Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet343/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   339   340   341   342   343   344   345   346   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 143-158, April 2013, Fransa.

WEINER, B., FRIEZE, I., KUKLA, A., REED, L., REST, S., ve ROSENBAUM, R. (1972). Perceiving the causes of success and failure. In E. E. Jones, D. Kanouse, H. H. Kelley, R. E. Nisbett, S. Valins, & B. Weiner. Attribution: Perceiving the Causes of Behavior. Morristown, NJ.: General Learning Press / BAŞTÜRK, Savaş (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Matematiksel İspat Yapabilmede Başarı Ve Başarısızlık Nedenleri / Scıence Teacher Candıdates’ Causal Attrıbutıon Of Success And Faılure On Mathematıcal Prof, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 143-158, April 2013, Fransa.

WEINER, B., ve KUKLA, A. (1970). An attributional analysis of achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 15, 1-20 / BAŞTÜRK, Savaş (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Matematiksel İspat Yapabilmede Başarı Ve Başarısızlık Nedenleri / Scıence Teacher Candıdates’ Causal Attrıbutıon Of Success And Faılure On Mathematıcal Prof, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 143-158, April 2013, Fransa.

WEİNER, B. (1972). Attribution theory, achievement motivation and the educational process. Review of Educational Research, 42(2), 203–215 / BAŞTÜRK, Savaş (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Matematiksel İspat Yapabilmede Başarı Ve Başarısızlık Nedenleri / Scıence Teacher Candıdates’ Causal Attrıbutıon Of Success And Faılure On Mathematıcal Prof, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 143-158, April 2013, Fransa.

WILSON, T.D., DAMIANI, M., ve SHELTON, N. (2002). Improving the academic performance of college students with brief attributional interventions. In J. Aronson (Ed.), Improving academic achievement: Impact of psychological factors on education (pp. 89-108). New York: Academic Press / BAŞTÜRK, Savaş (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Matematiksel İspat Yapabilmede Başarı Ve Başarısızlık Nedenleri / Scıence Teacher Candıdates’ Causal Attrıbutıon Of Success And Faılure On Mathematıcal Prof, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 143-158, April 2013, Fransa.

WONG, P.T.P., ve WEINER, B. (1981). When people ask ‚why‛ questions, and the heuristics of attributional search. Journal of Personality and Social Psychology, 40, 650-663 / BAŞTÜRK, Savaş (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Matematiksel İspat Yapabilmede Başarı Ve Başarısızlık Nedenleri / Scıence Teacher Candıdates’ Causal Attrıbutıon Of Success And Faılure On Mathematıcal Prof, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 143-158, April 2013, Fransa.

AKTAŞ, Şerif (1984), Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Birlik Yayınları, İstanbul / BAYRAK, Özcan ; YAPRAK, Tahsin (2013), Cengiz Aytmatov’un Yazarlık Üslubunun “Yıldırım Sesli Manasçı” Hikâyesinde İncelenmesi / Analysıng Of Cengiz Aytmatov’s Wrıtıng Style In The Story Yıldırım Sesli Manasçı‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 159-177, April 2013, Fransa.

ARSLAN, Fatih (1998). Aytmatov Estetiğinin Geçmişe Dönük Ütopik/ Postromantik Yüzü‛, Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri (8–10 Aralık 1998), s. 45–50, Ankara / BAYRAK, Özcan ; YAPRAK, Tahsin (2013), Cengiz Aytmatov’un Yazarlık Üslubunun “Yıldırım Sesli Manasçı” Hikâyesinde İncelenmesi / Analysıng Of Cengiz Aytmatov’s Wrıtıng Style In The Story Yıldırım Sesli Manasçı‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 159-177, April 2013, Fransa.

ÇETİŞLİ, İsmail (2000), Metin Tahlillerine Giriş Roman-Hikâye, Tuğra Matbaası,

Isparta / BAYRAK, Özcan ; YAPRAK, Tahsin (2013), Cengiz Aytmatov’un Yazarlık Üslubunun “Yıldırım Sesli Manasçı” Hikâyesinde İncelenmesi / Analysıng Of Cengiz Aytmatov’s Wrıtıng Style In The Story Yıldırım Sesli Manasçı‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 159-177, April 2013, Fransa.

DURMUŞ, Mitat. (2009), ‚Yıldırım Sesli Manasçı’da Anlatı Kahramanının ‘Mitik Sese’ Dönüşümü‛, Anma ve Armağan Kitaplar Dizisi, Ed. Ramazan Korkmaz, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 209–221, Ankara / BAYRAK, Özcan ; YAPRAK, Tahsin (2013), Cengiz Aytmatov’un Yazarlık Üslubunun “Yıldırım Sesli Manasçı” Hikâyesinde İncelenmesi / Analysıng Of Cengiz Aytmatov’s Wrıtıng Style In The Story Yıldırım Sesli Manasçı‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 159-177, April 2013, Fransa.

ERBAY, N. Kübra (2002), Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Tabiat, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara / BAYRAK, Özcan; YAPRAK, Tahsin (2013), Cengiz Aytmatov’un Yazarlık Üslubunun “Yıldırım Sesli Manasçı” Hikâyesinde İncelenmesi / Analysıng Of Cengiz Aytmatov’s Wrıtıng Style In The Story Yıldırım Sesli Manasçı‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 159-177, April 2013, Fransa.

IŞIKSALAN, Nilay (2007). Postmodern Öğreti ve Bir Postmodern Roman Çözümlemesi: Kara Kitap / Orhan Pamuk‛, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Anadolu University Journal of Social Sciences),Cilt/Vol.:7, Sayı/No: 2, s. 419–466 / BAYRAK, Özcan ; YAPRAK, Tahsin (2013), Cengiz Aytmatov’un Yazarlık Üslubunun “Yıldırım Sesli Manasçı” Hikâyesinde İncelenmesi / Analysıng Of Cengiz Aytmatov’s Wrıtıng Style In The Story Yıldırım Sesli Manasçı‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 159-177, April 2013, Fransa.

KARA, Füsun. (2007). Rusya’nın Kırgızistan’daki Koloni Siyaseti (1852–1917)‛, FıratÜniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:17, S: 2, s.329–340, Elazığ / BAYRAK, Özcan ; YAPRAK, Tahsin (2013), Cengiz Aytmatov’un Yazarlık Üslubunun “Yıldırım Sesli Manasçı” Hikâyesinde İncelenmesi / Analysıng Of Cengiz Aytmatov’s Wrıtıng Style In The Story Yıldırım Sesli Manasçı‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 159-177, April 2013, Fransa.

KOLCU, Ali İhsan (1997), Milli Romantizm Açısından Cengiz Aytmatov, Ötüken Neşriyat, İstanbul / BAYRAK, Özcan ; YAPRAK, Tahsin (2013), Cengiz Aytmatov’un Yazarlık Üslubunun “Yıldırım Sesli Manasçı” Hikâyesinde İncelenmesi / Analysıng Of Cengiz Aytmatov’s Wrıtıng Style In The Story Yıldırım Sesli Manasçı‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 159-177, April 2013, Fransa.

KORKMAZ,Ramazan (2008), Cengiz Aytmatov Anlatılarında Ötekileşme Sorunu ve Dönüş İzlekleri, Grafiker Yayınları, Ankara / BAYRAK, Özcan ; YAPRAK, Tahsin (2013), Cengiz Aytmatov’un Yazarlık Üslubunun “Yıldırım Sesli Manasçı” Hikâyesinde İncelenmesi / Analysıng Of Cengiz Aytmatov’s Wrıtıng Style In The Story Yıldırım Sesli Manasçı‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 159-177, April 2013, Fransa.

KORKMAZ, Ramazan (2009). Suların Sırrını Ödünçleyen İnsan: Aytmatov‛, Cengiz Aytmatov, Anma ve Armağan Kitaplar Dizisi, Ed. Ramazan Korkmaz, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 13–19, Ankara / BAYRAK, Özcan ; YAPRAK, Tahsin (2013), Cengiz Aytmatov’un Yazarlık Üslubunun “Yıldırım Sesli Manasçı” Hikâyesinde İncelenmesi / Analysıng Of Cengiz Aytmatov’s Wrıtıng Style In The Story Yıldırım Sesli Manasçı‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 159-177, April 2013, Fransa.

LÜNEL, Servet (2001), A. Çehov Hikâyeler I, Önsöz, MEB Yayınları, ABC Matbaası, Ankara / BAYRAK, Özcan ; YAPRAK, Tahsin (2013), Cengiz Aytmatov’un Yazarlık Üslubunun “Yıldırım Sesli Manasçı” Hikâyesinde İncelenmesi / Analysıng Of Cengiz Aytmatov’s Wrıtıng Style In The Story Yıldırım Sesli Manasçı‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 159-177, April 2013, Fransa.

NERİMANOĞLU, Kamil Veli (2011), ‚Sovyet ve Dünya Edebiyatı BağlamındaCengiz Aytmatov Fenomeni‛, Turkish Studies– International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/3 Summer, p. 69–73, TURKEY / BAYRAK, Özcan ; YAPRAK, Tahsin (2013), Cengiz Aytmatov’un Yazarlık Üslubunun “Yıldırım Sesli Manasçı” Hikâyesinde İncelenmesi / Analysıng Of Cengiz Aytmatov’s Wrıtıng Style In The Story Yıldırım Sesli Manasçı‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 159-177, April 2013, Fransa.

OYMAK, İskender (2010), ‚Anadolu’da Su Kültünün İzleri‛, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15: 1, s. 35–55 / BAYRAK, Özcan ; YAPRAK, Tahsin (2013), Cengiz Aytmatov’un Yazarlık Üslubunun “Yıldırım Sesli Manasçı” Hikâyesinde İncelenmesi / Analysıng Of Cengiz Aytmatov’s Wrıtıng Style In The Story Yıldırım Sesli Manasçı‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 159-177, April 2013, Fransa.

TEKİN, Mehmet (2006), Roman Sanatı (Romanın Unsurları), Ötüken Yayınları, İstanbul / BAYRAK, Özcan ; YAPRAK, Tahsin (2013), Cengiz Aytmatov’un Yazarlık Üslubunun “Yıldırım Sesli Manasçı” Hikâyesinde İncelenmesi / Analysıng Of Cengiz Aytmatov’s Wrıtıng Style In The Story Yıldırım Sesli Manasçı‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 159-177, April 2013, Fransa.

UZUN, Gülsine(2007), ‚Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Yaratılış ve Türeyiş Sembolizmi‛, Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları Volume 2 / 2 Spring, p. 723–735 / BAYRAK, Özcan ; YAPRAK, Tahsin (2013), Cengiz Aytmatov’un Yazarlık Üslubunun “Yıldırım Sesli Manasçı” Hikâyesinde İncelenmesi / Analysıng Of Cengiz Aytmatov’s Wrıtıng Style In The Story Yıldırım Sesli Manasçı‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 159-177, April 2013, Fransa.

FO. 416/37. (1908). Mr. Marling to Sir Edward Grey. Tehran July 1 / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

FO. 251/58. Memorandum on the Attrek, or Northern. Frontier of Persia.(attached file) / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

FO, 416/28 (1906). Sir A. Nicolson to Sir Edward Grey. St. Petersburgh August 1 / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

FO, 416/28. (1906). Sir Edward Grey to Sir A. Nicolson. Foreign Office. August 3 / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

FO, 416/28 (1906). Sir A. Nicolson to Sir Edward Grey. St. Petersburgh. August 1 / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

ABRAHAMIAN, E. (1979). The Causes of The Constitutional Revolution in Iran. International Journal of Middle East StudiesVol.10, 381-414 / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

ABRAHAMIAN, E. (1982). Iran Between Two Revolution. Princeton University Press / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

AFARY, J.(1994). Social Democracy and Iranian Constitutional Revolution of 1906-1911 / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

A Century of Revolution Social Movements in Iran. (Edit.John Foran).Vol.2. 21-43.Minneapolis: University of Minnesota Press. / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

AFARY, J. (2004). Armenian Social Democrats, The Democrat Party Of Iran, And Iran-i Naw A Secret Camaraderie. Reformers and Revolutionaries in Modern Iran: New Perspectives on the Iranian Left(Edit. Stephanie Cronin), 67-84. New York: Routledge Curzon Publications / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

AJODANI, M. (1372). Mashrote-e Irani. Tehran: Neshr-i Ehtiran / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

ATABAKI, T. (2005). Ethnic Diversity and Territorial Integrity of Iran: Domestic Harmony and Regional Challenges, Iranian Studies, Vol. 38 (1), March, 23-44 / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

ATKIN, Muriel (2013). Cossack Brigade, Encyclopedia Iranica, Online Edition, http://www.iranicaonline.org/articles/cossack-brigade (Date of Access: 06.01.2013) / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

BROWN, Edward G. (1909). A Brief Narrative of Recent Events in Persia, London: Luzac and Co. Publisher / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

BROWNE, Edward G. (1912). The Reign of Terror at Tabriz, England’s Responsibility. Manchester: Taylor, Garnett. Evans & Co / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

BROWN, Edward G. (1910). The Persian Revolution of 1905-1909. Cambridge: Cambridge University Press / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

CLARK, James D. (2006). Constitutionalists and Cossacks: The constitutional movement and Russian intervention in Tabriz, 1907–11, Iranian Studies, 39 (2), 199-225 / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

CRONIN, S. (2013). Deserters, Converts, Cossaks and the Revolutionaries: Russians in Iranian Military Service, 1800-1920, Iranian-Russian Encounters, Empires and Revolutions Since 1800. (Edited by Stephanie Cronin). 147-182. Oxon: Routledge / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

DJALILI, M.R and, Thierry Kellner (2011). İran’ın Son İki Yüzyıllık Tarihi. (Translated to Turkish by Reşat Uzmen). Istanbul: Bilge Kültür Sanat Publications / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

DILEK, K. (2007). İran’da Meşrutiyet Hareketi ve Dönemin Siyasi Gelişmeleri, Akademik Ortadoğu, Vol. 2 (1), 49-68 / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

ELWELL-Sutton, L. P. (1944). Modern Iran. London: George Routledge & Sons, Ltd / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

FORAN, J. (1991) The Strengths and Weaknesses of Iran's Populist Alliance A Class Analysis of the Constitutional Revolution of 1905-1911. Theory and Society (20). 795-823 / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

KARADENIZ, Y.(2004). Kaçar Hanedanı (1795-1925), (Unpublished PhD Thesis). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

KAZIMZADEH, F. (1956).The Origin and Early Development of the Persian Cossack Brigade, American Slavic and East European ReviewVol.15 (3). Oct., 351-353 / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

KILIÇ, S. (2002). İran’da İlk Anayasal Hareket 1906 Meşrutiyeti, A.Ü.Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Araştırmaları Dergisi, Vol.20 (32), 143-161 / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

LOCKHART, L. (2004). Enqeraz-e Selseleh Safaviyyeh. (Translated to Persian by Ismaeil Dowlatshahi), Tehran: Entesharat-e `Elmi va Farhangi / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

MARTIN V. (1993). Hartwig and Russian Policy in Iran 1906-8. Middle Eastern Studies. Vol. 29 (1). January, 1-21 / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 179-189, April 2013, Fransa.

RABI ,U., Ter-Oganov N. (2009). The Russian Military Mission and the Birth of the Persian Cossack Brigade: 1879-1894, Iranian Studies, 42 (3). 445- 463 / BOLAT, Gökhan (2013), Russıa's Attıtude Towards The Iranıan Constıtutıonal Revolutıon And Its Support Of Counter-Constıtutıonalısm / İran Meşrutiyet Hareketlerine Rusya’nın Bakışı Ve Meşrutiyet Karşıtlarına Desteği,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   339   340   341   342   343   344   345   346   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik