Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet336/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   332   333   334   335   336   337   338   339   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1355-1388, March 2013, Fransa.

YILIZ Yavuz, Canan Ay ve Selhan Özbey (2012) “Futbol Takımlarında Tüketici Temelli Marka Değeri: Bir Model Önerisi”, Ege Akademik Bakış, (12), 1-10 / TOKSARI, Murat; DAĞCI, Adem (2013), Seçmen Nezdinde Siyasal Partilerin Marka Değerinin Belirlenmesi: Kırıkkale Örneği To Determıne The Brand Equıty Of Polıtıcal Partıes In The Eyes Of Voters: Example Of Kırıkkale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1355-1388, March 2013, Fransa.

YOO, Boonghe ve Naveen Donthu (2001), “Developing and Validating a Multidimensional Consumer-Based Brand Equity Scale”, Journal of Business Research, 52 (6), 1–14. / TOKSARI, Murat; DAĞCI, Adem (2013), Seçmen Nezdinde Siyasal Partilerin Marka Değerinin Belirlenmesi: Kırıkkale Örneği To Determıne The Brand Equıty Of Polıtıcal Partıes In The Eyes Of Voters: Example Of Kırıkkale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1355-1388, March 2013, Fransa.

ZEITHAML, A. Valeria (1988), “Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: A Means- End Model and Synthesis of Evidence” Journal of Marketing, (52), 2-22 / TOKSARI, Murat; DAĞCI, Adem (2013), Seçmen Nezdinde Siyasal Partilerin Marka Değerinin Belirlenmesi: Kırıkkale Örneği To Determıne The Brand Equıty Of Polıtıcal Partıes In The Eyes Of Voters: Example Of Kırıkkale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1355-1388, March 2013, Fransa.

www.turkpatent.gov.tr. Erişim Tarihi: 14.11.2012 / TOKSARI, Murat; DAĞCI, Adem (2013), Seçmen Nezdinde Siyasal Partilerin Marka Değerinin Belirlenmesi: Kırıkkale Örneği To Determıne The Brand Equıty Of Polıtıcal Partıes In The Eyes Of Voters: Example Of Kırıkkale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1355-1388, March 2013, Fransa.

www.forumdas.net. Erişim Tarihi: 13.12.2012 / TOKSARI, Murat; DAĞCI, Adem (2013), Seçmen Nezdinde Siyasal Partilerin Marka Değerinin Belirlenmesi: Kırıkkale Örneği To Determıne The Brand Equıty Of Polıtıcal Partıes In The Eyes Of Voters: Example Of Kırıkkale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1355-1388, March 2013, Fransa.

BOZDAĞ, İsmet. Sultan Abdülhamit’in Hatıra Defteri. İstanbul: Pınar Yayınları, 2005 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

ÇUKUROVA, Bülent “1921-1922 Yıllarında Ermeni Komitelerinin ve Patrikhanenin İstanbul'daki Faaliyetleri,” Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi s. 35-36,( Mayıs-Kasım 2005), 283-290 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

CAN, Bülent Bilmez. Demiryolundan Petrole Chester Projesi (1908-1923). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

CARR, E. Hallett. Yirmi Yıl Krizi (1919-1939). Çev. Can Cemgil. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

DENOVO, Jhon A. “The Movement for an Aggressive American Oil Policy Abroad, 1918-1920,” The American Historical Review, Vol. 61 No. 4 (Jul. 1956): 854-876 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

DURAND, Daniel. Milletlerarası Petrol Politikası. Çev. Ahmet Angın, İstanbul: Tan Matbaası, 1966 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

EARLE, Edward Mead, “The Secret Anglo-German Convention of 1914 Regarding Asiatic Turkey” Political Science Quarterly, Vol. 38 No. 1 (Mar. 1923): 24-44 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

EARLE, Edward Mead, “The Turkish Petroleum Company- A Study in Oleaginous

Diplomacy,” Political Science Quarterly Vol. 39 No. 2 (Jun. 1924): 265-279 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

EARLE, Edward Mead. Bağdat Demir ve Petrol Yolu Savaşı (1903-1923). Çev. Nurer Uğurlu. İstanbul: Örgün Yayınevi, 2003 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

EDİGER, Volkan Ş. Osmanlı’da Nefte ve Petrol. Ankara: ODTÜ Yayıncılık, 2005 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

ENGDAHL, William. Petrol Para İktidar; Anglo-Amerikan Politikası ve Yeni Dünya Düzeni. Çev. Ertuğrul Bilal. İstanbul: Alfa Yayınları, 2008 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

FENDOĞLU, H. Tahsin, “Türk (Osmanlı) ABD İlişkileri Bağlamında Ermeni Sorunu”, Türk Ermeni İlişkileri (içinde), editörler, İdris Bal, Mustafa Çufalı. Ankara: Lalezar Kitabevi, 2006 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

GÜRÜN, Kamuran. Ermeni Dosyası. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2005 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

HALAÇOĞLU, Ahmet “XIX Yüzyılın Sonlarında Ermeni İsyanları 1895 Trabzon Olayları Örneği”, Türk Ermeni İlişkileri (içinde), editörler, İdris Bal, Mustafa Çufalı. Ankara: Lalezar Kitabevi, 2006 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

HEWINS, Ralph. Mr. Five Per Cent The Bıography of Calouste Gulbenkian. London: Hutchınson & CO. LTD., 1957 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

HÜLAGÜ, M. Metin, “Mustafa Kemal Atatürk’e karşı Alman ve İtalyanların Düzenlediği Suikast Girişimleri,” Cumhuriyetin 80. Yılına Armağan, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2004, 232–252 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

KENNEDY, Paul. Büyük Güçlerin Yükselişleri ve Çöküşleri. Çev. Birtane Karanakçı. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2010 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

KENT, Marian. Osmanlı İmparatorluğunun Sonu ve Büyük Güçler. Çev. Ahmet Ferit, İstanbul: Traih Vakfı Yurt Yayınları, 1999 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

KENT, Marian. Oil and Empire, Biritish Polıcy and Mesopotamian Oil 1900-1920. London: MacMilan, 1976 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

KILIÇ, Davut, “XIX Asırda İngiltere’nin Ortadoğu Politikasının Osmanlı Ermenilerine Yansıması”, Türk Ermeni İlişkileri (içinde), editörler, İdris Bal, Mustafa Çufalı. Ankara: Lalezar Kitabevi, 2006 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

MAUNSELL, F. R., “The Mesopotamian Petroleum Field,” The Geographical Journal Vol. 9 No. 5 (May. 1897): 528-532 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

MOSLEY, Leonard. Petrol Savaşı. Çev. Halil İnal, İstanbul: E Yayınları, 1976 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

ODELL, P. R., “The Significance of Oil,” Journal of Contemporary History Vol. 3 No. 3 (1968): 93-110 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

PARLAR, Suat. Barbarlığın Kaynağı Petrol. İstanbul: Anka Yayınları, 2003 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

SAMPSON, Anthony. Petrol Oyunu: The Seven Sisters. Çev. Aziz Üstel, AltınKitaplar Basımevi, 1976 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

SÜSLÜ, Azmi. Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 1990 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

TERZİ, Arzu. Bağdat-Musul’da Paylaşılamayan Miras Petrol ve Arazi (1876-1909). İstanbul: Truva Yayınları, 2007 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

TURNBULL, Gerard,. “Canals, Coal and Regional Growth During the Industrial Revolution.” The Economic History Review, New Series, Vol. 40, No. 4 (Nov. 1987): 537-560 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

ULUĞBAY, Hikmet. İmparatorluktan Cumhuriyete Petropolitik, İstanbul: Ayıraç Yayınları, 2003 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

UZUN, Turgay, “Osmanlı Devleti’nde Toplumsal Yapı ve Ayrılıkçı Ermeni Hareketlerinin Doğuşu”, Türk Ermeni İlişkileri (içinde), editörler, İdris Bal, Mustafa Çufalı. Ankara: Lalezar Kitabevi, 2006 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

YERGİN, Daniel. Petrol, Para Güç ve Çatışmanın Epik Öyküsü. Çev., Kamuran Tuncay, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2009 / ACAR, Necmettin (2013), Petrolün Stratejik Önemi Ve Mezopotamya Petrol Kaynaklarının Paylaşımında Calouste Sarkis Gülbenkyan’ın Rolü (1890-1928) / The Strategıc Importance Of Oıl And The Role Of Calouste Sarkıs Gulbankıan In The Allocatıon Of Mesopotamıan Oıl Resources (1890-1928), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 1-32, April 2013, Fransa.

AKDAĞ, Mustafa (2005), ‚Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi‛, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı.15, s. 1-20 / AKDAĞ, Mustafa; ARKLAN, Ümit (2013), Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi / Crısıs Management In Publıc Admınıstratıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 33-55, April 2013, Fransa.

AKINOĞLU, Osman İlter (1999), ‚Toplam Kalite Yönetimi’nin Kamuda Uygulanmasının Pratik Güçlükleri ve Çözüm Önerileri‛, Kamu Yönetiminde Kalite I. Ulusal Kongresi, Cilt.I, TODAİE, Ankara, s. 137-150 / AKDAĞ, Mustafa; ARKLAN, Ümit (2013), Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi / Crısıs Management In Publıc Admınıstratıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 33-55, April 2013, Fransa.

ALACADAĞLI, Esmeray (2000), ‚Kamu Yönetimi ve Kalite‛, Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı-II, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, s. 126-136 / AKDAĞ, Mustafa; ARKLAN, Ümit (2013), Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi / Crısıs Management In Publıc Admınıstratıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 33-55, April 2013, Fransa.

ARKLAN, Ümit (2009), Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Hakkı: Türk Kamu Yönetimi Açısından Bir Yaklaşım, Literatürk Yayınları, İstanbul / AKDAĞ, Mustafa; ARKLAN, Ümit (2013), Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi / Crısıs Management In Publıc Admınıstratıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 33-55, April 2013, Fransa.

AYKAÇ, Burhan (2001), ‚Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi‛, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2/2001, s. 123-132 / AKDAĞ, Mustafa; ARKLAN, Ümit (2013), Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi / Crısıs Management In Publıc Admınıstratıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 33-55, April 2013, Fransa.

BEDÜK, Aykut - ALODALI, Fatih Bilal (2003), ‚Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Aracı Olarak Toplam Kalite Yönetimi‛, Kamu Yönetiminde Kalite III. Ulusal Kongresi, TODAİE, Ankara, s. 79-94 / AKDAĞ, Mustafa; ARKLAN, Ümit (2013), Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi / Crısıs Management In Publıc Admınıstratıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 33-55, April 2013, Fransa.

BENOİT, William L. (1997), “Image Repair Discourse and Crisis Communication‛, Public Relations Review, Vol. 23, Issue.2, s. 177-186 / AKDAĞ, Mustafa; ARKLAN, Ümit (2013), Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi / Crısıs Management In Publıc Admınıstratıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 33-55, April 2013, Fransa.

BİBER, Ayhan (2006), Sivil Toplum Örgütlerinde Halkla İlişkiler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara / AKDAĞ, Mustafa; ARKLAN, Ümit (2013), Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi / Crısıs Management In Publıc Admınıstratıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 33-55, April 2013, Fransa.

BUDAK, Gönül - BUDAK, Gülay (2004), Halkla İlişkiler Davranışsal Bir Yaklaşım, Barış Yayınları, İzmir / AKDAĞ, Mustafa; ARKLAN, Ümit (2013), Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi / Crısıs Management In Publıc Admınıstratıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 33-55, April 2013, Fransa.

CASTENFORS, Kertsin - SVEDIN, Lina (2001), “Crisis Communication: Learning from The 1998 LPG Near Miss in Stockholm‛, Journal of Hazardous Materials, Vol.88, Issue. 2-3, s. 235-254 / AKDAĞ, Mustafa; ARKLAN, Ümit (2013), Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi / Crısıs Management In Publıc Admınıstratıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 4, p. 33-55, April 2013, Fransa.

COOMBS, W. Timothy (1999), Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding, Sage Publications, California / AKDAĞ, Mustafa; ARKLAN, Ümit (2013), Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi / Crısıs Management In Publıc Admınıstratıon,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   332   333   334   335   336   337   338   339   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik