Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet388/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   384   385   386   387   388   389   390   391   ...   437
/ The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

İŞERİ K. (2003). Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinler İçin Çizilen Resimlerin İncelenmesi, Cumhuriyetimizin 80. Yılında Türkçemiz, Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı Yayınları, Ankara: Grafiker Ltd. Şti / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü / The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

KILIÇ, L. K. ve EYÜP, B. (2011). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Ortaya Çıkan Toplumsal Cinsiyet Rollerüzerine Bir İnceleme, ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2 Sayı: 3, 129-148 / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü / The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

KÖRPEZ, E. (1997). Revenge: The Confinement of the Female Self. 15th Anniversary Special / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü / The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

KUZGUN, Y., Sevim, S. (2004). Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum ve Dini Yönelim Arasındaki İlişki, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, yıl: 2004, cilt: 37, Sayı: 1 / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü / The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

MEB (2008), Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği, http://mevzuat.meb.gov.tr/, (17 Mayıs 2008), Erişim: 29.01.2010 / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü / The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

MINTAŞ, E. (1983). Ortaöğretimde Tarih Kitapları, Bilim ve Sanat, Aylık Kültür Dergisi, Ekim / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü / The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

ÖZKAN, R. (2006). Türk Eğitim Sisteminde Himayeci Değerler İlköğretim Ders Kitapları Örneği, Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü / The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

ŞİMŞEK, N. (1997). Derste Eğitim Teknolojisi Kullanımı, Ankara: Anıl Matbaası / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü / The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

ÖZDAĞ, U. (1995-1996). Dickinson: The Romantic Rebel of Feminine Awareness, Romanticism: The Persistent Impulse: The Journal of American Culture and Literature, 1995-1996 Issue, 105-111 / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü / The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

ÖZPOLAT A., Yıldırım M. (2009). In Developing Countries, Relationship Between Women’s Education And Growth, Paper Presented At Econanadolu 2009: Anadolu International Conference İn Economics June 17-19, 2009, Eskişehir, Turkey, http://econ.anadolu.edu.tr/fullpapers/Ozpolat_Yildirim_econanadolu2009.pdf Erişim: 24.01.2010 / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü / The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

TAN, M. (2000). Eğitimde Kadın-Erkek Eşitliği ve Türkiye Gerçeği, Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset, İstanbul: TÜSİAD Yayın No: 2000-12/290 / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü / The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

TUTSAK S. ve BATUR, Z. (2011). Cumhuriyetten Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Ders Kitabı: İki Örneğin Karşılaştırılması Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/3 Summer 2011, p. 355-389 / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü / The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

ASHMAN, A. F. & CONWAY, R. N. F. (Eds) (1997). Introduction to cognitive dducation: theory and applications. Florance, NY: Routledge / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

BACANLI, H. (2009). Eğitim psikoloji. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

BAĞLI, M. T. (2004). Oyun, Bilişsel Gelişim ve Toplumsal Dünya: Piaget, Vygotsky ve Sonrası. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 137-169 / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

CHAK, A. (2001). Adult sensitivity to children’s learning in the zone of proximal development. Journal for the Theory of Social Behaviour, 0021- 8308, 31:4 / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

CHAIKLIN, S. (2003). The zone of proximal development in vygotsky’s analysis of learning and instruction. In A. Kozulin, B. Gindis, V. S. Ageyev & S. M. Miller (Eds.), Vygotsky’s Educational Theory in Cultural Context. New York: Cambridge University Press / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

COURT, D. (2010). What happens to children’s faith in the zone of proximal development, and what can religious educators do about it? Religious Education, 105(5), 491- 503 / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

DEMİR, S. (2010). ‚Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Giden 36-60 Aylık Çocukların Bilişsel Gelişim Özellikleri Açısından Karşılaştırılması (Kütahya İli Örneği).‛ Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

DOOLITTLE, P. E. (1999). Constructivism and online education. Virginia Tech, Virginia Polytecnich Institute & State University / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

DURKIN, K. (1995). Developmental social psychology from ınfancy to old age, http://www.google.com/books?hl=tr&lr=&id=zlMLgKkSsYQC&oi=fnd&pg=PR51&dq=Developmental+Social+Psychology+From+Infancy+to+Old+Age&ots=scP1I_jToN&sig=I531kCKCbDFw-qM54Da64ECLfwI#v=onepage&q&f=false adresinden 12.06.2011 tarihinde alınmıştır / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

DUNN, W. E. & LANTOLF, J. P. (1998). Vygotsky's zone of proximal development and Krashen's "i + 1": incommensurable constructs; incommensurable theories. A Journal of Research in Language Learning, 48, 411-442 / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

ERDENER, E. (2009). Vygotsky’nin Düşünce ve Dil Gelişimi Üzerine Görüşleri: Piaget’e Eleştirel Bir Bakış. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 85-103 / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

ERGÜN, M. ve ÖZSÜER, S. (2006). Vygotsky’nin Yeniden Değerlendirilmesi. Afyonkarahisar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 2, 269-292 / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

GARTON, A, F. (2004). Exploring cognitive development the child as problem solver, Balckwell Publishing, http://www.google.com/books?hl=tr&lr=&id=230RVGD48_gC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Exploring+cognitive+development:+the+child+as+problem+solver&ots=dMM3TIQSnV&sig=jrbjHWjdtqdctzLFjgKasHOC-Ik#v=onepage&q&f=false adresinden 30.05.2011 tarihinde saat 13:39 da alınmıştır / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

IVIC, I. (1994). Lev S. Vygotsky. Paris, UNESCO: International Bureau of Education, vol. XXIV, no. 3/4, 471–485 / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

JONES, G. M., RUA, M. J. & CARTER, G. (1998). Science teachers' conceptual growth within vygotsky's zone of proximal development. Journal of Research in Science Teaching, 35, 967-985 / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

KARPOV, Y. V. (2003). Development through the lifespan. In A. Kozulin, B. Gindis, V. S. Ageyev & S. M. Miller (Eds.), Vygotsky’s Educational Theory in Cultural Context. NY: Cambridge Pres / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

KRAVTSOVA, E. E. (2009). The cultural-historical foundations of the zone of proximal development. Journal of Russian and East European Psychology, 47(6), 9–24 / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

LANTOLF, J. P. & PAVLENKO, A. (1995). Sociocultural theory and second language acquisition. Annual Review of Applied Linguistics, 15, 108-124 / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

LECUSAY, R., ROSSEN, L. & COLE, M. (2008). Cultural-historical activity theory and the zone of proximal development in the study of idioculture design and implementation. Cognitive Systems Research, 9, 92–103 / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

MILES, M. B. & HABERMAN, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage Publication / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, (2005). İlköğretim matematik dersi (6-8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=74&min=10&orderby=titleA&show=10 adresinden 05.06.2009 tarihinde alınmıştır / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, (2009). İlköğretim matematik dersi (1-5. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. http://ttkb.meb.gov.tr/program.aspx?islem=1&kno=32 adresinden 18.06.2012 tarihinde alınmıştır / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

NELSON, C. E. (1996). Student diversity requires different approaches to college teaching, even in math and science. American Behaviorist Scientist, 40(2), 165-176 / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

OBUKHOVA, L. F. & KOREPANOVA, I. A. (2009). The zone of proximal development a spatiotemporal model. Journal of Russian and East European Psychology, vol. 47, no. 6, November–December 2009, pp. 25–47 / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

ÖNCÜ, T. (1999). Lev S. Vygotsky’s Theory of Development. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 39(1.2), 227-236 / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

ÖZDEMİR, E. S. (2006). ‚Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yönelimler.‛ Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

ÖZDEN, Y. (2005). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem Akademi / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

PHELPS, E. & DAMON, W. (1989). Problem solving with equals: peer collaboration as a context for learning mathematics and spatial concepts. Journal of Educational Psychology, 81(4), 639-646 / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

ROGOFF, B. & WERTSCH, J. V. (1984). Editors’ notes. In B. Rogoff & J. V. Wertsch (Eds.), Children’s learning in the zone of proximal development. San Francisco: Jossey-Bass / ŞENGÜL, Sare; KATRANCI, Yasemin (2013), İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo Ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi / Determınatıon Of Zone Of Proxımal Development Of 6th Grade Prımary Students In The Subject Of Tables And Graphıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 633-665, May 2013, Fransa.

ARI, K., ÇAVUŞ, H. ve SAĞLIK, N. (2010). İlköğretim 6. sınıflarda geometrik kavramların öğretiminde etkinlik temelli öğrenimin öğrenci başarısına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 99-112 / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

BALCH, W. R. (2005). Elaborations of introductory psychology terms: Effects on test performance and subjective ratings. Teaching of Psychology, 32, 29-34 / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

BENEDICT, J. O., & ANDERSON, J. B. (2004). Applying the just-in-time teaching approach to teaching statistics. Teaching of Psychology, 31, 197-199 / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

BRAUND, M. (1999). Electric drama to improve understanding in science. School Science Review, 81, 35-41 / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

BONWELL, C. C., & EISON, J. A. (1991). Active learning: creating excitement in the classroom. ASHE-ERIC Higher Education Report No. 1. Washington, D.C.: The George Washington University, School of Education and Human Development / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

CARNELL, E. (2007). Conceptions of effective teaching in higher education: Extending the boundaries. Teaching in Higher Education, 12(1), 25-40 / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

COURTNEY, R. (1995). Drama and feeling: an aesthetic theory. Montreal: McGill-Queen’s University Press / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

FREEMAN, G. D.; SULLIVAN, K. & FULTON. C. R. (2003). Effects of creative drama on self-concept, social skills, and problem behavior. Journal of Educational Research, 96(3), 131-139 / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

GEORGE, D., & MALLERY, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4th Ed.), Boston: Allyn & Bacon / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

GIBBONS, M. (1994). New Production of Knowledge: Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. London: SAGE Publications / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

GÜRBÜZ, R., ÇATLIOĞLU, H., BIRGIN, O. & ERDEM E. (2010). Etkinlik temelli öğretimin 5. sınıf öğrencilerinin bazı olasılık kavramlarındaki gelişimlerine etkisi: Yarı deneysel bir çalışma, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(2), 1021-1069 / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

HAGER, P., SLEET, R., LOGAN, P. & HOOPER, M. (2003). Teaching critical thinking in undergraduate science courses. Science and Education, 12(3), 303–313 / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

HAKE, R.R. (1998). Interactive engagement vs. traditional methods: a six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. American Journal of Physics, 66(1), 64-74 / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

JAHANİAN, S. (1997). Building bridges of understanding with creative drama strategies: an introductory manual for teachers of deaf elementary school students. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 418 537) / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

KAHYAOĞLU, H., YAVUZER, Y.& AYDEDE, M. N. (2010). Fen bilgisi dersinin öğretiminde yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(3), 741-758 / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

KAMEN, M. (1992). Creative drama and the enhancement of elementary school students’ understanding of science concepts. Dissertation Abstracts International. DAIA 52/07, 2489 / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

KARAMUSTAFAOĞLU, O. (2009). Active learning strategies in physics teaching. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 1(1), 27-50 / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

KEMBER, D. & GOW, L. (1994) Orientations to teaching and their effect on the quality of student learning, Journal of Higher Education, 65, 59- 74 / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

KRONBERG, J.R. & GRIFFIN, M.S. (2000). Analysis problems-a means to developing students’ critical-thinking skills. Journal of College Science Teaching, 29(5), 348-352 / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

KÜPCÜ, A. R. (2012). Etkinlik temelli öğretim yaklaşımının ortaokul öğrencilerinin orantısal problemleri çözme başarısına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(3), 175-206 / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

LİVİNGSTONE, D. & LYNCH, K. (2002). Group project work and student-centered active learning: two different experiences. Journal of Geography in Higher Education, 26, 217-237 / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

METCALFE, R. J. A., ABBOT, S., BRAY, P., EXLEY, J. & WISNIA, D. (1984). Teaching science through drama: an empirical investigation. Research in Science and Technological Education, 2(1), 77-81 / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

ODEGAARD, M. (2003). Dramatic science. a critical review of drama in science education. Studies in Science Education, 39, 75-102 / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

REYNOLDS, S.J., & PEACOCK, S.M., (1998). Slide observations – Promoting active learning, landscape appreciation, and critical thinking in introductory geology courses. Journal of Geoscience Education, 46, 421-426 / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

SCHROEDER, C. M., SCOTT, T. P., TOLSON, H., HUANG, T.-Y., & LEE, Y.-H. (2007). A metaanalysis of national research: Effects of teaching strategies on student achievement in science in the United States. Journal of Research in Science Teaching, 44, 1436–1460 / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

SHYMANSKY, J., HEDGES, L., & WOODWORTH, G. (1990). A reassessment of the effects of inquiry-based science curricula of the 60’s on student performance. Journal of Research in Science Teaching, 27 (2), 127-144 / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

STOHR-HUNT, P. M. (1996). An analysis of frequency of hands-on experience and science achievement. Journal of Research in Science Teaching, 33, 101-109 / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

YURETICH R.F. (2004). Encouraging critical thinking. Journal of College Science Teaching, 33, 40-45 / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

WAGNER, B. J. (1998). Educational drama and language arts: What research shows. Portsmouth, NH: Heinemann / TIMBIL, Nesil; GÖÇMEN, TAŞKIN, Belgin; ŞENLER, Burcu; KOZCU ÇAKIR, Nevin (2013), İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama / Actıvıty-Based Learnıng Vs. Drama In Elementary Scıence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 667-678, May 2013, Fransa.

AKTOP, A. (2002). Spora Özgü Başarı Motivasyonu İle Psikolojik ve Yapısal Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya / TAZEGÜL, Ünsal (2013), Boksörlerin Motivasyonyönelimleri Ve Narsisizm Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesiDownload 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   384   385   386   387   388   389   390   391   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik