Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet35/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 379-393, April 2012, Ankara.
TEKİN, Talat (2000). Orhun Türkçesi Grameri. Ankara: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi:9 / YILDIZ, Özgür; AKBULUT, Gökçe (2012), 1915’ten Günümüze Tehcir / sınce the deportatıon 1915,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 379-393, April 2012, Ankara.
TEKİN, Talat (2010). Orhun Yazıtları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları / YILDIZ, Özgür; AKBULUT, Gökçe (2012), 1915’ten Günümüze Tehcir / sınce the deportatıon 1915,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 379-393, April 2012, Ankara.
TEZCAN, Semih (1975). Eski Uygurca Hsüan Tsang Biyografisi X.Bölüm. Ankara / YILDIZ, Özgür; AKBULUT, Gökçe (2012), 1915’ten Günümüze Tehcir / sınce the deportatıon 1915,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 379-393, April 2012, Ankara.
TOPARLI, Recep – VURAL, Hanifi – KARAATLI, Recep (2007). Kıpçak Türkçesi Sözlüğü / YILDIZ, Özgür; AKBULUT, Gökçe (2012), 1915’ten Günümüze Tehcir / sınce the deportatıon 1915,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 379-393, April 2012, Ankara.
Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları / YILDIZ, Özgür; AKBULUT, Gökçe (2012), 1915’ten Günümüze Tehcir / sınce the deportatıon 1915,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 379-393, April 2012, Ankara.
TOVEN, Mehmet Bahaettin (2004). Yeni Türkçe Lügat. Haz. Abdülkadir Hayber, Ankara: Türk Dil Kurumu / YILDIZ, Özgür; AKBULUT, Gökçe (2012), 1915’ten Günümüze Tehcir / sınce the deportatıon 1915,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 379-393, April 2012, Ankara.
YUDAHİN, K.K. (1998). Kırgız Sözlüğü. Çev. Abdullah Taymas, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları / YILDIZ, Özgür; AKBULUT, Gökçe (2012), 1915’ten Günümüze Tehcir / sınce the deportatıon 1915,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 379-393, April 2012, Ankara.
YÜCE, Nuri (1993). Mukaddimet’ül-Edeb (Giriş, Dil Özellikleri, Metin, İndeks). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları / YILDIZ, Özgür; AKBULUT, Gökçe (2012), 1915’ten Günümüze Tehcir / sınce the deportatıon 1915,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 379-393, April 2012, Ankara.
BÖREKÇİ Gülenay (2011). “Ekmek ve Zeytin‟in Yazarı Ahmet Büke: „İyi palavra atmak yalancılık değil, yetenektir‟”. Erişim Tarihi: 15.11.2011.http://egoistokur.com / CANBAZ YUMUŞAK, Firdevs (2012),Ahmet Büke’nin Öykücülüğü Ve Öykülerinde Konu Seçimi / Ahmet Büke’s Narratıon And Subject Selectıon In Hıs Storıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 395-405, April 2012, Ankara.
BÜKE Ahmet (2010). Alnı Mavide, İstanbul: Can Yayınları, 2010 / CANBAZ YUMUŞAK, Firdevs (2012),Ahmet Büke’nin Öykücülüğü Ve Öykülerinde Konu Seçimi / Ahmet Büke’s Narratıon And Subject Selectıon In Hıs Storıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 395-405, April 2012, Ankara.
BÜKE Ahmet (2010a). Çiğdem Külahı, İstanbul: Can Yayınları, 2010 / CANBAZ YUMUŞAK, Firdevs (2012),Ahmet Büke’nin Öykücülüğü Ve Öykülerinde Konu Seçimi / Ahmet Büke’s Narratıon And Subject Selectıon In Hıs Storıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 395-405, April 2012, Ankara.
BÜKE Ahmet (2010b). İzmir Postasının Adamları, İstanbul: Can Yayınları / CANBAZ YUMUŞAK, Firdevs (2012),Ahmet Büke’nin Öykücülüğü Ve Öykülerinde Konu Seçimi / Ahmet Büke’s Narratıon And Subject Selectıon In Hıs Storıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 395-405, April 2012, Ankara.
BÜKE Ahmet (2010c). Kumrunun Gördüğü, İstanbul: Can Yayınları, 2010 / CANBAZ YUMUŞAK, Firdevs (2012),Ahmet Büke’nin Öykücülüğü Ve Öykülerinde Konu Seçimi / Ahmet Büke’s Narratıon And Subject Selectıon In Hıs Storıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 395-405, April 2012, Ankara.
BÜKE Ahmet (2011). Ekmek ve Zeytin. İstanbul: Can Yayınları, 2011 / CANBAZ YUMUŞAK, Firdevs (2012),Ahmet Büke’nin Öykücülüğü Ve Öykülerinde Konu Seçimi / Ahmet Büke’s Narratıon And Subject Selectıon In Hıs Storıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 395-405, April 2012, Ankara.
ENGÜNDENİZ Aynur (2012). “Öyküden Bir Ummanla Birlikte: AhmetBüke”.http://www.edebiyatdefteri.com / CANBAZ YUMUŞAK, Firdevs (2012),Ahmet Büke’nin Öykücülüğü Ve Öykülerinde Konu Seçimi / Ahmet Büke’s Narratıon And Subject Selectıon In Hıs Storıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 395-405, April 2012, Ankara.
ERTUĞRUL Aykut (2011). “Ahmet Büke‟yle Öykü Üzerine Söyleşi: „Yazar Ölür, Edebiyat Sürer‟”. HeceÖykü 46 (Ağustos-Eylül). http://hece.com.tr / CANBAZ YUMUŞAK, Firdevs (2012),Ahmet Büke’nin Öykücülüğü Ve Öykülerinde Konu Seçimi / Ahmet Büke’s Narratıon And Subject Selectıon In Hıs Storıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 395-405, April 2012, Ankara.
OKURYAZAR.TV (2012). “Ahmet Büke, Ekmek ve Zeytin: „Daha Önümüzde Dünya Kadar Yürünecek Yol Varken‟. http://okuryazar.tv / CANBAZ YUMUŞAK, Firdevs (2012),Ahmet Büke’nin Öykücülüğü Ve Öykülerinde Konu Seçimi / Ahmet Büke’s Narratıon And Subject Selectıon In Hıs Storıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 395-405, April 2012, Ankara.
VAROL Kemal (2011). “Acıyor Bana Bıraktığınız Yaşamak”. Kitap Zamanı: S.55.

http://kitapzamani.zaman.com.tr / CANBAZ YUMUŞAK, Firdevs (2012),Ahmet Büke’nin Öykücülüğü Ve Öykülerinde Konu Seçimi / Ahmet Büke’s Narratıon And Subject Selectıon In Hıs Storıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 395-405, April 2012, Ankara.


BÜYÜKÖZTÜRK, Şener (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (4.Baskı). Ankara: PEGEM Akademi / GÖKYER, Necmi (2012),İlköğretim Okullarında Rehberlik Hizmetlerinin Uygulama Sürecinin Etkililiği / The Effectıveness Of Guıdance Servıces’ Implementatıon Process In Prımary Schools, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 407-419, April 2012, Ankara.
DEMİR, M. (2010). Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Rehberlik Anlayışları ve Rehberliğe Yönelik Tutumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eskişehir / GÖKYER, Necmi (2012), İlköğretim Okullarında Rehberlik Hizmetlerinin Uygulama Sürecinin Etkililiği / The Effectıveness Of Guıdance Servıces’ Implementatıon Process In Prımary Schools, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 407-419, April 2012, Ankara.
ERCAN, L. (2001). Ergenlik döneminde rehberlik ve psikolojik hizmetleri, Kastamonu Eğitim Dergisi 9(2), 47-58 / GÖKYER, Necmi (2012),İlköğretim Okullarında Rehberlik Hizmetlerinin Uygulama Sürecinin Etkililiği / The Effectıveness Of Guıdance Servıces’ Implementatıon Process In Prımary Schools, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 407-419, April 2012, Ankara.
GÜVEN, M. (2009). Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerinin Okul Rehberlik Hizmetleri ve Denetimiyle İlgili Görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt 2 (9) / GÖKYER, Necmi (2012),İlköğretim Okullarında Rehberlik Hizmetlerinin Uygulama Sürecinin Etkililiği / The Effectıveness Of Guıdance Servıces’ Implementatıon Process In Prımary Schools, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 407-419, April 2012, Ankara.
GÜVEN, M . (Ed.). (2008). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Anı Yayıncılık / GÖKYER, Necmi (2012),İlköğretim Okullarında Rehberlik Hizmetlerinin Uygulama Sürecinin Etkililiği / The Effectıveness Of Guıdance Servıces’ Implementatıon Process In Prımary Schools, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 407-419, April 2012, Ankara.
HATUNOĞLU A., Hatunoğlu Y.(2006). Okullarda verilen rehberlik hizmetlerinin problem alanları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 333-338. http://www.kefdergi.com/pdf/ / GÖKYER, Necmi (2012),İlköğretim Okullarında Rehberlik Hizmetlerinin Uygulama Sürecinin Etkililiği / The Effectıveness Of Guıdance Servıces’ Implementatıon Process In Prımary Schools, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 407-419, April 2012, Ankara.
KARASAR, Niyazi (1991). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Kavramlar, İlkeler, Teknikler (4.Basım). Ankara / GÖKYER, Necmi (2012),İlköğretim Okullarında Rehberlik Hizmetlerinin Uygulama Sürecinin Etkililiği / The Effectıveness Of Guıdance Servıces’ Implementatıon Process In Prımary Schools, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 407-419, April 2012, Ankara.
KARSLI, M. D. (1998). Yönetsel Etkililik. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları / GÖKYER, Necmi (2012),İlköğretim Okullarında Rehberlik Hizmetlerinin Uygulama Sürecinin Etkililiği / The Effectıveness Of Guıdance Servıces’ Implementatıon Process In Prımary Schools, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 407-419, April 2012, Ankara.
KEPÇEOGLU, M. (1975). Orta Dereceli Okullarda Rehberlik Anlayışı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi / GÖKYER, Necmi (2012),İlköğretim Okullarında Rehberlik Hizmetlerinin Uygulama Sürecinin Etkililiği / The Effectıveness Of Guıdance Servıces’ Implementatıon Process In Prımary Schools, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 407-419, April 2012, Ankara.
KUZGUN, Y. (2000). Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara : ÖSYM / GÖKYER, Necmi (2012),İlköğretim Okullarında Rehberlik Hizmetlerinin Uygulama Sürecinin Etkililiği / The Effectıveness Of Guıdance Servıces’ Implementatıon Process In Prımary Schools, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 407-419, April 2012, Ankara.
OSTLİNG, K.F. (1965) Elementary teacher attitudes toward elemantary counseling and guidance programs. [İlköğretim öğretmenlerinin ilköğretim rehberlik ve psikolojikdanışma programına ilişkin görüşleri]. Doktora tezi, The University of New Mexico.Proquest veri tabanından 12.09.2011 tarihinde edinilmiştir / GÖKYER, Necmi (2012),İlköğretim Okullarında Rehberlik Hizmetlerinin Uygulama Sürecinin Etkililiği / The Effectıveness Of Guıdance Servıces’ Implementatıon Process In Prımary Schools, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 407-419, April 2012, Ankara.
OWEN, F.K. &Owen, D.W. (2008). Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, vol: 41 (1), 207-221 / GÖKYER, Necmi (2012),İlköğretim Okullarında Rehberlik Hizmetlerinin Uygulama Sürecinin Etkililiği / The Effectıveness Of Guıdance Servıces’ Implementatıon Process In Prımary Schools, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 407-419, April 2012, Ankara.
ÖZGÜVEN, İ. E. (1999). Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: PDREM Yayınları/ GÖKYER, Necmi (2012),İlköğretim Okullarında Rehberlik Hizmetlerinin Uygulama Sürecinin Etkililiği / The Effectıveness Of Guıdance Servıces’ Implementatıon Process In Prımary Schools, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 407-419, April 2012, Ankara.
ÖZTEMEL, K. (2000). Kendini ayarlama becerilerini algılamaları bakımından farklı

öğretmenlerin rehberlik anlayışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi.

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara / GÖKYER, Necmi (2012),İlköğretim Okullarında Rehberlik Hizmetlerinin Uygulama Sürecinin Etkililiği / The Effectıveness Of Guıdance Servıces’ Implementatıon Process In Prımary Schools, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 407-419, April 2012, Ankara.
PULLANT, J. (2001). SPSS Survival manual. A step-by step guide to data analysesusing spss for Windows. Philadelphia, PA:Open University Press / GÖKYER, Necmi (2012),İlköğretim Okullarında Rehberlik Hizmetlerinin Uygulama Sürecinin Etkililiği / The Effectıveness Of Guıdance Servıces’ Implementatıon Process In Prımary Schools, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 407-419, April 2012, Ankara.
STONE, L.A., Bradley, F.O. (1994). Foundations of elementary and middle school counseling. [İlköğretim ve orta öğretim psikolojik danışmanın temelleri]. White Plains, NY: Longman / GÖKYER, Necmi (2012),İlköğretim Okullarında Rehberlik Hizmetlerinin Uygulama Sürecinin Etkililiği / The Effectıveness Of Guıdance Servıces’ Implementatıon Process In Prımary Schools, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 407-419, April 2012, Ankara.
YUMRUTAŞ, A. (2006). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin rehberlik

görevleriyle ilgili görüş ve uygulamalarının incelenmesi. Yayınlanmamış YüksekTezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul/ GÖKYER, Necmi (2012),İlköğretim Okullarında Rehberlik Hizmetlerinin Uygulama Sürecinin Etkililiği / The Effectıveness Of Guıdance Servıces’ Implementatıon Process In Prımary Schools, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 407-419, April 2012, Ankara.
ARNOLD, M. B. (1960). Emotion and personality. Psychological Aspects / ÖKSÜZ, Yücel(2012),Duyguların Açılması Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilmeleri Üzerindeki Etkisi / The Impact Of Emotıonal Dısclosure Traınıng On Emotıonal Expressıon Of Unıversıty Students, ,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 421-438, April 2012, Ankara.
AVERILL, J. R. (1980). A Constructivist View Of Emotion. In R. Plutchik ve H. Kellerman (Eds.), Emotion: Theory, Research And Experience,1, 305-339 / ÖKSÜZ, Yücel(2012),Duyguların Açılması Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilmeleri Üzerindeki Etkisi / The Impact Of Emotıonal Dısclosure Traınıng On Emotıonal Expressıon Of Unıversıty Students, ,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 421-438, April 2012, Ankara.
BARR, L. K., Kahn, J. H. Ve Schneider , W. J. (2008). Individual Differences in Emotion Expression: Hierarchical Structure and Relations with Psychological Distress, Journal of Social and Clinical Psychology, 27, No. 10,1045-1077 / ÖKSÜZ, Yücel(2012),Duyguların Açılması Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilmeleri Üzerindeki Etkisi / The Impact Of Emotıonal Dısclosure Traınıng On Emotıonal Expressıon Of Unıversıty Students, ,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 421-438, April 2012, Ankara.
BERG, J.H., Peplau, A.L (1982) The Loneliness: The Relationshıp of Self Disclosure and Androgyny / ÖKSÜZ, Yücel(2012),Duyguların Açılması Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilmeleri Üzerindeki Etkisi / The Impact Of Emotıonal Dısclosure Traınıng On Emotıonal Expressıon Of Unıversıty Students, ,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 421-438, April 2012, Ankara.
BERG, J. H., & McQuinn, R. D. (1989). Loneliness and Aspects of Social Support Networks. Journal of Social & Personal Relationships, 6, 359– 372 / ÖKSÜZ, Yücel(2012),Duyguların Açılması Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilmeleri Üzerindeki Etkisi / The Impact Of Emotıonal Dısclosure Traınıng On Emotıonal Expressıon Of Unıversıty Students, ,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 421-438, April 2012, Ankara.
BERRY, D.S. ve Pennebaker, J.W. (1993). Nonverbal And Verbal Emotional Expression And Health. Psychotherapy And Psychosomatics, 59, 11-19 / ÖKSÜZ, Yücel(2012),Duyguların Açılması Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilmeleri Üzerindeki Etkisi / The Impact Of Emotıonal Dısclosure Traınıng On Emotıonal Expressıon Of Unıversıty Students, ,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 421-438, April 2012, Ankara.
BERSCHEID, E. Ve Walster, E. H. (1978). Interpersonal attraction (İkinci Baskı). Reading, MA: Addison Wesley / ÖKSÜZ, Yücel(2012),Duyguların Açılması Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilmeleri Üzerindeki Etkisi / The Impact Of Emotıonal Dısclosure Traınıng On Emotıonal Expressıon Of Unıversıty Students, ,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 421-438, April 2012, Ankara.
BRANNON, L. Ve Feist, J. (2009). Health Psychology: An Introduction to Behavior and Health.Wadsworth Cengage Learning Pres / ÖKSÜZ, Yücel(2012),Duyguların Açılması Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilmeleri Üzerindeki Etkisi / The Impact Of Emotıonal Dısclosure Traınıng On Emotıonal Expressıon Of Unıversıty Students, ,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 421-438, April 2012, Ankara.
BREMS, C. (1988). Dimensionality of Empathy and Its Correlates. The Journal of Psychology, 123(4), 329-337 / ÖKSÜZ, Yücel(2012),Duyguların Açılması Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilmeleri Üzerindeki Etkisi / The Impact Of Emotıonal Dısclosure Traınıng On Emotıonal Expressıon Of Unıversıty Students, ,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 421-438, April 2012, Ankara.
CHAIKIN, A. L. ve Derlega, V. J. (1974).Variables Affecting The Appropriateness Of Self-Disclosure. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42(4), 588-593 / ÖKSÜZ, Yücel(2012),Duyguların Açılması Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilmeleri Üzerindeki Etkisi / The Impact Of Emotıonal Dısclosure Traınıng On Emotıonal Expressıon Of Unıversıty Students, ,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 421-438, April 2012, Ankara.
CİVAN, A. (2011). Eşlerin Duygu Dışavurum Tarzları İle Algılanan Evlilik Kalitesinin İlişkisi Ve Duygusal Farkındalığın Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, MersinÜniversitesi / ÖKSÜZ, Yücel(2012),Duyguların Açılması Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilmeleri Üzerindeki Etkisi / The Impact Of Emotıonal Dısclosure Traınıng On Emotıonal Expressıon Of Unıversıty Students, ,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 421-438, April 2012, Ankara.
COLLINS, N. L. ve Read, S. J. (1990). Adult Attachment, Working Models, and Relationship Quality in Dating Couples. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 644– 663 / ÖKSÜZ, Yücel(2012),Duyguların Açılması Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilmeleri Üzerindeki Etkisi / The Impact Of Emotıonal Dısclosure Traınıng On Emotıonal Expressıon Of Unıversıty Students, ,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 421-438, April 2012, Ankara.
COLLINS, A. ve Miller, L. C. (1994). Self Disclosure and Liking: A Meta-Analytic Review. Psychological Bulletin, 116, 457-475 / ÖKSÜZ, Yücel(2012),Duyguların Açılması Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilmeleri Üzerindeki Etkisi / The Impact Of Emotıonal Dısclosure Traınıng On Emotıonal Expressıon Of Unıversıty Students, ,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 421-438, April 2012, Ankara.
CORNELIUS, R. R. (2000). Theoretical Approaches To Emotion, Speech and Emotion,

September 5-7 / ÖKSÜZ, Yücel(2012),Duyguların Açılması Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilmeleri Üzerindeki Etkisi / The Impact Of Emotıonal Dısclosure Traınıng On Emotıonal Expressıon Of Unıversıty Students, ,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 421-438, April 2012, Ankara.


ÇULHA, M. ve Dereli, A. (1987). Atılganlık Eğitimi Programı. Psikoloji Dergisi. Sayı 21, Cilt 6,120-140 / ÖKSÜZ, Yücel(2012),Duyguların Açılması Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilmeleri Üzerindeki Etkisi / The Impact Of Emotıonal Dısclosure Traınıng On Emotıonal Expressıon Of Unıversıty Students, ,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 421-438, April 2012, Ankara.
DERLEGA, V. J., Metts, S., Petronio, S. Ve Margulis, S. (1993). Self-disclosure. Newbury Park: Sage Publications / ÖKSÜZ, Yücel(2012),Duyguların Açılması Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilmeleri Üzerindeki Etkisi / The Impact Of Emotıonal Dısclosure Traınıng On Emotıonal Expressıon Of Unıversıty Students, ,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 421-438, April 2012, Ankara.
DEVINE, D., Parker, P.A., Fouladi, R.T. ve Cohen, L. (2003). The Association between

Social Support, Intrusive Thoughts, avoidance, and Adjustment Following an Experimental Cancer treatment. Psycho-Oncology, 12, 453-462/ ÖKSÜZ, Yücel(2012),Duyguların Açılması Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilmeleri Üzerindeki Etkisi / The Impact Of Emotıonal Dısclosure Traınıng On Emotıonal Expressıon Of Unıversıty Students, ,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 421-438, April 2012, Ankara.


DÖKMEN, Ü. (1994). İletişim çatışmaları ve Empati, İstanbul:Sistem / ÖKSÜZ, Yücel(2012),Duyguların Açılması Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilmeleri Üzerindeki Etkisi / The Impact Of Emotıonal Dısclosure Traınıng On Emotıonal Expressıon Of Unıversıty Students, ,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 2, p. 421-438, April 2012, Ankara.
ESTERLING, B. A., Antoni, M. H. Ve Fletcher, M. A. (1994). Emotional Disclosure Through Writing or Speaking Modulates Latent. Epstein-Barr Virus Antibody Titers, Journalof Consulting and Clinical Psycology, 62,130-140/ ÖKSÜZ, Yücel(2012),Duyguların Açılması Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilmeleri Üzerindeki Etkisi

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik