Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. İlköğretim Online, 7(2), 421-455 / YAZICI, Öznur (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması / Perceptıons Of Geography Teachers’ Towards The Concept Of “Envıronment”: A Metaphor Analysıs Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 811-828, May 2013, Fransa.

SABAN, A. (2004). Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155 / YAZICI, Öznur (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması / Perceptıons Of Geography Teachers’ Towards The Concept Of “Envıronment”: A Metaphor Analysıs Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 811-828, May 2013, Fransa.

SABAN, A., KOÇBEKER, B. N. ve SABAN, A. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice) ,6(2), 461-522 / YAZICI, Öznur (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması / Perceptıons Of Geography Teachers’ Towards The Concept Of “Envıronment”: A Metaphor Analysıs Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 811-828, May 2013, Fransa.

SHAW, D. M., BARRY, A. ve MAHLIOS, M. (2008). Preservice Teachers' Metaphors of Teaching in Relation to Literacy Beliefs. Teachers And Teaching: Theory And Practice, 14(1), 35-50 / YAZICI, Öznur (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması / Perceptıons Of Geography Teachers’ Towards The Concept Of “Envıronment”: A Metaphor Analysıs Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 811-828, May 2013, Fransa.

SHUELL, T. J. (1990). Teaching and Learning as Problem Solving. Theory into Practice, 29 (2), 102–108 / YAZICI, Öznur (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması / Perceptıons Of Geography Teachers’ Towards The Concept Of “Envıronment”: A Metaphor Analysıs Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 811-828, May 2013, Fransa.

SÖNMEZ, V. (1993). Program Geliştirme Öğretmen El Kitabı. Ankara: Adım Yayıncılık / YAZICI, Öznur (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması / Perceptıons Of Geography Teachers’ Towards The Concept Of “Envıronment”: A Metaphor Analysıs Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 811-828, May 2013, Fransa.

STYLIANOU, M., KULINNA, P. M., COTHRAN, D. ve KWON, J. Y. (2013). Physical Education Teachers' Metaphors of Teaching and Learning. Journal of Teaching in Physical Education, 32(1):22 / YAZICI, Öznur (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması / Perceptıons Of Geography Teachers’ Towards The Concept Of “Envıronment”: A Metaphor Analysıs Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 811-828, May 2013, Fransa.

ŞİŞMAN, M. (2002). Örgütler ve Kültürler, Ankara: Pegema Yayıncılık, 179 s. / YAZICI, Öznur (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması / Perceptıons Of Geography Teachers’ Towards The Concept Of “Envıronment”: A Metaphor Analysıs Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 811-828, May 2013, Fransa.

TAŞLI KEÇECİ, Ö. (2010). Ortaöğretim Coğrafya Derslerinin Çevre Bilinci Oluşturmadaki Rolünün Öğrenci Görüşlerine Değerlendirilmesi (Aydın Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / YAZICI, Öznur (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması / Perceptıons Of Geography Teachers’ Towards The Concept Of “Envıronment”: A Metaphor Analysıs Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 811-828, May 2013, Fransa.

TAYLOR, W. (1984). Metaphors of Education. Heineman Educational Books Ltd: London / YAZICI, Öznur (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması / Perceptıons Of Geography Teachers’ Towards The Concept Of “Envıronment”: A Metaphor Analysıs Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 811-828, May 2013, Fransa.

Türk Dil Kurumu (web sayfası) Güncel Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts (Erişim tarihi: 25.04.2013) / YAZICI, Öznur (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması / Perceptıons Of Geography Teachers’ Towards The Concept Of “Envıronment”: A Metaphor Analysıs Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 811-828, May 2013, Fransa.

TÖREMEN, F. ve DÖŞ, İ. (2009). İlköğretim Öğretmenlerinin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice), 9(4), 1973-2012 / YAZICI, Öznur (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması / Perceptıons Of Geography Teachers’ Towards The Concept Of “Envıronment”: A Metaphor Analysıs Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 811-828, May 2013, Fransa.

UŞAK, M. (2007). Çevre Nedir? (Çevre Bilimi, Ed: Mustafa AYDOĞDU ve Kudret GEZER), 3. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık / YAZICI, Öznur (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması / Perceptıons Of Geography Teachers’ Towards The Concept Of “Envıronment”: A Metaphor Analysıs Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 811-828, May 2013, Fransa.

VADEBONCOEUR, J. A. ve TORRES, M. N. (2003). Constructing and Reconstructing Teaching Roles: A Focus on Generative Metaphors and Dichotomies, Discourse: Studies in The Cultural Politics of Education, Carfax Publishing, Vol: 24, No: 1 / YAZICI, Öznur (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması / Perceptıons Of Geography Teachers’ Towards The Concept Of “Envıronment”: A Metaphor Analysıs Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 811-828, May 2013, Fransa.

WEADE, R. ve ERNST, G. (1990). Pictures of Life in Classrooms, and the Search for Metaphors to Frame them. Theory into Practice, 29 (2), 133-140 / YAZICI, Öznur (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması / Perceptıons Of Geography Teachers’ Towards The Concept Of “Envıronment”: A Metaphor Analysıs Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 811-828, May 2013, Fransa.

YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi / YAZICI, Öznur (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması / Perceptıons Of Geography Teachers’ Towards The Concept Of “Envıronment”: A Metaphor Analysıs Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 811-828, May 2013, Fransa.

YOB, I. M. (2003). Thinking Constructively with Metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22, 127–138 / YAZICI, Öznur (2013), Coğrafya Öğretmenlerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması / Perceptıons Of Geography Teachers’ Towards The Concept Of “Envıronment”: A Metaphor Analysıs Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 811-828, May 2013, Fransa.

AKIN, H., (2001). Yaratıcı Örgüt Kültürünü Oluşturan Yönetici Tutumları: Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırılması. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

AKIN, M. (2010). Personeli Güçlendirme Algılaması, Örgüt İklimi Algılaması ve Yaratıcı Kişilik Özelliklerinin Örgüt Düzeyinde Yaratıcı Çıktılar Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri. Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29, 211-238 / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

ANSBURG, P.I., HILL, K. (2003). Creative and Analytic Thinkers Differ in Their Use of Attentional Resources. Personality and Individual Differences, 34, 1141-1152 / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

ATAMAN, G. (2009). İşletme Yönetimi, Türkmen Kitabevi, İstanbul / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

BALAY, R. (2010). Öğretim Elemanlarının Örgütsel Yaratıcılık Algıları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(1), 41-78 / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

BARKER, A. (2001). Yenilikçiliğin Simyası. Mess Yayınları, İstanbul / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

CENGİZ, E., ACUNER, T., BAKİ, B. (2006). Liderlerin Sahip Oldukları Duygusal Zekânın Örgütsel Yaratıcılık Üzerine Etkileri: Bir Model Önerisi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 421-434 / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

CENGİZ, E., ACUNER, T., BAKİ, B. (2007). Örgütsel Yaratıcılığı Belirleyen Faktörler Arası Yapısal İlişkiler. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 98-121 / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

CHUANG, L. (2007). The Social Psychology of Creativity and Innovation: Process Theory Perspective. Social Behavior and Personality, 35(7), 875-888 / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

ÇAVUŞOĞLU, D. (2007). Küresel Rekabet Ortamında Örgütlerde Yaratıcılık Kültürü ve Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumların Değerlendirilmesi (Okullarda Araştırma). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

ÇEKMECELİOĞLU, H.G. (2006). Örgüt İklimi, Duygusal Bağlılık ve Yaratıcılık Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(2), 295-310 / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

EISENBERGER, R., HAKSIN, F., GAMBLETON, P. (1999). Promised Reward and Creativity: Effects of Prior Experience. Journal of Experimental Social Psychology, 35, 308-325 / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

GÜMÜŞLÜOĞLU, L., ILSEV, A. (2009). Transformational Leadership, Creativity and Organizational Innovation. Journal of Business Research, 62, 461-473 / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

GÜMÜŞSUYU, Ç. (2004). Örgütsel Yaratıcılık Kültürü: Bir İktisadi Devlet Teşekkülünde Örnek Olay Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

İRAZ, R. (2005). Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve Kobiler. Çizgi Kitabevi, Konya / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

KALE, E. (2010). Konaklama İşletmelerinde Örgüt İçi Faktörlerin Yenilik ve Yaratıcılık Performansına Etkileri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Kayseri.

KLETKE, M.G., MACKAY, J.M., BARR, S.H., JONES, B. (2001). Creativity in the Organization: The Role of Individual Creative Problem Solving and Computer Support. International Journal Human-Computer Studies, 55, 217-237 / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

KOÇEL, T. (2011). İşletme Yöneticiliği. Beta Yayınları, İstanbul / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

MALAGA, R.A. (2000). The Effect of Stimulus Models and Associative Distance in Individual Creativity Support Systems. Desicion Support Systems, 29, 125-141 / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

MUMFORD, M.D. (2000). Managing Creative People: Strategies and Tactics for Innovation. Human Resource Management Review, 10(3), 313-351 / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

MUMFORD, M.D., CONNELLY, S., GLADDIS, B. (2003). How Creative Leaders Think: Experimental Findings and Cases. The Leadership Quarterly, 14, 411-432 / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

RICE, G. (2006). Individual Values, Organizational Context and Self-Perceptions of Employeecreativity: Evidence From Egyptian Organizations. Journal of Business Research, 59, 233-241 / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

RUNCO, M.A., PRITZKER, S.R. (1999). Encyclopedia of Creativity. 1. Cilt, Academic Press, USA. / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

SARAÇOĞLU, M., DURAN, C. (2009). Yaratıcı Girişimcinin Gelişiminde Çevrenin Rolü. Electronic Journal of Social Sciences, 30(8), 131-151 / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

SARAÇOĞLU, M., DURAN, C., TAŞKIN, E. (2010). Girişimcilikte Yaratıcılığın Üç Boyutu: Birey, Süreç ve Ürün. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 1-14 / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

SARUHAN, S.C., YILDIZ, M.L. (2009). Çağdaş Yönetim Bilimi. Beta Yayınları / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

SHALLEY, C.E., LUCY, L.G., TERRY, C.B. (2000). Matching Creativity Requirement and the Work Environment: Effects on Satisfaction and Intentions to Leave. Academy of Management Journal, 43, 215-233 / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

SHALLEY, C.E., SMITH, J.E.P. (2001). Effects of Social-Psychological Factors on Creative Performance: The Role of Informational and Controlling Expected Evalution and Modeling Experience. Organizational Behavior and Human Desicion Processes, 84(1), 1-22 / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

SUNDGREN, M., STYHRE, A. (2003). Creativity – A Volatile Key of Success? Creativity in New Drug Development. Creativity and Innovation Management, 12(3), 145-161 / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

SUNGUR, N. (1997). Yaratıcı Düşünce. Evrim Yayınevi, İstanbul / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

ŞİMŞEK, Ş., ÇELİK, A. (2012). Yönetim ve Organizasyon. Eğitim Yayınevi, Konya / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

TIWANA A., MCLEAN E.R. (2005). Expertise Integraiton and Informations Systems Development, Journal of Management Information Systems, 22(1), 13-43 / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

WIENER, N. (1993). Invention: The Care and Feding of Ideas, The MIT Press, USA. / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

WILLIAMSON, B. (2001). Creativity, The Corporate Curriculum and The Future: A Case Study. Futures, 33, 541-555 / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

WOODMAN, R.W., SAWYER, J.E., GRIFFIN, R.W. (1993). Toward a Theory of Organizational Creativity. Academy of Management Review, 18(2), 293-321 / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

YAVUZER, H. S. (1989). Yaratıcılık. Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, İstanbul / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

YAZICIOĞLU, Y., ERDOĞAN, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

YILDIRIM, E. (2007). Bilgi Çağında Yaratıcılığın ve Yaratıcılığı Yönetmenin Önemi. Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, 12, 109-120 / YILMAZ, Abdullah; İRAZ, Rıfat (2013), Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamındaçalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet Ve Katılım Bankaları Örneği / In The Context Of Organızatıonal Creatıvıty Culture, Evaluatıon Of Employees’ Attıtudes Relatıng To Creatıvıty Management: The Case Of Publıc And Partıcıpatıon Banks In Konya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 829-855, May 2013, Fransa.

ANDREOU, S., FOTIADIS, M., KOTSAKIS, K. 1996: ‘Review of Aegean Prehistory V: The Neolithic and Bronze Age of Northern Greece’ American Journal of Archaeology 100 (3): 537- 97 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

ASLAN, R., POLAT, F. (in press): ‘Çanakkale Boğazı’nın Anadolu Kıyısı ve Troia Çevresindeki Troia I Öncesi Yerleşmeleri’, Arkeoloji ve Sanat Dergisi/Aşkıdil Akarca Özel Sayısı / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

ASLAN, R., BLUM, S.W.E., KIENLIN, T.L., UYSAL, F.E., KIRSCHNER, S. 2011: ‘2009 Yılı Bozköy-Hanaytepe ve Çevresi Prehistorik Dönem Yüzey Araştırması’ 28. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2: 291-302 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

BELMONT, J.S., RENFREW, C. 1964 : ‘Two Prehistoric Sites on Mykonos’ American Journal of Archaeology vol. 68 (4): 395- 400 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

BENVETUNI, A.G. 2007: ‘Poliochni on Lemnos the Earliest City in Europe’ in P. Valavanis (ed.), Great Moments in Greek Archaeology. Los Angeles: 196- 201 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

BERNABÒ-BREA, L. 1964: Poliochni Città Preistorica Nell’isola Di Lemmos vol. I, 1 Testo. Roma / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

BIEG, G., BLUM, S.W.E., KÖRPE,R., SEVİNÇ, N., ASLAN, R. 2009: ‘Yeşiltepe: Eine Siedlung der frühen Bronzezeit am Oberlauf des Skamander’ Studia Troica 18: 199-237 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

BLEGEN, C.W. 1921: Korakou A Prehistoric Settlement near Corinth. Boston / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

BLEGEN, C. W., CASKEY, J. L., RAWSON, M., SPERLING, J. 1950: Troy General Introduction the First and Second Settlements, Volume 1. Princeton / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

BLEGEN, C. W., CASKEY, J. L., RAWSON, M. 1953: Troy the Sixth Settlement, Volume 3. Princeton / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

BLUM, S.W.E., ASLAN, R., UYSAL, F.E., KIRSCHNER, S., KRAUS, S. 2011: ‘Archäologische Untersuchungen zur voreisenzeitlichen Kultursequenz des Bozköy-Hanaytepe, Nordwesttürkei’ Studia Troica Band 18 : 119-79 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

BROODBANK, C. 2000: ‘Perspectives on an Early Bronze Age Island Centre: An Analysis of Pottery from Daskaleio-Kavos (Keros) in the Cyclades’ Oxford Journal of Archaeology 19 (4): 323-42 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

BUTTLER, W. 1937: ‘Vorgeschichtliches in der Stadt Samos Nachträge’ Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Athenische Abteilung Band 60/61 der 1935/36: 184-200 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

CALVERT, F. 1881: ‘Thymbra, Hanaï Tepeh’ in H. Schliemann (ed.), llios The City and Country of the Trojans, Reprint Edition (1976). New York: 706- 20 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

CARTER, T. 2008: ‘The Consumption of Obsidian in the Early Bronze Age Cyclades’ in N. Brodie, J. Doole, G. Gavalas, C. Renfrew (eds.) Horizon A Colloquium on the prehistory of the Cyclades, Cambridge: 225-35 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

COLEMAN, J. E. 1977: Keos vol. I, Kephala A Late Neolithic Settlement and Cemetery. Princeton / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

ÇİLİNGİROĞLU, A., DERİN, Z., ABAY, E., SAĞLAMTİMUR, H., KAYAN, İ. 2004: Ulucak Höyük Excavations Conducted Between 1995 and 2002. Belgium / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

DAWKINS, R.M., DROOP, J.P. 1911: ‘Excavations at Phylakopi in Melos’ The Annual of the British School at Athens vol. 17 (1910/1911):1-22 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

DEMANGEL, R. 1926 : Fouilles Du Corps D’Occupation Français de Constantinople Le Tumulus Dit De Protésilas. Paris / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

DRIEHAUS, J. 1957: ‘Prähistorische Siedlungsfunde in der unteren Kaikosebene und an dem Golfe von Çandarlı’ Istanbuler Mitteilungen Heft 7: 76- 101 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

EFE, T. 2003: ‘Pottery Distribution within the Early Bronze Age of Western Anatolia and Its Implications upon Cultural, Political (And Ethnic?) Entities’ in M. Özbaşaran, O. Tanındı, A. Boratav (eds) Archaeological Essays in Honour of Homo amatus: Güven Arsebük İçin Armağan Yazılar. İstanbul: 87- 105 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

EFE, T. 2004: ‘Kültür Gruplarından Krallıklara: Batı Anadolu’nun Tarihöncesi Kültürel ve Siyasi Gelişim Profili’ Colloquium Anatolicum 3: 15-29 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

ELSTER, E.S. 2003: ‘Grindstones, Polished Edge-Tools, and Other Stone Artifacts’ in E.S. Elster, C. Renfrew (eds) Prehistoric Sitagroi: Excavations in Northeast Greece, 1968-1970 vol. 2: The Final Report. Los Angeles: 175-96 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

ERKANAL, H., GÜNEL, S. 1996: ‘1994 Liman Tepe Kazıları’ 17. Kazı Sonuçları Toplantısı 1: 305-29 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

FELSCH, R.C.S. 1988: Das Kastro Tigani, Die Spätneolitische und Chalkolithische Siedlung. Bonn / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

FRENCH, D. 1961: ‘Late Chalcolithic Pottery in North-West Turkey and the Aegean’ Anatolian Studies 11: 99- 141 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

FRENCH, D. 1967: ‘Prehistoric Sites in Northwest Anatolia I: the İznik Area’ Anatolian Studies 17: 49- 100 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

FRENCH, D. 1969a: Anatolia and the Aegean in the Third Millennium BC. PhD thesis, University of Cambridge, Cambridge / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

FRENCH, D. 1969b: ‘Prehistoric Sites in Northwest Anatolia II: Balıkesir and Akhisar/ Manisa Areas’ Anatolian Studies 19: 41- 98 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

FORSÉN, J. 2010: ‘Mainland Greece’ in E.H. Cline (ed.) The Oxford Handbook of The Bronze Age Aegean. Oxford: 53-65 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

FURNESS, A. 1956: ‘Some Early Pottery of Samos, Kalimnos and Chios’ Proceedings of the Prehistoric Society 22: 173- 212 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

GÜNEL, S. 2008: ‘Çine-Tepecik Höyük 2006 Yılı Kazıları’ 29. Kazı Sonuçları Toplantısı 1: 73-90/ YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

HARMANKAYA, S., ERDOĞU, B. 2003: ‘The Prehistoric Sites of Gökçeada, Turkey’ in M. Özdoğan, H. Hauptmann, N. Başgelen (eds) Studies Presented to Ufuk Esin: From Village to Cities Early Villages in the Near East. İstanbul: 459- 79 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

HEDENREICH, R. 1936: ‘Vorgeschichtliches in der Stadt Samos Die Funde’ Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Athenische Abteilung 1935/ 36 Band 60/ 61: 125- 83 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

HEURTLEY, W. A. 1939: Prehistoric Macedonia an Archaeological of Greek Macedonia (West of the Struma) in the Neolithic, Bronze, and Early Iron Ages. Cambridge / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

HOPE SIMPSON, R., LAZENBY, J.F. 1973: ‘Notes from the Dodecanese III’ The Annual of the British School at Athens 68: 127-79 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

HOOD, S. 1981: Excavations in Chios 1938- 1955: Prehistoric Emporio and Ayio Gala Vol. 1. London / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

FRENCH, D. 1982: Excavations in Chios 1938- 1955: Prehistoric Emporio and Ayio Gala Vol. II. London / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

HÜRYILMAZ, H. 2006: ‘Gökçeada-Yenibademli Yerleşmecilerinin Erken Bronz Çağı’nda Deniz Aşırı İlişkileri’ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 5/ 17: 1- 9. http://www.e-sosder.com / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

IMMERWAHR, S.A. 1971: The Athenian Agora, Vol. 13, The Neolithic and Bronze Ages. Princeton / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

JABLONKA, P. 2011 ‘Troy in Regional and International Context’ in S.R. Steadman, G. McMahon (eds) The Oxford Handbook of Ancient Anatolia 10,000-323 B.C.E., 717- 33 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

JACOBSEN, T. W. R.P., J.L.A. 1973: ‘Excavations in the Franchthi Cave, 1969-1971. Part II’ Hesperia 42 (3): 253-83 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

KAMİL, T.1982: Yortan Cemetery in the Early Bronze Age of Western Anatolia, BAR International Series 145, Oxford / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

KATSAROU-TZEVELEKI,S., SCHILARDI, D.U. 2008: ‘Some Reflections on EC Domestic Space Arising from Observations at Koukounarines, Paros’ in N. Brodie, J. Doole, G. Gavalas, C. Renfrew (eds) Horizon A Colloquium on the prehistory of the Cyclades. Cambridge: 61-71 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

KAYAN, İ. 2001: ‘Die troianische Landschaft Geomprphologie und paläogeographische Rekonstruktion der Alluvialebenen’ in Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg et al. (eds) Troia- Traum und Wirklichkeit. Bonn: 309-14 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

KEIGHLEY, J.M. 1986: ‘Pottery of Phases I and II’ in C. Renfrew, M. Gimbutas, E.S. Elster (Eds) Excavations in Sitagroi: A Prehistoric Village in Northeast Greece I. Los Angeles: 345-92 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

KODER, J., LADSTÄTTER, S. 2010: ‘Ephesos 2008’31. Kazı Sonuçları Toplantısı 3: 321- 36 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

KORFMANN, M. 1985: ‘Beşik-Tepe, Vorbericht über die Ergebnisse der Grabung von 1983 Grabungen am Beşik-Yassıtepe und Beşik-Sivritepe’ Archäologischer Anzeiger Heft 2: 158- 82 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

KORFMANN, M. 1989: ‘1987 Yılı Beşik-Sivritepe, Beşik-Koyu ve Troia Çalışmaları’ 10. Kazı Sonuçları Toplantısı: 323- 31 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

KORFMANN, M. 2001: ‘Der prähistorische Siedlungshügel Hisarlık Die ‚zehn Städte Troias- von unten nach oben’ in Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg (ed) Troia- Traum und Wirklichkeit. Bonn: 347-54 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

KORFMANN, M., GİRGİN, Ç., MORÇÖL, Ç., KILIÇ, S. 1995: ‘Kumtepe 1993. Report on the Rescue Excavations’ Studia Troica 5: 237- 89 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

KOUKA, O. 2002: Siedlungsorganisation in der Nord- und Ostägäis Während der Frühbronzezeit (3. Jt. V. Chr.). München / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

KÖKTEN, K. 1949: ‘1949 Yılı Tarihöncesi Araştırmaları Hakkında Kısa Rapor’ Belleten 13 (52): 811- 29 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

KUNZE, E. 1934: Orchomenos III Die Keramik Der Frühen Bronzezeit. München / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

LAMB, W. 1932: ‘Schliemann’s Prehistoric Sites in the Troad’ Praehistorische Zeitschrift 23: 111-31 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

LAMB, W. 1936: Excavations at Thermi in Lesbos. Cambridge / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

LAMBRIANIDES, K., SPENCER, N., VARDAR, S., GÜMÜŞ, H. 1996: ‘The Madra Çay Delta Archaeological Project, First Preliminary Report: Geomorphological Survey and Borehole Sampling of the Altınova Coastal Plain on the Aegean Coast of Northwest Turkey’ Anatolian Studies 46:167- 200 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

LAMBRIANIDES, K. , SPENCER, N. 1997a: ‘Unpublished Material from the Deutsches Archäologisches Institute and the British School at Athens and Its Contribution to a better Understanding of the Early Bronze Age Settlement Pattern on Lesbos’ The Annual of the British School at Athens 92: 73- 107 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

LAMBRIANIDES, K. , SPENCER, N. 1997b: ‘Some Reflections upon the Origins and Development of Early Bronze Age Settlement in Lesbos and Some New Evidence from Western Anatolia’ in Chr. G. Doumas, V. La Rosa (eds), Poliochni El’Antica Età Del Bronzo Nell’Egeo Settentrionale. Atene: 618- 33 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

LAVEZZI, J. C. 1978: ‘Prehistoric Investigations at Corinth’ Hesperia 47 (4): 402-51 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

MANNING, S. 1995: The Absolute Chronology of the Aegean Early Bronze Age. Sheffield/ YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

MELLINK, M. 1986: ‘The Early Bronze Age in West Anatolia’ in G. Cadogan (ed.) The End of the Early Bronze Age in the Aegean. Leiden: 139-52 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

MILOJČIĆ, V. 1961: Samos Band I. Die Prähistorische Siedlung Unter Dem Heraion, Grabung 1953 und 1955. Bonn / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

MÜLLER, K. 1938: Tiryns Die Urfirniskeramik. München / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

NIKOLOVA, L. 1999: The Balkans in Later Prehistory, Periodization, Chronology and Cultural Development in the Final Copper and Early Bronze Age (Fourth and Third Millennia BC). Oxford / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

ÖZKAN,T., ERKANAL, H. 1999: Tahtalı Dam Area Salvage Project. İzmir / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

PAPAGEORGİOU, D. 2008: ‘The Marine Environment and Its Influence on Seafaring and Maritime Routes in the Prehistoric Aegean’ European Journal of Archaeology 11: 199- 222 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

RENFREW, C. 1972: Emergence of Civilization the Cyclades and the Aegean in the Third Millennium B.C. London / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

RENFREW, C. 2003: ‘Special Clay Objects: Cylinders, Stamp Seals, Counters, Biconoids, and Spheres’ in E.S. Elster, C. Renfrew (eds) Prehistoric Sitagroi: Excavations in Northeast Greece, 1968-1970 vol. 2: The Final Report. Los Angeles: 403-19 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

RENFREW, C. 2006: ‘ General Remarks, A.Markiani in Perspective’ in L. Marangou, C. Renfrew, C. Doumas, G. Gavalas (eds) Markiani, Amorgos An Early Bronze Age Fortified Settlement Overview of the 1985-1991 Investigations. London: 247-56 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

RIEHL, S., MARINOVA, E. 2008: ‘Mid-Holocene vegetation in the Troad (W Anatolia): man-made or natural?’ Vegetation History and Archaeobotany 17: 297-312 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

SAMPSON, A. 2008: ‘The Architectural Phases of the Neolithic Settlement of Ftelia on Mykonos' in N. Brodie, J. Doole, G. Gavalas, C. Renfrew (eds) Horizon A Colloquium on the prehistory of the Cyclades. Cambridge: 29-35 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

SAZCI, G. 2005: ‘Troia I-III, Die Maritime Troia- Kultur und Troia IV-V, Die Anatolische Troia-Kultur: Eine Untersuchungen der Funde und Befunde im Mittleren Schliemanngraben (D07, D08)’ Studia Troica 15: 35- 98 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

SCHLIEMANN, H. 1881: llios The City and Country of the Trojans, Reprint Edition (1976). New York / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

SHERRATT, A. 1986: ‘The Pottery of Phases IV and V: The Early Bronze Age’ in C. Renfrew, M. Gimbutas, E.S. Elster (Eds) Excavations in Sitagroi: A Prehistoric Village in Northeast Greece I. Los Angeles: 429-76 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

SCHOOP, U.-D. 2005: Das Anatolische Chalkolithikum, Eine chronologische Untersuchung zur vorbronzezeitlichen Kultursequenz im nördlichen Zentralanatolien und den angrenzenden Gebieten. Remshalden / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

SOTİRAKOPOULOU, P. 2008: ‘ Akrotiri, Thera: the Late Neolithic and Early Bronze Age Phases in Light of Recent Excavations at the Site’ in N. Brodie, J. Doole, G. Gavalas, C. Renfrew (eds) Horizon A Colloquium on the prehistory of the Cyclades. Cambridge:121-34 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

SPERLING, J.W. 1976: ‘Kum Tepe in the Troad’ Hesperia 45 (4): 305- 64 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

ŞENYÜREK, M., GÜLTEKİN, H., ŞENYÜREK, E., DÖNMEZ, A. 1950: ‘Larisa Civarında Höyücekte Yapılan Sondaj’ Belleten 14 (55): 487- 504 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

TAKAOĞLU, T. 2005: ‘Coşkuntepe: An Early Neolithic Quern Production Site in NW Turkey’ Journal of Field Archaeology 30 (4): 419-33 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

TAKAOĞLU, T. 2006: ‘The Late Neolithic in the Eastern Aegean Excavations at Gülpınar in the Troad’ Hesperia 75: 289- 315 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

VAN ANDEL, T. H., SHACKLETON, C. 1982: ‘Late Paleolithic and Mesolithic Coastlines of Greece and the Aegean’ Journal of Field Archaeology 9/ 4: 445- 54 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

WIENCKE, M. H. 2010: ‘Lerna’ in E.H. Cline (ed.) The Oxford Handbook of The Bronze Age Aegean. Oxford: 660-70 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

WILSON, D.E. 1999: Keos IX Ayia Irini Periods I-III The Neolithic and Early Bronze Age Settlements, Part 1: Pottery and Small Finds. Mainz / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

YAKAR, J. 1979: ‘Troy and Anatolian Early Bronze Age Chronology’ Anatolian Studies 29: 51- 67 / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

YAKAR, J. 2011: ‘Anatolian Chronology and Terminology’ in S.R. Steadman, G. McMahon (eds), The Oxford Handbook of Ancient Anatolia 10,000-323 B.C.E.. Oxford: 56-93

YILMAZ, D. (in press) : ‘Observations on the Troy I Period in the Light of Recent Survey Finds from the Coastal Troad’, in P. Militello, H. Öniz (eds) 15th Symposium on Mediterranean Archaeology University of Catania – Sicily (3-5 March 2011) Oxford / YILMAZ, Derya (2013), Doğu Ege’de Yeni Bir Erken Tunç Çağı Kenti: Troas Bölgesi’nde Bozköy-Hanaytepe Yüzey Araştırmaları / A New Early Bronze Age Sıte In The Eastern Aegean: Surveys At Bozköy-Hanaytepe In The Troad, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 857-888, May 2013, Fransa.

AANCCBE, (2010). Amendments and Additions to the National core Curriculum for Basic Education, Finnish National Board of Education. İnternet ortamı: http://www.oph.fi/download/132551_amendments_and_ additions_to_national_core_curriculum_basic_education.pdf (Erişim: 04.02.2013) / BAHÇEKAPILI, Mehmet (2013), Finlandiya’da Din EğitimiDownload 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   389   390   391   392   393   394   395   396   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik