Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet345/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   341   342   343   344   345   346   347   348   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

KAYMAKCAN, R. (2009). Öğretmenlerine Göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri, İstanbul: DEM Yayınları / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

KİRMAN, M. A. (2004). Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Rağbet Yayınları / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

KOÇ, M. (2004). Ergenlik Döneminde Dua ve İbadete Yönelik Tutum ve Davranışlar Üzerine Bir Saha Araştırması, Çorum Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(6), 147-178 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

KONUK, Y. (1994). Okul Öncesi Çocuklarda Dini Duygunun Gelişimi ve Eğitimi, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

KÖKTAŞ, M. E. (1993). Türkiye’de Dinî Hayat, İstanbul: İşaret Yayınları / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

MEB (2010). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

MEB (2010a). Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

MEHMEDOĞLU, A. U. (1999). Dindarlarda ve Dindar Olmayanlarda Kişilik Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma (İstanbul Örneği), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

MEHMEDOĞLU, A. U. (2004). Kişilik ve Din, İstanbul: DEM Yayınları / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

OKUMUŞ, E. (2004), “Bir Din İstismarı Olarak Gösterişçi Dindarlık”, İslamiyat, 5 (4), 193-205 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

ÖZBAYDAR, B. (1970). Din ve Tanrı İnancının Gelişmesi Üzerine Bir Araştırma, İstanbul / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

PEKER, H. (1990). “Suçlularda Dini Davranışlar”, OMUİFD, IV, Samsun, 93-123 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

ROBERTSON, R. (1970). The Sociological Interpretation of Religion, Basil Blackwell / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

SCOBIE, E. W. (1975). Psychology of Religion, London: Batsford Publication / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

SMART, N. (2001). Din ve Beşeri Tecrübe, çev. A. İ. Yitik, İzmir: Tibyan Yayıncılık / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

SUBAŞI, N. (2002), “Türkiye Dindarlığı, Yeni Tipolojiler”, İslamiyat, 5 (4), 17-40 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

SUBAŞI, N. (2004). Gündelik Hayat ve Dinsellik, İstanbul: İz Yayınları / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

TAPLAMACIOĞLU, M. (1975). Din Sosyolojisi, Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

TEKİN, M. (2006). “Dindarlık Bağlamında Amel-i Salih Kavramına Sosyolojik Bir Yaklaşım”, Dindarlık Olgusu Sempozyumu (25-26 Aralık 2004, İstanbul)Editor: Hayati Hökelekli, Bursa: Kur’an Araştırmaları Vakfı Yayınları / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

UYSAL, V. (1995). “İslami Dindarlık Ölçeği Üzerine Bir Pilot Çalışma”, İslami Araştırmalar, 8 (3-4), 263-278 / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

WACH, J. (1995). Din Sosyolojisi, çev. Ünver Günay, İstanbul: MÜ İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

WEBER, M. (1993). Sosyoloji Yazıları, çev. Taha Parla, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

YILDIZ, M. (2006). Ölüm Kaygısı ve Dindarlık, İzmir: DEÜ İlahiyat Vakfı Yayınları / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

YINGER, J. M. (1957). Religion, Society and the Individual, An Introduction to the Sociology of Religion, New York / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

YOĞURTÇU, F. (2009).Yetişkinlerde Dindarlık ve Ruh Sağlığı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adapazarı / ÇEKİN, Abdulkadir (2013), Dindarlık Boyutları Ve Din Öğretimi: İlk Ve Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları (2010) Çerçevesinde Bir Analiz / The Relıgıosıty Dımensıons And Relıgıous Educatıon: An Analysıs Accordıng To The Relıgıous Culture And Ethıcs Knowledge Course Currıculums (2010), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 245-261, April 2013, Fransa.

AKTAŞ, Şerif, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Akçağ Yay., Ankara, 2003 / ÇİFTÇİ, Ferhat (2013), Fatih-Harbiye Romanının Yapısal Unsurları Üzerine Bir Etüt / A Study On The Structural Elements Of The Novel Fatih-Harbiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 263-282, April 2013, Fransa.

FORSTER, E.M., Roman Sanatı, Adam Yayınları, İstanbul, 1985 / ÇİFTÇİ, Ferhat (2013), Fatih-Harbiye Romanının Yapısal Unsurları Üzerine Bir Etüt / A Study On The Structural Elements Of The Novel Fatih-Harbiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 263-282, April 2013, Fransa.

KORKMAZ, Ramazan (ed.), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı (1839-2000), Grafiker

Yayınları, Ankara, 2012 / ÇİFTÇİ, Ferhat (2013), Fatih-Harbiye Romanının Yapısal Unsurları Üzerine Bir Etüt / A Study On The Structural Elements Of The Novel Fatih-Harbiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 263-282, April 2013, Fransa.

LUKACS, Georg, Roman Kuramı, Metis Yay. İstanbul, 2011 / ÇİFTÇİ, Ferhat (2013), Fatih-Harbiye Romanının Yapısal Unsurları Üzerine Bir Etüt / A Study On The Structural Elements Of The Novel Fatih-Harbiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 263-282, April 2013, Fransa.

NARLI, Mehmet, Roman Ne Anlatır Cumhuriyet Dönemi 1920-2000, Akçağ Yayınları, Ankara, 2007 / ÇİFTÇİ, Ferhat (2013), Fatih-Harbiye Romanının Yapısal Unsurları Üzerine Bir Etüt / A Study On The Structural Elements Of The Novel Fatih-Harbiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 263-282, April 2013, Fransa.

SAFA, Peyami, Fatih-Harbiye, Ötüken Neşriyat, İstanbul / ÇİFTÇİ, Ferhat (2013), Fatih-Harbiye Romanının Yapısal Unsurları Üzerine Bir Etüt / A Study On The Structural Elements Of The Novel Fatih-Harbiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 263-282, April 2013, Fransa.

STEVİCK, Philip, Roman Teorisi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2010 / ÇİFTÇİ, Ferhat (2013), Fatih-Harbiye Romanının Yapısal Unsurları Üzerine Bir Etüt / A Study On The Structural Elements Of The Novel Fatih-Harbiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 263-282, April 2013, Fransa.

TEKİN, Mehmet, Roman Sanatı Romanın Unsurları 1, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2012 / ÇİFTÇİ, Ferhat (2013), Fatih-Harbiye Romanının Yapısal Unsurları Üzerine Bir Etüt / A Study On The Structural Elements Of The Novel Fatih-Harbiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 263-282, April 2013, Fransa.

TEKİN, Mehmet, Romancı Yönüyle Peyami Safa, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1999 / ÇİFTÇİ, Ferhat (2013), Fatih-Harbiye Romanının Yapısal Unsurları Üzerine Bir Etüt / A Study On The Structural Elements Of The Novel Fatih-Harbiye, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 263-282, April 2013, Fransa.

AKKURT, N .(2007). Aktif Öğrenme Tekniklerinin Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Ekoloji Ve Çevre Kirliliği Konusunu Öğrenme Başarılarına Ve Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / SAĞLAM, Serdar; DEMİRCİ GÜLER, Mutlu Pınar (2013), İlköğretim 4 Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum Ve Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Prımary 4 Th And 5 Th Grade Students' Attıtudes And Perceptıon Towards Envıronment Accordıng To Several Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 283-303, April 2013, Fransa.

ALIM, M. (2006). Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Türkiye’de Çevre ve İlköğretimde Çevre Eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 599-616 / SAĞLAM, Serdar; DEMİRCİ GÜLER, Mutlu Pınar (2013), İlköğretim 4 Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum Ve Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Prımary 4 Th And 5 Th Grade Students' Attıtudes And Perceptıon Towards Envıronment Accordıng To Several Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 283-303, April 2013, Fransa.

ALP, E., ERTEPINAR, H., TEKKAYA, C. ve YILMAZ, A. (2006).“İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutum ve bilgileri üzerine bir çalışma”. VIIUlusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı. Ankara: Palme Yayıncılık, 110 / SAĞLAM, Serdar; DEMİRCİ GÜLER, Mutlu Pınar (2013), İlköğretim 4 Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum Ve Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Prımary 4 Th And 5 Th Grade Students' Attıtudes And Perceptıon Towards Envıronment Accordıng To Several Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 283-303, April 2013, Fransa.

ARSLANYOLU, K. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Çoklu Zeka Kuramına Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan / SAĞLAM, Serdar; DEMİRCİ GÜLER, Mutlu Pınar (2013), İlköğretim 4 Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum Ve Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Prımary 4 Th And 5 Th Grade Students' Attıtudes And Perceptıon Towards Envıronment Accordıng To Several Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 283-303, April 2013, Fransa.

ATASOY, E. (2005). Çevre İçin Eğitim: İlköğretim Öğrencilerinin Çevresel Tutum Ve Çevre Bilgisi Üzerine Bir Çalışma. Doktora tezi. Uludağ üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Bursa / SAĞLAM, Serdar; DEMİRCİ GÜLER, Mutlu Pınar (2013), İlköğretim 4 Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum Ve Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Prımary 4 Th And 5 Th Grade Students' Attıtudes And Perceptıon Towards Envıronment Accordıng To Several Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 283-303, April 2013, Fransa.

ATASOY, E. ve ERTÜRK, H. (2008). “İlköğretim Öğrencilerinin Çevresel Tutum Ve Çevre Bilgisi Üzerine Bir Alan Araştırması”.Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10-1 / SAĞLAM, Serdar; DEMİRCİ GÜLER, Mutlu Pınar (2013), İlköğretim 4 Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum Ve Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Prımary 4 Th And 5 Th Grade Students' Attıtudes And Perceptıon Towards Envıronment Accordıng To Several Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 283-303, April 2013, Fransa.

AYDIN, F. ve ÇEPNİ, O.(2012). “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Karabük İli Örneği)”. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 189-207 / SAĞLAM, Serdar; DEMİRCİ GÜLER, Mutlu Pınar (2013), İlköğretim 4 Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum Ve Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Prımary 4 Th And 5 Th Grade Students' Attıtudes And Perceptıon Towards Envıronment Accordıng To Several Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 283-303, April 2013, Fransa.

AYDIN, F. ve KAYA H. (2010). “Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi”. Marmara Coğrafya Dergisi, 24, 229-257 / SAĞLAM, Serdar; DEMİRCİ GÜLER, Mutlu Pınar (2013), İlköğretim 4 Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum Ve Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Prımary 4 Th And 5 Th Grade Students' Attıtudes And Perceptıon Towards Envıronment Accordıng To Several Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 283-303, April 2013, Fransa.

AYDIN, G. (2010). Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Öğrenme Alanının Çevre Bilinci Kazandırmasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin görüşleri. Yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir / SAĞLAM, Serdar; DEMİRCİ GÜLER, Mutlu Pınar (2013), İlköğretim 4 Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum Ve Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Prımary 4 Th And 5 Th Grade Students' Attıtudes And Perceptıon Towards Envıronment Accordıng To Several Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 283-303, April 2013, Fransa.

AYVAZ, Z.( 1998). Çevre Eğitimine Giriş, Çevre Eğitimi. İzmir: Merkezi Yayınları / SAĞLAM, Serdar; DEMİRCİ GÜLER, Mutlu Pınar (2013), İlköğretim 4 Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum Ve Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investıgatıon Of Prımary 4 Th And 5 Th Grade Students' Attıtudes And Perceptıon Towards Envıronment Accordıng To Several Varıables,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   341   342   343   344   345   346   347   348   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik