Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet374/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   370   371   372   373   374   375   376   377   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

CRAVENS, D. W., LASSK, F. G., LOW, G. S., MARSHALL, G. W. ve MONCRİEF C.(2004), “Formal and Informal Management Control Combinations in SalesOrganizations: TheImpact on Salesperson Consequences”, Journal of Bussiness Research, Volume 57, Issue 3, March / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

DALRYMPLE, D. J. ve CRON, L. W.(1995), “Sales Management- ConceptsandCases”, 5. Edition, John&WileySons Inc / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

EFİL, İ.(1996), “İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon”, U.Ü. Güçlendirme Vakfı, Bursa / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

ERDOĞAN, İ.(1996), “İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış”, İşletme Fakültesi Yayını, No:266, İstanbul / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

ERDİL, O., KESKİN, H., İMAMOĞLU, S.Z. ve FIRAT, S.(2004), “Yönetim Tarzı ve Çalışma Koşulları, Arkadaşlık Ortamı ve Takdir Edilme Duygusu ile İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5(1), 17-26 / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

FUTRELL, C. M.(1979), “Measurement of Salespeople’s Job Satisfaction: Convergent and Discriminant Validity of Corresponding INSALES and Job Descriptive Index Scales”, Journal of Marketing Research, Vol. XVI(November), 594-7 / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

FUTRELL, C.M. and PARASURAMAN, A.(1984), “The Relationship of Satisfaction and Performance to SalesForce Turnover”, Journal of Maketing, Vol.48(Fall), 33-40 / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

GAVCAR, E. ve TAVŞANSI, S.(2004), “Pazarlama İşletmelerinde Satış Elemanlarının İş Memnuniyeti ve Sorunları”, Celal Bayar Üniversitesi İİBF. Dergisi, Cilt 11, Sayı 1. GENÇ, N.(2004), “Yönetim Ve Organizasyon(Çağdaş Sistemler Ve Yaklaşımlar)”, Birinci Baskı, Mart, İstanbul, Seçkin Yayıncılık / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

GÜRDAL, S.(1990), “Satış Gücü Yönetimi”, Yeni Asya Yayınları, İstanbul / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

INGRAM, T. N. ve LAFORGE, R. W.(1992), “Sales Management-Analysis and Decision Making”, 2. Edition, The Dreyden Press / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

ISAIAH, O. U., OBENG K.(2000), “Top Management Leadership, Employee Empowerment, Job Satisfaction and Customer Satisfaction in Total Quality Management Organizations: An Empirical Study”, Journal of Quality Management, 2000(5) / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

İSLAMOĞLU, A. H.(2000), “Pazarlama Yönetimi (Stratejik Ve Global Yaklaşım)”, 2. Basım, Kasım, Beta Basım, İstanbul / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

İSLAMOĞLU, A.H. ve ALTUNIŞIK, R.(2007), “Satış ve Satış Yönetimi”, Sakarya Kitabevi / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

KARABULUT, M.(1998), “Profesyonel Satışçılık ve Yönetimi”, İkinci Baskı, İstanbul, Bilimsel Yayınlar-4 / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

KEEGAN, W. J., MORİARTY, S. E. ve DUNCAN, T. R.(1995), “Marketing- Annotated

Instructors’” Edition, 2. Edition, Prentice- HallPress, New Jersey / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

KIREL, Çiğdem(1999), “Esnek Çalışma Saatleri Uygulamalarında Cinsiyet, İş tatmini ve İş Bağlılığı İlişkisi”, İ. Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, c:28, s:2 Kasım, İstanbul / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

KOÇEL, T.(1999), “İşletme Yöneticiliği”, Beta Yayınları, İstanbul, 1999 / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

KOTLER, P. ve ARMSTRONG, G.(1996), “Principles of Marketing”, 7th edition, PrenticeHall / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

LOCKE, E. A., (1976), “The Nature and Causes Of Job Satisfaction”, In M. D. Dunnette (Ed.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology Chicago: RandMcNally, pp. 1297–1349 / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

LUTHENS, F.(1989), “Organizational Behavor”, 5. Baskı, McGraw-Hill BookCompany / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

MANAFİ, M., GHESHMİ, R. ve HOJABRİ, R.(2012), “The Impact of Different JobDimensions Toward Job Satisfaction and Tendency to Leave: A study of pharmaceutical industry in Iran Mahmoud”, International Journal of Business andSocial Science, Vol. 3 No. 1, January, 2012 / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

MARTINS, H., PROENÇA, T.(2012), “Minnesota Satisfaction Questionnaire–Psychometric Propertiesand Validation in a Population of Portuguese HospitalWorkers”, FEP Working Papers, October 2012, ResearchWork in Progress / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

MCNEILLY, K. ve GOLDSMITH, R. E.(1991), “The Moderating Effects of Gender and Performance on Job Satisfaction and İntentions to Leave in the SalesForce”,Journal of Business Research, Volume 22, Issue 3, May 1991, Pages 219–232 / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

MUCUK, İ.(1994), “Pazarlama İlkeleri”, Der Yayınları, İstanbul / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

ODABAŞI, Y.(2000), “Satış Ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri”, 1. Bası, Haziran, Beta Yayınevi, İstanbul/ YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

ÖNCE, G.(1992), “Satış Yönetimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF, İzmir / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

RANDALL, E. J.(1990), “Selecting that Successful Salesperson”, Review of Business, Vol. 12, June 22 / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

SINGH, V. K.(2010), “Job Satisfaction among Pharmaceutical Salesforce in South Africa–A Case with Special Reference to Cape Town”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2/3 (2010) 63-74 / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

SIRGY, M. J., EFRAFTY, D., SIEGEL P. Ve LEE, D.(2001), “A New Measure of Quality of Work Life(QWL) Based on Need Satisfaction and SpilloverTheories”, Social Indicators Research, 55: 241-302 / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

SPECTOR, P. E.(1985), “Measurement of Human Service Staff Satisfaction: Development of the Job Satisfaction Survey”, American Journal of CommunityPsychology, Vol. 13, No:6, ss.693-713 / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

SPECTOR, P. E.(1997), “Job Satisfaction Application, Assessment, Cause andConsequences”, SAGE Pub.Inc., California / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

STILL, R.R. ve CUNDIFF, E.W.(1969), “Sales Management: Decisions, Policies and Cases”, 2. Edition, Prentice-Hall / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

TARLAN, D., ÖZKAN, T. (2001), “Konaklama İşletmelerinde Başarım Değerlemesi ve İş Doyumu Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, ss.141-154 / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

TAŞKIN, E.(2000), “Müşteri İlişkileri Eğitimi”, 2. Basım, Nisan, Papatya Yayıncılık / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

TAŞKIN, E.(1990), “Satışçıların Yönetimi”, 2. Basım, Der Yayınları, İstanbul / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

TEAS, R.K.(1981), “A Test of a Model of Department Store Salespeople’s JobSatisfaction”, Journal of Retailing, Volume 57, Number 1, Spring, 1981 / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

ÜLGEN, H.(1993), “İşletmelerde Organizasyon İlkeleri ve Uygulaması”, İ.Ü. İşletme

Fakültesi Yayınları, İstanbul / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

YAMAMOTO, G. T.(2001), “Satış Ve Satış Gücü Yönetimi”, 1. Basım, Literatür Yayınları: 50, Ocak / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

YAPRAKLI, Ş. ve YILMAZ, M. K.(2007), “Çalışanların İş Stresi Algılarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi: Erzurum’da İlaç Mümessilleri Üzerinde Bir Saha Araştırması” İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21 Ocak 2007, Sayı: 1 / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

WEISS, D. J., DAWIS, R. V., ENGLAND, G. W. (1967), “Manual For The Minnesota Satisfaction Questıonnaire”, Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation, Vol 22 / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

VARİNLİ, İ. ve KURTOĞLU, R.(2005), “Satış Elemanlarının Etik Algılamaları: Perakende Sektöründe Bir Uygulama”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2 / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

ALPARSLAN, Ali, Elyazması‛, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Yem Yayınları, İstanbul 1997, C. I / AĞKURT, Neşe (2013), Amasya II. Bayezid İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan 1882 Env. No’lu Elyazması “Divan’ın” Kitap Sanatları Bakımından Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of “Dıvan,” Manuscrıpt Wıth The Env. No. 1882 Found At Amasya Bayezıd The 2 nd Publıc Lıbrary In Terms Of Book arts,  The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1-14, May 2013, Fransa.

ALPARSLAN, Ali, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1999, 19-25 / AĞKURT, Neşe (2013), Amasya II. Bayezid İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan 1882 Env. No’lu Elyazması “Divan’ın” Kitap Sanatları Bakımından Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of “Dıvan,” Manuscrıpt Wıth The Env. No. 1882 Found At Amasya Bayezıd The 2 nd Publıc Lıbrary In Terms Of Book arts,  The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1-14, May 2013, Fransa.

AKSU, Hatice, ‚Türk Tezhip Sanatında Süsleme Unsurları‛, Osmanlı Kültür ve Sanat 11, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999 / AĞKURT, Neşe (2013), Amasya II. Bayezid İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan 1882 Env. No’lu Elyazması “Divan’ın” Kitap Sanatları Bakımından Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of “Dıvan,” Manuscrıpt Wıth The Env. No. 1882 Found At Amasya Bayezıd The 2 nd Publıc Lıbrary In Terms Of Book arts,  The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1-14, May 2013, Fransa.

ARITAN, Ahmet Saim, ‚Ciltçilik‛, Diyanet İşleri Ansiklopedisi, , İstanbul 1993, C. VII, 551-557 / AĞKURT, Neşe (2013), Amasya II. Bayezid İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan 1882 Env. No’lu Elyazması “Divan’ın” Kitap Sanatları Bakımından Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of “Dıvan,” Manuscrıpt Wıth The Env. No. 1882 Found At Amasya Bayezıd The 2 nd Publıc Lıbrary In Terms Of Book arts,  The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1-14, May 2013, Fransa.

ARSEVEN, Celal Esad, Sanat Ansiklopedisi, İstanbul 1998, C. I-V / AĞKURT, Neşe (2013), Amasya II. Bayezid İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan 1882 Env. No’lu Elyazması “Divan’ın” Kitap Sanatları Bakımından Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of “Dıvan,” Manuscrıpt Wıth The Env. No. 1882 Found At Amasya Bayezıd The 2 nd Publıc Lıbrary In Terms Of Book arts,  The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1-14, May 2013, Fransa.

DERMAN, M. Uğur, Osmanlı Hat Sanatı, Sakıp Sabancı Müzesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul 2001, s.17 / AĞKURT, Neşe (2013), Amasya II. Bayezid İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan 1882 Env. No’lu Elyazması “Divan’ın” Kitap Sanatları Bakımından Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of “Dıvan,” Manuscrıpt Wıth The Env. No. 1882 Found At Amasya Bayezıd The 2 nd Publıc Lıbrary In Terms Of Book arts,  The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1-14, May 2013, Fransa.

DOĞANBAŞ, Muzaffer, Kültürel ve Sanatsal Boyutlarıyla Amasya, Ankara 2003, 7-10 / AĞKURT, Neşe (2013), Amasya II. Bayezid İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan 1882 Env. No’lu Elyazması “Divan’ın” Kitap Sanatları Bakımından Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of “Dıvan,” Manuscrıpt Wıth The Env. No. 1882 Found At Amasya Bayezıd The 2 nd Publıc Lıbrary In Terms Of Book arts,  The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1-14, May 2013, Fransa.

HÜSAMETTİN, Hüseyin, Amasya Tarihi I, Ankara 1986, 7-17 / AĞKURT, Neşe (2013), Amasya II. Bayezid İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan 1882 Env. No’lu Elyazması “Divan’ın” Kitap Sanatları Bakımından Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of “Dıvan,” Manuscrıpt Wıth The Env. No. 1882 Found At Amasya Bayezıd The 2 nd Publıc Lıbrary In Terms Of Book arts,  The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1-14, May 2013, Fransa.

KISAPARMAK, Necip Güngör, Milli Eğitim Cephesiyle Amasya, MEB Basımevi, Ankara 1966, 35-40 / AĞKURT, Neşe (2013), Amasya II. Bayezid İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan 1882 Env. No’lu Elyazması “Divan’ın” Kitap Sanatları Bakımından Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of “Dıvan,” Manuscrıpt Wıth The Env. No. 1882 Found At Amasya Bayezıd The 2 nd Publıc Lıbrary In Terms Of Book arts,  The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1-14, May 2013, Fransa.

KUNT, Günay,‚Yazma Eserler ve Konuları‛, Antik Dekor Dergisi, Sayı: 2, Antik A.Ş., İstanbul 1998 / AĞKURT, Neşe (2013), Amasya II. Bayezid İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan 1882 Env. No’lu Elyazması “Divan’ın” Kitap Sanatları Bakımından Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of “Dıvan,” Manuscrıpt Wıth The Env. No. 1882 Found At Amasya Bayezıd The 2 nd Publıc Lıbrary In Terms Of Book arts,  The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1-14, May 2013, Fransa.

BANU, Mahir, Osmanlı Minyatür Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2004, 17 / AĞKURT, Neşe (2013), Amasya II. Bayezid İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan 1882 Env. No’lu Elyazması “Divan’ın” Kitap Sanatları Bakımından Değerlendirilmesi / An Evaluatıon Of “Dıvan,” Manuscrıpt Wıth The Env. No. 1882 Found At Amasya Bayezıd The 2 nd Publıc Lıbrary In Terms Of Book arts,  The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 1-14, May 2013, Fransa.

ARABACI, İ. H. (2012). İl eğitim denetmenlerinin sorunları. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi. 1(1),1-14 / ARLI, Didem; TERCAN, Mustafa (2013), Eğitim Müfettişlerinin Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği Kapsamında Yer Değiştirme Hususunda Yapılan Değişikliklere İlişkin Görüşleri / The Vıews Of Educatıon Inspectors Towards The Changes On Relocatıon Wıthın The Regulatıon Of Educatıon Inspectors Headshıp, ,  The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 15-30, May 2013, Fransa.

AYDIN, M. (1986) Çağdaş eğitim denetimi, Ankara: İM / ARLI, Didem; TERCAN, Mustafa (2013), Eğitim Müfettişlerinin Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği Kapsamında Yer Değiştirme Hususunda Yapılan Değişikliklere İlişkin Görüşleri / The Vıews Of Educatıon Inspectors Towards The Changes On Relocatıon Wıthın The Regulatıon Of Educatıon Inspectors Headshıp, ,  The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 15-30, May 2013, Fransa.

AKBABA-ALTUN, S. (2009). İlköğretim ve bakanlık müfettişlerinin denetimin birleştirilmesine yönelik görüşleri. 14-15 Mayıs 2009 tarihlerinde IV. Eğitim Yönetimi Kongresinde Denizli’de sunulmuş sözlü bildiri / ARLI, Didem; TERCAN, Mustafa (2013), Eğitim Müfettişlerinin Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği Kapsamında Yer Değiştirme Hususunda Yapılan Değişikliklere İlişkin Görüşleri / The Vıews Of Educatıon Inspectors Towards The Changes On Relocatıon Wıthın The Regulatıon Of Educatıon Inspectors Headshıp, ,  The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 5, p. 15-30, May 2013, Fransa.

AKBABA-ALTUN, S., ve MEMİŞOĞLU, S.P. (2010). İlköğretim müfettişlerinin denetimin yeniden yapılandırılmasına ilişkin görüşleriDownload 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   370   371   372   373   374   375   376   377   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik