Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet340/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   336   337   338   339   340   341   342   343   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

BILGIN, Asude. (2007). Yatılı ve Gündüzlü İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Zorbalığa İlişkin Görüşleri, Ege Eğitim Dergisi,(8) 1: 1-18 / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

BOZKURT, Satı; Akbıyık, Ayşe; Yüzük, Sevinç; Gördeles B., Nalan & Sağkal, Tülay.(2011). Bir Yatılı Bölge Okulunda Akran İstismarı ve Farkındalık Eğitiminin Etkisi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14:4 / ARSLANKARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

CHASE Sarah.A. (2008) Perfectly Prep: Gender Extremes at New England Prep School / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

COOKSON, Peter W.,Persell C., Persell H.(1985). Elite Boarding Schools-Curricula as Cultural Capital.Preparing for Power: America's Elite Boarding Schools. New York: Basic Boks / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

DANSOKHO, S., Little, M. & Thomas, B. (2003). Residantial Services for Children: Definition, Numbers and Classifications. Chicago: Chapin Hall Center for Children / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

DEWEY, John. (1939). Türkiye Maarifi Hakkında Rapor. İstanbul: Devlet Matbaası / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

FARRIS, Pamela. J. (1999). Teaching, Bearing The Torch.Boston: McGraw-Hill / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

HANÇERLIOĞLU, Orhan. (1979). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

İLKIN, Selim. Ve Tekeli, İlhan (1993). Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

JANSEN, K. (1991). Amerikalı Yerlilerin Eğitim Yoluyla Asimilasyonu. Sömürgecilik ve Eğitim. Haz. Philip G. Althach Gail P. Kelly, (Çev.İ.Kalın). İstanbul: İnsan Yayınları / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

KARAKÜÇÜK, Suna, A., Türe, Ersin. (2011). Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Eğitim Ortamlarının Fiziksel/Mekansal Değişkenleri Açısından İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 44 (2): 165-199 / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

KIRIMOĞLU, Hüseyin, Çokluk, Gülşen F. ve Yıldırım, Yunus. (2010). Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt: VIII (3): 101–108 / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

LEVINE, Steven. B. 1980. “The Rise of American Boarding Schools and The Development of A National Upper Class” Social Problems 28:63-94 / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

LYSON. Thomas A. (2002). Journal of Research in Rural Education, Vol. 17, No.3, 131-137 / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

MEB, 2008.Yatılı İlköğretim Bölge Okulları Yönetici Kılavuzu. Ankara: MEB / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

MUTLU, Şamil.(1999). Osmanlı İmparatorluğunda Yabancı Okullar. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

OKAN, Kenan (1971).Türkiye’deki Yabancı Okullar Üzerine Bir İnceleme. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınevi / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

ÖZAN, Mukadder; Boydak, Sağlam; Hakan; Karaca, Mahmut.(2012). Yatılı iİköğretim Bölge Okullarında Pansiyon Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar (MalatyaDiyarbakır İli Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 22 : 2, 126-138 / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

STONE, Frank. A. (2011). Sömürgeciliğin Hasat Mevsimi. İstanbul: Dergah Yayınları / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

TONGUÇ, İsmail.Hakkı.(1960). Pestalozzi Çocuklar Köyü. Ankara: Doğuş / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

VAHAPOĞLU, M. Hidayet. (2005). Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okullar. İstanbul: MEB Yayınları / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

YAMAN, Adem; Vurgun, Fevzi.(2011). Yatılı İlköğretim Bölge Okulları Süreci İç Denetim Raporu / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

YILDIZ, Özgür. (2011). Anadolu’da Amerikan Okulları. IQ Yayınları. İstanbul / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

WAMOCHA, L. M., Nasongo, J. W. and İndendi, J.(2011). Intervention Measures in Conflict Management in Boarding Secondary Schools in Western Province, Kenya. Current Research Journal of Social Sciences 4(2): 103–108 / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

WEINSTEIN, Neil.D. (1978).Individual Differences in Reactions to Noise: A Longitudinal Study in A College Dormitory. Journal of Applied Psychology, vol. 63, no: 4, 458–466 / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

ZINDI, F. (1994).Bullying at Boarding School: A Zimbabwe Study. Research in Education, 51, 23–32 / ARSLAN KARAKÜÇÜK, Suna (2013), Toplumsal/Eğitsel Bir Olgu Olarak Yatılı Okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi) Boardıng Schools As A Socıal/Educatıonal Fact (Analysıs Of Educatıon Envıronments), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 95-110, April 2013, Fransa.

BECKFORD, W. The History of Caliph Vathek. Oxford: Oxford University Press, 1983 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

JOHNSON, S. The History of Rasselas, Prince of Abyssinia. London: A.J.F. Collins And University Tutorial Press, 1964. www.gutenberg.org / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

MARANA, P.G. Letters Written by a Turkish Spy, Ed. Arthur Weitzman. New York: Temple University Publication, 1970 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

MONTESQUIEU, C. S. Persian Letters.Translated by C.J. Betts. Middlesex: Penguin, 1973. .Yardımcı Kaynaklar / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

ADDISON, J. ‚The Spectator‛. The Longman Anthology of British Literature, Ed.D. Damrosch. Vol.1C- The Restoration and the Eighteenth Century. NewYork: Longman, 2003. 2410-2413 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

AKSAN, V. ‚Is there a Turk in the Turkish Spy.‛ Eighteenth Century Fiction 6 (1994): 201-214 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

AKSOY, N. Rönesans İngilteresinde Türkler.Istanbul: İstanbul Bilgi ÜniversitesiYayınları, 1990 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

BAKHTIN, M.M. The Dialogic Imagination Four Essays. Trans. by CarylEmerson and Michael Holquist. Austin: University of Texas Press, 1990 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

BECKFORD, W. Dreams, WakingThoughts and Incidents. New Jersey: Associated University Press Inc. 1971 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

BENT,J.T. Early voyages and travels in the Levant.The diary of Master Thomas Dallam, 1599-1600. II. Extracts from the diaries of Dr. John Covel, 1670- 1679. With some account of the Levant Company of Turkey merchants. Edited with an introduction and notes. New York: B. Franklin, 1964 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

BIBLE, English. The Old and New Testaments: King James Version, 1611:New York: American Bible Society, 1967 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

BLOUNT, H. A Voyage into the Levant. Amsterdam: Walter J. Johnson, Inc.,1977 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

CONANT, M.P. Oriental Tales in England in the Eighteenth Century. New York: Octagon Books Inc., 1966 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

COVEL, J. Early Voyages and Travels in The Levant (1670-1679). New York:Burt Franklin Publisher, (1964) / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

DALLAM, T. Early voyages and travels in the Levant. I. The diary of Master Thomas Dallam, 1599-1600. Edited with an introduction and Notes. New York: B. Franklin, 1964 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

DEFOE, D. Defoe’s Review, Reproduced from the Original Editions by Arthur Wesley Secord. New York: Facsimile Book, AMS Press, 1965 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

GEMMET, R.J. ‚Introduction‛. Dreams, Waking Thoughts and Incidents. New Jersey:

Associated University Press Inc., 1971 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

GREENBLATT, J. S. Learning to Curse Essays in Early Modern Culture. London: Routledge, 1990 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

HARDY, J.P. Samuel Johnson, A Critical Study. London: Routledge & Kean Paul,and Henley, 1979 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

JAMES, J. ‚The Caliph of Fonthill”: American Scholar 1 (2003): 65-71 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

MARZICK, C.B. [Trans. by Sir Frank T.]Vathek with the Episodes of Vathek. London: The Abbey Classic, 2001 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

MCBURNEY, W. ‚The Authorship of Turkish Spy‛: PMLA 72 (1957): 915-935 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

OUSBY, I. Companion to Literature in English. Cambridge: CUP, 1992 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

RANELAGH, E.L. The Past We Share The Near Eastern Ancestry of WesternFolk Literature. London: Quartet Books, 1979 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

RICHETTI, J. The Cambridge History of English Literature. Cambridge: CUP,2005 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

SAID, E. Orientalism. New York: Penguin, 1984 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

SALLIS, E. Scheherazade Through the Looking Glass. Richmond: Curzon Press,1999 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

SAMPSON, A.K. The Romantic Pilgrimage to the Orient: Byron, Scott andBurton. Austin: A Dissertation Submitted to The University of Texas,1999 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

TOMORKEN, E. Johnson Rasselas and The Choice of Criticism. Kentucky:University of Kentucky Press, 1989 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

WEITZMAN, A. (editor) Letters Writ By a Turkish Spy. New York: Temple University Publication, 1970. i-xix / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 111-124 April 2013, Fransa.

WOOD, C.A. History of Levant Company. London: Frank Cass & Co Ltd.,1964 / BAKTIR, Hasan (2013), 18. Yüzyıl İngiliz Şarkiyatçılığına Yeni Bir Bakış / 18th Century Englısh Orıentalısm Perspectıve,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   336   337   338   339   340   341   342   343   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik