Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet391/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   387   388   389   390   391   392   393   394   ...   437
/ Iqbal’s Paradox Of Modernıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 755-790, May 2013, Fransa.

AYDIN, Mehmet S., Din Felsefesi, İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., 7. Baskı, İzmir 1999 / TÜZER, Abdüllatif (2013), İkbal'in Modernlik Paradoksu / Iqbal’s Paradox Of Modernıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 755-790, May 2013, Fransa.

ENGİNEER, Asghar Ali, “Iqbal's Reconstruction of Religious Thought in Islam”: A Critical Appraisal”, Social Scientist, Vol. 8, No. 8, (March 1980) / TÜZER, Abdüllatif (2013), İkbal'in Modernlik Paradoksu / Iqbal’s Paradox Of Modernıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 755-790, May 2013, Fransa.

İKBAL, Muhammed, Cavidname, çev. Halil Toker, Kaknüs Yay., 2. Baskı, İstanbul 2008 / TÜZER, Abdüllatif (2013), İkbal'in Modernlik Paradoksu / Iqbal’s Paradox Of Modernıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 755-790, May 2013, Fransa.

İKBAL, Muhammed, Ey Şark Kavimleri, çev. Ahmet Metin Şahin, Irmak Yay., İstanbul 2007 / TÜZER, Abdüllatif (2013), İkbal'in Modernlik Paradoksu / Iqbal’s Paradox Of Modernıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 755-790, May 2013, Fransa.

İKBAL, Muhammed, İslam Düşüncesi, çev. Yusuf Kaplan, Külliyat Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 2012 / TÜZER, Abdüllatif (2013), İkbal'in Modernlik Paradoksu / Iqbal’s Paradox Of Modernıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 755-790, May 2013, Fransa.

İKBAL, Muhammed, İslam Toplumunun Yapısı, çev. Dr. Ali Yüksel, Beka Yay., İstanbul 2011 / TÜZER, Abdüllatif (2013), İkbal'in Modernlik Paradoksu / Iqbal’s Paradox Of Modernıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 755-790, May 2013, Fransa.

İKBAL, Muhammed, İslamda Dini Düşüncenin Yeniden Doğuşu, Dr. N. Ahmet Asrar, Birleşik Yay., 2. Baskı, İstanbul / TÜZER, Abdüllatif (2013), İkbal'in Modernlik Paradoksu / Iqbal’s Paradox Of Modernıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 755-790, May 2013, Fransa.

İKBAL, Muhammed, İslami Benliğin İçyüzü, çev. Ali Yüksel, Hece Yay., Ankara 2007 / TÜZER, Abdüllatif (2013), İkbal'in Modernlik Paradoksu / Iqbal’s Paradox Of Modernıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 755-790, May 2013, Fransa.

İKBAL, Muhammed, Mektuplar, çev. Halil Toker, Kaknüs Yay., İstanbul 2002 / TÜZER, Abdüllatif (2013), İkbal'in Modernlik Paradoksu / Iqbal’s Paradox Of Modernıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 755-790, May 2013, Fransa.

İKBAL, Muhammed, Şarktan Haber, Haz. Ali Nihat Tarlan, Sufi Kitap Yay., İstanbul 2006 / TÜZER, Abdüllatif (2013), İkbal'in Modernlik Paradoksu / Iqbal’s Paradox Of Modernıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 755-790, May 2013, Fransa.

İKBAL, Muhammed, Yansımalar, çev. Halil Toker, Kaknüs Yay., 2. Baskı, İstanbul 2007 / TÜZER, Abdüllatif (2013), İkbal'in Modernlik Paradoksu / Iqbal’s Paradox Of Modernıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 755-790, May 2013, Fransa.

KANT, Immanuel, Ethica: Etik Üzerine Dersler, çev. Oğuz Özügül, Pencere Yay., 2. Baskı, İstanbul 2007 / TÜZER, Abdüllatif (2013), İkbal'in Modernlik Paradoksu / Iqbal’s Paradox Of Modernıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 755-790, May 2013, Fransa.

KAYANİ, Muhammed Han, Felsefe, Siyaset ve Şiir Dünyasıyla İkbal, İz Yay., İstanbul 2002 / TÜZER, Abdüllatif (2013), İkbal'in Modernlik Paradoksu / Iqbal’s Paradox Of Modernıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 755-790, May 2013, Fransa.

KYMLICKA, Will, “Yükümsüz Özne”, Liberaller ve Cemaatçiler, der. Andre Berten, Pablo da Silveira, Herve Pourtois, çev. Başak Demir, Murat Develioğlu, . . . , Dost Yay., Ankara 2006 / TÜZER, Abdüllatif (2013), İkbal'in Modernlik Paradoksu / Iqbal’s Paradox Of Modernıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 755-790, May 2013, Fransa.

MASUD, Muhammed Khalid, “Iqbal’s Approach to Islamic Theology of Modernity”, Al-Hikmat, Vol. 27 (2007) / TÜZER, Abdüllatif (2013), İkbal'in Modernlik Paradoksu / Iqbal’s Paradox Of Modernıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 755-790, May 2013, Fransa.

NIETZSCHE Friedrich, Ahlakın Soykütüğü, çev. Prof. Dr. Ahmet İnam, Yorum Yay., İstanbul 2001 / TÜZER, Abdüllatif (2013), İkbal'in Modernlik Paradoksu / Iqbal’s Paradox Of Modernıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 755-790, May 2013, Fransa.

POPPER, Karl, Özgürlüğün En Büyük Düşmanı Eşitlik: Yüzyılın Dersi, çev. Ceyhan Aksoy, Plato Yay., İstanbul 2006 / TÜZER, Abdüllatif (2013), İkbal'in Modernlik Paradoksu / Iqbal’s Paradox Of Modernıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 755-790, May 2013, Fransa.

RAHMAN, Fazlur, “The Impact of Modernity of Islam”, Islamic Studies, Vol. 5, No. 2 (June 1966) / TÜZER, Abdüllatif (2013), İkbal'in Modernlik Paradoksu / Iqbal’s Paradox Of Modernıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 755-790, May 2013, Fransa.

RAWLS, John, “Temel Özgürlükler ve Öncelikleri”, Liberaller ve Cemaatçiler, der. Andre Berten, Pablo da Silveira, Herve Pourtois, çev. Başak Demir, Murat Develioğlu, . . . , Dost Yay., Ankara 2006 / TÜZER, Abdüllatif (2013), İkbal'in Modernlik Paradoksu / Iqbal’s Paradox Of Modernıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 755-790, May 2013, Fransa.

SANDEL, Michael, “Usuli Cumhuriyet ve Yükümsüz Ben”, Liberaller ve Cemaatçiler, der. Andre Berten, Pablo da Silveira, Herve Pourtois, çev. Başak Demir, Murat Develioğlu, . . . , Dost Yay., Ankara 2006 / TÜZER, Abdüllatif (2013), İkbal'in Modernlik Paradoksu / Iqbal’s Paradox Of Modernıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 755-790, May 2013, Fransa.

WEBB, Adam K., “The Countermodern Moment: A World-Historical Perspective on the Thought of Rabindranath Tagore, Muhammed Iqbal, and Liang Shuming”, Journal of World History, Vol. 19, No. (June 2008) / TÜZER, Abdüllatif (2013), İkbal'in Modernlik Paradoksu / Iqbal’s Paradox Of Modernıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 755-790, May 2013, Fransa.

ALTAN Çetin, Memlûk Devletinde Askerî Teşkilât, Eren Yayıncılık, İstanbul 2007 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

AYALON, David, ‚Studies on the Structure of the Mamluk Army -I‛, BSOAS, XV (1953), s. 203-228 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

AYAZ, Fatih Yahya, ‚Memlükler Dönemi Vezirlerinden İbnü’s-Sel‘ûs (ö. 693/1294)‛, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: V, sayı: 1, s. 91-122 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

AYNÎ, Bedreddin Mahmud b. Ahmed (ö. 855/1451), İkdü'l-cümân fî tarihi ehli'z-zaman, (nşr. Muhammed Muhammed Emin), I-IV, Kahire 1982 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

BAYBARS, Rükneddin en-Nâsırî ed-Devâdâr el-Hıtâî (ö. 725/1325), Zübdetü’l-fikre fî tarihi’l-hicre, nşr. D. S. Richards, Beyrut 1998 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

BAYBARS, Rükneddin en-Nâsırî ed-Devâdâr el-Hıtâî, Muhtârü'l-ahbar, (nşr. Abdülhamid Salih Hamdân), Kahire 1993 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

BAYBARS, Rükneddin en-Nâsırî ed-Devâdâr el-Hıtâî, Rükneddin en-Nâsırî ed-Devâdâr el-Hıtâî (ö.725/1325), et-Tuhfetü’l-mulukiyye fi'd-devleti't-Türkiyye: Târîhu devleti’l-memalik el-bahriyye fî’l-fıtra min 648-711 hicriyye, (nşr. Abdülhamid Salih Hamdân), Kahire 1987 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

EBÜ’L-FİDÂ, İmadüddin İsmail b. Ömer b. Kesîr (ö.732/1331), el-Muhtasar fî ahbari'l-beşer, nşr. Muhammed Zeynuhum Muhammed Azb, I-III, Kahire t.y / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

HOLT, P. M., ‚Memlük Sultanlığında Devlet Yapısı‛ (çev. Samira Kortantamer),Belleten, LII/202, Ankara 1988, s.227-246 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

İBN FAZLULLAH EL-ÖMERÎ, Şihabeddin Ahmed b. Yahya (ö. 749/1349), Mesalikü'l-ebsar fî memâliki’l-emsar devletü’l-memaliki’l-ula, (nşr. Dorothea Krawulsky), Beyrut 1986 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

İBN DOKMAK, Sarimüddin İbrahim b. Muhammed b. Aydemir (ö. 809/1407), el-Cevherü's-semin fî siyeri'l-hulefa ve'l-müluk ve's-selatin, (nşr. Saîd Abdülfettah Aşur), Mekke 1962 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

İBN DOKMAK, Sarimüddin İbrahim b. Muhammed b. Aydemir, en-Nefhatü’l-miskyye fî’d-devleti’t-Türkiyye, (nşr. Ömer Abdüsselam Tedmuri), Sayda 1999 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

İBN HABÎB, Bedreddin Hasan b. Ömer (ö. 779/1377), Tezkiretü’n-nebih fî eyyami'l-mansur ve benih, (nşr. Muhammed Muhammed Emin), I-III, Kahire 1986 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

İBN HACER, Ebü’l-Fazl Şihabeddin Ahmed b. Ali el-Askalânî (ö. 852/1449), ed-Dürer ü'l-kâmine fî a'yani'l-mieti's-sâmine, I-IV, Beyrut 1931 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

İBN HACER, Ebü’l-Fazl Şihabeddin Ahmed b. Ali el-Askalânî, İnbâü’l-ğumr bi-enbâi'l-umr fi't-tarih, I-IX, Beyrut 1986 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

İBN HALDUN, Abdurrahman b. Muhammed (ö. 808/1406), Kitâbü’l-iber ve divanü’l-mübtede ve’l-haber fî eyyami’l-Arab ve’l-Acem ve’l-Berber ve men asarahum min zevi’s-Sultani’l-ekber, I-V, Beyrut 1992 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

İBN İYAS, Muhammed b. Ahmed (ö. 930/1524), Bedaiü'z-zuhur fî vekaii'd-duhur, (nşr. Muhammed Mustafa), I-IV, Kahire 1982-1984 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

İBN KESİR, Ebü’l-Fidâ İmadüddin İsmail b. Ömer (ö. 774/1373), el-Bidâye ve'n-nihaye, (nşr. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türki), I-XXI, Cize 1998 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

İBN ŞAHİN EZ-ZÂHİRÎ, Garsüddin Halil (ö. 873/1468), Zübdetü Keşfi’l-memâlik ve beyânü’t-turuk ve’l-mesâlik, (nşr. Paul Ravaisse), Paris 1893 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

İBN ŞEDDÂD, İzzeddin Muhammed b. Ali b. İbrahim (ö. 684/1285), Siretü'l- Meliki'z-Zahir Baybars, Beyrut t.y / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

İBN TAĞRİBERDÎ, ed-Delîlü’ş-Şâfi ale'l-Menheli's-safi, I-II, (nşr. Fehim Muhammed Şeltut), Kahire 1998 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

İBN TAĞRİBERDÎ, Ebü’l-Mehâsin Cemaleddin Yusuf (ö. 874/1469), el-Menhelü's-safi ve'l-mustevfi ba'de'l-vafi, (nşr. Muhammed Muhammed Emin), I-VIII, Kahire 1984-1999 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

İBNÜ’D-DEVÂDÂRÎ, Seyfeddin Ebû Bekir b. Abdullah b. Aybek (ö.736/1336’dan sonra), Kenzü’d-dürer ve câmiü'l-gurer, nşr. Ulrich Haarmann, VIII, Kahire 1971, (nşr. Hans Robert Roemer), IX, Kahire 1960 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

İBNÜ’L-CEZERÎ, Şemseddin Ebû Abdullah Muhammed b. İbrahim b. Ebî Bekir (ö.739/1338),Târîhu havadisi’z-zaman ve enbâ’ühu ve vefayâtü’l-ekâbir ve’l-a’yan min ebâ’ihi (nşr. Ömer Abdüsselam Tedmuri), I-III, Beyrut 1998 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

İBNÜ’L-FURÂT, Nasıruddin Muhammed b. Abdürrahim b. Ali (ö. 807/1405), Târîhu’d-düvel ve’l-mülûk-Târîhu İbni’l-Furât, VII (nşr. Kostantin Züreyk), Beyrut 1942, VIII (nşr. Kostantin Züreyk-Necla İzzeddin), Beyrut 1939, IX/1 (nşr. Kostantin Züreyk), Beyrut 1936, IX/2 (nşr. Kostantin Züreyk-Necla İzzeddin), Beyrut 1938 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

KALKAŞENDÎ, Subhu’l-a’şâ fî sınaati’l-inşâ (nşr. Muhammed Hüseyin Şemseddin), I-XV, Beyrut 1910-1920 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382) / The Naıb As-Saltana, End Of Theır Tenure And Its Consequences In The Periıod Of Bahrı Mamluks (1250-1382), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 791-810, May 2013, Fransa.

KÜTÜBÎ, Muhammed b. Şakir (ö. 764/1363), Fevâtü’l-Vefeyât ve’z-zeylü aleyhâ, (nşr. İhsan Abbas), I-V, Beyrut 1973-1974 / YALÇIN, M. Fatih (2013), Bahrî Memlükler Döneminde Saltanat Nâiblerinin Görevlerinin Sona Ermesi Ve Bunun Sonuçları (1250-1382)Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   387   388   389   390   391   392   393   394   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik