Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet350/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   346   347   348   349   350   351   352   353   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 391-408, April 2013, Fransa.

AKSAN, Doğan (1993). Ana Dili Eğitimi. İçinde: Kâmile İmer ve Nadir Engin Uzun (Hazırlayanlar), VIII. Dil Bilimi Kurultayı Bildirileri (13–14 Mayıs 1993), Ankara: Üniversitesi DTCF Yayınları / EPÇAÇAN, Cahit (2013), Yapılandırmacı Anlayışa Göre Düzenlenmiş Ortaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğrenme Alanındaki Konular Ve Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri / Opınıons Of Secondary School Teachers About Topıcs And Actıvıtıes Of Turkısh Grammar Learnıng Prepared Accordıng To The Constructıvıst Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 409-430, April 2013, Fransa.

AYDIN YILMAZ, Zeynep (2009). Uygulama Örnekleriyle İlk Okuma ve Yazma Öğretimi, Ankara: Nobel Yayıncılık / EPÇAÇAN, Cahit (2013), Yapılandırmacı Anlayışa Göre Düzenlenmiş Ortaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğrenme Alanındaki Konular Ve Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri / Opınıons Of Secondary School Teachers About Topıcs And Actıvıtıes Of Turkısh Grammar Learnıng Prepared Accordıng To The Constructıvıst Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 409-430, April 2013, Fransa.

BALCI, Ahmet (2012). Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Dil Bilgisi Öğretimi. İçinde: Özbay, Murat (Editör), Türkçe Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi. (Sayfa: 1-45), Ankara: PegemA Yayıncılık / EPÇAÇAN, Cahit (2013), Yapılandırmacı Anlayışa Göre Düzenlenmiş Ortaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğrenme Alanındaki Konular Ve Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri / Opınıons Of Secondary School Teachers About Topıcs And Actıvıtıes Of Turkısh Grammar Learnıng Prepared Accordıng To The Constructıvıst Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 409-430, April 2013, Fransa.

BÜYÜKİKİZ, Kadir Kaan (2007). "İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Söz Dizimi ve Anlatım Bozukluğu Açısından Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / EPÇAÇAN, Cahit (2013), Yapılandırmacı Anlayışa Göre Düzenlenmiş Ortaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğrenme Alanındaki Konular Ve Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri / Opınıons Of Secondary School Teachers About Topıcs And Actıvıtıes Of Turkısh Grammar Learnıng Prepared Accordıng To The Constructıvıst Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 409-430, April 2013, Fransa.

COŞKUN, Eyyup (2007). Geçmişten Günümüze Türkçe Öğretimi. İçinde: Kırkkılıç, Ahmet ve Akyol, Hayati (Editörler), İlköğretimde Türkçe Öğretimi. (Sayfa 1-13), Ankara: Pegem A Yayıncılık / EPÇAÇAN, Cahit (2013), Yapılandırmacı Anlayışa Göre Düzenlenmiş Ortaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğrenme Alanındaki Konular Ve Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri / Opınıons Of Secondary School Teachers About Topıcs And Actıvıtıes Of Turkısh Grammar Learnıng Prepared Accordıng To The Constructıvıst Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 409-430, April 2013, Fransa.

ÇEÇEN, Mehmet Akif, (2007). Metne Dayalı Dil Bilgisi Öğretimi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / EPÇAÇAN, Cahit (2013), Yapılandırmacı Anlayışa Göre Düzenlenmiş Ortaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğrenme Alanındaki Konular Ve Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri / Opınıons Of Secondary School Teachers About Topıcs And Actıvıtıes Of Turkısh Grammar Learnıng Prepared Accordıng To The Constructıvıst Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 409-430, April 2013, Fransa.

ÇEÇEN, Mehmet Akif ve METE, Gülşah (2011). 6-8. Sınıflarda Dil Bilgisi Etkinliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), 3(5), 47-62 / EPÇAÇAN, Cahit (2013), Yapılandırmacı Anlayışa Göre Düzenlenmiş Ortaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğrenme Alanındaki Konular Ve Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri / Opınıons Of Secondary School Teachers About Topıcs And Actıvıtıes Of Turkısh Grammar Learnıng Prepared Accordıng To The Constructıvıst Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 409-430, April 2013, Fransa.

DOLUNAY, Salih Kürşad (2010). Dil Bilgisi Öğretiminin Amacı ve Önemi. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (TÜBAR), (27), 275-284 / EPÇAÇAN, Cahit (2013), Yapılandırmacı Anlayışa Göre Düzenlenmiş Ortaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğrenme Alanındaki Konular Ve Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri / Opınıons Of Secondary School Teachers About Topıcs And Actıvıtıes Of Turkısh Grammar Learnıng Prepared Accordıng To The Constructıvıst Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 409-430, April 2013, Fransa.

ERDEM, İlhan (2007). "İlköğretim II. Kademede Dil Bilgisi Öğretiminin Sorunları Üzerine Bir Araştırma" Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / EPÇAÇAN, Cahit (2013), Yapılandırmacı Anlayışa Göre Düzenlenmiş Ortaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğrenme Alanındaki Konular Ve Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri / Opınıons Of Secondary School Teachers About Topıcs And Actıvıtıes Of Turkısh Grammar Learnıng Prepared Accordıng To The Constructıvıst Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 409-430, April 2013, Fransa.

ERDEM, İlhan ve ÇELİK, Muhittin (2011). Dil Bilgisi Öğretim Yöntemi Üzerine Değerlendirmeler. Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic- 6(1), 1057-1069 / EPÇAÇAN, Cahit (2013), Yapılandırmacı Anlayışa Göre Düzenlenmiş Ortaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğrenme Alanındaki Konular Ve Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri / Opınıons Of Secondary School Teachers About Topıcs And Actıvıtıes Of Turkısh Grammar Learnıng Prepared Accordıng To The Constructıvıst Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 409-430, April 2013, Fransa.

ERGİN, Muharrem (1964). Türkçe ve Dil Bilgisi Öğretimi. Türk Kültürü, (18) / EPÇAÇAN, Cahit (2013), Yapılandırmacı Anlayışa Göre Düzenlenmiş Ortaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğrenme Alanındaki Konular Ve Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri / Opınıons Of Secondary School Teachers About Topıcs And Actıvıtıes Of Turkısh Grammar Learnıng Prepared Accordıng To The Constructıvıst Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 409-430, April 2013, Fransa.

ERKUŞ, Adnan (2003). Psikometri Üzerine Yazılar, Ankara: Türk Psikologlar Derneği / EPÇAÇAN, Cahit (2013), Yapılandırmacı Anlayışa Göre Düzenlenmiş Ortaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğrenme Alanındaki Konular Ve Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri / Opınıons Of Secondary School Teachers About Topıcs And Actıvıtıes Of Turkısh Grammar Learnıng Prepared Accordıng To The Constructıvıst Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 409-430, April 2013, Fransa.

GÜNEŞ, Firdevs (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / EPÇAÇAN, Cahit (2013), Yapılandırmacı Anlayışa Göre Düzenlenmiş Ortaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğrenme Alanındaki Konular Ve Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri / Opınıons Of Secondary School Teachers About Topıcs And Actıvıtıes Of Turkısh Grammar Learnıng Prepared Accordıng To The Constructıvıst Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 409-430, April 2013, Fransa.

KARADÜZ, Adnan (2006). İlköğretim Türkçe Dil Bilgisi Kitaplarının „Öğreticilik‟Kavramı Bağlamında Eleştirisi, ‛ Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı.21, s.13-31 / EPÇAÇAN, Cahit (2013), Yapılandırmacı Anlayışa Göre Düzenlenmiş Ortaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğrenme Alanındaki Konular Ve Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri / Opınıons Of Secondary School Teachers About Topıcs And Actıvıtıes Of Turkısh Grammar Learnıng Prepared Accordıng To The Constructıvıst Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 409-430, April 2013, Fransa.

KARADÜZ, Adnan (2007). Dil Bilgisi Öğretimi. İçinde: Ahmet Kırkkılıç ve Hayati Akyol (Editörler), İlköğretimde Türkçe Öğretimi. (Sayfa: 281-308). Ankara: PegemA Yayıncılık / EPÇAÇAN, Cahit (2013), Yapılandırmacı Anlayışa Göre Düzenlenmiş Ortaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğrenme Alanındaki Konular Ve Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri / Opınıons Of Secondary School Teachers About Topıcs And Actıvıtıes Of Turkısh Grammar Learnıng Prepared Accordıng To The Constructıvıst Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 409-430, April 2013, Fransa.

KARASAR, Niyazi (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nobel Yayıncılık / EPÇAÇAN, Cahit (2013), Yapılandırmacı Anlayışa Göre Düzenlenmiş Ortaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğrenme Alanındaki Konular Ve Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri / Opınıons Of Secondary School Teachers About Topıcs And Actıvıtıes Of Turkısh Grammar Learnıng Prepared Accordıng To The Constructıvıst Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 409-430, April 2013, Fransa.

MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları / EPÇAÇAN, Cahit (2013), Yapılandırmacı Anlayışa Göre Düzenlenmiş Ortaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğrenme Alanındaki Konular Ve Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri / Opınıons Of Secondary School Teachers About Topıcs And Actıvıtıes Of Turkısh Grammar Learnıng Prepared Accordıng To The Constructıvıst Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 409-430, April 2013, Fransa.

ONAN, Bilginer (2012). Dil Bilgisi Öğretiminde Temel İlkeler ve İzlenen Aşamalar. İçinde: Özbay, Murat (Editör), Türkçe Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık / EPÇAÇAN, Cahit (2013), Yapılandırmacı Anlayışa Göre Düzenlenmiş Ortaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğrenme Alanındaki Konular Ve Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri / Opınıons Of Secondary School Teachers About Topıcs And Actıvıtıes Of Turkısh Grammar Learnıng Prepared Accordıng To The Constructıvıst Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 409-430, April 2013, Fransa.

SAĞIR, Mukim (2002). Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / EPÇAÇAN, Cahit (2013), Yapılandırmacı Anlayışa Göre Düzenlenmiş Ortaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğrenme Alanındaki Konular Ve Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri / Opınıons Of Secondary School Teachers About Topıcs And Actıvıtıes Of Turkısh Grammar Learnıng Prepared Accordıng To The Constructıvıst Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 409-430, April 2013, Fransa.

SCHWENK, H. (1993). Anadili ve Yabancı Dil Öğretiminde Dil Bilgisi. Dil Dergisi, (13), 33-37 / EPÇAÇAN, Cahit (2013), Yapılandırmacı Anlayışa Göre Düzenlenmiş Ortaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğrenme Alanındaki Konular Ve Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri / Opınıons Of Secondary School Teachers About Topıcs And Actıvıtıes Of Turkısh Grammar Learnıng Prepared Accordıng To The Constructıvıst Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 409-430, April 2013, Fransa.

YAMAN, Havva ve KARAARSLAN, Feridun (2010). İlköğretim Türkçe Dersi Programının Dil Bilgisi Öğretimindeki Etkililiği: Nitel Bir Araştırma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,14(1), 251-269 / EPÇAÇAN, Cahit (2013), Yapılandırmacı Anlayışa Göre Düzenlenmiş Ortaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğrenme Alanındaki Konular Ve Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri / Opınıons Of Secondary School Teachers About Topıcs And Actıvıtıes Of Turkısh Grammar Learnıng Prepared Accordıng To The Constructıvıst Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 409-430, April 2013, Fransa.

YAPICI, Mehmet (2004). İlköğretim Dil bilgisi Konularının Çocuğun Bilişsel Düzeyine Uygunluğu. İlköğretim-Online, 3(2), 35-41 / EPÇAÇAN, Cahit (2013), Yapılandırmacı Anlayışa Göre Düzenlenmiş Ortaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğrenme Alanındaki Konular Ve Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri / Opınıons Of Secondary School Teachers About Topıcs And Actıvıtıes Of Turkısh Grammar Learnıng Prepared Accordıng To The Constructıvıst Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 409-430, April 2013, Fransa.

Accountability System for Educator Preparation. (2009). Texas Senate Bill 174, 81stLegislature / T. EVANS, Russell; KILINÇ, Emin; J. KELLY, Larry (2013), The Secondary Graduate Certıfıcatıon Program At Texas A&M Unıversıty: Promotıng Success For Future Educators / Texas A&M Üniversitesi Ortaöğretim Lisansüstü Sertifika Programı: Geleceğin Eğitimcileri İçin Başarının Teşviki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 431-441, April 2013, Fransa.

ALLEN, M. B. (2003). Eight questions on teacher preparation: What does the research say? An ECS Teaching QualityAssociation of Teacher Educators (1990). Alternative certification demands minimum standards. The Education Digest, 55(8). 11 – 13 / T. EVANS, Russell; KILINÇ, Emin; J. KELLY, Larry (2013), The Secondary Graduate Certıfıcatıon Program At Texas A&M Unıversıty: Promotıng Success For Future Educators / Texas A&M Üniversitesi Ortaöğretim Lisansüstü Sertifika Programı: Geleceğin Eğitimcileri İçin Başarının Teşviki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 431-441, April 2013, Fransa.

BAINES, L. (2001). One step forward, three steps backward: Alternative certification programs in Texas, Georgia, and Florida. Educational Horizons, 80(1). 32 – 37 / T. EVANS, Russell; KILINÇ, Emin; J. KELLY, Larry (2013), The Secondary Graduate Certıfıcatıon Program At Texas A&M Unıversıty: Promotıng Success For Future Educators / Texas A&M Üniversitesi Ortaöğretim Lisansüstü Sertifika Programı: Geleceğin Eğitimcileri İçin Başarının Teşviki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 431-441, April 2013, Fransa.

DARLING-HAMMOND, L. (1990). Teaching and knowledge: Policy issues posed by alternate certification for teachers. Peabody Journal of Education, 67(3), 123-154 / T. EVANS, Russell; KILINÇ, Emin; J. KELLY, Larry (2013), The Secondary Graduate Certıfıcatıon Program At Texas A&M Unıversıty: Promotıng Success For Future Educators / Texas A&M Üniversitesi Ortaöğretim Lisansüstü Sertifika Programı: Geleceğin Eğitimcileri İçin Başarının Teşviki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 431-441, April 2013, Fransa.

DARLING-HAMMOND, L. (2006). Assessing teacher education the usefulness of multiple measures for assessing programs. Journal of Teacher Education 57(2), 120 -138 / T. EVANS, Russell; KILINÇ, Emin; J. KELLY, Larry (2013), The Secondary Graduate Certıfıcatıon Program At Texas A&M Unıversıty: Promotıng Success For Future Educators / Texas A&M Üniversitesi Ortaöğretim Lisansüstü Sertifika Programı: Geleceğin Eğitimcileri İçin Başarının Teşviki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 431-441, April 2013, Fransa.

DENTON, J. J.,DAVIS, T. J., CAPRARO, R. M., SMITH, B. L., BEASON, L., GRAHAM, B. D., &STRADER, R. A. (2009). Examining Applicants for Admission and Completion of anOnline Teacher Certification Program. Educational Technology & Society, 12 (1), 214-229 / T. EVANS, Russell; KILINÇ, Emin; J. KELLY, Larry (2013), The Secondary Graduate Certıfıcatıon Program At Texas A&M Unıversıty: Promotıng Success For Future Educators / Texas A&M Üniversitesi Ortaöğretim Lisansüstü Sertifika Programı: Geleceğin Eğitimcileri İçin Başarının Teşviki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 431-441, April 2013, Fransa.

DUHON-HAYNES, G. (1996).Post-baccalaureate teacher certification programs: Strategies for enhancement, improvement, and peaceful co-existence with traditional teacher certification programs. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 404334) / T. EVANS, Russell; KILINÇ, Emin; J. KELLY, Larry (2013), The Secondary Graduate Certıfıcatıon Program At Texas A&M Unıversıty: Promotıng Success For Future Educators / Texas A&M Üniversitesi Ortaöğretim Lisansüstü Sertifika Programı: Geleceğin Eğitimcileri İçin Başarının Teşviki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 431-441, April 2013, Fransa.

GOLDHABER, D. D.,&BREWER, D. J. (2000). Does teacher certification matter? High school teacher certification status and student achievement. Educational Evaluation and Policy Analysis, 22, 129 -145 / T. EVANS, Russell; KILINÇ, Emin; J. KELLY, Larry (2013), The Secondary Graduate Certıfıcatıon Program At Texas A&M Unıversıty: Promotıng Success For Future Educators / Texas A&M Üniversitesi Ortaöğretim Lisansüstü Sertifika Programı: Geleceğin Eğitimcileri İçin Başarının Teşviki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 431-441, April 2013, Fransa.

HONAWAR, V. (2008). Texas eyes tighter rules for teacher-candidates in alternative pathways. Education Week, 28 (4), 16 – 17 / T. EVANS, Russell; KILINÇ, Emin; J. KELLY, Larry (2013), The Secondary Graduate Certıfıcatıon Program At Texas A&M Unıversıty: Promotıng Success For Future Educators / Texas A&M Üniversitesi Ortaöğretim Lisansüstü Sertifika Programı: Geleceğin Eğitimcileri İçin Başarının Teşviki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 431-441, April 2013, Fransa.

KELLY, L. (2012). Secondary graduate certification program prerequisites. Retrieved from: http://tlac.tamu.edu/articles/prereq / T. EVANS, Russell; KILINÇ, Emin; J. KELLY, Larry (2013), The Secondary Graduate Certıfıcatıon Program At Texas A&M Unıversıty: Promotıng Success For Future Educators / Texas A&M Üniversitesi Ortaöğretim Lisansüstü Sertifika Programı: Geleceğin Eğitimcileri İçin Başarının Teşviki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 431-441, April 2013, Fransa.

LITTLETON, M. (1991). An effective university-based alternative certification program: The essential components. Teacher Education and Practice, 7(1), 37 – 43 / T. EVANS, Russell; KILINÇ, Emin; J. KELLY, Larry (2013), The Secondary Graduate Certıfıcatıon Program At Texas A&M Unıversıty: Promotıng Success For Future Educators / Texas A&M Üniversitesi Ortaöğretim Lisansüstü Sertifika Programı: Geleceğin Eğitimcileri İçin Başarının Teşviki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 431-441, April 2013, Fransa.

WALE, W. (1989).An evaluative study of texas alternative certification programs. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 317617) / T. EVANS, Russell; KILINÇ, Emin; J. KELLY, Larry (2013), The Secondary Graduate Certıfıcatıon Program At Texas A&M Unıversıty: Promotıng Success For Future Educators / Texas A&M Üniversitesi Ortaöğretim Lisansüstü Sertifika Programı: Geleceğin Eğitimcileri İçin Başarının Teşviki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 431-441, April 2013, Fransa.

WILSON, S.,FLODEN, R., &FERRINI MUNDY, J. (2001). Teacher preparation research: Current knowledge, gaps and recommendations. Seattle, WA: Center for the Study of Teaching and Policy / T. EVANS, Russell; KILINÇ, Emin; J. KELLY, Larry (2013), The Secondary Graduate Certıfıcatıon Program At Texas A&M Unıversıty: Promotıng Success For Future Educators / Texas A&M Üniversitesi Ortaöğretim Lisansüstü Sertifika Programı: Geleceğin Eğitimcileri İçin Başarının Teşviki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 431-441, April 2013, Fransa.

ZEICHNER, K. M.,&SCHULTE, A. K. (2001). What we know and don't know from peerreviewed research about alternative teacher certification programs. Journal of Teacher Education,52(4), 266 – 282 / T. EVANS, Russell; KILINÇ, Emin; J. KELLY, Larry (2013), The Secondary Graduate Certıfıcatıon Program At Texas A&M Unıversıty: Promotıng Success For Future Educators / Texas A&M Üniversitesi Ortaöğretim Lisansüstü Sertifika Programı: Geleceğin Eğitimcileri İçin Başarının Teşviki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 431-441, April 2013, Fransa.

ZIENTEK, L. R. (2007). Preparing high-quality teachers: Views from the classroom.American Educational Research Journal, 44(4), 959 – 1001 / T. EVANS, Russell; KILINÇ, Emin; J. KELLY, Larry (2013), The Secondary Graduate Certıfıcatıon Program At Texas A&M Unıversıty: Promotıng Success For Future Educators / Texas A&M Üniversitesi Ortaöğretim Lisansüstü Sertifika Programı: Geleceğin Eğitimcileri İçin Başarının Teşviki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 431-441, April 2013, Fransa.

ZUMWALT, K (1991). Alternative routes to teaching: Three alternative approaches.Journal of Teacher Education, 42(2), 83-92 / T. EVANS, Russell; KILINÇ, Emin; J. KELLY, Larry (2013), The Secondary Graduate Certıfıcatıon Program At Texas A&M Unıversıty: Promotıng Success For Future Educators / Texas A&M Üniversitesi Ortaöğretim Lisansüstü Sertifika Programı: Geleceğin Eğitimcileri İçin Başarının Teşviki, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 431-441, April 2013, Fransa.

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Tarih: 19.11.1922, Fon Kodu: 51.0.0.0, Yer No: 13.113.62 / GEDİKLİ BERBER, Şarika (2013), Kâzım Karabekir’in Saltanat Ve Hilâfetin İlgasına Olan Tavrının Düşündürdükleri / Thınkıng Over Kazım Karabekır’s Attıtudes About Elımınatıon Of The Calıphate And The Sovereıgnty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 443-460, April 2013, Fransa.

B.C.A., Tarih: 14.5.1924, F.K.: 030.10, Y.N.: 102.667.1 / GEDİKLİ BERBER, Şarika (2013), Kâzım Karabekir’in Saltanat Ve Hilâfetin İlgasına Olan Tavrının Düşündürdükleri / Thınkıng Over Kazım Karabekır’s Attıtudes About Elımınatıon Of The Calıphate And The Sovereıgnty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 443-460, April 2013, Fransa.

B.C.A., Tarih: 25.9.1927, F.K.: 030.10, Y.N.: 102.667.5 / GEDİKLİ BERBER, Şarika (2013), Kâzım Karabekir’in Saltanat Ve Hilâfetin İlgasına Olan Tavrının Düşündürdükleri / Thınkıng Over Kazım Karabekır’s Attıtudes About Elımınatıon Of The Calıphate And The Sovereıgnty,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   346   347   348   349   350   351   352   353   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik