Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet386/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   382   383   384   385   386   387   388   389   ...   437
/ To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

AKÇAY, H., TÜYSÜZ, C., FEYZİOĞLU, B. ve OĞUZ, B. (2008). Bilgisayar Tabanlı ve Bilgisayar Destekli Kimya Öğretiminin Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 169-181 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

AKÇAY, H., TÜYSÜZ, C. ve FEYZİOĞLU, B. (2003). Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine Bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2 (2) / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

AKI, F.N., GÜREL, Z., MUŞTU, C. ve OĞUZ, O. (2005). Fen Bilimleri Eğitiminde Bilgisayar Kullanımının Öğrenciler Üzerine Etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7 (1), 47 -58 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

AYAŞ, A. (1995). Lise I Kimya Öğrencilerinin Maddenin Tanecikli Yapısı Kavramını Anlama Seviyelerine İlişkin Bir Çalışma, II. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, ODTÜ Eğitim Fakültesi, 11-13 Eylül 1995, Ankara / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

BENSON, D. L., WITTROCK, M.C. ve BAUR, M.E. (1993). Students’ Preconceptions on the Nature of Gases. Journal of Research in Science Teaching, 30, 587-597 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

BEN-ZVI, R., EYLON, B. ve SILBERSTEIN, J. (1986). Is an Atom of Copper Malleable? Journal of Chemical Education. 63 (1), 64-66 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

BOO, H.K. (1998). Students’ Understanding of Chemical Bonds and the Energetic of Chemical Reactions. Journal of Research in Science Teaching, 35, 569–581 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

ÇEPNİ, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. İkinci Baskı, Trabzon.13 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

ÇÖMEK, A. ve BAYRAM, H. (2006). Fen Bilgisi Öğretiminde Isı Konusunun Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalleri İle Öğretilmesi. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 192-197, İstanbul: Marmara Üniversitesi / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

ÇÖMEK, A. ve BAYRAM, H. (2004). Fen Bilgisi Öğretiminde Isı Konusunun Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalleri İle Öğretilmesi, VI Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Cilt: I, İstanbul. 192-197 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

DEMİRCİOĞLU, H., AKDENİZ, A. R. ve DEMİRCİOĞLU, G. (2004). Maddenin Tanecikli Yapısına İlişkin KavramYanılgılarının Giderilmesinde Çalışma Yapraklarının Etkisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, 15-18 Ekim 2004, Bildiriler, Cilt III, 2137-2160 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

GEBAN, Ö., AŞKAR, P. ve ÖZKAN, İ. (1992). Effects of Computer Simulations and Problem Solving Approaches on High School Students, Journal of Educational Research, 86, 5-10 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

GRIFFITHS, A.K. ve PRESTON, K.R. (1992). Grade 12 Students’ Misconceptions Relating to Fundemental Characteristics of Atom and Molecules, Journal of Research in Science Teaching, 29 (6), 611-625 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

GÜNDÜZ, S. ve SÜMBÜL, A.M. (2004). İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde, Gagne’nin Öğretim Etkinlikleri Modeline Göre Hazırlanmış Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamasının Öğrencilerin Erişi Düzeylerine Etkisi, IV. Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 444-449 s, 24-26 Kasım 2004, Sakarya / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

GÜVEN, G. ve SÜLÜN, Y. (2012). Bilgisayar Destekli Öğretimin 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersindeki Akademik Başarıya ve Öğrencilerin Derse Karşı Tutumlarına Etkisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, (9),1 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

HAMAFIN, M.J. ve PECK, K.L. (1989). The Design, Development and Evaluation of Instructional Software. New York/London / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

HANÇER, A.H. (2005). Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. G.Ü Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi) / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

HANÇER, A.H. (2007). Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 69-81 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

HEWSON, P.W. (1982). A Case Study of Conceptual Change in Special Relativity: The Influence of Prior Knowledge in Learning. Europan Journal of Science Education 4, 61-87 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

KAPTAN, F. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi, İstanbul: MEB Yayınları / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

KARAKUYU, H., UZUNKAVAK, M., TORTOP, H.S., BEZİR, N.Ç. ve ÖZEK, N. (2006). Sandıklı -Çevresi Lise ve Dengi Okul Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık ile İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. Afyon Kocatepe Eğitim Bilimleri Dergisi. 8 (1) / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

KENAN, O., ÖZMEN, H. ve GÜNEY, K.K. (2007). İlköğretimin Farklı Seviyelerindeki Öğrencilerin Madde Ve Tanecikli Yapı ile İlgili Fikirleri. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat, Türkiye / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

KIYICI, G. ve YUMUŞAK, A. (2005). Fen Bilgisi Laboratuarı Dersinde Bilgisayar Destekli Etkinliklerin Öğrenci Kazanımları Üzerine Etkisi; Asit-Baz Kavramları Ve Titrasyon Konusu Örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology, volume 4 Issue 4 Article 16 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

KİKAS, E. (2004). Teachers Conceptions and Misconceptions Concerning Three Naturak Phenomena. Journal of Research in Science Teaching, 41 (5), 432-448 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

KRAJICK, J.S. ve HANEY, R.E. (1987). Proportional Reasoning and Achievement in High School Chemistry. School Science and Mathematics, 87 (1), 25-32 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

KURT, A.G. (2006). Anlamlı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Bilgisayar Destekli 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersi için Hazırlanan Bir Ders Yazılımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

LANEY, D. (1990). Micro Computers And Social Studies, OCSS Rewiev, 26, 30–37 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

LEE, O., EICHINGER, D.C., ANDERSON, C.V., BERKHEMIER, G.D. ve BLAKESLEE, T.D. (1993). Changing middle School Conceptions of Matter and Molecules. Journal of Research in Science Teaching. 30 (3), 249-270 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

NAJJAR, L.J. (1996). Multimedia Information and Learning. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 5, 129-150 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

NAKLEH, M.B. (1992). Why Some Studentsdon’t Learn Chemistry? Journal of chemical education. 69 (3), 191-196 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

NOVICK , S. ve NUSSBAUM, J. (1982). Brainstorming in the Classroom to Invent Model: A Case Study. School Science Review, 62, 771-778 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

ÖZDENER, N. (2005). Deneysel Öğretim Yöntemlerinden Benzetişim (Simulatıon) Kullanımı. The Turkish Online Journel of Educational Technology, 4 (4), 13.

PEKTAŞ, M. H., ÇELİK, H., KATRANCI, M. ve KÖSE, S. (2009). 5. Sınıflarda Ses ve Işık Ünitesinin Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (2 ), 649-658.

POSNER G. J., STRIKE, K.A., HEWSON, P.W. ve GERTZO, W.A. (1982). Accommodation of a Scientific Conception: Toward a Theory of Conceptual Change. Science Education. 66 (2), 212-227 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

SAKA, A. ve AKDENİZ, A.R. (2006). ‚Genetik Konusunda Bilgisayar Destekli Materyal Geliştirilmesi ve 5e Modeline Göre Uygulanması‛. The Turkish Online Journal of Educational Technology, volume 5 Issue 1 Article 14 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

STAVY, R. (1988). Children's Conception of Gas. International Journal of Science Education 10(5): 553-560 / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

ŞEKER A. (2006). Facilitating Conceptual Change in Atom, Molecule, Ion and Matter. Unpublished Master Thesis. Metu, Ankara / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti / To Investıgate Effects Of Computer Based Learnıng And To Determıne Students’ Mısconceptıons On Nature Of The Matter Concept, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 5, p. 571-585, May 2013, Fransa.

UŞUN, S. (2000). Dünyada ve Türkiye’de Bilgisayar Destekli Öğretim. Pegem Yayıncılık. Ankara / GÖKULU, Aytül (2013), Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi Ve Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu İle İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının TespitiDownload 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   382   383   384   385   386   387   388   389   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik