Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet348/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   344   345   346   347   348   349   350   351   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 305-336, April 2013, Fransa.

ÖZEL, M., EREN, V. ve İNAL, M.E. (2009). Yerel Siyaset ve Yerel Halkın Belediye Hizmetlerine Bakışı: Yerel Hizmetlerden Memnuniyet Düzeyi Üzerine Bir Araştırma. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi. 1(1), 33-50 / DEMİREL, Erkan Turan; YATKIN, Ahmet; DÜŞÜKCAN, Muhammet; DERİN, Neslihan; ÇAKINBERK, Arzu; GÜVEN, Mehmet (2013), Yerel Siyasette Seçmen Bağlılığını Belediye Hizmet Kalitesi Aracılığıyla Oluşturmak: Trb – I Bölgesi Örneği / Developıng Voter Commıtment Through Munıcıpal Servıce Qualıty In Local Polıtıcs: Sample Of Trb-1 Regıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 305-336, April 2013, Fransa.

PARASURAMAN, A., ZEITHAML, V.A. and BERRY, L.L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing. 49, 41-50 / DEMİREL, Erkan Turan; YATKIN, Ahmet; DÜŞÜKCAN, Muhammet; DERİN, Neslihan; ÇAKINBERK, Arzu; GÜVEN, Mehmet (2013), Yerel Siyasette Seçmen Bağlılığını Belediye Hizmet Kalitesi Aracılığıyla Oluşturmak: Trb – I Bölgesi Örneği / Developıng Voter Commıtment Through Munıcıpal Servıce Qualıty In Local Polıtıcs: Sample Of Trb-1 Regıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 305-336, April 2013, Fransa.

PILLAI, R. and WILLIAMS, E.A. (1998). Does Leadership Matter in The Political Arena? Voter Perceptions of Candidates’ Transformational and Charismatic Leadership and The 1996 U.S. Presidential Vote. Leadership Quarterly. 9(3), 397-416 / DEMİREL, Erkan Turan; YATKIN, Ahmet; DÜŞÜKCAN, Muhammet; DERİN, Neslihan; ÇAKINBERK, Arzu; GÜVEN, Mehmet (2013), Yerel Siyasette Seçmen Bağlılığını Belediye Hizmet Kalitesi Aracılığıyla Oluşturmak: Trb – I Bölgesi Örneği / Developıng Voter Commıtment Through Munıcıpal Servıce Qualıty In Local Polıtıcs: Sample Of Trb-1 Regıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 305-336, April 2013, Fransa.

QUENTER, Pascale G. and LIM, Ai Lin (2003), “Product Involvement/Brand Loyalty: is There A Link”, Journal of Product ve Brand Management, Vol 12, Sayı 1, ss. 22-38 / DEMİREL, Erkan Turan; YATKIN, Ahmet; DÜŞÜKCAN, Muhammet; DERİN, Neslihan; ÇAKINBERK, Arzu; GÜVEN, Mehmet (2013), Yerel Siyasette Seçmen Bağlılığını Belediye Hizmet Kalitesi Aracılığıyla Oluşturmak: Trb – I Bölgesi Örneği / Developıng Voter Commıtment Through Munıcıpal Servıce Qualıty In Local Polıtıcs: Sample Of Trb-1 Regıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 305-336, April 2013, Fransa.

REEVES, C.A., BEDNAR, D.A. and LAWRANCE, R.C. (1995). Back to the Beginning: What Do Customers Care About in Service Firms?. Quality Management Journal. 3(1), 56 – 72 / DEMİREL, Erkan Turan; YATKIN, Ahmet; DÜŞÜKCAN, Muhammet; DERİN, Neslihan; ÇAKINBERK, Arzu; GÜVEN, Mehmet (2013), Yerel Siyasette Seçmen Bağlılığını Belediye Hizmet Kalitesi Aracılığıyla Oluşturmak: Trb – I Bölgesi Örneği / Developıng Voter Commıtment Through Munıcıpal Servıce Qualıty In Local Polıtıcs: Sample Of Trb-1 Regıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 305-336, April 2013, Fransa.

ŞİMŞEK, Ö.F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş. ANKARA: Ekinoks Yayınları / DEMİREL, Erkan Turan; YATKIN, Ahmet; DÜŞÜKCAN, Muhammet; DERİN, Neslihan; ÇAKINBERK, Arzu; GÜVEN, Mehmet (2013), Yerel Siyasette Seçmen Bağlılığını Belediye Hizmet Kalitesi Aracılığıyla Oluşturmak: Trb – I Bölgesi Örneği / Developıng Voter Commıtment Through Munıcıpal Servıce Qualıty In Local Polıtıcs: Sample Of Trb-1 Regıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 305-336, April 2013, Fransa.

TORLAK, Ö. (1999). Belediyelerde Hizmet Yönetimi ve Pazarlama. Ankara: Seçkin Yayınevi / DEMİREL, Erkan Turan; YATKIN, Ahmet; DÜŞÜKCAN, Muhammet; DERİN, Neslihan; ÇAKINBERK, Arzu; GÜVEN, Mehmet (2013), Yerel Siyasette Seçmen Bağlılığını Belediye Hizmet Kalitesi Aracılığıyla Oluşturmak: Trb – I Bölgesi Örneği / Developıng Voter Commıtment Through Munıcıpal Servıce Qualıty In Local Polıtıcs: Sample Of Trb-1 Regıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 305-336, April 2013, Fransa.

TOSUN K.E. (2008). Türkiye'de E-Belediyecilik Uygulamaları: Bursa NilüferOsmangazi-Yıldırım Belediyelerinin Web Sitelerinin Analizi. Çağdaş Yerel Yönetimler. 17(2), 71-94 / DEMİREL, Erkan Turan; YATKIN, Ahmet; DÜŞÜKCAN, Muhammet; DERİN, Neslihan; ÇAKINBERK, Arzu; GÜVEN, Mehmet (2013), Yerel Siyasette Seçmen Bağlılığını Belediye Hizmet Kalitesi Aracılığıyla Oluşturmak: Trb – I Bölgesi Örneği / Developıng Voter Commıtment Through Munıcıpal Servıce Qualıty In Local Polıtıcs: Sample Of Trb-1 Regıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 305-336, April 2013, Fransa.

URAL, A. ve KILIÇ, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık / DEMİREL, Erkan Turan; YATKIN, Ahmet; DÜŞÜKCAN, Muhammet; DERİN, Neslihan; ÇAKINBERK, Arzu; GÜVEN, Mehmet (2013), Yerel Siyasette Seçmen Bağlılığını Belediye Hizmet Kalitesi Aracılığıyla Oluşturmak: Trb – I Bölgesi Örneği / Developıng Voter Commıtment Through Munıcıpal Servıce Qualıty In Local Polıtıcs: Sample Of Trb-1 Regıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 305-336, April 2013, Fransa.

USTA, R. ve MEMİŞ, L. (2009). Belediyelerde Hizmet Kalitesinin Seçmen Bağlılığı Üzerinde Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 11(1), 213-235 / DEMİREL, Erkan Turan; YATKIN, Ahmet; DÜŞÜKCAN, Muhammet; DERİN, Neslihan; ÇAKINBERK, Arzu; GÜVEN, Mehmet (2013), Yerel Siyasette Seçmen Bağlılığını Belediye Hizmet Kalitesi Aracılığıyla Oluşturmak: Trb – I Bölgesi Örneği / Developıng Voter Commıtment Through Munıcıpal Servıce Qualıty In Local Polıtıcs: Sample Of Trb-1 Regıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 305-336, April 2013, Fransa.

ÜZTUĞ, F. (2004). Siyasal İletişim Yönetimi. İstanbul: Mediacat Yayınları / DEMİREL, Erkan Turan; YATKIN, Ahmet; DÜŞÜKCAN, Muhammet; DERİN, Neslihan; ÇAKINBERK, Arzu; GÜVEN, Mehmet (2013), Yerel Siyasette Seçmen Bağlılığını Belediye Hizmet Kalitesi Aracılığıyla Oluşturmak: Trb – I Bölgesi Örneği / Developıng Voter Commıtment Through Munıcıpal Servıce Qualıty In Local Polıtıcs: Sample Of Trb-1 Regıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 305-336, April 2013, Fransa.

YI, Y. and LA, S. (2004). What Influences the Relationship Between Customer Satisfaction and Pepuchase Intention? Investigating the Effects of Adjusted Expectations and Customer Loyalty. Psychology&Marketing. 21(5), 351-373 / DEMİREL, Erkan Turan; YATKIN, Ahmet; DÜŞÜKCAN, Muhammet; DERİN, Neslihan; ÇAKINBERK, Arzu; GÜVEN, Mehmet (2013), Yerel Siyasette Seçmen Bağlılığını Belediye Hizmet Kalitesi Aracılığıyla Oluşturmak: Trb – I Bölgesi Örneği / Developıng Voter Commıtment Through Munıcıpal Servıce Qualıty In Local Polıtıcs: Sample Of Trb-1 Regıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 305-336, April 2013, Fransa.

YILMAZ, V. ve ÇELİK, H.E. (2009). LISREL İle Yapısal Eşitlik Modellemesi – I. ANKARA: Pegem Akademi / DEMİREL, Erkan Turan; YATKIN, Ahmet; DÜŞÜKCAN, Muhammet; DERİN, Neslihan; ÇAKINBERK, Arzu; GÜVEN, Mehmet (2013), Yerel Siyasette Seçmen Bağlılığını Belediye Hizmet Kalitesi Aracılığıyla Oluşturmak: Trb – I Bölgesi Örneği / Developıng Voter Commıtment Through Munıcıpal Servıce Qualıty In Local Polıtıcs: Sample Of Trb-1 Regıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 305-336, April 2013, Fransa.

Aristoteles (2004). Poetika, (Çev. İsmail Tunalı), İstanbul: Remzi Kitabevi / DEMİR, Fethi (2013), Veysel Çolak’tan Didaktik Bir Poetika Denemesi: Şiir Nedir Ve Nasıl Yazılır? / A Dıdactıc-Poetıca Trıal From Veysel Colak: Şiir Nedir Ve Nasıl Yazılır?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 337-350, April 2013, Fransa.

ÇIKLA Selçuk (2010). Türk Edebiyatında Manzum Poetikalar 1860-1960, Ankara: Akçağ Yayınları / DEMİR, Fethi (2013), Veysel Çolak’tan Didaktik Bir Poetika Denemesi: Şiir Nedir Ve Nasıl Yazılır? / A Dıdactıc-Poetıca Trıal From Veysel Colak: Şiir Nedir Ve Nasıl Yazılır?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 337-350, April 2013, Fransa.

ÇOLAK Veysel (2011). Şiir Nedir ve Nasıl Yazılır?, İstanbul: İkaros Yayınları / DEMİR, Fethi (2013), Veysel Çolak’tan Didaktik Bir Poetika Denemesi: Şiir Nedir Ve Nasıl Yazılır? / A Dıdactıc-Poetıca Trıal From Veysel Colak: Şiir Nedir Ve Nasıl Yazılır?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 337-350, April 2013, Fransa.

DEMİR Fethi (2012). ‚Salah Birsel’den Avangart Bir Poetika Denemesi: Şiirin İlkeleri‛, Turkish Studies Dergisi, S.7/4 Fall / DEMİR, Fethi (2013), Veysel Çolak’tan Didaktik Bir Poetika Denemesi: Şiir Nedir Ve Nasıl Yazılır? / A Dıdactıc-Poetıca Trıal From Veysel Colak: Şiir Nedir Ve Nasıl Yazılır?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 337-350, April 2013, Fransa.

KARACA Alaattin (2005). İkinci Yeni Poetikası, Ankara: Hece Yayınları / DEMİR, Fethi (2013), Veysel Çolak’tan Didaktik Bir Poetika Denemesi: Şiir Nedir Ve Nasıl Yazılır? / A Dıdactıc-Poetıca Trıal From Veysel Colak: Şiir Nedir Ve Nasıl Yazılır?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 337-350, April 2013, Fransa.

NOVALİS (2003). Poetika, (Çev. Ahmet Sarı-Şahbender Çoraklı), İstanbul: Babil Yayınları / DEMİR, Fethi (2013), Veysel Çolak’tan Didaktik Bir Poetika Denemesi: Şiir Nedir Ve Nasıl Yazılır? / A Dıdactıc-Poetıca Trıal From Veysel Colak: Şiir Nedir Ve Nasıl Yazılır?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 337-350, April 2013, Fransa.

ORTAYLI İlber (2007). Batılılaşma Yolunda, İstanbul: Merkez Kitapları / DEMİR, Fethi (2013), Veysel Çolak’tan Didaktik Bir Poetika Denemesi: Şiir Nedir Ve Nasıl Yazılır? / A Dıdactıc-Poetıca Trıal From Veysel Colak: Şiir Nedir Ve Nasıl Yazılır?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 337-350, April 2013, Fransa.

SAZYEK Hakan (1991). ‚Poetikanın Boyutları‛, Sombahar Dergisi, S.5 / DEMİR, Fethi (2013), Veysel Çolak’tan Didaktik Bir Poetika Denemesi: Şiir Nedir Ve Nasıl Yazılır? / A Dıdactıc-Poetıca Trıal From Veysel Colak: Şiir Nedir Ve Nasıl Yazılır?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 337-350, April 2013, Fransa.

TANPINAR Ahmet Hamdi (2006). 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları / DEMİR, Fethi (2013), Veysel Çolak’tan Didaktik Bir Poetika Denemesi: Şiir Nedir Ve Nasıl Yazılır? / A Dıdactıc-Poetıca Trıal From Veysel Colak: Şiir Nedir Ve Nasıl Yazılır?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 337-350, April 2013, Fransa.

TODOROV Tzvetan (2008). Poetikaya Giriş, (Çev. Kaya Şahin), İstanbul: Metis Yayınları / DEMİR, Fethi (2013), Veysel Çolak’tan Didaktik Bir Poetika Denemesi: Şiir Nedir Ve Nasıl Yazılır? / A Dıdactıc-Poetıca Trıal From Veysel Colak: Şiir Nedir Ve Nasıl Yazılır?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 337-350, April 2013, Fransa.

AKENGİN, Hamza, Siyasi Coğrafya: İnsan ve Mekan Yönetimi, Ankara: PegemA Yayıncılık, 2010 / DENİZ, Taşkın (2013), Sınırlar, Sınır Ticareti Ve Sınır Ticaret Merkezleri / Borders, Border Trade And Border Trade Centers, ?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 4, p. 351-370, April 2013, Fransa.

ATAY, Melike ve SUGÖZÜ, İbrahim Halil, Sınır Ticaretinin Bölge Ekonomisi Üzerindeki Etkileri Kapsamında Habur Sınır Kapısı, Kilis: 7 Aralık Üniversitesi, Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi, 2010 / DENİZ, Taşkın (2013), Sınırlar, Sınır Ticareti Ve Sınır Ticaret Merkezleri / Borders, Border Trade And Border Trade Centers, ?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 4, p. 351-370, April 2013, Fransa.

GÜMÜŞÇÜ, Osman, Siyasi Coğrafya Açısından Sınırlar ve Tarihi Süreç İçerisinde Türkiye’de Sınır Kavramı, Bilig Dergisi, Sayı: 52, Sayfa: 79 -104, 2010 / DENİZ, Taşkın (2013), Sınırlar, Sınır Ticareti Ve Sınır Ticaret Merkezleri / Borders, Border Trade And Border Trade Centers, ?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 4, p. 351-370, April 2013, Fransa.

GÜNEL, Kamil, Coğrafyanın Siyasal Gücü, İstanbul: Çantay Kitabevi, 2004 / DENİZ, Taşkın (2013), Sınırlar, Sınır Ticareti Ve Sınır Ticaret Merkezleri / Borders, Border Trade And Border Trade Centers, ?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 4, p. 351-370, April 2013, Fransa.

GÜNEŞ, Recep, DURMUŞ, Ahmet Fethi ve CEYHAN, Mehtap, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Sınır Ticareti: Sınır Ticaretinin Gelişimini Engelleyen Faktörler ve Çözüm Önerileri, Malatya: Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 1-22, 2010 / DENİZ, Taşkın (2013), Sınırlar, Sınır Ticareti Ve Sınır Ticaret Merkezleri / Borders, Border Trade And Border Trade Centers, ?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 4, p. 351-370, April 2013, Fransa.

KARA, Mehmet, Ekonomik Etkileri Açısından Türkiye’deki Sınır Ticaretinin Değerlendirilmesi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 3, Sayfa: 60 - 79, 2005 / DENİZ, Taşkın (2013), Sınırlar, Sınır Ticareti Ve Sınır Ticaret Merkezleri / Borders, Border Trade And Border Trade Centers, ?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 4, p. 351-370, April 2013, Fransa.

KARABAĞ, Servet, Jeopolitik Açıdan Sınırlar, Ankara: Gazi Kitabevi, 2008 / DENİZ, Taşkın (2013), Sınırlar, Sınır Ticareti Ve Sınır Ticaret Merkezleri / Borders, Border Trade And Border Trade Centers, ?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 4, p. 351-370, April 2013, Fransa.

ÖZGEN, Neşe, H. ve diğerleri, Sınır Kasabaları Sosyolojisi Projesi, Ankara: Tübitak, 2004 / DENİZ, Taşkın (2013), Sınırlar, Sınır Ticareti Ve Sınır Ticaret Merkezleri / Borders, Border Trade And Border Trade Centers, ?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 4, p. 351-370, April 2013, Fransa.

OWENS, E. J., Yunan ve Roma Dünyasında Kent, Çeviren: Cana BİLSEL, İstanbul: Homer Kitabevi ve Yayıncılık, 2000 / DENİZ, Taşkın (2013), Sınırlar, Sınır Ticareti Ve Sınır Ticaret Merkezleri / Borders, Border Trade And Border Trade Centers, ?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 4, p. 351-370, April 2013, Fransa.

ÖZTÜRK, Nurettin, Türkiye’de Sınır Ticaretinin Gelişimi, Ekonomik Etkileri, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Zonguldak: Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, Sayfa: 107 - 127, 2006 / DENİZ, Taşkın (2013), Sınırlar, Sınır Ticareti Ve Sınır Ticaret Merkezleri / Borders, Border Trade And Border Trade Centers, ?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 4, p. 351-370, April 2013, Fransa.

PAKALIN, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I-II-III, Ankara: MEB Yayınları, 1993 / DENİZ, Taşkın (2013), Sınırlar, Sınır Ticareti Ve Sınır Ticaret Merkezleri / Borders, Border Trade And Border Trade Centers, ?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 4, p. 351-370, April 2013, Fransa.

STEIN, Mark, Osmanlı Kaleleri ve Avrupa’da Hudut Boyları. Çeviren: G. Ç. Güven, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2007 / DENİZ, Taşkın (2013), Sınırlar, Sınır Ticareti Ve Sınır Ticaret Merkezleri / Borders, Border Trade And Border Trade Centers, ?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 4, p. 351-370, April 2013, Fransa.

TBMM, 16/11/2009 tarih ve 10642 sayılı Soru Önergesi, Ankara: TBMM Başkanlığı / DENİZ, Taşkın (2013), Sınırlar, Sınır Ticareti Ve Sınır Ticaret Merkezleri / Borders, Border Trade And Border Trade Centers, ?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 4, p. 351-370, April 2013, Fransa.

YILDIRIM, Recep, Uygarlık Tarihine Giriş, Ankara. Meridyen Yayıncılık, 2002http://www.agrigundem.com/yerel/yeni-sinir-ticaret-merkezleri-acilacak.html, 04/05/2011 / DENİZ, Taşkın (2013), Sınırlar, Sınır Ticareti Ve Sınır Ticaret Merkezleri / Borders, Border Trade And Border Trade Centers, ?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 4, p. 351-370, April 2013, Fransa.

http://www.dha.com.tr/haberdetay , 30/04/2011 / DENİZ, Taşkın (2013), Sınırlar, Sınır Ticareti Ve Sınır Ticaret Merkezleri / Borders, Border Trade And Border Trade Centers, ?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 4, p. 351-370, April 2013, Fransa.

http://www.dtm.gov.tr, 19/06/2011 / DENİZ, Taşkın (2013), Sınırlar, Sınır Ticareti Ve Sınır Ticaret Merkezleri / Borders, Border Trade And Border Trade Centers, ?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 4, p. 351-370, April 2013, Fransa.

http://www.googleearth.com , 14/06/2012 / DENİZ, Taşkın (2013), Sınırlar, Sınır Ticareti Ve Sınır Ticaret Merkezleri / Borders, Border Trade And Border Trade Centers, ?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 4, p. 351-370, April 2013, Fransa.

http://www.gumruk.gov.tr, 04/09/2012 / DENİZ, Taşkın (2013), Sınırlar, Sınır Ticareti Ve Sınır Ticaret Merkezleri / Borders, Border Trade And Border Trade Centers, ?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 4, p. 351-370, April 2013, Fransa.

http://www.igeme.org.tr, Sınır Ticareti Merkezleri Kurulmasına İlişkin Karar-2003/5408 / DENİZ, Taşkın (2013), Sınırlar, Sınır Ticareti Ve Sınır Ticaret Merkezleri / Borders, Border Trade And Border Trade Centers, ?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 4, p. 351-370, April 2013, Fransa.

10.04.2003 t. 25075 sayılı Resmi Gazete , 04/04/2012 / DENİZ, Taşkın (2013), Sınırlar, Sınır Ticareti Ve Sınır Ticaret Merkezleri / Borders, Border Trade And Border Trade Centers, ?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 4, p. 351-370, April 2013, Fransa.

http://www.maps.com, 11/01/2012 / DENİZ, Taşkın (2013), Sınırlar, Sınır Ticareti Ve Sınır Ticaret Merkezleri / Borders, Border Trade And Border Trade Centers, ?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 4, p. 351-370, April 2013, Fransa.

http://www.tdkterim.gov.tr, 18/03/2012 / DENİZ, Taşkın (2013), Sınırlar, Sınır Ticareti Ve Sınır Ticaret Merkezleri / Borders, Border Trade And Border Trade Centers, ?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 4, p. 351-370, April 2013, Fransa.

http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-ihracat-rakamlari-tablolar.html, 15/06/2012 / DENİZ, Taşkın (2013), Sınırlar, Sınır Ticareti Ve Sınır Ticaret Merkezleri / Borders, Border Trade And Border Trade Centers, ?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 4, p. 351-370, April 2013, Fransa.

BENDER, W. (2008).Learning Disabilities.Characteristics, Identification, and Teaching Strategies. Pearson Education Inc / DOYRAN, Feyza; CANCA, Irene (2013), Are They Problem Learners Or Students Wıth Learnıng Dısabılıtıes? What Do Teachers Know About Ld? / Sorunlu Öğrenci Mi, Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenci Mi? Öğretmenler Öğrenme Güçlükleri Hakkında Ne Biliyorlar?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 371-389, April 2013, Fransa.

CAVKAYTAR, A. (2006). Teacher training on special education in Turkey.The Turkish Online Journal of Educational Technology, TOJET July 2006, Vol. 5, Issue 3, Article 7, pp. 41-45 / DOYRAN, Feyza; CANCA, Irene (2013), Are They Problem Learners Or Students Wıth Learnıng Dısabılıtıes? What Do Teachers Know About Ld? / Sorunlu Öğrenci Mi, Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenci Mi? Öğretmenler Öğrenme Güçlükleri Hakkında Ne Biliyorlar?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 371-389, April 2013, Fransa.

CARDONA, C. (1997). Including students with learning disabilities in the mainstream classes: A 2-year Spanish study using a collaborative approach to intervention. Paper presented at the Annual Meeting of American Educational Research Association (Chicago, IL. 24-28 March, 1997) / DOYRAN, Feyza; CANCA, Irene (2013), Are They Problem Learners Or Students Wıth Learnıng Dısabılıtıes? What Do Teachers Know About Ld? / Sorunlu Öğrenci Mi, Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenci Mi? Öğretmenler Öğrenme Güçlükleri Hakkında Ne Biliyorlar?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 371-389, April 2013, Fransa.

COLORIN COLORADO web page (2008).http://www.colorincolorado.org/ / DOYRAN, Feyza; CANCA, Irene (2013), Are They Problem Learners Or Students Wıth Learnıng Dısabılıtıes? What Do Teachers Know About Ld? / Sorunlu Öğrenci Mi, Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenci Mi? Öğretmenler Öğrenme Güçlükleri Hakkında Ne Biliyorlar?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 371-389, April 2013, Fransa.

COLORIN COLORADO web page (2008).Learning disabilities: An introduction for parents. Retrieved on May 12, 2011 from www.colorincolorado.org /article/27925?theme=print / DOYRAN, Feyza; CANCA, Irene (2013), Are They Problem Learners Or Students Wıth Learnıng Dısabılıtıes? What Do Teachers Know About Ld? / Sorunlu Öğrenci Mi, Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenci Mi? Öğretmenler Öğrenme Güçlükleri Hakkında Ne Biliyorlar?, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 371-389, April 2013, Fransa.

CROW, K. (2011) 50 people who achieved greatness despite having a learning disability.Retrieved on June 3, 2011 from http://special-needs.families.com/blog/the-list-ifthey-could-do-it-so-can-your-child / DOYRAN, Feyza; CANCA, Irene (2013), Are They Problem Learners Or Students Wıth Learnıng Dısabılıtıes? What Do Teachers Know About Ld? / Sorunlu Öğrenci Mi, Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenci Mi? Öğretmenler Öğrenme Güçlükleri Hakkında Ne Biliyorlar?,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   344   345   346   347   348   349   350   351   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik