Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet379/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   375   376   377   378   379   380   381   382   ...   437

COŞKUN, Selçuk, Hadîs Değerlendirmelerinde Bütünlük, Aktif Yay., Ankara 2003 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

COŞKUN, Selçuk, ‚Metin İnşasının Teori ve Uygulamadaki Bazı Problemleri Üzerine‛, Yayımlanmamış Makale, Erzurum 2012 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

CÜNDİOĞLU, Dücane,Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Anlamın Tarihi, Tibyan Yay., İstanbul 1997 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

DAY ANIND K. And Abowd Gregory D. `Towards a Better Understanding of Context And Context-Awareness`Graphics, Visualization and Usability Centerand College of Computing, Sayı:3, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, USA 30332-0280 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

DEMİRCİ, Muhsin, Tefsir Terimleri Sözlüğü, İfav Yay., İstanbul 2011 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

DEVOS GEERT And Buelens Marc, ‚Openness to Organızatıonal Change The Contrıbutıon of Content Context and Process‛, Vlerıck Leuven Gent Workıng Paper,Serıes 2003/06 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

DURMUŞ, İsmail,‚İnşâ‛, DİA, XXII, 334 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

EBÛ DÂVÛD, Süleyman b. el-Eş'as es-Sicistânî, Sunenu Ebî Dâvûd, I-IV, Dâru'l-Kitâbi'l-Arabî, Beyrut Trz / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

ERNEST A. Baker, M. Cassels, French-Englısh, Englısh-French Dictionary, London 1957 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

GÖRMEZ, Mehmet, Sünnet ve Hadîsin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, TDV Yay., Ankara 2000 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

GÜNER, Osman, Sünnetten Topluma- Toplum ve Kültür Yazıları, Fecr Yay., Ankara 2006 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

HATİPOĞLU, Nihat, Hz. Peygamber ile İslâm'ı Doğru Anlamak, Birharf Yay., İstanbul Trz / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

İBN MANZÛR, Ebu'l-Fazl Cemaluddin,Lisânu’l-Arab, Beyrut Trz / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

KARATAŞ, Mustafa, Hadîsleri Yeniden Anlamak,http://www.gencİslâm.com/Mustafa-Karatas/58/Hadîsleri-Yeniden-Anlamak.html Kâtip Çelebi, Keşfu'z-Zunûn, I-II, İstanbul 1971 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

KIRBAŞOĞLU, M. Hayri, Hadîs İlminde Metodoloji Sorunu, Sünnetin Dindeki Yeri, (Sempozyum Bildirileri), Ensar Neşr., İstanbul 1998 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

NESÂÎ, Ahmed b. Şuayb Ebû Abdirrahman el-Müctebâ mine's-Sünen, I-VI, (Tahk. Abdulfettah Ebû Gudde), Mektebetu Matbuati'l-İslâmiyye, Haleb 1986 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

OKUMUŞ, Ejder, ‚İslâm’ın Yerel Bağlamları‛, Değerler Eğitimi Dergisi, 4 (11), (69-100), Değerler Eğitimi Merkezi / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

ÖZAFŞAR, Mehmet Emin, Hadîsi Yeniden Düşünmek, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2000.

PEREK, Faruk Zeki, İzahlı Latince Türkçe Sözlük, İÜEFY Yay., İstanbul 1952 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

RABINOW, P.-Sullıvan W., Toplumbilimlerinde Yorumcu Yaklaşım, (Çev.: Taha Parla), Deniz Yay., İstanbul, 2008 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

REDHOUSE, The English Turkish Dictionary, Sev Yay. İstanbul 2006 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

RICKMAN, H.P., Anlama ve İnsan Bilimleri, (Çev.: Mehmet Dağ), Etüt Yay., Samsun 2000 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

SANCAKLI Saffet, ‚Hadîslerin Doğru Anlaşılması ve Yorumlanmasında Takip Edilecek Yöntem‛, İslâmın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, (Sempozyum Bildirileri) TDV Yay., Ankara 2003 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

SHİN, Shung J.; Morgeson, Frederick P.; Campion, Michael A. “What you do depends on where you are: understanding how domestic and expatriate work requirements depend upon the cultural context”, Journal of International Business Studies | January 1, 2007 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

STEVERWALD, Karl Almanca Türkçe Sözlük Abc Kitabevi İstanbul 1993 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

TARTI, Nevzat, Hadîslerde Tarihsellik, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ata.Ü.S.B.E., Erzurum / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

TEKİNEŞ, Ayhan, Hadîsleri Anlama Problemi, Işık Yay., İstanbul 2000 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

TÜRKÇE SÖZLÜK, TDK Yay., Ankara 2005 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

ÜNVER, Mustafa, Kur'ân’ı Anlamada Siyâkın Rolü, Sidre Yay., Ankara 1996 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

WİLLİAM E. Paden, Kutsalın Yorumu, (Çev.: Abdurrahman Kurt), Sentez Yay., İstanbul 2008 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

YERINDE, Adem, ‚Hz. Peygamber (sas)’in İctihadı Meselesi‛, Diyanet İlmi Dergi, (Peygamberimiz Hz. Muhammed (sas) Özel Sayı, Ankara, 2003, s. 363.

YILDIZ, Mustafa, Kur'ânı Anlamada Bağlamın Rolü,http://www.kuranimiz.net/detay.asp?haberID=211. Erişim tarihi 12.02.2010 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

AMBROSE, Maureen. (2002). Contemporary Justice Research: A New Look At Familiar Question Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol: 89, 803- 812 / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

ATALAY, İlker. (2005). Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adalet. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Afyonkarahisar / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

AYDIN, Mustafa. (2007). Eğitim Yönetimi. Hatiboğlu Yayınları, Ankara / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

BAKAN, İsmail. ve BÜYÜKBEŞE, Tuba. (2004). Örgütsel İletişim İle İş Tatmini Unsurları Arasındaki İlişkiler: Akademik Örgütler İçin Bir Alan Araştırması. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (7), 1-30 / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

BAŞARAN, İbrahim. E. (2008). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ekinoks Yayınevi. Ankara / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

BESLER, Senem. (2009). Karar Verme Sürecinin Etkinliği ve Stratejik Uzlaşı. Amme İdaresi Dergisi, 42 (2), 89-108 / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

BEUGRE Constant. D. (2002). Understanding Organizational Justice and Its Impact on Managing Employees: An African Perspective. Journal of Human Resource Management,13: 7, 1091-1104 / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Şener. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi. Ankara / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

CHEGINI, Mehrdad. G. (2009). The relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior. American Journal of Economics and Business Administration, 1 (2), 171-174 / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

COLQUITT, Jason. A., CONLON, Donald E., PORTER, Christopher, O.L.H., WESSON, Micheal J., NG, K. Yee (2001): ‘Justice at the Millennium: A Meta Analytic Review of 25 Years of Organizational Justice Research’, Journal of Applied Physicology, 86:3, 425-445 / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

ÇINAR, Füsun. (2002). Örgütsel Adalet Kavramı ve Örgüt Yapısının Çalısanların Adalet Algılamları Üzerindeki Etkisi. İşletmelerde Çagdas Yaklasımlar, Editör: Sabuncuoglu Z., İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, 31- 43, Ezgi Kitapevi Yayınları, Bursa / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

DİLEK, Hakan. (2005). Liderlik Tarzlarının ve Adalet Algısının; Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkilerine Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gebze İleri teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

DİNÇER, Ömer. ve FİDAN, Yahya. (2009). İşletme Yönetimine Giriş. 7. Baskı, İstanbul: Alfa Yayıncılık / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

DONOVAN, Michelle., DRASGOW, Fritz., MUNSON, Liberty.J. (1998). The perceptions of fair interpersonal treatment scale: Development and validation of a measure of interpersonal treatment in the workplace. Journal of Applied Psychology. 83(5), s. 683-692 / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

EREN, Erol. (2011). Yönetim ve Organizasyon ( Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar). Beta, İstanbul / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

FOLGER, Robert, KONOVSKY, Mary A. (1989). Effects of Procedural and Distributive Justice on Reactions to Pay Raise Decisions. Academy of Management Journal, 32: 1, 111-130 / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

GAMBETTI, Elisa., FABBRI, Marco., LUCA, Bensi. ve LORENZO, Tonetti. (2008). A Contribution to the Italian Validation of the General Decision-Making Style Inventory. Personality and Individual Differences, 44 (4), 842 – 85 / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

GENÇ, Nurullah. (2008). Meslek Yüksek Okulları İçin Yönetim ve Organizasyon. 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

GREENBERG, Jerald. (1987). A Taxonomy of Organizational Justice Theories. Academy of Management Rewiev, Vol: 16, Sayı: 2, 9- 22 / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.

GREENBERG, Jerald. (1990). Organizational Justice: Yesterday, Today and Tomorrow. Journal of Management, Vol: 16, Sayı: 2, 399- 432 / AKYOL, Bertan; AKÇAY, Cengiz (2013), Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Of Organızatıonal Justıce In Management Processes: A Valıdıty And Relıabılıty Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 147-164, May 2013, Fransa.Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   375   376   377   378   379   380   381   382   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik