Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet387/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   383   384   385   386   387   388   389   390   ...   437
/ To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

YEĞNİDEMİR, D. (2000). Temel Eğitim 8. Sınıf Öğrencilerinde Madde ve Maddenin Tanecikli, Boşluklu, Hareketli Yapısı ile İlgili Yanlış Kavramaların Tespiti ve Giderilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

YENİCE, N., SÜMER, Ş., OKTAYLAR, H.C. ve ERBİL, E. (2003). Fen Bilgisi Derslerinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Dersin Hedeflerine Ulaşma Düzeyine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24, 152-158 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

AYDOĞAN, S., (2004). “İlköğretim Müzik Ders Kitapları”, 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, ss:543-547 / GÜN DURU, Elvan (2013), Türk Müzik Kültürünün Genel Müzik Eğitimine Yansımaları / Reflectıons Of Turkısh Musıc Culture To The General Musıc Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 587-596, May 2013, Fransa.

DEMİRBAŞ, M. ve YAĞBASAN, R., (2002). “Fen Bilgisi Öğretiminde Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Önemi ve Öğretimdeki Yeri Üzerine Bir İnceleme”. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC / GÜN DURU, Elvan (2013), Türk Müzik Kültürünün Genel Müzik Eğitimine Yansımaları / Reflectıons Of Turkısh Musıc Culture To The General Musıc Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 587-596, May 2013, Fransa.

DEMİREL, Ö., (2003). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. PegemA Yayıncılık, Ankara / GÜN DURU, Elvan (2013), Türk Müzik Kültürünün Genel Müzik Eğitimine Yansımaları / Reflectıons Of Turkısh Musıc Culture To The General Musıc Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 587-596, May 2013, Fransa.

KILIÇ, A., (2009).“İlköğretim birinci kademe derslerinde öğretmen kılavuzuna duyulan ihtiyaç ve içeriği”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 295-309 / GÜN DURU, Elvan (2013), Türk Müzik Kültürünün Genel Müzik Eğitimine Yansımaları / Reflectıons Of Turkısh Musıc Culture To The General Musıc Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 587-596, May 2013, Fransa.

KILIÇ, A., (2002). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Pegema Yayıncılık, Ankara / GÜN DURU, Elvan (2013), Türk Müzik Kültürünün Genel Müzik Eğitimine Yansımaları / Reflectıons Of Turkısh Musıc Culture To The General Musıc Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 587-596, May 2013, Fransa.

MEB. (2004). Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim Okullarında Okutulacak Ders Kitaplarının Yarışma Yoluyla Hazırlanmasına İlişkin Şartname, http://ttkb.meb.gov.tr (Erişim tarihi:23.03.12) / GÜN DURU, Elvan (2013), Türk Müzik Kültürünün Genel Müzik Eğitimine Yansımaları / Reflectıons Of Turkısh Musıc Culture To The General Musıc Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 587-596, May 2013, Fransa.

MEB. (2006). İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı. Ankara / GÜN DURU, Elvan (2013), Türk Müzik Kültürünün Genel Müzik Eğitimine Yansımaları / Reflectıons Of Turkısh Musıc Culture To The General Musıc Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 587-596, May 2013, Fransa.

ÖZÇELİK, D. A.,. (1998). Eğitim Programları ve Öğretim.ÖSYM Yayınları, Ankara / GÜN DURU, Elvan (2013), Türk Müzik Kültürünün Genel Müzik Eğitimine Yansımaları / Reflectıons Of Turkısh Musıc Culture To The General Musıc Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 587-596, May 2013, Fransa.

ÖZKAN, H. H., (2006). “Popüler kültür ve eğitim”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 29 – 38 / GÜN DURU, Elvan (2013), Türk Müzik Kültürünün Genel Müzik Eğitimine Yansımaları / Reflectıons Of Turkısh Musıc Culture To The General Musıc Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 587-596, May 2013, Fransa.

POJGAY, Y., (1950). Metodika Muziçke Nastave. Nakladni Zavod Hırvatske, Zagreb / GÜN DURU, Elvan (2013), Türk Müzik Kültürünün Genel Müzik Eğitimine Yansımaları / Reflectıons Of Turkısh Musıc Culture To The General Musıc Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 587-596, May 2013, Fransa.

SAY, A., (2001). Müziğin Kitabı. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara / GÜN DURU, Elvan (2013), Türk Müzik Kültürünün Genel Müzik Eğitimine Yansımaları / Reflectıons Of Turkısh Musıc Culture To The General Musıc Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 587-596, May 2013, Fransa.

UÇAN, A., (1997). Müzik Eğitimi. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara / GÜN DURU, Elvan (2013), Türk Müzik Kültürünün Genel Müzik Eğitimine Yansımaları / Reflectıons Of Turkısh Musıc Culture To The General Musıc Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 587-596, May 2013, Fransa.

YURGA, C., (2002). 20.YY. da Türkiye’de Popüler Müzikler. Pegem-A Yayıncılık, Ankara / GÜN DURU, Elvan (2013), Türk Müzik Kültürünün Genel Müzik Eğitimine Yansımaları / Reflectıons Of Turkısh Musıc Culture To The General Musıc Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 587-596, May 2013, Fransa.

AKGÜN, Mehmet (1995). ‚Millet Nedir? Temel Unsurlara Nelerdir?‛. Türk Yurdu. Ankara. 94: 35-43 / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

ASCHERSON, Neal (2008). ‚Uluslar ve Bölgeler‛. Zihnin Halleri Çağdaş Düşünürlerle Söyleşiler‛ Der. Richard, Kearney. Çev. İsmail Yılmaz. 1. Baskı, Ankara: BilgeSu Yayınları / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

AYNİ, Mehmet Ali (1997). Ulusçuluk (Milliyetçilik). Der. Nezih H. Neyzi, İstanbul: Peva Yayınları / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

CEVİZCİ, Ahmet (2005). Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

CİLACI, Osman(1990). Dinler ve İnsanlar. Konya: Damla Matbaacılık ve Ticaret / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

ÇAĞATAY, Çağatay (2009). Otuzlarda Türk Milliyetçiliğinde Irk, Dil ve Etnisite, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Milliyetçilik. 4. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

DEVELİOĞLU, Ferit (2000). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Ankara: Aydın Kitabevi / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

DURAL, A. Baran (2012). ‚Milletten Milliyetçiliğe Uzanan Kuramsal Bir Değerlendirme‛ Türk Yurdu Ankara. 295: 329-344 / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

GÖKALP, Ziya (2005a). Türkçülüğün Esasları. İstanbul: Akvaryum Yayınevi.

(2005b). Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak. İstanbul: Akvaryum Yayınevi / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

İBN MÂCE (1982). Sünen-i İbn Mâce Tercemesi ve Şerhi. Çev. Haydar Hatipoğlu. Kahraman Yayınları / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

EBÛ DÂVUD (1987). Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi. Çev. İsmail Lütfi Çakan. İstanbul: Şamil Yayınevi / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

İBN HALDUN (1990) Mukaddime, çev. Zakir Kadiri Ugan. Cilt I. İstanbul: MEB Yayınları / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

KAFESOĞLU, İbrahim (1998). Türk Millî Kültürü. Onyedinci Basım. İstanbul: Ötüken Yayınları / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

KARAMAN, Hayrettin vd. (2009). Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

KAZICI, Ziya; ŞEKER Mehmet (1982). İslâm Türk Medeniyeti Tarihi. 2. Baskı, İstanbul: Çağrı Yayınları / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

KEKLİK, Nihat (1987). Türk-İslâm Felsefesi Açısından Felsefenin İlkeleri. İstanbul: İstanbul Üniv. Edeb. Fak. Yayınları / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

KÖSEMİHAL, Nurettin Şazi (1975). Sosyoloji Tarihi. 3. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

KÖSOĞLU, Nevzat (2009). ‚Türk Milliyetçiliği İdeolojisinin Doğuşu ve Özellikleri‛. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Milliyetçilik. Cilt 4. 4. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

KÜÇÜK, Abdurrahman vd. (2011). Dinler Tarihi. 3. Baskı, Anklara: Berikan Yayınevi / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

ÖNER, Necati (1970). Klâsik Mantık. Ankara: Ayyıldız Matbaası / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

SEZEN, Yümni (2012). Sosyolojiden İdeolojiye Küresel ve Millî Arasında Türkiye. İstanbul: İz Yayıncılık / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

TÜMER, Günay (1994). ‚Din‛ maddesi, İslâm Ansiklopedisi. Cilt 9. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

TÜRKÇE SÖZLÜK (1998). Sekizinci Baskı. Cilt 2. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

ÜLKEN, Hilmi Ziya (1948). Millet ve Tarih Şuuru. İstanbul: Pulhan Matbaası

(1993). İnsanî Vatanperverlik. İstanbul: Güneş Matbaası (2004). Türk Tefekkürü Tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

YAKIT, İsmail (2005a). Kur’ân’ı Anlamak. İstanbul: Ötüken Neşriyat. (2005b). İslâm’ı Anlamak. İstanbul: Ötüken Neşriyat / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

YAZIR, Elmalılı M. Hamdi (1992). Hak Dini Kur’an Dili, sade. İsmail Karaçam vd. Cilt 1. İstanbul: Hikmet Neşriyat / KARAHAN, Fazıl (2013), Millet Ve Milliyyet (Felsefî Bir Çözümleme) / Natıon And Natıonalıty (A Phılosophıcal Analysıs), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 597-615, May 2013, Fransa.

ALKAN, C. (1998). Eğitim Teknolojisi, Ankara: Anı Yayıncılık / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü / The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

ARSLAN, Ş. A. (2000). Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik, Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü / The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

BAŞBAKANLIK (2001). Eğitim Materyallerinde Cinsiyetçi Öğeler, Ankara: Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü / The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2001). Deneysel Desenler, Ankara: PegemA Yayıncılık / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü / The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

ÇUBUKÇU, H. ve Sivaslıgil, P. (2007). 7.Sınıf İngilizce Ders Kitaplarında Cinsiyet Kavramı, Ankara: Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 137, 7-17 / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü / The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

DÖKMEN, Z. (1995). İlkokul Ders Kitaplarının Cinsiyet Rolleri Açısından İncelenmesi. 3P,3(2), 38-44 / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü / The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

DÖKMEN, Zehra Y. (2010). Toplumsal Cinsiyet Sosyal Psikolojik Açıklamalar, İstanbul: Remzi Kitapevi / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü / The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

ESEN Y., BAĞLI M. T. (2002). İlköğretim Ders Kitaplarındaki Kadın ve Erkek Resimlerine İlişkin Bir İnceleme, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Yıl: 2002, cilt: 35, Sayı: 1-2 / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü / The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

EREŞ F. (2006). Türkiye’de Kadının Statüsü ve Yansımaları, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:19, s.40-52 / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü / The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

FİLİZ Ç. (2003).Cumhuriyet Döneminde Kadın Eğitimi, Milli Eğitim Dergisi Sayı 160 Güz http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/160/cetin.htm Erişim: 24.01.2010 / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü / The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

GÖKALP, N. (1994). Female revolt in American drama: 1960-1980. Uprising: Protests & TheArts: The Journal of American Culture and Literature, Issue, 97-107 / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü / The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

HELVACIOĞLU, F. (1996). Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik 1928-1995, İstanbul: Kaynak Yayınları / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın Figürü / The Women Fıgure In Prımary School Course Books, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 617-631, May 2013, Fransa.

İÇMELİ, M. (1996). Türkiye’de İlköğretim Kitaplarında Fiziksel Yapı, Tasarım ve İllüstrasyon Sorunları. H. Coşkun, İ. Kaya ve J. Kuglin (Ed.), Türkiye ve Almanya’da İlköğretim Ders Kitapları (77-85), Ankara: Bizim Büro Basımevi / ÖZKAN, Recep (2013), İlköğretim Ders Kitaplarında Kadın FigürüDownload 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   383   384   385   386   387   388   389   390   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik