Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet39/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 51-57, June 2012, Ankara.
ÇİFÇİ, Musa (2001). Dinleme Eğitimi ve Dinlemeyi Etkileyen Faktörler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2001; 2(2):165-177 / ORHAN, Salih; BULUT, Mesut; GEDİK,Mehmet (2012),Türkçe Eğitimi Açısından Kültürel Değerlerin Aktarılmasında Halk Hikâyelerinin Yeri Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Terms Of Turkısh Educatıon Transmıssıon Of Cultural Values An Investıgatıon Of The Importance Of Publıc Storıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 51-57, June 2012, Ankara.
ELÇİN, Şükrü (2000); Kerem ile Aslı Hikâyesi, Akçağ Yay., Ankara / ORHAN, Salih; BULUT, Mesut; GEDİK,Mehmet (2012),Türkçe Eğitimi Açısından Kültürel Değerlerin Aktarılmasında Halk Hikâyelerinin Yeri Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Terms Of Turkısh Educatıon Transmıssıon Of Cultural Values An Investıgatıon Of The Importance Of Publıc Storıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 51-57, June 2012, Ankara.
ELÇİN, ġükrü (2004); Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yay., Ankara / ORHAN, Salih; BULUT, Mesut; GEDİK,Mehmet (2012),Türkçe Eğitimi Açısından Kültürel Değerlerin Aktarılmasında Halk Hikâyelerinin Yeri Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Terms Of Turkısh Educatıon Transmıssıon Of Cultural Values An Investıgatıon Of The Importance Of Publıc Storıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 51-57, June 2012, Ankara.
İlköğretim Programı. (2005). Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu -1-5. Sınıflar- (2005) MEB. Yay., Ankara / ORHAN, Salih; BULUT, Mesut; GEDİK,Mehmet (2012),Türkçe Eğitimi Açısından Kültürel Değerlerin Aktarılmasında Halk Hikâyelerinin Yeri Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Terms Of Turkısh Educatıon Transmıssıon Of Cultural Values An Investıgatıon Of The Importance Of Publıc Storıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 51-57, June 2012, Ankara.
KAVCAR, Cahit.(1982). Edebiyat ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yay / ORHAN, Salih; BULUT, Mesut; GEDİK,Mehmet (2012),Türkçe Eğitimi Açısından Kültürel Değerlerin Aktarılmasında Halk Hikâyelerinin Yeri Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Terms Of Turkısh Educatıon Transmıssıon Of Cultural Values An Investıgatıon Of The Importance Of Publıc Storıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 51-57, June 2012, Ankara.
OĞUZ, M. Öcal, v.d. (2006); Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara / ORHAN, Salih; BULUT, Mesut; GEDİK,Mehmet (2012),Türkçe Eğitimi Açısından Kültürel Değerlerin Aktarılmasında Halk Hikâyelerinin Yeri Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Terms Of Turkısh Educatıon Transmıssıon Of Cultural Values An Investıgatıon Of The Importance Of Publıc Storıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 51-57, June 2012, Ankara.
ÖZKAN, Hasan Hüseyin.(2006). Popüler Kültür ve Eğitim. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:14 No:1- 29-38 / ORHAN, Salih; BULUT, Mesut; GEDİK,Mehmet (2012),Türkçe Eğitimi Açısından Kültürel Değerlerin Aktarılmasında Halk Hikâyelerinin Yeri Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Terms Of Turkısh Educatıon Transmıssıon Of Cultural Values An Investıgatıon Of The Importance Of Publıc Storıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 51-57, June 2012, Ankara.
SEYİDOĞLU, Bilge(1995). Mitoloji Metinler- Tahliller. Kayseri / ORHAN, Salih; BULUT, Mesut; GEDİK,Mehmet (2012),Türkçe Eğitimi Açısından Kültürel Değerlerin Aktarılmasında Halk Hikâyelerinin Yeri Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Terms Of Turkısh Educatıon Transmıssıon Of Cultural Values An Investıgatıon Of The Importance Of Publıc Storıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 51-57, June 2012, Ankara.
ŞİMŞEK, Ahmet. (2001). Tarih Eğitiminde Efsane ve Destanların Rolü. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi / ORHAN, Salih; BULUT, Mesut; GEDİK,Mehmet (2012),Türkçe Eğitimi Açısından Kültürel Değerlerin Aktarılmasında Halk Hikâyelerinin Yeri Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Terms Of Turkısh Educatıon Transmıssıon Of Cultural Values An Investıgatıon Of The Importance Of Publıc Storıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 51-57, June 2012, Ankara.
ŞİŞMAN, Mehmet. (2002). Örgütler ve Kültürler, Ankara: Pegema / ORHAN, Salih; BULUT, Mesut; GEDİK,Mehmet (2012),Türkçe Eğitimi Açısından Kültürel Değerlerin Aktarılmasında Halk Hikâyelerinin Yeri Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Terms Of Turkısh Educatıon Transmıssıon Of Cultural Values An Investıgatıon Of The Importance Of Publıc Storıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 51-57, June 2012, Ankara.
UNGAN, Suat(2008). Okuma Alışkanlığımızın Kültürel Altyapısı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008,7(1):218-228 / ORHAN, Salih; BULUT, Mesut; GEDİK,Mehmet (2012),Türkçe Eğitimi Açısından Kültürel Değerlerin Aktarılmasında Halk Hikâyelerinin Yeri Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Terms Of Turkısh Educatıon Transmıssıon Of Cultural Values An Investıgatıon Of The Importance Of Publıc Storıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 51-57, June 2012, Ankara.
YILAR, Ömer. (2005). Mit-Efsane ve Eğitim. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(11), 383-392 / ORHAN, Salih; BULUT, Mesut; GEDİK,Mehmet (2012),Türkçe Eğitimi Açısından Kültürel Değerlerin Aktarılmasında Halk Hikâyelerinin Yeri Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Terms Of Turkısh Educatıon Transmıssıon Of Cultural Values An Investıgatıon Of The Importance Of Publıc Storıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 51-57, June 2012, Ankara.
CEVİZCİ, A., (2010). Felsefe Sözlüğü. İstanbul, Paradigma Yayıncılık / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /

The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.


CHOI, J.H., (2003). The Relationships Among Characteristic Moods, Music Preference, and Music-Listening Habits: A survey study. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Michigan State University, Michigan / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
COLLEY, A., (2008). Young People‟s Musical Taste: Relationship With Gender and Gender-Related Traits. Journal of Applied Social Psychology, 38, 8, pp. 2039–2055 / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /

The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.


GLASGOW, R., CARTIER, A. and WILSON, G., (1985). Conservatism, Sensation-Seeking and Music Preferences. London, Pergamon Press / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /

The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.


GALLO, S., (2003). Music preference with an emphasis on gangsta rap: Female Adolescent Identity, Beliefs, and Behavior. Yayınlanmamış Doktora Tezi, California Institute of Integral Studies, California / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
HANÇERLİOĞLU, O., (1980). Toplumbilim Sözlüğü. İstanbul, Remzi Kitapevi / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /

The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.

KAEMMER, J. E. (1993). Music in Human Life, Anthropological Perspectives on Music. Austin University of Texas, Çev. Yetkin Ozer (yayınlanmadı) / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /

The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.


KURABAYASHI, Y., and ITO, T., (1992). Socio-Economic Characteristic of Audiences for Western Classical Music in Japan: A Statistical Analysis. Berlin, Cultural Economics, Springer-Verlag / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü / The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
LYNXWILER, J. and GAY, D., (2000). Moral Boundaries and Deviant Music: Public Attitudes Toward Heavy Metal and Rap. American Psychological Association, Vol. 21(1), 63-85 / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
MARSHALL, G., (1998). Sosyoloji Sözlüğü. Ankara, Oxford University Press, Bilim ve Sanat Yayınları / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
MASLOW, A., (1964). Religions, Values, and Peak Experiences. London, The Viking Press, Published by Penguin Books Limited / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
NORTH, A. C., and HARGREAVES, D., (2007). Lifestyle Correlates of Musical Preference: Relationships, Living Arrangements, Beliefs, and Crime. Psychology of Music, Vol. 35, 58-87 / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
OK, Ü., (2007). İnanç Psikolojisi: Yaşamı Anlamlandırma Biçiminin Hayat Boyu Gelişimi. Ankara, İlahiyat Yayınları / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü / The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
OK, Ü., (2011). Dini Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme ve Geçerlik Çalışması. Uluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:8 Sayı:2 / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü / The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
OK, Ü., (2012). İnanç veya Dünya Görüşü Aşamaları, Şemaları ve Gelişim Biçimleri: Kişisel-Anlatıya Dayalı İnanç Gelişim Çizgileriyle İlgili Nicel Ölçümler. Yayında, (In Printed) / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
RENTFROW, P. J., and GOSLING, S. D., (2003). The do re mi‟s of Everyday Life: The Structure and Personality Correlates of Music Preferences. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 84, 1236–1256 / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
ROKEACH, M., (1973). The Nature of Human Values. New York, Free Press / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
SCHWARTZ, S., (1992, 1994, 2009). Basic Human Values: Theory, Methods, and Applications. The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
SHAH, S., (2000). Relationships Among Musical Style, Ethnicity, Age, Gender, Musical Training, Familiarity, Intercultural Tolerance, and Music Preferences of Malaysian Students. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Indiana University, Indiana / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
STREIB, H., (2001). Faith Development Theory Revisited: The Religious Styles Perspective. The International Journal For The Psychology of Religion, 11(3), 143-158 / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
ŞAHİN, İ., Dini Hayatın Ritmi: Ritüel ve Müzik. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 2, 269-285 / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
ULUDAĞ, S., (2001). İslam Açısından Müzik ve Sema. İstanbul, Kabalcı Yayınevi / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
VIDAL, C., (2008). What is a worldview?. Acco,Leuven. De wetenschappen en het creatieve aspect van de werkelijkheid, in press / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
ZEHR, M., (2005). Exploring the Relationship Between Music Preference and Aggression. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ball State University, İndiana / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
O‟Neil, Dennis (2006 Aralık 19). World-view / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.

Erişim Tarihi: 12 Ekim 2012, http://anthro.palomar.edu/social/soc_2.htm / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.


TDK (2012). İnanç / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
Erişim Tarihi: 12 Ekim 2012, http://tdkterim.gov.tr/bts / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.

AKI, Niyazi (1989), Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi I, İstanbul / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.


AND, Metin (1969), "Meşrutiyet Tiyatrosunda Konusunu Tarihten Alan Oyunlar", Türk Dili, s.681, Ankara / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
AND, Metin (1972), Tanzimat ve İstibdat Döneminde Türk Tiyatrosu 1839-1908,Ankara / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
AYTAŞ, Gıyasettin (2002), Tanzimatta Tiyatro Edebiyatı Tarihi, Ankara / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
BEDREDDİN, Hasan (1290), Iskat-ı Cenin, İstanbul / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
BEDREDDİN, Hasan (1290), İkbal, İstanbul / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
BOZDOĞAN, Ahmet (2001),Manastırlı Mehmet Rıfat ve Eserleri Üzerine Bir inceleme, Ankara / ERDAL, Barış; OK, Üzeyir (2012) Müzik Tercihinde İnanç Biçimlerinin Rolü /The Role Of Faıth/Worldvıew Styles In Musıc Preference,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 3, p. 59-74, June 2012, Ankara.
BOZDOĞAN, Ahmet, Manastırlı Mehmet Rıfat ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme

Çanta://www.cumhuriyet.edu.tr/e dergi/makale/356.pdf Edebiyatçılar Ansiklopedisi (2001), Komisyon, İstanbul / GÜLER, Kadir; ÖZKAN, Seçkin (2012),Kütahyalı Hasan Bedreddin Paşa Ve Tiyatroları Üzerine Bazı Mülâhazalar / Hasan Bedreddin Paşa Of Kütahya And Some Consıderatıons On HısPlaysTheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 75-89, June 2012, Ankara.


ENGİNÜN, İnci (2006), Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923), İstanbul / GÜLER, Kadir; ÖZKAN, Seçkin (2012),Kütahyalı Hasan Bedreddin Paşa Ve Tiyatroları Üzerine Bazı Mülâhazalar / Hasan Bedreddin Paşa Of Kütahya And Some Consıderatıons On HısPlaysTheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 75-89, June 2012, Ankara.
ERGÜN, Mustafa 19. Yüzyılda Osmanlı Askeri Okullarının Ders Programları ve Ders

Kitapları,http://www.eğitim.aku.edu.tr / GÜLER, Kadir; ÖZKAN, Seçkin (2012),Kütahyalı Hasan Bedreddin Paşa Ve Tiyatroları Üzerine Bazı Mülâhazalar / Hasan Bedreddin Paşa Of Kütahya And Some Consıderatıons On HısPlaysTheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 75-89, June 2012, Ankara.


GÖÇGÜN, Önder (2007), Belgelerle Yeni Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara / GÜLER, Kadir; ÖZKAN, Seçkin (2012),Kütahyalı Hasan Bedreddin Paşa Ve Tiyatroları Üzerine Bazı Mülâhazalar / Hasan Bedreddin Paşa Of Kütahya And Some Consıderatıons On HısPlaysTheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 75-89, June 2012, Ankara.
GÜLER, Kadir (2004), Kütahya Yazıları, Ankara / GÜLER, Kadir; ÖZKAN, Seçkin (2012),Kütahyalı Hasan Bedreddin Paşa Ve Tiyatroları Üzerine Bazı Mülâhazalar / Hasan Bedreddin Paşa Of Kütahya And Some Consıderatıons On HısPlaysTheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 75-89, June 2012, Ankara.
GÜLER, Kadir (2010), Kütahya Şâirleri I, Kütahya / GÜLER, Kadir; ÖZKAN, Seçkin (2012),Kütahyalı Hasan Bedreddin Paşa Ve Tiyatroları Üzerine Bazı Mülâhazalar / Hasan Bedreddin Paşa Of Kütahya And Some Consıderatıons On HısPlaysTheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 75-89, June 2012, Ankara.
İHSANOĞLU, Ekmeleddin vd. (1997), Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi (History OfAstronomy Litarature During The Ottoman Period), İstanbul / GÜLER, Kadir; ÖZKAN, Seçkin (2012),Kütahyalı Hasan Bedreddin Paşa Ve Tiyatroları Üzerine Bazı Mülâhazalar / Hasan Bedreddin Paşa Of Kütahya And Some Consıderatıons On HısPlaysTheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 75-89, June 2012, Ankara.
İNAL, İbnü‟l-Emin Mahmud Kemal (1999), Son Asır Türk Şairleri C.1, Ankara / GÜLER, Kadir; ÖZKAN, Seçkin (2012),Kütahyalı Hasan Bedreddin Paşa Ve Tiyatroları Üzerine Bazı Mülâhazalar / Hasan Bedreddin Paşa Of Kütahya And Some Consıderatıons On HısPlaysTheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 3, p. 75-89, June 2012, Ankara.
ŞENGÜL, Abdullah (2009), Türk Tiyatro Tarihi, www.Turkish Studies, Volume 4/1-11 / GÜLER, Kadir; ÖZKAN, Seçkin (2012),Kütahyalı Hasan Bedreddin Paşa Ve Tiyatroları Üzerine Bazı Mülâhazalar / Hasan Bedreddin Paşa Of Kütahya And Some Consıderatıons On HısPlays

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik