Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet360/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   356   357   358   359   360   361   362   363   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

KAPLAN, D. (2007).Yazılı Kaynaklarına Göre Alevîlik, Ankara, TDVY, 2010 / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

KUTLU, S. (2011), Türkler ve İslam Tasavvuru, İsam Yayınları, İstanbul / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

KUTLUAY, E. (2000). Alevî-Bektaşî Gerçeği, İslamiyet'in Türkmen Töreselliği İçinde Özümlenerek Anadolulaşması, Alfa Basım, İstanbul / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

MELİKOF, İ. (1993) Uyur İdik Uyardılar: Alevilik, Bektaşilik Araştırmaları, İstanbul, trc. Turan Alptekin, Cem Yayınevi / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

OCAK, A. Y. (2000), Alevi ve Bektaşî İnançlarının İslam Öncesi Temelleri (Bektaşî Menakıbnâmelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri), İletişim Yay. İstanbul / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

OCAK, A. Y. ‘‘Alevî’’, DİA, II, s. 368-369 / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

ÖZ, M. ‘‘Ehl-i Beyt’’, DİA, X, s. 498-501 / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

RADAVÎ, A., (2011). Fütüvvetnâme-i Tarikat. haz. Osman Aydınlı, Ankara / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

SEYYİD ALİZÂDE HASAN B. MÜSLİM, Hızırnâme, haz. Baki Yaşa Altınok, TDVY, Ankara / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

SHANKLAND, D. (2005). ‚Günümüz Türkiye’si Alevilerinde Dede ve Talip Arasındaki Değişen Bağ‛ Ethem Ruhi Fığlalı, ‚Alevilik Hakkında Bazı Düşünceler‛, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta, s. 319-327 / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

SUBAŞI, N. ‚Anadolu Aleviliği Üzerine‛, Bilimname: Düşünce Platformu, 2003/1, I, sayı: 1, s. 175-176 / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

SUBAŞI, N. (2008), Alevi Modernleşmesi: Sırrı Faş Eylemek, Ufuk Çizgisi, Ankara / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

ŞAHİN, H. (2007). Ocak, DİA, XXXIII, İstanbul / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

TİRMİZİ, Menâkib, 32 / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

ÜÇER, C. (2005). Tokat Yöresinde Geleneksel Alevîlik, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, , s. 120-125 / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

VÎRÂNÎ BABA, (2008). İlm-i Câvidân, haz. Osman Eğri, TDVY, Ankara / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

YAMAN, A. (2012). ‚Geçmişten Günümüze Alevi Ocaklarında Değişime Dair SosyoAntropolojik Gözlemler‛ Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, S: 63, s. 23-28 / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

YAMAN, A. ‚Anadolu Aleviliğinde Ocak Sistemi ve Dedelik Kurumu‛, http://www.cemvakfi.org.tr/doc-dr-ali-yaman/anadolu-aleviliginde-ocaksistemi-ve-dedelik-kurumu-2/, 30-03-2013 / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

YILDIZ, H. (2004). Anadolu Aleviliği: Amasya Yöresi Bağlamında Bir İnceleme. Ankara: Araştırma Yayınları / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

YILDIZ, H. (2011). Amasya Yöresi Alevi Ocakları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, IV, S. 19, 229 / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

AKSU, M. , DEMİR, C. & SÜMER, Z. (1998, Ekim). Matematik öğretmenlerinin ve öğrencilerinin matematik hakkındaki inançları, III. Ulusal Fen Bilimleri Sempozyumunda sunulan sözlü bildiri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

AYTAR, A. (2011). Sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecinde insanın çevreye etkisi konusu ile ilgili pedagojik alan bilgilerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

BAKİ, M. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bölme İşlemi ile İlgili Matematiksel Bilgileri ve Öğretimsel Açıklamaları. Eğitim ve Bilim, 38(167) Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

BAŞTÜRK, S& DÖNMEZ, G. (2011a). Examining pre-service teachers’ pedagogical content knowledge with regard to curriculum knowledge. International Online Journal of Educational Sciences,3(2), 743-775 Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

BAŞTÜRK, S & DÖNMEZ, G. (2011b). Matematik öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgilerinin ölçme ve değerlendirme bilgisi bileşeni bağlamında incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 17-37 Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., KILIÇ, ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö.E., KARADENİZ, Ş., & DEMİREL, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (8.baskı). Ankara: Pegem Yayınları Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

DÖNMEZ, G. (2009). Matematik öğretmen adaylarının limit ve süreklilik kavramlarına ilişkin pedagojik alan bilgilerinin değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

EVEN, R.(1993). Subject-matter knowledge and pedagogical content knowledge: prospective secondary teachers and the function concept. Journal For Research in Mathematics Education, 24(2), 94-116 Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

FRAENKEL, J.R.& WALLEN, N.E. (2007). How to Design and Evaluate Research in

Education (4th Edition). London: McGraw Hill Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

FREDERIK, I., VAN DER VALK, T., LEITE, L., & THORÉN, I. (1999). Pre-service physics teachers and conceptual difficulties on temperature and heat. European Journal of Teacher Education, 22(1), 61-74 Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

GÖKBULUT, Y. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının geometrik cisimler konusundaki pedagojik alan bilgileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

GÖKKURT, B., ŞAHİN,Ö. VE SOYLU,Y. (2012). Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Alan Bilgileri İle Pedagojik Alan Bilgileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, The Journal of Academic Social Science Studies, 5 (8),997-1012 Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

HALİM, L. & MEERAH, S. (2002). Science trainee teachers’ pedagogical content knowledge and its influence on physics teaching. Research in Science veTechnological Education, 20(2) Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

IŞIKSAL, M.(2006). A study on pre-service elementary mathematics teachers’ subject matter knowledge and pedagogical content knowledge regarding the multiplication and division of fractions, Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

KAYA, Z.(2010). Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının fotosentez ve hücresel solunum konusundaki teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin (TPAB)araştırılması.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

KWONG ,C.W., JOSEPH, Y.K.K., ERIC,C.CM. & KHOH,L.T.S.(2007). Development of mathematics pedagogical content knowledge in student teachers. The Mathematics Educator, 10(2), 27-54 Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

LEDERMAN, N.G. AND NEWSOME,J.G.(1992). Do subject matter knowledge , pedagogical knowledge and pedagogical content knowledge constitute the ideal gaslaw of science teaching?. Journal of Science Teacher Education, 3(1), 16-20 Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

MCMILLAN, J. H. & SCHUMACHER, S. (2010). Research in education: evidence-based inquiry (7th Edition). Boston: Pearson Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

MISHRA, P. & KOEHLER, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: a framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054 Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

PATTON, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. California: Sage Publications, Inc Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

PETERSON, P.L., FENNEMA, E., CARPENTER,T.P. & LOEF, M.(1989). Teachers' pedagogical content beliefs in mathematics. Cognition And Instruction, 6(1), 1-40 Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

SHULMAN, L.S. (1987). Knowledge and teaching: foundations of the new reform. Harvard Educational Review. 57 (1), 1-23 Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

ÖZDEN, Y. (2011). Öğrenme ve öğretme(10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

UÇAR, Z.T. (2011). Öğretmen adaylarının pedagojik içerik bilgisi: öğretimsel açıklamalar. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.2 No.2 (2011), 87-102 Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

UNAT, O. (2011). Fizik öğretmen adaylarının yıldızlardan yıldızsılara ünitesine ilişkin alan bilgilerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

YEŞİLDERE, S., AKKOÇ, H. (2010).Matematik Öğretmen Adaylarının Sayı Örüntülerine İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin Konuya Özel StratejilerBağlamında İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 125-149 Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 693-713, April 2013, Fransa.

YILDIRIM, İ. (2008). Eğitim psikolojisi (1. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık Trabzon / ŞAHİN, Ömer; GÖKKURT, Burçin; BAŞIBÜYÜK, Kani; ERDEM, Emrullah; NERGİZ, Tuğba; SOYLU, Yasin (2013), Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması / The Comprassıon Of Preservıce Elementary And Mathematıcs Teachers’ Pedagogıcal Content Knowledge,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   356   357   358   359   360   361   362   363   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik