Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet355/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   351   352   353   354   355   356   357   358   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 519-534, April 2013, Fransa.

KÖSE, S., COŞTU, B., & KESER, Ö.F. (2003). Fen Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi: TGA Yöntemi ve Örnek Etkinlikler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 43-53 / ÖNER SÜNKÜR, Meral; İLHAN, Mustafa; SÜNKÜR, Murat (2013), Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Tahmin Et-Gözle-Açıkla (Tga) Yönteminin Etkisi / The Effect Of The Predıct-Observe-Explaın (Poe) Method On Removıng Prımary Teacher Traınıng Students’ Mısconceptıons About Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 519-534, April 2013, Fransa.

KÖSEOĞLU, F., TÜMAY, H., & Kavak, N. (2002, Eylül). Yapılandırıcı Öğrenme teorisine Dayanan Etkili Bir Öğretim Yöntemi: Tahmin Et-Gözle-Açıkla-“Buz ile Su Kaynatılabilir mi? V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Ankara / ÖNER SÜNKÜR, Meral; İLHAN, Mustafa; SÜNKÜR, Murat (2013), Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Tahmin Et-Gözle-Açıkla (Tga) Yönteminin Etkisi / The Effect Of The Predıct-Observe-Explaın (Poe) Method On Removıng Prımary Teacher Traınıng Students’ Mısconceptıons About Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 519-534, April 2013, Fransa.

LIEW, C.W. (1995). A Predict-Observe and Explain Teaching Squence For Learning About Students-Understanding of Heat and Expansion of Liquids. Australian Science Teachers Journal, 41(1), 68-72 / ÖNER SÜNKÜR, Meral; İLHAN, Mustafa; SÜNKÜR, Murat (2013), Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Tahmin Et-Gözle-Açıkla (Tga) Yönteminin Etkisi / The Effect Of The Predıct-Observe-Explaın (Poe) Method On Removıng Prımary Teacher Traınıng Students’ Mısconceptıons About Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 519-534, April 2013, Fransa.

MUTLU, M., & ÖZEL, M. (2008). Sınıf Öğretmen Adaylarının Çiçekli Bitkilerin Büyüme ve Gelişimi Konuları ile İlgili Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 107-124 / ÖNER SÜNKÜR, Meral; İLHAN, Mustafa; SÜNKÜR, Murat (2013), Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Tahmin Et-Gözle-Açıkla (Tga) Yönteminin Etkisi / The Effect Of The Predıct-Observe-Explaın (Poe) Method On Removıng Prımary Teacher Traınıng Students’ Mısconceptıons About Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 519-534, April 2013, Fransa.

ÖZAY, E. (2008). Mitoz-Mayoz Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişim Metinlerinin Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi. Sosyal Bilimler Dergisi,20, 211-220 / ÖNER SÜNKÜR, Meral; İLHAN, Mustafa; SÜNKÜR, Murat (2013), Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Tahmin Et-Gözle-Açıkla (Tga) Yönteminin Etkisi / The Effect Of The Predıct-Observe-Explaın (Poe) Method On Removıng Prımary Teacher Traınıng Students’ Mısconceptıons About Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 519-534, April 2013, Fransa.

PALLANT, J. (2005). SPSS Survıval Manual: A Step by Step Guıde to Data Analysis Using SPSS for Wındows. Australia: Australian Copyright / ÖNER SÜNKÜR, Meral; İLHAN, Mustafa; SÜNKÜR, Murat (2013), Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Tahmin Et-Gözle-Açıkla (Tga) Yönteminin Etkisi / The Effect Of The Predıct-Observe-Explaın (Poe) Method On Removıng Prımary Teacher Traınıng Students’ Mısconceptıons About Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 519-534, April 2013, Fransa.

PALUT, Z.Ö. (2006). ‚Fen Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Kavram Yanılgılarını Gidermeye Etkisi.‛Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul / ÖNER SÜNKÜR, Meral; İLHAN, Mustafa; SÜNKÜR, Murat (2013), Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Tahmin Et-Gözle-Açıkla (Tga) Yönteminin Etkisi / The Effect Of The Predıct-Observe-Explaın (Poe) Method On Removıng Prımary Teacher Traınıng Students’ Mısconceptıons About Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 519-534, April 2013, Fransa.

PINARBAŞI, T. (2002). Çözünürlükle İlgili Kavramların Anlaşılmasında Kavramsal Değişim Yaklaşımının Etkinliğinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum / ÖNER SÜNKÜR, Meral; İLHAN, Mustafa; SÜNKÜR, Murat (2013), Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Tahmin Et-Gözle-Açıkla (Tga) Yönteminin Etkisi / The Effect Of The Predıct-Observe-Explaın (Poe) Method On Removıng Prımary Teacher Traınıng Students’ Mısconceptıons About Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 519-534, April 2013, Fransa.

SCHMIDT, H. J. (1997). Students’ Misconceptions’ Looking for a Pattern. Science Education, 81, 123-135 / ÖNER SÜNKÜR, Meral; İLHAN, Mustafa; SÜNKÜR, Murat (2013), Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Tahmin Et-Gözle-Açıkla (Tga) Yönteminin Etkisi / The Effect Of The Predıct-Observe-Explaın (Poe) Method On Removıng Prımary Teacher Traınıng Students’ Mısconceptıons About Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 519-534, April 2013, Fransa.

SELONI, Ş.R. (2005). ‚Fen Bilgisi Dersinde oluşan Kavram Yanılgılarının Proje Tabanlı Öğrenme ile Giderilmesi.” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul / ÖNER SÜNKÜR, Meral; İLHAN, Mustafa; SÜNKÜR, Murat (2013), Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Tahmin Et-Gözle-Açıkla (Tga) Yönteminin Etkisi / The Effect Of The Predıct-Observe-Explaın (Poe) Method On Removıng Prımary Teacher Traınıng Students’ Mısconceptıons About Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 519-534, April 2013, Fransa.

SELVI, M., & YAKIŞAN, M. (2004). Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Enzimler Konusu ile İlgili Kavram Yanılgıları. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,24(2), 173-182 / ÖNER SÜNKÜR, Meral; İLHAN, Mustafa; SÜNKÜR, Murat (2013), Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Tahmin Et-Gözle-Açıkla (Tga) Yönteminin Etkisi / The Effect Of The Predıct-Observe-Explaın (Poe) Method On Removıng Prımary Teacher Traınıng Students’ Mısconceptıons About Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 519-534, April 2013, Fransa.

SMITH, L.E., & ANDERSON, C.W. (1984). Plants As Producers: A Case Study of Elementary Science Teaching, Journal of Research in Science Teaching, 21(7), 685-698 / ÖNER SÜNKÜR, Meral; İLHAN, Mustafa; SÜNKÜR, Murat (2013), Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Tahmin Et-Gözle-Açıkla (Tga) Yönteminin Etkisi / The Effect Of The Predıct-Observe-Explaın (Poe) Method On Removıng Prımary Teacher Traınıng Students’ Mısconceptıons About Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 519-534, April 2013, Fransa.

SÖNMEZ, G., GEBAN, Ö., & ERTEPINAR, H. (2001, Eylül). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Konusundaki Kavramları Anlamalarında Kavramsal Değişimin Etkisi.Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, İstanbul / ÖNER SÜNKÜR, Meral; İLHAN, Mustafa; SÜNKÜR, Murat (2013), Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Tahmin Et-Gözle-Açıkla (Tga) Yönteminin Etkisi / The Effect Of The Predıct-Observe-Explaın (Poe) Method On Removıng Prımary Teacher Traınıng Students’ Mısconceptıons About Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 519-534, April 2013, Fransa.

ŞEKER, H., & GENÇDOĞAN, B. (2006). Psikolojide ve Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme.Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / ÖNER SÜNKÜR, Meral; İLHAN, Mustafa; SÜNKÜR, Murat (2013), Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Tahmin Et-Gözle-Açıkla (Tga) Yönteminin Etkisi / The Effect Of The Predıct-Observe-Explaın (Poe) Method On Removıng Prımary Teacher Traınıng Students’ Mısconceptıons About Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 519-534, April 2013, Fransa.

TEKİN, S. (2008). Kimya Laboratuvarının Etkililiğinin Aksiyon Araştırması Yaklaşımıyla Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 567-576 / ÖNER SÜNKÜR, Meral; İLHAN, Mustafa; SÜNKÜR, Murat (2013), Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Tahmin Et-Gözle-Açıkla (Tga) Yönteminin Etkisi / The Effect Of The Predıct-Observe-Explaın (Poe) Method On Removıng Prımary Teacher Traınıng Students’ Mısconceptıons About Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 519-534, April 2013, Fransa.

ULUSOY, A. (2011). Eğitim-Öğrenme İlişkisi ve Temel Kavramlar, A. Ulusoy, (Ed.), Eğitim Psikolojisi içinde (225-241). Ankara: Anı Yayıncılık / ÖNER SÜNKÜR, Meral; İLHAN, Mustafa; SÜNKÜR, Murat (2013), Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Tahmin Et-Gözle-Açıkla (Tga) Yönteminin Etkisi / The Effect Of The Predıct-Observe-Explaın (Poe) Method On Removıng Prımary Teacher Traınıng Students’ Mısconceptıons About Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 519-534, April 2013, Fransa.

VON GLASERSFELD, E. (1995). A Constructivist Approach to Teaching. In L. P. Steffe & J. Gale (Eds.) Constructivism in Education. Lawrence Erlbaum Associates / ÖNER SÜNKÜR, Meral; İLHAN, Mustafa; SÜNKÜR, Murat (2013), Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Tahmin Et-Gözle-Açıkla (Tga) Yönteminin Etkisi / The Effect Of The Predıct-Observe-Explaın (Poe) Method On Removıng Prımary Teacher Traınıng Students’ Mısconceptıons About Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 519-534, April 2013, Fransa.

WANDERSEE, J.H., MINTZES, J.J., & NOVAK, J.D. (1994). Research On Alternative Conceptions İn Science. In: Gabel D L (Ed), Handbook Of Research On ScienceTeaching and Learning. A Project Of The National Science Teachers Association. (pp 177-210) New York. Macmillan / ÖNER SÜNKÜR, Meral; İLHAN, Mustafa; SÜNKÜR, Murat (2013), Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Tahmin Et-Gözle-Açıkla (Tga) Yönteminin Etkisi / The Effect Of The Predıct-Observe-Explaın (Poe) Method On Removıng Prımary Teacher Traınıng Students’ Mısconceptıons About Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 519-534, April 2013, Fransa.

WHITE, R.T. & GUNSTONE, R.F. (1992). Probing Understanding. London: The Falmer Press / ÖNER SÜNKÜR, Meral; İLHAN, Mustafa; SÜNKÜR, Murat (2013), Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Tahmin Et-Gözle-Açıkla (Tga) Yönteminin Etkisi / The Effect Of The Predıct-Observe-Explaın (Poe) Method On Removıng Prımary Teacher Traınıng Students’ Mısconceptıons About Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 519-534, April 2013, Fransa.

YIP, D.Y. (1998). Teachers’ Misconceptions of the Circulatory System. Journal of Biological Education, 32(3), 207-215 / ÖNER SÜNKÜR, Meral; İLHAN, Mustafa; SÜNKÜR, Murat (2013), Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Tahmin Et-Gözle-Açıkla (Tga) Yönteminin Etkisi / The Effect Of The Predıct-Observe-Explaın (Poe) Method On Removıng Prımary Teacher Traınıng Students’ Mısconceptıons About Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 519-534, April 2013, Fransa.

YURD, M. (2007). İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi ile Bil-İste-Örnekle-Öğren Stratejisinin Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Giderilmesine ve Derse Karşı Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay / ÖNER SÜNKÜR, Meral; İLHAN, Mustafa; SÜNKÜR, Murat (2013), Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Tahmin Et-Gözle-Açıkla (Tga) Yönteminin Etkisi / The Effect Of The Predıct-Observe-Explaın (Poe) Method On Removıng Prımary Teacher Traınıng Students’ Mısconceptıons About Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 519-534, April 2013, Fransa.

AKŞİT, B.(1998) ‚İç Göçlerin Nesnel ve Öznel Toplumsal Tarihi Üzerine Gözlemler: Köy Tarafından Bir Bakış,‛ Türkiye’de İç Göç, Sorunsal Alanları ve Araştırma Yöntemleri Konferansı, İstanbul / KAYA, Faruk (2013), Ağrı İlinin 1927-2012 Sayım Dönemleri Kır-Kent Nüfus Hareketleri / Rural-Urban Populatıon Mıgratıon Of The Ağrı Provınce Census Perıods The Years Of 1927-2012, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 535-559, April 2013, Fransa.

ARINÇ,K.,(2001) Tatvan Şehri Kuruluşu Gelişmesi ve Fonksiyonları, Atatürk Üniv. Yay. No:925, Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 99, Erzurum / KAYA, Faruk (2013), Ağrı İlinin 1927-2012 Sayım Dönemleri Kır-Kent Nüfus Hareketleri / Rural-Urban Populatıon Mıgratıon Of The Ağrı Provınce Census Perıods The Years Of 1927-2012, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 535-559, April 2013, Fransa.

AVCI, S. (2003) ‚Gelişimi ve Sorunları Açısından Türkiye’de Şehirleşme‛. Sırrı Erinç Sempozyumu 2003 Coğrafya Genişletilmiş Bildiri Özetleri: 218-225. İstanbul / KAYA, Faruk (2013), Ağrı İlinin 1927-2012 Sayım Dönemleri Kır-Kent Nüfus Hareketleri / Rural-Urban Populatıon Mıgratıon Of The Ağrı Provınce Census Perıods The Years Of 1927-2012, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 535-559, April 2013, Fransa.

DARKOT,B.,(1967) Şehir Ayırımında Nüfus Sayısı ve Fonksiyon Kriteri. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, Cilt: 8 Sayı:16,İstanbul / KAYA, Faruk (2013), Ağrı İlinin 1927-2012 Sayım Dönemleri Kır-Kent Nüfus Hareketleri / Rural-Urban Populatıon Mıgratıon Of The Ağrı Provınce Census Perıods The Years Of 1927-2012, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 535-559, April 2013, Fransa.

DARKOT,B.,(1972) Türkiye İktisadi Coğrafyası. İstanbul Üniversitesi Yay. No: 1307,Coğrafya Enstitüsü Yay. No:51,İstanbul / KAYA, Faruk (2013), Ağrı İlinin 1927-2012 Sayım Dönemleri Kır-Kent Nüfus Hareketleri / Rural-Urban Populatıon Mıgratıon Of The Ağrı Provınce Census Perıods The Years Of 1927-2012, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 535-559, April 2013, Fransa.

DİE (1935-1975) Genel Nüfus Sayımı, İdari Bölünüş. Ankara / KAYA, Faruk (2013), Ağrı İlinin 1927-2012 Sayım Dönemleri Kır-Kent Nüfus Hareketleri / Rural-Urban Populatıon Mıgratıon Of The Ağrı Provınce Census Perıods The Years Of 1927-2012, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 535-559, April 2013, Fransa.

DİE(1980-2000) Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri. Ankara / KAYA, Faruk (2013), Ağrı İlinin 1927-2012 Sayım Dönemleri Kır-Kent Nüfus Hareketleri / Rural-Urban Populatıon Mıgratıon Of The Ağrı Provınce Census Perıods The Years Of 1927-2012, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 535-559, April 2013, Fransa.

DİE (2004) İl Göstergeleri 1980-2003=Provincial İndicators. Ankara / KAYA, Faruk (2013), Ağrı İlinin 1927-2012 Sayım Dönemleri Kır-Kent Nüfus Hareketleri / Rural-Urban Populatıon Mıgratıon Of The Ağrı Provınce Census Perıods The Years Of 1927-2012, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 535-559, April 2013, Fransa.

DOĞANAY,H., (1994) Türkiye Beşeri Coğrafyası, Gazi Büro Kitabevi, Ankara / KAYA, Faruk (2013), Ağrı İlinin 1927-2012 Sayım Dönemleri Kır-Kent Nüfus Hareketleri / Rural-Urban Populatıon Mıgratıon Of The Ağrı Provınce Census Perıods The Years Of 1927-2012, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 535-559, April 2013, Fransa.

DOĞANAY, H. (1997) Türkiye Beşeri Coğrafyası. Ankara: Milli Eğitim Basımevi / KAYA, Faruk (2013), Ağrı İlinin 1927-2012 Sayım Dönemleri Kır-Kent Nüfus Hareketleri / Rural-Urban Populatıon Mıgratıon Of The Ağrı Provınce Census Perıods The Years Of 1927-2012, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 535-559, April 2013, Fransa.

DPT (2004) İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2004). Ankara / KAYA, Faruk (2013), Ağrı İlinin 1927-2012 Sayım Dönemleri Kır-Kent Nüfus Hareketleri / Rural-Urban Populatıon Mıgratıon Of The Ağrı Provınce Census Perıods The Years Of 1927-2012, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 535-559, April 2013, Fransa.

GÖK,Y-KAYSERİLİ,A., (2010) Cumhuriyet Döneminde (1927-2008) Erzurum İlinin Kır-Şehir Nüfus Değişimi, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt 15, Sayı 24, Erzurum / KAYA, Faruk (2013), Ağrı İlinin 1927-2012 Sayım Dönemleri Kır-Kent Nüfus Hareketleri / Rural-Urban Populatıon Mıgratıon Of The Ağrı Provınce Census Perıods The Years Of 1927-2012, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 535-559, April 2013, Fransa.

GÖNEY,S.,(1975),Büyük Menderes Bölgesi. İstanbul Üniv. Yay. No: 1895, Coğrafya Enstitüsü Yay. No:79, İstanbul / KAYA, Faruk (2013), Ağrı İlinin 1927-2012 Sayım Dönemleri Kır-Kent Nüfus Hareketleri / Rural-Urban Populatıon Mıgratıon Of The Ağrı Provınce Census Perıods The Years Of 1927-2012, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 535-559, April 2013, Fransa.

GÖNEY,S.,(1977) Şehir Coğrafyası. Yerleşme Coğrafyası Cilt 1.İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fak. Yayın No:2274,Coğrafya Enstitüsü Yayın No:91, İstanbul / KAYA, Faruk (2013), Ağrı İlinin 1927-2012 Sayım Dönemleri Kır-Kent Nüfus Hareketleri / Rural-Urban Populatıon Mıgratıon Of The Ağrı Provınce Census Perıods The Years Of 1927-2012, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 535-559, April 2013, Fransa.

GÜRBÜZ, M., KARABULUT, M. ve SANDAL, E. (2003) ‚Türkiye’den Yurtdışına Yasa Dışı Göçler: Pazarcık (Kahramanmaraş) Örneği.‛ Marmara Coğrafya Dergisi,S.8 / KAYA, Faruk (2013), Ağrı İlinin 1927-2012 Sayım Dönemleri Kır-Kent Nüfus Hareketleri / Rural-Urban Populatıon Mıgratıon Of The Ağrı Provınce Census Perıods The Years Of 1927-2012, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 535-559, April 2013, Fransa.

HARTSHORNE,T.A,(1992) Interpreting The City. An Urban Geography John Willey

&Sons Inc., Canada / KAYA, Faruk (2013), Ağrı İlinin 1927-2012 Sayım Dönemleri Kır-Kent Nüfus Hareketleri / Rural-Urban Populatıon Mıgratıon Of The Ağrı Provınce Census Perıods The Years Of 1927-2012, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 535-559, April 2013, Fransa.

KARABORAN,H.H.,(1984) Yerleşme Coğrafyası, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Ders Notları Elazığ / KAYA, Faruk (2013), Ağrı İlinin 1927-2012 Sayım Dönemleri Kır-Kent Nüfus Hareketleri / Rural-Urban Populatıon Mıgratıon Of The Ağrı Provınce Census Perıods The Years Of 1927-2012, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 535-559, April 2013, Fransa.

KARABORAN,H.H.,(1989) Şehir Coğrafyası ve Şehirsel Fonksiyonlar, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı:1, Elazığ / KAYA, Faruk (2013), Ağrı İlinin 1927-2012 Sayım Dönemleri Kır-Kent Nüfus Hareketleri / Rural-Urban Populatıon Mıgratıon Of The Ağrı Provınce Census Perıods The Years Of 1927-2012, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 535-559, April 2013, Fransa.

KAYA,F., (2008) Yüksekova Şehri; Kuruluşu ,Gelişmesi ve Fonksiyonları. Aktif Yayınevi, İstanbul / KAYA, Faruk (2013), Ağrı İlinin 1927-2012 Sayım Dönemleri Kır-Kent Nüfus Hareketleri / Rural-Urban Populatıon Mıgratıon Of The Ağrı Provınce Census Perıods The Years Of 1927-2012, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 535-559, April 2013, Fransa.

KELEŞ,R., (1961) Şehir ve Bölge Planlaması Açısından Şehirleşme Hareketleri, Ajans –Türk Matbaası, Ankara / KAYA, Faruk (2013), Ağrı İlinin 1927-2012 Sayım Dönemleri Kır-Kent Nüfus Hareketleri / Rural-Urban Populatıon Mıgratıon Of The Ağrı Provınce Census Perıods The Years Of 1927-2012, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 535-559, April 2013, Fransa.

SÖNMEZ,M,E.,(2010), Muş İlinde Nüfus Hareketlerinin Nedenleri ve Sonuçları Türk Coğrafya Dergisi http://www.tck.org.tr Sayı 55: 45–57, İstanbul / KAYA, Faruk (2013), Ağrı İlinin 1927-2012 Sayım Dönemleri Kır-Kent Nüfus Hareketleri / Rural-Urban Populatıon Mıgratıon Of The Ağrı Provınce Census Perıods The Years Of 1927-2012, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 535-559, April 2013, Fransa.

ÖZÇAĞLAR, A., (1997) Türkiye’de Belediye Örgütlü Yerleşmeler, Ankara / KAYA, Faruk (2013), Ağrı İlinin 1927-2012 Sayım Dönemleri Kır-Kent Nüfus Hareketleri / Rural-Urban Populatıon Mıgratıon Of The Ağrı Provınce Census Perıods The Years Of 1927-2012, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 535-559, April 2013, Fransa.

ÖZÇAĞLAR,A.,(2001) Coğrafya ’ya Giriş. Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara / KAYA, Faruk (2013), Ağrı İlinin 1927-2012 Sayım Dönemleri Kır-Kent Nüfus Hareketleri / Rural-Urban Populatıon Mıgratıon Of The Ağrı Provınce Census Perıods The Years Of 1927-2012,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   351   352   353   354   355   356   357   358   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik