Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet361/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   357   358   359   360   361   362   363   364   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

YÜKSEL, G. (2008). Farklı içerik bilgi seviyelerindeki lise matematik öğretmen adaylarının ders planlarında gözlenen pedagojik içerik bilgilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

Ankara, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü:Kuyûd-ı Kadime Arşivi (TK): 564 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (1530), I, Ankara 1996 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

AKYURT, Yusuf, Resimli Türk Abideleri Niğde, (TTK Kütüphanesi yazma eser) Niğde 1946 (10 Mayıs-4 Haziran 1946) / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 387 Numaralı Muhâsebe-i Vilayet-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530), Ankara 1996 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Niğde Tedkikleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi (Yazma Eser)) / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

AZİZ b. Erdeşir-i Esterebâdi, Bezm u Rezm, Çev. Mürsel Öztürk, Ankara 1990 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

COŞKUN, Fahri, 888/1483 Tarihli Karaman Eyaleti Vakıf Tahrir Defteri (Tanıtım, Tahlil ve Metin), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1996 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

EBÛ Abdullah Muhammed İbn Battûta Tanci, İbn Battûta Seyahatnâmesi, çev. A. Sait Aykut, I, İstanbul 2000 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

ERTUĞRUL, Ali, Anadolu Selçukluları Devrinde Yazılan Bir Kaynak: Niğdeli Kadı Ahmed’in El-Veledü’ş-Şefik ve’l-Hâdidü’l-Halik’i, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Sanatları Ana Bilim Dalı, İzmir 2009 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

GABRİEL, Albert, Niğde Tarihi, çev. Ahmed Akif Tütenk, Bengi Matbaası, Ankara 1962 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

HALİL Edhem, “Karamanoğulları Hakkında vesaiki Mahkûka”, TOEM, Cüz 11 (Kânunuevvel 1327), s. 697-712; Cüz 12 (1 Şubat 1327), s. 741-760; Cüz 13 (1 Nisan 1328), s. 821-836; Cüz 14 (1 Haziran 1328), s. 873-881 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

İBNİ Bibi, El-Evâmirü’l-Alâ’iyye Fi’l-Umûri’l-Alâ’iyye (Selçuk Name), çev. Mürsel Öztürk, C. I-II, Ankara 1996 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

MEHMET Behçet, “Sinop Kitabeleri”, TOEM, yeni seri I/2 (1929), s. 35-46, 1/4 (1930), S. 43-49, 1/5 (Haziran 1930-Mayıs 1931), s. 56-61 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

MEVLÂNÂ Mehmed Neşrî, Cihânnümâ, Haz. Necdet Öztürk, Çamlıca Basım yayın, İstanbul 2008 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

Oruç Beğ, Oruç Beğ Tarihi, Haz. Necdet Öztürk, Çamlıca Basım yayın, İstanbul 2008 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

SAPANCALI Hüsnü, Karamanoğulları Hayât ve Vakâyi’-i Tarihiyyeleri, Haz. Nevzat Topal, Kömen Yayınları, Konya 2010 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

SAPANCALI Hüsnü, Karamanoğulları Hayat ve Vekâyi’-i Tarihiyyeleri, sene 1922, Süleymaniye Kütüphanesi, Kısmı: İhsan Mahvi, Eski Kayıt No: 76 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

ÜLKÜTAŞIR, M. Şakir, “Sinopta Selçukiler Zamanına Ait Tarihi eserler”, Türk Tarih Arkeologya ve Etnografya Dergisi, 5 (1949), s. 112-191 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

YAZICIZADE Ali, Tevarih-i Al-i Selçuk (Selçuklu Tarihi), Haz. Dr. Abdullah Bakır, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul 2009 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

ARKOT, Besim, “Niğde”, İA, s. 253-256 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

DÜLGERLER, Osman Nuri, Karamanoğulları Dönemi Mimarisi, TTK, Ankara 2006 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

GÖDE, Kemal, Eratnalılar (1327-1381), TTK, Ankara 1994 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

GÜRCAN, Ali, Karamanoğlu 2. İbrahim Bey ve İmareti Tarihçesi, Doğuş Matbaası, Karaman 1983 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

HALİL Etem, Niğde Kılavuzu, Devlet Basımevi, İstanbul 1936 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

OFLAZ, Mustafa, “Niğde”, DİA, XXXIII (2007), s. 92-95 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

ORAL, Mehmet Zeki, “Niğde Tarihi: Mehmet oğlu İbrahim”, Akpınar, 14 (Nisan 1936), s. 2-4 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

ÖZKARCI, Mehmet, Niğde’de Türk Mimarisi, TTK, Ankara 2001 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

SÜMER, Faruk, “Anadolu’da Moğollar”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, I (Ankara 1969), s. 1-147 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

ŞAHAN, Hacer, Karamanoğulları Dönemi Cami ve Mescitlerinde Yer Alan Mihraplar, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2009 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

TURAN, Osman, “Keykavus I.”, İA, VI, s. 630-642 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

TURAN, Osman, “Süleyman-Şah II”, İA, XI, s. 219-231 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

TURAN, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1996 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

TÜRKMEN, Kerim, Karamanoğulları Kitabeleri, Karaman Tarihi ve Kültürü III, Karaman Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul 2005 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

TÜTENK, Ahmed Akif, “Niğde’nin Tarihi Durumu”, Niğde İl Yıllığı 1967 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

UZLUK, F. Nafiz, Fatih Devrinde Karaman Eyâleti Vakıfları Fihristi, Ankara 1958 / TOPAL, Nevzat (2013), Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine: Niğde Kubbe Mescidi / About The Exıstence Of An Unforgotten Masjıd: Nigde Kubbe Masjıd, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 715-728, April 2013, Fransa.

AKPINAR Turgut, Türk Tarihinde Islamiyet, İletişim, İstanbul, 1999 / UYANIK, Zeki (2013), The Tensıon Between Orthodox “Hıgh Islam” And Heterodox “Folk Islam” Ortodoks “Yüksek İslam” İle Heterodoks “Halk İslamı” Arasındaki Gerilim, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 729-741, April 2013, Fransa.

AKTAY Yasin, Türk Dininin Sosyolojik İmkanı, İletişim, İstanbul, 1999 / UYANIK, Zeki (2013), The Tensıon Between Orthodox “Hıgh Islam” And Heterodox “Folk Islam” Ortodoks “Yüksek İslam” İle Heterodoks “Halk İslamı” Arasındaki Gerilim, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 729-741, April 2013, Fransa.

AKYOL Taha, İran ve Osmanlı’da Mezhep ve Devlet, DK, İstanbul, 1999 / UYANIK, Zeki (2013), The Tensıon Between Orthodox “Hıgh Islam” And Heterodox “Folk Islam” Ortodoks “Yüksek İslam” İle Heterodoks “Halk İslamı” Arasındaki Gerilim, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 729-741, April 2013, Fransa.

ÇAMUROĞLU Reha, Tarih Heterodoksi ve Babailer, İletişim, İstanbul, 2000 / UYANIK, Zeki (2013), The Tensıon Between Orthodox “Hıgh Islam” And Heterodox “Folk Islam” Ortodoks “Yüksek İslam” İle Heterodoks “Halk İslamı” Arasındaki Gerilim, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 729-741, April 2013, Fransa.

GELLNER Ernest, Postmodernism, Reason and Religion, Rourledge, New York, 1992 / UYANIK, Zeki (2013), The Tensıon Between Orthodox “Hıgh Islam” And Heterodox “Folk Islam” Ortodoks “Yüksek İslam” İle Heterodoks “Halk İslamı” Arasındaki Gerilim, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 729-741, April 2013, Fransa.

GÖLPINARLI, Abdülbaki, 100 Soruda Tasavvuf, İstanbul, 1969 / UYANIK, Zeki (2013), The Tensıon Between Orthodox “Hıgh Islam” And Heterodox “Folk Islam” Ortodoks “Yüksek İslam” İle Heterodoks “Halk İslamı” Arasındaki Gerilim, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 729-741, April 2013, Fransa.

HODGSON M.G.S., The Venture of Islam I, The University of Chicago Press, London and Chichago, 1961 / UYANIK, Zeki (2013), The Tensıon Between Orthodox “Hıgh Islam” And Heterodox “Folk Islam” Ortodoks “Yüksek İslam” İle Heterodoks “Halk İslamı” Arasındaki Gerilim, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 729-741, April 2013, Fransa.

HUME David, Natural History of Religion, available athttp://ebooks.adelaide.edu.au/h/hume/david/h92n/, 1889 / UYANIK, Zeki (2013), The Tensıon Between Orthodox “Hıgh Islam” And Heterodox “Folk Islam” Ortodoks “Yüksek İslam” İle Heterodoks “Halk İslamı” Arasındaki Gerilim, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 729-741, April 2013, Fransa.

KÖPRÜLÜ M. Fuat, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, 2003 / UYANIK, Zeki (2013), The Tensıon Between Orthodox “Hıgh Islam” And Heterodox “Folk Islam” Ortodoks “Yüksek İslam” İle Heterodoks “Halk İslamı” Arasındaki Gerilim, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 729-741, April 2013, Fransa.

MORRIS Brain, Anthropological Studies of Religion, Cambridge U.P. 1987 / UYANIK, Zeki (2013), The Tensıon Between Orthodox “Hıgh Islam” And Heterodox “Folk Islam” Ortodoks “Yüksek İslam” İle Heterodoks “Halk İslamı” Arasındaki Gerilim, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 729-741, April 2013, Fransa.

NİZAMÜLMÜLK, Siyasetname, Dergah Yayınları, İstanbul, 2011 / UYANIK, Zeki (2013), The Tensıon Between Orthodox “Hıgh Islam” And Heterodox “Folk Islam” Ortodoks “Yüksek İslam” İle Heterodoks “Halk İslamı” Arasındaki Gerilim, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 729-741, April 2013, Fransa.

OCAK Ahmet Yaşar, Türkler, Türkiye ve İslam, İletişim, İstanbul, 2002 / UYANIK, Zeki (2013), The Tensıon Between Orthodox “Hıgh Islam” And Heterodox “Folk Islam” Ortodoks “Yüksek İslam” İle Heterodoks “Halk İslamı” Arasındaki Gerilim, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 729-741, April 2013, Fransa.

TURNER Victor, The Ritual Process: The Structure and Anti-Structure, Aldine, 1969 / UYANIK, Zeki (2013), The Tensıon Between Orthodox “Hıgh Islam” And Heterodox “Folk Islam” Ortodoks “Yüksek İslam” İle Heterodoks “Halk İslamı” Arasındaki Gerilim, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 729-741, April 2013, Fransa.

TURNER Victor, Image and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological Perspectives, New York: Columbia University, 1978 / UYANIK, Zeki (2013), The Tensıon Between Orthodox “Hıgh Islam” And Heterodox “Folk Islam” Ortodoks “Yüksek İslam” İle Heterodoks “Halk İslamı” Arasındaki Gerilim, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 729-741, April 2013, Fransa.

ÜLGENER Sabri, Zihniyet ve Din, İstanbul, 1981 / UYANIK, Zeki (2013), The Tensıon Between Orthodox “Hıgh Islam” And Heterodox “Folk Islam” Ortodoks “Yüksek İslam” İle Heterodoks “Halk İslamı” Arasındaki Gerilim, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 729-741, April 2013, Fransa.

WATT Montgomery, Islamic Political Thought, Edinburg, 1968 / UYANIK, Zeki (2013), The Tensıon Between Orthodox “Hıgh Islam” And Heterodox “Folk Islam” Ortodoks “Yüksek İslam” İle Heterodoks “Halk İslamı” Arasındaki Gerilim, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 729-741, April 2013, Fransa.

WEBER Max, “Din Sosyolojisi,” Edited by Yasin Aktay, Din Sosyolojisi, Vadi, 1998 / UYANIK, Zeki (2013), The Tensıon Between Orthodox “Hıgh Islam” And Heterodox “Folk Islam” Ortodoks “Yüksek İslam” İle Heterodoks “Halk İslamı” Arasındaki Gerilim, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 729-741, April 2013, Fransa.

VISUVALINGAM Sunthar, Transgressive Sacrality in Hinduism and the World Religions, available at http://www.svabhinava.org/tshwr/tshwr-frame.html, 2003 / UYANIK, Zeki (2013), The Tensıon Between Orthodox “Hıgh Islam” And Heterodox “Folk Islam” Ortodoks “Yüksek İslam” İle Heterodoks “Halk İslamı” Arasındaki Gerilim, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 729-741, April 2013, Fransa.

YAVUZ M.Hakan. “Is There a Turkish Islam? The Emergence of Convergence and Consensus,” Journal of Muslim Minority Affairs, Vol. 24, No. 2, October, 2004 / UYANIK, Zeki (2013), The Tensıon Between Orthodox “Hıgh Islam” And Heterodox “Folk Islam” Ortodoks “Yüksek İslam” İle Heterodoks “Halk İslamı” Arasındaki Gerilim, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 729-741, April 2013, Fransa.

GÜZELYUT Rıza, Osmanlı’da Karşıt Düşünce ve Idam Edilenler, İstanbul, 1986 / UYANIK, Zeki (2013), The Tensıon Between Orthodox “Hıgh Islam” And Heterodox “Folk Islam” Ortodoks “Yüksek İslam” İle Heterodoks “Halk İslamı” Arasındaki Gerilim, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 729-741, April 2013, Fransa.

BAYRAK, Mehmet (1996), Öyküleriyle Halk Anlatı Türküleri, Baran Ofset, Ankara / VURAL, Timur (2013), Konya Türkülerindeki Konular / Subjects In Konya Folk Musıc Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 743-758, April 2013, Fransa.

GAZİMİHÂL, M. Ragıp (1947), Konya’da Mûsîkî, Halkevleri Yayımları, Ankara / VURAL, Timur (2013), Konya Türkülerindeki Konular / Subjects In Konya Folk Musıc Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 743-758, April 2013, Fransa.

GÖZAYDIN, Nevzat (1989), Anonim Halk Şiiri Üzerine, Türk Dili Şiiri Özel Sayısı, III (Halk Şiiri), Ocak-Haziran, s.455-450 / VURAL, Timur (2013), Konya Türkülerindeki Konular / Subjects In Konya Folk Musıc Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 743-758, April 2013, Fransa.

GÜVEN, Merdan (2009), Türküler Dile Geldi, Ötüken Neşriyat, İstanbul / VURAL, Timur (2013), Konya Türkülerindeki Konular / Subjects In Konya Folk Musıc Songs,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   357   358   359   360   361   362   363   364   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik