Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet334/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   330   331   332   333   334   335   336   337   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

TARHAN, N. (2012). Kendinizle Barışık Olmak. (17.Baskı), İstanbul: Timaş Yayınları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

TOLSTOY, L. N. (2011). İnsan Ne İle Yaşar. İstanbul: Şule Yayınları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

TOSUN, C. (2012). Din Eğitimi Bilimine Giriş. Ankara:Pegem Akademi Yayınları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

TURGUT, İ. (1995). Eğitim Üzerine Felsefi Bir Deneme. İzmir: Anadolu Matbaası / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

YARDIM, M. N. (2006). Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hatıraları. İstanbul: Nesil Yayınları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

YAVUZ, K. (1987). Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi. Ankara: DİB Yayınları / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

ZENGİN, H.K. (2012). “Diyanet İşleri Başkanlığının Çocuk Kitapları Yayınlarından “İnanıyorum Serisi” Üzerine Bir İnceleme”, Dini Araştırmalar Dergisi, C.14, S.40, (Ocak-Haziran 2012) s.178-203.Ankara / ÖNDER, Mustafa (2013), Sevgi, Din Dili Ve Hikâyelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri Ve Önemi / Love, Relıgıon Language, The Role And Importance Of Storıes And Chıldren In Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1285-1298, March 2013 Fransa.

POWELL, J.A., DARVELL, M., GRAY, J. A. M. “The Doctor, the Patient and the World-Wide Web: How the Internet is Changing Healthcare”. Journal of the Royal Society of Medicine, 96(2), 2003, s.s.74-76 / ÖZDEMİR, Abdulkadir; BAKAN, Selçuk; NARALAN, Abdullah (2013), The Comparsıon Between Publıc, Prıvate And Unıversıty Hospıtals In Terms Of Onlıne Web Servıces In Turkey / Türkiye’deki Devlet, Özel Ve Üniversite Hastanelerinin Online Web Servisleri Bakımından Karşılaştırılması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1299-1311, March 2013, Fransa.

SALO, D., PEREZ, C., LAVERY, R., MALANKAR, A., BORENSTEIN, M.,BERNSTEIN, S., “Tatient Education and the Internet: Do Patients want us to provide them with medical web sites to learn more about their medical problems?", The Journal of Emergency Medicine, 26(3), 2004, 293300, Elsevier Inc / ÖZDEMİR, Abdulkadir; BAKAN, Selçuk; NARALAN, Abdullah (2013), The Comparsıon Between Publıc, Prıvate And Unıversıty Hospıtals In Terms Of Onlıne Web Servıces In Turkey / Türkiye’deki Devlet, Özel Ve Üniversite Hastanelerinin Online Web Servisleri Bakımından Karşılaştırılması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1299-1311, March 2013, Fransa.

BUDTZ, S., WITT, K., “Consulting the Internet before visit to general practice. Patients' use of the Internet and other sources of health information”, Scandinavian Journal of Primary Health Care, 20(3), 2002, Taylor & Francis Health Sciences (publisher), part of the Taylor & Francis Group / ÖZDEMİR, Abdulkadir; BAKAN, Selçuk; NARALAN, Abdullah (2013), The Comparsıon Between Publıc, Prıvate And Unıversıty Hospıtals In Terms Of Onlıne Web Servıces In Turkey / Türkiye’deki Devlet, Özel Ve Üniversite Hastanelerinin Online Web Servisleri Bakımından Karşılaştırılması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1299-1311, March 2013, Fransa.

ERDAL, M., SAYGILI, S., İnternet Sağlık Sektöründe Gizlilik ve Etik Standartlar, 2001, Erişim tarihi: 06.01.2011 http://inet-tr.org.tr/inetconf7/bildiriler/41.doc / ÖZDEMİR, Abdulkadir; BAKAN, Selçuk; NARALAN, Abdullah (2013), The Comparsıon Between Publıc, Prıvate And Unıversıty Hospıtals In Terms Of Onlıne Web Servıces In Turkey / Türkiye’deki Devlet, Özel Ve Üniversite Hastanelerinin Online Web Servisleri Bakımından Karşılaştırılması, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1299-1311, March 2013, Fransa.

AKIN, A. (2005)Toplumsal Cinsiyet Ve Sağlığa Etkileri, Ankara, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Yayınları / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

BAUDRILLARD, J. (1997) Tüketim Toplumu, Çev. Hazal Deliceçaylı ve Ferda Keskin, İstanbul, Ayrıntı Yayınları / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

BHASİN, K. (2003) Toplumsal Cinsiyet: Bize Yüklenenler, İstanbul, Kadınlarla Dayanışma Vakfı Yayınları / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

CONNELL, R. W. (1998) Toplumsal Cinsiyet Ve İktidar, İstanbul, Ayrıntı Yayınları / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

DUBY, G. ve Michelle P. (2005) Kadınların Tarihi III, Rönesans ve Aydınlanma Çağı, İstanbul, İş Bankası Yayınları / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

GÜZEL, M. (2006) Kültürel Çalışmalar İçinde İnternet, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

İBRAHİM, G. H. (1998) İnternet, Küreselleşme ve Sanal Toplum, Yeni Türkiye, 20 / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

MARAL, E. (2004) İktidar, Erkeklik Ve Teknoloji, Toplum Ve Bilim, 101, Güz / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

NELMES, J. (1998) Sinemada Cinsiyet ve Cinselliğin Sunumu, Çev: E.Yılmaz, Sinemasal / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

OSKAY, Ü.(2000) Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri, İstanbul, Der Yayınları / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

POLAT, N. (2002) Sanal Dünyada Duygusal Doyum, İletişim Dergisi sayı: 16 / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

POLAT, İ. (2009) Yeni Medya, Yayınlanmamış Ders Notları, Kadir Has Üniversitesi / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

SCOTT, J. (2007) Toplumsal Cinsiyet, İstanbul, Agora Kitaplığı / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

TALLİCHET, S. E. ve WİLLİTS, F. K. (1986), Gender-Role Attitude Change of Young Women: Influental Factors from a Panel Study, Social Psychology Quarterly, Vol.49,No.3 / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

TİMİSİ, N. (2003) Yeni İletişim Teknolojileri Ve Demokrasi, Ankara, Dost Kitapevi Yayınları / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

TÜRKÖNE, M. (1995), Eski Türk Toplumunun Cinsiyet Kültürü, Ankara, Ark Yayınları / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

VAN ZONNEN, L. (1997) Medyaya Feminist Yaklaşımlar Der: Süleyman İrvan, Medya, Kültür, Siyaset, Ankara, Ark Yayınevi / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

KURUOĞLU, H. Ş. (2010 ) Kadın Medyada Nasıl Yer Alıyor / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

http://www.kazete.com.tr/arsiv/2000/19/yazarlar/huriyet.htm / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

ÇAYLI, P. (2008) Prehisoryadan Günümüze Kadın Sembolünün Sanata Yansıması / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

www uvt.ulakbim.gov.tr / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

www.alexa.com / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

www.ksgm.gov.tr / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

www.tuik.gov.tr / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

www.webcredible.co.uk/user-friendly-resources/web-credibility/website-design / ÖZKOÇAK, Yelda (2013), The Vısual Presentatıon Of Woman At The Web Sıtes In Turkey / Türkiye’deki Web Sitelerinde Kadının Görsel Sunumu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1313-1325, March 2013, Fransa.

BOA, İ.MF. 3/1313B-5, 21/B/1313 / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

BOA, MF., 127/6328 27/B/1256 / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

1312 Mamuratülaziz Vilayet Salnamesi, Vilayet Matbaası, 1312 / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

1316 Maarif Nezareti Salnâmesi, Matbaa-i Amire, 1316 / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

1317 Maarif Nezareti Salnâmesi, Matbaa-i Amire, 1317 / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

1318 Maarif Nezareti Salnâmesi, Matbaa-i Amire, 1318 / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

1319 Maarif Nezareti Salnâmesi, Matbaa-i Amire, 1319 / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

1321 Maarif Nezareti Salnâmesi, Asr Matbaası, 1321 / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

Karagöz Salnamesi, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekası, 1326-1327 / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

BALTACI, Cahit, “Osmanlı Devleti’nde Eğitim ve Öğretim”, Türkler, XI, 2002, s. 446-462 / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

BALTACI, Cahit, XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri, İstanbul, 1976 / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

DEMİREL, Muammer, “Türk Eğitim Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri”, Türkler, XV, 2002, s. 45-60 / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

GÜNYOL, Vedat, “Mektep”, İA, VII, İstanbul, 1972, s. 655-659 / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

HIZLI, Mefail, “Osmanlı Klasik Döneminde Medrese”, Türkler, XI, 2002, s. 426-435 / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

HIZLI, Mefail, “Osmanlı Sıbyan Mektepleri”, (edt. Güler Eren), Osmanlı, V, Ankara, 1999, s. 207-217 / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

KODAMAN, Bayram, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Ankara, 1988 / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

MAHMUD CEVAD, Maarif-i Umumiye Nezareti Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı, İstanbul, 1338 / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

ŞEMSEDDİN SAMİ, Kamusu’l-Alam, VI, İstanbul, 1316, s. 4332 / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

TAŞKIN, Ünal- vd., Elazığ Eğitim Tarihi, Elazığ, 2010 / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

TAŞKIN, Ünal- vd.,“Maarif Salnamelerine Göre Çorum’da Eğitim Kurumları”, Çorum / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, S.1, Çorum, 2010, s. 71-87 / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

TAŞKIN, Ünal, “1317 (1899-1900) Maarif Salnamesi’ne Göre Trabzon Vilayeti’nde Eğitim Kurumları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-The Journal of İnternational Social Research, (Volume 2/7 Spring), 2009, s. 244-262 / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

TAŞKIN, Ünal, “Klasik Dönem Osmanlı Eğitim Kurumları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-The Journal of İnternational Social Research, (Volume 1/3 Spring), 2008, s. 343-366 / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

UNAN, Fahri, “Osmanlılarda Medrese Eğitimi”, (ed. Güler Eren), Osmanlı, V, Ankara 1999, s. 149-160 / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

UNAT, Faik Reşit, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihî Bir Bakış, Ankara 1964 / TAŞKIN, Ünal (2013), Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz / Mamuratulazız In The Maarıf Salnames, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1327-1353, March 2013, Fransa.

AAKER, David A. (1991), Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name, New York, USA: The Free Press, Macmillan Inc / TOKSARI, Murat; DAĞCI, Adem (2013), Seçmen Nezdinde Siyasal Partilerin Marka Değerinin Belirlenmesi: Kırıkkale Örneği To Determıne The Brand Equıty Of Polıtıcal Partıes In The Eyes Of Voters: Example Of Kırıkkale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 3, p. 1355-1388, March 2013, Fransa.

AAKER, David A. (1996), Building Strong Brands, New York, USA: The Free Press, Macmillan Inc / TOKSARI, Murat; DAĞCI, Adem (2013), Seçmen Nezdinde Siyasal Partilerin Marka Değerinin Belirlenmesi: Kırıkkale Örneği To Determıne The Brand Equıty Of Polıtıcal Partıes In The Eyes Of Voters: Example Of Kırıkkale,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   330   331   332   333   334   335   336   337   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik