Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet358/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   354   355   356   357   358   359   360   361   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 615-647, April 2013, Fransa.

GÜNDÜZ, H. (1997). “Eğitici Kol Çalışmalarının Etkililiği İle İlgili Öğretmen ve Yönetici Görüşleri,”, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara / ONAY, İhsan; GELEN, İsmail (2013), İlköğretim Okullarındaki Eğitsel Kulüp Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of Teacher And Admınıstrator Vıews About The Effıcıency Of Student Club Practıces In Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 615-647, April 2013, Fransa.

KAF HASIRCI, Ö. (2005). İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Görsel Öğrenme

Stiline Göre Düzenlenen Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Kalıcılığına Etkisi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Adana / ONAY, İhsan; GELEN, İsmail (2013), İlköğretim Okullarındaki Eğitsel Kulüp Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of Teacher And Admınıstrator Vıews About The Effıcıency Of Student Club Practıces In Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 615-647, April 2013, Fransa.

KOÇİNALİ, A. (2008). Kocaeli İli Gebze İlçesindeki Endüstri Meslek Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitsel Kulüplere Bakışı, Yeditepe Üniversitesi, SosyalBilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi / ONAY, İhsan; GELEN, İsmail (2013), İlköğretim Okullarındaki Eğitsel Kulüp Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of Teacher And Admınıstrator Vıews About The Effıcıency Of Student Club Practıces In Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 615-647, April 2013, Fransa.

MEB (2005). Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete / ONAY, İhsan; GELEN, İsmail (2013), İlköğretim Okullarındaki Eğitsel Kulüp Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of Teacher And Admınıstrator Vıews About The Effıcıency Of Student Club Practıces In Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 615-647, April 2013, Fransa.

MEB. (2006). İlköğretim Programları (1-5. Sınıflar), Pegem Yayınevi, Ankara / ONAY, İhsan; GELEN, İsmail (2013), İlköğretim Okullarındaki Eğitsel Kulüp Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of Teacher And Admınıstrator Vıews About The Effıcıency Of Student Club Practıces In Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 615-647, April 2013, Fransa.

MEB, (2010). Millî Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, 18. Millî Eğitim Şura Kararları, Tebliğler Dergisi / ONAY, İhsan; GELEN, İsmail (2013), İlköğretim Okullarındaki Eğitsel Kulüp Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of Teacher And Admınıstrator Vıews About The Effıcıency Of Student Club Practıces In Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 615-647, April 2013, Fransa.

MİLES, M.B. ve HUBERMAN, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (An Expanded Sourcebook), Second Edition, SAGE Publications, İnternational Educational And Publisher Thousand Oaks, London – New Delhi / ONAY, İhsan; GELEN, İsmail (2013), İlköğretim Okullarındaki Eğitsel Kulüp Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of Teacher And Admınıstrator Vıews About The Effıcıency Of Student Club Practıces In Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 615-647, April 2013, Fransa.

ÖZGEN, K ve ALKAN, H. (2012). Yapılandırmacı Öğrenme Ortamında Öğrenme Stillerine Uygun Geliştirilen Etkinliklere Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:18 / ONAY, İhsan; GELEN, İsmail (2013), İlköğretim Okullarındaki Eğitsel Kulüp Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of Teacher And Admınıstrator Vıews About The Effıcıency Of Student Club Practıces In Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 615-647, April 2013, Fransa.

ÖZGÜVEN, İ. E. (1999). Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik, PDREM Yayınları, Ankara / ONAY, İhsan; GELEN, İsmail (2013), İlköğretim Okullarındaki Eğitsel Kulüp Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of Teacher And Admınıstrator Vıews About The Effıcıency Of Student Club Practıces In Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 615-647, April 2013, Fransa.

ÖZÜR, N. K. (2007). Coğrafya Eğitiminde Öğrenme Öğretme Süreçleri. Karabağ, S. (Editör). Kuram Ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi. Ankara: Gazi Büro Yayıncılık / ONAY, İhsan; GELEN, İsmail (2013), İlköğretim Okullarındaki Eğitsel Kulüp Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of Teacher And Admınıstrator Vıews About The Effıcıency Of Student Club Practıces In Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 615-647, April 2013, Fransa.

SABAN, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Oldukları İmgeler, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (2), 281-326 / ONAY, İhsan; GELEN, İsmail (2013), İlköğretim Okullarındaki Eğitsel Kulüp Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of Teacher And Admınıstrator Vıews About The Effıcıency Of Student Club Practıces In Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 615-647, April 2013, Fransa.

SABAN, A., KOÇBEKER, B. N. ve SABAN, A. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory ve Practice),6 (2), 461-522 / ONAY, İhsan; GELEN, İsmail (2013), İlköğretim Okullarındaki Eğitsel Kulüp Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of Teacher And Admınıstrator Vıews About The Effıcıency Of Student Club Practıces In Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 615-647, April 2013, Fransa.

STRAUSS, A. ve CORBİN, J. (1990). Basic of Qualitative Research (Techniques and Procedures For developing Grorunded Theory), Second Edition, 31. 01. 2011 Tarihindehttp://ac.aua.am/irina_harutyunyan/Public/research%20method%20qanak.pdf, Adresinden Alınmıştır / ONAY, İhsan; GELEN, İsmail (2013), İlköğretim Okullarındaki Eğitsel Kulüp Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of Teacher And Admınıstrator Vıews About The Effıcıency Of Student Club Practıces In Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 615-647, April 2013, Fransa.

ŞAHİN, Ç. (1995). “İlköğretim Okulları 1. Kademede (İlkokullarda) Eğitici Kol Çalışmalarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma,”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya / ONAY, İhsan; GELEN, İsmail (2013), İlköğretim Okullarındaki Eğitsel Kulüp Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of Teacher And Admınıstrator Vıews About The Effıcıency Of Student Club Practıces In Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 615-647, April 2013, Fransa.

ŞİŞMAN, M. (2007). Eğitimde mükemmellik Arayışı -Etkili Okullar -, Pegem A Yayıncılık, Ankara / ONAY, İhsan; GELEN, İsmail (2013), İlköğretim Okullarındaki Eğitsel Kulüp Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of Teacher And Admınıstrator Vıews About The Effıcıency Of Student Club Practıces In Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 615-647, April 2013, Fransa.

TAN, H. (1995). Psikolojik Danışma ve Rehberlik, MEB Yayınevi, İstanbul / ONAY, İhsan; GELEN, İsmail (2013), İlköğretim Okullarındaki Eğitsel Kulüp Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of Teacher And Admınıstrator Vıews About The Effıcıency Of Student Club Practıces In Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 615-647, April 2013, Fransa.

TETİK, V. (2008). Genel Liselerde Sosyal Etkinliklerin Uygulanmasında Okul Yöneticilerinin Etkililiği, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul / ONAY, İhsan; GELEN, İsmail (2013), İlköğretim Okullarındaki Eğitsel Kulüp Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of Teacher And Admınıstrator Vıews About The Effıcıency Of Student Club Practıces In Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 615-647, April 2013, Fransa.

TÜRE, N. (2007). Eğitimde ve Öğretimde Bir Araç Olarak Görsel Sanatlar Eğitiminin Öğrencilere Sağladığı Katkılar, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı, Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi / ONAY, İhsan; GELEN, İsmail (2013), İlköğretim Okullarındaki Eğitsel Kulüp Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of Teacher And Admınıstrator Vıews About The Effıcıency Of Student Club Practıces In Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 615-647, April 2013, Fransa.

VANDERSTOEP: W. ve JOHNSTON, D. D. (2009). Research Methods For Everyday Life (Blending Qualitative and Quantitative Approaches), Published by JosseyBass, San Francisco / ONAY, İhsan; GELEN, İsmail (2013), İlköğretim Okullarındaki Eğitsel Kulüp Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of Teacher And Admınıstrator Vıews About The Effıcıency Of Student Club Practıces In Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 615-647, April 2013, Fransa.

YAMAN, E. (2011). Rekreasyon Bağlamında Öğrenci Algılarına Göre Sosyal Kulüplerin İşlevselliği, Uluslar Arası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, yıl:2, sayı:3 / ONAY, İhsan; GELEN, İsmail (2013), İlköğretim Okullarındaki Eğitsel Kulüp Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of Teacher And Admınıstrator Vıews About The Effıcıency Of Student Club Practıces In Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 615-647, April 2013, Fransa.

YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, 6. Baskı / ONAY, İhsan; GELEN, İsmail (2013), İlköğretim Okullarındaki Eğitsel Kulüp Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of Teacher And Admınıstrator Vıews About The Effıcıency Of Student Club Practıces In Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 615-647, April 2013, Fransa.

ALKAYA, Ercan. (2008), “Sibirya Tatar Türkçesindeki Uzun Ünlüler Üzerine Bir Değerlendirme”, Turkish Studies, Voulme 3/4, Summer: 19-41 / ÖZEK, Fatih (2013), Tarihî Türk Lehçelerinde Uzun Ünlülere Bağlı Olarak Oluşmuş Ses Olayları / Phonetıc Events Dependıng On Long Vowels In Hıstorıcal Turkısh Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 649-666, April 2013, Fransa.

BAŞDAŞ, Cahit, (2007) ‚Türkiye Türkçesinde Aslî Uzunluk Belirtileri‛, Turkish Studies Volume 2/2 Spring: 89–101 / ÖZEK, Fatih (2013), Tarihî Türk Lehçelerinde Uzun Ünlülere Bağlı Olarak Oluşmuş Ses Olayları / Phonetıc Events Dependıng On Long Vowels In Hıstorıcal Turkısh Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 649-666, April 2013, Fransa.

BOHTLINGK, Otto. Über die Sprache der Jakuten I-II, St. Petersburg 1848–1851 / ÖZEK, Fatih (2013), Tarihî Türk Lehçelerinde Uzun Ünlülere Bağlı Olarak Oluşmuş Ses Olayları / Phonetıc Events Dependıng On Long Vowels In Hıstorıcal Turkısh Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 649-666, April 2013, Fransa.

ERCİLASUN, Ahmet Bican. (2007), Makaleler (Yay. Haz. Ekrem Arıkoğlu), ‚Dîvânü Lügati’t- Türk’te Ünlü Uzunluklarıyla İlgili Kayıtlar‛, Akçağ Yay., Ankara 146-150 / ÖZEK, Fatih (2013), Tarihî Türk Lehçelerinde Uzun Ünlülere Bağlı Olarak Oluşmuş Ses Olayları / Phonetıc Events Dependıng On Long Vowels In Hıstorıcal Turkısh Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 649-666, April 2013, Fransa.

ERCİLASUN, Ahmet Bican. (2007); Makaleler (Yay. Haz. Ekrem Arıkoğlu), ‚Türkçede İki Fonetik Temayül Üzerine‛, Akçağ Yay., Ankara 336-340 / ÖZEK, Fatih (2013), Tarihî Türk Lehçelerinde Uzun Ünlülere Bağlı Olarak Oluşmuş Ses Olayları / Phonetıc Events Dependıng On Long Vowels In Hıstorıcal Turkısh Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 649-666, April 2013, Fransa.

ERDEM, M. Dursun, (2008) ‚Anadolu Ağızlarında Görülen Birincil Ünlü Uzunlukları Üzerine‛, Turkish Studies Volume 3/3 Spring: s. 502–562 / ÖZEK, Fatih (2013), Tarihî Türk Lehçelerinde Uzun Ünlülere Bağlı Olarak Oluşmuş Ses Olayları / Phonetıc Events Dependıng On Long Vowels In Hıstorıcal Turkısh Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 649-666, April 2013, Fransa.

KORKMAZ, Zeynep, (1953), ‚Anadolu Ağızlarında Aslî Ünlü Uzunlukları Hakkında‛, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 1953: 197-203 / ÖZEK, Fatih (2013), Tarihî Türk Lehçelerinde Uzun Ünlülere Bağlı Olarak Oluşmuş Ses Olayları / Phonetıc Events Dependıng On Long Vowels In Hıstorıcal Turkısh Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 649-666, April 2013, Fransa.

KORKMAZ, Zeynep, (1971), ‚Eski Anadolu Türkçesinde Aslî Ünlü (Vokal)Uzunlukları‛, A.Ü. DTCF Dergisi, XXVI/3–4: 67–84 / ÖZEK, Fatih (2013), Tarihî Türk Lehçelerinde Uzun Ünlülere Bağlı Olarak Oluşmuş Ses Olayları / Phonetıc Events Dependıng On Long Vowels In Hıstorıcal Turkısh Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 649-666, April 2013, Fransa.

KORKMAZ, Zeynep, (1994), Nevşehir ve Yöresi Ağızları, TDK Yay., Ankara / ÖZEK, Fatih (2013), Tarihî Türk Lehçelerinde Uzun Ünlülere Bağlı Olarak Oluşmuş Ses Olayları / Phonetıc Events Dependıng On Long Vowels In Hıstorıcal Turkısh Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 649-666, April 2013, Fransa.

LIGETI, L. (1942), ‚Türkçede Uzun Vokaller‛ (Çev. T Gökbilgin), Türkiyat Mecmuası, VII-VIII: 82–94 / ÖZEK, Fatih (2013), Tarihî Türk Lehçelerinde Uzun Ünlülere Bağlı Olarak Oluşmuş Ses Olayları / Phonetıc Events Dependıng On Long Vowels In Hıstorıcal Turkısh Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 649-666, April 2013, Fransa.

RADLOFF, W. (1882). Phonetik der nördlichen Türksprachen, Leipniz / ÖZEK, Fatih (2013), Tarihî Türk Lehçelerinde Uzun Ünlülere Bağlı Olarak Oluşmuş Ses Olayları / Phonetıc Events Dependıng On Long Vowels In Hıstorıcal Turkısh Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 649-666, April 2013, Fransa.

SEMEDLİ, Eliza. (2012), Aslî Uzunlukların Azerbaycan Türkçesindeki Fonetik ve Semantik İzleri, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.5, S. 20, Kış 2012, s. 127-132 / ÖZEK, Fatih (2013), Tarihî Türk Lehçelerinde Uzun Ünlülere Bağlı OlarakOluşmuş Ses Olayları / Phonetıc Events Dependıng On Long Vowels In Hıstorıcal Turkısh Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 649-666, April 2013, Fransa.

ŞAHİN, Hatice (2012), Bursa Yerli Ağzında Uzun Ünlüler Üzerine, Diyalektolog, Kış 2012, S. 5, s. 1-7 / ÖZEK, Fatih (2013), Tarihî Türk Lehçelerinde Uzun Ünlülere Bağlı Olarak Oluşmuş Ses Olayları / Phonetıc Events Dependıng On Long Vowels In Hıstorıcal Turkısh Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 649-666, April 2013, Fransa.

ŞÇERBAK, A.M. (1998), Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi (Çev. E. Mahmut), TDK Yay., Ankara, s.189 / ÖZEK, Fatih (2013), Tarihî Türk Lehçelerinde Uzun Ünlülere Bağlı Olarak Oluşmuş Ses Olayları / Phonetıc Events Dependıng On Long Vowels In Hıstorıcal Turkısh Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 649-666, April 2013, Fransa.

ÖZEK, Fatih. (2009). "Arapkir/Malatya Ağzında Birincil Uzun Ünlüler", Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/8 p. 1954-1963, (Fall 2009) / ÖZEK, Fatih (2013), Tarihî Türk Lehçelerinde Uzun Ünlülere Bağlı Olarak Oluşmuş Ses Olayları / Phonetıc Events Dependıng On Long Vowels In Hıstorıcal Turkısh Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 649-666, April 2013, Fransa.

ÖZEK, Fatih. (2009). Tarihî Türk Lehçelerinde Ünlüler (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Fırat Üniv., Sosyal Bilimler Enst., Elazığ / ÖZEK, Fatih (2013), Tarihî Türk Lehçelerinde Uzun Ünlülere Bağlı Olarak Oluşmuş Ses Olayları / Phonetıc Events Dependıng On Long Vowels In Hıstorıcal Turkısh Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 649-666, April 2013, Fransa.

TEKİN, Talat. (1995). Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler, Simurg Yay., Ankara / ÖZEK, Fatih (2013), Tarihî Türk Lehçelerinde Uzun Ünlülere Bağlı Olarak Oluşmuş Ses Olayları / Phonetıc Events Dependıng On Long Vowels In Hıstorıcal Turkısh Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 649-666, April 2013, Fransa.

TUNA, Osman Nedim. (1998). ‚Köktürk Yazılı Belgelerinde ve Uygurcada Uzun Vokaller‛ Türk Dili Araştırmaları Yıllığı (Belleten-1960). TDK Yay. Ankara 213-282 / ÖZEK, Fatih (2013), Tarihî Türk Lehçelerinde Uzun Ünlülere Bağlı Olarak Oluşmuş Ses Olayları / Phonetıc Events Dependıng On Long Vowels In Hıstorıcal Turkısh Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 649-666, April 2013, Fransa.

TURAN, Zikri. (1993). Teshil’in İmlâ Tezahürleri Işığında Eski Anadolu Türkçesi’nde Ünlü Uzunlukları, Açıksöz Yayınları, Malatya / ÖZEK, Fatih (2013), Tarihî Türk Lehçelerinde Uzun Ünlülere Bağlı Olarak Oluşmuş Ses Olayları / Phonetıc Events Dependıng On Long Vowels In Hıstorıcal Turkısh Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 649-666, April 2013, Fransa.

ARICI, A. F. (2008). Okuma Eğitimi. Ankara: Pegem Akedemi Yayınları / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

AYTAŞ. G. (2005). Okuma Eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi., 3(4) / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

BİRCAN, H. (2004). Lojistik Regresyon Analizi ve Tıp Verileri Üzerine Uygulama. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 185-208 / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

BOS, K. ve KUIPER, W. (1999). Modeling TIMSS Data in European Comparative Perspective: Exploring Influencing Factors on Achievment in Mathematics in Grade 8. Educational Research and Evaluation, 5(2), 157-179 / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. , KILIÇ ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, Ş. ve DEMİREL, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 667-680, April 2013, Fransa.

COŞKUN, E. (2003). Çeşitli Değişkenlere Göre Lise Öğrencilerinin Etkili Okuma Becerileri ve Bazı Öneriler. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi XIII / ÖZER ÖZKAN, Yeşim; DOĞAN, Bahar (2013), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerisilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi / Identıfyıng The Varıables Affectıng The Estımatıon Of Prımary Eıghth Grade Students’ Readıng Skılls,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   354   355   356   357   358   359   360   361   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik