Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet380/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   376   377   378   379   380   381   382   383   ...   437

GÜNEY, Salih. (2000). Yönetim ve Organizasyon El Kitabı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

GÜRBÜZ, Sait, MERT, İbrahim, S. (2009). Örgütsel Adalet Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Uygulaması: Kamuda Görgül Bir Çalışma. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 42 Sayı 3, s. 117-139 / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

İŞBAŞI, Janset, Ö. (2001). Çalışanların Yöneticilerine Duydukları Güvenin ve Örgütsel Adalete İlişkin Algılamalarının Vatandaşlık Davranışının Oluşumundaki Rolü. Yönetim Araştırmaları Dergisi, Ekim 1 (1), 51-90 / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

İŞCAN, Ömer, F.; NAKTİYOK, Atılhan; (2004). Çalışanların Örgütsel Bağdaşımlarının Belirleyicileri Olarak Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Adalet Algıları. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 59 (1), Ss.181-201 / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

KALAYCI, Şeref. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Ankara / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

KOVONOSKY, Mary. A. (2000). Understanding procedural justice and its impact on business. Journal of Management, 26(3), 489-563 / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

LAMBERT, Eric. (2003). Justice in corrections: An exploratory study of the impact of organizational justice on correctional staff. Journal of Criminal Justice, 31, 155–168 / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

LEVENTHAL, Gerald. S. (1980). What should be done with equity theory? InK. J. Gergen, M. S. Greenberg, & R. H. Willis (Eds.), Socialexchange: Advances in theory and research. New York: Plenum / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

MESCON, Michael, H., ALBERT, Michael., KHEDOURI, Franklin., (1988) ‚Management‛, Harper&Row Pres, NY / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

NABATCHI, Tina., BINGHAM, Lisa.B. and GOOD, David.H. (2007). Organizational justice and workplace mediation: a six-factor model. International Journal of Conflict Management, 18 (2), 148-174 / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

NIEHOFF, Brian. P., MOORMAN, Robert. H. (1993). Justice as a Mediator of the Relationship Between Methods of Monitoring and Organizational Citizenship Behavior. Academy of Management Journal, Vol. 36, No. 5, p. 527–556 / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

ROBBINS, Stephen, COULTER, Mary. (2003). Management. 7. Baskı, New Jersey; Prentice Hall / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

SARICE, Sadık. (2006). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Okul Yönetiminde Karşılaştıkları Yönetimsel Sorunlar (Esenler İlçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

TABACHNICK, Barbara. G. and FIDELL, Linda. S. (2001). Using multivariate statistics (4th ed.). Allyn and Bacon. Boston / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

TAYMAZ, Haydar. (2011). Okul Yönetimi. 10. Baskı. Ankara: Pegem Yayınevi / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

WASTI, S. Arzu. (2001). Örgütsel adalet kavramı ve tercüme bir ölçeğin Türkçe’de güvenirlik ve geçerlik analizi. Yönetim Araştırmaları Dergisi. 1, s. 33-50 / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

AHMEDÎ, (1975). Cemşîd ü Hurşîd İnceleme-Metin, (Haz. Mehmet Akalın), Ankara: Sevinç Matbaası / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

AYKANAT, Timuçin (2012). “Geleneksel Anlatı Formları Olarak Mesnevîler ve Klâsik Aşk Mesnevîlerinin Motif Yapısı”, Turkish Studies, Volume: 7/4, s. 883-906 / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

AYTAÇ, Gürsel (1997). Karşılaştırmalı Edebiyat, Ankara: Gündoğan Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

AYTAÇ, Gürsel (2003a). Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi. İstanbul: Say Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

AYTAÇ, Gürsel (2003b). Genel Edebiyat Bilimi. İstanbul: Say Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

BAMDET, Jean Louıs (1987). Alman Edebiyatı, Presces Universitaires-Ankara: Dost Kitabevi / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

BATMAN, Burhanettin (B.y.y.). Alman Edebiyatı, İstanbul: Remzi Kitabevi / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

BAYRAM, Yavuz (2004). “Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi ve Bir Uygulama”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 16, s. 69-93 / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

BEKÂYÎ, (2003). Mensûr Süheyl ü Nevbahâr İnceleme-Metin-Sözlük, (Haz. Selâmi Ece), Erzurum: Aktif Yayınevi / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

ÇALIŞKAN, Âdem (2010). “Karşılaştırmalı Edebiyatın Krizi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume: 3/12, s. 109-114 / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

EKİCİ, Metin (2005). “Türk Sözlü Geleneğinde Anlatıcılar ve Anlatımlar Arasındaki İlişkiye Artzamanlı (Diyakronik) ve Eşzamanlı (Senkronik) Bir Bakış”, Prof. Dr. Fikret Türkmen :Armağanı, (Edt. Gürer Gülsevin, Metin Arıkan), İzmir: Ege Üniversitesi Yay / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

ENGİNÜN, İnci (1992). Mukayeseli Edebiyat, İstanbul: Dergâh Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

ERGİN, Muharrem (2004). Dede Korkut Kitabı I Giriş-Metin-Faksimile, Ankara: TDK Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

FUZÛLÎ, (1996). Leylâ ve Mecnûn Metin, Nesre Çeviri, Notlar ve Açıklamalar, (Haz. Muhammed Nur Doğan), İstanbul: Çantay Kitabevi / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

GRİMM, Jacob Ludwing ve GRİMM, Wilhelm Karl (2011). Grimm Masalları C.I ve C.II, (Çev. Saffet Günersel), İstanbul: Pinhan Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

HÂŞİMÎ, (1996). Tahkiye Açısından Hâşimî’nin Mihr ü Vefâ Mesnevisi Transkripsiyonlu Metin-İnceleme, (Haz. Selâmi Ece), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Sosyal Bilimler Enstitüsü / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

KIYÂSÎ, (2007). Kıyâsî’nin Mihr ü Mâh Mesnevisi, (Haz. Dilek Aksoylu), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli: Sosyal Bilimler Enstitüsü / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

KUZU, Türkan (2001). “Masalın Değişmez Yasaları-İşlevsel Birimler”, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.I, S. 3, s. 219-229 / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

LÂMİ’Î, (1998). Vâmık u Azrâ İnceleme-Metin, (Haz. Gönül Ayan), Ankara: AKM Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

LÂMİ’Î, (2009). Lâmi’i Çelebi’nin Veyse vü Ramin Mesnevisi İnceleme-Metin-Sadeleştirme, (Haz. Murat Öztürk), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Sosyal Bilimler Enstitüsü / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

LÂRENDELİ HAMDÎ, (2002). Lârendeli Hamdî’nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevisi İnceleme/Metin ve Diğer Leylâ vü Mecnûn Mesnevileriyle Mukayesesi, (Haz. Rıfat Kütük), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Sosyal Bilimler Enstitüsü / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

LEVEND, Âgâh Sırrı (1998). Türk Edebiyatı Tarihi, C.I, Ankara: TTK Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

MANİSALI CÂMİ’Î, (2002). Manisalı Câmi’î’nin Vâmık u Azrâ Mesnevisi İnceleme-Metin-Sadeleştirme, (Haz. Selâmi Ece), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Sosyal Bilimler Enstitüsü / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

MES’UD BİN AHMED, (1991). Süheyl ü Nevbahâr İnceleme-Metin-Sözlük, (Haz. Cem Dilçin), Ankara: AKM Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

MU’ÎDÎ, (2009). Kalkandereli Mu’îdî’nin Şem ü Pervâne Mesnevisi, (Haz. Nihal Kara), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli: Sosyal Bilimler Enstitüsü / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

OĞUZ, M. Öcal (2010). “Türkiye’de Mit ve Masal Çalışmaları veya Bir Olumsuzlama ve Tek-Tipleştirme Öyküsü”, Milli Folklor, Yıl: 22, S. 85, s. 36-45 / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

OĞUZ, M. Öcal vd. (2010). Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, VII. Baskı, Ankara: Grafiker Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

ROUSSEAU, M. Andre, PİCHOİS Claude (1994). Karşılaştırmalı Edebiyat, (Çev.: Mehmet Yazgan), İstanbul: MEB Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

SAKAOĞLU, Saim (1980). Anadolu Tük Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Katalogu, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

ŞEYH GÂLİB, (2003). Hüsn ü Aşk Metin, Nesre Çeviri, Notlar ve Açıklamalar, (Haz. Muhammed Nur Doğan), İstanbul: Ötüken Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

ŞEYHÎ, (1963). Hüsrev ü Şîrîn İnceleme-Metin, (Haz. Faruk Kadri Timurtaş), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

ŞEYHOĞLU MUSTAFA, (1979). Hurşîd-Nâme (Hurşîd ü Ferahşâd) İnceleme-Metin-Sözlük-Konu Dizini, (Haz. Hüseyin Ayan), Erzurum: Atatürk Üniversitesi Basımevi / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

ŞEYYAD HAMZA, (2008). Yûsuf u Zelîhâ/Destân-ı Yûsuf Giriş-İnceleme-Metin-Dizinler, (Haz. Osman Yıldız), 2. Baskı, Ankara: Akçağ Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

TUBİNGEN, Horst Erdmam Verlog (1970). Sosyal Gerçeklik Açısından Alman Edebiyatı-Başlangıcından Bugüne, (Çev. Ahmet Arpad vd.), I. Baskı, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

VARDAR, Berke (1998). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, II. Baskı, İstanbul: ABC Kitabevi / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

VOGELPOHL, Wilhelm (2005). Alman Edebiyatı Tarihi, (Çev. Yavuz Erkoç), Ankara: Orient Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

www.yenisarkısozleri.com/ E.T. 02.04.2013 / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

YÛSUF-I MEDDÂH, (2007). Varka ve Gülşah, (Haz. Kâzım Köktekin), Ankara: TDK Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

ZARÎFÎ, (1995). Zarîfî ve Mihr ü Mâh Mesnevisinin Tenkitli Metni İle İncelenmesi, (Haz. Vedat Nûri Turhan), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Sosyal Bilimler Enstitüsü / AYKANAT, Timuçin (2013), Grimm Masaları Ve Klâsik Aşk Mesnevileri Üzerine Motiflerarası Bir Karşılaştırma / An Inter-Motıf Comparıson Between Grımm Tales And Classıcal Love Mesnevıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 165-198, May 2013, Fransa.

ADANALI, Kamuran (2008). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Alternatif Değerlendirme 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Eğitiminin Alternatif Değerlendirme Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana, Turkey / BAYRAK, İlhami; DURUHAN, Kemal (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirme Araç Ve Yöntemlerine İlişkin Yeterlilik Algıları (Cumhuriyet Üniversitesi İle İnönü Üniversitesi Örneği) / The Perceptıon Of Suffıcıency Of The Teacher Candıdates Of Pre-School Department About The Applıances And Methods Of Measure And Evaluatıon.(The Department Of Cumhurıyet Unıversıty And Inonu Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 199-216, May 2013, Fransa.

AKÇADAĞ, Tuncay(2010). Öğretmenlerin İlköğretim Programındaki Yöntem Teknik Ölçme ve Değerlendirme Konularına İlişkin Eğitim İhtiyaçları. Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilig Dergisi sayı 53:29-50 / BAYRAK, İlhami; DURUHAN, Kemal (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirme Araç Ve Yöntemlerine İlişkin Yeterlilik Algıları (Cumhuriyet Üniversitesi İle İnönü Üniversitesi Örneği) / The Perceptıon Of Suffıcıency Of The Teacher Candıdates Of Pre-School Department About The Applıances And Methods Of Measure And Evaluatıon.(The Department Of Cumhurıyet Unıversıty And Inonu Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 199-216, May 2013, Fransa.

BAL, Ayten Pınar(2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Matematik Öğretiminde Uygulanan Ölçme Ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana, Turkey / BAYRAK, İlhami; DURUHAN, Kemal (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirme Araç Ve Yöntemlerine İlişkin Yeterlilik Algıları (Cumhuriyet Üniversitesi İle İnönü Üniversitesi Örneği) / The Perceptıon Of Suffıcıency Of The Teacher Candıdates Of Pre-School Department About The Applıances And Methods Of Measure And Evaluatıon.(The Department Of Cumhurıyet Unıversıty And Inonu Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 199-216, May 2013, Fransa.

ÇAKAN, Mehtap (2004). Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları ve Yeterlik Düzeyleri: İlk ve Ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 37. sayı: 2, 99-114 / BAYRAK, İlhami; DURUHAN, Kemal (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirme Araç Ve Yöntemlerine İlişkin Yeterlilik Algıları (Cumhuriyet Üniversitesi İle İnönü Üniversitesi Örneği) / The Perceptıon Of Suffıcıency Of The Teacher Candıdates Of Pre-School Department About The Applıances And Methods Of Measure And Evaluatıon.(The Department Of Cumhurıyet Unıversıty And Inonu Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 199-216, May 2013, Fransa.

ÇELİKKAYA, Tekin (2008). Yapılandırmacı Yaklaşımın Sosyal Bilgiler Öğretiminde Başarı. Tutum ve Kalıcılığa Etkisi (5.Sınıf örneği), Yayımlanmamış Doktora Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Atatürk Üniversitesi. Erzurum. Turkey / BAYRAK, İlhami; DURUHAN, Kemal (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirme Araç Ve Yöntemlerine İlişkin Yeterlilik Algıları (Cumhuriyet Üniversitesi İle İnönü Üniversitesi Örneği) / The Perceptıon Of Suffıcıency Of The Teacher Candıdates Of Pre-School Department About The Applıances And Methods Of Measure And Evaluatıon.(The Department Of Cumhurıyet Unıversıty And Inonu Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 199-216, May 2013, Fransa.

ÇELİKKAYA, Tekin ve ark. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ölçme- Değerlendirme Araçlarını Kullanma Düzeyleri ve Karşılaştıkları Sorunlar. Ahi Evrem Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 11,Sayı l. Nisan 2010,Sayfa 57-76 / BAYRAK, İlhami; DURUHAN, Kemal (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirme Araç Ve Yöntemlerine İlişkin Yeterlilik Algıları (Cumhuriyet Üniversitesi İle İnönü Üniversitesi Örneği) / The Perceptıon Of Suffıcıency Of The Teacher Candıdates Of Pre-School Department About The Applıances And Methods Of Measure And Evaluatıon.(The Department Of Cumhurıyet Unıversıty And Inonu Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 199-216, May 2013, Fransa.

ÇOKLAR, Ahmet Naci, VURAL, Levent, ŞAHİN, ŞAHİN, Yusuf Levent (2009). Öğretmen adaylarının uygulayabilecekleri ölçme-değerlendirme yaklaşımları ile ölçme değerlendirme amaçlı teknoloji kullanım öz yeterlikleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl :2, Sayı: 3, Aralık / BAYRAK, İlhami; DURUHAN, Kemal (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirme Araç Ve Yöntemlerine İlişkin Yeterlilik Algıları (Cumhuriyet Üniversitesi İle İnönü Üniversitesi Örneği) / The Perceptıon Of Suffıcıency Of The Teacher Candıdates Of Pre-School Department About The Applıances And Methods Of Measure And Evaluatıon.(The Department Of Cumhurıyet Unıversıty And Inonu Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 199-216, May 2013, Fransa.

DEMİREL, Özcan.(2005). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara. Pegem A Yayıncılık / BAYRAK, İlhami; DURUHAN, Kemal (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirme Araç Ve Yöntemlerine İlişkin Yeterlilik Algıları (Cumhuriyet Üniversitesi İle İnönü Üniversitesi Örneği) / The Perceptıon Of Suffıcıency Of The Teacher Candıdates Of Pre-School Department About The Applıances And Methods Of Measure And Evaluatıon.(The Department Of Cumhurıyet Unıversıty And Inonu Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 199-216, May 2013, Fransa.

DURMUŞÇELEBİ, Mustafa ve AKKAYA, Dilek (2011). 2006 Okulöncesi Eğitim Programının Uygulanmasının Öğretmen Görüşlerine göre Değerlendirilmesi (Kayseri İli Örneği). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:31 255-272 / BAYRAK, İlhami; DURUHAN, Kemal (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirme Araç Ve Yöntemlerine İlişkin Yeterlilik Algıları (Cumhuriyet Üniversitesi İle İnönü Üniversitesi Örneği) / The Perceptıon Of Suffıcıency Of The Teacher Candıdates Of Pre-School Department About The Applıances And Methods Of Measure And Evaluatıon.(The Department Of Cumhurıyet Unıversıty And Inonu Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 199-216, May 2013, Fransa.

GEDİKOĞLU, Tokay(2005). "Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1. Sayı 1, s. 77 / BAYRAK, İlhami; DURUHAN, Kemal (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirme Araç Ve Yöntemlerine İlişkin Yeterlilik Algıları (Cumhuriyet Üniversitesi İle İnönü Üniversitesi Örneği) / The Perceptıon Of Suffıcıency Of The Teacher Candıdates Of Pre-School Department About The Applıances And Methods Of Measure And Evaluatıon.(The Department Of Cumhurıyet Unıversıty And Inonu Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 199-216, May 2013, Fransa.

GÜVEN, Gülçin ve AZKESKİN, Kadriye Efe (2010). Erken Çocukluk Eğitimi. İbrahim H.Diken (Ed). Ankara: Pegem Yayınevi / BAYRAK, İlhami; DURUHAN, Kemal (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirme Araç Ve Yöntemlerine İlişkin Yeterlilik Algıları (Cumhuriyet Üniversitesi İle İnönü Üniversitesi Örneği) / The Perceptıon Of Suffıcıency Of The Teacher Candıdates Of Pre-School Department About The Applıances And Methods Of Measure And Evaluatıon.(The Department Of Cumhurıyet Unıversıty And Inonu Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 199-216, May 2013, Fransa.

MEB(2006). Okulöncesi eğitim programı (36-72 aylık çocuklar için). T. Gürkan, G.Haktanır (Ed.), MEB Yayınları: Ankara / BAYRAK, İlhami; DURUHAN, Kemal (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirme Araç Ve Yöntemlerine İlişkin Yeterlilik Algıları (Cumhuriyet Üniversitesi İle İnönü Üniversitesi Örneği) / The Perceptıon Of Suffıcıency Of The Teacher Candıdates Of Pre-School Department About The Applıances And Methods Of Measure And Evaluatıon.(The Department Of Cumhurıyet Unıversıty And Inonu Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 199-216, May 2013, Fransa.

MEB(2002). Öğretmen Yeterlilikleri. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. Ankara: MEB Yayınları / BAYRAK, İlhami; DURUHAN, Kemal (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirme Araç Ve Yöntemlerine İlişkin Yeterlilik Algıları (Cumhuriyet Üniversitesi İle İnönü Üniversitesi Örneği) / The Perceptıon Of Suffıcıency Of The Teacher Candıdates Of Pre-School Department About The Applıances And Methods Of Measure And Evaluatıon.(The Department Of Cumhurıyet Unıversıty And Inonu Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 199-216, May 2013, Fransa.

MEB(2008). Öğretmenlerin Özel Alan Yeterlikleri. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. Ankara: MEB Yayınları / BAYRAK, İlhami; DURUHAN, Kemal (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirme Araç Ve Yöntemlerine İlişkin Yeterlilik Algıları (Cumhuriyet Üniversitesi İle İnönü Üniversitesi Örneği) / The Perceptıon Of Suffıcıency Of The Teacher Candıdates Of Pre-School Department About The Applıances And Methods Of Measure And Evaluatıon.(The Department Of Cumhurıyet Unıversıty And Inonu Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 199-216, May 2013, Fransa.

TAŞPINAR, Mehmet (2010). Kuramdan Uygulamaya Öğretim İlke ve Yöntemleri.(4.Baskı). Ankara: Data Yayınevi / BAYRAK, İlhami; DURUHAN, Kemal (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirme Araç Ve Yöntemlerine İlişkin Yeterlilik Algıları (Cumhuriyet Üniversitesi İle İnönü Üniversitesi Örneği) / The Perceptıon Of Suffıcıency Of The Teacher Candıdates Of Pre-School Department About The Applıances And Methods Of Measure And Evaluatıon.(The Department Of Cumhurıyet Unıversıty And Inonu Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 199-216, May 2013, Fransa.

TURGUT, M. Fuat (1984). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme.(4.Baskı). Ankara: Saydam Matbaacılık / BAYRAK, İlhami; DURUHAN, Kemal (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirme Araç Ve Yöntemlerine İlişkin Yeterlilik Algıları (Cumhuriyet Üniversitesi İle İnönü Üniversitesi Örneği) / The Perceptıon Of Suffıcıency Of The Teacher Candıdates Of Pre-School Department About The Applıances And Methods Of Measure And Evaluatıon.(The Department Of Cumhurıyet Unıversıty And Inonu Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 199-216, May 2013, Fransa.

TURGUT, M. Fuat. ve BAYKUL, Yaşar. (2012). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 4. Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları / BAYRAK, İlhami; DURUHAN, Kemal (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirme Araç Ve Yöntemlerine İlişkin Yeterlilik Algıları (Cumhuriyet Üniversitesi İle İnönü Üniversitesi Örneği) / The Perceptıon Of Suffıcıency Of The Teacher Candıdates Of Pre-School Department About The Applıances And Methods Of Measure And Evaluatıon.(The Department Of Cumhurıyet Unıversıty And Inonu Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 199-216, May 2013, Fransa.

SEFER, Derya Gündüz (2006), Matematik dersinde problem çözme becerilerinin dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi.Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara, Turkey / BAYRAK, İlhami; DURUHAN, Kemal (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirme Araç Ve Yöntemlerine İlişkin Yeterlilik Algıları (Cumhuriyet Üniversitesi İle İnönü Üniversitesi Örneği) / The Perceptıon Of Suffıcıency Of The Teacher Candıdates Of Pre-School Department About The Applıances And Methods Of Measure And Evaluatıon.(The Department Of Cumhurıyet Unıversıty And Inonu Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 199-216, May 2013, Fransa.

SENEMOĞLU, Nuray (1994). "Okulöncesi Eğitim Programı Hangi Yeterlikleri Kazandırmalıdır". Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 10, s. 21 -30 / BAYRAK, İlhami; DURUHAN, Kemal (2013), Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirme Araç Ve Yöntemlerine İlişkin Yeterlilik Algıları (Cumhuriyet Üniversitesi İle İnönü Üniversitesi Örneği) / The Perceptıon Of Suffıcıency Of The Teacher Candıdates Of Pre-School Department About The Applıances And Methods Of Measure And Evaluatıon.(The Department Of Cumhurıyet Unıversıty And Inonu Unıversıty), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 199-216, May 2013, Fransa.

ADIGÜZEL, H.Ö.(2001). ‚Aytül Akal’ın Çocuk Kitaplarına İç ve Dış Yapı Açısından / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

AKAL, A.(2003). ‚Bir Yazar Gözüyle Çocuk Kitaplarındaki Şiddet‛, Çocuk ve Aile / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

ALPÖGE, G. (2002). Çocuk Edebiyatına Yansıyan Şiddet: Kitaptaki Şiddetle Televizyondaki Şiddetin Karşılaştırılması, Çocuk Edebiyatına ve Çocuk Hekimliğine Yansıyan Şiddet Sempozyumu Bildiri Kitabı, 25-27 Nisan 2002, Eskişehir / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

ARAL, N., KANDIR, A. ve YAŞAR, M. C.(2002). Okulöncesi Eğitim ve Okulöncesi Eğitim Programı. İstanbul: Yapa Yayınları / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

ARI, M. (2005). Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi ve Kalitenin Önemi: Erken Çocukluk ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Istanbul: Morpa Yayınları / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

ATASEVEN, F.(2000). Yusuf İnandı. ‚Çocuk kitaplarının çeşitli yönleriyle incelenmesi‛ 1.Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu, Ankara 20-21 Ocak 2000, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Tömer Dil Merkezi Yayınları, 187-206, Ankara 2000 / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

Bakış, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt:32, Sayı:1-2, 139-145.

Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt:35, 1-2, 2002, 25-37 / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

DAĞLIOĞLU, H.E. ve ÇAKMAK, Ö. Ç. (2009). Okul Öncesi Çocuklarına Yönelik Yayınlanan Hikâye Kitaplarının Şiddet ve Korku Öğeleri Açısından İncelenmesi, Türk Kütüphaneciliği, Cilt: 23, Sayı:3, 510-534. Dergisi, 104-105, 2005, 304-306. Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 4, 2003, 15-17 / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

DİLİDÜZGÜN, S. (2000). Çocuk Kitaplarında Yazınsal Nitelik. I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu: Sorunlar ve Çözüm Yolları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Tömer Dil Eğitim Merkezi Yayını, 253-267, Ankara / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

GÖNEN, M. (1993). ‚Anaokulu Öğretmenlerinin Beş ve Altı Yaş Çocukları İçin İstanbul / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

KAPTAN, S. (1981). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. İstanbul: Güef Yayınları / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

KARASAR, N.(2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 15. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

KÖKNEL, Ö.(1996). Bireysel ve Toplumsal Şiddet. Ankara: Altın Kitaplar Yayınevi. Kullandıkları Masal ve Hikâye Kitaplarının Niteliklerinin İncelenmesi‛, Türk / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

KUZU, T.(2002). Masallarda Üvey Anne Şiddeti, Çocuk Edebiyatına ve Çocuk Hekimliğine Yansıyan Şiddet Sempozyumu Bildiri Kitabı, 25-27 Nisan 2002, Eskişehir. Kütüphaneciliği, Cilt:7, Sayı:2, 83-88 / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

MCNAMER, A. ve MERCUİRO M.L.(2006). Picture Books: Can they help caregivers create an ‚illusion of safety for children in unsafe times?, Penn GSE Perspectives On Urban Education, 4, 2, 2006 / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

MILES, M. B. ve A.M. Huberman (1994)Qualitative Data Analysis : An Expanded Sourcebook. (2nd Edition). Calif. : Sage Publications / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

Motiflerinin Çocuk Eğitimine Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2008, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

NİMON, M.(1993). Violence in Children’s Literature Today, Selected Papers from the Annual Conference of the International Association of School Librarianship,28-33 / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

OKTAY, A.(1998). Okulöncesi Dönemi (3-6 yaş), Ana Baba Okulu. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Saldırganlık Modeli Olabilecek Tipler‛, Çocuk Edebiyatına ve Çocuk Hekimliğine Yansıyan Şiddet Sempozyumu Bildiri Kitabı, Eskişehir 25-27 Nisan 2002,Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü ve Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 112-120, Eskişehir 2002 / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

SEVER, S. (2002). ‚Çocuk Kitaplarına Yansıtılan Şiddet‛, Ankara Üniversitesi Eğitim / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

SEVER, S. (2008). Çocuk ve Edebiyat, Tudem Yayıncılık, İzmir / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

ŞEN, S. (2002). ‚Okul Öncesi Çocuklarına Yönelik Öykü ve Masal Öncesi Kitaplarında / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

ŞİRİN, M. N.(1988). Çocuk Edebiyatı Yıllığı. İstanbul: Gökyüzü Yayınları / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

TEKİN, H. (2005). ‚Çocuk edebiyatında şiddet korku ve sevgi üçgeni‛, Hece Edebiyat / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

TEZEL, N.(1997). Türk Masalları. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

TUĞRUL, B. ve FEYMAN N. (2006). ‚Okul öncesi çocukları için hazırlanmış resimli öykü kitaplarında kullanılan temalar‛, Ankara 04-06 Ekim 2006, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Yayınları, 387-392, Ankara 2006 / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

TÜR, G. ve TURLA, A. (1999). Okulöncesinde Çocuk, Edebiyat ve Kitap, Ya-Pa Yayınları / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

ULUDAĞ, M. E. (2008). 1923-1950 Dönemi Çocuk Romanlarında Sevgi ve Korku / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

YALDIZ, H.T.(2006). Masalların Çocuk Edebiyatı Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

YAVUZER, H. (2007). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

YAVUZER, H.(1998). Çocuk ve Suç. İstanbul: Remzi Kitabevi / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

YENER, M.(2007). Masal, Öykü ve Şiirlerle Duygu Eğitimi, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ankara 04-06 Ekim 2006. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara 2007 / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

ZEMBAT, R. ve UNUTKAN, P.(2001). Okulöncesi Dönemde Çocuğun Sosyalleşmesinde Ailenin Yeri. İstanbul: Yapa Yayınları / FIRAT, Hatice; GÜLEÇ, Havise; ŞAHİN, Çavuş (2013), Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal Ve Öykü Kitaplarının Korku Ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi / Research On The Books Prepared For Pre-School Chıldren From The Poınts Of Fear And Vıolence Elements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 217-241, May 2013, Fransa.

AKARÇEŞME, C., (2004).Voleybolda Müsabaka Öncesi Durumluk Kaygı İle Performans Ölçütleri Arasındaki ilişki, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara / DÖNMEZ, Kürşad Han (2013), Samsun İlinde Yapılan Üniversitelerarası Basketbol Müsabakalarına Katılan Sporcuların Durumluk Kaygı Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi / Analysıs Of State Anxıety And Traıt Anxıety Levels Of Athletes Attendıng Inter-Unıversıtıes Basketball Competıtıon Held In Samsun, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 243-248, May 2013, Fransa.

ERKAL, M. (1992). Sosyolojik Açıdan Spor, Kutsul Marbaası, İstanbul / DÖNMEZ, Kürşad Han (2013), Samsun İlinde Yapılan Üniversitelerarası Basketbol Müsabakalarına Katılan Sporcuların Durumluk Kaygı Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi / Analysıs Of State Anxıety And Traıt Anxıety Levels Of Athletes Attendıng Inter-Unıversıtıes Basketball Competıtıon Held In Samsun, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 243-248, May 2013, Fransa.

GÜMÜŞ, M. (2002). Profesyonel Futbol Takımlarında Puan Sıralamasına Göre Durumluk Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya / DÖNMEZ, Kürşad Han (2013), Samsun İlinde Yapılan Üniversitelerarası Basketbol Müsabakalarına Katılan Sporcuların Durumluk Kaygı Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi / Analysıs Of State Anxıety And Traıt Anxıety Levels Of Athletes Attendıng Inter-Unıversıtıes Basketball Competıtıon Held In Samsun, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 243-248, May 2013, Fransa.

GÜNDÜZ, N. (1985) Orta Dereceli Okullarda Değişik Spor Yaşı ve Deneyimleri Olan Sporcu Öğrencilerin Sportif Başarıları ile Kaygı Durumları Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir / DÖNMEZ, Kürşad Han (2013), Samsun İlinde Yapılan Üniversitelerarası Basketbol Müsabakalarına Katılan Sporcuların Durumluk Kaygı Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi / Analysıs Of State Anxıety And Traıt Anxıety Levels Of Athletes Attendıng Inter-Unıversıtıes Basketball Competıtıon Held In Samsun, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 243-248, May 2013, Fransa.

KONTER, E. (1996). Sporda Stres ve Performans, Saray Tıp Kitapevleri, İzmir / DÖNMEZ, Kürşad Han (2013), Samsun İlinde Yapılan Üniversitelerarası Basketbol Müsabakalarına Katılan Sporcuların Durumluk Kaygı Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi / Analysıs Of State Anxıety And Traıt Anxıety Levels Of Athletes Attendıng Inter-Unıversıtıes Basketball Competıtıon Held In Samsun, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 243-248, May 2013, Fransa.

ÖNER, N. (1994). Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler. Boğaziçi Yayınları, İstanbul / DÖNMEZ, Kürşad Han (2013), Samsun İlinde Yapılan Üniversitelerarası Basketbol Müsabakalarına Katılan Sporcuların Durumluk Kaygı Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi / Analysıs Of State Anxıety And Traıt Anxıety Levels Of Athletes Attendıng Inter-Unıversıtıes Basketball Competıtıon Held In Samsun, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 243-248, May 2013, Fransa.

ÖZGÜVEN, İ.Ethem (1998). Psikolojik Testler, Pdrem Yayınları, Sistem Ofset, Ankara / DÖNMEZ, Kürşad Han (2013), Samsun İlinde Yapılan Üniversitelerarası Basketbol Müsabakalarına Katılan Sporcuların Durumluk Kaygı Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi / Analysıs Of State Anxıety And Traıt Anxıety Levels Of Athletes Attendıng Inter-Unıversıtıes Basketball Competıtıon Held In Samsun, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 243-248, May 2013, Fransa.

ÖZTÜRK, A (2008). Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretmenlik Programı Öğrencilerinin Durumluk Kaygı Düzeyleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki, Denizli / DÖNMEZ, Kürşad Han (2013), Samsun İlinde Yapılan Üniversitelerarası Basketbol Müsabakalarına Katılan Sporcuların Durumluk Kaygı Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi / Analysıs Of State Anxıety And Traıt Anxıety Levels Of Athletes Attendıng Inter-Unıversıtıes Basketball Competıtıon Held In Samsun, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 243-248, May 2013, Fransa.

ŞAHİN, A. (2009). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Giren Adayların Kaygı Düzeyleri ile Özel Yetenek Sınav Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Malatya / DÖNMEZ, Kürşad Han (2013), Samsun İlinde Yapılan Üniversitelerarası Basketbol Müsabakalarına Katılan Sporcuların Durumluk Kaygı Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi / Analysıs Of State Anxıety And Traıt Anxıety Levels Of Athletes Attendıng Inter-Unıversıtıes Basketball Competıtıon Held In Samsun, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 243-248, May 2013, Fransa.

VAROL, Ş. (1990) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin kaygılarını Etkileyen Etmenler, Yayımla.nmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun / DÖNMEZ, Kürşad Han (2013), Samsun İlinde Yapılan Üniversitelerarası Basketbol Müsabakalarına Katılan Sporcuların Durumluk Kaygı Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi / Analysıs Of State Anxıety And Traıt Anxıety Levels Of Athletes Attendıng Inter-Unıversıtıes Basketball Competıtıon Held In Samsun, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 243-248, May 2013, Fransa.

WILLIAM, ZM (2002). The Physche Centered Zone Of Peak Performance; Dept Phychology Applied to Golf, Pasifika Graduate İnstitute, California / DÖNMEZ, Kürşad Han (2013), Samsun İlinde Yapılan Üniversitelerarası Basketbol Müsabakalarına Katılan Sporcuların Durumluk Kaygı Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi / Analysıs Of State Anxıety And Traıt Anxıety Levels Of Athletes Attendıng Inter-Unıversıtıes Basketball Competıtıon Held In Samsun, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 243-248, May 2013, Fransa.

ANDREAS, S. (2009). Understanding Ourselves and Each Other. Six Blind Elephants, 2, Retrieved June 17, 2009, from http://www.achievingexcellence.com/p-ch_and8_5.html / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

BARNES, R. C. (2005). Logotherapy’s Consideration of the Dignity and Uniqueness of the Human Being. Franklian Psychology: An Introduction To Logotherapy, G.E. Rice (Eds.), Viktor Frankl Institute of Logotherapy / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

BUDAK, S. (2003). Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

BURGER, J. M. (2006). Kişilik. (1th ed.),İstanbul: Kaknüs Psikoloji / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

CHANGARATHIL, R. (2007). The effectiveness of video self-modeling (VSM) as a fluency maintenance strategy for adults and adolescents who stutter. M.Sc. dissertation, University of Alberta, Canada. Retrieved August 25, 2009, from Dissertations & Theses: Full Text.(Publication No. AAT MR29943) / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

CHO, S. (2008). Effects of Logo-autobiography Program on Meaning in Life and Mental Health in the Wives of Alcoholics. Asian Nursing Research, 2, 2 / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

CONANT, J. B. (2004). Changing Irrational Beliefs and Building Life Meaning: An Innovative Treatment Approach for Working With Depressed Inmates. The Chicago School of Professional Psychology: For the Degree of Doctor of Psychology / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

DE WITZ, S. J.(2004). Exploring The Relationship Between Self-Efficacy Beliefs And Purpose In Life. The Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

DSM-IV-TR (1994). Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. (4th ed.), Ankara: Hekimler Yayın Birliği / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

ENÇ, M., ÇAĞLAR D. & ÖZSOY Y. (1987). Özel Eğitme Giriş. (3th Ed.), Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

ESPING, A. (2008). The Search for Meaning in Graduate School: Viktor Frankl's Existential Psychology And Academic Life in a School of Education, Ph.D. dissertation, Indiana University, United States -- Indiana. Retrieved April 17, 2010, from Dissertations & Theses: Full Text.(Publication No. AAT 3307567) / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

FRANKL, V. (1967a). The Philosophical Foundations of Logotherapy. Edit. James C. Crumbaugh, Hans O. Gerz, and Leonard T. Maholick, Psychotherapy and Existentialism. Selected Papers on Logotherapy, New York: Simon & Schuster ISBN 0-671-20056-9,1-18 / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

FRANKL, V. (1967b). Psychiatry and Man’s Quest for Meaning , Edit. James C. Crumbaugh, Hans O. Gerz, and Leonard T. Maholick, Psychotherapy and Existentialism. Selected Papers on Logotherapy, New York: Simon & Schuster ISBN 0-671-20056-9,71-86 / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

FRANKL, V. (1975). Paradoxical Intention and Dereflection. Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 12,3, 226-237 / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

FRANKL, V. (1999). Duyulmayan Anlam Çığlığı. (4th ed.), Trans., S.Budak, Ankara: Öteki Psikoloji Dizisi / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

FRANKL, V. (2007). İnsanın Anlam Arayışı. Trans., S.Budak, (8th ed.), İstanbul: Öteki Psikoloji Dizisi / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

JOSHI, C. A. (2009). An Empirical Validation of Viktor Frankl's Logotherapeutic Model. Ph.D. dissertation, University of Missouri - Kansas City, United States -- Missouri. Retrieved April 17, 2010, from Dissertations & Theses: Full Text.(Publication No. AAT 3374257) / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

KARACAN, E. (2000). Çocuklarda Kekemelik ve Diğer İletişim Bozuklukları. Psikiyatri Dünyası, 4, 18-21 / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

KARAHAN, T. F. & SARDOĞAN, M. E. (2004). Psikolojik Danışma ve Psikoterapide Kuramlar. Samsun: Deniz Kültür Yayınları / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

KOÇ, M. (2010). The Effect of Cognitive-Behavioral Therapy On Stuttering. Social Behavior and Personality, 38,3, 301-310 / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

KONROT, A. (2005). İletişim, Dil ve Konuşma Bozuklukları. Edit., S. Topbaş, Dil ve Kavram Gelişimi, Ankara: Kök Yayıncılık / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

LAMB, C. S. (1980). The Use of Paradoxical Intention: Self-Management Through Laughter. Personnel & Guidance Journal, 59,4, 217 / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

LUKAS, E.S. (1986). Meaning in Suffering. Berkeley, CA: Institute of Logotherapy Press / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

NELSON, L. A. (2002). Language Formulation Related to Disfluency and Stuttering. Stuttering Therapy: Prevention and Intervention with Children, Stuttering Foundation, America, 19-37 / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

ÖZTÜRK, O. (2001). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. (8th ed.), Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

PLOTNIK, R.(2009). Psikoloji’ye Giriş. (1st ed.), Trans., T. Geniş, İstanbul: Kaknüs Psikoloji / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

RICE, G. E. (2005). Franklian Psychology: An Introduction To Logotherapy. Viktor Frankl Institute of Logotherapy / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

SCHNELLA, T. & Beckerb, P. (2006). Personality and meaning in life. Personality and Individual Differences, 41,1,117-129 / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

SELIGMAN, M.E.P. & ROSENHAN, D.L. (1997). Abnormality. London: W.W. Norton & Company, Inc. New York / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

SEMERCİ, B.(2010). Konuşma Bozuklukları. Retrieved March 3, 2010, from http://www.cetinozbey.com/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=128 / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

SOMOV, P.G. (2007). Meaning of Life Group: Group Application of Logotherapy for Substance Use Treatment. The Journal for Specialists in Group Work, 32,4, 316- 345 / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

WONG, P. T. P. (2002). Logotherapy. Encylopedia of Psychotherapy, 2, 107-113 / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

YÖRÜKOĞLU, A. (1989). Çocuk Ruh Sağlığı. (15th ed.), Özgür yayın dağıtım / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

ZUEHLKE, T. & WATKİNS, J. (1975). The Use of Psychotherapy with Dying Patients: An Exploratory Study. Journal of Clinical Psychology, 31,4, 729-732 / DÜŞÜNCELİ, Betül; KOÇ, Mustafa (2013), Effect Of Logotherapy Orıented Treatment Program On Stutterıng (Case Study) / Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının Kekemelik Üzerindeki Etkisi (Vaka Çalışması), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 249-266, May 2013, Fransa.

AKÇAY, M.Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   376   377   378   379   380   381   382   383   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
rivojlantirish vazirligi
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
sinflar uchun
pedagogika universiteti
bilan ishlash
таълим вазирлиги
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
fanining predmeti
махсус таълим
umumiy o’rta
Referat mavzu
haqida umumiy
fizika matematika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat
universiteti fizika
Buxoro davlat
Fuqarolik jamiyati
pedagogika fakulteti