Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet373/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   369   370   371   372   373   374   375   376   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1093-1128, April 2013, Fransa.

http://www.rookerybay.org/images/stories/ecotour11/Trends-in-Todays EcotourismIndustry.pdf. (2011, Temmuz) / TÜRKER, Nuray (2013), Batı Karadeniz Bölümü Ekoturizm Kaynaklarının Değerlendirilmesi Ve Bir Ekoturizm Rotası Önerisi / Evaluatıon Of Western Black Sea Regıon’s Ecotourısm Resources And An Ecotourısm Route Proposal, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1093-1128, April 2013, Fransa.

www.milliparklar.gov.tr (2011, Temmuz) / TÜRKER, Nuray (2013), Batı Karadeniz Bölümü Ekoturizm Kaynaklarının Değerlendirilmesi Ve Bir Ekoturizm Rotası Önerisi / Evaluatıon Of Western Black Sea Regıon’s Ecotourısm Resources And An Ecotourısm Route Proposal, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1093-1128, April 2013, Fransa.

www.trakel.org (2011, Ağustos) / TÜRKER, Nuray (2013), Batı Karadeniz Bölümü Ekoturizm Kaynaklarının Değerlendirilmesi Ve Bir Ekoturizm Rotası Önerisi / Evaluatıon Of Western Black Sea Regıon’s Ecotourısm Resources And An Ecotourısm Route Proposal, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1093-1128, April 2013, Fransa.

DEMİR, Nurettin ve Emine Yılmaz (2010). Türk Dili El Kitabı, 5. Baskı, Grafiker Yayınları: Ankara / UZUNKAYA, Uğur (2013), Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemān (Pehlevān)’nin Felāḥat-nāme’si Ve Dil İncelemesi / An Agrıcultural Text Wrıtten In Classıcal Ottoman Turkısh: Felāḥat-nāme Of Kemān (Pehlevān) And Its Lınguıstıc Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1129-1184, April 2013, Fransa.

DEVELİ, Hayati (1995). Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmeleri ve Uyumlar, TDK Yayınları: Ankara / UZUNKAYA, Uğur (2013), Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemān (Pehlevān)’nin Felāḥat-nāme’si Ve Dil İncelemesi / An Agrıcultural Text Wrıtten In Classıcal Ottoman Turkısh: Felāḥat-nāme Of Kemān (Pehlevān) And Its Lınguıstıc Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1129-1184, April 2013, Fransa.

DEVELİ, Hayati (2012). Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, Kesit Yayınları: İstanbul / UZUNKAYA, Uğur (2013), Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemān (Pehlevān)’nin Felāḥat-nāme’si Ve Dil İncelemesi / An Agrıcultural Text Wrıtten In Classıcal Ottoman Turkısh: Felāḥat-nāme Of Kemān (Pehlevān) And Its Lınguıstıc Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1129-1184, April 2013, Fransa.

DUMAN, Musa (2008). Klasik Osmanlı Türkçesi Döneminde Dil Uyumuna Aykırı Örnekler Üzerine‛, Makaleler Eski Türkiye Türkçesinden Osmanlı Türkçesine, Kesit Yayınları, İstanbul: 75-79 / UZUNKAYA, Uğur (2013), Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemān (Pehlevān)’nin Felāḥat-nāme’si Ve Dil İncelemesi / An Agrıcultural Text Wrıtten In Classıcal Ottoman Turkısh: Felāḥat-nāme Of Kemān (Pehlevān) And Its Lınguıstıc Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1129-1184, April 2013, Fransa.

ERGİN, Muharrem (1998). Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları: İstanbul / UZUNKAYA, Uğur (2013), Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemān (Pehlevān)’nin Felāḥat-nāme’si Ve Dil İncelemesi / An Agrıcultural Text Wrıtten In Classıcal Ottoman Turkısh: Felāḥat-nāme Of Kemān (Pehlevān) And Its Lınguıstıc Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1129-1184, April 2013, Fransa.

GÜLSEVİN, Gürer (2007). Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, TDK Yayınları: Ankara / UZUNKAYA, Uğur (2013), Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemān (Pehlevān)’nin Felāḥat-nāme’si Ve Dil İncelemesi / An Agrıcultural Text Wrıtten In Classıcal Ottoman Turkısh: Felāḥat-nāme Of Kemān (Pehlevān) And Its Lınguıstıc Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1129-1184, April 2013, Fransa.

GÜMÜŞKILIÇ, Mehmet (2005). Phonogical Features of the 18th Century Ottoman Turkish(18. Yüzyıl Osmanlı Türkçesi Ses Hadiseleri),VI, Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü: Amerika Birleşik Devletleri / UZUNKAYA, Uğur (2013), Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemān (Pehlevān)’nin Felāḥat-nāme’si Ve Dil İncelemesi / An Agrıcultural Text Wrıtten In Classıcal Ottoman Turkısh: Felāḥat-nāme Of Kemān (Pehlevān) And Its Lınguıstıc Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1129-1184, April 2013, Fransa.

İHSANOĞLU, Ekmeleddin, R. Şeşen, M.S. Bekar, G.Gündüz, V.Bulut (2006). Osmanlı Tabii ve Tatbiki Bilimler Literatürü Tarihi, c.1, IRCICA: İstanbul / UZUNKAYA, Uğur (2013), Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemān (Pehlevān)’nin Felāḥat-nāme’si Ve Dil İncelemesi / An Agrıcultural Text Wrıtten In Classıcal Ottoman Turkısh: Felāḥat-nāme Of Kemān (Pehlevān) And Its Lınguıstıc Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1129-1184, April 2013, Fransa.

İZGİ, Cevat (1997). Osmanlı Medreslerinde İlim, Tabiî Bilimler 2, İz Yayıncılık: İstanbul / UZUNKAYA, Uğur (2013), Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemān (Pehlevān)’nin Felāḥat-nāme’si Ve Dil İncelemesi / An Agrıcultural Text Wrıtten In Classıcal Ottoman Turkısh: Felāḥat-nāme Of Kemān (Pehlevān) And Its Lınguıstıc Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1129-1184, April 2013, Fransa.

JOHANSON, Lars ve Éva [. Csató (1998). (eds.) The Turkic Languages, London and New York: Routledge / UZUNKAYA, Uğur (2013), Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemān (Pehlevān)’nin Felāḥat-nāme’si Ve Dil İncelemesi / An Agrıcultural Text Wrıtten In Classıcal Ottoman Turkısh: Felāḥat-nāme Of Kemān (Pehlevān) And Its Lınguıstıc Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1129-1184, April 2013, Fransa.

KARTALLIOĞLU, Yavuz (2005). ‚Osmanlı Türkçesindeki Ekler Dudak Uyumuna Göre Nasıl Okunmalıdır?‛, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/6 Fall:458-481 / UZUNKAYA, Uğur (2013), Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemān (Pehlevān)’nin Felāḥat-nāme’si Ve Dil İncelemesi / An Agrıcultural Text Wrıtten In Classıcal Ottoman Turkısh: Felāḥat-nāme Of Kemān (Pehlevān) And Its Lınguıstıc Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1129-1184, April 2013, Fransa.

KARTALLIOĞLU, Yavuz (2011). Klasik Osmanlı Türkçesinde Eklerin Ses Düzeni (16. 17. ve 18. Yüzyıllar), TDK Yayınları: Ankara / UZUNKAYA, Uğur (2013), Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemān (Pehlevān)’nin Felāḥat-nāme’si Ve Dil İncelemesi / An Agrıcultural Text Wrıtten In Classıcal Ottoman Turkısh: Felāḥat-nāme Of Kemān (Pehlevān) And Its Lınguıstıc Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1129-1184, April 2013, Fransa.

KORKMAZ, Zeynep (2009). Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, 3. Baskı, TDK Yayınları: Ankara / UZUNKAYA, Uğur (2013), Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemān (Pehlevān)’nin Felāḥat-nāme’si Ve Dil İncelemesi / An Agrıcultural Text Wrıtten In Classıcal Ottoman Turkısh: Felāḥat-nāme Of Kemān (Pehlevān) And Its Lınguıstıc Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1129-1184, April 2013, Fransa.

Mütercim Asım Efendi (1304). Kâmûs Tercemesi, 1. Cilt, İstanbul / UZUNKAYA, Uğur (2013), Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemān (Pehlevān)’nin Felāḥat-nāme’si Ve Dil İncelemesi / An Agrıcultural Text Wrıtten In Classıcal Ottoman Turkısh: Felāḥat-nāme Of Kemān (Pehlevān) And Its Lınguıstıc Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1129-1184, April 2013, Fransa.

ÖZKAN, Mustafa (2009). Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, Filiz Kitabevi: İstanbul / UZUNKAYA, Uğur (2013), Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemān (Pehlevān)’nin Felāḥat-nāme’si Ve Dil İncelemesi / An Agrıcultural Text Wrıtten In Classıcal Ottoman Turkısh: Felāḥat-nāme Of Kemān (Pehlevān) And Its Lınguıstıc Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1129-1184, April 2013, Fransa.

POLAT, Nazım Hikmet (2001). Türk Çiçek ve Ziraat Kültürü Üzerine, Cevat Rüştü’den Bir Güldeste, Kitabevi: İstanbul / UZUNKAYA, Uğur (2013), Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemān (Pehlevān)’nin Felāḥat-nāme’si Ve Dil İncelemesi / An Agrıcultural Text Wrıtten In Classıcal Ottoman Turkısh: Felāḥat-nāme Of Kemān (Pehlevān) And Its Lınguıstıc Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1129-1184, April 2013, Fransa.

ŞAHİN, Hatice (2011). Eski Anadolu Türkçesi, 3. Baskı, Akçağ Yayınları: Ankara / UZUNKAYA, Uğur (2013), Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemān (Pehlevān)’nin Felāḥat-nāme’si Ve Dil İncelemesi / An Agrıcultural Text Wrıtten In Classıcal Ottoman Turkısh: Felāḥat-nāme Of Kemān (Pehlevān) And Its Lınguıstıc Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1129-1184, April 2013, Fransa.

TİMURTAŞ, F. Kadri (2005). Eski Türkiye Türkçesi XV. Yüzyıl Gramer- MetinSözlük, 3. Baskı, Akçağ Yayınları: Ankara / UZUNKAYA, Uğur (2013), Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemān (Pehlevān)’nin Felāḥat-nāme’si Ve Dil İncelemesi / An Agrıcultural Text Wrıtten In Classıcal Ottoman Turkısh: Felāḥat-nāme Of Kemān (Pehlevān) And Its Lınguıstıc Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1129-1184, April 2013, Fransa.

TİMURTAŞ, F. Kadri (2011). Osmanlı Türkçesine Giriş I, 29. Baskı, Alfa Basın Yayım Dağıtım: İstanbul / UZUNKAYA, Uğur (2013), Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemān (Pehlevān)’nin Felāḥat-nāme’si Ve Dil İncelemesi / An Agrıcultural Text Wrıtten In Classıcal Ottoman Turkısh: Felāḥat-nāme Of Kemān (Pehlevān) And Its Lınguıstıc Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1129-1184, April 2013, Fransa.

TULUM, Mertol (2012). 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı,TDK Yayınları: Ankara / UZUNKAYA, Uğur (2013), Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemān (Pehlevān)’nin Felāḥat-nāme’si Ve Dil İncelemesi / An Agrıcultural Text Wrıtten In Classıcal Ottoman Turkısh: Felāḥat-nāme Of Kemān (Pehlevān) And Its Lınguıstıc Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1129-1184, April 2013, Fransa.

TÜRK, Vahit (1996). ‚Türkçede Şimdiki Zaman Kavramı, Çekimleri ve Ekleri‛, TDAY Belleten, 1996: 291-340 / UZUNKAYA, Uğur (2013), Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemān (Pehlevān)’nin Felāḥat-nāme’si Ve Dil İncelemesi / An Agrıcultural Text Wrıtten In Classıcal Ottoman Turkısh: Felāḥat-nāme Of Kemān (Pehlevān) And Its Lınguıstıc Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1129-1184, April 2013, Fransa.

Yazım Kılavuzu (2012). (Haz. Şükrü Haluk Akalın ve başk.), 27. Baskı, Ankara: TDK Yayınları / UZUNKAYA, Uğur (2013), Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemān (Pehlevān)’nin Felāḥat-nāme’si Ve Dil İncelemesi / An Agrıcultural Text Wrıtten In Classıcal Ottoman Turkısh: Felāḥat-nāme Of Kemān (Pehlevān) And Its Lınguıstıc Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1129-1184, April 2013, Fransa.

YILMAZ, Emine (2007). ‚Ana Türkçede Kapalı e Ünlüsü‛, Turcology in Turkey,Selected Papers, Studia Uralo-Altaica 47: 521-539, Edited by L{szló K{roly, Szeged: University Press / UZUNKAYA, Uğur (2013), Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemān (Pehlevān)’nin Felāḥat-nāme’si Ve Dil İncelemesi / An Agrıcultural Text Wrıtten In Classıcal Ottoman Turkısh: Felāḥat-nāme Of Kemān (Pehlevān) And Its Lınguıstıc Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1129-1184, April 2013, Fransa.

ARSLAN, M. ve GÜRSOY, A. (2008). Rol yapma ve drama etkinlikleriyle yabancılara Türkçe öğretiminde motivasyonun sağlanması. Ege Eğitim Dergisi. 9(2). 109-124 / YAĞMUR ŞAHİN, Esin; İŞCAN, Adem; KANA, Fatih; KOÇER, Ömer (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin İhtiyaç Algıları: Betimsel Bir Durum Çalışması / An Investıgatıon Of Perceıved Needs Of Turkısh As A Foreıgn Language Learners: A Descrıptıve Case Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1185-1198, April 2013, Fransa.

DEMİREL, Ö. (2011). Eğitimde program geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık / YAĞMUR ŞAHİN, Esin; İŞCAN, Adem; KANA, Fatih; KOÇER, Ömer (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin İhtiyaç Algıları: Betimsel Bir Durum Çalışması / An Investıgatıon Of Perceıved Needs Of Turkısh As A Foreıgn Language Learners: A Descrıptıve Case Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1185-1198, April 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., KILIÇ ÇAKMAK, E., AKGÜN Ö. E., KARADENİZ Ş. ve DEMİREL F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık / YAĞMUR ŞAHİN, Esin; İŞCAN, Adem; KANA, Fatih; KOÇER, Ömer (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin İhtiyaç Algıları: Betimsel Bir Durum Çalışması / An Investıgatıon Of Perceıved Needs Of Turkısh As A Foreıgn Language Learners: A Descrıptıve Case Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1185-1198, April 2013, Fransa.

CANDAŞ KARABABA, Z. C. (2009). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi ve karşılaşılan sorunlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 42(2). 265-277 / YAĞMUR ŞAHİN, Esin; İŞCAN, Adem; KANA, Fatih; KOÇER, Ömer (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin İhtiyaç Algıları: Betimsel Bir Durum Çalışması / An Investıgatıon Of Perceıved Needs Of Turkısh As A Foreıgn Language Learners: A Descrıptıve Case Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1185-1198, April 2013, Fransa.

COLEMAN, R. & GOLDENBARG, C. (2010). What does research say about effective practices for English language learners? Introduction and part II: Academic language proficiency. Kappa Delta Pi Record, 46(2), 60-65 / YAĞMUR ŞAHİN, Esin; İŞCAN, Adem; KANA, Fatih; KOÇER, Ömer (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin İhtiyaç Algıları: Betimsel Bir Durum Çalışması / An Investıgatıon Of Perceıved Needs Of Turkısh As A Foreıgn Language Learners: A Descrıptıve Case Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1185-1198, April 2013, Fransa.

ÇELİKÖZ, N. (2004). Yeni program geliştirme anlayışına dayalı olarak geliştirilen bir program tasarımının öğrenci başarısına etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1). 99-113 / YAĞMUR ŞAHİN, Esin; İŞCAN, Adem; KANA, Fatih; KOÇER, Ömer (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin İhtiyaç Algıları: Betimsel Bir Durum Çalışması / An Investıgatıon Of Perceıved Needs Of Turkısh As A Foreıgn Language Learners: A Descrıptıve Case Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1185-1198, April 2013, Fransa.

ÇEVİK, H. (2006). Çocuklara yabancı dil öğretiminde drama tekniğinin kullanımı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana / YAĞMUR ŞAHİN, Esin; İŞCAN, Adem; KANA, Fatih; KOÇER, Ömer (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin İhtiyaç Algıları: Betimsel Bir Durum Çalışması / An Investıgatıon Of Perceıved Needs Of Turkısh As A Foreıgn Language Learners: A Descrıptıve Case Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1185-1198, April 2013, Fransa.

DOĞAN, Y. (2009). Konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik etkinlik önerileri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 7(1). 185-204 / YAĞMUR ŞAHİN, Esin; İŞCAN, Adem; KANA, Fatih; KOÇER, Ömer (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin İhtiyaç Algıları: Betimsel Bir Durum Çalışması / An Investıgatıon Of Perceıved Needs Of Turkısh As A Foreıgn Language Learners: A Descrıptıve Case Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1185-1198, April 2013, Fransa.

ERDEM, İ. ve BAŞARAN, M. (2010). Mezun oldukları bölümlerin öğretmenlerin dil bilgisi öğretimine ilişkin görüşleri üzerindeki etkisi. Türklük Bilimi Araştırmaları. 27. 321-339 / YAĞMUR ŞAHİN, Esin; İŞCAN, Adem; KANA, Fatih; KOÇER, Ömer (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin İhtiyaç Algıları: Betimsel Bir Durum Çalışması / An Investıgatıon Of Perceıved Needs Of Turkısh As A Foreıgn Language Learners: A Descrıptıve Case Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1185-1198, April 2013, Fransa.

ERGENÇ, İ. (2002). Konuşma dili ve Türkçenin söyleyiş sözlüğü. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları / YAĞMUR ŞAHİN, Esin; İŞCAN, Adem; KANA, Fatih; KOÇER, Ömer (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin İhtiyaç Algıları: Betimsel Bir Durum Çalışması / An Investıgatıon Of Perceıved Needs Of Turkısh As A Foreıgn Language Learners: A Descrıptıve Case Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1185-1198, April 2013, Fransa.

GÖÇER, A. (2009). Türkiye’de Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenlerin uygulamalarına yönelik nitel bir araştırma. Dil Dergisi. 145. 28-47 / YAĞMUR ŞAHİN, Esin; İŞCAN, Adem; KANA, Fatih; KOÇER, Ömer (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin İhtiyaç Algıları: Betimsel Bir Durum Çalışması / An Investıgatıon Of Perceıved Needs Of Turkısh As A Foreıgn Language Learners: A Descrıptıve Case Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1185-1198, April 2013, Fransa.

GÖĞÜŞ, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası / YAĞMUR ŞAHİN, Esin; İŞCAN, Adem; KANA, Fatih; KOÇER, Ömer (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin İhtiyaç Algıları: Betimsel Bir Durum Çalışması / An Investıgatıon Of Perceıved Needs Of Turkısh As A Foreıgn Language Learners: A Descrıptıve Case Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1185-1198, April 2013, Fransa.

GÜREL, E. ve TAT, M. (2012). Bir iletişim edimi olarak dinleme ve Türkçede bulunan dinleme temalı atasözleri ile deyimler üzerine bir içerik analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 5(23). 276-297 / YAĞMUR ŞAHİN, Esin; İŞCAN, Adem; KANA, Fatih; KOÇER, Ömer (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin İhtiyaç Algıları: Betimsel Bir Durum Çalışması / An Investıgatıon Of Perceıved Needs Of Turkısh As A Foreıgn Language Learners: A Descrıptıve Case Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1185-1198, April 2013, Fransa.

TÜM, G. (2010). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde drama tekniğinin rolü. Turkish Studies. 5(3). 1898-1920 / YAĞMUR ŞAHİN, Esin; İŞCAN, Adem; KANA, Fatih; KOÇER, Ömer (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin İhtiyaç Algıları: Betimsel Bir Durum Çalışması / An Investıgatıon Of Perceıved Needs Of Turkısh As A Foreıgn Language Learners: A Descrıptıve Case Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1185-1198, April 2013, Fransa.

SALLABAŞ, M. E. (2012). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma kaygılarının değerlendirilmesi. Turkish Studies. 7(3), 2199-2218 / YAĞMUR ŞAHİN, Esin; İŞCAN, Adem; KANA, Fatih; KOÇER, Ömer (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin İhtiyaç Algıları: Betimsel Bir Durum Çalışması / An Investıgatıon Of Perceıved Needs Of Turkısh As A Foreıgn Language Learners: A Descrıptıve Case Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1185-1198, April 2013, Fransa.

YILDIZ, Ü. (2004). Evaluation of the Turkish language teaching program for foreigners at Minsk state linguistic university in Belarus: A case study. Unpublished doctoral thesis. Middle East Technical University. Ankara / YAĞMUR ŞAHİN, Esin; İŞCAN, Adem; KANA, Fatih; KOÇER, Ömer (2013), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin İhtiyaç Algıları: Betimsel Bir Durum Çalışması / An Investıgatıon Of Perceıved Needs Of Turkısh As A Foreıgn Language Learners: A Descrıptıve Case Study, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1185-1198, April 2013, Fransa.

AĞIRBAŞ, İ., ÇELİK Y. ve BÜYÜKKAYIKÇI, H.(2005), “Motivasyon Araçları ve İş Tatmini: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hastane Başhekim Yardımcıları Üzerinde Bir Araştırma”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:8, Sayı:3 / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

BİNGÖL, D.(1996), “Personel Yönetimi”, Beta Yay., İstanbul / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

CHURCHILL, G. A., FORD, N. M. ve WALKER, O. C.(1974), “Measuring The JobSatisfaction of Industrial Salesmen”, Journal of Marketing Research, Vol. XI(August), 254-60 / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April 2013, Fransa.

CHURCHILL, G. A., FORD, N. M. ve WALKER, O. C.(1997), “Salesforce Management”, Irwin McGraw-Hill, 5. Edition / YILDIRIM, Seda; ŞEVİK, Neslihan (2013), Satış Gücü Örgütünde İş Tatmini (Kocaeli İlinde Pilot Bir Uygulama) / Job Satısfactıon In A Organızatıon Of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli),Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   369   370   371   372   373   374   375   376   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik