Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet382/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   378   379   380   381   382   383   384   385   ...   437

GRIFFITHS, A. K., & BARRY, M. (Edt. Forgasz, H.). (1991). Secondary school students’ understanding of the nature of science. Research in Science Education, Annual Conference of the Australasian Science Education Research Association, Queensland, Australia / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

GÜNEŞ, F. (2007).Yapılandırmacı yaklaşımla sınıf yönetimi. Ankara:Nobel Yayın Dağıtım / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

HALADYNA, T., OLSEN, R., & SHAUGHNESSY, J. (1982). Relations of student, teacher and learning environment variables to attitudes toward science. Science Education, 66, 671-687 / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

HODSON, D. (1990). A critical look at practical work in school science. School Science Review, 70, 33- 40 / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

HOFSTEIN, A., BEN-ZUI, R., & SAMUEL, D. (1976). The measurement of the interest in and attitudes to laboratory work amongst Israel high school chemistry students. Science Education, 60 (3), 401–411 / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

HOFSTEIN A., & COHEN I. (1996). The learning environment of high school students in chemistry and biology laboratories. Research in Science and Technological Education, 14 (1), 103 / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

HOFSTEIN,A., LEVI-NAHUM, T., & SHORE, R. (2001). Assessment of the learning environment of inquiry- type laboratories in high school chemistry. Learning Environments Research, 4, 193–207 / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

JONES,. M. G. HOWE, A., & RUA, M. J. (2000).Gender differences in students’ experiences, interests, and attitudes toward science and scientists. Science Education, 84 (2), 180–192 / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

KAPTAN, S. (1993). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Matbaası / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

KARASAR, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

KETE, R., BOR, G., ATABEY, Z., & ALTINIŞIK, D. (2012). Meslek lisesi 9. sınıf biyoloji laboratuvarı uygulamalarında öğrenci tutumları. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde. http://www.kongre.nigde.edu.tr/ / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

KETE, R., CEM, Z., KIRIKBAKAN A.,& ALTIPARMAK, M. (2000). Meslek liselerinde biyoloji öğretmenliği. IV. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

KÖSEOĞLU, P., & SORAN, H. (2006). Biyoloji öğretmenlerinin araç-gereç kullanımına yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 159-165 / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

KISAKÜREK, M. A. (1985). Sınıf atmosferinin öğrenci başarısına etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No: 144, Ankara / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

KOZMA, R., CHİN, E., RUSSELL, J., & MARX, N. (2000). The role of representations and tools in the chemistry laboratory and their implications for chemistry learning, Journal of the Learning Sciences, 9(3), 105-144 / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

KREITLER, H., & KREITLER, S. (1974). The role of experiment in science education. Instructional Science, 3, 75-88 / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

KÜÇÜKOĞLU, A., & ALVER, B. (2004). Ders düzeni ve kuralların belirginliğinin öğrenci başarısına etkisi. A.Ü. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 65-81 / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

LAZAROWITZ, R., & TAMIR, P. (1994). Research on using laboratory instruction in science. In D. L. Gabel (Ed.) Handbook on science teaching and learning (pp.94–128). New York: Simon and Schuster Macmillan / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

LOYENS, S. M. M., RİKERS, R. M. J. P., & SCHMİDT, H. G. (2008). Relationships between students’ conceptions of constructivist learning and their regulation and processing strategies. Instructional Science, 36, 445–462 / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

MARAŞ, T. (2009). İlköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji dersi iskelet ve kas sistemi konusunun laboratuvar yöntemi ile işlenmesinin öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

MCCOMAS, W. F. (1991).The nature of exemplary practice in secondary school science laboratory instruction: A case study approach. Unpublished dissertation, The University of Iowa, Ames, IA / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

MOOS R. H. (1979). Evaluating educational environments: Procedures, measures, findings and policy implications. Jossey-Bass, San Fransisco, CA / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

MOOS R. H., & TRICKETT, E. J. (1987). Classroom environment scale manual. Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

NEUMAN, W. L. (2000). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (3rd ed.). Allyn &Bacon: Boston / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

PROKOP, P., PROKOP, M., & TUNNICLIFFE, S. D. (2007). Is biology boring? Student attitudes toward biology. Journal of Biology Education, 42 (1), 36–39 / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

PROKOP, P., TUNCER, G., & CHUDA, J. (2007). Slovakian students’ attitudes toward biology. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3 (4), 287–295 / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

SPALL, K., BARRETT, S., STANISSTREET, M., DICKSON, D., & BOYES, E. (2004). Development of school students’ constructions of biology and physics. International Journal of Science Education, 26 (7), 787–803 / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

STAECK, L. (1995). Perspectives for biological education- challenge for biology instruction at the end of the 20th century. Hacettepe University Journal of Education, 11, 29–35 / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

SU, Y-S., & HUANG, I. T-C. (1999). The relationship between laboratory climate and students’ attitudes toward science. Chinese Journal of Science Education, 7 (4), 393-410 / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

STEVENS, M.L. (2001). Improving the life science (Biology) laboratory education experience: From an instructor-centered to a learner-centered educational environment, Capella University / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

TAITELBAUM, D., MAMLOK-NAAMAN, R., CARMELI, M., & HOFSTEIN, A. (2008). Evidence-based continuous professional development (CPD) in the inquiry chemistry laboratory (ICL). International Journal of Science Education, 30 (5), 593 – 617 / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

TASHAKKORI, A., & TEDDLIE, C. (1998). Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches. London: Sage Publication / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

TAYLOR, P. C., FRASER, B. J., & FISHER, D. L. (1997). Monitoring constructivist classroom learning environments. International Journal of Educational Research, 27, 293-302 / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

TELLİ, S., & ÇAKIROĞLU, J. (2002) Biyoloji sınıfındaki öğrenme ortamının öğrencilerin biyolojiye yönelik tutumlarına etkisi. http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/B_kitabi/pdf/biyoloji/poster/t5.pdf, ulaşım tarihi 10.10.2011 / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

WALDBERG, H. J. (1979). Educational environments and effects: Evaluation, policy, and productivity. Mc Cutchan, Berkley, CA / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

WEINBURG, M. H., & ENGLEHARD, G. (1994). Gender, prior academic performance and beliefs as predictors of attitudes toward biology laboratory experiences. School Science and Mathematics, 94 (3), 118–123 / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

WONG, N.Y. (1993). Psychosocial environments in the Hong Kong mathematics classroom. Journal of Mathematical Behavior, 12, 303-309 / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

WONG A. F. L., & FRASER B. J. (1996). Environment attitude associations in the chemistry laboratory classroom. Research in Science and Technological Education, 14, 91-102 / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

YILDIRIM, A., & ŞİMŞEK, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

YURDAKUL, B. (2004). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin problem çözme becerilerine, bilişötesi farkındalık ve derse yönelik tutum düzeylerine etkisi ile öğrenme sürecine katkıları. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara / KURT, Hakan; EKİCİ, Gülay; AKSU, Özlem; GÖKMEN, Ahmet; AKTAŞ, Murat (2013), Öğrencilerin Biyoloji Laboratuvarı Sınıf Çevresine İlişkin Algılarının Ve Laboratuvar Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Perceptıons And Opınıons Of Hıgh School Students Wıth Respect To Class Envıronment Of Bıology Laboratory And Laboratory Class, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 267-291, May 2013, Fransa.

ATKINSON. R.L., ATKINSON, R.C., SMITH, E.E., BEM, D.J. & HOEKSAMA, S.N. (2002). Psikolojiye Giriş. (Çev: Y. Alogan). Ankara: Arkadaş Yayınevi / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

BECK, A.T. (2004). Cognitive patterns in dream and daydreams. Rosner, R.I., Lyddon, W.J. & A Freeman (Ed). Cognitive Therapy And Dreams (ss. 27-30). New York: Springer / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

BECK, A.T. & ALFORD, B.A. (2009). Depression: Cause and Treatment (2. Ed.). Philadelphia: University of Pennsylvanisa Pennsylvania Press / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

BECK, A.T. & WARD C.H. (1961). Dreams of depressed patients: Characteristic themes in manifest content. Archives General Psychiatry; 5: 462-467 / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetim, 32: 470-483 / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

CHING-YU, C.K. (2008). Typical dreams experienced by Chinese people. Dreaming, 18(1): 1-10 / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

CHURCLAND, P.M. (1999). Eliminative Materialism and The Propositional Attitudes (2. Ed.), W.G. Lycan (Ed.) Mind and Cognition: An Anthology (ss. 120-132). Australia: Wiley-Blackwell / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

CLARK, D.A., BECK, A.T. & ALFORD, B.A. (1999). Scientific Foundations of Cognitive Theory and Therapy of Depression. Canada: Wiley Publisher / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

COOLIDGE, F.L. (2006). Dream interpretation: As a psychotherapeutic Technique. UK: Radcliffe / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

COSTELLO, A.B & Osborne, J.W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 10 (7): 1-9 / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

DSM-IV-TR. Tanı Ölçütleri. Başvuru El Kitabı (2001) (Çev. E. Köroğlu). Ankara: Hekimler Yayın Birliği (Orijinal eserin yayın tarihi 2000) / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

DOMHOFF, G.W. (2010). Dream content is continuous with waking thought, based on preoccupations, concerns, and interests. Sleep and Clinic, 5(2): 203-215 / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

DOMHOFF, G.W. (2002). The scientific study of dreams: Neural networks, cognitive development, and content analysis. Washington: APA / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

DOMHOFF, G.W. (1996). Finding meaning in dreams: A quantitative approach. New York: Plenum / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

ERSEVIM, İ. (2005). Freud ve Psikanalizin Temel İlkeleri. İstanbul: Assos / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

HEBBRECHT, M. (2007). The dream anno 2007. Tijdschrift voor Psychiatrie, 49(12): 877-86 / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

HILL, C. (1996). Working with Dreams in Psychotherapy. New York: Guilford / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

HOBSON, A. & KAHN, D. (2007). Dream content: Individual and generic aspects. Consciousness and Cognition, 16(4): 850-8 / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

KING, D.B. & Decicco, T.L. (2007). The relationships between dream content and physical health, mood, and self-constural. Dreaming, 17(3): 127-139 / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

ROSNER, R.I. (2004). Aaron T. Beck’s dream theory in context: An introduction to his 1971 article on cognitive patterns in dreams and daydreams. Rosner, R.I., Lyddon, W.J. & Freeman, A. (Ed.) Cognitive Therapy and Dreams (ss. 69-88). New York: Springer / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

NUNALLY, J.C. & BERNSTEIN, I.H. (1994). Psychometric Theory (3. Ed.), New York: McGraw-Hill / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

ÖZDAMAR, K. (1999). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

SCHREDL, M. (2010). Dream content analysis: basic principles. International Journal of Dream Research, 3(1): 65-73 / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

SCHREDL, M. & HILDEGARD, E. (2001). Dreaming and psychopathology: Dream recall anddream content of psychiatric inpatients. Sleep And Hypnosis, 3(1): 44-54 / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

STEVENS, J. (1996). Applied Multivariate Statistics for The Social Sciences. USA: Lawrence Erlbaum / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

ŞENCAN, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerli, Ankara: Seçkin / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

TABACHNICK, B.G. & FIDELL, L.S. (2001). Using Multivariate Statistics. Boston: Allyn&Bacon / KOÇAK, Recep; ÇELİKEL, Feryal Çam; BAŞOL, Gülşah (2013), Rüya Temaları Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development, Valıdıty And Relıabılıty Of The Dream Themes Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 293-308, May 2013, Fransa.

CHAMOT, A. U. and KUPPER, L. (1989). ‚Learning Strategies in Foreign Language Instruction‛. Foreign Language Annals, 22, 13-14 / GÖÇER, Ali (2013), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Görevlendirilecek Öğretim Elemanlarının Göreve Hazır Bulunuşluk Durumlarının Değerlendirilmesi / Assesstment Of The Status Readıness Of To The Dutıes Of Academıc Staff Who Teach Turkısh As A Foreıgn Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 309-326, May 2013, Fransa.

DEMİRCAN, Ömer (1990). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri. İstanbul: Can Ofset / GÖÇER, Ali (2013), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Görevlendirilecek Öğretim Elemanlarının Göreve Hazır Bulunuşluk Durumlarının Değerlendirilmesi / Assesstment Of The Status Readıness Of To The Dutıes Of Academıc Staff Who Teach Turkısh As A Foreıgn Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 309-326, May 2013, Fransa.

DEMİREL, Özcan (1993). Yabancı Dil Öğretimi: İlkeler, Yöntemler, Teknikler (3. Baskı). Ankara: Usem Yayıncılık / GÖÇER, Ali (2013), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Görevlendirilecek Öğretim Elemanlarının Göreve Hazır Bulunuşluk Durumlarının Değerlendirilmesi / Assesstment Of The Status Readıness Of To The Dutıes Of Academıc Staff Who Teach Turkısh As A Foreıgn Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 309-326, May 2013, Fransa.

GAGNE, R. M. (1985). The Conditions of Learning and Theory of Instruction (4th Edn.). New York: Holt, Rinehart and Winston / GÖÇER, Ali (2013), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Görevlendirilecek Öğretim Elemanlarının Göreve Hazır Bulunuşluk Durumlarının Değerlendirilmesi / Assesstment Of The Status Readıness Of To The Dutıes Of Academıc Staff Who Teach Turkısh As A Foreıgn Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 309-326, May 2013, Fransa.

GATTEGNO, C. (1972). Teaching Foreign Languages for English in Schools The Silent Way. (2th Edition) New York: Educational Solutions / GÖÇER, Ali (2013), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Görevlendirilecek Öğretim Elemanlarının Göreve Hazır Bulunuşluk Durumlarının Değerlendirilmesi / Assesstment Of The Status Readıness Of To The Dutıes Of Academıc Staff Who Teach Turkısh As A Foreıgn Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 309-326, May 2013, Fransa.

GÖÇER, Ali (2008). ‚Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Türkçe Öğretimi Bakımından Öğretmenlik Mesleğine Hazır Bulunuşluk Düzeyleri (Niğde Üniversitesi Örneği)‛. Çağdaş Eğitim Dergisi, 358, 5-13 / GÖÇER, Ali (2013), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Görevlendirilecek Öğretim Elemanlarının Göreve Hazır Bulunuşluk Durumlarının Değerlendirilmesi / Assesstment Of The Status Readıness Of To The Dutıes Of Academıc Staff Who Teach Turkısh As A Foreıgn Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 309-326, May 2013, Fransa.

GÖÇER, Ali (2009). ‚Türkiye’de Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğretmenlerin Uygulamalarına Yönelik Nitel Bir Araştırma‛. Dil Dergisi, 145, 28-47 / GÖÇER, Ali (2013), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Görevlendirilecek Öğretim Elemanlarının Göreve Hazır Bulunuşluk Durumlarının Değerlendirilmesi / Assesstment Of The Status Readıness Of To The Dutıes Of Academıc Staff Who Teach Turkısh As A Foreıgn Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 309-326, May 2013, Fransa.

GÜZEL, Abdurrahman (2003). ‚Eğitim Fakültelerinde Türkçe Öğretmenliği Bölümünün Kuruyuşu ve Hedefleri - I -‛. TÜBAR - Türklük Bilimi Araştırmaları: Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, 13, 7-17 / GÖÇER, Ali (2013), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Görevlendirilecek Öğretim Elemanlarının Göreve Hazır Bulunuşluk Durumlarının Değerlendirilmesi / Assesstment Of The Status Readıness Of To The Dutıes Of Academıc Staff Who Teach Turkısh As A Foreıgn Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 309-326, May 2013, Fransa.

KARASAR, Niyazi (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi (22. Baskı), Ankara: Nobel Yayıncılık / GÖÇER, Ali (2013), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Görevlendirilecek Öğretim Elemanlarının Göreve Hazır Bulunuşluk Durumlarının Değerlendirilmesi / Assesstment Of The Status Readıness Of To The Dutıes Of Academıc Staff Who Teach Turkısh As A Foreıgn Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 309-326, May 2013, Fransa.

KAZU, Hilal ve YEŞİLYURT, Etem (2008). ‚Öğretmenlerin Öğretim Araç-Gereçlerini Kullanım Amaçları‛. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2), 175-188 / GÖÇER, Ali (2013), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Görevlendirilecek Öğretim Elemanlarının Göreve Hazır Bulunuşluk Durumlarının Değerlendirilmesi / Assesstment Of The Status Readıness Of To The Dutıes Of Academıc Staff Who Teach Turkısh As A Foreıgn Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 309-326, May 2013, Fransa.

OXFORD, R. L. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Boston: Heinle & Heinle / GÖÇER, Ali (2013), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Görevlendirilecek Öğretim Elemanlarının Göreve Hazır Bulunuşluk Durumlarının Değerlendirilmesi / Assesstment Of The Status Readıness Of To The Dutıes Of Academıc Staff Who Teach Turkısh As A Foreıgn Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 309-326, May 2013, Fransa.

ÖZDEMİR, Asım (2002) ‚Sağlıklı Okul İkliminin Çeşitli Görünümleri ve Öğrenci Başarısı‛. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10 (1), 39-46 / GÖÇER, Ali (2013), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Görevlendirilecek Öğretim Elemanlarının Göreve Hazır Bulunuşluk Durumlarının Değerlendirilmesi / Assesstment Of The Status Readıness Of To The Dutıes Of Academıc Staff Who Teach Turkısh As A Foreıgn Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 309-326, May 2013, Fransa.

PUNCH, Keith F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (Çev.: D. Bayrak, B. Aslan ve Z. Akyüz), Ankara: Siyasal Kitabevi / GÖÇER, Ali (2013), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Görevlendirilecek Öğretim Elemanlarının Göreve Hazır Bulunuşluk Durumlarının Değerlendirilmesi / Assesstment Of The Status Readıness Of To The Dutıes Of Academıc Staff Who Teach Turkısh As A Foreıgn Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 309-326, May 2013, Fransa.

RICHARDS, J. C. and Rodgers, T. S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press / GÖÇER, Ali (2013), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Görevlendirilecek Öğretim Elemanlarının Göreve Hazır Bulunuşluk Durumlarının Değerlendirilmesi / Assesstment Of The Status Readıness Of To The Dutıes Of Academıc Staff Who Teach Turkısh As A Foreıgn Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 309-326, May 2013, Fransa.

YILDIRIM, Ali ve ŞİMŞEK, Hasan (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık / GÖÇER, Ali (2013), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Görevlendirilecek Öğretim Elemanlarının Göreve Hazır Bulunuşluk Durumlarının Değerlendirilmesi / Assesstment Of The Status Readıness Of To The Dutıes Of Academıc Staff Who Teach Turkısh As A Foreıgn Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 309-326, May 2013, Fransa.

BURAN, Hasan (2009), “Siyasal Rejim Sınıflamalarının Yeniden Gözden Geçirilmesi Üzerine”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, s. 69-97 / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

CİA (2011 a), “Malaysia Background”,

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html, 21.8.2011 / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

DAP, (2013a), “The Party” http://dapmalaysia.org/newenglish/au_theparty.htm, 04.03.2013.

DAP, (2013b), “ Vision and Mission”

http://dapmalaysia.org/newenglish/au_vm_ob.htm, 04.03.2013 / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

DAWSON (2006), “Federation of Malaysia”, Edt: Neil Schlager and Jayne Weisblatt, Political Systems and Parties Fourth Edition, An İmprint of İnfobase Publishing, New York / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

ERDOĞAN, Mustafa (2004), Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, Ankara / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

EROĞUL, Cem (2006), Çağdaş Devlet Düzenleri, Kırlangıç Yayınevi, Ankara / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

HEYWOOD, Andrew (2007), Siyaset, Buğra Kalkan (Ed.), Adres Yayınları, Ankara / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

GOVERMENT (2011), “Executive Authority”

http://www.malaysia.gov.my/EN/ Main/ MsianGov/ GovGovernance/ GovExecutiveAuthority /Pages/ GovExecutiveAuthority.aspx, 24.08.2011 / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

GÖZE, Ayferi (2007), Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta Yayıncılık, İstanbul / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

GÖZLER, Kemal (2008), Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Öğrenci Dostu Serisi, Ekin Basımevi, Bursa / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

LDP, (2013), “Objectives” http://www.ldp.org.my/en/about-ldp/objectives/, 24.01.2013 / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

MALAYSİA (2011), “History Of Malaysia”, http://www.kiat.net/malaysia/ history. html, 21.8.2011 / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

MALEZYA ANAYASASI (2009), “Laws of Malaysia Federal Constitution” http://www.jac.gov.my/jac/images/stories/akta/federalconstitution.pdf, 21.8.2011 / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

MCA, (2013), “Party History” http://www.mca.org.my/en/about-us/about-mca/history-zone/party-history/, 24.01.2013 / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

PARLAK, Bekir ve Cantürk Caner (2005), Karşılaştırmalı Siyasal ve Yönetsel Yapılar, Alfa Aktüel Yayınevi, İstanbul / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

PARLAMENTO (2011), “Yang di-Pertuan Agong”, http://www.parlimen.gov.my /pages.php? view=123&uweb= yg, 21.8.2011 / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

PBS, (2013), “The PBS Constitution” http://www.pbs-sabah.org/pbs3/html /party /pbs constitution.html, 03.03.2013 / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

PGRM, (2013a), “Ideology” http://www.gerakan.org.my/my_ideology.asp, 24.01.2013 / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

PGRM, (2013b), “Objectives” http://www.gerakan.org.my/my_objectives.asp, 24.01.2013 / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

PKR, 2013, “Manifesto Rakyat” http://www.keadilanrakyat.org/wp-content/uploads/ 2013/04/ ENG-Manifesto-BOOK.pdf, 04.03.2013 / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

PPP, (2013), “PPP’s History” http://ppp.org.my/who-we-are/ppps-history/, 02.03.2013 / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

ROSKIN, Cord, Medeıres, Jones (1991), Political Science, Prentice Hall International Editions, New Jersey / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

ROBERTS, J. M. (2010), Avrupa Tarihi, Çev: Fethi Aytuna, İnkilap Yayınları, İstanbul / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

SAGAR, D.J. (2009), Political Parties of The World, 7 Th. Edition, London: John Harper Publishing / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

SAPP, (2013), “Constitution of Sabah Progressive Party” http://www.sapp.org.my/background /constitution.asp#contents, 02.03.2013 / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

SPDP, (2013), “The Constitution of Sarawak Progressive Democratic Party”, http://spdp.barisannasional.org.my/index.php/constitution, 03.03.2013 / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

SUPP, (2006), “Philosopy” http://www.supp.org.my/index/page/?id=5&t=1, 03.03.2013 / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

SZAJKOWSKİ, Bogdan (2005), Political Parties of The World, 6 Th. Edition, London: John Harper Publishing / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

TUNÇAY, Mete (1985), Batı da Siyasal Düşünce Tarihi 1.cilt; Teori Yayınları, Ankara / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

UMNO, (2013), “United Malays National Organisation”, http://malaysiafactbook.com/ United_Malays_National_Organisation, 04.03.2013 / GÖKÇE, Ali Fuat (2013), Federal Parlıamentary Democracy Wıth A Onstıtutıonal Monarchy: Malaysıa / Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 327-346, May 2013, Fransa.

ALKAN, A. (2004). Yerel siyaset kadınlar için neden önemli? Birikim Dergisi, s 179, ss.71–77 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

ALTAN, C. (2011). ‚Eğitim-Siyasal Eğilim İlişkisi: Mersin Örneği‛, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı:1 s: 313-329 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

ATLAMA S. ve C.ÖZSOY. (2009). "Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Türkiye'nin Karşılaştırmalı Bir Analizi", Uluslararası VII. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 63-77 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

AYDEMİR, D. AYDEMİR, E. (2011) Türk Siyasetinde Kadınlar Çok Oluyoruz!, Usak Raporları, Ankara / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

ÇADIR, M. (2011) Kadının Siyasal Yaşama Katılımında Siyasi Parti Kadın Kollarının Rolü, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

ÇOBAN, T. (2010). Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri, http://www.ipsos.com.tr/ staticfiles/files/005_Tonguc_Coban.pdf, bağlantı tarihi 7.10.2012 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

DAHLERUP, D. FREİDENVALL, L. (2005) ‚Quotas as a ‘Fast Track’ to Equal Representation for Women: Why Scandinavia Is No Longer the Model.‛ International Feminist Journal of Politics 7 (1): 26–48 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

ESER, H,B. DİNÇ, M. (2007) ‚Kadınların Siyasal Katılımını Artırmaya Yönelik Bir Yöntem Olarak Kota Uygulamaları‛, Yerel Siyaset, Yıl:2 Sayı: 19 ss. 13–17 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

ESER, H.B. TEKİN, N. DİNÇ, M. (2009) ‚Kadınların Siyasal Katılımını Artırmaya Yönelik Bir Yöntem Olarak Kota‛ Uluslararası Davraz Kongresi, 24–27 Eylül 2009, ss. 1980–1999 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

GENÇKAYA, Ö. F. (2011). ‚Kadın Milletvekillerinin Yasama ve Denetim Faaliyetleri ve Rolleri (1935-2007)‛ Yasama Dergisi, sayı 18, S, 5-34 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

GÖKULU, G. SARI, Ö. (2008) ‚Sivil Toplum Kuruluşlarının Siyasetteki İşlevleri: Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği-KADER Örneği‛ Türkiye’de Siyasetin Dinamikleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Bolu / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

GÜL, S,S. (2007) "Seçimin Galibi Kim? Bıyıklı Kadınlar mı Yoksa Eril Siyaset mi?", Toplum ve Demokrasi, Yıl 1, Sayı 1, s.1-26 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

HOWARD, M, K. (1990). ‚Guaranteed Seats for Political Representation of Women: The Egyptian Example.‛ Women and Politics 10 (1): 17–42 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

http://bianet.org/bianet/bianet/102096-gulbahar-erdogan-kotayi-kabul-etmisti bağlantı tarihi 10.12.2012 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm bağlantı tarihi 15.10.2012 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

http://www.ka-der.org.tr/tr/basin.php?act=sayfa &id00= 110&id01=99&menu= bağlantı tarihi 25.12.2012 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

http://www.ka-der.org.tr/tr/container.php?act=unlimited00&id00=111 bağlantı tarihi 18.12.2012 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=916157&CategoryID=97 bağlantı tarihi 10.01.2013 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.dagilim bağlantı tarihi 15.08.2012 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=20272 bağlantı tarihi 15.12.2012 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

HTUN, M. N. (1998). Women’s political participation, representation and leadership in Latin America.Q Washington DC: International Center for Research on Women, Issue brief / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

KA-DER. (2012) 2012 Kadın İstatistikleri. http://www.ka-der.org.tr /tr/down/2012_KADIN_ISTATISTIKLERI.pdf bağlantı tarihi 20.09.2012 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

KAGİTCİBASİ, C. (1986). Status of women in Turkey: Cross-cultural perspectives. International Journal of Middle East Studies, 18, 485-499 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

KILIÇ, Z. (2000) ‚Eşitlik İçin Kota Politikaları‛, Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara, 1-42 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

KROOK, L,M. (2008) ‚Quota Laws for Women in Politics: Implications for Feminist Practice.‛ Social Politics 15 (3): 345– 68 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

MANSBRIDGE, J. (1999). ‚ Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent 'Yes.‛ Journal of Politics 61 (August): 628-657 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

MARSHALL, G. A. (2010). ‚Gender Quotas and the Press in Turkey: Public Debate in the Age of AKP Government‛ South European Society and Politics, v:15, i:4, p:573-591 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

MÜFTÜLER-BAC, M . (2005) . ‚Turkey's political reforms and the impact of the European Union‛ South European Politics & Society , 10 ( 1 ) : 16 – 30 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

SAYIN, A. (2007) Kota El Kitabı ‚Geçici Özel Önlem Politikası: Kota‛ ,KA-DER Yayınları, 2007 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

SİTEMBÖLÜKBAŞI, Ş. (2007) ‚Kadınların Siyasal Hayata Etkin Katılımının Bir Aracı Olarak Seçimlerde Kota Uygulamaları‛ Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl:2007, Cilt:12, Sayı 1, s,13-36 / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

SPO, (2009). ‚Female Labor Force Participation in Turkey: Trends, Determinants and Policy Framework‛, Human Development Sector Unit, Europe and Central Asia Region.Report No 48508-Tr / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

TEKELİ, Ş. KORAY, M. (1991) Devlet-Kadın-Siyaset, TÜSES, Ankara / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

TÜSİAD, KAGİDER (2008) Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliği: sorunlar, öncelikler ve çözüm önerileri. TÜSİAD ve KAGİDER ortak yayını / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

USAL, O.Z. (2010). Bir İnsan Hakkı Olarak Kadının Siyasal Hayata Katılımı: Avrupa Birliği Ülkelerindeki Durum ve Türkiye, (Basılmamış Doktora Tezi) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği Anabilim Dalı, İstanbul / GÖKULU, Gökhan (2013), Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili Ve Kota Tartışmaları / Polıtıcal Representatıon Of Women And Quota Debates In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 347-370, May 2013, Fransa.

AFZAAL Ahmad, ‚Distorting Iqbal‛, The Qur'anic Horizons: Quarterly Journal of the Qur’an Academy, cilt. 4, no.3, Lahore, 1999, ss. 3-16 / GÜNDOĞDU, Hakan (2013), İkbal’in Demokrasi İdeali Ve Benlik Felsefesi / Iqbal’s Ideal Of Democracy And Hıs Ego Phılosophy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 371-386, May 2013, Fransa.

AHSANI Syed Ali, ‚Iqbal and Democracy‛, Islamic Horizons, (published by The Islamic Society of North America), cilt 34, no.2, 2005, ss. 40-41 / GÜNDOĞDU, Hakan (2013), İkbal’in Demokrasi İdeali Ve Benlik Felsefesi / Iqbal’s Ideal Of Democracy And Hıs Ego Phılosophy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 371-386, May 2013, Fransa.

COLLINSON Diané, PLANT, Kathryn and WILKINSON, Robert, Fifty Eastern Thinkers, Routledge, London, 2000 / GÜNDOĞDU, Hakan (2013), İkbal’in Demokrasi İdeali Ve Benlik Felsefesi / Iqbal’s Ideal Of Democracy And Hıs Ego Phılosophy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 371-386, May 2013, Fransa.

DORRAJ Manochehr, ‚Intellectual Dilemmas of A Muslim Modernist: Politics and Poetics of Iqbal‛, The Muslim World, (Hartford, Conn.), 1995, cilt. 85, no. 3-4, ss. 266-279 / GÜNDOĞDU, Hakan (2013), İkbal’in Demokrasi İdeali Ve Benlik Felsefesi / Iqbal’s Ideal Of Democracy And Hıs Ego Phılosophy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 371-386, May 2013, Fransa.

ESPOSITO John L., ‚Muhammad Iqbal and The Islamic State‛, Voices of Resurgent Islam, (ed. John L. Esposito), New York: Oxford University Press, 1983, ss. 175-190 / GÜNDOĞDU, Hakan (2013), İkbal’in Demokrasi İdeali Ve Benlik Felsefesi / Iqbal’s Ideal Of Democracy And Hıs Ego Phılosophy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 371-386, May 2013, Fransa.

IQBAL Muhammad, ‚Islam as Moral and Political Ideal‛, Modernist Islam, 1840-1940: A Source Book, (ed. Charles Kurzman), Oxford University Press, ss. 304-313 / GÜNDOĞDU, Hakan (2013), İkbal’in Demokrasi İdeali Ve Benlik Felsefesi / Iqbal’s Ideal Of Democracy And Hıs Ego Phılosophy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 371-386, May 2013, Fransa.

IQBAL Muhammad, ‚Islam as Moral and Political Ideal-I‛, The Hindustan Review, Allahabad India, July 1909, cilt.20, no.119, ss. 29-38 / GÜNDOĞDU, Hakan (2013), İkbal’in Demokrasi İdeali Ve Benlik Felsefesi / Iqbal’s Ideal Of Democracy And Hıs Ego Phılosophy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 371-386, May 2013, Fransa.

IQBAL Muhammad, ‚Islam as Moral and Political Ideal-II‛, The Hindustan Review, August 1909, cilt.20, no.120, ss. 166-171 / GÜNDOĞDU, Hakan (2013), İkbal’in Demokrasi İdeali Ve Benlik Felsefesi / Iqbal’s Ideal Of Democracy And Hıs Ego Phılosophy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 371-386, May 2013, Fransa.

IQBAL Muhammad, ‚The Education of The Ego‛, The Secrets of The Self (Asrar-ı Khudi), London, 1920, (Nicholson’ın Introduction’ı içinde), s. xxv- xxxi / GÜNDOĞDU, Hakan (2013), İkbal’in Demokrasi İdeali Ve Benlik Felsefesi / Iqbal’s Ideal Of Democracy And Hıs Ego Phılosophy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 371-386, May 2013, Fransa.

IQBAL Muhammad, ‚The Ego and Continuation of Personality‛, The Secrets of The Self (Asrar-ı Khudi), (Nicholson’ın Introduction’ı içinde), ss. xxi-xxv / GÜNDOĞDU, Hakan (2013), İkbal’in Demokrasi İdeali Ve Benlik Felsefesi / Iqbal’s Ideal Of Democracy And Hıs Ego Phılosophy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 371-386, May 2013, Fransa.

IQBAL Muhammad, ‚The Philosophical Basis of the Asrar-ı Khudi‛, The Secrets of The Self (Asrar-ı Khudi), (Nicholson’ın Introduction’ı içinde), s. xvi-xxi / GÜNDOĞDU, Hakan (2013), İkbal’in Demokrasi İdeali Ve Benlik Felsefesi / Iqbal’s Ideal Of Democracy And Hıs Ego Phılosophy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 371-386, May 2013, Fransa.

IQBAL Muhammad, Reconstruction of Religious Thought in Islam, New Delhi, India, 1984 / GÜNDOĞDU, Hakan (2013), İkbal’in Demokrasi İdeali Ve Benlik Felsefesi / Iqbal’s Ideal Of Democracy And Hıs Ego Phılosophy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 371-386, May 2013, Fransa.

IQBAL Muhammad, Speeches And Statements of Iqbal, (Compiled by Shamloo), Lahore, 1944 / GÜNDOĞDU, Hakan (2013), İkbal’in Demokrasi İdeali Ve Benlik Felsefesi / Iqbal’s Ideal Of Democracy And Hıs Ego Phılosophy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 371-386, May 2013, Fransa.

IQBAL Muhammad, The Secrets of The Self (Asrar-ı Khudi), (İng. çev. Reynold A. Nicholson), Macmillan and Vo., London, 1920 / GÜNDOĞDU, Hakan (2013), İkbal’in Demokrasi İdeali Ve Benlik Felsefesi / Iqbal’s Ideal Of Democracy And Hıs Ego Phılosophy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 371-386, May 2013, Fransa.

İKBAL Muhammed, İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden Doğuşu, (çev. Ahmet Asrar), Birleşik Yay, İstanbul, trs / GÜNDOĞDU, Hakan (2013), İkbal’in Demokrasi İdeali Ve Benlik Felsefesi / Iqbal’s Ideal Of Democracy And Hıs Ego Phılosophy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 371-386, May 2013, Fransa.

John L. ESPOSITO, and John O. VOLL, Islam and Democracy, New York: Oxford University Press, 1996 / GÜNDOĞDU, Hakan (2013), İkbal’in Demokrasi İdeali Ve Benlik Felsefesi / Iqbal’s Ideal Of Democracy And Hıs Ego Phılosophy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 371-386, May 2013, Fransa.

MIR Mustansir, Iqbal: Makers of Islamic Civilization, Oxford University Press, 2006 / GÜNDOĞDU, Hakan (2013), İkbal’in Demokrasi İdeali Ve Benlik Felsefesi / Iqbal’s Ideal Of Democracy And Hıs Ego Phılosophy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 371-386, May 2013, Fransa.

MÜNEVVER Muhammed, İkbal ve Kur’ani Hikmet, (çev. M. Ali Özkan), İnsan yay, İstanbul, 1995 / GÜNDOĞDU, Hakan (2013), İkbal’in Demokrasi İdeali Ve Benlik Felsefesi / Iqbal’s Ideal Of Democracy And Hıs Ego Phılosophy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 371-386, May 2013, Fransa.

NAMUS M. Shuja, A Discussion on Iqbal's Philosophy of Life, Lahore, 1948 / GÜNDOĞDU, Hakan (2013), İkbal’in Demokrasi İdeali Ve Benlik Felsefesi / Iqbal’s Ideal Of Democracy And Hıs Ego Phılosophy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 371-386, May 2013, Fransa.

SCHIMMEL Annemarie, ‚Muhammad Iqbal 1873-1938: The Ascension of the Poet‛, Die Welt des Islams : International Journal for the Study of Modern Islam, New Series, cilt. 3, sayı. 3-4, 1954, ss. 145-157 / GÜNDOĞDU, Hakan (2013), İkbal’in Demokrasi İdeali Ve Benlik Felsefesi / Iqbal’s Ideal Of Democracy And Hıs Ego Phılosophy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 371-386, May 2013, Fransa.

SCHIMMEL Annemarie, Islam: An Introduction, Albany, New York, 1992 / GÜNDOĞDU, Hakan (2013), İkbal’in Demokrasi İdeali Ve Benlik Felsefesi / Iqbal’s Ideal Of Democracy And Hıs Ego Phılosophy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 371-386, May 2013, Fransa.

SIDDIQI Mazheruddin, Concept of Muslim Culture in Iqbal, (Islamic Research Isnstitute), Islamabad-Pakistan, 1970 / GÜNDOĞDU, Hakan (2013), İkbal’in Demokrasi İdeali Ve Benlik Felsefesi / Iqbal’s Ideal Of Democracy And Hıs Ego Phılosophy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 371-386, May 2013, Fransa.

ARDA, E., KILIÇGEDİK, N., BAKAN, S., KEMER B. (2003). Sosyal bilimler el sözlüğü. Erhan Arda (Ed.) . İstanbul: Alfa yayınları / HABACIDownload 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   378   379   380   381   382   383   384   385   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik