Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet378/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   374   375   376   377   378   379   380   381   ...   437

ERSOY, Mehmed Akif, “Hasbihal (Hayatını Kurtarmak İçin Çırpınan Millet Hakkında)” Sebilürreşad, cilt: 9, sayı: 228, 10 Kânunusani 1328 / DOĞAN, Cem (2013), İttihad-I İslâm Yahut Bu Vatan Nasıl Kurtulur?: Mehmed Akif’in Osmanlısı / Pan-Islâmism Or How Could Be Thıs Homeland Salvated?: Mehmed Akif’s Otoman, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 93-106, May 2013, Fransa.

ERSOY, Mehmed Akif, “İstibdâd” Sırat-ı Müstakim, cilt: 1, sayı: 21, 21 Zilhicce 1326 / DOĞAN, Cem (2013), İttihad-I İslâm Yahut Bu Vatan Nasıl Kurtulur?: Mehmed Akif’in Osmanlısı / Pan-Islâmism Or How Could Be Thıs Homeland Salvated?: Mehmed Akif’s Otoman, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 93-106, May 2013, Fransa.

ERSOY, Mehmed Akif, “Îttihad Yaşatır, Yükseltir Tefrika Yakar Öldürür” Sırat-ı Mustakîm, cilt: 5, sayı: 116, 11 Teşrinisani 1326/ DOĞAN, Cem (2013), İttihad-I İslâm Yahut Bu Vatan Nasıl Kurtulur?: Mehmed Akif’in Osmanlısı / Pan-Islâmism Or How Could Be Thıs Homeland Salvated?: Mehmed Akif’s Otoman, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 93-106, May 2013, Fransa.

BACAKSIZ, Haluk, Mehmet Akif Ersoy’da Aile, Toplum ve İnsan (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, 2008 / DOĞAN, Cem (2013), İttihad-I İslâm Yahut Bu Vatan Nasıl Kurtulur?: Mehmed Akif’in Osmanlısı / Pan-Islâmism Or How Could Be Thıs Homeland Salvated?: Mehmed Akif’s Otoman, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 93-106, May 2013, Fransa.

EFE, Adem, II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1925) İslamcıları ve Çağdaşlaşma Görüşleri. Doğu Batı, no. 11, cilt: 2, 2008 / DOĞAN, Cem (2013), İttihad-I İslâm Yahut Bu Vatan Nasıl Kurtulur?: Mehmed Akif’in Osmanlısı / Pan-Islâmism Or How Could Be Thıs Homeland Salvated?: Mehmed Akif’s Otoman, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 93-106, May 2013, Fransa.

ERSOY, Mehmed Akif ve Abdülaziz Çavuş, “Âlem-i İslâm: - Hastalıkları ve Çareleri - Medeniyetin Ruhunu Bırakarak Yalnız Zevâhirinde Garblıları Taklit Beliyyesi” Sebilürreşad, cilt: 14, sayı: 357, 22 Eylül 1332 / DOĞAN, Cem (2013), İttihad-I İslâm Yahut Bu Vatan Nasıl Kurtulur?: Mehmed Akif’in Osmanlısı / Pan-Islâmism Or How Could Be Thıs Homeland Salvated?: Mehmed Akif’s Otoman, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 93-106, May 2013, Fransa.

ERSOY, Mehmed Akif, “Durmayalım” Sırat-ı Müstakim, cilt: 1, sayı: 3, 14 Şaban 1326 / DOĞAN, Cem (2013), İttihad-I İslâm Yahut Bu Vatan Nasıl Kurtulur?: Mehmed Akif’in Osmanlısı / Pan-Islâmism Or How Could Be Thıs Homeland Salvated?: Mehmed Akif’s Otoman, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 93-106, May 2013, Fransa.

ERSOY, Mehmed Akif, “Hasbihal (Hayatını Kurtarmak İçin Çırpınan Millet Hakkında)” Sebilürreşad, cilt: 9, sayı: 228, 10 Kânunusani 1328 / DOĞAN, Cem (2013), İttihad-I İslâm Yahut Bu Vatan Nasıl Kurtulur?: Mehmed Akif’in Osmanlısı / Pan-Islâmism Or How Could Be Thıs Homeland Salvated?: Mehmed Akif’s Otoman, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 93-106, May 2013, Fransa.

ERSOY, Mehmed Akif, “İstibdâd” Sırat-ı Müstakim, cilt: 1, sayı: 21, 21 Zilhicce 1326 / DOĞAN, Cem (2013), İttihad-I İslâm Yahut Bu Vatan Nasıl Kurtulur?: Mehmed Akif’in Osmanlısı / Pan-Islâmism Or How Could Be Thıs Homeland Salvated?: Mehmed Akif’s Otoman, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 93-106, May 2013, Fransa.

ERSOY, Mehmed Akif, “Îttihad Yaşatır, Yükseltir Tefrika Yakar Öldürür” Sırat-ı Mustakîm, cilt: 5, sayı: 116, 11 Teşrinisani 1326 / DOĞAN, Cem (2013), İttihad-I İslâm Yahut Bu Vatan Nasıl Kurtulur?: Mehmed Akif’in Osmanlısı / Pan-Islâmism Or How Could Be Thıs Homeland Salvated?: Mehmed Akif’s Otoman, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 93-106, May 2013, Fransa.

KOÇAK, Birgül, II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı-Türk Aydınında Batı Eleştirisi: Sırat-ı Müstakim Örneği. İstanbul: İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 2010 / DOĞAN, Cem (2013), İttihad-I İslâm Yahut Bu Vatan Nasıl Kurtulur?: Mehmed Akif’in Osmanlısı / Pan-Islâmism Or How Could Be Thıs Homeland Salvated?: Mehmed Akif’s Otoman, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 93-106, May 2013, Fransa.

KUNTAY, Mithat Cemal, Mehmet Âkif Hayatı-Sanatı-Seciyesi Seçme Şiirleri. İstanbul: Yeni Mecmua Yayınları, 1948 / DOĞAN, Cem (2013), İttihad-I İslâm Yahut Bu Vatan Nasıl Kurtulur?: Mehmed Akif’in Osmanlısı / Pan-Islâmism Or How Could Be Thıs Homeland Salvated?: Mehmed Akif’s Otoman, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 93-106, May 2013, Fransa.

NECATİGİL, Behçet, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1978 / DOĞAN, Cem (2013), İttihad-I İslâm Yahut Bu Vatan Nasıl Kurtulur?: Mehmed Akif’in Osmanlısı / Pan-Islâmism Or How Could Be Thıs Homeland Salvated?: Mehmed Akif’s Otoman, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 93-106, May 2013, Fransa.

OKAY, Orhan, Mehmed Âkif Bir Karakter Heykelinin Anatomisi (3. Baskı). Ankara: Akçağ Yayınları, 2005 / DOĞAN, Cem (2013), İttihad-I İslâm Yahut Bu Vatan Nasıl Kurtulur?: Mehmed Akif’in Osmanlısı / Pan-Islâmism Or How Could Be Thıs Homeland Salvated?: Mehmed Akif’s Otoman, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 93-106, May 2013, Fransa.

TİMURTAŞ, Faruk K., Mehmet Âkif ve Cemiyetimiz. Ankara: Akçağ Yayınları, 2006 / DOĞAN, Cem (2013), İttihad-I İslâm Yahut Bu Vatan Nasıl Kurtulur?: Mehmed Akif’in Osmanlısı / Pan-Islâmism Or How Could Be Thıs Homeland Salvated?: Mehmed Akif’s Otoman, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 93-106, May 2013, Fransa.

TOPÇU, Nurettin, Mehmet Âkif (haz: Ezel Elverdi ve İsmail Kara). İstanbul: Dergâh Yayınları, 2011 / DOĞAN, Cem (2013), İttihad-I İslâm Yahut Bu Vatan Nasıl Kurtulur?: Mehmed Akif’in Osmanlısı / Pan-Islâmism Or How Could Be Thıs Homeland Salvated?: Mehmed Akif’s Otoman, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 93-106, May 2013, Fransa.

TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Gelişmeler *1876-1938] Kanun-ı Esasi ve Meşrutiyet Dönemi (Birinci Kitap). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2001 / DOĞAN, Cem (2013), İttihad-I İslâm Yahut Bu Vatan Nasıl Kurtulur?: Mehmed Akif’in Osmanlısı / Pan-Islâmism Or How Could Be Thıs Homeland Salvated?: Mehmed Akif’s Otoman, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 93-106, May 2013, Fransa.

TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasî Partiler 1859-1952. İstanbul, 1952 / DOĞAN, Cem (2013), İttihad-I İslâm Yahut Bu Vatan Nasıl Kurtulur?: Mehmed Akif’in Osmanlısı / Pan-Islâmism Or How Could Be Thıs Homeland Salvated?: Mehmed Akif’s Otoman, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 93-106, May 2013, Fransa.

TURHAN, Mümtaz, Kültür Değişmeleri Sosyal Psikoloji Bakımından Bir Tetkik. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, 1951 / DOĞAN, Cem (2013), İttihad-I İslâm Yahut Bu Vatan Nasıl Kurtulur?: Mehmed Akif’in Osmanlısı / Pan-Islâmism Or How Could Be Thıs Homeland Salvated?: Mehmed Akif’s Otoman, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 93-106, May 2013, Fransa.

YETİŞ, Kâzım, Bir Mustarip Mehmet Akif Ersoy. Ankara: Akçağ Yayınları, 2006 / DOĞAN, Cem (2013), İttihad-I İslâm Yahut Bu Vatan Nasıl Kurtulur?: Mehmed Akif’in Osmanlısı / Pan-Islâmism Or How Could Be Thıs Homeland Salvated?: Mehmed Akif’s Otoman, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 93-106, May 2013, Fransa.

YETİŞ, Kâzım, Mehmet Âkif’in Sanat-Edebiyat ve Fikir Dünyasından Çizgiler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1992 / DOĞAN, Cem (2013), İttihad-I İslâm Yahut Bu Vatan Nasıl Kurtulur?: Mehmed Akif’in Osmanlısı / Pan-Islâmism Or How Could Be Thıs Homeland Salvated?: Mehmed Akif’s Otoman, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 93-106, May 2013, Fransa.

BCA, 490.01/1149.32.2 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

BCA, 490.01/1149.32.2.2 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

BCA, 490.01/1149.32.2.5 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

BCA, 490.01/1149.32.2.9 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

BCA, 490.01/1149.32.2.11 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

BCA, 490.01/1149.32.2.13 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

BCA, 490.01/1149.32.2.14 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, C. 5, Devre 1 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

TBMM Zabıt Ceridesi, C. 3, Devre 2, İçtima 1 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

TBMM Zabıt Ceridesi, C. 16, Devre 4, İçtima 2 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

TBMM Zabıt Ceridesi, C. 10, Devre 1,içtima 2 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

TBMM Zabıt Ceridesi, C. 18, Devre 2, İçtima 2 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

TBMM Zabıt Ceridesi, C. 24, Devre 2 İçtima 3 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

TBMM Zabıt Ceridesi, C. 26, Devre 5, İçtima 3 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

Resmi Gazete, Sayı. 3017, 2437,17475 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

Yozgat Gazetesi, Sayı. 261,309,360,460,768,869,969 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

AKBULUT, Dursun Ali, ‚Samsun’un Gazi Günü Ya da 19 Mayıs Bayramı‛, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. XI, Sayı 33, (Kasım 1995),s. 771-779 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

BOLAT, Bengül Salman, Milli Bayram Olgusu Ve Türkiye’de Yapılan Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1923-1960), Ankara 2012 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

ÇOLAK, Filiz, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 10 Temmuz Hürriyet Bayramı, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya 2013 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

DEMİRHAN, Nezahat, ‚Türkiye Cumhuriyeti’nin Onuncu Yıldönümü Kutlamaları‛, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı. 37, C. XIII (Mart 1997), s. 141-150 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

DOĞANER, Yasemin, ‚Cumhuriyetin Onuncu Yıl Kutlamaları‛ Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, yıl:5, Sayı. 9, Şubat 2007, Genel Kurmay ATASE Başkanlığı, Ankara, 2007, s. 119-143 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

KOCA, Salim, ‚Eski Türklerde Bayram ve Festivaller‛, Türkler, C. 3, Ankara 2002, s. 51-57.

Taş, N. Fahri, ‚Türk Meclislerinin Kabul Ettiği Bayramlar‛, Türkler, C. 16, Ankara 2002 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

SÖNMEZ, Cahide Sınmaz- ‚Cumhuriyetin Onuncu Yıldönümü Kutlamaları ve 26 Ekim 1933 Tarihli Genel Af Yasası‛, Atatürk Yolu Dergisi, Sayı.33-34, Mayıs- Kasım 2004, s. 89-101 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

ŞAHİNGÖZ, Mehmet, ‚Osmanlı’dan Milli Mücadeleye İstiklal-i Osmani Günü Kutlamaları‛, Osmanlı, C. 1. Ankara 1999, s. 194-201 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

ÖZDEMİR, Özlem Muraz, Yozgat Vilayet Gazetesine Göre 1925-1928 Yılları Arasında Yozgat Vilayeti, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde 2010 / DOĞAN, Hamdi (2013), Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943) / The Celebratıons Of The Establıhment Of Republıc In Yozgat (1925-1943), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 107-125, May 2013, Fransa.

AHMED B. HANBEL, el-Musned, I-II, (Tahk. Ahmed Muhammed Şâkir), Dâru'l-Maârif, Kahire 1955 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

AKBAYIR, Sıddık, Cümle ve Metin Bilgisi Okuma Anlama Yorumlama Çözümleme, Kendi Yay., İstanbul 2006 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

AKSAN, Doğan, Anlambilim: Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Engin Yay., Ankara 2005 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

AKSAN, Doğan, Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim, Cilt:1, TDK Yay., Ankara 2007 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

BAŞKAN, Özcan, Bildirişim, İnsan Dili ve Ötesi, Multılıngual, İstanbul, 2003 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.

BUHÂRÎ, Ebû Abdillah İsmail b. İbrahim el-Cu'fî, el-Câmiu's-Sahîh, I-IV, el-Matbaatu's-Selefiyye, Kahire 1400 / AGİTOĞLU, Nurullah (2013), Hadîste Bağlam İnşâsı / The Constructıon Of Context In Hadıths, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5,p. 127-145, May 2013, Fransa.Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   374   375   376   377   378   379   380   381   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik