Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet359/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   355   356   357   358   359   360   361   362   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

ÇOKLUK, Ö., ŞEKERCİOĞLU, G. ve BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin

Çok Değişkenli İstatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayınları / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

DEMİREL, Ö. (1999). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, İstanbul: MEB Yayınları / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

DÖKMEN, Ü. (1994). Okuma Becerisi, İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine Psiko- Sosyal bir Araştırma. Ankara: Millî Eğitim Basımevi / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

EARGED (2010). PISA 2009 Projesi Ulusal Ön Raporu. Ankara: MEB Kaynak Kitaplar Dizisi / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

ERMAN ASLANOĞLU, A. (2007). PIRLS 2001Türkiye Verilerine Göre 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerileriyle İlişkili Faktörler. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

EURYDICE, 2010. Gender Differences in Educational Outcomes: Study on the Measures Taken and The Current Situation in Europe. Brussels: European Commission / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

GESKE, A. and OZOLA, A. (2008). Factors Influencing Reading Literacy at The Primary School Level, Problems of Educatıon in The 21st Century, 6, 71-77 / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

GÖĞÜŞ, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

GÜRSAKAL, S. (2012). PISA 2009 Öğrenci Başarı Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 17(1), 441-452 / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

KARASAR, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

KUTLU, Ö., YILDIRIM, Ö., BİLİCAN, S. ve KUMANDAŞ, H. (2011) İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlamada Başarılı Olup Olmama Durumlarının Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin İncelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 132-139 / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

MARKS, G. N., CRESSWELL, J.ve AINLEY, J. (2006). Explaining Socioeconomic Inequalities in Student Achievement: The role of home and school factors. Educational Research and Evaluation, 12(2), 105 – 128 / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar).Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

NAPLES, A. J. (2009). Variability in Reading Ability. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yale Üniversitesi, ABD / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

NGUYEN, T.K.C. and GRIFFIN, P. (2011) Gender Differences in Student Achievement in Vietnam: Findings From The 2007 National Survey of Student Achievement, IIEP Policy Forum on Gender Equality in Education: Looking Beyond Parity. Paris, 3-4 October. 2011 / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

NGUYEN, T.K.C., WU, M.L., and GILLIS, S. (2005). Factors influencing achievement levels in the Southern and Eastern Africa Consortium for Monitoring Educational Quality (SACMEQ)II. International Invitational Educational Policy Research Conference, Paris: IIEP / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

OECD (2009). PISA 2006 Technical Report, Paris : OECD / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

ÖZBAY, M. (2009). Anlama Teknikleri: I Okuma Eğitimi. Ankara: Öncü Kitabevi / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

ÖZDEMİR, E. (1990). Okuma Sanatı. İstanbul: İnkılâp Kitâbevi / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

PARK, H. (2008): Home Literacy Environments and Children's Reading Performance: a Comparative Study of 25 Countries, Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice, 14:6, 489-505 / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

RAZI, S. (2008). Okuma Becerisi Öğretimi ve Değerlendirilmesi. İstanbul: Kriter yayınları / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

ROTHMAN, S. and MCMILLAN, J. (2003). Influences on Achievement in Literacy and Umeracy. Longitudinal Survey of Australian Youth. Australian Council for Educational Research / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

ROWE, K. (1995). Factor Affecting Students Progress in Reading. An International Journal of Early Literacy, 2, 1-54 / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

SALLABAŞ, M. E. (2008). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (16) / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

TABACHNICK, B.G. ve FIDELL, L.S. (2001). Using Multivariate Statistics (Third Edition).New York, USA.:HarperCollins College Publishers / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

TEMİZKAN, M. (2009). Metin Türlerine Göre Okuma Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

WOßMANN, L. (2003). Schooling Resources, Educational Institutions, And Student Performance: The International Evidence. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 65, 117–170 / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

HMED BİN HANBEL, (1999). Müsned, thk. Şuayp el-Arnavut, Beyrut, Müessesetü’rRisale, , XVII / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

ALTINTAŞ R. ‚Alevi Bektaşi Geleneğinde Dedelik Kurumu‛, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu Bildiriler ve Müzakereler, Isparta, 2005, s. 101-107; / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

ALTINTAŞ, R. (2005). Alevi Bektaşi Geleneğinde Dedelik Kurumu. Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu Bildiriler ve Müzakereler, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Isparta, s. 101–107 / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

ANONİM. (2007). Erkânnâme-1. haz. Doğan Kaplan, Ankara / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

ARSLANOĞLU, İ. (2001). Alevilikte Temel İnanç Unsurları ve Pratikler. Ankara: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Araştırma Dergisi, 20: 37–38 / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

ATALAN, M. ‚Vîrânî’nin Fakr-nâmesi’nde Mezhebî Unsurlar‛ , Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, XV, sayı: 2, s. 65-69 / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

ATALAN, M. ‚Cenknamelerde Hz. Hüseyin’in Yeri‛, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2011, cilt: IV, sayı: 2, s. 7-8 / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

AYDIN, E. (2007). Kimlik Mücadelesinde Alevilik, Kırmızı Yayınları, İstanbul / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

BALKANLIOĞLU, M. A. (2006), Aleviliğin Günümüz Problemleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Basılmamış Yüksek Lisan Tezi / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

DEDEKARGINOĞLU H. ‚Alevilikteki Tanım ve Terimler‛, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 2011, sy. 60, s. 392 / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

DOLAŞ, M., Adıyaman-Merkez, 1959 / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

ERÖZ, M. (1990). Eski Türk Dini (Gök Tanrı İnancı) ve Alevilik Bektaşilik. İstanbul, s.

327 / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

ERÖZ, M. (1990). Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

ERÖZ, M. Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara -1990,s. 327 / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

FADLAN, İbn. (2010). Seyahatname, trc. Ramazan Şeşen, İstanbul / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

FERÂHÎDÎ, (2005). Kitâbu’l-Ayn, Beyrut, Dâru’l İhya’it-Turas’il-Arabî / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

FIĞLALI, E. (1990). Türkiye’ de Alevilik ve Bektaşilik. Ankara: Selçuk Yayınları / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

FIĞLALI, E. ‚Alevilik Hakkında Bazı Düşünceler‛, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik

Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta 2005, s. 21 / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

FIĞLALI, E. ‚Alevilik Hakkında Bazı Düşünceler‛, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta, 2005, s. 21 / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

GÜLÇİÇEK, A. (2004). Her Yönüyle Alevilik (Bektaşilik, Kızılbaşlık) ve Onlara Yakın İnançlar. Köln: Anadolu Etnografyası Araştırma ve Kültür Merkezi Yayınları / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

HACI BEKTAŞ-I VELİ, (2007). Velâyetnâme, haz. Hamiye Duran, Ankara, TDVY, , s. 182, 185 / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

HAŞİM, Ş. (2007). Ocak, DİA, XXXIII, İstanbul / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

İBN MANZÛR, Lisânu’l-Ârab, Beyrut, Dâru’s-Sadr, XV / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 681-692, April 2013, Fransa.

İMAM CÂFER SÂDIK, (2001). Buyruk, Komisyon, Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, İstanbul / RENÇBER, Fevzi (2013), Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri / Alevı Ocakzâdes Problems And Offers Of Solution,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   355   356   357   358   359   360   361   362   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik