Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet362/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   358   359   360   361   362   363   364   365   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 743-758, April 2013, Fransa.

HALICI, Mehdi (1985), Konya Sazı ve Türküleri, Özden Matbaası, Konya / VURAL, Timur (2013), Konya Türkülerindeki Konular / Subjects In Konya Folk Musıc Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 743-758, April 2013, Fransa.

KARASAR, Niyazi (2012), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınları, 23.Basım,

Ankara / VURAL, Timur (2013), Konya Türkülerindeki Konular / Subjects In Konya Folk Musıc Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 743-758, April 2013, Fransa.

KARADENİZ, Bekir (1999), Kömür Gözlüm Türküler, Özgür Yayınları, İstanbul / VURAL, Timur (2013), Konya Türkülerindeki Konular / Subjects In Konya Folk Musıc Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 743-758, April 2013, Fransa.

LOMAX, Alan (1968). Folk Song Style and Culture. Washington D.C.: American Association fort he Advancement of Science / VURAL, Timur (2013), Konya Türkülerindeki Konular / Subjects In Konya Folk Musıc Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 743-758, April 2013, Fransa.

MİRZAOĞLU, Gülay (2012), Türk Halk Türkülerinde Değirmen Motifi ve Değirmenci Türküleri, Bilig Dergisi, Sayı:62, Ankara, s.159-182 / VURAL, Timur (2013), Konya Türkülerindeki Konular / Subjects In Konya Folk Musıc Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 743-758, April 2013, Fransa.

ODABAŞI, A.Sefa (1999), Dünden Bu Güne Konya Türküleri, Yayına Hazırlayan: A.Osman Öztürk, Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, Arı Ofset, Konya / VURAL, Timur (2013), Konya Türkülerindeki Konular / Subjects In Konya Folk Musıc Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 743-758, April 2013, Fransa.

OĞUZ, M.Öcal (2001), Halk Şiirinde Tür, Şekil ve Makam, Akçağ Yay., Ankara / VURAL, Timur (2013), Konya Türkülerindeki Konular / Subjects In Konya Folk Musıc Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 743-758, April 2013, Fransa.

ÖZBEK, Mehmet (1975), Folklor ve Türkülerimiz, Ötüken Yayınevi, Yayın No:91,

İstanbul / VURAL, Timur (2013), Konya Türkülerindeki Konular / Subjects In Konya Folk Musıc Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 743-758, April 2013, Fransa.

ÖZTÜRK, Ali Osman (1993), Türk Halk Türküsü Arşivi Projesi, Selçuk Üniversitesi Araştırma Projesi Fonu, Proje Nu: FEF92/101, Konya / VURAL, Timur (2013), Konya Türkülerindeki Konular / Subjects In Konya Folk Musıc Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 743-758, April 2013, Fransa.

ÖZTÜRK, Ali Osman (1999), Ahmet Sefa Odabaşı’nın Aktardığı Türküler Üzerine, Arı Ofset, Konya / VURAL, Timur (2013), Konya Türkülerindeki Konular / Subjects In Konya Folk Musıc Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 743-758, April 2013, Fransa.

ÖZTÜRK, Ali Osman (1998), Türk Halk Türklerinde Sözkalıpları, Eğretileme ve Simgeler, Ayrı Basım, Başak Matbaacılk, Ankara / VURAL, Timur (2013), Konya Türkülerindeki Konular / Subjects In Konya Folk Musıc Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 743-758, April 2013, Fransa.

ÖZTÜRK, Ali Osman, Nail Tan, Salih Turhan (2007), Konya Halk Müziği, Ötüken Neşriyat, İstanbul / VURAL, Timur (2013), Konya Türkülerindeki Konular / Subjects In Konya Folk Musıc Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 743-758, April 2013, Fransa.

KONYALI Rıza ve TOKEL Bayram Bilge, Salkım Söğüt Programı, 03 Haziran 2012 İstanbul / VURAL, Timur (2013), Konya Türkülerindeki Konular / Subjects In Konya Folk Musıc Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 743-758, April 2013, Fransa.

SAKMAN, Mehmet Tahir (2001), Konya Oturakları, Milenyum Yayınları, İstanbul / VURAL, Timur (2013), Konya Türkülerindeki Konular / Subjects In Konya Folk Musıc Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 743-758, April 2013, Fransa.

TURHAN, Salih- AKBIYIK, Abuzer – KÜRKÇÜOĞLU, Sabri (2003), Notalarıyla Türkülerimiz ve Hikâyelerimiz, Alfa Yayınları, İstanbul / VURAL, Timur (2013), Konya Türkülerindeki Konular / Subjects In Konya Folk Musıc Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 743-758, April 2013, Fransa.

Türk Halk Müziği Sözlü Eserler Antolojisi-2, TRT Müzik Dairesi Yayınları, Yayın No: 98, Cilt 1, Ankara, Mart 2000 / VURAL, Timur (2013), Konya Türkülerindeki Konular / Subjects In Konya Folk Musıc Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 743-758, April 2013, Fransa.

UĞURLU, Nurer (2009), Folklor ve Etnografya Halk Türkülerimiz, Örgün Yayınevi, İstanbul / VURAL, Timur (2013), Konya Türkülerindeki Konular / Subjects In Konya Folk Musıc Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 743-758, April 2013, Fransa.

USLU, Recep (2006), Müzikoloji ve Kaynakları, İTÜ Vakfı Yayınları, İstanbul / VURAL, Timur (2013), Konya Türkülerindeki Konular / Subjects In Konya Folk Musıc Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 743-758, April 2013, Fransa.

AKBIYIK, C., KOCAOĞLU, B. Ü. ve DURSUN, Ö. (2011). Lise öğrencilerinin televizyon izleme alışkanlıkları eleştirel düşünme eğilimlerine göre farklılaşıyor mu? International Educational Technology Conference. May 25-27, 2011. İstanbul / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

AKTAŞ, H., ÖZÜPEK, H. N. ve ALTUNBAŞ, H. (2011). Çocukların marka tercihleri vemedya tüketim alışkanlıkları.Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 6(4), 115-125 / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

ATEŞOĞLU, İ. ve TÜRKKAHRAMAN, M. (2009). Çocukların tüketici olarak sosyalleşmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (3), 215-228 / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

AYDEMİR, M. A. (2005). Modern tüketim kültürü ve ailenin toplumsal dönüşümü. Bilgi Yolu; Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi, 5 (8), 84-88 / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

AYDEMİR, M. A. (2007). Tüketim: Modern dünyanın kültürel göstereni. Kültür sosyolojisi (Edt: K. Alver ve N. Doğan). Ankara: Hece Yayınları. ss. 271-290 / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

BÜYÜKBAYKAL, G. (2007). Televizyonun çocuklar üzerindeki etkileri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 28, 31-44 / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

DEVECİ, A. (2009). Çocuğun tüketici olarak tanımlanışı, reklamlarda tüketen çocuk. Çalışma Ortamı Dergisi, 106, 18-19 / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

ERTUNÇ, F. (2011). Çocuk dünyasında reklamın rolü: Televizyon reklamlarında çocuklara yönelik düzenlemeler. Uzmanlık Tezi. Ankara: RTÜK. http://www.rtuk.org.tr/upload/ut/25.pdf. İndirme Tarihi: 15.01.2013 / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

HAMMILL, G. (2005). Mixing and managing four generations of employees. FDU Magazine Online, 12 (2). http://fdu.edu/newspubs/magazine/05ws/generations.htm. İndirme Tarihi: 15.01.2013 / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

KAĞITÇIBAŞI, Ç. (2006). Yeni insan ve insanlar. İstanbul: Evrim / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

KARACA, Y., PEKYAMAN, A. ve GÜNEY, H. (2007). Ebeveynlerin televizyon reklam içeriklerin çocuklar üzerindeki etkilerini etik açıdan algılamalarına yönelik bir araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2), 233-250 / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

KARAMAN, K. (2010). Çizgi/dizi film karakterlerinin çocukların tüketim alışkanlıkları üzerine etkisi (Giresun örneği). Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 66-84 / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

KARTAL, O. Y. (2007). Ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerinin televizyon dizilerindeki mesajları algılamalarında medya okuryazarlığının etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

KAYA, K. ve KAYA, M. (2010). Popüler kültürün ilköğretim çağındaki çocukların aile içi ilişkileri üzerindeki etkisi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,21, 237-256 / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

KÖKER, E. (2007). Popüler kültür bağlamında günümüz toplumlarında çocukluğa verilen yeni biçim ve işlev, popüler kültür ve çocuk. (Yay. Haz: N. Ahioğlu & N. Güney) Ankara: Dipnot Yayınları / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

RTÜK (2006). İlköğretim Çağındaki Çocukların Televizyon İzleme Alışkanlıkları Kamuoyu Araştırması. Ankara: RTÜK Yayını. http://www.rtuk.org.tr/ İndirme Tarihi: 15.01.2013 / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

RTÜK (2007). İlköğretim medya okuryazarlığı dersi öğretmen el kitabı. Ankara: RTÜK Yayını. http://www.medyaokuryazarligi.org.tr/. İndirme Tarihi: 27.12.2012 / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

RTÜK (2009). Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması 2. Ankara: RTÜK Yayını.http://www.rtuk.org.tr/. İndirme Tarihi: 15.01.2013 / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

SANDERS, B. (2010). Öküzün a’sı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

SEÇKİN, G. (2009). Popüler çocuk dergileri ve tüketici çocuğun inşaı/pazarlanması. Çalışma Ortamı Dergisi, 106, 13-15 / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

SORMAZ, F. ve YÜKSEL, H. (2012). Değişen çocukluk, oyun ve oyuncağın endüstrileşmesi ve tüketim kültürü. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (3), 985-1008 / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

ŞİRİN, M. R. (1998). Çocuk yüzlü yazılar. İstanbul: İz Yayınları / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

TAŞDEMİR, B. (2009). Yeni medya ve çocuk: Devamlılıklar üzerine bir değerlendirme. Çalışma Ortamı Dergisi, 106, 16-17 / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

TÜRK DİL KURUMU (2012). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

ZORLU, A. (2003). Batılı bir yaşam tarzı olarak tüketim: Türkiye’de tüketim ürünlerinin ve kültürünün tarihi gelişimi. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/zorlu_makale.htm / YILMAZ, Kürşad; ERSOYOL, Habibe (2013), Medyanın Değişen Çocukluğa Etkisi Konusunda Veli, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Parent, Teacher, And Pre-Servıce Teachers’ Vıews About The Effect Of Medıa On Changıng Chıldhood, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 759-777, April 2013, Fransa.

ARI, G. S. and BAL, E.Ç. (2008). Tükenmişlik Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi, Yönetim ve Ekonomi,15, 1 / ÇELİK, Mücahit; KARAKAPLAN ÖZER, Emine (2013), The Effect Of Total Qualıty Management Practıces On Preventıng Burnout Syndrome Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Tükenmişliği Önlemedeki Etkisi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 779-794, April 2013, Fransa.

ARI, G.S and TUNCAY, A. (2010). Yöneticiye Duyulan Güven ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkiler: Ankara’daki Devlet Hastanelerinde Çalışan İdari Personel Üzerinde Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi İktidsadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24, 4 / ÇELİK, Mücahit; KARAKAPLAN ÖZER, Emine (2013), The Effect Of Total Qualıty Management Practıces On Preventıng Burnout Syndrome Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Tükenmişliği Önlemedeki Etkisi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 779-794, April 2013, Fransa.

BAMFORD, D. (2010). Essential Guide to Operations Management: Concepts and Case Notes. Weinheim: Wiley Press / ÇELİK, Mücahit; KARAKAPLAN ÖZER, Emine (2013), The Effect Of Total Qualıty Management Practıces On Preventıng Burnout Syndrome Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Tükenmişliği Önlemedeki Etkisi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 779-794, April 2013, Fransa.

BISSOONDOYAL, U. (1990). Total Quality Management. New Delhi: New Age International Limited Publishers / ÇELİK, Mücahit; KARAKAPLAN ÖZER, Emine (2013), The Effect Of Total Qualıty Management Practıces On Preventıng Burnout Syndrome Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Tükenmişliği Önlemedeki Etkisi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 779-794, April 2013, Fransa.

BROCK, B. and GRADY, B. (2002). Avoiding Burnout: A Principial's Guide to Keeping the Fire Alive, London: Corwin Press / ÇELİK, Mücahit; KARAKAPLAN ÖZER, Emine (2013), The Effect Of Total Qualıty Management Practıces On Preventıng Burnout Syndrome Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Tükenmişliği Önlemedeki Etkisi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 779-794, April 2013, Fransa.

CASTILLO, O. Y. (2008). Selected Ouality Metrics for Digital Passport Photographs. Berlin: Logos Verlag Berlin GmbH / ÇELİK, Mücahit; KARAKAPLAN ÖZER, Emine (2013), The Effect Of Total Qualıty Management Practıces On Preventıng Burnout Syndrome Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Tükenmişliği Önlemedeki Etkisi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 779-794, April 2013, Fransa.

ÇELIK, M. (2011). "A Theoretical Approach to the job Satisfaction". Polish Journal of Management Studies, Volume 4, p.:7-15 / ÇELİK, Mücahit; KARAKAPLAN ÖZER, Emine (2013), The Effect Of Total Qualıty Management Practıces On Preventıng Burnout Syndrome Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Tükenmişliği Önlemedeki Etkisi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 779-794, April 2013, Fransa.

CELIK, M., and DURAN, H. (2011). “Toplam Kalite Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık: Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Örneği”, Journal Akademik Bakış, Volume 24, Article No 11 / ÇELİK, Mücahit; KARAKAPLAN ÖZER, Emine (2013), The Effect Of Total Qualıty Management Practıces On Preventıng Burnout Syndrome Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Tükenmişliği Önlemedeki Etkisi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 779-794, April 2013, Fransa.

ÇELIK, M., and ELIBOL, F. (2011). Qualitaetsmanahement im Bildungswesen. Saarbrücken: VDM Verlag / ÇELİK, Mücahit; KARAKAPLAN ÖZER, Emine (2013), The Effect Of Total Qualıty Management Practıces On Preventıng Burnout Syndrome Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Tükenmişliği Önlemedeki Etkisi, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 779-794, April 2013, Fransa.

CROMWELL, F. S. (1986). Occupational Therapy for People With Eating Dysfunctions. London: The Haworth Press / ÇELİK, Mücahit; KARAKAPLAN ÖZER, Emine (2013), The Effect Of Total Qualıty Management Practıces On Preventıng Burnout Syndrome Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Tükenmişliği Önlemedeki Etkisi,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   358   359   360   361   362   363   364   365   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik