Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet352/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   348   349   350   351   352   353   354   355   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 461-482, April 2013, Fransa.

ONUR, B. (1991),“Gelişim Psikolojisi (Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm)” , İmge Yay., Ankara / GENÇ, Yusuf; DALKILIÇ, Pelin (2013), Yaşlıların Sosyal Dışlanma Sendromu Ve Toplumsal Beklentileri / Socıal Exclusıon Syndrome And Socıal Expectatıons Of The Elders, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 461-482, April 2013, Fransa.

ÖZ, F. (1992), “Yaşlılıkta Ruh Sağlığı”, Türk Hemşireler Dergisi, 42(2);s.5-8 / GENÇ, Yusuf; DALKILIÇ, Pelin (2013), Yaşlıların Sosyal Dışlanma Sendromu Ve Toplumsal Beklentileri / Socıal Exclusıon Syndrome And Socıal Expectatıons Of The Elders, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 461-482, April 2013, Fransa.

ÖZKAN, Y. (2011), “Sosyal Dışlanma ve Aile: Sosyal Hizmet Müdahalelerinde Güçlendirme Yaklaşımı”, Maya Akademi Yayıncılık, İstanbul / GENÇ, Yusuf; DALKILIÇ, Pelin (2013), Yaşlıların Sosyal Dışlanma Sendromu Ve Toplumsal Beklentileri / Socıal Exclusıon Syndrome And Socıal Expectatıons Of The Elders, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 461-482, April 2013, Fransa.

Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Gen. Müd. (t.y.) “Yaşlılığa Genel Bakış”, (www.ozurluveyasli.gov.tr, Erş. 1Temmuz 2012) / GENÇ, Yusuf; DALKILIÇ, Pelin (2013), Yaşlıların Sosyal Dışlanma Sendromu Ve Toplumsal Beklentileri / Socıal Exclusıon Syndrome And Socıal Expectatıons Of The Elders, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 461-482, April 2013, Fransa.

SAPANCALI, F. (2003) “Sosyal Dışlanma”. Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir / GENÇ, Yusuf; DALKILIÇ, Pelin (2013), Yaşlıların Sosyal Dışlanma Sendromu Ve Toplumsal Beklentileri / Socıal Exclusıon Syndrome And Socıal Expectatıons Of The Elders, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 461-482, April 2013, Fransa.

SAPANCALI, F. (2005), “Avrupa Birliği’nde Sosyal Dışlanma Sorunu ve Mücadele Yöntemleri”, Çalışma ve Toplum Dergisi, http://www.calismatoplum.org/ Sayı: 6 / GENÇ, Yusuf; DALKILIÇ, Pelin (2013), Yaşlıların Sosyal Dışlanma Sendromu Ve Toplumsal Beklentileri / Socıal Exclusıon Syndrome And Socıal Expectatıons Of The Elders, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 461-482, April 2013, Fransa.

GENÇ, Y. ve SEYYAR, A., (2010) “Sosyal Hizmet Terimleri Sözlüğü” Sakarya Kitabevi / GENÇ, Yusuf; DALKILIÇ, Pelin (2013), Yaşlıların Sosyal Dışlanma Sendromu Ve Toplumsal Beklentileri / Socıal Exclusıon Syndrome And Socıal Expectatıons Of The Elders, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 461-482, April 2013, Fransa.

SCHARF, T.(2001), “Social Exclusion”, Keele Press, London, s.303-315 / GENÇ, Yusuf; DALKILIÇ, Pelin (2013), Yaşlıların Sosyal Dışlanma Sendromu Ve Toplumsal Beklentileri / Socıal Exclusıon Syndrome And Socıal Expectatıons Of The Elders, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 461-482, April 2013, Fransa.

ŞAHİN, T.(2009), “Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İlişkisi”, Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Ankara / GENÇ, Yusuf; DALKILIÇ, Pelin (2013), Yaşlıların Sosyal Dışlanma Sendromu Ve Toplumsal Beklentileri / Socıal Exclusıon Syndrome And Socıal Expectatıons Of The Elders, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 461-482, April 2013, Fransa.

TUFAN, İ. (2002), “Antik Çağdan Günümüze Yaşlılık”, Aykırı Yayıncılık, İstanbul / GENÇ, Yusuf; DALKILIÇ, Pelin (2013), Yaşlıların Sosyal Dışlanma Sendromu Ve Toplumsal Beklentileri / Socıal Exclusıon Syndrome And Socıal Expectatıons Of The Elders, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 461-482, April 2013, Fransa.

WALKER A. VE WALKER C. (1997), “Britain Divided: The Growth of Social Exclusion in the1980s and 1990s”, s. 8, Child Poverty Action Group Press, London / GENÇ, Yusuf; DALKILIÇ, Pelin (2013), Yaşlıların Sosyal Dışlanma Sendromu Ve Toplumsal Beklentileri / Socıal Exclusıon Syndrome And Socıal Expectatıons Of The Elders, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 461-482, April 2013, Fransa.

Yaşlılık Dönemi Sorunları, (t.y.), (http://www.yaslilikrehberi.org, Erş. 4 Temmuz 2012) / GENÇ, Yusuf; DALKILIÇ, Pelin (2013), Yaşlıların Sosyal Dışlanma Sendromu Ve Toplumsal Beklentileri / Socıal Exclusıon Syndrome And Socıal Expectatıons Of The Elders, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 461-482, April 2013, Fransa.

ALTUN, M. (2004). Türk Atasözleri Üzerine Sentaktik Bir İnceleme. Akademik Araştırmalar Dergisi 21, 79-91 / GÜLTEKİN, Mevlüt (2013), Özbek Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerine Bir İnceleme / A Study On The Syntactıc Structure Of Uzbek Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4,p. 483-500, April 2013, Fransa.

ASKAROVA, M. ve ABDURAHMANOV, X. (1972). O’zbek Tili Grammatikasining Praktikumu. Toshkent: O’qituvchi / GÜLTEKİN, Mevlüt (2013), Özbek Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerine Bir İnceleme / A Study On The Syntactıc Structure Of Uzbek Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4,p. 483-500, April 2013, Fransa.

BODROGLİGETİ, A.J.E. (2003). An Academic Reference Grammar of Modern Literary Uzbek. Los Angeles: Lincom / GÜLTEKİN, Mevlüt (2013), Özbek Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerine Bir İnceleme / A Study On The Syntactıc Structure Of Uzbek Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4,p. 483-500, April 2013, Fransa.

BOESCHOTEN, H. (1998). Uzbek. The Turkic Languages, (edit.: JOHANSON, L. – É. [. CSATỎ). London: Routledge, 357-378 / GÜLTEKİN, Mevlüt (2013), Özbek Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerine Bir İnceleme / A Study On The Syntactıc Structure Of Uzbek Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4,p. 483-500, April 2013, Fransa.

ERGİN, M. (198412). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Boğaziçi Yayınları / GÜLTEKİN, Mevlüt (2013), Özbek Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerine Bir İnceleme / A Study On The Syntactıc Structure Of Uzbek Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4,p. 483-500, April 2013, Fransa.

BOROVKOV, A.K. (red.) (1959). O’zbekça – Rusça Lug’at. Moskva: Xoriciy va Milliy Lug’atlar Davlat Nashriyoti / GÜLTEKİN, Mevlüt (2013), Özbek Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerine Bir İnceleme / A Study On The Syntactıc Structure Of Uzbek Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4,p. 483-500, April 2013, Fransa.

COŞKUN, V. (2000). Özbek Türkçesi Grameri. Ankara: TDK / GÜLTEKİN, Mevlüt (2013), Özbek Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerine Bir İnceleme / A Study On The Syntactıc Structure Of Uzbek Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4,p. 483-500, April 2013, Fransa.

HOCİEV, A. (1985). Lingvistik Terminlarning İzohli Lug’ati. Toshkent: O’qituvchi / GÜLTEKİN, Mevlüt (2013), Özbek Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerine Bir İnceleme / A Study On The Syntactıc Structure Of Uzbek Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4,p. 483-500, April 2013, Fransa.

İMER, K. vd. (2011). Dilbilim Sözlüğü. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi / GÜLTEKİN, Mevlüt (2013), Özbek Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerine Bir İnceleme / A Study On The Syntactıc Structure Of Uzbek Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4,p. 483-500, April 2013, Fransa.

İMOMOV, K. vd. (1989). O’zbek Xalq Maqollari. Toshkent. G’afur G’ulam Nomidagi Adabiyot va San’at Nashriyoti. (OXM) / GÜLTEKİN, Mevlüt (2013), Özbek Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerine Bir İnceleme / A Study On The Syntactıc Structure Of Uzbek Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4,p. 483-500, April 2013, Fransa.

JOHANSON, L. (1998). History of Turkic. The Turkic Languages, s. 81-125. (edit.: JOHANSON, L. –É. [. CSATỎ). London: Routledge / GÜLTEKİN, Mevlüt (2013), Özbek Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerine Bir İnceleme / A Study On The Syntactıc Structure Of Uzbek Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4,p. 483-500, April 2013, Fransa.

JOHANSON, L. (1990). Studien zu Türkeitürkischen Grammatik. Handbuch der türkischen Sprachwissenschaft (edit. G. HAZAI). Budapest: Akadémiai Kiadó, 146-301 / GÜLTEKİN, Mevlüt (2013), Özbek Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerine Bir İnceleme / A Study On The Syntactıc Structure Of Uzbek Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4,p. 483-500, April 2013, Fransa.

KARAHAN, L. (1993). Türkçede Söz Dizimi. Ankara: Akçağ / GÜLTEKİN, Mevlüt (2013), Özbek Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerine Bir İnceleme / A Study On The Syntactıc Structure Of Uzbek Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4,p. 483-500, April 2013, Fransa.

KARAÖRS, M. (1993). Türkçenin Söz Dizimi ve Cümle Tahlilleri.Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları / GÜLTEKİN, Mevlüt (2013), Özbek Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerine Bir İnceleme / A Study On The Syntactıc Structure Of Uzbek Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4,p. 483-500, April 2013, Fransa.

KONONOV, A.N. (1960). Grammatika Sovremennogo Uzbekskogo Literaturnogo Yazıka. Moskva – Leningrad: İzdatel’stva Akademii Nauk SSSR / GÜLTEKİN, Mevlüt (2013), Özbek Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerine Bir İnceleme / A Study On The Syntactıc Structure Of Uzbek Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4,p. 483-500, April 2013, Fransa.

MA’RUPOV, E.M. (red.) (1980). O’zbek Tilining İzohli Lug’ati. Moskva: Rus Tili Nashriyoti / GÜLTEKİN, Mevlüt (2013), Özbek Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerine Bir İnceleme / A Study On The Syntactıc Structure Of Uzbek Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4,p. 483-500, April 2013, Fransa.

MİRZAEV, M. vd. (1978). O’zbek Tili. Toshkent. O’qituvchi / GÜLTEKİN, Mevlüt (2013), Özbek Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerine Bir İnceleme / A Study On The Syntactıc Structure Of Uzbek Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4,p. 483-500, April 2013, Fransa.

ÖZKAN, M. – V. SEVİNÇLİ. (2008). Türkiye Türkçesi Söz Dizimi. İstanbul: 3F yayınevi / GÜLTEKİN, Mevlüt (2013), Özbek Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerine Bir İnceleme / A Study On The Syntactıc Structure Of Uzbek Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4,p. 483-500, April 2013, Fransa.

REŞETOV, V.V. (1966). Uzbekskiy yazık. Yazıki Narodov SSSR, 2, Tyurkskie yazıki, (edit. BASKAKOV, N.A.). Moskva: Nauka, 340-362 / GÜLTEKİN, Mevlüt (2013), Özbek Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerine Bir İnceleme / A Study On The Syntactıc Structure Of Uzbek Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4,p. 483-500, April 2013, Fransa.

YAMAN, E. (2000). Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması. Ankara: TDK / GÜLTEKİN, Mevlüt (2013), Özbek Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerine Bir İnceleme / A Study On The Syntactıc Structure Of Uzbek Proverbs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4,p. 483-500, April 2013, Fransa.

AKDEMİR, E. (2005). İlköğretim ikinci kademe yedinci sınıf öğrencilerinin katı ve sıvıların basıncı konusunda sahip oldukları kavram yanılgıları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir / UZOĞLU, Mustafa; GÜRBÜZ, Fatih (2013), Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Isı Ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması / Usıng Of Wrıtıng Letter To Learn Tasks In Determınatıon Mısconceptıons Of Prospectıve Scıence And Tecnology Teachers On Subject Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 501-517, April 2013, Fransa.

ALPTEKİN, T. (2006). Lise 2. sınıf öğrencilerinin Newton’un hareket kanunları ile ilgili kavram yanılgıları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum / UZOĞLU, Mustafa; GÜRBÜZ, Fatih (2013), Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Isı Ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması / Usıng Of Wrıtıng Letter To Learn Tasks In Determınatıon Mısconceptıons Of Prospectıve Scıence And Tecnology Teachers On Subject Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 501-517, April 2013, Fransa.

ALVERMANN, D.E. & HAGUE, S.A. (1989). Comprehension of counterintuitive science text: effects of prior knowledge and text structure. Journal of Educational Research, 82(1), 197-202 / UZOĞLU, Mustafa; GÜRBÜZ, Fatih (2013), Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Isı Ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması / Usıng Of Wrıtıng Letter To Learn Tasks In Determınatıon Mısconceptıons Of Prospectıve Scıence And Tecnology Teachers On Subject Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 501-517, April 2013, Fransa.

AYDOĞAN, S., GÜNEŞ, B., & GÜLÇİÇEK, Ç. (2003). Isı ve sıcaklık konusunda kavram yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2), 111-124 / UZOĞLU, Mustafa; GÜRBÜZ, Fatih (2013), Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Isı Ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması / Usıng Of Wrıtıng Letter To Learn Tasks In Determınatıon Mısconceptıons Of Prospectıve Scıence And Tecnology Teachers On Subject Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 501-517, April 2013, Fransa.

BEETH, M.E. (1998). Teaching science in fifth grade: Instructional goals that support conceptual change. Journal of Research in Science Teaching, 35(10), 1091-1101 / UZOĞLU, Mustafa; GÜRBÜZ, Fatih (2013), Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Isı Ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması / Usıng Of Wrıtıng Letter To Learn Tasks In Determınatıon Mısconceptıons Of Prospectıve Scıence And Tecnology Teachers On Subject Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 501-517, April 2013, Fransa.

BELL, B., BROOK, A., & DRİVER, R. (1985). An approach to the documentation of alternative conceptions in school students' written responses. British Educational Research Journal, 11(3), 201-213 / UZOĞLU, Mustafa; GÜRBÜZ, Fatih (2013), Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Isı Ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması / Usıng Of Wrıtıng Letter To Learn Tasks In Determınatıon Mısconceptıons Of Prospectıve Scıence And Tecnology Teachers On Subject Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 501-517, April 2013, Fransa.

CANPOLAT, N. (2006). Turkish undergraduates’ misconceptions of evaporation, evaporation rate, and vapour pressure. International Journal of Science Education, 28 (15), 1757–1770 / UZOĞLU, Mustafa; GÜRBÜZ, Fatih (2013), Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Isı Ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması / Usıng Of Wrıtıng Letter To Learn Tasks In Determınatıon Mısconceptıons Of Prospectıve Scıence And Tecnology Teachers On Subject Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 501-517, April 2013, Fransa.

ÇALIK, M. & AYAS, A. (2003). Çözeltilerde kavram başarı testi hazırlama ve uygulama. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 1-17 / UZOĞLU, Mustafa; GÜRBÜZ, Fatih (2013), Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Isı Ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması / Usıng Of Wrıtıng Letter To Learn Tasks In Determınatıon Mısconceptıons Of Prospectıve Scıence And Tecnology Teachers On Subject Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 501-517, April 2013, Fransa.

EKİCİ, F., EKİCİ, E., & AYDIN, F. (2007). Utility of concept cartoons in diagnosing and overcoming misconceptions Related to Photosynthesis. International Journal of Environmental and Science Education, 2,(4), 111-124 / UZOĞLU, Mustafa; GÜRBÜZ, Fatih (2013), Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Isı Ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması / Usıng Of Wrıtıng Letter To Learn Tasks In Determınatıon Mısconceptıons Of Prospectıve Scıence And Tecnology Teachers On Subject Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 501-517, April 2013, Fransa.

ERYILMAZ, A. & SÜRMELİ, E. (2002). Üç-aşamalı sorularla öğrencilerin ısı ve sıcaklık konularındaki kavram yanılgılarının ölçülmesi *Identifying students’ misconception on heat and temperature through three-tier questions]. Paper presented at the 5th National Conference on Science and Mathematics Education. Abstract retrieved January 9, 2012, from http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/bkitabi/PDF/Fizik/Bildiri/t110DD.Pdf / UZOĞLU, Mustafa; GÜRBÜZ, Fatih (2013), Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Isı Ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması / Usıng Of Wrıtıng Letter To Learn Tasks In Determınatıon Mısconceptıons Of Prospectıve Scıence And Tecnology Teachers On Subject Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 501-517, April 2013, Fransa.

FEYZİOĞLU, B. (2006). Farklı öğrenme süreçlerinin Temel Kimya öğretilmesinde ve kavram yanılgılarının giderilmesinde kıyaslamalı olarak uygulanması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir / UZOĞLU, Mustafa; GÜRBÜZ, Fatih (2013), Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Isı Ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması / Usıng Of Wrıtıng Letter To Learn Tasks In Determınatıon Mısconceptıons Of Prospectıve Scıence And Tecnology Teachers On Subject Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 501-517, April 2013, Fransa.

GUNEL, M., HAND, B., & GÜNDÜZ, Ş. (2006). Comparing student understanding of quantum physics when embedding multimodal representations into two different writing formats: Presentation format versus summary report format. Inc. Sci Ed, 90, 1092– 1112 / UZOĞLU, Mustafa; GÜRBÜZ, Fatih (2013), Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Isı Ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması / Usıng Of Wrıtıng Letter To Learn Tasks In Determınatıon Mısconceptıons Of Prospectıve Scıence And Tecnology Teachers On Subject Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 501-517, April 2013, Fransa.

HAND, B. & PRAİN, V. (2002). Teachers implementing writing-to-learn strategies in junior secondary science: A case study. Instructional Science Education, 86, 737–755 / UZOĞLU, Mustafa; GÜRBÜZ, Fatih (2013), Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Isı Ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması / Usıng Of Wrıtıng Letter To Learn Tasks In Determınatıon Mısconceptıons Of Prospectıve Scıence And Tecnology Teachers On Subject Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 501-517, April 2013, Fransa.

HEWSON, P.W. & HEWSON, M.G. (1981). Effect of instruction using, students' prior knowledge and conceptual change strategies on science learning. Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, New York / UZOĞLU, Mustafa; GÜRBÜZ, Fatih (2013), Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Isı Ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması / Usıng Of Wrıtıng Letter To Learn Tasks In Determınatıon Mısconceptıons Of Prospectıve Scıence And Tecnology Teachers On Subject Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 501-517, April 2013, Fransa.

HOHENSHELL, L., HAND, B., & STAKER, J. (2004). Promoting conceptual understanding of biotechnology: Writing to a younger audince. The American Biology Teacher, 66(5) 333-338 / UZOĞLU, Mustafa; GÜRBÜZ, Fatih (2013), Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Isı Ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması / Usıng Of Wrıtıng Letter To Learn Tasks In Determınatıon Mısconceptıons Of Prospectıve Scıence And Tecnology Teachers On Subject Heat And Temperature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 501-517, April 2013, Fransa.

KEOGH, B. & NAYLOR, S. (1999). Concept cartoons, teaching and learning in science: An evaluation. International Journal of Science Education, 21(4), 431-446 / UZOĞLU, Mustafa; GÜRBÜZ, Fatih (2013), Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Isı Ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması / Usıng Of Wrıtıng Letter To Learn Tasks In Determınatıon Mısconceptıons Of Prospectıve Scıence And Tecnology Teachers On Subject Heat And Temperature,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   348   349   350   351   352   353   354   355   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik